15 november 2012

Impact Investing Nieuws 15 november 2012

Deze keer ASN Mixfonds wint groene stier en beheert revolverend Energiefonds Overijssel, Groene R&D: Duitsland en de autoindustrie, crowdfunding in Europe +50%, het II van aanbod Nederlandse Vermogensbeheerders, veel Nederlands animo voor GIIN Member Network, de helft van HNWI's heeft II's, II Thinking: get inclusive, VBDO onderzoek chari's: roep om II intermediairs. Gelezen: Impact Assets Issue Brief: Seven tactics for II en als case het Leger des Heils


MARKETPLACE

Groene Stier voor ASN Duurzaam MixFonds
De jaarlijkse uitreiking van gouden stieren aan beste beleggingsfondsen heeft een nieuwe winnaar van de groene stier voor het beste duurzame beleggingsfonds opgeleverd, maar wel weer ASN. Het werd het ASN Duurzaam Mixfonds door 'de goede verhouding tussen risico en rendement, het groene, duurzame karakter en de lage kosten'.
De fondsgrootte is 125 miljoen Euro, de koers 65,17 Euro, de aankoopkosten (max) 0,4% en het total expense ratio 1,1%. Het rendement was afgelopen jaar 9,2% en de afgelopen 5 jaar 2,81%. Het fonds belegt 55% in obligaties en 45% in aandelen. Alle beleggingen zijn getoetst op: mensenrechten, waaronder werknemersrechten; milieu en klimaat; dierenwelzijn; transparantie en maatschappelijke betrokkenheid. De obligaties in het fonds zijn euro-obligaties van landen met een verantwoord mensenrechten- en milieubeleid. Meer over het ASN Duurzaam Mixfonds op ASNbank en Morningstar.

Genomineerd waren:
Triodos Sustainable Equity, De omvang van het fonds is 186miljoen Euro, koers 22,16 Euro, aankoopkosten (max) 5% en total expense ratio 1,15%. Het rendement was YTD 25,8% en de afgelopen 5 jaar -2%. Meer op Triodos/sustainable-equity-fund-wereldwijd en Morningstar
SAM Sustainble Healthy Living, De omvang van het fonds is 200 miljoen Euro, koers 111,71 Euro, aankoopkosten (max) 5% en total expense ratio 1,16%. Het rendement was YTD 12,86% en de afgelopen 5 jaar 2,86%. Meer op sam-group/sustainable-healthy-living en Morningstar.
Petercam L Bonds Governments Sustainable, De omvang van het fonds is 238 miljoen Euro, koers 1159,71 Euro, aankoopkosten (max) 3% en total expense ratio 1,66%. Het rendement was YTD 6,38% en de afgelopen 5 jaar was niet van toepassing. Meer op Petercam (beleid), het fonds Petercam (pdf) en Morningstar.
ING L Invest Sustainbale Equity, De omvang van het fonds is 140miljoen Euro, koers 642 Euro, aankoopkosten (max) 3% en total expense ratio 1,84%.
Het rendement was YTD 9,2% en de afgelopen 5 jaar -0,75%. Meer op Morningstar.be Alle rendementen volgens Morningstar op 12nov12.


ASN gaat energiefonds Overijssel beheren
Na een Europese aanbesteding gaan ASN Bank, Royal HaskoningDHV en Start Green Venture Capital het Energiefonds Overijssel van 250 miljoen euro beheren.

Overijssel wil dat in 2020 20% van de totale energiebehoefte in de provincie duurzaam is en heeft dus itt de landelijke overheid die ambitie niet losgelaten.
Theo Rietkerk, gedeputeerde Economie, Energie en Innovatie: 'Het Energiefonds Overijssel biedt ondernemers en woningcorporaties de mogelijkheid om hun projecten op het gebied van energiebesparing en het produceren van nieuwe energie te financieren. Niet op de traditionele manier met subsidies maar door leningen, participaties en garanties. Alle investeringen moeten dus worden terugbetaald of terugverdiend. Het fonds beoogt een financieel rendement van 2%. ASN Bank heeft met deze partners 'de juiste middelen en kennis om een laagdrempelig en toegankelijk fonds te ontwikkelen' volgens Bas Jan Blom van Beleggingsfondsen van de ASN Bank. Bron: duurzaam-beleggen


3,6 biljoen US$ groene investeringen
TBLI (Triple Bottom Line Investment uit Amsterdam) tipt de Green Transition Scoreboard (GTS) waarin begin 2012 werd gerapporteerd dat er 3,6 biljoen (trillion) US$ is geïnvesteerd in de transitie naar groene economie sinds 2007.
Het Scoreboard monitor private investeringen in Renewable Energy, Green Construction, Smart Grid, Energy Efficiency, Cleantech en R&D. 2 biljoen US$ gaat naar hernieuwbare energie, 716 miljard naar groen bouwen en het aandeel van R&D is met 241 miljard bijna 7% (meer dan Smart Grid, Energy Efficiency of cleantech). Er is nu een aanvulling op het rapport uit februari gepubliceerd met data van green research & development (R&D).

R&D supplement
De R&D rapportage betreft openbare data van 165 bedrijven. NB Er is wellicht sprake van 50% onderrapportage, omdat bedrijven uit concurrentieoverwegingen hun R&D investeringen niet communiceren.

Landen
Duitsland is het actiefst met 9 bedrijven die 72,2 miljard US$ investeren gevolgd door Japan: 51 miljard US$ door 26 bedrijven, 3e is de VS: 43,4 miljard door 47 bedrijven en op 4 Zuid Korea met 37,2 miljard US$ door 11 bedrijven. Nederland staat met 2(!) bedrijven en 4,2 miljard US$ op de 8e plaats voor China (2,9 miljard US$)

Sectoren
De grootste investeerder in groene R&D is de automobielindustrie die met 5% veel besteedt aan R&D. De investeringen betreffen 133 miljard US$. De trend lijkt dat ruim 50% in de ontwikkeling van elektrische auto's wordt geïnvesteerd. Ook hier geldt dat een aantal bedrijven (GM en Daimler) haar R&D investeringen niet communiceert.
Bron: greentransitionscoreboard, Green Transition Scoreboard August 2012 Update en R&D pfd Met dank aan het TBLI blog/linkedin group


CROWDFUNDING

CF in Europa groeit naar 450 miljoen Euro
Ruim 200 crowdfunding platformen in Europa halen in 2012 waarschijnlijk 450 miljoen euro op. Een groei van 50% in vergelijking met 2011. Ook het aantal platforms zal waarschijnlijk met zo'n 50% stijgen. Wereldwijd zijn er zo'n 450 crowdfunding platforms,

In Europa is ongeveer de helft van crowdfunding gebaseerd op een 'beloning'*, een kwart werft donaties en aandelen en een kwart werft voor schuld/leningen. Gemiddeld wordt 500 Euro voor donatie doelen geworven, 3000 Euro voor beloning*, 4500 Euro voor leningen en 50.000 Euro voor aandelen.

Deze cijfers staan in A Framework for European Crowdfunding waarin oa wordt gepleit voor Europees beleid. Het beleid moet gebaseerd zijn op: wet- en regelgeving, educatie en onderzoek. Opvallend detail: er is een lobby om de maximale investering in Europa (vaak 100.000 Euro) naar het Nederlandse niveau van 5 miljoen Euro op te trekken.

Een van de auteurs is Ronald Kleverlaan ''crowdfunding evangelist en oprichter van crowdfunding bureau WEBclusive'' volgens Frankwatching. Verder werkte mee Korstiaan Zandvliet van Symbid en Robert van Meer auteur van de c2b revolutie (over crowdsourcing door bedrijven).

* Op beloning gebaseerd zijn CF campagnes voor creatieve projecten zoals film en muziek, maar ook technologie. Kennelijk krijg je dan een kaartje/DVD/CD of product etc. Bron: mkbservicedeskFACTS & FIGURES

Nederlandse Vermogensbeheerders en II
De VBDO publiceerde een Overzichtsrapport van (11) Vermogensbeheerders (115 pag) voor filantropische instellingen. De VBDO bekeek -1- het eigen (verantwoord) beleggingsbeleid voor alle beleggingen en alle klanten van de vermogensbeheerder; -2- Het dienstenaanbod aan een institutionele (?) klant om verantwoord beleggingsbeleid op te zetten en te implementeren; en -3- de bedrijfsvoering: transparantie, verantwoording, het uitdragen van de PRI en het bonusbeleid.

Impact investing
Ook werd specifiek gekeken naar de mogelijkheden voor impact investing onder de definitie 'gericht beleggen in niet-beursgenoteerde bedrijven (private equity) die vanwege hun producten en/of productieprocessen als zeer duurzaam en maatschappelijk verantwoord beschouwd kunnen worden'. Hierbij zijn de criteria: • De vermogensbeheerder biedt II aan via eigen beleggingsfondsen of via een externe, gespecialiseerde vermogensbeheerder; • De vermogensbeheerder biedt een overzicht en evaluatie van vermogensbeheerders die zich met II bezig houden; • De vermogensbeheerder kan de belegger helpen een II fonds op te zetten dat gebaseerd is op de eigen voorkeuren en prioriteiten van de belegger.

ABNAMRO Mees Pierson, IBS, Staal Bankiers en Triodos Private Banking doen alle drie. Staalbankiers belegt voor haar relaties in diverse microfinancefunds met een private equity component en een fixed income component. Noot van de Blogger: SNS asset management (met een aparte afdeling Impact Investment, dus in ieder geval 1) deed niet mee aan het onderzoek, maar wel met dochter ASN Bank.
ASN Vermogensbeheer geeft aan dat het II alleen intern (met eigen fondsen) aanbiedt (1).
ING Private Banking en Theodoor Gilissen geven aan dat ze II aanbieden (1, ING via Oikocredit Nederland Fonds) en hun kennis en contacten met vermogensbeheerders die zich met II bezig houden (2).
Schretlen & Co kan de klant helpen een impact investing fonds (doorgaans schenken/nalaten) op te zetten dat gebaseerd is op de eigen voorkeuren en prioriteiten, via haar Charity desk (3).
Insinger de Beaufort zoekt nog naar een geschikte manier om II aan te bieden.
Kempen Capital Management en Wealth Management Partners geven aan dat ze geen impact investment toepassen (en dus niets kunnen bieden).


Nederlands animo voor GIIN Member Network 
Het Global Impact Impact Investing Network heeft een nieuw member network -naast haar investor council- opgericht voor organisaties die hun betrokkenheid bij de impact investing willen verdiepen. Leden van het Network hebben netwerkgelegenheid en toegang tot informatie, instrumenten & methodieken (tools) en bronnen. Leden worden geïnformeerd door presentaties door leden over investeringen, onderzoeken en discussies. Het lidmaatschap staat open voor vermogenbezitters, vermogen beheerders, adviseurs, intermediairs etc.
Lidmaatschap kost 3500 US$ voor profits en 2500 US$ voor non profits uit ontwikkelde landen en 2500 US$ voor profits en 2000 US$ voor non profits uit opkomende markten.

Nederlandse leden
Het Network heeft nu al 83 leden waarin Nederland goed is vertegenwoordigd met 15 leden: Ageon, Cordaid, European Centre for Corporate Engagement at Maastricht University, Hooge Readt Social Capital, KPMG NV, Leger des Heils Nederland (Salvation Army), Ministerie van Buitenlandse Zaken, Noaber, Nots, Oxfam (UK), Robeco, Shell Foundation, SNV the Netherlands Development Organization, Staal Bankiers, Triple Jump. Ook lid werd Small Enterprise Assistance Funds (SEAF), dat is mede opgericht door de Amerikaanse Nederlander Hubertus van der Vaart. Daarnaast werden McKinsey&Co en Ernst&Young lid, evenals Social Finance UK/VS dat o.a. de introductie van social bonds buiten de het VK gaat ondersteunen dankzij een grant van de Omydiar Foundation.

De Europese/ Nederlandse liaison Prof dr Harry Hummels (SNS Impact Investment) -die pas afgelopen juni werd aangesteld- heeft hierin ongetwijfeld een belangrijke rol gespeeld. Bron: network

FACTS & FIGURES

Groene benchmark
Sustainalytics, de ESG data analyst en Trucost dat de echte kosten van natuurlijk grondstoffen berekent hebben een ranglijst / benchmark gepubliceerd van de 500 grootse Amerikaanse beursgenoteerde ondernemingen. De 500 zijn bepaald op basis van omzet, kapitalisatie en het aantal medewerkers. Hun score wordt bepaald op basis van Environmental Impact (45%), Environmental Management (45%), en Disclosure (Transparantie) (10%). Newsweek is de mediapartner en publiceert de ranglijst al sinds 2009. De top 10: IBM, H-P, Sprint Nextel (telecom), Dell, CA technology, NVIDIA (ITC), Intel, Accenture, Office Depot, Staples.

Niet zo transparant...
De complete ranglijst staat hier: 500list, gevonden na veel zoeken en 10 thematische ranglijsten. (Ons) KPN staat 9e in de Greenest Global categorie, omdat het bijna alleen in Nederland geproduceerde groene energie gebruikt. Sinds 2010 doet het dit ook zo in België en het wil in 2020 helemala geen CO2 meer uitstoten. Het minst Least Green bedrijf is BlackRock één van ’s werelds grootste aanbieders van beleggingsproducten (en ETF's). Haar motto is 'de markten zijn volatiel, het vertrouwen wankelt, het is tijd om in actie te komen'. Blackrock publiceert geen duurzaamheidsverslag, geen gegevens over haar CO2 uitstoot of informatie over de assets die onder haar 'responsible investment' beheer vallen. Ook slaagt het er niet om milieubeleid en programma's te integreren en implementeren in het gehele bedrijf. De Rankers beschouwen dat als een gebrek aan toewijding om als bedrijf verantwoordelijk te opereren.

Praktijk & reputatie
Opvallend resultaat was dat zogenoemde ''groene'' bedrijven soms lager scoren in de ranglijst, dan bekende branchegenoten. De marketing heeft het groene imago en beeld bij de klant beter gedaan dan de prestaties eigenlijk rechtvaardigen....Newsweek liet ook een groene Reputation Score maken door 8,743 Amerikanen te enquêteren. Daaruit kwam dezelfde resultaat. Citigroep is de meest ondergewaardeerd: onterecht omdat het de Equator Principles initieerde, de banken standaard voor milieu & sociale risico's. Het ondersteunde de Carbon Principles voor klimaatvernadering/CO2 uitstoot en heeft een Sustainable Forestry Policy. Alle reputatiescores in vergelijking met de groene score op: green-brands-survey
Bron: Met dank aan het blog van TBLI Thedailybeast green-rankings


HNWI's & II

Helft HNWI heeft Impact Investments
Eurosif, de Europese koepelorganizatie voor duurzaam beleggen waarvan o.a. de VBDO Vereniging voor Duurzame Ontwikkeling lid is publiceerde haar 3e study van High Net Worth Individuals Sustainable Investment 2012. Deze HNWI worden gezien als een belangrijke doelgroep en mogelijke katalysator voor impact investing. In dit rapport voor het eerst expliciet aandacht voor impact investing.

Duurzame investeringen groeien 60%
HNWI werden de afgelopen 2 jaar 18% rijker, maar hun duurzame investeringen groeiden met 60% naar 1,15 biljoen of 1150 miljard Euro van 729 miljard in 2009 (De vorige studies werden gepubliceerd in 2010 en 2008).
De toename is zowel het gevolg van nieuwe cliënten (44%) als het uitbreiden van duurzame investeringen door bestaande cliënten (37%). Een verklaring is dat HNWI eerst hebben geëxperimenteerd met duurzame beleggingen en die nu snel uitbreiden. 51% geeft aan duurzaam beleggen als financiële discipline te beschouwen. Het vooroordeel dat duurzaam beleggen minder rendement oplevert blijft bestaan, maar eenmaal ingestapt worden HNWI steeds enthousiaster ondanks of wellicht juist door de onrustige markten. 
 
Asset allocatie
53% van de HNWI heeft minder dan 5% duurzaam belegd, 23% heeft tussen de 5 en 50% duurzaam belegd en een kwart heeft de helft van het vermogen duurzaam belegd. Positieve screening strategieën zoals best-in-class en duurzame thema's worden het meest gebruikt. De populairste thema's zijn energie, water en groene technologie. 87% van de respondenten verwacht een verdere -wellicht scherpe- stijging van duurzame beleggingen door HNWI's.

Impact Investing
De helft(!) van de HNWI's heeft impact investeringen vanwege de bijdrage aan duurzame ontwikkeling direct gevolgd door: een alternatief voor filantropie. Eurosif onderzocht 3 typen impact investing: microkrediet, community investing en sociale ondernemingen (p13) Van die 3 is microkrediet de belangrijkste met 43%, gevolgd door sociale ondernemingen met 33%, community investment met 20% en 3% anders waaronder vastgoed. HNWI's maken hierin andere keuzes dan institutionele investeerders waarvan 55% kiest voor microkrediet bij impact investing (European SRI studie 2012 zie IINieuws 15okt12 (nb op basis van invested assets).


Beleggingsinstrumenten en regio's
Obligaties zijn populairder geworden: van 17% naar 25% en aandelen minder: van 47 naar 33%. Private equity daalde van 15% naar 10%, maar daarmee is het nog steeds de derde categorie samen met vastgoed. Geografisch daalde Europa van 35% naar 29% en groeide emerging markets van 13% naar 16%. Noord Amerika en Binnenlands blijven stabiel op 19% en 22% (was 21%).
Tip door de (gesloten) Linkedgroep van de Vereniging Beleggers voor Duurzaam Ontwikkeling, maar een google alert op Eurosif levert altijd interessante publicaties op. Rapport: Eurosif HNWI 2012


II THINKING

Impact Ondernemers versus impact accelerators
Max Pichulik is een Zuid Afrikaans impact entrepreneur en Regional Chapter Leader for ANDE (Aspen Network of Development Entrepreneurs) in Zuid Afrika bij The Aspen Institute. Zijn Impact Accelerators bedrijf is een incubator en consultancy met als missie het versnellen van de groei en kapitaalstoom naar innovatieve ondernemingen met hoge sociale- en milieu-impact.

SOCAP: een incrowd event
Pichulik bezocht begin oktober SOCAP, de grote II conferentie 'where money meats meaning'. Pichulik werd enorm geënthousiasmeerd door de andere conferentiebezoekers, hun presentaties en nieuwe benaderingen en inzichten, maar.... Hij schrijft zijn column als waarschuwing. Als geboren Zuid Afrikaan is hij extra gevoelig voor het incrowd sfeertje dat een bedreiging van II is, er wordt teveel vanuit de VS en ontwikkelde landen gedacht en gewerkt. Daardoor wordt het chronisch beperkte aanbod van II deals versterkt. Ook schadelijk is 'white washing' het aantrekken van een 'sub-standard entrepreneur to ensure the enterprise is racially or gender diverse'. En ondertussen heeft niemand zijn netwerken verbreed en actief lokale winnaars (succesvolle ondernemers) gevonden en benaderd.

Knuffelondernemers
De huidige praktijk van impact accelerators, II model ondernemers in de dop kweekt een charismatisch en mediageniek bassin van sociale ondernemers die prachtige cv's hebben met mooie (Amerikaanse) opleidingen, een paar jaar in een ontwikkelingsland gewoond hebben, aanmoedigingsprijzen, studiebeurzen en trainingen, spreekbeurten en presentaties op II conferenties. Maar ze hebben nauwelijks ervaring als ondernemer of de tijd om hun onderneming te leiden en moeten dat overlaten aan onervaren 'sub standard human capital' door gebrek aan kapitaal. Pichulik ziet dit als trend die de II sector ondermijnt.

Pichulik onderschijft de Omydiar Network benadering van sectorale ontwikkeling (zie Nieuws15okt12), maar pleit ook voor lokale en geografische concentratie. De sector moet lokaal op zoek naar echte ondernemers die buiten het chique II incrowd cultuurtje te vinden zijn. Want 'their potential investment readiness, scale and impact are large'....'start looking in places we wouldn’t expect them to hide'. Bron: Nextbillion met dank aan de tip op de LinkedIn group impact entrepreneur.


CHARITIES & FOUNDATIONS

Belangstelling en vrees voor II groot
De VBDO (Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling) analyseerde publiek beschikbare informatie over het duurzaam beleggingsbeleid van maatschappelijke instellingen en onderzocht het duurzame beleggingsbeleid van 7 goede doelen en 6 vermogensfondsen in Nederland door interviews. Het is een verdiepingsonderzoek na eerdere onderzoeken uit 2008 en 2010 (zie IINieuws 15dec12).

Missie gerelateerd beleggen (II)
De VBDO werd verrast dat fondsenwervende instellingen en vermogensfondsen vaak missiegerelateerd investeren (MRI) noemen. In theorie (…) een prachtig idee (…). Toch werd er een aantal significante dilemma’s en bezwaren ervaren … dat daadwerkelijke missiegerelateerde investeringen tegenhield. MRI vergt heel veel tijd en kennis die niet direct beschikbaar is, financieel en juridisch maatwerk en vakspecifieke kennis ook op de impact sector. Fondsenwervende instellingen zien een extra dilemma door reputatieschade en negatieve reacties van donateurs als een investering niet rendeert, deels of volledig afgeschreven moet worden of als controversieel aangemerkt wordt. Er zou een intermediaire partij moeten komen die zich in MRI specialiseert. Ook zou een (informele) kennisgroep opgezet kunnen worden. Als goed voorbeeld wordt het Protestants Diaconaal Krediet Nederland (PKDN) van de Protestantse Kerk in Nederland genoemd. Vragers naar en aanbieders van projecten worden hier aan elkaar gekoppeld.

VBDO pleidooi
De VBDO pleit wat betreft II voor gespecialiseerde intermediairs en informele kennisgroepen. Voor duurzaam beleggen in het algemeen: voor voldoende kennis mn binnen de besturen, meer oog voor de impact van indirecte beleggingen (spaarrekeningen en deposito's) en het betrekken van de vermogensbeheerders bij de invulling van het duurzaam beleggingsbeleid van de sector. VBDO directeur van der Helm pleit nadrukkelijk voor engagement als strategie voor duurzaam vermogensbeheer en biedt hiervoor VBDO ondersteuning met Missiegerelateerd Engagement.

Instrumentarium
De VBDO heeft vier instrumenten voor de filantropische sector:
-1- Overzichtsrapport van Nederlandse Vermogensbeheerders (115 pag meer onder Facts & Figures over het aanbod voor impact investing),
-2- Quickscan beleggingsbeleid die het ontwikkelde met Double Dividend (niet online beschikbaar) De bestaat uit modules en sluiten aan op diverse internationale richtlijnen zoals de Principles for Responsible Investment en de VN Global Compact principes. Voorbeelden van modules zijn: beleggingsbeleid, toetsing beleggingsportefeuille, transparantie, engagement, ESG integratie
van vermogensbeheerders, en impact investing;
-3- Missiegerelateerd Engagement; de standaard dienstverlening van de VBDO aan de hand van relevante thema's op aandeelhoudersvergaderingen en in een-op-een gesprekken;
-4- een Model Beleggingsstatuut, ook ontwikkeld met Double Dividend (niet online beschikbaar). Het betsaat uit een stappenplan met criteria en keuzes voor duurzaam beleggen en voor het beplen van een gecshikte vermogensbeheerder.JOB

A-Spark Good Ventures zoek Impact Investment Manager
A-Spark Good Ventures investeert wereldwijd in sociale ondernemers om innovatieve projecten en ideeën te stimuleren. Het is een internationeal team 'english is required' en in de tweet staat 'come live in Holland', want het is gevestigd in Utrecht (Achter Sint Pieter 7). Haar portfolio staat online: Projects met o.a. In Nederland Marck Events (Brabant Open Air).

Solliciteren bij Amy Novogratz bekend van de TED Prize en getrouwd met Nederlander Mike Velings. A-Spark Good Ventures partners zijn Acumen Fund (IINieuws1dec11 en Charity Cases O-Z & VS), TONIIC (international impact investor network), Conservation International, Mission blue, the plastic pollution coalition WorldFish Center en Global Partnership for Oceans

De II manager is nodig voor de volgende fase van de fondsenwerving- en groeistrategie. A-Spark zoekt een netwerker, samenwerker een denker&doener change maker, niet bang voor complexe problemen en een charismatisch communicator die meewerkt aan meetings & events. Pitchen om investeerders binnen te halen is onderdeel van de taak. Niet vereist maar welkom is ervaring met private equity, venture capital, financierings terms sheets Deadline 30nov12 aanvang zsm. Meer op Facebook/A-Spark-Good-Venturess


STAGE

IBS vermogensbeheer zoekt een stagiaire impact investing
Impact Investing lijkt haar dienstaanbod impact investing te willen uitbreiden en is op zoek naar een stagiaire.

Stage omschrijving
IBS zoekt een stagiaire -bij voorkeur in zijn/haar master fase- voor een onderzoek naar impact investing. Het wil inzicht krijgen in de huidige situatie van impact investing binnen charitatieve organisaties en hun mogelijke beleidsplannen voor impact investing. Hieronder valt ook een kwantitatief onderzoek (enquête) en een literatuurstudie naar impact investing in Nederland/buitenland.

De stage kan per direct beginnen, een einddatum is nader te bepalen evenals het aantal uren en de vergoeding en de reiskostenvergoeding. Standplaats is Amsterdam. Publicatie behoort tot de mogelijkheden CV en motivatie mailen (geen deadline) naar vandijk @ ibsam.nl Evt. vragen aan Hans van Dijk tel (020) 514 17 80. Meer details op ibsam/vacatures

IBS en chari's
IBS vermogensbeheer is als vermogensbeheerder 'hofleverancier' van chari's door haar medewerking aan de VFI helpdesk. De VFI is de Vereniging van (120 meestal grote) Fondsenwervende Instellingen. De VFI is na de totstandkoming van de Handreiking Verantwoord Vermogenbeheer de Helpdesk gestart. *De Helpdesk brengt leden in contact met deskundigen op het gebied van jaarverslaggeving, fiscale zaken, vermogensbeheer, notariaat, betalingsverkeer en code en keurmerkzaken. IBS had medio 2011 10 chari's als cliënt, in het FD melde nog dat het aantal chari's vervijfvoudigd was sinds 2 medewerkers vrijwilligerswerk doen voor de VFI helpdesk*. Meer in IINieuws21juni11. IBS adviseert o.a. Het Leger des Heils (zie case) dat II bij SNS II asset management heeft en 200.000 Euro in Oikocredit belegt.

Over IBS
IBS, het Instituut BeleggingsStrategie, bestaat 25 jaar en biedt financiële dienstverlening aan instellingen en vermogende particulieren, het is gespecialiseerd in beleggen in beursgenoteerde effecten. Het totaal door IBS beheerde vermogen bedraagt 800 miljoen Euro, de afdeling Fiduciair beheer heeft daarvan 500 miljoen Euro onder beheer. IBS biedt ook de mogelijkheid van direct investments in fondsen en bedrijven (private equity). Sinds 2008 is het vermogensbeheer team van Kempen & Co onderdeel van IBS en sinds 2012 ook de teams van Merrill Lynch en Rabobank International. Meer op www.ibsam.nl


GELEZEN

Seven tactics for Risk Management by Investors Seeking to Engage in Impact Investing (nr3, 7pag.) Jed Emerson, Executive Vice President for Strategic Development. ImpactAssets Issue Briefs are exploring critical concepts in impact investing.

Impact Assets
Impact Assets is een US non-profit financiële dienstenverlener opgezet om (investerings) kapitaal aan te trekken (te katalyseren) voor optimale (milieu, sociale en financiële) impact en zo de hardnekkigste problemen van de wereld te helpen oplossen. Vice president en auteur van de IA issue briefs is Jed Emerson bedenker van het concept 'blended value' en mede auteur van het II overzichtswerk 'Impact Investing Transforming How We Make Money while Making a Difference' (Wiley, sept 2011) zie IINieuws 15okt2011 of de PAGINA Gelezen-bronnen.

In deze Issue Brief geeft Emerson impact investing benaderingen voor de niet professionele investeerder die impact investing wil toevoegen aan zijn/haar portfolio. De zeven tactieken uit de titel worden gepresenteerd aan de hand van 6 vragen die een II zich moet stellen over: geïnformeerd zijn & transparantie, doorgroeien van handelen naar investeren, de rol en beperking(en) van adviseurs, investeren in fondsen als risico's te verminderen, de kracht van multi-manager strategieën, investeren in II (als sector/field) en dit alles om risico's te verminderen.

Er is geen kant-en-klare checklist voor impact investeringen: maar hier komen de tactieken.
Weet wat je bezit of kies transparante investeringen. Fonds beheerders moeten minstens hun aannames, strategie en processen kunnen toelichten en inzage in de portfolio is aanbevelenswaardig.
Een lange termijn horizon en slow of patient capital voor impact investing betekenen dat een impact investor zijn II's moet budgetteren om voldoende liquide te zijn en (andere) inkomsten te hebben. Prioriteer, analyseer en investeer dan pas.
De (meet) instrumenten en informatie bronnen over II groeien met de dag: monitor die voortgang voor hun bruikbaarheid. (GIIRS en ImpactBase)
Het effectiefste risico beheerser is een goede vermogensbeheerder. II als specialisme groeit snel, maar eerder naast de bestaande (grote) vermogensbeheerders die ervoor kunnen kiezen zich zelf te oriënteren, een partnerschap aan te gaan of een bestaande II specialist in te lijven. II onderschatten is geen goed teken. ImpactAssets publiceert sinds 2011 jaarlijks een lijst van de 50 beste II vermogensbeheerders. Noot van de Blogger: Triodos verdween na een jaar uit die lijst en ASN heeft er nooit in gestaan.
II is breder dan dan directe private equity investeringen, maar dat vereist specifieke deskundigheid en betrokkenheid. Daarom kan investeren in II (beleggings) fondsen een optie zijn. Noot van de Blogger: in Nederland zijn wel tientallen duurzame fondsen open voor particulieren die soms vooral de bekende duurzame bedrijven bevatten en staatsobligaties, maar er zijn nog geen 'echte' publieke impact investing beleggingsfondsen. Zie goed-geld/duurzaam-en-verantwoord-beleggen voor een overzicht van de duurzame beleggingsfondsen in Nederland. Meer over deze website in IINieuws 15okt12.
De (potentiële) kracht van multi-manager strategieën is dat zij samenwerken waardoor de overhead voor fondsenwerving beperkt blijft en zij kunnen concentreren op goede II investeringen.
Risico kan ook worden verminderd door te investeren in de ontwikkeling van II. Emerson wijst op netwerken met formele en informele investeerders groepen. Het bezoeken van conferenties, deelnemen aan discussies, het presenteren van ervaringen en het ondersteunen van non profits die de groei van II bevorderen. Noot van de Blogger Zoals bijvoorbeeld Impact Assets maar er zijn talloze andere initiatieven.
Bron: ImpactAssets IssueBriefs 3 (pdf 7 pag)
PS Op MVO Vlaanderen stonden deze week 11-tips-bij-ethisch-beleggen


CASE

Leger des Heils
Het Leger des Heils is een 125 jaar oude (!) Christelijke organisatie die zich bezig houdt met evangelisatie, reclassering, maatschappelijke opvang en ontwikkelingssamenwerking. In haar missie komt de bijzondere religieuze achtergrond sterker tot uiting: Het Leger des Heils is een internationale beweging en behoort tot de universele christelijke kerk. Zijn boodschap is gebaseerd op de Bijbel. Zijn dienstverlening wordt gestimuleerd door de liefde tot God. Zijn opdracht is het Evangelie van Jezus Christus te prediken en in Zijn naam menselijk nood te lenigen zonder enige vorm van discriminatie

Het olst, riekst en 't best
Vergeef me deze (Groningse) Ommelandse omschrijving, maar het Leger des Heils wordt naar mijn mening onterecht onderschat. Haar inkomsten in 2011 waren 310miljoen Euro, waarvan 275,6 miljoen Euro overheidssubsidies voor reclassering & maatschappelijke opvang. In 2010 was dat nog bijna 250 miljoen Euro, het Leger is dus een van de weinige chari's die niet is gekort door de overheid.
De inkomsten uit eigen fondsenwerving bedroegen 24,3 miljoen Euro (in 2010 was dat 25,3 miljoen Euro). Het Leger is een van de grootste goede doelen die werkzaam is in Nederland als je kijkt naar haar omzet en de binnenlandse dienstverlening. In Nederland worden per jaar 35.000 cliënten geholpen door meer dan 5500 (betaalde) professionals. Toch noemt slechts 1% van de bevolking spontaan het leger als goed doel. De geholpen bekendheid is weer 95%.

Voortgang vermogensbeleid sinds 2010
Al eerder bekeek ik het vermogensbeheer van het Leger des Heils (zie IINieuws 15mrt11) omdat het een van de 5 initiatiefnemers was van het onderzoek van prof dr Harry Hummels naar 'verantwoord vermogensbeheer'. Het onderzoek vormde de basis voor de (nu bindende) handreiking voor de leden van de VFI, van de 120 mn grote fondsenwervende instellingen. In de handreiking mn duurzaam beleggen opties, maar er is ook aandacht voor missie gelateerde (impact) investeren. Het Leger communiceerde al in 2010 dat het keek naar mogelijkheden om 5% van het vermogen missie gerelateerd te beleggen en dat Staalbankiers de missie gerelateerde investeringen zou beheren. Die doelstelling is kennelijk nog niet gehaald en wordt letterlijk herhaald, maar er zijn grote stappen gezet (zie hieronder missie gerelateerd investeren). Recent werd het 
Leger lid van de Member Network van de GIIN (zie hierboven).

Financieel Jaarverslag 2011
De totale reserves bedragen 116miljoen Euro, waarvan ruim 28miljoen euro Fondsen en bijna 88 miljoen Euro reserves (continuïteitsreserve bijna 11 miljoen, bestemmingsreserve 17miljoen en de reserve activa bijna 60 miljoen).
Het Leger heeft 'slechts' 20 miljoen Euro aandelen dat was in 2010 nog bijna 48 miljoen (p94) In 2011 verkocht het Leger voor 26 miljoen Euro staatsobligaties (p95l). Liquiditeiten bedragen nu 26 miljoen Euro, dat was in 2010 nog 9,6 miljoen. Een en ander is het gevolg van het aangescherpte beleid voor het vermogensbeheer. Noot van de Blogger: ik mis in het overzichtje de vermelding van obligaties, die ze wel heeft: 'De portefeuilleopzet van het retraitefonds is ongewijzigd gebleven en gebaseerd op een portefeuilleverdeling van 75% obligaties en 25% aandelen' (p.95r).

Beleid
In het jaarverslag over 2011 beschrijft het Leger haar ethische benadering en de beleids'aanscherpingen' bij het vermogensbeheer. Al in 2006 koos het Leger voor Sustainalytics voor de monitoring van het ESG gehalte van haar beleggingen. In 2009 werd haar beleggingsbeleid aangescherpt door de kritische blik van het 'publiek' en 'de media': de economische onzekerheden, de bankencrisis en het verlies aan morele geloofwaardigheid van meerdere grote ondernemingen: beleggen in aandelen werd voor het Leger des Heils nu niet wenselijk'. In 2010 besloot het Leger tot een verdere aanscherping van steeds bredere uitsluiting naar best in class in plaats van worst in class vermijden. Het ging 'positief kiezen uit de 40% beste ondernemingen van de sector'. Het Leger accepteert / neemt aan dat missie gerelateerd beleggen het rendement van de portfolio zal doen dalen van 5,6% naar 4,5% per jaar. In 2011 bedroeg het echter nog 9% mede door de genoemde koerswinst op afgestoten *staatsobligaties (p.94). Maar 'Het risico op hevige jaarlijkse fluctuaties in het beleggingsrendement is echter vrijwel verdwenen' (p.95).
Ze benadrukt dat het 'geen behoefte heeft om actief als ‘aandeelhouderactivist’ op te treden' (p.96).

Missiegerelateerde investeringen
Eind 2011 heeft het Leger des Heils 2 miljoen Euro belegd in microkrediet fondsen, o.a. van Triodos en SNS (Institutional Microfinance Fund I en II*) en een belang (Noot van de Blogger: private equity?) in de (Afrikaanse) microkredietbank Musoni daarin is 200.000 Euro bijgestort (?). 'Het belang zal verwateren door toetreding van nieuwe sterke internationale aandeelhouders en een herstructurering van de eigendomsstructuur'. Begin 2012 is het Leger des Heils lid van Oikocredit Nederland en belegger in Oikocredit International geworden met 200.000 Euro.

In januari 2012 is aan IBS-Vermogensbeheer advies gevraagd over mogelijke aanpassingen voor het toekomstige beleggingsbeleid. Na bespreking van de eerste adviesrapportage is een vervolgadvies gevraagd, waarbij ook de reguliere vermogensbeheerders (Schretlen & Co en Staalbankiers) zijn betrokken' (p.95).

* Deze fondsen zijn niet toegankelijk voor particulieren (muv zeer vermogende particulieren die daar eigen investeringsvehicles voor hebben)

Conclusie
Het Leger des Heils is een 100% duurzaam belegger met een -letterlijk en figuurlijk- uitgebreide uitsluitingslijst (p.96). Het is een impact investor omdat het actief zoekt naar best-in-class beleggingen, 2,4 miljoen euro missie gerelateerd belegt en er naar streeft om dit uit te breiden naar 5% van haar vermogen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten