28 september 2018

Innovatie in Impact Investment beleggingsfondsen


(2000+ woorden)

In mijn model impact investment portfolios voor de VNGlobalGoals zijn beleggingsfondsen de 2e categorie vanwege de (risico)spreiding, toegang tot exclusieve producten en de expertise & het trackrecord van het fonds.

Ik denk dan ook aan product innovaties & introducties als afspiegeling van de  ontwikkelingen in impact investing. Ook onder haar 'voorgangers' : ethisch & maatschappelijk verantwoord beleggen, duurzaam & thematisch beleggen en de huidige aanvoerder ESG (Environment, Social & Governance) investing. Mijn concept checklist voor fondsen vraagt, is het:


STAP 1
Impact Investing begint vaak met 'doing less harm' door Exclusie of Desinvesteren. In de geschiedschrijving een paar eeuwen terug door Christenen in de VS, maar gezien de bron, in private equity al een paar millennia eerder.

Exclusie en Desinvesteren wordt versneld door de groei van transparantie over controversiële bedrijfsactiviteiten van ondernemingen & in fondsen. Of het nu exclusie is op basis van principes of vermijden van Controversen of ESG risico's, het gevolg is gedeeltelijke of gehele desinvestering.

Morningstar analyseerde recent kapitaalstromen op basis van haar wereldbolletjes classificering van de duurzaamheid van buersgenoteerde fondsen. Het ziet een trend:


Onderliggend is de afkeer van controverses de reden.

Controversiële activiteiten zijn Governance issues met korte termijn risicos met een sterk effect op de beurskoers. Denk aan schandalen, boycotts, rechtszaken, boetes, reputatie schade, denk Tesla & Musk etc. Kernvragen: is een onderneming compliant (naar letter of geest), welke regelgeving komt eraan en anticipeert, treuzelt of saboteert men …


STAP 2
Afkeer van controverses leidt tot striktere ESG risico integratie. Het past in de lange termijn verwachtingen of een bedrijf bezig is haar negatieve impact te ontkoppelen van haar groei, verlaagt het haar netto negatieve impact (uitstoot & afval afname en werkt het voor haar personeel aan gezondheid & veiligheid en gelijkheid & diversiteit), houdt de onderneming de ontwikkelingen in de sector en issues bij, is er groei in (inkomsten van) positieve impact activiteiten?


STAP 3
ESG risico integratie leidt tot rating, benchmarks & indices met onderaan de ESG ontkenners & achter-blijvers, 'worst in class'. Bovenaan de ESG leiders & achtervolgers i.e. opportunities Zij worden opgenomen in ESG best in class index funds or ETP's. Daarin kunnen tot wel 1000+ ondernemingen, 25% van het duurzame universum van ESG research bureaus zijn opgenomen.

Met de EU regelgeving voor niet financiële transparantie (van kracht vanaf 1jan18) zal dit universum in het 1e verslagjaar, snel uitbreiden. NB de gratis online CSRHub geeft Community Employee Environment & Governance ratings op basis van meerdere bronnen van bijna 20.000 ondernemingen met sector gemiddelden, controversen & positieve actie.

AGENDERING & LOBBY
Een beetje uit zicht, maar goed te volgen in bijv. VBDO, Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling, rapporten en de PGGM en ABP maatschappelijke jaarverslagen zijn 'dialoog of engagement' activiteiten. Het agenderen van thema's, de lobby, het vragen indienen en stemmen op aandeelhouders vergaderingen (AvA's). Daardoor kunnen ondernemingen transformeren van worst in class naar ambitieus, actief & resultaten in Key Performance Indicators (& aanscherping) Of terecht komen bij exclusie of minder of geen uitbreiding van investeringen. 


Thematische & Sector projecten horen hier ook bij zoals Plastic & Verpakkingen, Belasting (betaling & ontwijking: Nederland doet het internationaal bar slecht), Leefbaar Loon (voor multinationals) & bijdrage aan bijv. het Klimaat Akkoord van Parijs of de Sustainable Development Goals. Deze thema's & topics worden gelanceerd op conferenties met oproepen aan de politiek (beleid, facilitering, subsidiëring etc), door toezeggingen door CEO's, misschien een bekende filantroop of desinvesteerder, presentatie van ToolKits, pilot onderzoek of introductie van het onderwerp in de jaarlijkse vragenlijsten voor ESG benchmarks etc.


Verbazing en soms irritatie
-1- Mijn voornaamste kritiek & verbazing op ESG / impact investing fondsen is dat er geen fonds worden gebouwd rond do good impact dus basisbehoeften & impact tech. Meestal worden wat sectoren uitgesloten, tabak bijv. Soms het hele FAGTAF rijtje: Fossiele Energie, Alcohol, Tabak, Adult Entertainment (porno) & Gokken. Do check!

Bovenal zijn ze dol op largecaps in alle sectoren en nemen ook ondernemingen op met negatieve impact voor mens & milieu.

Als het doel is om te bewijzen dat duurzaam investeren door de bedrijfsvoering centraal te stellen winstgevend is, is die opzet allang geslaagd. Best-in-class ESG ondernemingen doen het beter qua rendement (Eccles et al Harvard, LSE). Maar hadden mid & small cap in impact sectoren het niet ook beter kunnen doen door hun flexibiliteit, niche marketing en goedkopere toegang tot kapitaal als duurzame darling? De standaard focus van duurzame en impact fondsen is een top down, trickle down strategie die doing less harm door duurzame(re) bedrijfsvoering versnelt.

Thematische fondsen hebben vaak dezelfde acchilleshiel, de portfolio holdings zijn innovators in bijv. groene of schone technologie, maar vaak toeleverancier van schadelijke industrieën of largecaps met negative impact.
Is het gezien de ESG Risk & Controversen trend geen tijd om door te pakken en sectoren exclusie te verruimen?


-2- Een 2e ervaring is dat impact investment fondsen vaak focusen op doing less harm bijv. minder grondstofffen gebruiken en afval & uitstoot veroorzaken. Als je dit bekijkt bij largecaps heeft dat door hun omvang veel kwantitatieve impact en zijn zij een voorbeeld voor concurrenten & vergelijkbare sectoren. Maar je investeert primair in doing less harm impact.

-3- Derde punt is de voorkeur voor planet of milieu impact, waardoor directe people impact achterblijft. Dat had voorkomen kunnen worden door een focus op basisbehoeften & impact tech, doing good etc.

-4- Last but not least, en dat is in strijd met de kerngedachte, zijn impact investment producten gelanceerd die niet beschikbaar & betaalbaar zijn voor kleine beleggers. Dat biedt je met lage kosten, geen instapdrempels, beursnotering of online, veilige valuta etc. Veel impact investment fondsen zijn 'exclusief', traditioneel top down, trickle down strategie markt testend & afromend.


Maarre hoe zit het met wie het eerst komt wie het eerst maalt?
en als het niet meteen lukt,
de tweede muis krijgt de kaas (in de muizenval) ?

ACHTERGROND
De keuzes voor (nieuwe) impact investeringsfondsen zijn gemaakt op basis van retrospectief onderzoek, analyses van financiele indicatoren & marktonderzoek. Ze zijn cruciaal geweest voor de groei van ESG investeringen sinds de financiële crisis en nu voorbij het omslagpunt van 20%-25% marktaandeel.

De vraag vanuit impact investeerders perspectief is of een meer ´do good´ impact oriëntatie of het balanceren van impact & rendement slechter, hetzelfde of beter resultaat laat zien. .... Eg Skagen IM ontdekte dat sinds de financiële crisis ESG verbeteraars (ESG Momentum) beter rendement gaven dan de ESG aanvoerders.

Waarom terug blijven kijken als we vooruitgaan
 in een snel veranderend landschap.......

Het probleem is, zoals met alles, dat je de markt echt goed moet kennen, inclusief 360° umfeld analyses, lange termijn perspectieven, de megatrends & scharniermomenten, utopische & dystopische scenario's, relevante data definities & evt. aanvulling om de juiste vragen te kunnen stellen om doorslaggevende oorzaken, consequenties & scenarios te kunnen bepalen.

Ga dan svp één stap verder in het voordeel & belang van impact.

Goede doelen & impact investing fondsen
Als (grote) goededoelen marketeer vond ik bij mijn inventarisatie van impact investing fondsen (vanaf 2011) via jaarverslagen en op websites samenwerking van goede doelen en financials in thematische fondsen, soms venture capital (green&clean), soms om de groei van de markt te versnellen (microkrediet). Vooral private equity fondsen, voor grote institutionele of vermogende investeerders.

Twee van de fondsen voor microkrediet zijn nu echt inclusive, toegankelijk(er) & betaalbaar geworden voor kleine beleggers door een beursnotering op Amsterdam (ASN microkredietfonds) of online aanmelding met machtiging (vanaf 10e per maand bij Oikocredit voor haar obligaties van 1000e).

Ik vond Amerikaanse thematische (aandelen) fondsen gebaseerd op gulle gevers, donaties van bedrijven aan goede doelen. Vorig jaar stopte na 5 jaar ECHO, een Advisorsshare Sustainable ETF die een deel van haar fees doneerde aan een milieustichting. Een meer toegankelijke & betaalbare robo advisor met thematische index portfolios op basis van chari donaties is ook gestopt en het heeft nu als Swell 5 do good impact themas People (bv Health) OF Planet (bv Water). Het robo platform Motiv waarop het fonds draait biedt dozijnen thematische profolio's en je kan zelf een portfolio samenstellen vanaf 10US$ (US only). Maar Motiv biedt ook negatieve impact & FAGTAF aan.

Een impact analyse inventarisatie van de Amerikaanse FB Heron Foundation portfolio met 270MiO US$ AuM leerde hun dat gulle chari donaties eerder een contra-indicatie was van de maatschappelijke en/of milieu impact van ondernemingen. Zij desinvesteerden radicaal en zijn nu 100% impact investor.

Het (toen) Nederlandse (nu van Eck) Think ETFs bouwde in 2013 de Sustainable World ETF op basis van een index die is gescreend op de richtlijn financieel beheer van de Vereniging van Fondsenwervende Instellingen (VFI, nu GoedeDoeleNL), UN Global Compact en specifieke uitsluitingen op basis van het werkterrein van betrokken goede doelen. Fondsnieuws visual.

De eerste investeerders waren grote Nederlandse goede doelen en ondertussen heeft de ETF bijna 150MiO E inleg. 

#HupHolland: Een mandaat op maat, uitzonderlijk veel uitsluitingscriteria & een inclusive impact investment product dat veel kapitaal heeft aangetrokken.


PLANET FONDSEN
Ik zag internationaal index fondsen gebaseerd op benchmarks ambitie, transparantie, voortgang & aangescherpte (afname) ambities bijv. Voor Low Carbon die een bijdrage leveren aan ontkoppelen groeien zonder grondstoffen gebruik en uitstoot mee te laten groeien, minder negatieve impact door efficiency en strengere kwaliteit standaarden en/of het ontwikkelen van neutrale of positieve impact alternatieven (craddle to craddle).

Deze CO² voetstap (transparantie), verlaging & benchmarks projecten worden technisch (met informatie) & (soms) financieel gesteund door milieu organisaties & filantropen.

PEOPLE FONDSEN
Er werd een Robeco ChildImpact fonds gelanceerd op basis van een index met largecaps zonder kinderarbeid, vast met wat donatiebeleid & educatieve lespakketten maar helemaal niet gericht op producten of diensten vóór kinderen, integendeel. In de VS lanceerde ImpactShares, Impact ETFs dat gekickstart is door de Rockefeller Foundation (Impact Initiatives sinds 2009) op maat gemaakte ETFs waarvoor goede doelen de actiefste bedrijven nomineren. Er zijn al ETFs voor de NAACP, National Association for the Advancement of Coloured People (minderheden ondernemers), de YWCA, Young Women Christian Association (WOMN voor Gender equality op basis van de Nederlandse Equileap index, zie hieronder). #HupHolland :)
Nu komt er een ETF aan voor de 47 armste landen met het UN Capital Development Fund UNDCP (TheEconomist).

Bij investeringsproducten rond SDG5 Gender Equality versnelde de impact transitie van minimale kwantitatieve analyse naar kwalitatieve analyse en de echte impact van thema's binnen bedrijven. Van StateStreets minimale ESG criteria (aantal vrouwen in het bestuur) naar Robeco's multi level criteria voor het vasthouden van vrouwelijk talent, gelijke beloning & kansen, respect voor /mee organiseren van werk-priveleven (kinderopvang) & tevredenheidsonderzoek onder werkneemsters. De uitgebreidste gender equality index is van Equileap uit 2017, ontwikkeld door gender experts op basis van 19 criteria*. De index is de basis voor meerdere impact investment producten met nu 550 Million US$ inleg (in Nederland verkrijgbaar als Lyxor ELLE ETF).

Equileaps 19 Global Gender Equality criteria
Gender balance in leadership and the workforce › Non-executive board › Executives › Senior management › Workforce › Promotion and career development opportunities
Equal compensation & work life balance › Fair remuneration › Equal pay › Parental leave › Flexible work Options
Policies promoting gender equality › Training and career development › Recruitment strategy › Freedom from violence, abuse, and sexual harassment › Safety at work › Human rights › Social supply chain › Supplier diversity › Employee protection
Commitment, transparency, and accountability › Commitment to Women’s Empowerment › Gender Audit

CONCLUSIE
Er is & wordt flink vooruitgang geboekt. Maar net als bij de hausse aan groene fondsen die bij analyse van Morningstar wel 50 kleuren groen bleken te bevatten, is ook voor impact beoordeling verder kijken aan te bevelen.

Afhankelijk van de beoogde impact kunnen (nieuwe) impact investment fondsen worden beoordeeld op:

· Breed of Basisbehoeften: focust het fonds / de index op basisbehoeften (sectoren), impact tech om die toegankelijk te maken & op impact (investing) versnellers?
· Inclusief & Concurrerend: is het toegankelijk & betaalbaar voor kleine beleggers, dus zijn de kosten laag en de onderscheidende kenmerken echt concurrerend met bestaande producten ? Of zet de uitgever een (bestaand) white label product in de markt om de huidge klanten te bedienen (vast te houden) en evt. nieuwe klanten aan te trekken?
· Papier of Praktijk: is de impact bepaald op basis van papieren beleid of concrete actie programmas ?
· Voortgang of Voordoek: Worden voor de kernactiviteiten relevante Key Performance Indicators gemeten
of is er sprake van impact washing?
· (R)Evolutie of Inertie: worden (gehaalde) ambities verhoogd, zijn er impact incentives en/of intensivering?
· Impact dedicated Issuer ?: Is de uitgever impact toegewijd en / of heeft deze impact expertise & trackrecord?


Over de auteur: Ik ben doctorandus Eigentijdse Politieke Geschiedenis: strategieën & trends in ontwikkelingssamenwerking 1964-1981 (RUUtrecht 1983 & RUGroningen 1985-1988) & Master of Arts, (Erasmus) Institute of Social Studies (Den Haag ) in Politics of Alternative Development Strategies (1989-1990).
Dit Thoughtpiece© bevat geen investeringsadvies.
Op Slideshare 

24 september 2018

CHECKLIST Impact investment Funds


The Impact Transition,
a short history of impact investment products

As I am putting together model impact investment portfolios for each of the United Nations Global Goals, different kinds of (impact) investment product innovation keep springing to mind. The developments in the impact investment products offering is one way to develop basic selection criteria. In many ways they reflect the evolution of impact investing under it's previous labels such as: ethical, socially responsible, sustainable, Eco, Environment, ESG...
My concept selection list© to review (new) products is this, is it?IMPACT INVESTING STEP 1
Exclusion or divesting = avoiding negative impact usually referred to as a few centuries old Christian ethical exclusion, thus in the private equity sphere going back thousands of years before 0 AD.

Accelerated by the growing controversies (e.g. FAGTAF) transparency. Whether it is exclusion based on principles or the result of ESG/Controversy risk aversion, the results is the same: divestment.

A recent Morningstar analyses of investment streams show acceleration towards higher sustainability levels (it's globes), but deeper analyses shows controversies aversion is the lead motivator.
Controversies are Governance related issues with strong effect on stock exchange value posing short term risks. Think scandals, boycott, lawsuits & fines. (Key questions: are we compliant & how much, what kind of regulation is coming up and how will it affect us... do we choose the right path or the wrong way...)


Impact Investing STEP 2
Of course investors controversy aversion is nothing else than ESG risk integration. Looking into: 'is a company lowering negative impact, is decrease keeping pace with the companies organic growth pattern, is the company transitioning towards positive impact, is it keeping up with the impact transition in its markets/sector?


Impact Investing STEP 3
ESG risk integration research naturally leads to ratings, benchmarks & indices with at the bottom ESG laggards 'worst in class', & at the top ESG leaders i.e. opportunities, hence the introduction of ESG leaders & best in class index funds or ETP's.

It can actually be up to a 1000+ companies and 25% of the sustainable universe according to ESG research experts. With EU regulation on CSR transparency coming into effect from 2018 onwards, we will see this universe expand. CSRHub offers Community Employee Environment & Governance ratings on multiple sources of approximatly 20.000 companies including sector average, controversies & positive action.


AGENDASETTING & LOBBY
Hidden from impact investment product innovation 'dialogue or engagement' lobbying & shareholder voting have clearly played a role. They catalysed and accelerated companies transition from worst in class to either higher ambitions and better Key Performance Indicators or exclusion i.e. no new investments or divestment. Read Dutch institutional investors annual sustainability reports for examples and exclusion lists.

Thematic & sector focused projects are also part of this universe e.g. Plastic & Packaging, Tax (transparency & evasion, the Netherlands is a poor performer), Living Wage (for multinationals) & contribution to e.g. the Paris Climate Agreement or Sustainable Development Goals. These themes & topics are kicked off at conferences with appeals to politicians, commitment statements, maybe a reputable divestor, delivery of tool kits, introduction annual questionnaires for ESG benchmarks or pilot research projects and at shareholders meetings asking questions or organizing voting viewpoints & support. Which leads back to STEP 1,2 & 3....

POINTS of CRITIQUE / FRUSTRATION
-1- My main critique & frustration is that in spite of big steps in transparency & benchmarking ethical, sustainable & impact investment products have never focused on do good impact sectors such as basic needs & impact tech. They usually exclude some & increasingly more sectors (do a check!), but in general love largecaps in all sectors and embrace companies with clearly net negative impact activities.

If the objective was proving sustainable investing is profitable investing, they have done well. Best-in-class ESG companies proved to have done better so that strategy using operations before total impact focus has paid off. But we missing out on the potential of mid & small cap basic needs & impact tech companies. It could have been better due to flexibility & niche marketing & cheap access to capital (cause for best in class sustainable corps success, Eccles et al). Basically we are looking back at a top down, trickle down strategy accelerating sustainable business operations.

Thematic funds show the same dark side, the portfolio holdings may have been innovative leaders in e.g. their green or cleantech fields, they are often the main suppliers of all kinds of harmful industries with negative impact.
Thinking back and seeing the ESG risk controversies trend isn't it time to exclude negative sectors & companies?

-2- A second point of critique & frustration is that most impact investment products focus on doing less harm by using less resources such as water, non renewable energy emitting low(er) carbon, waste & reduction recycling etc.
When focusing on largecaps obviously this can mean large quantitative less negative impact & setting an example of cost reduction for a range of companies & sectors. Still you're Accelerating doing less harm impact.

-3- Third point of critique is the preference for planet or environmental impact, thus missing out on direct people impact, which could have been avoided had product innovation focused on basic needs & impact tech, doing good etc.

-4- Last but not least, I've seen many impact investment products being launched, but not being offered to retail investors that is available & affordable as in low costs, no thresholds, listing in safe currencies at accessible stock exchanges etc. Again a traditional top down, trickle down strategy testing & skimming the market.

What about the early bird gets the worm 
&
 the second mouse gets the cheese?

UNDERSTANDING
I am sure all of these choices by marketeers were the result of retrospective research & analyses of financial indicators and that they have been incremental in growing the ESG investment market and the acceleration we have been seeing in the last decade.

The question from the impact investors perspective is whether a more impact oriented approach or at least balancing impact & return would have delivered worse, equal or better results.... Eg Skagen found that since the financial crisis ESG improvers (ESG Momentum) showed better results for investors than ESG leaders (+ more impact)

Why keep looking in the rear view mirror 
when moving forward in a rapidly changing landscape.......

I think the problem is, as it is with everything, you really have to know a lot about the market, do a 360 umfeld analyses, take a long term perspective (megatrends) weigh in utopian & dystopian scenario's, define & collect all relevant data etc. to ask the right question and research critical causes, consequences and possible scenarios.
Then please
take one logical & rational step further for impacts sake.


THE CHANGING ROLE OF CHARITIES
Coming from a charity fundraiser background as an early impact investing investigator I'd find charities developing partnerships with financials & investors to jointly invest. Usually thematic innovative private equity funds to accelerate both capital flow e.g micro finance or green tech innovation. Exclusive by nature.

In the Netherlands only two of these funds, both micro finance, are now offered as low threshold retail impact investments: one by listing in NYSE A'dam and the other by online sign up with pre-authorized debit (PAD) or pre-authorized payment (PAP). (Listing in The Netherlands is inclusive since anyone can trade on the stock market in the Netherlands at very low costs with price breaker brokers.)

I have seen US retail investment funds based on CSR focusing on charitable donations or activities. (But) The Heron Foundation (270MiO AuM & 100% impact) analyses of it's portfolio showed that that was actually a counter indicator of the total impact of companies. An Accessible & Affordable robo advisor investment product in this category discontinued & the team 'relaunched' thematic portfolio's in 5 do good impact themes people OR planet. The robo platform behind the fund offers dozens of thematic portfolio's -positive & net negative impact!- and as-you-wish portfolio's from 10US$ (US only).

More recently I have seen a sustainable investment product donating part of its fees to a charity liquidated after 5 years & I have seen ETPs launched with the support both by expert input & investment capital of charities. In the Netherlands to have both their assets managed according to a tailor made mandate: the Think Sustainable World ETF combining broad exclusion themes with high ESG performance and to catalyse capital towards their mission....
In the US ImpactShares kickstarted by the Rockefeller Foundation launched ETP's with the NAACP (minority entrepreneurs) YWCA (Gender Equality) and upcoming with the UN Capital Development Fund for the 47 Least Developed Countries.

ENVIRONMENTAL FUNDS
I've seen index funds first based on benchmarks (reduction) ambitions, transparency, progress and increased ambition eg Low carbon offering an attractive evolution working towards decoupling: companies growth from growing resource consumption & emissions / resource & emission efficiency and/or higher quality standards, developing neutral or positive alternatives. Carbon tracking, footstep and benchmarks are technically & probably financially supported by environmental NGOs'& philanthropic organizations / individuals.

SOCIAL FUNDS
I've seen an index fund based on Childrens Impact but all paper policies in sectors & companies without child labour issues and probably some charitable & educational work & clearly. Not focused on children products & services (even detrimental to their future). But I have also seen investment products around SDG5 Gender Equality move from minimal ESG data such as the number & percentage of women at executive level & the board towards multi level criteria. Think policies for retention, remuneration (the gender pay gap), respect (for work/life balance) & realism in the satisfaction i.e. the litmus test: actually delivering on promises on workplace adaptation, childcare facilities & positive best practice.

Maybe the worlds most successful gender equality index Equileap launched in 2017 is developed by gender experts and based on 19 criteria*. It is now the index basis for around 700 Million US$ in investment products.

So progress, but I still think inclusive impact investment products could improve lots too. My concept check list to review (new) impact investment funds is:
· Broad or Basic: does it focus on basic needs & sectors & the importance of impact dedicated accelerators?
· Inclusive & Competitive: is it accessible & affordable for retail investors, are the costs & USPs competitive compared to (existing) offers. Or is a launcher just trying to keep up with the competition assuming that 'it's' existing clients will prefer a home made (probably white label product) and that they might attract new customers with 'new' products?
· Paper or Practice: based on vision strategy paragraphs or clear action plans & programs?
· Progress or Promise: based on Key Performance Indicators relevant to the core business or impact washing?
· Evolving or Inert: higher ambition or a copy cat ? with few impact perks, broader exclusion or thematic focus
· Impact dedicated Issuer ?

* Equileaps 19 Global Gender Equality criteria Gender balance in leadership and the workforce › Non-executive board › Executives › Senior management › Workforce › Promotion and career development opportunities • Equal compensation & work life balance › Fair remuneration › Equal pay › Parental leave › Flexible work Options • Policies promoting gender equality › Training and career development › Recruitment strategy › Freedom from violence, abuse, and sexual harassment › Safety at work › Human rights › Social supply chain › Supplier diversity › Employee protection • Commitment, transparency, and accountability › Commitment to Women’s Empowerment › Gender Audit

About the author: I am a doctorandus (MA) in Political History: strategies & trends in development cooperation (RUUtrecht 1983 & RUGroningen 1985-1988), Master of Arts, (Erasmus) Institute of Social Studies (The Hague) in Politics of Alternative Development Strategies (1989-1990). This Thoughtpiece© does not contain investment advice.

Impact Investing & the UN Global Goals & Index Funds


Impact investing themes strongly resemble the 17 UN Global Goals or Sustainable Development Goals (SDG's), which are the successors to the Millennium Goals. The latter have contributed to decreasing extreme poverty, hunger, diseases & child mortality and gender inequality. Also to increased access to clean water & primary education, protection of the environment & biodiversity and global cooperation to achieve the goals.

We now have twice as many goals & themes: such as #SDG8: decent work & economic growth. So no growth with awful labor conditions and insufficient 'Living Wage'. #SDG9 is industry, innovation & infrastructure, for without technological progress the goals are unachievable.
#SDG10: Reduced Inequalities, next to #SDG5 Gender Equality, is aimed at inequality within countries (next to inequality between countries). Policies should pay attention to the needs of disadvantaged & marginalized populations. In impact investing jargon underserved communities whether they are ill, old, handicapped, poorly educated or people simply living in the wrong place or time.
The 2e Global Agenda has the crucial impact investing characteristic: private investors are called upon to invest too.
Investors have been asking for it for years and e.g. in largecaps, multinationals strategies the SDG's are becoming familiar drivers. For both daily operations in Environment, Social & Governance management and being proactive & Futureproof in planning for long term mega trends such as non renawable resources & human capital.
Impact investing & Sustainable Development Goals

In this upcoming posts I will look at SDG opportunities in :
(sub)sector(s) contribution to the SDG's as rated by Bob best-in-class & Materiality-of-Sustainability Eccles, based on SASB metrics (Sustainability Accounting Standards Board); 

Listed companies (stocks & bonds) in SDG sectors & themes (core activities, their ESG ratings (Yahoo Finance by Sustainalytics) & CSRHub ratings on Community, Employee, Environment & Governance & exclusion based on controversy rating;
Listed investment products in SDG sectors & themes :strategy, tactics & relevance;
Listed companies rated on Research, Development & Innovation RDI & investments, Mergers & Acquistion M&A in companies offering disruptive technological solutions for the SDG's:

ESG RESEARCH BUREAU'S & the SDGs
I'm hardly the first to look into the Global Goals' investment opportunities. Reputable raters & indexbuilders developed methodologies, indexes for ETP's, Notes & FundsThese indices & investment products are 100% transparant (with periodic changes).
MSCI, Risk & ESG rater, launched an index & Blackrock the iShares Global Impact ETF in 2016. MSCI organized the 17 SDGs in: Basic Needs, Natural Capital, Climate Change, Empowerment & Governance. The index holds 100 large & midcaps based on revenues (av. 75%) from SDG activitities.

ESG researcher VigeoEIRIS & indexbuilder Solactive created the Solactive Sustainable Development Goals World Index for the WorldBank with 50 largecaps (min. 20% revenues from SDG activitities) Borsa Italiana ISIN: XS1365236196

Wheb Investment analysed it's (2009) Sustainability Fund portfolio holdings on SDG's themes: whebgroup.com

INTERESTING LEADS, but unfortunately not accessible & affordable for me or very appealing, e.g. for lack of direct People Impact. So I will look for opportunities in the UN GlobalGoals one-on-one. For #SDG1 No Poverty I will focus on micro-, inclusive & meso finance. The latter are SME investments & the employment & economic growth accelerator (so also SDG8).
I'll also look into #fintech, finance innovation #SDG9. Micro or 'inclusive finance' is impact investings largest sector in AuM. It does not have a dedicated SDG, but all SDGs need access to finance & impact investments.