4 april 2011

Impact Investing Nieuws 4april2011

Welkom op dit (2)wekelijks blog!


Deze keer ontwikkelingsbank FMO deed het goed (in de private sector), pensioenverzekeraar Zwitserleven krijgt SRI keurmerk, Fair Trade 'goeroe' werkt samen met het bedrijfsleven, het Initiatief Duurzame Handel en deel 2 van Het Monitor Institute rapport uit 2009, Als case: SNV dat een impact investing advisory service opzet(te).

MARKET
De FMO, de Nederlandse Financierings maatschappij voor Ontwikkelingslanden is voor 51% in handen is van de Nederlandse overheid. Zij publiceerde mooie cijfers over 2010: 126,2 miljoen euro winst, waarvan 95% wordt geherinvesteerd. Het totale vermogen van FMO in 2010 was 4,3 miljard. Ruim 1 miljard euro werd in 2010 (op)nieuw belegd.
De missie van FMO is duurzame ontwikkeling creëren voor de private sector en hiervoor bijvoorbeeld opstart-investeringen mogelijk te maken. De FMO werkt in drie sectoren: financiële instituties, energie en huisvesting. FMO biedt management support aan voor sociaal- en milieubeleid en 'Capacity Development' om clienten te ondersteunen op het gebied van management en technische know-how. Financiële producten zijn voor de lange termijn en wat hoger risico en omvatten: vermogen, achtergestelde leningen, syndicaat (groeps)leningen en garanties. De FMO evalueert impact met de Economic Development Impact Score (EDIS). Een voorbeeld van EDIS op:

Zwitserleven krijgt 'transparantie' keurmerk Eurosif
Pensioenverzekeraar Zwitserleven (een 'merk' van SNS REAAL) belegt 3,4 miljard vermogen en heeft het Europese SRI (Sustainable and Responsible Investing) keurmerk gekregen voor al haar fondsen. Zwitserleven voldoet aan de Europese richtlijnen op het gebied van SRI en geeft haar klanten helderheid over haar SRI uitgangspunten en principes. Het keurmerk volgt de Europese Transparantiecode. Het keurmerk wordt gegeven door Eurosif, de Europese organisatie die de duurzaamheid van Europese financiële markten wil bevorderen. (Uit Nederland is de VBDO lid) Link zwitserleven_verwerft_transparantiekeurmerk_eurosif

POLICY & POLITICS

Investeren in impact
In het FD van 26mrt11 een interview met Nico Roozen, sinds 1987 directeur van Solidaridad (jaarbudget 15 miljoen euro, 75% subsidies) ooit initiatiefnemer van eerlijke koffie merk Max Havelaarkoffie. Nu is hij supporter van Aholds initiatief Utz Certified, een merk dat tegen veel lagere kosten en met meer incentives fair trade stimuleert.Solidaridad werkt aan meerdere duurzame handelsketens voor verschillende producten. 

Roozen is het vleesgeworden voorbeeld van de in het Monitor Institute rapport (hieronder) gepropageerde yin-yang benadering 50%-50% impact en financiële rendementen (zie hieronder Monitor Institute deel II). Een citaat "ik zag bedrijven als een vijand. Inmiddels besef ik dat we gedeelde belangen hebben". Solidaridad is ondernemer met eigen bedrijven/merken en werkt actief samen met grote multinationals zoals Unilever en Ahold. Ook sectoraal wordt samengewerkt rond koffie (met Douwe Egberts) en chocola (met Mars en Nestle). Want "door hun onterechte afkeer van bedrijven laten ontwikkelingsorganisaties enorme kansen liggen". NB Het werk van Solidaridad werd 5miljoen euro gekort door ontwikkelingshulp (beroep loopt). Maar inderdaad past de aanpak ook prima binnen het Initiatief Duurzame Handel dat trouwens gefinancierd is door het Schokland Akkoord van.... Ontwikkelingssamenwerking (onder Koenders). Meer hierover hieronder.  Link solidaridad Zie ook Wientjes-roozen-willen-ander-os-beleid

INITIATIEF DUURZAME HANDEL
De grote uitdaging van dit onderzoek is om uit de overvloed aan online informatie de interessantste gegevens te halen. Publieke en non-profit organisaties bieden veel informatie aan, maar zijn bepaald niet altijd de belangrijkste spelers. Een helder communicerende speler is het Initiatief Duurzame Handel van het bedrijfsleven, de overheid en (gem 75%) gesubsidieerde ontwikkelingsorganisaties.

In haar overzichtelijke actie plannen (huidige en opschaalbare op twee A4) geeft het kwantitatief en kwalitatief weer hoeveel de overheid, het bedrijfsleven en de ontwikkelingsorganisaties investeren en wat het (economische) belang is van de sector voor Nederland en de wereld. Ook het belang voor de millenium doelstellingen (MDG) van de Verenigde Naties worden genoemd en de (potentiele) 'partners' in de politieke arena. Ik vond de verschillende bijdragen aan de investeringen en de geplande 'opschaling' mn door het bedrijfsleven fascinerend. Wat te denken van het opschalen van de investeringen door het bedrijfsleven in duurzame cacao met een factor 120 (overheid x70, ontwikkelingsorganisaties x15) Ook voor duurzame soja en thee zijn de opschaling ambities groot. Link duurzamehandel

GELEZEN MONITOR INSTITUTE deel 2
In 2009 verscheen het rapport van het The Monitor Institute 'Investing for Social and Environmental Impact: a design for catalyzing an emerging Industry' voor de Rockefeller Foundation, de Annie E. Casey Foundation, W.K. Kellogg Foundation en JPMorgan Chase Foundation. Het is een behoorlijk ambitieus 'ontwerp' voorstel met een organisatie advies invalhoek. Het rapport lanceert maar liefst 5 hoofd-prioriteiten en 12 sub-prioriteiten om impact investing te laten slagen. Bovendien onderscheidt het Institute nadrukkelijk 'impact first' investeerders, 'finance first' investeerders en 'yin-yang' combinaties van investeerders die beiden doelstellingen even zwaar laten wegen.

Impact investing is of te moeilijk of te makkelijk en haar grootste uitdagingen zijn het ontwikkelen van -I- een georganiseerde aanzienlijke vraag om impact investeringsprojecten, -II- een deskundige en ervaren intermediairen markt (banken, vermogensbeheerders, beleggingsadviseurs) en -III- een goed kapitaal-intensief aanbod van investeringsmogelijkheden die herhaal/uitrolbaar en opschaalbaar zijn.

Samenwerking, coordinatie en (aanzienlijk aanbod van en vraag om) kapitaal zijn zijn essentieel in hun optiek om het proces te versnellen. In diverse tabellen worden de verschillende doelstellingen toegelicht met hier en daar wat overlapping, maar de actoren kom je ook bij de verschillende doelstellingen/terreinen tegen. In de 'detailed recommendations' p. 61-76 toelichtingen en voorbeelden op de 17 prioriteiten met mogelijke initiatieven, actoren en voorbeelden.
Noot van de blogger: De uitdaging is om dit model in te vullen met een Nederlandse umfeld analyse. Ik zal hiervoor een 'pagina' (rechter kolom) of eventueel een aparte website maken en die tijdens dit onderzoek blijven in- en aanvullen.
Motivatie video van de MI CEO youtube Het rapport en/of summary thegiin.org

CASE SNV
De laatste tijd ongunstig in het nieuws en daarom hier een positief verhaal over SNV. SNV is een (Nederlandse) 'international development organization' met een budget van 107 miljoen euro in 2009 (waarvan 92 miljoen subsidies).
Met de Nederlandse ambassade in Washington DC, USA organiseerde SNV in februari 2010 het "Global Forum on Impact Investing" voor meer dan 150 vertegenwoordigers van private, publieke en non-profit organisaties. SNV is actief binnen het Clinton Global Initiative (vergelijkbaar met het GIIN, CGI heeft een aparte werkgroep impact investing).
Eind 2010 besloot SNV om 9 miljoen euro te begroten voor Impact Investing Advisory Services (IIAS) om 'small and medium enterprises' (SME) te helpen om 'investeringsgereed' te zijn en investeerders te vinden. SNV wil hiervoor in 2013 zelfs 50 miljoen euro extra werven. SNV wil advisering en investeringen mobiliseren in de landbouw, duurzame energie, toerisme en plattelandsontwikkeling voor mensen met een laag inkomen. PS Ze zoeken (geloof ik) een manager impact investing.
Meer informatie snv

Geen opmerkingen:

Een reactie posten