6 juli 2011

Impact Investing Nieuws 6 juli 2011

Deze keer de website duurzaamaandeel, samenwerking Mission Markets en IIX Asia, Convenant Overheid en Filantropie, EFAMA over responsible investing, Money for Good international en als case Save the Children.

FACTS & FIGURES

www.duurzaamaandeel.nl
De Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) lanceerde eind juni een uitgebreide informatieve website over duurzaam beleggen in AEX fondsen, onderverdeeld in sectoren en thema's. Per bedrijf is de duurzaamheidsprestatie ten opzichte van de de sector door Sustainalytics
opgenomen.
  
De site gaat primair uit van negatieve selectie door de tip om te beginnen met duurzaam beleggen kan je eerst kijken hoe de bedrijven waarin je momenteel aandelen hebt het ervan af brengen op sociaal en milieu gebied' overzicht van alle bedrijven op de AEX'

Gelukkig is er ook aandacht voor 'trends en best practices voor duurzaam ondernemen in bepaalde sectoren in Nederland? Kijk dan op het overzicht van alle sectoren'. De sectoren die geanalyseerd worden zijn Agro en Levensmiddelen, Bouw en Vastgoed, Chemie en Industrie, Detail en Groothandel, Diensten, Financieel, Logistiek, Media en Entertainment, Olie en Mijnbouw en Technologie.

Ook interessant is het onderdeel 'duurzaamheids thema’s waar beursgenoteerde ondernemingen zich in de toekomst steeds meer mee bezig zullen moeten houden, kijk dan op het overzicht van alle thema's'. De thema's die behandeld worden zijn: Arbeidsomstandigheden en Mensenrechten, Biodiversiteit en Milieu, Bonusbeleid, Corporate governance & Transparantie, Diversiteit en Arbeidsparticipatie, Energie en Klimaat, Innovatie, Klant en Consumentenbelangen en Verantwoord Ketenbeheer. Noot van de Blogger: de site werkt prima met internet explorer, maar is onleesbaar met Mozilla Firefox. Link duurzaamaandeel


MARKETPLACE

Samenwerking Mission Markets en IIX
Online impact investering platform Mission Markets en IIX, Impact Investment Exchange Asia gaan samenwerken om hun geografisch bereik te vergroten. Mission Markets is een marktplaats voor kopers, verkopers en belanghebbenden voor impact en duurzame investeringen. Mission Markets leden (geacrediteerde investeerders) hebben toegang tot een veilige online omgeving met informatie, kansen, kapitaal en transacties. Mission Markets biedt drie platforms: het Impact Investment Platform, de Earth Exchange en het CXSE (Climate & Sustainability Exchange) Network. Link missionmarkets
Nagekomen bericht Mission Markets werkt sidns medio 2013 nu ook samen met the Global Impact Invetsing Network. MM focust op II deals in de VS en theGIIN wereldwijd. 

De missie van Investment Exchange Asia (IIX) is om Sociale Ondernemingen in Azie en het Pacifisch gebied toegang te verschaffen tot impact investeringskapitaal. In maart 2011 kondigde IIX de start van het eerste Aziatische particuliere online platform aan. Het platform biedt een selecte groep gescreende Aziatische Sociale ondernemingen aan die actief zijn in landbouw, schone energie, onderwijs, gezondheidszorg en 'inclusive finance' (o.a. Microkrediet).

In 2012 gaat de Impact Exchange™ van start, Azie's eerste sociale beurs, een gereguleerd handelsplatform voor schulden, aandelen, obligaties, derivaten etc. van de meest belovende sociale ondernemingen in Azie. IIX, een non-profit organisatie, heeft voor haar werk financiele steun gekregen van de Rockefeller Foundation. Link Investment Exchange Asia (IIX)


CHARITIES & FOUNDATIONS

Convenant overheid filantropie
21 juni werd het het belang van de goede doelen sector formeel bevestigd door de ondertekening door premier Rutte van het Convenant Ruimte voor Geven voor de sector filantropie. Het Convenant maakt onderdeel uit van de in ontwikkeling zijnde Geefwet. Uit impact investing optiek is de paragraaf over 'het ontwikkelen van innovatieve financieringswijzen ter bevordering van maatschappelijkinitiatief' het interessantst. Het betreft Afspraak 4: Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en andere betrokken ministeries hebben samen met de SBF in het tweede kwartaal van 2012 een haalbaarheidsstudie afgerond naar innovatieve financieringswijzen en verdienmodellen voor maatschappelijke initiatieven. Link Convenant 'Ruimte voor Geven'. Nagekomen bericht uit het SBF jaarverslag2010: dat wordt de tweede helft van 2012.

Het convenant werd ondertekend op Civil Society, het jaarlijkse congres voor bestuurders en directies van goede doelen dat dit jaar in het teken stond van 'diversiteit', een belangrijk onderdeel van het people, planet, profit principe. Link CivilSociety

Noot van de Blogger: Stichtingen en verenigingen mogen winst maken en hiervoor het vermogen gebruiken. Winst uitkeren aan de oprichter mag geen doel zijn en aan anderen mag u alleen winst uitkeren als dit een ideƫel of sociaal doel heeft. Fondsenwervende activiteiten van stichtingen en verenigingen zijn vrijgesteld van btw (de betaalde btw kan dan ook niet worden afgetrokken!), maar niet altijd voor geleverde diensten en producten. De belastingdienst kan de btw vrijstelling van stichtingen en verenigingen opheffen indien de omzet 'hoog' is. Denk hierbij aan de omzet van marketing activiteiten voor het merk of campagnes, zoals merchandising van knuffels, agenda's, kerstkaarten, T- Shirts etc.

Het CBF registreert helaas geen branche gegevens over inkomsten uit activiteiten in het kader van de (niet fondsenwervende) doelstellingen. Voorbeelden daarvan zijn uitzonderlijk, bijvoorbeeld pension Maaszicht, dat een commercieel opererend restaurant heeft als opleidings- en werkplek voor dakloze jongeren. 

POLICY & POLITICS

EFAMA over Verantwoord Beleggen
EFAMA, de European Fund and Asset Management Association heeft begin april een rapport gepubliceerd over Responsible Investment. Op p. 9 vijf vormen van impact investing: -1- best in class selectie, -2- thematisch investeren in duurzame energie en technologie, water beheer of microkrediet, -3- Gewogen selectie op basis van de principes van verantwoord beleggen, -4- Een geintegreerde benadering op basis van ESB criteria en -5- Passief volgen van indices zoals de DowJonesSustainable Index, de FTSE4Good, de DowJonesIslamicMarket Index en (FTSE) KLD’s Domini400SocialIndex.

Het rapport van 27 pagina's bevat een overzicht per EU lidstaat en aanbevelingen voor de politiek, de Europese Unie:
  • Ondersteun zelfregulering voor initiatieven om de transarantie te vergroten;
  • Erken verantwoord beleggen als stimulans voor duurzaam beleid bij bedrijven waarin geinvesteerd wordt;
  • Onderschrijf de principes van verantwoord beleggen in de beleggingen en ondernemingen van de (EU) lidstaten;
  • Moedig institutionele beleggers aan (mn pensioenfondsen) om transparant te zijn over hun (verantwoord) beleggingsbeleid;
  • Moedig gestandaardiseerde informatie aan over het EcologischSociaalBeleid van bedrijven waarin geinvesteerd wordt om afwegingen van verantwoord beleggen keuzes te vergemakkelijken. Link efama


GELEZEN

MONEY for GOOD: investing in developing countries HOPE Consultancy, mei 2010 In IINews21 juni2011 of op de PAGINA Gelezen 2010-2000 staat een samenvatting van het marktonderzoek door HOPE Consultancy naar de belangstelling voor impact investing in de VS. Hierbij is een addendum over internationaal (geven en) investeren en mn of en wat de verschillen zijn tussen investeren in en buiten de VS.

Men investeert mn in energie (42%), gezondheidszorg (36%), ontwikkeling-ondernemerschap-mikrokrediet (28%), informatie/communicatie (28%), onderwijs (27%), kinderen (24%) en nog negen andere categorien. (P.11) NB Onderaan staat mensenrechten met 12%.

Ruim de helft (57%) investeert internationaal vanwege de mogelijkheid van spreiding/diversificatie, een derde vanwege hoger rendement(sverwachtingen), 27% door het kapitaal tekort in ontwikkelingslanden en 25% ziet grotere groeikansen (P.13). Het grootste obstakel voor internationaal investeren is het risico element (58%) nog net overtroffen door het risico op corruptie 61%. (P.24)

Mensen die bewust buiten de VS investeren zijn bovengemiddeld geinteresseerd en geinformeerd en vaker geinteresseerd in aspecten van impact investing. Het hoogst scoort de sociale bonus (49%), dan 'een zakelijk oplossing van sociale problemen' (44%), dan “mensen helpen zichzelf te helpen' (43%) en tot slot 'duurzame charitas' (41%) op P.20.

HOPE onderscheidt 6 soorten investeerders en de hoogste score met 39% krijgt de categorie 'Socially Focused impact investors' die in 'ontwikkeling' en 'ondernemerschap' investeren. Hun karakteristiek: '“This is a great way to support the causes that are important to me”. (P.29-30)CASE 

SAVE the CHILDREN
Save the Children (international) is een grote onafhankelijke internationale kinderrechtenorganisatie. Haar missie het verbeteren van de leefomstandigheden en toekomstperspectieven van kinderen en jongeren in moeilijke omstandigheden, waar ook ter wereld en ongeacht geslacht, ras, nationaliteit, geloof of politieke gezindheid. Het uitgangspunt is het Verdrag voor de Rechten van het Kind van de Verenigde Naties, waarvoor Save the Children zelf de grondslag legde.

Save the Children Nederland is een middelgrote fondsenwerver met 18,7 miljoen euro aan inkomsten in 2010. De helft 9,5 miljoen is overheidssubsidie, 5,6 miljoen euro komt uit gezamenlijke acties (o.a. SHO) of acties van derden (oa de Postcodeloterij) en 3,2 miljoen van eigen fondsenwerving. Save the Children heeft 6,4 miljoen reserves en fondsen (CBF).

Het Jaarverslag en de Jaarrekening 2010 zijn zeer transparant over de beleggingen: 3,6miljoen euro werd belegd in obligaties van 11 (Europese) banken. 'De obligaties voldoen aan de criteria die Save the Children in haar vermogens en beleggingsbeleid heeft vastgelegd. Een van deze criteria is dat Save the Children haar middelen niet belegt in bedrijven/instellingen waarvan ze redelijkerwijs kan vermoeden dat deze handelen in strijd met het Verdrag voor de Rechten van het Kind'. Noot van de Blogger: Meer informatie over het vermogens en beleggingsbeleid heb ik online niet gevonden.Link SavetheChildren

Geen opmerkingen:

Een reactie posten