1 december 2011

Impact Investing Nieuws 1 december 2011


Deze keer:  Groene Stier weer voor ASN Milieu&Waterfonds, Wouter Weijand en 10 High Yield Large Cap toppresterende fondsen bij Morningstar, Kerken zijn impact investors, Foundation Center onderzocht MRI's in de VS, Acumen Fund 10 jaar, McKinsey over funding social innovation, KPMG appelleert aan pensioenfondsen, Stanford Social Innovation Review organiseerde Round Table over Impact Investing, MVO Nederland over duurzame Nederlandse bedrijven en als case de KNRM.


MARKETPLACE

ASN Milieu & Waterfonds wint (alweer) Groene Stier
Voor het vijfde jaar op rij heeft het ASN Milieu & Water Fonds met 40% van de stemmen de Groene stier voor Duurzaam product voor Duurzaam product gewonnen. De Groene Stier is een van de 10 jaarlijkse prijzen van Belegger.nl voor Beleggingsexperts, Fondsmanagers, Fondshuis, Internetbrokers etc. De (Gouden) Stieren werden voor de 10e keer uitgereikt.

Andere genomineerden voor de Groene Stier waren: het Triodos Groenfonds, Triodos Fair Share Fund, Sparinvest Ethical High Yield Value Bonds en het RBS Emerging Markets Socialy Responsible Investment Certificaat (brochure, de andere links verwijzen naar Morningstar factsheets).

ASN Milieu & Water Fonds
Het resultaat van het ASN M&W Fonds (188miljoen euro inleg) was de afgelopen vijf jaar -1,71% en de afgelopen 3 jaar 12,58% (Morningstar). “Het ASN Milieu & Waterfonds is een sectorfonds met wereldwijde beleggingen in aandelen van veelbelovende, beursgenoteerde ondernemingen die focussen op de ontwikkeling, productie en verkoop van technologieën en systemen die milieuproblemen helpen oplossen. Het fonds belegt in drie sectoren: waterbehandeling (50%), duurzame energie (30%) en recycling (20%). De veelal jonge ondernemingen in het fonds investeren hun winst meestal in de ontwikkeling van nieuwe technologieën en keren hierdoor geen dividend uit. Daarom keert ook het ASN Milieu & Waterfonds vaak geen dividend uit”. Morningstar ASN M&W Fonds cursief door Blogger.


In 2010 waren genomineerd: ASN Milieu & Waterfonds, BNP Paribas Groen Fonds, ING Liric Duurzaam Top 50, SNS Duurzaam Aandelenfonds en het Triodos Sustainable Equity Fund. In 2009 waren genomineerd: ASN M&W Fonds, Paerel Sustainability Fund, SNS Duurzaam Aandelen Fonds, Triodos Meerwaarde Aandelen Fonds en OHRA New Energy. NB De www.GoudenStier.nl site is niet bijgewerkt, de prijswinnaars zijn daar niet vermeld, noch zijn (jury)rapporten voorhanden. Bron: 2011-Winnaars_Belegger.nl_Gouden_Stier_bekend


WouterWeijand in Morningstar Toppers
Morningstar interviewt in een serie ' Toppers' fondsmanagers met een Gold, Silver of Bronze rating hebben. Deze keer -een van mijn favorieten- Wouter Weijand, de fondsmanager van het BNP Paribas Global High Income Equity Fund, een fonds dat wereldwijd belegt in large-cap waarde-aandelen en valutarisico's afdekt. Er wordt o.a. gesproken over verwachtte dividend uitkeringen en het afdekken valuta risico's. De nieuwe analisten rating (vooruitkijkend) van BNP PGHIEF komt binnenkort uit.


FACT & FIGURES
Bij het Morningstar artikel de Top 10 Rendement van beleggingsfondsen met wereldwijde large cap waarde-aandelen (Morningstar categorie). Hierin 2 'duurzame' fondsen. Op 5 het Aberdeen Global Responsible World Equity met 244miljoen US$ onder beheer en een rendement van -4,7% rendement in 2011 (YTD), 17% in 2010, 32,51% in 2009 en -37,13% in 2008. De beleggings-doelstelling van het fonds “is totaalrendement op lange termijn door ten minste twee derde van het vermogen van het fonds te beleggen in aandelen en aan aandelen gerelateerde effecten. De selectie gebeurt op basis van een grondige fundamentele bedrijfsanalyse. Daarnaast zal er eveneens rekening worden gehouden met criteria inzake milieu, sociaal beleid en deugdelijk bestuur. Indien gemeend wordt dat de praktijken van een onderneming waarin wordt belegd, tekortkomen of onvoldoende voldoen aan deze criteria, zal de beleggingsbeheerder de onderneming aanmoedigen om meer verantwoorde praktijken in te voeren”. Bron Morningstar AGRWE Fund

Op 10 het Robeco Duurzaam Aandelen Fonds met 48miljoen euro onder beheer en YTD -15,4% rendement, in 2011 -8,2% rendement, in 2010 15,4% in 2009 30,3%, in 2008 -39,7% en in 2007 -9,2%. “Robeco DAF belegt wereldwijd in bedrijven die goede winstgroei verwachtingen combineren met betrokkenheid bij mens en milieu. Het fonds belegt niet in bedrijven die actief zijn in de wapen-, kernenergie-, tabaks-, gok-, porno- of bontindustrie. De fondsmanager bepaalt eerst of bedrijven voldoen aan de duurzaamheidscriteria”.Bron: Morningstar newsletter en analyses van 23nov11

Noot van de Blogger: Op www.nachhaltiges-investment (ook in het engels) 340 (Europese) duurzame beleggingsfondsen met Morningstar snapshot. Mijn bank bleek echter veel van mijn keuzes niet via direct beleggen aan te bieden. Ook 25.000 duurzame aandelen wereldwijd op basis van hun 30 duurzame Indices (en fondsfamilies) vermelding.CHARITIES & FOUNDATIONS

Kerken kiezen voor missie gerelateerd beleggen
Kerken blijken missie gerelateerd investeerders en impact investors! De VBDO onderzocht voor Oikocredit het vermogensbeheer door (92) kerken, parochies en instellingen. De helft heeft geen (formeel) duurzaam beleggingsbeleid geformuleerd, concludeert de VBDO nogal streng. Het uitsluitingsbeleid (negative screening) bevat opvallend veel criteria. Actief aandeelhouderschap, (of engagement, een VBDO stokpaardje) daarentegen, wordt bijna nergens toegepast.

Noot van de Blogger: Maar uit het onderzoek blijkt ook dat meer dan de helft missie gerelateerde investeringen heeft (44 respondenten) en/of impact investments (7) heeft! Kerken pakken door en stomen meteen door naar duurzaam beleggen 2.0!

Beleid
Lokale gemeenten en instellingen van de Protestantse Kerk (64) en Rooms-katholieke parochies (14) en congregaties (14) beheren hun vermogen als vermogensfonds: voorzichtig. Er is een voorkeur voor cash, deposito's en obligaties en het rendement wordt gebruikt voor de doelstellingen. Als het vermogen meer dan 100.000 euro bedraagt (55% van de respondenten) is er het meeste aandacht voor de duurzaamheid van de beleggingen. Na instand-houding van het vermogen is beleggen in fondsen of bestemmingen en bedrijven die hun missie ondersteunen favoriet (Grafiek 3). Ook interessant: als er geen 'beleid' is, is dat bij 13 respondenten omdat de missie al in praktijk wordt gebracht door door giften of renteloze/laagrentende leningen aan diverse instellingen. (Tabel 5).

Favorieten
Bestemmingen zijn bijvoorbeeld Oikocredit en PDKN (Protestants Diaconaal Krediet Nederland), bij beiden is financieel rendement van minder belang. Oikocredit is in 1975 opgericht door leden van de Wereldraad van Kerken en noemt zich 'pionier in microkrediet', ze geeft leningen aan arme mensen (wereldwijd 472miljoen euro). Oikocredit is een 'gewoon' beleggingsfonds (koers 202euro, rendement 1,5%). Al in 1968 ontstond bij een Wereldraad van Kerken vergadering het idee voor een 'ethical investment channel that would support Christian teachings of peace and universal brotherhood'.

De PDKN is opgericht in 2005 en onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De PDKN belegt langdurig in niet-gesubsidieerde diaconale (welzijns) projecten. Ze heeft nu 10 projecten gefinancierd (in Nederland). De PKN werkt aan een boek over duurzaam beleggen Investeren in je/de missie; duurzaam beleggen door kerken.

Noot van de Blogger: Het aantal respondenten dwingt (inderdaad) tot bescheidenheid. Er zijn ongeveer 2000 PKN gemeenten in Nederland en 1400 Parochies, maar er wordt overal flink gefuseerd. Daarnaast zijn er allerlei stichtingen actief in 'het verlengde van het werk” van gemeenten en parochies, zoals bijv de Stichting de Hoop voor zwerfjongeren, een van de PDKN investeringen.


Impact Investing door US charities
Het US Foundation Center publiceerde in oktober een factsheet over impact investing door Amerikaanse fondsen. Zij doneerden in 2010 samen 46miljard US$ en hadden ook meer dan 600miljard US$ aan vermogen. (Noot van de Blogger de 310 leden van de FIN, de vereniging van fondsen hebben samen 20 miljard euro vermogen). De economische crisis geeft voorstellen voor impact investeringen uit het vermogen om de doelstellingen te realiseren nieuwe kracht, nu donaties dalen en budgetten van non-profits krimpen.

F&F on PRI's & MRI's
14% van 1195 US Foundations is impact investor. 7% met Programma geRelateerde Investeringen (PRI's een fiscale gereguleerde categorie). 3% Missie geRelateerde Investeringen (MRI, zonder wet- of regelgeving) en 4% zowel met PRI's als MRI's. Er zijn verschillen in 'soort' foundation, van de Community Foundations (209) is 16% impact investor, van de Independent Foundations (879) is 14% impact investor en van de Corporate Foundations (107) is 8% impact investor. Grotere fondsen die meer dan 10miljoen US$ aan 'grants' geven, hebben vaker (32%) impact investments, dan kleinere (16%) die tussen de 1 en 10miljoen UD$ doneren. PRI's vragen nogal wat expertise vermoed de Foundation Center. NB Van de fondsen met impact investments heeft 46% geen formeel impact investingsbeleid (Noot van de Blogger dat is te vergelijken met de Nederlandse kerken, parochies en instellingen uit het VBDO onderzoek).

De volgende gegevens betreffen slechts de 82 fondsen met MRI's. Een kwart belegt meer dan 50% van het vermogen in impact investments (PRI's, MRI's). De meerderheid van deze groep heeft minder dan 25 miljoen US$ vermogen. De helft van de fondsen met MRI's belegt conservatiever, met 5% of minder in MRI's en een vijfde met minder dan 1%. De meerderheid van fondsen met MRI's doet dit pas vijf jaar of minder en de helft daarvan zelfs sinds 2009. (cursief door de blogger) Een kwart van de fondsen heeft al 10 jaar MRI's. 74 fondsen rapporteerden hun II assets allocatie: 54% in fixed income, 50% in public equity, 47 % cash equivalents, 32% in private equity, 10% in real estate en 10% 'other'.

Bron: Keyfacts on Impact Investing (oct 2010) door de Foundation Center. “Established in 1956 en supported bij close to 550 foundations. the Center maintains the most comprehensive database on U.S. and, increasingly, global grantmakers and their grants — a robust, accessible knowledge bank for the sector” www.foundationcenter.org of de Keyfacts


ACUMEN FUND 10 JAAR
Het Acumen Fund organiseerde als 10e verjaardagfeestje – uiteraard- een investeerders bijeenkomst. Er was ook wat te vieren: in die 10 jaar tijd heeft Acumen 40 miljoen mensen 'bereikt' met 46miljoen US$ aan impact investeringen. Elke geinvesteerde dollar heeft 3 dollar aan herinvesterings-kapitaal opgeleverd. Acumen betekent dan ook scherp zakelijk inzicht.

Acumen Fund werd opgericht door de huidig CEO Jacqueline Novogratz. Haar 'seed', stichtingskapitaal werd bijeengebracht door de Rockefeller Foundation, de Cisco Systems Foundation en drie filantropen. Daarvoor startte en leidde Novogratz de 'Philanthropy Workshop' (voor jonge filantropen) en de 'The Next Generation Leadership' programma's van de Rockefeller Foundation.

Missie & Visie
Acumen Fund is opgericht om armoede te beeindigen door de houding er tegenover te veranderen. Acumen's benadering is 2-voudig: -1- 'Patient', geduldig kapitaal investeren in de ontwikkeling en het opschalen van business modellen voor doelgroepen die minder dan 4 US$ per dag te besteden hebben. -2- Bekendheid geven aan deze investeringsmogelijkheid. Want 'traditionele' hulp kan afhankelijkheid creeren en 'investing business as usual' kan investeringskansen in producten of dienstverlening aan arme mensen voorbij laten gaan omdat ze als doelgroep/marktsegment 'onzichtbaar' zijn.

Strategie
Acumen werft fondsen om te investeren in ondernemingen die 'kritische goederen en diensten' leveren: gezondheidszorg, huisvesting, water, energie en landbouw 'benodigheden. Voor mensen met een laag inkomen (minder dan 1500US$ jaarinkomen) tegen betaalbare prijzen. Eventuele winsten worden geherinvesteerd. Acumen werkt vanuit New York City in India, Pakistan en Oost Afrika en heeft daar lokale kantoren.

Investeringsfonds
Naast charitatieve fondsenwerving startte Acumen in 2008 Acumen Capital Markets als investeringsfonds voor investeerders die maximale 'impact' willen zien van hun investeringen. In november 2009 werd het (al) gesloten met 16miljoen US$ werkkapitaal. Noot van de Blogger: De ambitie is volgens de Rockefelller Philanthrophy Advisors om 25 a 30miljoen IS$ op te halen. Wellicht is het een tijdelijke sluiting door lastige marktomstandigheden of juist de explosieve groei..... Sinds 2001, heeft Acumen 46 miljoen US$ geinvesteerd in early-stage debt en equity in de eerder genoemde kritische goederen en diensten. (Portfolio op de site). Individuele investeringen varieren van 300.000US$ tot 2 miljoen US$.

Netwerken
Acumen is lid van ANDE (Aspen Netwerk Development Entrepreneurs), de Global Impact Investing Network (GIIN.org) en mede-oprichter van de GIIN’s Investors’ Council. Samen met 28 mede ondertekenaars werkt Acumen aan de ontwikkeling en implementatie van IRIS, een 'global reporting standard' voor impact meting bij impact investing. Zelf ontwikkelde Acumen BACO: Best Available Charitable Option. Meer informatie: www.acumenfund.orgBUSINESS LOBBY

McKinsey Quarterly on funding social innovation
In de McKinsey Quarterly van 11nov11 een bijdrage van Serge Raicher, mede-oprichter en voorzitter van de European Venture Philanthropy Association (EVPA). Raicher heeft 20 jaar ervaring in de private-equity industry (waaronder Pantheon Ventures) en een MBA van INSEAD.

Raicher ziet venture philantrophy als 'hothouse for innovation' ondanks 'it's hideous complexity, de vele stakeholders en onverwacht winstgevende werkterreinen zoals rampenhulp. Met de Social Impact Bonds in het VK en de 100miljoen US$ voor SIB's in de Obama begroting voor 2012 lijken grote stappen te worden genomen. Ontluikend overheidsbeleid kan deze ontwikkelingen versterken, maar kritisch blijven kijken naar resultaten vereist. Link mckinseydigital new ways to fund social innovation


KPMG roept pensioensfondsen op duurzaam te beleggen
In januari van dit jaar verscheen al 'de Pensioen Wereld 2011', met een appel voor 'verantwoord beleggen: een wereld te winnen'. Want 'Verantwoord beleggen is geen kwestie van liefdadigheid, maar een kwestie van professionaliteit'. De auteur is Barend van Bergen, Head of KPMG's Global Centre of Excellence for Climate Change and Sustainability.

Medio november benadrukt KPMG, segmentleider Pensioenfondsen Edward Snieder, het nog eens: “Nederlandse pensioenfondsen staan voor grote financiële uitdagingen. (…) “Mede door de grote financiële uitdagingen dreigen veel Nederlandse pensioenbestuurders echter minder prioriteit toe te kennen aan verantwoord beleggen. Dat betekent dat beleid en implementatie van verantwoord beleggen dus nauwelijks verder wordt ontwikkeld of verbeterd. Aandacht voor verantwoord beleggen in deze tijden van pensioencrisis is echter van groot belang voor Nederlandse pensioenfondsen. Factoren als klimaat, mensenrechten en milieu zijn immers van invloed op de financiële prestaties van nationale economieën en ondernemingen en daarmee op het risico-/rendementprofiel van beleggingen van pensioenfondsen.”

Volgens Snieder moeten pensioenbestuurders daarnaast zelf veel vaker de kaders voor verantwoord beleggen formuleren en dit niet over te laten aan hun uitvoerders. Veel meer dan nu het geval is zullen de fondsen moeten aangeven welke prestaties zij op het gebied van verantwoord beleggen van de vermogensbeheerders verwachten.”

Uit het jaarlijkse onderzoek van KPMG onder honderd Nederlandse ondernemingspensioenfondsen blijkt dat slechts 28% van plan is om de komende drie jaar het verantwoord beleggingsbeleid te verbeteren. Op dit moment neemt slechts 34% van de fondsen de ESG-factoren mee bij het bepalen van het strategisch beleid.Bronnen: financieel-management en KPMG Pensioenfondsen moeten-meer-aandacht-besteden-aan-verantwoord-beleggen Ook KPMG De pensioenwereld in 2011 Hoofdstuk 10 Verantwoord beleggen: een wereld te winnenACADEMIA

Stanford Social Innovation Review nov11
Het Stanford Center on Philanthropy and Civil Society van de Stanford University, California VS publiceert het Standford Social Innovation Review en deze keer een 'special' over 'the burgeoning (bloeiende) field of impact investing'. Stanford wijst het groeiend aantal social enterprises als motor aan Noot van de Blogger 1000 zogenoemde B-Corporations willen de beurs op!

Naast een review van David Chen van Emerson & Bugg Levines boek over impact investing zie IINews15okt2011 het verslag van een ronde tafel conferentie met impact investing 'leaders' zoals Jacqueline Novogratz, oprichtster en CEO van het Acumen Fund (en ex-Rockefeller Foundation), Álvaro Rodríguez Arregui, bestuursvoorzitter van de Mexicaanse Microfinance Bank Compartamos Banco en managing partner van impact investing firma Ignia Partners (de 1e impact investor IPO), Asad Mahmood, managing director van Global Social Investment Funds van Deutsche Bank en Iftekhar Enayetullah, mede-oprichter en directeur van de Bangladeshi Social Business Waste Concern en Katherine Milligan, hoofd Noord Amerika en het Midden Oosten voor de Schwab Foundation for Social Entrepreneurship.“Roundtable on Impact Investing.”

Opvallend vond ik het appel van de Compartamentos, IGNIA manager aan fondsen voor 'grants' die het monitoren van 'kleine' (200.000US$) investeringen mogelijk maken (tegen 4% management fee, dus 36.000US$). Then “I could afford to do that, and some of them will create significant transformations that otherwise would not have taken place”. Dat is weer eens wat anders dan alleen SEED subsidies of aanmoedigingspremies geven. Volgens het World Economic Forum blog van Joanna Mair, Stanford Scholar, was de opzet van de ronde tafel (ook) 'to generate a much-needed debate on risk, returns and what being an investment partner to social ventures actually means'. Haar blog op WEForumblogGELEZEN

MVO Nederland 'Hoe duurzaam zijn Nederlandse bedrijven ten opzichte van bedrijven in het buitenland?'
Naar aanleiding van de HIP High Impact & profit beleggingsmethode van Paul R. Herman in het blog van 15nov11 een overzicht van 'impact' databases in een publicatie van MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) Nederland.

Het eind 2010 verschenen MVO overzicht toont de plaats die Nederland en Nederlandse bedrijven innemen in internationale duurzaamheidsbenchmarks. En passant geeft het een aantal bronnen die ik daarom hier overneem (en aanvul) met cursief schrift. De MVO Nederland conclusie is zoiets als 'we doen het goed, maar het klan(veel) beter'. MVO Nederland kijkt in het overzicht ook naar de omzet en productie van duurzame producten, als informatiebron voor vergelijking met andere landen. MVO noemt geen producten of bedrijven, ik denk dat de commodities en partners in het Initiatief Duurzame Handel (IINews 4april11) meer aanknopingspunten bieden.

MVO Nederland lijsten Duurzame bedrijven
De DJSI, de Dow Jones Sustainability Index (jaarlijkse review) mmv SAM, Sustainable Asset Management,  Zwitserland
Global 100: jaarlijkse Corporate Sustainability Benchmark van Corporate Knights
Op www.sustainable-investor.org staan 25.000 aandelen te selecteren op land en bij beleggingsfondsen zijn de (grootste) ondernemingen opgenomen waarin wordt geinvesteerd.

Earth
Bio Monitor, LEI (Landbouw Economisch Instituut) Wageningen UR

Fair Trade: New Facts & Figures from an ongoing succes story 2007 DAWS (Dutch Association of World Shops, Wereldwinkels en Fair Trade Shops).
Clean Economy, Living Planet-building the Dutch clean energy technology industry 2008(9?) WNF; Wereld Natuur Fonds Dutch clean technology nov 09
ING rapport 'Hernieuwbare Energie in Nederland tot 2020” ING 93708
Centraal Bureau Statistiek 'Duurzame Energie in Nederland 2008' (incl Eurostat data) cbs 2008c89


Equality/Diversity
Great Place to Work: 50 Best small & medium Sized Workplaces in (West) Europa, Afrika, Azië en Oceanië (Australië, India, Japan, Verenigde Arabische Emiraten), Latijns Amerika en Noord-Amerika en Multinationals. Voor Nederland Greatplacetowork beste werkgevers van Nederland. Ook het Medewerkers- en Klanttevredenheid onderzoeksbureau Effectory benchmarkt jaarlijks de Nederlandse beste-werkgevers (ook, veel non-profits).

Transparantie/TRUST
KPMG International Survey of Corporate Responsibility Reporting (grote bedrijven). Link kpmg-international-survey-of-corporate-responsibility-reporting-2011
KPMG (Kristal) voert voor het Min van EZ, L&I de Transparantiebenchmark uit waarin 500 Nederlandse bedrijven zijn opgenomen en worden vergeleken op 50 criteria onderverdeeld in 12 thema's. www.transparantiebenchmark.nl

Aanvullend nav de peilers van Paul R Herman High Impact & Profit beleggingsfilosofie:
Health
In Herman's systeem mn ziektekosten verzekeringen voor werknemers, het gezonder maken van producten (sodium verminderen in Campbell Soup) en maar ook (nieuwe, aangepaste) gezondheidstechnologie wereldwijd te verkopen i.e. beschikbaar te maken in opkomende markten (GE).

Voor Nederland (nog) niets gevonden muv Philips (DJSI) en evt. Ahold (DJSI, vanwege het biologisch aanbod, maar niet de enige super).
Op www.sustainable-investment.org: Akzo Nobel N.V., Mediq (apotheken) en Qiagen: Animal & Veterinary Testing, Biomedical Research, Companion Diagnostics, Drug Development, Food Safety Testing , Human Identity and Forensics en Molecular Diagnostics. (Duits moederbedrijf)
Zie de index Access2Medicine van Big Pharma, zie dit blog IINews 26mei11.

Wealth
In Herman's systeem zowel aandeelhouders programma's voor medewerkers (o.a. In de ITC en consultancy, maar ook ambitie om (nieuwe, aangepaste) producten wereldwijd te verkopen i.e. beschikbaar te maken in opkomende markten. Voor Nederland (nog) niets gevonden muv Ahold. NB de medewerkers werden getroffen door het koerseffect van het boekhoudschandaal in de VS.
Duurzame bank Triodos heeft (soms) certificaten voor rekeninghouders  banken hebben uiteraard obligaties.
CASE

De KNRM
De Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschapij (KNRM) anno 1824 (officieel een fusieproduct uit 1991) “heeft ten doel het kosteloos (doen) verlenen van hulp en bijstand aan hen die voor de Nederlandse kust - daaronder mede begrepen het IJsselmeer, de Waddenzee, de Zeeuwse en Zuid-Hollandse stromen (…) - in gevaar verkeren of in gevaar dreigen te geraken, het in stand houden van een radio medische dienst, zomede al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn'.

In 2010 hield dat in dat: Elke noodoproep werd beantwoord, 1.880 reddingen en hulpverleningen werden uitgevoerd. 753 radio medische adviezen werden gegeven door artsen van de KNRM Radio Medische Dienst. 3.356 mensen werden in veiligheid gebracht. Statistisch is 1% (34 personen) daadwerkelijk het leven gered en is 10% uit gevaarlijke situaties bevrijd. De KNRM lifeguards op Terschelling (proefproject in 2010) verrichtten 364 hulpverleningen, waarvan 339 voor EHBO, 15 voor zwemmers en 10 voor verdwaalde kinderen. Het werk wordt uitgevoerd door ruim 1000 vrijwilligers, zij zijn dag en nacht beschikbaar. Binnen tien minuten na de alarmering varen zij uit....

Initiatief beleggingsbeleid
De KNRM was in 2007 een van de vier initiatiefnemers om de leden van de VFI (de Vereniging van Fondsenwervende Instellingen, de 120 'grootste') een gemeenschappelijk kader aan te bieden en (om) het bewustzijn over verantwoord beleggen te bevorderen. Prof. Dr. Harry Hummels, hoogleraar Ethiek, Organisatie en Samenleving verbonden aan de Universiteit van Maastricht bracht advies uit over een ‘beleidskader’ in het rapport ‘Investeren in een betere wereld’. In dit rapport is de ‘Beleggingscode Fondsenwervende Instellingen’ opgenomen die van kracht is voor de VFI leden. (Rapport alleen voor VFI leden, de Handreiking Verantwoord Vermogensbeheer is wel te downloaden VFI Handreiking VV.


Zeer vermogend Fonds
De KNRM is een van de 'rijkere' fondsen van Nederland en financiert -in vergelijking met andere fondsenwervers- veel (40%) van het werk uit de opbrengsten uit het vermogen. De inkomsten van de KNRM bedroegen in 2010 13miljoen euro. Daarvan 7,1 miljoen euro eigen (particuliere) fondsenwerving, 5,1 miljoen baten van de beleggingen, 344.000 euro overheidssubsidie en 350.000 euro overige baten. Het vermogen van de KNRM bedroeg in 2010 miljoen euro 84,4miljoen euro waarvan 66miljoen euro reserves en 18miljoen (bestemmings)fondsen. Het streven is jaarlijks (gemiddeld) meer dan 6% rendement te maken. Het werkelijk rendement was (op basis van de berekeningswijze door de vermogensbeheerder(s) in 2010: 7,0 %, in 2009: 16,6%, in 2008: -24,0% (ofwel minus ruim 20 miljoen euro) en in 2007: 2,2%.

Duurzaam Belegger
Op de website en in de jaarverslagen van de KNRM is niet veel terug te vinden over de inhoudelijke ambities van het vermogensbeheer en beleggingsbeleid, maar uit drie jaarverslagen en een interview op FM Weekly komt dit beeld tevoorschijn:
Al in maart 2007 gaf de KNRM haar vermogensbeheer(s) opdracht om 'controversiële' beleggingen te vermijden. (negatieve screening). Noot van de Blogger: Vervolgens bleek dat sommige als controversieel bestemde bedrijven ook apparatuur produceren voor het opsporen van drenkelingen. (Bron FM Weekly). De doelstelling is maximale duurzaamheid van de beleggingen in 2015 'op basis van criteria die door de KNRM zijn bepaald voor vermogensbeheerder' . Norm: 90% Streef: 100%. Gerealiserd in 2010: 87,5% in 2009 was dat nog 80%. NB: Toen kon 11,7% nog niet worden gescreend, 7% nog niet kon worden vastgesteld en 1% was nog niet duurzaam was belegd (Bron JV 2010 en 2009). In het jaarverslag over 2009 staan als screeningscriteria opgenomen: Mensenrechten, Arbeidsomstandigheden (dwang- en kinderarbeid), Milieu en Anti-corruptie.

Conclusie
De KNRM is een pionier op het gebied van standaardontwikkleing voor duurzaam beleggen door goede doelen en haar ambitie om 100% duurzaam te beleggen is dat ook. Minder positief is dat de KNRM zich beperkt tot negatieve screening, maar gezien haar doelstelling is een thema voor impact investing ook nauwelijks te formuleren anders dan het tegengaan van klimaatverandering die tot natuurrampen, overstromingen en extreem weer kan leiden. Bron: KNRM Reserves Zie ook de webpage Jaarverslag(en) KNRM voorgaande jaarverslagenGeen opmerkingen:

Een reactie posten