15 december 2011

Impact Investing Nieuws 15dec2011


Deze keer: Novethic onderzoek naar ESG criteria in Europa, het SW-Baanbrekers-krediet van de Start Foundation, Fondsnieuws column over II, NOTS' Bart Hartman in het FD, VBDO onderzoekt weer beleggingsbeleid goede doelen, F&F vermogen van 944 goede doelen, Gelezen: Financing the Future Today van The Hague Financial Framework en als case Fonds Sluyterman van Loo: impact investor!

MARKET

Grote vermogenseigenaren omarmen ESG criteria.
Novethic onderzocht voor BNP Paribas visies op verantwoord investeren bij 259 Europese eigenaren van 4,540 miljard euro vermogen. Per land zijn er verschillen in visie, maar integratie neemt snel toe sinds het vorige onderzoek in 2009.

Negatieve screening wordt gebruikt in 3/4 mn de Noordelijke landen en 'slechts' 40% van Franse en Engelse investeerders. Noot van de Blogger: dat is vast een 'gepasseerd station', want institutionele investeerders in Frankrijk kiezen vaak voor best-in-class screening en het VK is 'widely acknowledged a global leader in sustainable & responsible finance (Eurosif SRI 2010).

De reden om ESG criteria te integreren stegen van 46% naar 51% wat betreft 'de bijdrage aan duurzame ontwikkeling' en 'lange termij risico management' steeg van 19% naar 25%. 42% van de investeerders heeft een 'investment charter' en 18% werkt er aan. 45% van de investeerders koopt de benodigde kennis van gespecialiseerde rating agencies en slechts 25% heeft in house ESG analisten.

Initiatiefnemer van het onderzoek BNP Paribas Investment Partners heeft ESG criteria geintegreerd in haar ('mainstream') investeringen van 14miljard euro. Bron: businesswire en www.novethic.com


Start Foundation start SW-Baanbrekerskrediet
Directeur Jos Verhoeven van de Start Foundation, een sociale investerings-maatschappij (zie pagina charity cases) vertelt in SW (Sociaal Werk) Journaal over het nieuwe SW-Baanbrekerskrediet. Er bestond al een Start Foundation krediet voor sociale firma's, leerwerkbedrijven en mkb-bedrijven die mensen in dienst willen nemen 'met een afstand tot de arbeidsmarkt' maar nu bemiddelen de SW-bedrijven. Dat de SW bedrijven niet alleen personeel(sdetachering), maar ook de financiering ervan aanbieden was een nieuwe manier van werken die enige aanpassing vroeg.

Kredietvragers krijgen advies en begeleiding van het SW-bedrijf en een gunstige rente van de Start Foundation (zonder medezeggenschap). Als het krediet een succes wordt wil de Start Foundation ook een deel van haar vermogen (hoofdsom van 100 miljoen euro) in het krediet stoppen.

Macek Technica BV in Oss heeft de primeur: met het SW-Baanbrekerskrediet wordt een nieuwe productielijn (mallen) opgestart waar op termijn -hopelijk- 15 medewerkers (WSW) aan het werk kunnen. 
Bron: www.startfoundation.nl of SW-journaal 12dec2011
Op You Tube een korte toelichting (5m33) youtube


MEDIA 

Bart Hartman met NOTS in FD
Al 21nov j.l interviewde het FD Bart Hartman, ondernemer, ontwikkelaar en filantroop “op het snijvlak van ontwikkelingssamenwerking en ondernemen”. Hartman gooide na een succesvolle carriere in het bedrijfsleven (McKinsey) de knuppel in het hoenderhok van de goede doelen wereld door de goede doelen test te ontwikkelen. Hiermee kunnen (potentiele) donateurs online goede doelen vergelijken op hun resultaten. (NB De test is recent herzien door (het ECSP van) de Erasmus Universiteit).

Hartman startte in 2003 'NOTS'* dat microkredietfondsen, beheert. De investering is een obligatie van 10.000euro met 6% coupon rente. De belegger verplicht zich met een notariële akte om de jaarlijkse coupon rente aan NOTS te schenken (omdat/opdat) die fiscaal aftrekbaar is. Toch is het volgens Bart Hartman ‘investeren in plaats van doneren' want (…) de 'Financiering gebeurt niet met subsidies of donatiegelden, maar met kapitaal van beleggers'. De Nederlandsche Bank (DNB) en de AFM moesten meewerken aan een speciale bankconstructie, waarbij NOTS-bank alleen deze obligaties mag uitgeven.

De crises van 2008 en 2011 maken banken huiverig NOTS actief aan te bieden. Toch is Hartman optimistisch, want stel dat “de private banking klanten van ABNAMRO met hun 40 a 50 miljard vermogen daarvan 2% in 'maatschappelijk nuttige zaken beleggen” (…) . “Het gaat gebeuren, mijn gevoel zegt me dat het zelfs mainstream gaat worden”.

* NOTS startte met Oxfam Novib de joint venture 'Triple Jump' dat voor diverse opdrachtgevers impact investing fondsen beheert Zie IINews20jul11

UPDATE NOTS Anbi document met activiteiten in 2016 en plannen 2016-2020:
http://www.nots.nl/media/file/anbi_document_19022016_1.pdf

Het hele interview van Paul van Liempt staat op: FD


FONDSNIEUWS over II
Op www.fondsnieuws.nl, de grootste community van FD Media Groep voor professionals geinteresseerd in beleggen, aandacht voor 'impact investing' (7dec2011). Columnist J.F. Slijkerman, belegger high yield obligaties bij Aegon Asset Management, beschrijft de dilemma's van institutionele investeerders bij het brede beleggingsterrein van impact investing vanwege bestaande beheersafspraken.

Hij oppert wat beleggingsmogelijkheden, maar wijst ook op 'het grootste probleem'. Dat is dat sommige investeringen die een duurzame samenleving bevorderen zonder subsidies niet winstgevend zijn en dat hierdoor de wetgever, door het afschaffen of beperken van de subsidie, een riscofactor wordt.

Een belangrijke impact investing beleggingscategorie, private equity' wordt vanwege risicofactoren gemeden of beperkt door institutionele investeerders. Slijkerman bepleit 'engagement' en/of het maken van nieuwe mandaatsafpraken om impact investing (toch) mogelijk te maken.
Bron: Www.fondsnieuws.nl (7dec2011, zoek op columnist Slijkerman)

 
FACTS & FIGURES
Het Centraal Bureau Fondsenwerving dat de inkomsten van goede doelen registreert en keurmerken verleent, publiceerde branche cijfers over 2010. Ook maakte het een overzicht van het 1e decennium van de 20ste eeuw van 831 goede doelen. De opbrengsten uit eigen fondsenwerving zijn de afgelopen tien jaar met gemiddeld 3,8% gestegen, in 2010 was er een bovengemiddelde stijging van 4,7%.

Het vermogen van 884 goede doelen steeg in 2010 naar bijna 3miljard euro (2.948.534.871), een stijging met 125 miljoen. Noot van de Blogger: In 2009 werd het vermogen van 1028 goede doelen gemeten (+144), dus de stijging met 4,5% is indicatief. De (vrije) reserves bedragen ruim 2miljard euro (2.236.972.050) en de bestemmingsfondsen ruim 700miljoen (711.562.821euro).

JAAR    Reserves&Fondsen    Inkomen uit vermogen    %
2005      2.354.100.693                64.552.648                           2,74%
2006      2.480.523.345                93.088.573                           3,75%
2007      2.619.219.263                82.872.910                           3,16%
2008      2.569.136.709                -96.523.841                          -3,3%
2009      2.825.564.376                178.346.92                           6,3%
2010      2.948.534.871                121.175.777                         4,11%


CHARITIES & FOUNDATIONS

VBDO: 15% van onderzochte goede doelen impact investor.
De VBDO onderzocht weer het beleggingsbeleid van (49) goede doelen en keek specifiek naar impact investing en missie gerelateerd beleggen. Vond het vorig jaar nog maar 1 impact investor, dit jaar waren het er 8 (eigenlijk 7, de d.o.b. Foundation werd 'dubbel' geteld voor impact investing en missie gerelateerd beleggen). Noot van de Blogger: Met de toevoeging van dit blog, het Fonds Sluyterman van Loon staan ze allemaal op de pagina charity cases. Het onderzoek werd gesponsord door -VBDO lid sinds 1999- 'Stichting Pequeno' uit Breda. Het is een venture philantropist/ impact investor die samenwerkt met Triodos bank en Solidaridad. Jammer genoeg heeft het sinds 2008 geen jaarverslag uitgegeven of haar website geactualiseerd. Ook maakt het geen deel uit van het VBDO onderzoek, ondanks haar eigen duidelijk duurzame beleggingsbeleid.

Duurzaam beleggen door goede doelen
Slechts 2/3e van de onderzochte goede doelen hebben duurzaam beleggings-beleid. Noot van de Blogger Er is weinig (maar 1/3 overlap) met de 50 goede doelen die Prof. Harry Hummels in 2009 onderzocht voor zijn boek Een Aandeel in Maatschappelijke Ontwikkeling.

Directeur van de Helm betreurt 'uiteraard' het gebrek aan duurzaam beleggings-beleid. “Sommige organisaties blijken vooral te handelen uit angst voor reputatieschade. Deze organisaties hebben een beleggingsbeleid dat bedrijven die bijvoorbeeld in de wapenhandel zitten, uitsluit. Een gemiste kans, maatschappelijke organisaties kunnen veel meer doen om met gerichte keuzes hun belegd vermogen te laten bijdragen aan hun ideële missie, door actief te investeren in bedrijven die goed scoren op duurzaamheidsbeleid.” Noot van de Blogger In het hiervolgend artikel de omvang en het rendement van het vermogen van 844 goede doelen.

De resultaten van het VBDO onderzoek werden overgenomen door de beleggingsprofessionals site & nieuwsbrief IEX Profs. Bron: vbdo-onderzoek-naar-duurzaam-beleggen-door-goede-doelen


ACADEMIA

Stanford Social Innovation Review nov11
Het Stanford Center on Philanthropy and Civil Society van de Stanford University, California VS publiceert het Standford Social Innovation Review en deze keer een 'special' over the burgeoning (bloeiende) field of impact investing'. Stanford wijst het groeiend aantal social enterpries als motor aan Noot van de Blogger 1000 ZG B Corporations willen al de beurs op!

Naast een review van David Chen van Emerson & Bugg Levines boek over impact investing zie IINews15okt2011 het verslag van een ronde tafel conferentie met impact investing 'leaders' zoals Jacqueline Novogratz, oprichtster en CEO van het Acumen Fund (en ex-Rockefeller Foundation), Álvaro Rodríguez Arregui, bestuursvoorzitter van de Mexicaanse Microfinance Bank Compartamos Banco en managing partner van impact investing firma Ignia Partners (de 1e impact investor IPO), Asad Mahmood, managing director van Global Social Investment Funds van Deutsche Bank en Iftekhar Enayetullah, mede-oprichter en directeur van de Bangladeshi Social Business Waste Concern en Katherine Milligan, hoofd Noord Amerika en het Midden Oosten voor de Schwab Foundation for Social Entrepreneurship.“Roundtable on Impact Investing.”

Opvallend vond ik het appel van de Compartamentos, IGNIA manager aan fondsen voor grants die het monitoren van kleine (200.000US$) investeringen mogelijk maken (tegen 4% management fee dus 36.000$) Then “I could afford to do that, and some of them will create significant transformations that otherwise would not have taken place”. Dat is weer eens wat anders dan alleen SEED subsidie/aanmoedingingspremies geven. Volgens het World Economic Forum blog van Joanna Mair, Stanford Scholar, was de opzet van de ronde tafel 'to generate a much-needed debate on risk, returns and what being an investment partner to social ventures actually means'. Haar blog op WEForumblog

II THINKING

INVESTEREN IN JE/DE MISSIE
In IINieuws van 1dec11 'Kerken zijn impact investors' stond al dat de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) werkte aan een boek over impact investing voor haar gemeenten. Het boek is klaar en heet: Investeren in je/de missie. Duurzaam beleggen door kerken. Het is klaar en duidelijk maatwerk voor 'intern' gebruik. Allerlei aspecten van duurzaam / verantwoord beleggen door kerkelijke instellingen worden behandeld. “De geschiedenis en de positie van kerken en christelijke organisaties, maar ook een verantwoord predikanten-pensioen en duurzaam beheer van kerkelijk grondbezit. Hoe bankiert de kerkelijke bank en haar duurzaam beheer bij de twee ethische banken die Nederland rijk is. Tot slot aandachtspunten om de discussie over duurzaam beleggen te voeren in kerkenraden, colleges van kerkrentmeesters en colleges van diakenen”. (Noot van de Blogger: het feitelijk bestuur van de lokale onafhankelijke gemeenten).

Het boek kost 14,90 Link: Webwinkel PKN NB Al in 2006 nam de Synode van de Protestantse Kerk een notitie aan die de basis vormt voor haar beleggingsbeleid (2010), dit wordt beschreven in de volgende pdf (23p) Link: Notitie duurzaamheid & beleggingen: evaluatie


GELEZEN

Financing the Future Today, (TheHFF)
‘Financing the Future Today’ is het vervolg op de ‘Tällberg Declaration’ van 29juni11 door (de) The Hague Financing Framework. 70 vertegenwoordigers van ontwikkelingsorganisaties waren dit voorjaar in Den Haag op uitnodiging van FMO en het Ministerie van OS en deze zomer in Sigtuna voor de FMO en de Tallberg Foundation. Nu is een paper gepresenteerd voor de ‘multi stakeholder collaborative partnership for all engaged in development': overheden, inter-nationale financiele instituties, ontwikkelingsbanken en de private (financiele) sector. Want: Sociaal ondernemerschap is volgens de auteurs ‘de R&D (Research and Development) van de (internationale) samenleving'.

Agendapunt 1 op de Tallberg Conference was het identificeren van nieuwe, innovatieve maar grootschalige impact investing modellen: “Proving by doing”. De nu ontwikkelde implementatie strategie heet ‘COILED’. Noot van de Blogger: een coil is een spoel iets dat verbinding creert, een vlechtwerk. COILED staat voor: 'New 'Capital’ structures, met een focus op ‘Outcome’ models, ‘Intermediaren’ met een 'social mission', innovatieve ‘Legal’ mechanismen, een sterke rol voor social ‘Entrepreneurship’; en steun voor de zich ontwikkelende ‘Distributie’ kanalen van de civil society. De New Capital structures worden zo toegelicht: New Social Capital Market Innovation “Impact investing” the application of modern capital market ideas to social benefit.

Het paper telt 11 pagina's en staat per actiepunt vol concrete voorbeelden van impact investing activiteiten. Impact investing modellen en strategieen die wereldwijd 'op schaal' worden toegepast. Wat opvallende aanbevelingen/citaten:

Een taak voor de overheid is to 'introduce and catalyse the creation of new innovative and market-based policy instruments (impact investing) in order to catalyze private sector development and capital (p.4).
The growth of “Impact Investing” / Social Finance simply reflects a move to apply more modern commercial and market practices to social endeavour (p.5).
The move (away) from a bi polar investment world to the application of a plethora of financial and commercial tools for social purpose (Social Entrepreneurship pursued under the mantra of” Social Finance” or “Impact Investing” requires new Intermediaries (p.6). Het gaat dan vooral om 'training for intermediaries in how to access development finance and grant funding to support high impact investments & Fund(ing) of technical assistance from intermediaries to help them develop high impact investment concepts (p.6).

Noot van de Blogger: De focus ligt behoorlijk op beleid(slobby), dat is gezien de afzenders en initiatiefnemers natuurlijk weinig verrassend. Toch is interessant om dit paper te houden naast de 86 pagina's en 17 'to do' punten van het Monitor Institute Rapport voor de GIIN (2009), waar het accent veel meer op de commerciele marketing van impact investing richting de private sector ligt.

Financing the Future Today is actief bezig met de lobby (PA&PR), directeur John Simon van Total Impact Advisors sprak op de TBLI - Europe 2011 conference in London en presenteerde het paper aan de Wereldbank, en de staatsecretaris van OS. Bron: totalimpactadvisors en linkedin.

De Tällberg Foundation
De Tällberg Foundation is opgericht in 1981. Ze claimt dat een serie Tällberg Workshops over de rol en het gedrag van 'business in a global interdependent world' mede aanleiding waren voor het UN corporate citizenship initiative – the Global Compact. Ik kon geen jaarverslag vinden of oprichtingsaanleiding vinden. Www.tallbergfoundation.org


CASE

Fonds Sluyterman van Loo
Het Fonds Sluyterman van Loo (of Stimuleringsfonds) voor ouderenprojecten - 'bevordert het welbevinden van ouderen in Nederland'. Het Fonds werd opgericht in 1916 door drie zusters Sluyterman van Loo voor de huisvesting en verpleging van ongehuwde oudere vrouwen van protestantse huize, die een werkzaam leven achter de rug hebben. De zusters lieten hun landgoed Akerendam hiervoor na, maar het Fonds kreeg pas werkkapitaal (voor de renovatie en huisvesting van 7 dames) door de erfenis van een neef in 1946. Tussen 1977 en 1989 werd op het landgoed Nieuw Akerendam ontwikkeld: 139 woonvoorzieningen voor ouderen.

Beleid
Het Fonds geeft sinds 2000 subsidies voor initiatieven en projecten die: -1- de zelfredzaamheid van ouderen versterken; -2- hun autonomie en waardigheid behouden; -3- zingeving bevorderen; en -4- positieve beeldvorming stimuleren. Het fonds bevordert daarnaast de ontwikkeling van innovatieve huisvestings-projecten voor kwetsbare ouderen en stimuleert sociaal-wetenschappelijk onderzoek en de gedachteontwikkeling over ouderen met een eigen Leerstoel aan de VU.

Financien
Het Fonds financiert haar werk uit de inkomsten van haar vermogen in effecten van 57miljoen euro. Het vermogen leverde in 2010 6,3miljoen euro rendement op. Door haar bijzondere ontstaansgeschiedenis heeft het Fonds 'veel' vastgoed, de woonvoorzieningen voor ouderen, ter waarde van bijna 10miljoen euro. Het vastgoed wordt geexploiteerd en levert 0,4miljoen euro inkomsten op. Dit is impact investing vanuit het vermogen en conform de doelstelling.

68% van het vermogen is belegd in 2 indexfondsen die de MSCI volgen. 60% van het vermogen, 34miljoen euro is nu belegd in aandelen, waaronder vastgoed en grondstoffen.

Beleggingsbeleid
Het fonds heeft (nog) geen formeel verantwoord beleggingsbeleid. Het deed in 2010 onderzoek naar -de wenselijkheid van- het geleidelijk integreren van ESG-criteria (Environment, Social & Governance) in haar vermogensbeheer met passieve en actieve beleggingsfondsen. Nu streeft het fonds simpelweg naar 'optimaal financieel rendement om optimaal maatschappelijk rendement te realiseren'.

Transparantie
Het Fonds Sluyterman van Loo werd in 2011 genomineerd voor de Transparantprijs voor vermogensfondsen (en won in 2008 na 3 eerdere nominaties). Het jaarverslag dat on het 10jaar oude subsidiebeleid evalueert geeft ene interessante inkijk in de werkwijze en mogelijkheden van vermogensfondsen om optimale impact te creeren. Noot van de Blogger: Niet veel vermogensfondsen geven een jaarverslag uit. Aan de Transparantprijs2011 deden er maar 25 mee (van de 300 leden van de FIN, de vereniging van vermogensfondsen) ondanks dat een apart categorie voor ze is gecreerd.

Conclusie
Het Fonds Sluyterman van Loo is een impact investor doordat zij haar onroerend goed, het landgoed Akkerendam en de omliggende woonvoerzingen voor ouderen exploiteert conform de doelstelling en met financieel rendement. Omdat het Fonds door haar vastgoed exploitatie 15% van haar vermogen aan impact investing of missie gerelateerd beleggen besteedt is ze een van de hoogste scorende goede doelen in Nederland. Meer informatie www.stsvl.nl


Geen opmerkingen:

Een reactie posten