1 januari 2012

Impact Investing Nieuws 2011 jaaroverzicht


Deze keer een terugblik op impact investing nieuws in 2011:

JANUARI 2011
De 'Handreiking Verantwoord Vermogensbeheer' voor leden van de VFI, de Vereniging van Fondsenwervende Instellingen wordt van kracht. De 120 veelal grootste fondsenwervers in Nederland zijn verplicht (de duurzaamheid van) hun vermogensbeheer toelichten in hun jaarverslagen en hopelijk ook hun (voortgang met) missie gerelateerde investeringen. 

Noot van de Blogger: Met samen 3 miljard reserves en fondsen en voorbeeldfunctie kunnen Nederlandse fondsenwervende goede doelen meer van hun doelstellingen realiseren en impact investing stimuleren zoals Amerikaanse vermogensfondsen in the GIIN, the Global Impact Investing Network.

Toch lijkt de branche huiverig. In de 20 Nederlandse profielen van goede doelen op dit blog zitten 13 impact investors (en 4 in de VS). (Zie pagina Charity Cases A-N en Charity Cases O-Z en de VS), Dat is niet representatief, ik wilde vooral laten zien wat de mogelijkheden zijn. De VBDO, de Verenigng van Beleggers in Duurzame Ondernemingen, vond 8(7) impact investors in haar jaarlijkse onderzoek onder 49 responderende (vermogens)fondsen, 7 meer dan het jaar ervoor. Bovendien bleek uit een VBDO onderzoek onder 92 'Nederlandse kerken' (gemeenten, parochies en instellingen) dat meer dan de helft impact investor is (IINieuws 1dec11).

SNS Asset Management start een nieuwe afdeling SNS 'Impact Investment'. SNS brengt haar 2 bestaande microkrediet fondsen onder bij de afdeling. Bovendien haalt SNS in september 40miljoen US$ op voor haar Future Growth Agriculture Fund met vooral (Zuid) Afrikaanse investeerders (Old Mutual en een groot ZA-pensioenfonds). Noot van de Blogger: Jammer genoeg is de afdeling vooral gericht op “institutionele investeerders, goede doelenorganisaties en rijke particulieren, die willen dat er met hun geld aantoonbaar vooruitgang wordt geboekt, met name in arme landen”.

Ondertekening van de (zelfregulerings) Principles for Responsible Investors for Inclusive Finance een soort sub-United Nations Principles for Responsible Investment die ook door de UNPRI worden gemonitord. Kort gezegd is Inclusive Finance een verbreding van microkrediet naar andere financiele producten voor dezelfde doelgroep: arme vaak ongeletterde mensen. Consumentenbescherming en educatie is hierbij dus belangrijk. Een van de initiatiefnemers en de ambassadrice is HKH Prinses Maxima. De principles zijn ondertekend door een gevarieerd gezelschap van institutionele (pensioen)beleggers, vermogensbeheerders en impact investors. Van de 40 ondertekenaars zijn 23 Nederlands. De waarde van hun gezamenlijke investeringsportfeuilles wordt nergens vermeld.

FEBRUARI 2011
De Transparantprijs, een prijs voor het meest 'inzichtelijke' jaarverslag van een goed doel krijgt voor 2011 het thema 'impact'. Impact als het niet-financiele resultaat van alle inspanningen. Deelnemers wordt gevraagd zelf aan te geven waarom zij innovatief zijn met impact. Doorgevraagd wordt naar de impact doelstellingen, monitoring en meetmethodes, de dilemma’s van impact bepaling en de resultaten van de activiteiten. Cordaid wint de jaarlijkse prijs, Oxfam Novib de speciale impact prijs. Noot van de Blogger: de grote subsidie ontvangende ontwikkelingsorganisaties blijken actieve impact investors. De Transparantprijs wordt georganiseerd door de Stichting Civil Society (Lenthe publishing) en PWC.

The GIIN, het Global Impact investing Network lanceert haar Impact Base, een searchable online database voor investeerders en investeringszoekers in impact investing. In juni meldt Impact Base dat zich 230 investeringszoekers hebben aangemeld waaronder pensioenfondsen, overheidsinstanties, charitatieve organisaties, 'family offices', investeringsbanken en vermogende particulieren uit de hele wereld. Ruim 90 Impact Investing fondsen (investeringskandidaten) hebben een profiel aangemaakt in de database.

MAART 2011
De 'Duurzame' banken, ASN, Triodos, Rabobank, SNS presenteren mooie groeicijfers over 2010 en volgens 'under cover' onderzoek van de VBDO bevelen banken vaker duurzame producten aan. In juni publiceert de VBDO de haar jaarlijkse onderzoek naar duurzaam sparen en beleggen: in 2010 groeide het duurzaam gespaarde- en beleggingsgeld met 5,8% en ongeveer 1 miljard euro naar 17,7 miljard euro. Hiermee heeft duurzaam sparen en beleggen een marktaandeel van 4,5%. De verdeling is ruwweg 85% sparen en 15% beleggen. De duurzame spaarmarkt steeg met 5,4% en de duurzame beleggingsmarkt met 7,4%

In de VS wordt missionmarkets.com gelanceerd. Mission Markets een impact investing 'beurs' voor equity in social enterprises (B corps). De rest van het jaar bleef het stil, de site wordt nu verbouwd. Follow ze op Twitter Missionmarkets

APRIL 2011
GATE Global Impact lanceert een online Environmental and Social impact investing platform voor particulieren. Met de intentie in 2011 uit te breiden voor vermogensbeheerders en insitutionele investeerders. Gate heeft een methode om clienten handelsinformatie te sturen: 'timely, highly customized content based on users' trading activity and preferences'. GATEway, het pilot platform ontwikkeld met Prudential Financial, zal in het begin focussen op Prudential's 'social impact portfolio' (met een waarde van meer dan 500miljoen US$). TBLI's (Triple Bottom Line Investing, Amsterdam) Robert Rubinstein die Europe en Asia conferenties voor ESG & impact investing organiseert wordt partner IINieuws 14april11.

Er komen steeds meer duurzame indextrackers rapporteert researchbureau Strategic Insight. De trackers volgen bedrijven op duurzaamheidscriteria, activiteiten in alternatieve energie of clean-tech. (Bron: Fondsnieuws op basis van Marketwatch). In juni kondigt I-Shares ze in Nederland aan op basis van de Dow Jones Sustainability Index Europe en Global.

MEI 2011
Frank van Beuningen van PYMWYMI (Put Your Money where your mouth is) verzamelt honderden geinteresseerden op SOCAP Europe, in Amsterdam. Een continentale primeur waar in 50 sessies het brede spectrum van impact investing wordt besproken door en voor ervaren en onervaren impact investors. europe.socialcapitalmarkets.net Verslagen staan op www.nextbillion.net

ASN Bank re-brand vijf van haar zeven beleggingsfondsen, 'duurzaam' wordt toegevoegd aan de namen van het ASN Aandelenfonds, ASN Obligatiefonds, ASN Mixfonds en ASN Small & Midcapfonds. Het ASN-Novib Fonds wijzigt in ASN-Novib Microkredietfonds. Het lijkt wat 'laat' na de lancering in februari van de TV commercial 'Geld wordt pas fout of goed door wat je er samen mee doet'. asnbank

JUNI 2011
De Nederlandse premier tekent het 'Convenant Ruimte voor Geven' met de Samenwerkende Branchorganisaties Filantropie. In het Convenant afspraken over 'het onderzoeken van nieuwe verdienmodellen voor goede doelen'. In de in december aangenomen nieuwe Geefwet wordt de 'winst'grens (niet giften) voor goede doelen alvast 'verruimd' van 7,500 euro naar 15.000 euro.....

De VBDO lanceert www.duurzaamaandeel.nl een site met de duurzaamheid van Nederlandse meest verhandelde (AEX) fondsen. Op de site staan benchmarks en criteria per sector toegelicht. Veel groter is het aanbod op de Duits/Zwitsers/Oostenrijkse website www.sustainable-investment.org met 2500 (bedrijfs) aandelen, vermeldt op basis van hun opname in diverse duurzame indices.

In 'Goed Geven', een handboek voor grote gevers door Diana van Maasdijk (Philian Consulting) met een hoofdstuk over 'impact investing' geschreven door Rien van Gendt (Van Leer Group Foundation, Vereniging van (vermogens) fondsen FIN en SBF Samenwerkende Branchorganisaties Filantropie) en Frits van der Have (Zandstaete) die oa de tranformatie bij de d.o.b. Foundation (vh de Oude Beuk van de familie de Rijcke) begeleide. Link philianconsulting

JULI 2011
Eumedion, 'de belangenorganisatie van institutionele beleggers op het terrein van corporate governance presenteert handvaten 'best practices' voor betrokken aandeelhouderschap. Eumedion's leden zijn (de) pensioenfondsen, hun vermogensbeheerders en (levens)verzekeraars. De 'best practices' omvat monitoring van het milieu- en sociaal beleid en van de governancestructuur van de fondsen waarin zij investeren.

EFAMA, de European Fund and Asset Management Association publiceerde in april al een rapport over Responsible Investment met aanbevelingen voor de Europese Unie over zelfregulering, het stimuleren en ondersteunen van Responsible Investment en 'transparantie' door bedrijven (in combinatie met gestandaardiseerde rapportage methodieken) als beleidsmiddel.

AUGUSTUS 2011
In het VK start de al veelgeroemde Big Society Bank als Big Society Capital Limited, met Sir Ronald Cohen, pionier in venture capital als onbetaalde interim 'Chair'. Het werkkapitaal komt van 400miljoen pond van (15jaar) niet geclaimde tegoeden op bankrekeningen en 200miljoen pond van de vier 'High street' banken. De Britse premier Cameron zei dij de start “I wanted to help social enterprises and other groups to grow and expand their vital work”. De eerste investering van BSC is in 1miljoen pond in de Private Equity Foundation die kansen creeert voor jongeren in achterstandssituaties, bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk.

SEPTEMBER 2011
Triodos bank en de NSGK, de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind starten het Borgstellingsfonds, een 'Zorgkredietfonds' voor zorgondernemers. De 'borg' van NSGK bedraagt 500.000euro. Op basis daarvan verstrekt Triodos voor 2 miljoen euro aan kredieten. Triodos hoopt op 'opschaling' van het initiatief door anderen: ,,We willen andere banken op het idee te brengen om op deze manier kredieten te verstrekken aan ondernemers in de zorg''. De eerste lening ging naar Autismecentrum Raeger in IJburg. Het begeleidt kinderen die door hun autisme niet naar school kunnen. Door een nijpend tekort aan begeleiding zitten veel van deze kinderen nu nog noodgedwongen thuis. De NSGK is een 'kleine' fondsenwerver, met jaarlijks ongeveer 4,5 miljoen euro inkomsten, maar het heeft relatief veel vermogen 15,7 miljoen reserves op 31dec2010. Het getuigt van inzicht dat het als impact investor haar doelstellingen wil realiseren. Ook werkt de NSGK 'operationeel' samen met het Revalidatiefonds (recent ge-'rebrand' als 'St. Meedoen mogelijk maken'), maar dat is een klein fonds met jaarlijks circa 3 miljoen aan inkomsten en 1,3miljoen euro reserves & fondsen.
Het GIIN, Global Impact Investing Network publiceert Data Driven: A Performance Analysis for the Impact Investing Industry. (Noot van de Blogger Het gebrek aan track record wordt vaak als belangrijke barriere genoemd voor de groei van impact investing). De data wordt gepresenteerd op basis van IRIS: Impact Reporting and Investment Standard. Gratis te downloaden op www.iris.thegiin.org is het een initiatief om breed inzetbare metrics & standards te ontwikkelen, zodat impact investing haar prestaties kan benchmarken met andere (en duurzame) investeringen. 'Data driven' presenteert 'vroege' resultaten van 2,394 organisaties – waaronder 1,931 microkrediet instituties (van www.mixmarket.org) en 463 organisaties die missie gerelateerd investeren (MRI) bij een van 7 'leidende' impact investment intermediairen. Van de 463 MRInvesteerders rapporteert 63% winst. De 1931 microkrediet fondsen rapporteren 70% 'revenues' en bijna 92 miljoen mensen te hebben bediend.

Barclays Wealth publiceert 'An Economic Approach to Charitable Giving' met als verrassende conclusie dat 100 miljard VK£ bespaard kan worden op de staatsuitgaven voor maatschappelijke taken en problemen. Barclays Wealth is een internationale en de grootste vermogensbeheerder in het VK met 170miljard VK£ onder beheer. Zij adviseert haar clienten over effectieve filantropie en director Emma Turner was 'amazed' over de resultaten. Barclays ziet een nieuwe groep 'verlichte' filantropen, de 'Change Maker's, die late en/of crisis interventie als beperkt succesvol ervaart. Zij willen nieuwe initiatieven ondersteunen die de oorzaken van de problemen aanpakken in plaats van de symptomen. Bron website Barclays Wealth

Op SOCAP in San Fransisco presenteren Jed Emerson (Blended Value, Impact Assets) en Anthony Bugg Levine (Rockefeller Foundation, International Finance Fund) hun boek “Impact investing, transforming how we make money by making a difference”. Goed geschreven (Wiley red.) en een breed onderbouwd overzicht van de geschiedenis, huidige stand van zaken en toekomstige mogelijkheden en dilemma's voor impact investing. Verkrijgbaar bij Amazon en bol (met onjuiste auteur).

OKTOBER 2011
GIIRS, het Global Impact Investing Rating System presenteert haar eerste GIIRS Fund Impact Ratings. Negen 'Pioneer Funds' van de eerste 25 deelnemende (investerings)fondsen en 50 bedrijven in hun investeringsportfolio zijn beoordeeld. Zij hebben een impact investing rating gekregen op basis van gemeenschappelijke standaarden, transparantie en verantwoordingsregels. Nu nog erg Amerikaans. De komende maanden zal de beoordeling van de overige 16 GIIRS 'pioniers' en 200 bedrijven in hun investeringsportfolio uit 30 landen worden afgerond. GIIRS meldt ook 15 nieuwe deelnemers met 550 miljoen US$ vermogen voor impact investing, waamee haar totaal op 40 deelnemers met 1,75 miljard US$ vermogen komt.

Stuart Hart, impact investing pionier en hoogleraar, schrijft waarschuwend over het financieringsgat voor impact investing: 'the Dougnut Hole in sustainable finance'. Hart ziet Chinezen en Indiers eerder de 'sustainable enterprises' van de toekomst financieren en vreest dat de Westerse/Japanse investeerders de kans laten lopen. Dit aan de hand van ervaringen met hun 'Water Initiative' (goed drinkwater in huishoudens) dat niet binnen het sociale investerings idee/beleid van impact investors paste, noch voldeed aan de rendement verwachtingen van Venture financiers. Link nextbillion.net doughnet hole

NOVEMBER 2011
20 Nederlandse pensioenbeheerders en banken ondertekenen een internationaal appel aan overheden om klimaatinvesteringen te ondersteunen. De '2011 Global Investor Statement on Climate Change' is een appel van 285 investeerders die samen 20 biljoen US$ beheren. Zij vragen om overheidsbeleid dat het voor financiƫle instellingen mogelijk maakt om grootschalige investeringen te doen in projecten die klimaatverandering tegengaan. De grote investeerders vrezen de gevolgen van klimaatverandering voor de economische ontwikkeling en daarmee voor hun investeringen.

TBLI Europe, de Europese conferentie voor (impact) investeerders in London heeft als thema ”ESG and Impact Investing: Now More Than Ever!”. Het biedt workshops over Impact Investing en haar laatste roundatble gaat over: Is Impact Investment Charity? De million dollar question is: why are huge foundations only Impact Investment "grantors" and not major Impact Investors themselves? Is it just philanthropy or The charity?

Noot van de Blogger: De 310 leden van de FIN, de vereniging van (vermogens)fondsen hebben samen 20 miljard onder beheer. Jammer genoeg zijn zij minder transparant en geven zelden (gedetailleerde financiele) jaarverslagen uit. De grote fondsenwervende instellingen (CBF) hebben bijna 3miljard euro reserves. In het Convenant van vermogensfondsen en fondsenwervers met de overheid staat dat nieuwe verdienmodellen onderzocht zullen worden (zie juni 'Ruimte voor Geven'), maar zonder enige verdere toelichting.

DECEMBER 2011
JP Morgan rapporteert over de impact investing stand van zaken bij 42 impact investors (voornamelijk GIIN leden en haar relaties). ''Impact investing is jong, maar groeit' en de huidige investeerders verwachten dan hun asset allocatie zal stijgen naar 5% (organisaties) tot 10% (HNWI's: High Net Worth Individuals). Van medio 2011 tot medio 2012 gaan ze 3,8 miljard US$ investeren. 75% van de investeringen is in schuld, 25% in equity. (Uitgebreide samenvatting komt in IINnieuws van 15jan12).

Conclusie
Impact investing heeft zich in 2011 gestaag ontwikkeld op diverse terreinen, net als de integratie van ESG criteria. Dit staat in sterk contrast met het slechte beursjaar, de banken- en eurocrisis en de politieke impotentie. 'Innovatie' is extra aantrekkelijk nu 'ijzeren beleggings wetten' onderuit gingen en over het algemeen beleggingfondsen en vermogensbeheerders hun fees niet waarmaken, hetgeen ook opgaat voor de meeste duurzame beleggingsfondsen.

Mijn drie impact investing wensen voor 2012?
-1- Het toegankelijker maken van impact investing mogelijkheden voor kleine (Nederlandse en / of Euro) beleggers, gekoppeld aan effectieve consumenten marketing;
-2- Nederlandse / Europese vervolgstappen en eventuele varianten op de initiatieven van mn de (leden van) Global Impact Investing Network in de VS;
-3- Lobby voor zelfregulering en (fiscaal) stimulerend overheidsbeleid.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten