27 april 2011

Impact Investing Nieuws 28 april 2011

Deze keer: PPGM impact investing groeit in 2010, ASN Fonds wint Morningstar Award, SOCAP hosts 1e impact investment event in Europa, CAPVenturesome publiceert Impact Investing Handbook met lessen en aanbevelingen uit de microfinanciering en de Kankerbestrijding als belegger.


MARKET

PGGM does lots in 2010!
PGGM is het investeringsvehikel van het op een na grootste pensioenfonds van Nederland (PF Zorg&Welzijn) met 27,4 miljard fondsvermogen. Het heeft haar ambitie 'to do good, not just do no harm' (quote uit het JP Morgan Chase II onderzoek (zie IINews 15 maart) in haar investeringsbeleid in 2010 zowel kwalitatief als kwantitatief gerealiseerd. PGGM 'noemt haar impact investing 'gerichte ESG beleggingen met maatschappelijk toegevoegde waarde''.Het aandeel impact investing groeide naar 13,5% en de omvang groeide met 42,5% van 2,6miljard euro in 2009 naar 3.7miljard euro in 2010. Ook de sectoren waarin wordt belegd werden uitgebreid.

Nieuwe beleggingen werden gedaan in het Ampere Equity Fund (via Walney: 102 windmolens op zee) en het IFC African, Latin American and Carribean Fund (economische groei van ontwikkelingslanden door creatie van banen en armoede programma’s). Het belang in BNP Clean Energy Fund (duurzame energieprojecten) werd uitgebreid. Voortgezet werden investeringen in (het eigen) investeringsfonds AlpInvest in schone technologie, in een bosbouwfonds samen met natuurbeschermingsorganisaties (beide in de VS) en gedeeld kredietrisico van verschillende projectfinancieringen in duurzame energie. Het mandaat voor de eigen Responsible Equity Portfolio werd verhoogd tot twee miljard. Dit zijn verantwoorde beleggingen in beursgenoteerde ondernemingen waarbij het rendement minimaal de benchmark moet evenaren. Met prinses Máxima en vier fondsmanagers werd een leidraad voor verantwoord beleggen in microfinanciering geinitieerd. 

ASN Fonds wint FD Morningstar award
Het ASN Milieu & Waterfonds won terwijl veel fondsen in de sector ‘alternatieve energie’ in 2010 negatieve rendementen boekten door het rendement op windenergie. Overcapaciteit in windturbines in de VS en de lage gasprijs zijn de oorzaak. ASN Milieu & Waterfonds belegt echter sinds 2005 vooral in waterbehandeling en recycling en haalde een jaarrendement van 18,3% op haar fondsvermogen van 208 miljoen euro. Drie jaar gemiddelde is 3,53%.

Bas Jan Blom, directeur beleggingsfondsen van ASN Bank, zegt: ‘Water is levensbron nummer één in de wereld. ...Het watertekort (neemt) toe vanwege klimaatverandering, vervuiling en het gebruik van water voor landbouwdoeleinden. Dat maakt het tot een heel interessant thema.’ Impax Asset Management, selecteert de aandelen voor ASN.

EVENT

SOCAP/Europe 30-31mei en 1 juni in Amsterdam
SOcial CAPitalisme is opgericht in de VS en naar Nederland gebracht door Frank van Beuningen, bekend van PYMWYMIC: Put Your Money Where Your Mouth Is Community. De conferentie in Amsterdam trekt belangstelling van gevestigde financiële instellingen omdat 'zij klaar (zijn) om zich bij de snelgroeiende beweging rond impact investing te voegen. 
ABN AMRO is ''partner van de conferentie' en vertegenwoordigd door Hein van der Loo, Managing Director Institutions and Charity Banking bij ABN AMRO Mees Pierson. Deelnemers zijn Impact pioniers zoals Triodos Bank, Stichting DOEN, Root Capital, UnLtd UK, Skøll Foundation, LGT Venture Philantropy, Blue Orchard Finance, responsAbility en Omidyar Network. 100 ondernemers hebben een beurs gekregen om hun investeringsplannen toe te lichten.


GELEZEN AANRADER: II Handbook van CAPVenturesome (2011)
CAPVenturesome is een investeringsfonds van de Charity Aid Foundation in Engeland voor stichtingen, fondsen en social enterprises. Gestart in 2002 heeft zij al 20 miljoen pond geinvesteerd in 270 projecten/organisaties en nu 10 miljoen pond onder beheer.
CAP schetst aan de hand van de ontwikkeling van microfinanciering 13 lessen (p. 43-45) een 21 aanbevelingen (p. 46) voor impact investing. Opvallend verschil met de veelal Amerikaanse rapporten is de nadruk op overheidbeleid voor en subsidiering van de branche: minstens 20 jaar!. Interessant is de nadruk die wordt gelegd op open source (gratis toegankelijke) IT als noodzakelijk voor standaardisering (p.17) Microfinanciering wordt wereldwijd gemonitord door MIX Market en dat is een samenwerking aangegaan met the GIIN, Global Impact Investing Network voor gegevens uitwisseling voor oa benchmark ontwikkeling.

Een heldenrol in de ontwikkeling van microfinanciering is voor de Nederlandse overheid die al vroeg microkrediet steunde en voor FMO. Dat betaalde de transactiekosten van de ''securitisation deal of the year' 2006 toen het 1e microkrediet fonds werd gestart door BRAC (een multinationale NGO uit Bangladesh). Met 150% onderpanden. Nu is de wereldwijde omzet in microfinanciering 65 miljard US$.
Twee interessante initiatieven in Engeland benadrukt in het II Handbook:
De overheid richt -nog dit jaar- de Big Society Bank op die 400 miljoen pond aan ongeclaimde tegoeden gaat beleggen voor impact. En de Social Stock Exchange van financials Mark Campanale en Pradeep Jethi die een platform en markt willen creeren voor filantropen, activisten ondernemers en investeerders. Gepland in 2012.

CASE KANKERBESTRIJDING
De Kankerbestrijding is de succesvolste fondsenwerver onder particulieren(na de kerk(en) en heeft in 2010 109 miljoen euro opgehaald. Ze heeft 37 miljoen euro aan fondsen en 17 miljoen aan reserves. In 2010 is alleen in staatobligaties belegd. Staatsobligaties zijn natuurlijk ook een vorm van impact investing – als de staat een effectieve democratie is die haar begroting besteedt aan activiteiten met maatschappelijk toegevoegde waarde. De (Nederlandse) staat investeert ook in haar defensie en de Joint Strike Fighter.

Daarmee gaat de Kankerbestrijding dus eigenlijk in tegen haar VFI model verantwoord vermogenbeheer dat investeringen in wapens, tabak, alcohol etc uitsluit. Haar zeer zware beleggingscommissie met de directeur van de Rabo en voormalig RvBleden van de ING en ABN bank (nu hoogleraar Dolf van de Brink) zullen ook niet al te lang vergaderen over het beleid om in staatobligaties te beleggen. (Tenzij er sprake is van probleem staat obligaties uit Griekenland, Spanjes, Portugal en Ierland). De opbrengst van de beleggingen daalde in 2010 met 14% naar 5,2 miljoen euro.
Link www.kwf.kankerbestrijding > jaarverslag 2010 (pdf)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten