21 juni 2011

Impact Investing Nieuws 21 juni 2011

Deze keer: Online vermogensbeheerder Ophen integreert duurzame index, VBDO komt met duurzaamaandeel.nl, opvallende continentale verschillen in duurzaam beleggen, goede doelen besteden vermogensbeheer vaker uit, Harry Hummels over ethisch beleggen door pensioenfondsen, Hope Consultancy's 'Money For Good' meet grote vraag naar impact investing (in de VS) en als case het Oranje Fonds.

MARKETPLACE

Online beheerder Ohpen voegt Yale's duurzame index toe 
Online vermogensbeheerder en prijsvechter Ohpen claimt de eerste vermogensbeheerder in Nederland te zijn die -in haar volledig geautomatiseerde beleggingsbeleid- een duurzaamheid index inpast. In Yale's EPI (Environmental Performance Index) zijn 163 landen opgenomen. De landen worden op 25 duurzame criteria beoordeeld, zoals luchtkwaliteit, watermanagement, biodiversiteit en landbouwbeleid. Aandelen uit landen met een hoge score in de Yale-index krijgen een zwaardere weging in het Ohpen Groei Fonds. Aandelen die slecht scoren worden afgebouwd. 

‘Naast een stabiele groei van vermogen is het belangrijk een balans te vinden tussen rendement en duurzaamheid’, zegt Chris Zadeh, oprichter van Ohpen: ‘Wij willen de bestaande financiële markt openbreken. Naast een eenvoudige kostenstructuur speelt duurzaamheid daar een belangrijke rol in.’


VDBO lanceert duurzaamaandeel.nl
De VBDO, Vereniging van Beleggers in Duurzame Ondernemingen -die zich sterk richt op 'engagement' binnen duurzaam beleggen- start 29 juni as de website www.DuurzaamAandeel.nl De site informeert particuliere beleggers over de maatschappelijke rol en de bijdrage aan duurzame ontwikkeling van de Nederlandse beursgenoteerde bedrijven.

Door onafhankelijke informatie aan te bieden wil de VBDO interactie tussen particuliere beleggers en beursgenoteerde ondernemingen over het door hen gevoerde duurzaamheidsbeleid mogelijk maken. Op deze manier wil de VBDO duurzaam beleggen onder particuliere beleggers stimuleren.
Vanaf 29 juni2011 duurzaamaandeel

FACTS & FIGURES

Azie kiest positief, de VS negatief en Europa kiest 'engagement'
Robeco 'marktleider' met 150 miljard euro vermogen onder beheer realiseerde in 2010 181 miljoen euro winst (na een verlies van EUR 11 miljoen in 2009). In 2009 besloot Robeco, onderdeel van de Rabobank, ‘truly responsible investor’ te worden met een uniek aanbod van responsible investing diensten en deskundigheid. De overname van het Zwitserse SAM, deslundig op ESG analyse is daar bijvoorbeeld een gevolg van.

Robeco publiiceerde in 2009 met Booz & Company 'Responsible Investing a paradigm shift from niche to mainstream'. Het rapport is een analyse van de RI markt (in 2007) en hun prognose dat RI naar 15 a 20% marktaandeel (26,5biljoen U$) zal groeien met 53 miljard U$ inkomsten/rendement in 2015. De groei van het marktaandeel zal in Europa groter zijn (van 7% naar 20%), dan in de VS (van 10% naar 15%).

Sinds '03 is de RI markt jaarlijks gegroeid met 22% (eind '07 5biljoen US%) of wel 7% van de markt. De Verenigde Staten (VS) vormen de grootste RI markt met 2,7biljoen U$ gevolgd door het Verenigd Koninkrijk (VK) met 1,2biljoen U$. In het VK heeft RI een marktaandeel van 20% tegen 10% in de VS en 2% in Azie. In Europe springt Zwitserland eruit met 5% marktaandeel (en 55% groei per jaar in '03-'07).

Interessant is het opvallende verschil in RI keuzes/praktijk en de verwachting voor 2015. Zo is RI in Europa mn 'engagement' (75% daalt iets naar 71%) in de VS voornamelijk 'negatively screening' 77% (zal dalen tot 53%) in Azie nu juist positive screening met 90%!, maar zal dalen naar 30%. Positive screening is in zowel Europa als de VS een marginaal gebeuren: 5% en 6% maar zal stijgen naar 20%. In de VS en Azie zal 'integratie' van van ESG criteria in investerings analyses en beslissingen groeien van '0' naar 40 en 50% groeien, in Europa is het 68%, wordt 75%. Noot van de Blogger” Nederland land van dominees... in een continent van zeloten? Link Robeco/Whitepaper


CHARITIES & FOUNDATIONS

Goede Doelen besteden hun vermogensbeheer uit
Sinds de dramatische verliezen in 2008 besteden goede doelen hun vermogensbeheer vaker uit, schrijft het Financieel Dagblad onder de subkop 'Professionaliseringsslag Fiduciair beheer'. Zo koos het Oranje Fonds voor beleggingsbeleid 'in lijn met de missie', mede omdat 'wat wij doen afstraalt op het Koninklijk Paar'. Het fonds is hun huwelijksgeschenk. Ook verhalen over controversiele (Noot van de Blogger: en onbedoelde) beleggingen van collega goede doelen via belegginsgffondsen stimuleren de gang naar externen. Het Oranje Fonds koos voor Staal Bankiers, Triodos, Robeco en IBSam. Vermogensbeheerder IBS zegt voor tien goede doelen te werken, en dat is 5 keer zoveel sinds 2008. Harry Hummels ziet deze beweging ook, 'maar het is nog niet de dominante trend'. Noot van de Blogger: dus hij blijft missionair actief voor de VFI. De VFI, de Vereniging van (121 grote) Fondsenwervende Instellingen is na de Handreiking Verantwoord Vermogenbeheer een Helpdesk gestart. Noot van de Blogger: IBSAM's René Willemsen en Hans van Dijk geven op persoonlijke titel en tegen een charikorting specialistisch advies op financieel gebied. Bron Barbara Nieuwenhuijsen in FD 6 juni 2011


ACADEMIA

Harry Hummels over ethisch beleggen door pensioenbeleggers
Zwitserleven dat het Europese SRI (Sustainable and Responsible Investing) keurmerk kreeg voor al haar fondsen. (in IINews4april2011) interviewde Harry Hummels over 'Verantwoord beleggen en het ethisch tekort' in 'Update', mei 2011. Harry Hummels is hoogleraar Ethiek, Organisaties en Samenleving aan Maastricht University. Tevens is hij, samen met zijn vriend en collega Theo Brouwers, directeur van SNS Impact Investing.

Highlights
Verantwoord beleggen heeft zich in het afgelopen decennium sterk ontwikkeld. In 2007 wees onderzoek uit dat slechts een minderheid van pensioenfondsen een beleid had voor verantwoord beleggen, nu heeft meer dan 80 procent het, voor een belangrijk deel ingegeven uit de vrees voor reputatieschade.

De centrale vraag die beleggers volgens Hummels zouden moeten stellen: past de aandacht voor ethische vraagstukken in het beleggingsbeleid? “De eerste vraag die een pensioenbelegger zal stellen als het gaat om het integreren van niet-financiële informatie in zijn investeringsbeslissingen luidt dan ook: hoe en in welke mate draagt sociale, ethische, bestuurlijke en milieu-informatie bij aan het realiseren van goede risico-gerelateerde rendementen?

De wetenschap heeft zich al decennia over deze vraag gebogen. De conclusie is vrij ontnuchterend: in de ontwikkelde aandelenmarkten in Amerika, Europa en het verre oosten is sociale, ethische en milieu-informatie niet discriminerend in het behalen van goede risico-gerelateerde rendementen. Voor zover er al alpha is te behalen in deze markten, leveren sociale, ethische en milieu-aspecten geen bijdrage aan het behalen van dit (financiële) resultaat. De aspecten zijn niet-materieel. Over aandelenbeleggingen in emerging markets bestaat nog geen duidelijkheid, maar de kans dat sociale, ethische en milieu-informatie daar wel materieel blijkt te zijn is niet hoog te achten”. Link snsimpactinvesting

CASE ORANJE FONDS
Het Oranje Fonds, sinds 1948 (de oprichting van het Juliana Welzijn Fonds) geleidelijk gegroeid door o.a. schenkingen en beleggingen en in 2002 gefuseerd met het huwelijksgeschenk aan HKH Willem Alexander en HKH prinses Maxima is met circa 177miljoen euro vermogen (2010) het grootste sociale fonds van Nederland.

Beleggingsbeleid
Duurzaamheid staat centraal, het Fonds belegt (Noot van de Blogger 100%!) in duurzame fondsen die actief bijdragen aan sociale cohesie en sociale participatie, dus zoveel mogelijk in lijn met haar maatschappelijke doelstellingen. In het beleggingsbeleid hanteert het Oranje Fonds de uitgangspunten: relevantie, reputatie, rust, resultaat, risico en rendement.

Het Oranje Fonds hanteert de volgende spreiding:
80% vastrentende waardes (bijv. obligaties en deposito’s)
10% vastgoed
10% aandelen
Het streefrendement ligt tussen de 3 en 4% voldoende voor exploitatiedekkingen en inflatie-bescherming (3%). Het resterende rendement -in 2010 2,5% want het totale bedroeg het rendement 5,5%- wordt gebruikt voor financiering van bijzondere programma’s of projecten.

In 2009 werd 80 miljoen euro aan vrijkomende deposito’s in de duurzame lijn herbelegd bij Staalbankiers (50%) en bij Triodos Bank (50%). Beiden in een depotportefeuille met vastrentende waarden. In de loop van 2010 werden de overige beleggingen omgezet, onder meer in vastgoedinvesteringen en in Stadsherstel N.V’s. IBS Asset Management werd aangesteld als fiduciair beheerder. Deze rapporteert maandelijks over de prestaties en de kosten, risico’s en rendement. De transitie van het vermogensbeleid brengt wel hogere beheerskosten en een lager streefrendement met zich mee, maar dit zijn consequenties die het Fonds weloverwogen accepteert. (p.55).


GELEZEN HOPE 'Money for Good' mei 2010
Hope Consultancy, een Amerikaans marktonderzoeksbureau en (implementatie) strategie consultant onderzocht de belangstelling voor impact investing eerst kwalitatief en toen online onder ruim 4000 welstandige Amerikanen. De helft heeft een jaarlijks inkomen van meer dan 80.000 U$, de ander helft meer dan 300.000 U$. Ik vat de key findings en p59-84 over impact investing samen.

Niet alleen de latente vraag, maar ook afwegingen en gedrag van donateurs/investeerders werden onderzocht. Hope testte vooraf wat opvattingen en definities van impact investing oa tax deductability (excluded). De belangstelling voor impact investing bleek groot: bijna 50%! en met beperkte (10%) kannibalisering op geef gedrag. Er is geen correlatie tussen geven en investeren, het zijn 2 aparte markten. NB Hope verwacht op basis van de investeer intenties van de onderzochte groep een groei van impact investing met een factor 25! naar 1200 miljard US$, waarmee de impact van charity met haar jaarlijkse omzet van 45 miljard bijna marginaliseert.....

Hope schetst 6 segmenten van 'geinteresseerden': sceptici, wil geen risico, wil geen gedoe, kijkt naar de kwaliteit van de organisatie, kijkt naar de sociale focus en persoonlijk netwerk/aanbevolen. Mensen willen meer weten, willen klein beginnen (10.000 a 25.000 dollar investeren), maar staat dan open voor opschaling, verwachten deskundigheid bij hun -huidige- adviseurs, een belangrijke barriere is de prille staat van dienst van de impact investing markt en (financiele) benchmarks en niet zozeer de 'impact' meting. De voornaamste overweging is dat risico(afweging) belangrijker is dan rendement.

Hope doet een aantal concrete en onderbouwde suggesties voor het vermarkten van impact investing van p.78 tot 88 en sluit af met aanbevelingen Link HOPEconsulting Noot van de Blogger er is ook een 'Money for Good' international onderzoek naar investeringen buiten de VS, te vinden op dezelfde webpagina.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten