15 februari 2014

Impact Investing Nieuws 15 februari 2014

Deze keer Sustainalytics positief over Corbion, Morningstar nomineert 3 duurzame fondsen, grootste Social Impact Bond in Massachusetts, crowdfunding bloeit en borrelt, II in China, Max Martin over II in de textielindustrie, Sir Ronald Cohen's prognose voor II en de rol van chari's, particulieren en bedrijven, op herhaling het HOPE Consultancy marktonderzoek interesse van vermogenden in de VS voor II in ontwikkelingslanden. Academia: The Impact of Corporate Social Responsibility on Investment Recommendations: Ioannou en Serafeim.

Vragen en reacties graag naar impactinvestmentnews @ yahoo.com of onderaan dit blog (inloggen als blogger of met gmail)

Quote: 'als betere toegang tot kapitaal de strategische beslissingen van CSR (duurzame) bedrijven gunstig beïnvloed en tot opschaling leidt, dan is dit voor bedrijven in impact sectoren een impact bonus voor impact investors die in mijn ogen een eventuele koersopdrijving en volatiliteit waard is' (Blogger nav Academia)


MARKET

Sustainalytics: 10 Companies to Watch in 2014
Sustainalytics dat door haar concullega's in 2013 voor de 2e achtereenvolgende keer werd uitgeroepen tot beste SRI researchbureau* in publiceerde '10 Companies to Watch in 2014'. Het is van oorsprong half Nederlands (Triodos en ABNAMROMeesPierson) Het is niet erg actief op het gebied van impact investing, maar besteedde er wel aandacht aan op haar jaarlijkse SRI en II Conference (eind okt 2013). Sustainalytics publiceerde het rapport als a collection of stories providing examples of companies facing risks across a range of environmental, social and governance (ESG) issues. This forward-looking report highlights some potentially material ESG issues that should be on every investor's radar screen. Our analysts also provided their outlook for the selected companies over the next 12 months, providing insights to help investors make more informed decisions. Bron: Sustainalytics/insights *Meer over Sustainalytics in IINieuws-1okt2013

Focus en inhoud
Het rapport wijst op een aantal risico's voor bedrijven en aandeelhouders in de ESG sfeer, milieuverontreiniging, ontduiken van of nieuwe wetgeving etc. van slechts van 2 bedrijven wordt gesteld dat zij al doelmatige ESG strategieën in hun beleid hebben doorgevoerd: Thales (Aerospace en Defensie) en Corbion (voorheen CSM, later meer). In de publicatie staan 9 buitenlandse, niet Eurozone ondernemingen die ik buiten beschouwing laat, mede omdat ze volgens mij in Nederland niet makkelijk verkrijgen zijn.

De enige bedrijven actief in in impact sector en in ontwikkelingsland opererende ondernemingen zijn: Ranbaxy Laboratories, een generieke geneesmiddelen farmaceut in India, die internationaal onderzocht wordt voor 'cutting corners' volgens Sustainalytics (naleving veiligheidsregels voor medicijnen). Op p.17-18. Meer op Medischcontact/Ranbaxy-rommelt-met-testresultaten.htm. Ook Smithfield Food Inc & Shuanghua International Holdings 'License to operate at risk' (voedselveiligheid en kwaliteit in het geding) Op p. 19-20.

Corbion v/h CSM
Corbion, voorheen CSM de Centrale Suiker Maatschappij als 'a sustainable momentum play'. De naamsverandering onderstreept de transitie in kernactiviteiten naar bio based food ingredients 77% van de bedrijfs- activiteiten de rest is biobased polymeren en plastics. Het bedrijf richt zich op de megatrends resource scarcity, population growth en food security en werkt aan een cradle to cradle* werkwijze. *MVONederland/cradle-to-cradle

Sustainalytics beoordeelt Corbion positief, want het is actief in de bioplastics markt die zal verviervoudigen van 2011 tot 2016 en een kwart van de plastic markt zal beheersen in 2020. (EU) Regelgeving wordt niet snel verwacht, maar aanmoediging van het gebruik van bioplastics wel vanwege het beleid voor een resource efficient recycling society. In het Sustainalytics overzicht van ESG prestaties scoort Corbion gemiddeld evenals in de benchmark met o.a. Coca Cola en Campbell Soups als 'peers'(?) die wel beter scoren. Sustainalytics beoordeelt Corbion als innovatief en duurzaam en het zal daardoor kunnen inspelen op de groeiende vraag, het ontwikkelt nieuwe producten en werkt samen binnen de sector. Rapport pagina 13-14, (Pdf) Sustainalytics/10companiestowatch2014

Corbion, 'Sustainability is at the heart of our business' over Sustainability, Sustainable Solutions; Sustainability Report; Sustainable Sourcing; Corbion Supplier Code en UN Global Compact Ook interessant de corporate strategie presentatie Corbion/CorpStrat powerpoint pdf  Nb Eind 2013 gaven de aandeelhouders het bestuur toestemming om 25% van het uitstaande aandelen aan te kopen, dit heeft de koers niet echt (on)gunstig beïnvloed, het bod was vrijwel koersconform, niet erg aantrekkelijk. Ook kreeg het bestuur het groene licht om gewone en preferente aandelen van het bedrijf eventueel in te trekken. Actueel Telegraaf/dft/corbion
Met dank aan Sigi Simons PR and Communications at VBDO in de LinkedIn groep (voor leden, dus snel lid worden ;)

MARKET 2

Morningstar nomineert 3 duurzame fondsen

Aandelen Azië-Pacific
Nominatie van het First State Asia Pacific Sustainability Fund dat van Morningstar 5 sterren krijgt en als beoordeling zilver. Het dividendrendement was 0,49%, YTD -1,83%, de afgelopen 3 jaar 9,47% en de afgelopen 5 jaar 21%. De koers is 1,76 GBP en de omvang van het fonds 272miljoen GBP. (ISIN GB00B2PDRY03) First State is ook genomineerd in de categorie Beste Kleine Fondshuis Aandelenfondsen.

Strategie
Het fonds belegt in aandelen uit de regio Azië Pacific (zonder Japan, met Austraal-Azië). In het beleggingsproces wordt rekening gehouden met thema’s en vraagstukken inzake duurzaamheid. Bedrijven waarin wordt belegd, dienen positief betrokken te zijn bij deze thema’s.

Regionaal wordt belegd in Azië – Emerging: 56,63%, Azië – Ontwikkeld 37,23%, Australazië 5,59%, Verenigde Staten 0,55% en Japan 0%.
Topposities in bedrijven en sectoren: Tech Mahindra Ltd. (Technologie) 7,16%; Marico Ltd. (Defensieve Consumptiegoederen) 4,96%; CSL Limited (Gezondheidszorg) 4,23%: Taiwan Semiconductor Manufacturing (Technologie) 3,78%; en Dabur India Ltd. (Defensieve Consumptiegoederen) 3,37%.
Nota Bummer: Mijn bank (ABNAMRO) biedt het fonds niet aan. Prijsstunter DeGiro heeft geen beleggingfondsen.

Aandelen Wereldwijd
Nominatie van het ASN Duurzaam Aandelenfonds dat in 2013 nog het beste allround beleggingsfonds werd en de Gouden Stier won. Zie IINieuws 1dec13 Het kreeg van Morningstart 5 sterren en de beoordeling neutral. ISIN NL0000441301 Het dividendrendement was 2,12%, YTD 0,99%, de afgelopen 3 jaar 11,65% en de afgelopen 5 jaar 15,62%. De koers is 78,32 en de omvang van het fonds 452miljoen Euro.

Strategie
Het doel van het ASN Duurzaam Aandelenfonds is om te beleggen in financiële instrumenten die zijn uitgegeven door ondernemingen die zich inspannen om de duurzaamheid van de samenleving te bevorderen. Daarnaast heeft het beleggingsbeleid tot doel een rendement te behalen dat gericht is op vermogensgroei op lange termijn en dat minimaal gelijk is aan de benchmark die hierna onder “Benchmark” is gedefinieerd. Het ASN Duurzaam Aandelenfonds belegt uitsluitend in de ASN Aandelenpool. Deze belegt in een wereldwijdgespreide portefeuille aandelen en in aan aandelen gerelateerde producten. ABB voert een actief beleggingsbeleid om in te spelen op verwachte marktontwikkelingen binnen het Beleggingsuniversum.

Regionaal wordt belegd in Verenigde Staten 30,14%; West Europa – Euro 22,64%, Verenigd Koninkrijk 21,58%; West Europa – Niet Euro 14,42%; Japan 9,95%.
Topposities in bedrijven en sectoren: Salesfoce.com, Inc. (Technologie) 4,37%; Verizon Communications (Inc Communicatiediensten) 2,93%; Vodafone Group PLC (Communicatiediensten) 2,51%; Amadeus IT Holding SA (Technologie) 2,39%, Starbucks Corporation (Cyclische Consumptiegoederen) 2,19%.

Mixfonds EUR Neutraal
Nominatie van het ASN Duurzaam Mixfonds (NL0000280089) dat in 2012 nog de Groene Stier won Zie IINieuws 15nov12. Morningstar geeft het 5 sterren, de koers is 73,90 en de omvang van het fonds 141miljoen Euro.

Strategie
Het doel van het ASN Duurzaam Mixfonds is om te beleggen in onder- nemingen en in leningen die zijn uitgegeven door ondernemingen, organisaties en overheden die zich inspannen om de duurzaamheid van de samenleving te bevorderen. Het beleggingsbeleid van het ASN Duurzaam Mixfonds is gericht op vermogensgroei op lange termijn. Het ASN Duurzaam Mixfonds belegt uitsluitend in de ASN Mixpool. Deze belegt in een wereldwijd gespreide portefeuille aandelen en aan aandelen gerelateerde producten (via de ASN Aandelenpool) en in een gespreide portefeuille van vastrentende waarden (via ASN Obligatiepool). ABB voert een actief beleggingsbeleid om gebruik te kunnen maken van verwachte marktontwikkelingen binnen het Beleggingsuniversum.

Over de regionale spreiding, sectoren en toposities zijn geen gegevens beschikbaar bij Morningstar, en maar heel weinig bij ASN: Gespreid beleggen in staatsobligaties (circa 55%) en aandelen (circa 45%). Bron: ASNBank

De winnaars van de Morningstar Awards worden bekendgemaakt op woensdag 16 april tijdens een feestelijke avond. Bron: Morningstar/genomineerden-morningstar-awards-2014

Maximum exposure
En leuk voor Morningstar Koninging Máxima de openingstoespraak houdt op de Morningstar Investment Conference Europe. Zij gaat in op de rol die (professionele) beleggers hebben bij het bouwen van betrouwbare, duurzame en inclusieve financiële systemen in opkomende markten. Máxima spreekt in haar functie als speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor inclusieve financiering voor ontwikkeling. Onder ‘inclusieve financiering’ wordt de toegang tot financiële diensten tegen betaalbare kosten verstaan voor mensen met een laag inkomen of een kwetsbare positie in de samenleving of voor kleine ondernemingen. Naast microkrediet zijn ook sparen, verzekeringen en andere financiële basisdiensten onderdeel van inclusive finance. Meer over het werk van Koningin Maxima op: Morningstar/Koningin Maxima-spreekt-op-beleggersconferentie-van-Morningstar


SOCIAL MARKETS/CHARI's

The Massachusetts Juvenile Justice Pay for Success Initiative
De grootste Social Impact Bond van de wereld 27 miljoen US$ tegen recidive is van start gegaan. Volgens de Instiglio SIBspreadsheet 25 miljoen, maar de discrepantie komt waarschijnlijk door de hogere uitbetaling bij meer succes. Massachusetts werd al lang genoemd als Pay for Succes staat, maar het realiseren van de vereiste wettelijke regelgeving duurde ook nogal lang. De SIB loopt 7 jaar. De non-profit Roca gaat bijna 1000 jonge (17-23 jaar) delinquenten persoonlijk begeleiden, helpen bij sociale en dagelijkse zaken en beroepstraining geven.

Goldmans Sachs Social Impact Fund krijgt 5% rente bij 40% minder recidive, maar wel 11% bij groter succes. De junior leners krijgen 2% en zijn van plan de terugbetaling in het project of de uitvoerende organisatie Roca te investeren. (recycling) Bronnen: CBNC geen filmpje en Reuters/USA Massachusetts-socialbond


CROWDFUNDING

Kickstarter komt
's Wereld grootste grote Amerikaanse crowdfunding platform: Kickstarter komt naar Nederland. Er zijn successen van Nederlanders die geld ophaalden in de VS, zoals Wakawaka zie o.a. IINieuws-15feb12, maar daarvoor moest wel samenwerking geregeld worden met een Amerikaanse onderneming. Straks hoeft dat dus niet meer. Kickstarter richt zich op de makers van films, computergames, muziek, kunst, design en technologie enne food maar dat zijn er niet zoveel. Kortom op de impact thema's: cultuur, technologie en food -mits duurzaam- en games -mits educatief-. Kickstarter begon in 2009 en heeft voor meer dan 130.000 projecten bijna een miljard US$ opgehaald. Donateurs krijgen wat terug voor hun investering in een project, afhankelijk van hoeveel ze betalen. Het stond open voor crowdfunders en investeerders in de VS, Canada, Groot-Brittannië, Australië en Nieuw-Zeeland.

Crowdfunding in Nederland naar 32 miljoen
In Nederland werd vorig jaar 32 miljoen opgehaald voor 1250 projecten. Hiermee verdubbelde zowel het totale bedrag als het aantal succesvolle crowdfunding acties ten opzichte van 2012. Dit blijkt uit onderzoek van crowdfunding adviesbureau Douw&Koren. De stijging komt op het conto van commerciële ondernemingen. Crowdfunding bij goede doelen (giften) en creatieve(n) projecten steeg minder sterk.

Ondernemingen haalden in 2013 28 miljoen euro op via crowdfunding, met als gemiddeld succesvol opgehaald bedrag 75.000 euro. Voor creatieve projecten bedraagt het totaal opgehaalde bedrag 2,9 miljoen euro en het gemiddelde bedrag per project was 6.000 euro. Voor non-profit projecten is het totaal opgehaalde bedrag 1,3 miljoen euro en het gemiddelde bedrag per project zo’n 3.000 euro.

2 opvallende quotes
Van marktleider* Geldvoorelkaar en nieuwkomer Greencrowd:
Geldvoorelkaar verwacht in 2014 meer dan 50 miljoen gefund te hebben voor het MKB. In 2015 meer dan 100 miljoen. Het funding record staat op 5 minuten en 18 seconden.” Edwin Adams, Geldvoorelkaar.nl
Ruim dertig procent van onze crowdfunders investeert in meerdere Greencrowd projecten. Veel van hen hebben inmiddels rente en aflossing van Greencrowd ontvangen. Dit schept vertrouwen bij crowdfunders en kan hen triggeren om ook in het nieuwe projectaanbod te investeren. Wij verwachten dan ook dat we in 2014 veel meer projecten zullen gaan crowdfunden, mede dankzij de uitwerking van het Energieakkoord dat crowdfunding projecten fiscaal stimuleert.” Jan Willem Zwang, Greencrowd (Greencrowd fund voor zonepanelen voor maatschappelijke gebouwen=dubbele impact).

Douw&Kooren geeft interessant strategisch inzicht en lobbyt en passent ook nog even in het rapport:

Crowdfunding en andere vormen van financiering
Nu crowdfunding een geaccepteerde financieringsvorm wordt, zien we dat regelmatig combinaties worden gemaakt tussen crowdfunding en andere vormen van financiering. Bij ondernemingen is steeds vaker sprake van een combinatie met een bancaire financiering. Bij bijvoorbeeld non-profit projecten kan crowdfunding gecombineerd worden met subsidies.”, zegt Simon Douw. “Er ligt in 2014 een uitdaging voor banken om op een passende manier aansluiting te vinden bij crowdfunding voor ondernemingen. Voor gemeenten liggen er in 2014 kansen om crowdfunding als instrument te zien in het licht van slinkende budgetten en het streven naar actief burgerschap en een participatiesamenleving.” … “Voor 2014 verwachten we dat alle typen crowdfunding door blijven groeien. In het bijzonder verwachten we dat design- en sportprojecten vaker via crowdfunding gefinancierd zullen worden. Ook voor vastgoed en natuurprojecten zien we kansen om meer gebruik te gaan maken van crowdfunding”, zegt Gijsbert Koren.

Last but not least
Sprout interviewde de initiatiefnemers van 5 nieuwe Nederlandse crowdfundingplatforms die net een vergunning hebben gekregen: Als eerste Kapitaal Op Maat van oud (après) hockey maatje Pim van de Velde als directeur en ONL-voorzitter Hans Biesheuvel als boegbeeld. Zij crowdfunden voor leningen met een vaste rente en looptijd en claimen transparant, vernieuwend, betrouwbaar en simpel te werken. Met ratings per project. Investeren kan vanaf 1000 euro, leningen lopen van 25k tot 2,5 miljoen. Op de website bovenaan een drinkwater besparend project en een LED lampen, dus energiebesparend project. 

Bronnen: NOS/Kickstarter-komt-naar-nederland en Kickstarter/netherlands (intekenen voor e-nieuwsbrief evt. op thema's en doel) Ook Douwenkoren/crowdfunding-in-Nederland-2013-de-cijfers Alles cursief letterlijk uit het Persbericht Douw&Kooren (op aanvraag, persbericht, quotes, leuke cases en rapport maar in dat laatste staat niets meer dan in de eerste 3.)
*Geldvoorelkaar.nl verstrekt onder meer leningen aan de Kredietbank Nederland. Die bank verstrekt leningen aan financieel kwetsbare doelgroepen. 


REGIO

Social Investing In China (pag. 43-79) in het China Social Enterprise and Investment Report (April 2013, 119 pag., pdf) Na een korte introductie van (de geschiedenis en verschillende benaderingen) van impact investing volgt een beschrijving van het veld in China. De belangrijkste impact investors in China zijn:

Private Fondsen
Mogelijk sinds medio 2004 door nieuwe regelgeving voor particulieren en ondernemingen. Volgens het China Foundation Center waren er 20aug12 2747 fondsen waarvan 1259 publieke en en meer (1488) private fondsen voornamelijk opgericht door high net worth individuals (HNWI's) die belangrijke (katalyserende) financiers zijn bij impact investing. HNWI's investeerden 8,6 biljoen US$. Private fondsen worden waarschijnlijk de belangrijkste groep in de Chinese chari sector.

Medio december 2011 werd een conferentie georganiseerd Narada Foundation, de Tencent Public Charity Foundation, en Peking University's Non-Profit Organization Legal Research Center met als thema samenwerking van chari's en business. 24 fondsen tekenden vervolgens gezamenlijk geformuleerde Nine Code of Conduct voor deze samenwerking. Het doel: commerciële activiteiten die chari's duurzame inkomsten verschaffen en tegelijkertijd hun non-profit karakter bewaren. Traditionele fondsen zullen volgens deze code investeren in social enterprises en de afgelopen 2 jaar zijn veel nieuwe private fondsen opgericht voor impact investing en steun aan social enterprises. Meer op foundationcenter.org.cn

Regelgeving
Ook de overheid verruimde haar mogelijkheden om sociale taken uit te besteden aan private partijen en venture capitalisme en philanthropy. Met uitzondering van Ashoka dat al in 2009 in Hing Kong geregistreerd werd hebben buitenlandse private fondsen -met ruimere ervaring met impact investing- wel belangstelling, maar minder toegang tot China door beperkende wetgeving.

Bij Private equity gaat het harder met bijvoorbeeld de Lanshan Social Investment foundation die in haar missie social impact first en financial return second heeft en gericht is op high-growth social enterprises. Lanshan heeft een partnership model en wil 100mijoen Renminbi ophalen en 200miljoen US$ kredietfaciliteit. Het fonds is opgezet voor 5 + 2 + 2 jaar en investeert van 200.000 Renminbi tot 10 miljoen Renminbi voor 2 tot 5 jaar. Ook de investeringsfirma Advantage Ventures (AV7) uit Hong Kong is een fonds gestart: het Avantage Ventures Impact Fund. De omvang wordt geschat op 20miljoen US$.

Venture Capital is mogelijk sinds het 12e 5-jarenplan (2011) en Tsing Capital is hierin actief op basis van de triple bottom line (People Planet Profit) Het investeerde 600 miljoen Renminbi in milieu ondernemingen en 1 miljard Renminbi in 39 clean tech ondernemingen. Interessant het profileert zichzelf als CSR onderneming, terwijl social responsbible business nog nauwelijks enige omvang van betekenis heeft en meer een PR aangelegenheid lijkt (interpretatie van de Blogger).

II Infrastructuur
Er zijn een aantal investeerders gestart in China waaronder LGT Venture Philanthropy uit Zwitserland (bescheiden met 300.000US$) maar ook ontstaan er social enterprise centra, incubators, financiële dienstverleners, consultants, (wetenschappelijke) onderzoeken en opleidingen, competities, metrics werkveld, instrumentarium/tools, risicomanagement van impact investments, patient capital, equity voor groeimodellen, donaties en gemengde financieringsmodellen.

Interessant is het geluid van de remmende achterstand die een rol speelt bij het prille karakter van Chinese social enterprises waarvan de jonge managers veelal uit de filantropie afkomstig zijn, het feit dat impact investing een niet-Chinees concept is en de behoorlijk uitontwikkelde ideeën van buitenlandse impact investors en hun verwachtingen. (pag 62.) Bovendien zijn en 5 kan-niet barrières in China die sociale investeerder afschrikken: de investeerder heeft geen recht op de assets, kan geen dividend ontvangen, kan geen lening krijgen, kan geen subsidiary oprichten en kan geen belasting voordelen krijgen. Er wordt dan ook wel geïnvesteerd door grote buitenlandse investeerders maar met (voor hun) minieme bedragen. Op 65 tot 74 enkele impact investors profielen (zie ook de tabel op pag. 51). Appendix 1 geeft GLOBAL INVESTOR PERSPECTIVES op uitnodiging van UBS Philanthropy and Values Based Investing met de inzichten van Chinese onderzoekers van dit rapport gecombineerd met ervaringen van een internationaal gezelschap van praktijkbeoefenaars. De door hun beantwoorde vragen zijn:
Q1. What in your view are the tools and policy levers that have most effectively accelerated the development of social enterprises around the world? Q2. What in your view are successful tools, instruments and policies to generate increased pools of capital directed towards social investment objectives? Q3. What is your preferred approach to the evaluation of social investment performance? Q4. Globally, what do you consider to be the main challenges to growth in the proportion of capital directed towards social investment? Q5. Given you knowledge of investment conditions in China, what recommendations would you propose to strengthen the development of social enterprise in the country?
Link serc-china/China Social Enteprise and Impact Investment Report (pdf, 199 pag.) Met dank aan de tip van TBLI (van de investment conferences en Club) blog.tbli Het China Impact Fund publiceerde in 2012 een rapport over (de noodzaak van) Impact Investing en SME's (in China) Link Cifund.cn en Creating the Chinese dream (pdf, 76 pag.)

II SECTOR: textiel

Een duurzame waardeketen voor de textielindustrie
(Dr.) Maximilian Martin of Impact Economy publiceerde “Creating Sustainable Apparel Value Chains: A Primer on Industry Transformation'' (dec 2013, 47 pag. pdf) Link ImpactEconomy

Max Martins nieuwste rapport bekijkt de uitdagingen en kansen van de transformatie naar een duurzame waardeketen in de textielindustrie vanuit een systemisch perspectief. Het gaat hier om miljoenen werknemers bij een keten die veel natuurlijke grondstoffen en hulpbronnen nodig heeft, haar afnemers vooral vindt in ontwikkelde, welvarende landen en veilig en verantwoord zou moeten produceren. De focus (zie ook de country profiles) is op de ontwikkelingen in (Zuid) Oost Azië, met verrassend Japan als derde grootste textiel producerend land. Er is een grote migratie gaande van de productie naar deze regio en de sector is minder duruzaam dan zij ooit geweest is*. De textielindustrie had een omzet van 3 biljoen US$ in 2011.
*Uit het StanfordSocialInnovationReview artikel over het rapport: ssireview/sustainable_value_chains_transforming_the_apparel_industry

Summary van de Executive Summary
Het is mogelijk om een win - win situatie te scheppen met stijgende productiviteit en concurrentie èn sociale en milieu(beschermende) omstandigheden. Een ambitieuze, systemische benadering is vereist om de industrie te transformeren met de volgende 4 peilers:
(1) bewaken van grondstoffen productiviteit en transparantie in de keten;
(2) het upgraden van de infrastructuur van de textielindustrie door (impact) investing;
(3) verbeteren van de arbeidsomstandigheden naar een nieuwe ambitie niveau; en het
(4) bestuderen en kopieren van best practices van (productie) marktleiders.

Concrete stappen hierin zijn
-het gebruiken van informatie technologie voor shop floor transparantie;
-de implicaties van de opkomende circular economy** op business model disruptie;
-verbeteren van het gebruik van (schadelijke) chemicaliën (waarvan 25% van de wereldproductie in de textielindustrie wordt gebruikt en waar beschermende regelgeving productiemigratie naar gebieden met minder bescherming heeft veroorzaakt.); en
-benutten van de kennis verzameld door het RAGS Challenge Fund om de arbeidsomstandigheden in de textielindustrie te verbeteren.
**Zie hiervoor een heel interessants 4m McKinsey slidepresentatie op: McKinsey/Insights/Manufacturing/Moving_toward_a_circular_economy?

Peiler 2: Upgrading industry infrastructure by (Impact) investing
De economie van ontwikkelingslanden heeft veelal een tekort aan investeringskapitaal en de volatiliete vraag gestuurde sector heeft weinig ketenintegratie maar juist een hoog transactie karakter. Het moderniseren van de sterk verouderde textiel industrie levert echter snel veel rendement op.
Noot van de Blogger als dit besparingen zijn op arbeidsinzet, dan is dat uiteraard sociale impact door verlies van inkomen. Maar dat hoeft niet: De IFC gaat 8 miljoen investeren in een 24miljoenUS$ kostende modernisering van textielindustrie gigant AAL in Bangladesh die 1500 nieuwe banen zal opleveren. (De IFC is onderdeel van de Wereldbank en stimuleert private investeringen in ontwikkelingslanden). Onderzoek van de auteur wijst aan dat de tijd rijp is voor dergelijke grote investeringen in de sector.

Interessant dat Max Martin dit onderwerp ook oppakt. Nederland heeft hier met Ploumen voor Buitenlandse Handel en ontwikkelingssamenwerking het afgelopen jaar flinke stappen gezet en krijgt recent belangrijke Europese steun: Nu/ploumen-krijgt-Duitse-steun-textielsector Max Martin concept van corporate of venture impact investing staat samengevat op IINieuws 15april13s


II THINKING

TheGIIN.org
Het Global Impact investing Network heeft een nieuwe definitie van impact investing geformuleerd waarmee ze in feite haar reikwijdte, werkgebied en focus wat inperkt maar ook wat oprekt. De basis definitie blijft Impact investments are investments made into companies, organizations, and funds with the intention to generate social and environmental impact alongside a financial return. En Impact investments can be made in both emerging and developed markets, and target a range of returns from below market to market rate, depending upon the circumstances.
Below the market is een vorm van Impact First of Catalytic Impact Investing en het subsidiëren van sociaal en of milieu effect. Het wordt (dus nog steeds) gezien als impact investing en niet als vorm van charitas zoals Grabenwarter (EIB) en Lichtenstein poneren in hun publicatie in search of gamma IINieuws 15sept13

Maar dan: The growing impact investment market provides capital to support solutions to the world's most pressing challenges in sectors such as sustainable agriculture, affordable housing, affordable and accessible healthcare, clean technology, and financial services. Hiermee beperkt theGIIN haar focus in feite tot de huidige impact investing praktijk zoals die wordt gerapporteerd in de kwantitatieve inventariserende onderzoeken die het uitvoert i.s.m. met JP Morgen Social Finance. Voor een overzicht hiervoor zie Pagina II-keuzes. Later heeft men het trouwens over critical goods and services en investeren in oplossingen voor negatieve gevolgen van klimaatverandering en milieuafbraak.

Noot van de Blogger: Maar impact investing is meer, of kan meer zijn: het is ook investeren in cultuur, welzijn, welvaart duurzaam vastgoed (nieuwbouw, renovatie, management), maatschappelijk en zorgvastgoed (vanwege de megatrend vergrijzing in Europa), ICT die toegang tot (r)onderijwijs, informatie en netwerken verschaft, maatschappelijke diensten en informatie (transparantie) toegankelijk maakt etc. Zie IINieuws15dec13: McKinsey over de impact van internet voor Afrika Zie ook de pagina een II portfolio in public equity
De 4 kenmerken van impact investing:
II heeft een impact intentie;
II verwacht impact , terugkeer van de investering en financieel rendement, maar dat mag lager dan marktconform zijn. Giften en subsidies kunnen katalytisch zijn om impact investeringen financieel rond te krijgen, voor technische assistentie, seed, start en R&D kapitaal;
II kan meer of minder lucratief (en risicovol) zijn: onder, boven of marktconform en kan in meerdere assets classes plaatsvinden zoals: bankgaranties, cash, rente/coupons, venture capital en private equity.
Noot van de Blogger: TheGIIN wijkt hier dus af van het principe alleen groeikapitaal te investeren van in bewezen businessmodellen los (van de Monitor Group).
II meet de impact op mensen, de maatschappij of op het milieu en rapport, waardoor transparantie en accountability integraal onderdeel zijn van de sector.

In 2014 zal de GIIN zich m.n. richten op missionair werk en nudging op congressen en netwerkbijeenkomsten, het verzamelen van relevante ervaringen, data en visies. Bron: GIIN maandelijkse e-Newsletter
Met dank aan de tip van Rogier Want van Exelenti


II AGENDA SETTING

II markt prognose door Sir Ronald Cohen
Eind januari hield Sir Ronald Cohen, de vader van venture capitalisme en social finance een rede voor de City of London in zijn hoedanigheid als voorzitter van de G8 werkgroep Social Impact Investment die in september zal rapporteren. Interessant is zijn voorspelling voor impact investment, ''it seems possible to me it can deliver 7-10% per annum net of fees with a low correlation to equity markets. This allocation should grow to 3-5% of High-Net Worth Individuals and foundation portfolios over a decade or two. As foundations step in to absorb part of the downside on SiBs, we can see a greater number of pensions funds, insurance companies and individuals attracted to the SiB market. Already within the UK, five Local Authority Pensions Funds have created a £250m Impact Investment Pool. So my conclusion is that the capital flows into impact investment are potentially huge'.
Iets verderop in de tekst vertelt Cohen hoe ''zijn'' Big Society bank als financieringskatalysator werkt: ''Big Issue Invest, Bridges Ventures, Charity Bank, ClearlySo, Impetus-PEF, LGT-Berenberg, NESTA, Social Finance, Social Investment Business, Unlimited, to name but a few. Almost all of these have been backed by Big Society Capital. Big Society Capital is building capital flows to social organisations, adding to the supply of capital, SiBs, unsecured and secured debt. At the start of 2013, £25m was in impact investment managers’ hands; today the sum is over £150m''.

Wetgeving
Cohen pleit voor wetgeving die investeringen in impact voor institutionele investeerders mogelijk maakt, zoals die in de VS voor Venture Capital in 1978, en (fiscaal) faciliteert mits de EU dit goedkeurt. Dan zijn de incentives voor impact investment in non-profits gelijkgesteld aan die voor SME's in de bestaande EIS (Enterprise Investment Scheme) en hopelijk VCT (Venture Capital Trust) schemes.
Individuele investeerders kunnen lokaal via crowdfundingplatforms aan de slag, via het SIB investeringsfonds van Threadneedle (zie IINieuws-1dec13 en hopelijk door meer aanbod van dit soort retailproducten).
Bij bedrijven ziet Cohen interesse en een zoektocht naar mogelijke impact investeringen zoals Group Danone en Unilever al hebben ondernomen. Cohen ziet daar een rol opdoemen als outcome funders en mentors voor chari's die actief zijn in het werkveld van de onderneming. Bijvoorbeeld een farmaceut met diabetes medicatie kan deelnemen in een Diabetes SIB. Hij noemt ook Whole Foods (een duurzame topper in de US), Saga (?media?) en Telsa (?Tesla?) hebben business modellen die milieu en sociale issues aanpakken en voorlopers van nieuwe opschaalbare profit-with-purpose modellen.
Noot van de Blogger, wat magertjes of vanuit de II is private equity visie, zie ook II Thinking en Max Martin's stuk voor de transformatie van de textielindustrie en zijn concept corporate impact investing of venturing? In IINieuws-15april13 Ook interessant in dit opzicht: een McKinsey slidepresentatie (4m45) op: McKinsey/Insights/Manufacturing/Moving toward a circular economy

Tot slot uit zijn uitsmijter: Impact investment portends a real revolution, driven by innovation. It will settle over two or three decades between the $60bn of microfinance and the $3trn of venture capital and private equity. It will drive great innovation and it will come to characterise our times.

De rede werd uitgesproken voor de City of London, haar Lord Mayor Fiona Wood, dat is niet de burgemeester van London, reageerde in de pers zo: It is, as Cohen said, about profit with a purpose. This is the heart of social impact investing; a new way to give, which is creating waves of philanthropic investment and a swathe of new options for social enterprises and charities looking to raise funding. Social investments can deliver transformational good on an unprecedented scale.


II MARKETING

NOGMAALS: MONEY for GOOD: investing in developing countries
Al 2,5 jaar is het blog van 6juli11 het slechtst bezocht en dat is heel jammer, want het bevat een heel interessant onderzoek naar de belangstelling onder vermogende (beleggende) Amerikanen voor impact investing in ontwikkelende landen. Het onderzoek werd uitgevoerd door Hope Consultancy, een boutique strategy consulting firm en was onderdeel van het The Money for Good project dat gefinancierd wordt door de Rockefeller Foundation, het Aspen Institute of Development Entrepreneurs (ANDE), the Metanoia Fund, de Hewlett Foundation en in de 2e fase ook door de Bill & Melinda Gates Foundation. Uit het project kwam Gateways to Impact voor gericht op Financials en gesteund door o.a. de Rockefeller Foundation en Deutsche Bank en gemanged door de Calvert Foundation.

Bron: MONEY for GOOD: investing in developing countries door HOPE Consultancy (mei 2010) In IINews21 juni2011 of op de PAGINA Gelezen2010-2000 staat een samenvatting van het marktonderzoek door HOPE Consultancy naar de belangstelling voor impact investing in de VS. Hierbij is een addendum over internationaal (geven en) investeren en mn of en wat de verschillen zijn tussen investeren in en buiten de VS.

Energie en zorg
Men investeert mn in energie (42%), gezondheidszorg (36%), ontwikkeling-ondernemerschap-mikrokrediet (28%), informatie/communicatie (28%), onderwijs (27%), kinderen (24%) en nog negen andere categorien. (P.11) NB Onderaan staat mensenrechten met 12%.

Spreiding en rendement
Ruim de helft (57%) investeert internationaal vanwege de mogelijkheid van spreiding/diversificatie, een derde vanwege hoger rendement(sverwachtingen), 27% door het kapitaal tekort in ontwikkelingslanden en 25% ziet grotere groeikansen (p.13). Het grootste obstakel voor internationaal investeren is het risico element (58%) nog net overtroffen door het risico op corruptie 61%. (p.24)

Bonus
Mensen die bewust buiten de VS investeren zijn bovengemiddeld geïnteresseerd en geïnformeerd en vaker geïnteresseerd in aspecten van impact investing. Het hoogst scoort de sociale bonus (49%), dan 'een zakelijk oplossing van sociale problemen' (44%), dan “mensen helpen zichzelf te helpen' (43%) en tot slot 'duurzame charitas' (41%) op p.20.

HOPE onderscheidt 6 soorten investeerders en de hoogste score met 39% krijgt de categorie 'Socially Focused impact investors' die in 'ontwikkeling' en 'ondernemerschap' investeren. Hun karakteristiek: '“This is a great way to support the causes that are important to me”. (p.29-30)


MEDIA

WEF, Davos video over II
De conclusies en aanbevelingen uit het rapport How can II go mainstream: Yet despite its potential, less than US$40 billion of capital has been committed to impact investments out of tens of trillions in global capital. How can impact investing go mainstream? Zie IINieuws-15nov13 Op YouTube 4m24


ACADEMIA

CSR*, investor recommendations en access to finance
In het vorige blog** al genoemd bij II Thinking by me, Impact investing, CSR en bedrijfsfondsen 2 interessante onderzoeken in het kader van best-in-class beleggingsbeleid. De afgelopen 3 jaar heb ik geen wetenschappelijke onderzoeken naar deze categorie gevonden met uitzondering van de publicatie van 2 van deze auteurs in december 2011. The impact of corporate sustainability on organization process and performance HBS/Publication door Eccles, Ioannou en Serafeim (HarvardBU en London BS) Zie IINieuws 15jan2012 voor een samenvatting. NB Dit onderzoek heeft uiteraard een literatuurlijst, met razend interessante titels, maar jammer genoeg wijst niets op verwijzingen naar best in classe bedrijven of CSR in impact sectoren. *Corporate Social Responsability **IINieuws-1februari2014

Deze keer
The Impact of Corporate Social Responsibility on Investment Recommendations door Ioannis Ioannou London Business School en George Serafeim, Harvard Business School (Maart 2013) Link Papers.ssrn.1507874 (pdf 34 pag.)

Samenvatting door de auteurs (vertaald en soms aangevuld door mij met uitleg of toelichting op het onderzoek)
In het paper is onderzocht of superieure CSR prestaties betere toegang geven tot financiering (Stein, 2003). Dit omdat eerder onderzoek aantoonde dat toegang tot financiering van invloed is op strategische beslissingen. Noot van de Blogger: er van uitgaand dat dit leidt tot betere prestaties door opschaling van de activiteiten van duurzame ondernemingen in impact sectoren biedt dit toegevoegde waarde aan impact investors.
I.t.t. eerdere onderzoeken hebben de onderzoekers een brede opvatting van toegang tot kapitaal: ze kijken naar de kosten van equity en schuld, inclusief onmogelijkheid te lenen, de onmogelijkheid aandelen uit te geven, afhankelijkheid van bankleningen of de illiquiditeit van assets (Lamont et al., 2001). Dit onderzoek identificeert ook de mechanismen waardoor betere CSR prestaties bijdragen aan aan betere toegang tot financiering.

De hypotheses waren dat dit komt door a) lagere (in dit geval wervings?) kosten door groter stakeholder engagement, (belanghebbenden betrokkenheid, zoals van aandeelhouders en debiteuren) en b) lagere informatie asymmetrie, (kennis over de onderneming en de markt) door meer transparantie. De onderzoekers namen een brede steekproef van bedrijven in 49 landen (maar de helft van de bedrijven is Brits (14%), Amerikaans (25%) of Japans(18%). Daarna komt een categorie, Azië, Latijns Amerika en Continentaal Europa. (Nederland <2%). De jaarcohorten variëren van 500 tot 2000 bedrijven. De sectoren lichte (inclusief voeding en textiel) en zware industrie, transport, communicatie, electriciteit, gas en sanitary services vormen een groot deel van de steekproef.

Ze constateren dat ondernemingen met betere CSR prestaties aanzienlijk minder kapitaal beperkingen hebben. Ook presenteren ze bewijzen dat beide aannames, dus grotere stakeholder engagement en transparantie (inclusief externe toetsing) over de CSR prestaties belangrijk zijn in het verminderen van kapitaal beperkingen. De resultaten worden bevestigd door verschillende alternatieve maatstaven van kapitaal beperkingen, een gecombineerde op basis van 'rating' effecten (schokken door toevoegen van ESG-rating aan CSR prestaties, instrumentele variabelen en een gelijktijdige vergelijking. Tot slot tonen de onderzoekers aan dat het verband wordt gestuurd door zowel een sociale als een milieu insteek van CSR. De derde peiler Governance werd als gelijkwaardig opgevat, maar bleek sterk beïnvloed door nationale wetgeving.


Er is gekeken naar de betaalde rente, op basis van de KZ Index van Kaplan en Zingales) de SA Index ven Hadlock en Pierce), and the WW Index van Whitted en Wu) ook bij het terugkopen van aandelen. CSR koplopers zijn vergeleken met bedrijven die CSR een 'luxe goed' noemen. Chatterji and Toffel onderzochten het (schok)effect van (het toevoegen van) ESG ratings op CSR rating.

De onderzoekers wijzen op meerdere publicaties over de positieve aspecten van CSR op de (financiële) prestaties van bedrijven, waarvan enkele in de richting van impact investment gaan zoals: From a stakeholder theory perspective (Freeman, 1984; Freeman et al., 2007 en 2010), which suggests that CSR includes managing multiple stakeholder ties concurrently, scholars have argued that CSR can mitigate the likelihood of negative regulatory, legislative or fiscal action (Freeman, 1984; Berman et al., 1999; Hillman and Keim, 2001), attract socially conscious consumers (Hillman and Keim, 2001), or attract financial resources from socially responsible investors (Kapstein, 2001). De onderzoekers dat die markt (nog) te klein is voor een significant effect pag. 30.

Belangrijk voor impact investeerders: Empirical work investigating the link between CSR and corporate financial performance, measured by various accounting or stock market measures, has resulted in contradictory findings … More recent work focuses on understanding the role of capital markets as an intermediate mechanism though which CSR can create long-term value For example, Lee and Faff (2009) show that firms with high CSR scores have lower idiosyncratic (individueel of asset class) risk, while Goss (2009) shows that firms with low CSR scores are more likely to experience financial distress. Moreover, Ioannou and Serafeim (2010a) show a positive impact of CSR on sell-side analysts’ recommendations while Goss and Roberts (2011) find that firms with the worst CSR scores pay between 7 and 18 basis points more on their bank debt compared to firms with higher scores. Relatedly, Dhaliwal et al. (2011) find that the voluntary disclosure of CSR activities leads to a reduction in the firm’s cost of capital, while attracting dedicated institutional investors and analyst coverage. El Ghoul et al. (2011) focus on a sample of US firms and find that firms with better CSR scores exhibit lower cost of equity capital.
De onderzoekers maken in hun data presentatie een interessant onderscheid tussen ESG ''drivers'' zoals inachtneming van uitstoot reductie en mensenrechten etc en ''outcomes'' zoals kwantitatieve CO² reductie en personeelsverloop (toelichting pag. 13-14) en bij de data. (Appendix pag 41 en 43?)


Conclusie
Mijn initiële aanname dat duurzame koplopers investor darlings zouden worden tegen hooggeprijsde koersen wordt hier weer deels door bevestigd, terwijl Eccles, Ioannou en Serafeim dit met hun bovengenoemde onderzoek naar the Impact of CSR juist ontkrachten. Toch benadrukken de onderzoekers dat deze markt nog te klein is (Noot van de Blogger: in de VS 12%, of dat merendeels exclusie is zoals in Europa weet ik niet) om grote invloed te hebben. (pag.30)
De recente 20% koersval van DSM, zou ook in dit licht kunnen worden bekeken, maar de presentatie van de definitieve jaarcijfers op 26feb14 kan wel weer eens een tegenreactie geven. Met de waarschuwing van de door Philanthrocapitalists voor Unilever in 2014 (zie IINieuws-15jan14 Chari's) in het achterhoofd, blijft de best-in-class groep een interessante categorie om te monitoren
. Maar als betere toegang tot kapitaal de strategische beslissingen van CSR (duurzame) bedrijven gunstig beïnvloed en tot opschaling leidt, dan is dit voor bedrijven in impact sectoren een impact bonus voor impact investors die in mijn ogen de koersopdrijving en volatiliteit waard is.


Volgende keer (IINieuws 1maart2014) van dezelfde auteurs: Corporate Social Responsibility and Access to Finance, Beiting Cheng en George Serafeim, Harvard Business School en Ioannis Ioannou, London Business School. (Mei 2011) Link Papers.ssrn/1847085 (pdf, 43 pag.)

Summary: We argue that a shift in the prevailing institutional logic – from an agency perspective to a value perspective – impacts the evaluation of corporate social responsibility (CSR) by sell-side investment analysts. We use a large sample of publicly traded US firms over 15 years and find that under a powerful agency perspective, CSR is unfavorably evaluated by sell-side analysts. In later years, when the institutional logic gradually shifts to a value perspective, analysts progressively assess CSR more favorably. Moreover, we find that analysts of higher status are more likely to switch from unfavorable to favorable evaluations of CSR. Finally, we document no impact of CSR on analysts’ forecast errors suggesting that learning by analysts is unlikely to account for the observed shifts in their evaluations of CSR.


JOBS

Yunus Social Business zoekt een global investor relationsmanager voor haar vestiging in Frankfurt am Main, Duitsland. De Yunus Social Business (YSB) is een internationale advies en implementatie onderneming voor de creatie van social businesses (met een sociale of milieu missie) maar zijn financieel self supporting, duurzaam. YSB, a social business, is mede-opgericht door Saskia Bruysten, Sophie Eisenmann en Nobel Peace winnaar Muhammad Yunus, o.a. oprichter van de Grameen (microkrediet) Bank. YSB heeft 30 medewerkers uit strategie consulting, venture capital, entrepreneurship, civil society en internationale ontwikkelingssamenwerking. YSB rapportert direct aan Prof. Yunus en is onderdeel van het Grameen social businesses network met 40 ondernemingen en meer dan 50.000 medewerkers. Link Jobs.thegiin/global-investor-relations-manager-at-yunus-social-business


Vragen en reacties graag naar impactinvestmentnews @ yahoo.com of onderaan dit blog (inloggen als blogger of met gmail)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten