8 juli 2020

ESG & Impact Transparantie


ESG & Impact Transparantie
Free Impact DATA


In april 2019 poste ik over Factor Beleggen & Smart Beta na een kennis event van Alpha Research, asset allocatie & fund selection & OpinioPro (investment publications databank). Alpha Research presenteerde resultaten van haar analyse van Factor Investing publicaties van grote vermogens-beheerders en 381 fondsen.Te gast was o.a. Candriam dat een pyramide toonde van het ESG universum van 30% high risk naar 20% Average
de middenmoot tot 5% runner up, 15% Advanced & 15% ESG Leaders. Een interessante marktanalyse op basis van ESG prestaties, 
dus de bedrijfsvoering, niet de impact van de kern activiteiten.

In die post : 
free online public equity impact investing data bronnen voor:

Best-in-class ESG investeringsstrategieen, investeren in Sustainability Leaders zijn succesvol. Het is bewezen door academici van Harvard Business School1. Bedrijven die investeerden in duurzame bedrijfsvoering en producten presteren beter, hebben voordeel bij het aantrekken van kapitaal en versterken hun reputatie. Veel DM largecapsOp basis van de 100% transparante beleggingsstrategie van Goede Doelen begon ik zelf ook zo te beleggen.

Transparantie, disclosure openheid over ESG ambities, doelen & prestaties stimuleert Sustainbaility in bedrijven & sectoren. Daarom is er een Global Reporting Initiative, met standaarden voor te meten onderwerpen en metrics, bijv. carbon intensity. Disclosure groeit: verplicht door EU regelgeving & vrijwillig

Corporate Sustainability Assessment, het onderzoek, ratings & benchmarks door ESG researchburau's, academisch onderzoek en business media lijstje met de beste bedrijven, grondstoffen- & energiebespaarders, werkgevers, innovatoren & ontwikkelaars etc. geven een breder & completer beeld. In vergelijking met financiële data, zoals beursgenoteerde bedrijven die per kwartaal worden gepresenteerd lopen niet financiële kwaliteits ratings altijd achter. Het zijn (twee)jaarlijkse onderzoeken en niet alle onderzochte thema's lijken relevant, zeker nu het data universum, uitdijt. Bovendien verschillen ESG ratings van bedrijven & sectoren door methode & visie, wat twijfel zaait.

Door Big data & AI kan informatie uit diverse bronnen sneller & beter getoetst kan worden

1 Robert G. Eccles, Oxford Said BS, George Serafeim, Harvard Business School & Ioannis Ioannou, London Business School The Impact of Corporate Sustainability on Organizational Processes and Performance (2011), https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1964011 Beiting Cheng, Ioannis Ioannou & George Serafeim, Harvard Business School Corporate Social Responsibility and Access to Finance (2012). https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1847085 Ook Transparant, Free Access

Sinds April 2019 is veel nieuws te melden over transparante ESG & impact data bronnen (bedrijven, fondsen & sectoren) S&P lanceerde ESG Risk Atlas en samenwerking met (kwalitatief betere) RobecoSAM Corporate Sustainability Assessment. Morningstar paste haar ESG Framework aan met Systainalytics Materiality insights, MSCI kondigde ESG transparantie aan per 2020. 


FREE ONLINE ESG RATINGS ONDERNEMINGEN
Bedrijfsprofielen, financiële data en ESG Ratings van een paar duizend grote ondernemingen op YahooFinance.
De ESG data wordt geleverd door Sustainalytics. incl peers performance & controversies score & exposure aan 14 exclusie issues (yes/no, maar debatable wanneer afgestemd met CSRHub). #impactdata

CEEG Community, Environment, Employment & Governance scores & sector benchmarks staan op CSRHub.com op basis van meerdere metrics systemen. ''Transparent ratings and rankings of 17,989 companies from 141 countries, driven by 647 industry-leading CSR/ESG data sources including ESG analyst, crowd, government, publication, & and not-for-profit data. In totaal bijna 31.000 bedrijven (13.000 incomplete/NA niet beursgenoteerde?) op basis van 10 of the premier socially responsible investment (SRI) analysis firms (also known as Environment, Social, Governance – ESG) data & methode. De CSRHub sector indeling is niet altijd even praktisch. Zoeken kan op naam, regio, land, (sub) sector(en) en (de)selectie op betrokkenheid bij negative impact issues (11) en positive topics (5). Alcanne: Als Trump Involved als postive topic wordt opgevat dan is de verhouding 10-6. #Quant #AI #ALGO

ACTUEEL 1: MSCI kondigde net aan ESG ratings van ondernemingen transparant te maken in 2020.
"MSCI ESG-ratings van meer dan 2.800 bedrijven in de MSCI ACWI Index toegankelijk via een zoekprogramma op msci.com. MSCI ESG Research is van plan om de MSCI ESG-ratings voor 7.500 componenten van de MSCI ACWI Investable Markets Index beschikbaar te stellen in 2020'' Nieuwsbrief Duurzaam-Beleggen @Duurzbeleggen

ACTUEEL 2 : S&P's Poor ESG Standards
Risk rater Standards & Poor publiceerde deze zomer haar 1e ESG rating, van een energiebedrijf actief in
Thermal Coal & Nuclear: controversies, issues. No problem voor S&P, de ESG score is dik voldoende 86/100. Kolen hebben de hoogste uitstoot: geen disclosure over Climate Change volgens de TCDP methode. (Nuclear) Waste management is compliant met US regulation & the location of its nuclear reactors at Turkey Point, the Florida coast gives NextEra significant exposure to rising sea levels. We made no adjustment for this exposure (General Factor)
S&P beoordeeelt ESG op 5 aspecten: Awareness, Assessment, Action, Culture & Decisionmaking en 12 ESG factoren (+ 3 evt. optional E, S or G General Factors). Environmental Performance: Greenhouse Gases (Strong), Waste (Good), Water (Strong) en Land Use (Strong); Social Performance: Workforce & Diversity (Good), Safety Management (Strong), Customer Engagement (Leading) en Communities (Strong) Governance Standards: Structure & Oversight (Good), Code & Values (Strong), Transparency & Reporting (Strong) en Cyberrisks & Systems (Strong). https://www.spglobal.com/_assets/documents/ratings/esg-evaluations/nextera-energy-inc.pdf Toelichting: p. 4-6 & 9.

S&P's ESG Risk Atlas E&S Sector Risk, pag. 11&12
De (betaalde) ESG ratings zijn een productafgeleide van de nieuwe S&P ESG Risk Atlas die naar developed markets, regio's en 40 sectoren kijkt. Van 20 sectoren zijn Environment & Social Risks transparant. Zie volgende bladzijde.
Met beschrijvingen en per regio profielen van dozijnen bedrijven, met credit rating, zonder ESG score. Na de de sector beschrijvingen en profielen, lijstjes met de belangrijkste E & S risico's toegelicht. E & S scores #impactdata

S&P benadert E & S puur vanuit risico, ik zie niets over kansen, impacttransitie bewustzijn of transitievoortgang.
Bijvoorbeeld: overheidsbeleid voor, regulering van alcohol & tabak wordt als winst dreiging genoemd, maar niet of en in hoeverre in ondernemingen innoveren en minder risicovolle producten ontwikkelen en vermarkten. Zoals 0% alcohol en smokeless tobacco, waardoor niet rokers niet meeroken
NB De huidige gezondheidsschade problemen betreffen mn geur & smaakstoffen toevoegingen. Relevant voor de toekomstverwachtingen.

Bij Walgreens, healthcare: "The Food and Drug Administration recently cited Walgreens for selling more tobacco products to minors than other pharmacy chains, and the agency could block some Walgreens stores from selling tobacco products. If these issues are not remediated, and if potential issues arise from dispensing prescription drugs to unauthorized individuals, fines could result, which could hurts the company's long-term performance.

Dit verklaart ook waarom Governance niet wordt gerate. Voor S&P is: Governance (is) company-specific and is often influenced by a company's culture and ownership structure. Non compliance...could result in fines, which could hurt the company's long-term performance. Over Alcohol & Tobacco: We see governance issues as idiosyncratic. Alcanne: an unusual feature of a person company- In most cases, governance does not significantly affect ratings.

Tobacco, alcoholic beverage, and cannabis companies require greater management oversight given their need to interact with regulators and public officials. Alcanne: Governance does significantly influence exchange rates! 
En het kan verwijdering uit fondsen (eg door UNPRI & UN Global Compact investors signatories, uit indices en uit de darvan afgeleide beleggingsproducten tot gevolg hebben. Wat de negatief koers beïnvloedt... #Volkswagen #Shell #Opiods 


16 januari 2020

Impact Investing RoadMapDE IMPACT TRANSITIE ROADMAP

Een voorpublicatie uit #Theories of Change & #SmartBeta 
Passive #ImpactInvesting Strategies: It's a New Dawn

De roadmap toont bestaande trends & instrumenten voor ondernemingen voor de impact transitie, naar SDG bijdrage of BasisBehoeften & Impact Tech onderneming. Naar aanbieder van maatschappelijke oplossingen zoals betoogd door McKinsey 

alumni Beinchocker & Hanauer, ''New Capitalism''1
Onder: $ kostenbesparing & Boven: $ + Impact.

De Global Economy & Interdependentie hebben nieuwe markten, welvaart & werkgelegenheid gecreëerd door gebruik te maken van goedkope(re) arbeid, productie & grondstoffen. En heeft misbruik gemaakt van lokale armoede, culturele tradities & praktijken die in welvarende gebieden zijn afgezworen, verboden. 
#HetCivilisatieProces #NorbertElias

People Planet Profit, of de triple bottom line van de Brit John Elkington benadrukt het belang van voordeel voor allen
de stakeholders, belanghebbenden naast shareholders
Eigenlijk het niet afwentelen, externaliseren van productie-
kosten op de maatschappij & het milieu. 
Denk aan accijnzen op sigaretten, drank, benzine & CO² uitstoot.

Resource Efficiency, bewustzijn van eindigheid, schaarste en (kosten)risico van grondstoffen onstond door het VN Our Common Future of Brundtland rapport en in NL: Grenzen aan de Groei van de Club van Rome2De respons, een zoektocht naar alternatieven, ook alternatieven die beter zijn voor mens & milieu...     #Boomers

Equality & Diversity zijn onderdelen van personeelsbeleid dat behalve veiligheid & gezondheid op de werkplek steeds meer geconfronteerd wordt met de gevolgen van vergrijzing en tekort aan jonge hoger opgeleide & beroepsbevolking. Tegelijkertijd werkten multinationals meer met de elite & hoog opgeleiden uit opkomende & ontwikkelingslanden waar-door het personeelsbestand steeds diverser wordt -ook aan de top- en dus inclusiever.
Maar #eenvrouwisgeenvrouw

ESG Compliance, Environment, Social & Governance is de huidige term voor corporate social responsibility en in NL maatschappelijk verantwoord ondernemen : MVO. De interpretatie, ambitie & toepassing van ESG (onderdelen), verschilt per sector door risico's, kosten & kansen en biedt nogal wat ruimte. 
NL financials kunnen bijv. 6 governance compliance niveaus nastreven (informatie & implementatie planning) in een succesvol SaaS, Software as a Service product...

CO² Neutral & Circulairity zijn Planet Impact strategieën: het volledig terugdringen of compenseren van CO² uitstoot en alle grondstoffen (kunnen) hergebruiken: #craddletocraddle
#re-, #up- of #downcyclen.

Vocational training is een People Impact strategie die werknemers on the job training & bijscholing of omscholing garandeert in de Impact Transitie of de 4e Industriële Revolutie waarin bijv. door automatisering werkzaamheden veranderen en nieuwe vaardigheden worden gevraagd. In een tempo dat het (beroeps) onderwijs niet kan bijbenen en leerlingen slecht/niet voorbereidt. Tegelijkertijd biedt EduTech kansen door bijv online trainingen, tutorials & testing.

Dogs & Stranded Assets zijn eindige economische activiteiten zoals bijv. Fossiele energie voorraden die te duur zijn om te exploiteren, maar ook niet voedzaam eten terwijl de wereldbevolking en healthfood trends groeien3.

I,R&D & M&A for Impact spelen in op kansen in de Sustainable Development Goals, Basisbehoeften & Impact Tech.
Ondernemingen investeren hiermee in hun ImpactMOAT
de voorsprong op de concurrentie en tussen sectoren.

TRACK RECORD & TRANSPARANTIE
Ondernemingen presteren goed in de hierboven genoemde acties omdat het kosten effectieve investeringen zijn en lange termijn waardecreëren. Omdat ze meebewegen met de markt èn strategisch (moeten) plannen en concurreren.

Door de (verplichte) groeiende transparantie van niet financiële bedrijfsprestaties worden gestandaardiseerde Key Performance Indictors aangeleverd voor ESG surveys, gepubliceerd in geïntegreerde jaarverslagen op websites en in Investor Relations Presentations. Dat geeft overheden input voor richting & (aanscherping van) regelgeving.

Comentaar & Suggesties zijn welkom :)

1 (Prof.) Eric Beinhocker & Nick Hanauer ''Redefining capitalism, What prosperity is, where growth comes from, why markets work, and how we resolve the tension between a prosperous world and a moral one'' in https://democracyjournal.org/magazine/31/capitalism-redefined/ in Democracy Journal Winter 2014 en McKinsey Quarterly Article September 2014 https://www.mckinsey.com/featured-insights/long-term-capitalism/redefining-capitalism Als historica is de terugblik en ontwikkeling van het kapitalisme voor mij natuurlijk onweerstaanbaar ….
3 Na mijn BigFood inventarisatie en met name de venture capital investeringen in gezonde producten kwam ik bij een Global Entrepreneurship Week event de Maltese food corp Darrell Lee Foods/the Strand Group tegen van o.a. internationaal succes: Twistees (Tastees) een rijst-snack met 1,6-2gr zout per 100gr! Kijk & huiver bij hun Innovative Foods aanbod https://strand.com.mt