31 januari 2014

Impact Investing Nieuws 1 Februari 2014

Deze keer Impact Investing Nieuws in 2014: public equity. Dus: Impact investing voor de kleine belegger: Vaderlandse Pennystock. Nieuw: ING Sustainable Equity Fund voor particulieren en Triodos Organic Growth Fund (hopelijk straks ook). Outlook: investeren in duurzaam vastgoed aantrekkelijk(er). Facts & Figures: ABNAMRO MeesPierson particulier duurzaam vermogen groeit met 25%. II agendering: Eumedion doet appèl op financials kwart: beleg voor de lange termijn en zoek impact.
II Thinking by me: Corporate Social Responsibility en bedrijfsfondsen activiteiten, hoe dichter bij de kernbedrijfsactiviteiten, hoe kansrijker integratie en opschaling? Chari's: In de VS hecht bijna de helft van de Chari's aan investeren in de missie. JOB: Toniic zoekt director Europe in Amsterdam, London of Zurich. Gelezen: The Blue Way of is politiek gestuurd investeren in de VS + impact extra aantrekkelijk of een steekproef valkuil? 
 
Quote: Het ING European Sustainable Equity fonds is gebaseerd op een succesvol institutioneel product met een trackrecord van 9 jaar. De portefeuille omvat 50 tot 90 'koploper', 'best-in-class' bedrijven (zie Market).

Impact Investing Nieuws in 2014
In het Marktonderzoek naar dit blog tot 2014:10vragen in 10minuten vroeg ik naar de interesse voor de verschillende onderdelen en gaf ik aan om dit jaar te willen focussen op public equity impact investing. In 'impact sectoren', zoals basisbehoeften, energie en waterbesparing, innovatie en ontwikkeling etc. Meer op Impact Investing Portfolio en in impactvolle activiteiten van beursgenoteerde duurzame ondernemingen in deze sectoren.

Public equity impact investing
Bijna de helft van de respondenten vond de focus op public equity 'interessant' en een achtste 'zeer interessant'. Hiervoor zal ik kijken naar Environment, Social & Governance (ESG)- en duurzaamheids- rapportages en -scores. Ruim de helft vindt dit 'interessant' en bijna een kwart 'zeer interessant'. Ook zal ik Corporate Sociale Responsibility (CSR) activiteiten en/of de activiteiten van bedrijfsstichtingen onderzoeken. Ruim de helft vindt dit 'interessant' en bijna een kwart 'zeer interessant'. Zie ook II Thinking voor een toelichting.

De verdere voorlopige resultaten van het Marktonderzoek -meedoen blijft mogelijk- zijn kort samengevat:

Blogbezoekers zijn het meest geïnteresseerd in Facts&Figures (bijna 90%) en Rapporten & Publicaties (bijna 70%) en op de 3e plek de Markt. De (Chari) Cases worden wat minder gewaardeerd, net als de Charity cases PAGINA, maar … die pagina is het wel best gelezen op dit blog.... Noot van de Blogger Het zijn vaak bekende grote fondsen(wervers) en donateurs (en journalisten en medewerkers) vinden het snel interessant om te zien wat ''hun'' goede doelen doen aan duurzaam vermogensbeheer en impact investing.

De Thema pagina's (rechtsboven) worden goed gewaardeerd, bijna 80% vindt de pagina's 'Wat is Impact investing?' (meest gelezen) en 'Een impact investing portfolio i.o.' interessant. De laatste pagina is pas sinds medio december online en krijgt nu al veel views. Op de 2e plaatst staan 'Impact Investing keuzes van de markt' en 'Goede doelen en impact investing' die tweederde interessant vindt. De laatste pagina is de op een na best gelezen pagina op dit blog.

Respondenten denken dat in Nederland de 3 belangrijkste potentiële impact investors -in aflopende volgorde- zijn: vermogende filantropen (bijna 90%), vermogensfondsen (70%) en bedrijfsfondsen (60%) -Het verschil is misschien meer juridisch of historisch, dan relevant voor hun rol als impact investor. Ook gekozen: ontwikkelingsbanken ruim 60%. De (logische) verklaring is, dat zij dat allen zijn door hun huidige rol als verantwoord, duurzaam, ESG of impact belegger (tweederde van de respondenten). Een derde denkt dit komt door de lobby voor impact investing of antwoord nut & belang of hun omvang. Chapeau. Stakeholders en risicomanagement scoren beiden 25%. Bijna de helft van de respondenten denkt dat er 'veel' belangstelling is voor impact investing en bijna een kwart 'heel veel'.

Bij de suggesties complimenten, goed blog goed, voor de sector, dank daarvoor. Een opmerking past mijn inziens iets meer bij private equity impact investing nl. die met de suggesties besteed aandacht aan: toegang krijgen tot impact investors; hoe projecten initiëren vanuit een marktvraag (vb. duurzame landbouw / productie) en: nieuwe business modellen & impact investing. Ik denk dat de belangstelling voor deze dingen er is: bij particulieren, bij professionele investeerders, bij retailers en bij andere financiële dienstverleners, maar dat er nog een soort huiver is vanwege het Private Equity karakter en te weinig nuchter nadenken over wat impact investing ook is en meer kan zijn dan de traditionele opvatting van private equity impact investing of impact first investing. Due diligence wordt ook ingewikkelder als impact moet worden meegenomen.

Een interessante suggestie in het licht van public equity impact investing is die om meer aandacht te besteden aan vastgoed. Uit Nederland kwam het initiatief voor de GRESB index zie 'duurzaam vastgoed bespaart energie en water' in IINieuws-1okt13. We zijn hiermee koploper op het gebied onderzoek naar duurzaam vastgoed. Vorige keer (15jan14) las ik dat Impact Investing goeroe Antony Bugg Levine, in de VS actief, wees op de bijzondere rol van 'impact' vastgoed. Veel impact ondernemingen, social enterprises, hebben vastgoed nodig, denk aan bedrijfsgebouwen, instellingen voor gezondheidszorg, onderwijs, cultuur etc. Vastgoed werkt als katalysator voor financiering omdat financiële markten sneller geld steken in organisaties met vastgoed als onderpand.


II voor de kleine belegger

Pennystock met impact
Als kleine inkomensgerichte belegger veroorloof ik mij enige 'spielerei', waaronder met Pennystock, aandelen onder 5 euro. Dit in navolging van John Templeton over wie waarde investeerder Joel Greenblatt (Gotham Capital investeerder, Columbia hoogleraar en auteur) wervend schreef in zijn boekje 'The Little Book that beats the market'. John Templeton was koopjesjager en een eigenzinnig contrarian value investor en werd er miljardair door. In 1939 kocht hij met 10.000 geleende US$ 100 Pennystock aandelen, aandelen die minder dan 1US$ kosten op de NYSE en de American Stock Exchange. Hij begon met 100 aandelen van 104 ondernemingen en had binnen 4 jaar 40.000 US$, ondanks dat 34 ondernemingen bankroet gingen. Een (ver)koop argument voor Pennystock èn spreiding strategieën. Templeton werd uiteindelijk miljardair, hij begon al tijdens de Depressie een investeringsfirma, startte het Templeton Growth Fund in tax haven de Bahama's, investeerde al in de jaren zestig in Japan en begon nog veel meer succesvolle fondsen. Hij werd geridderd door Koningin Elizabeth, ging na zijn pensioen op de Bahama's wonen en startte de “John Templeton Foundation” voor wetenschappelijk en spiritueel onderzoek.

Op Pennystockwhizzkid staat zijn investeringsfilosofie samengevat met wat quotes: Don’t trade or speculate, Invest; Buy low, sell high; Add a stock you like to your watch list and monitor it’s progress; Learn from your mistakes or you will repeat them again; There’s no such thing as a free lunch; Diversify your investments; Don’t follow the herd; Do your own research or hire someone else with the expertise to help you; Invest at the point of maximum pessimism.” (Op Forbes) Don’t mistake a low P/E ratio for a value stock. (Forbes met toelichting low-pe-doesnt-equal-value)

Pennystock in Nederland
Ik heb de afgelopen week gekeken naar Pennystock in Nederlandse indices (AEX, AMX, AScx, Overige en Lokaal) in impactsectoren: en kom op dit lijstje in mijn favoriete volgorde:

AScx
Kardan (Koers en adviezen) en Wikipedia/Kardan vanwege de investeringen in waterinfrastructuur. (basisbehoefte) Oude (2012) koopadviezen. Nb Recent is Kardan genoemd op de website Ectronicintifada. Naar aanleiding van onderzoek door bureau Profundo, leverancier van rapporten voor maatschappelijk actieve organisaties (karakterisering door de Blogger). Kardan ontwierp het nieuwe afvalwater systeem voor Jeruzalem en de Westbank, Palestina, dat ook de illegale Joodse nederzettingen zal bedienen. Bron: Electronicintifada/dutch-settlement-profiteers-listed

Nagekomen bericht: De VBDO publiceerde 12feb14 een rapport over investeren in bezet gebied door institutionele investeerders met een overzicht van internationale richtlijnen en wetgeving. Op pag. 17 staat: Applied to the Israeli settlements in Palestine: a company involved in perpetuating the (ongoing) existence of these settlements, for example by ensuring properly functioning utilities, is acting, in principle, unlawfully under civil law vis-à-vis the disadvantaged parties and, therefore, runs serious risks. NB Kardan als investee wordt nergens genoemd in de publicatie, maar wel bedrijven die actief zijn in dezelfde sectoren. Royal Haskoning en Vitens zijn op basis van beleidskeuzes uit samenwerkingsverbanden met dit soort bedrijven gestapt. Link VBDO/mensenrechten-in-bezette-gebieden-hoofdpijndossier-voor-beleggers

Lokaal
Ctac (koers en adviezen)en Ctac/Sustainability ICT oplossingen o.a. voor healthcare. Hun Corporate Responsibility Strategy is gericht op People, Planet, Profit en bij het laatste staat ''We ontwikkelen producten en diensten die bij onze klanten besparingen realiseren op het gebied van energie, afval en CO2-uitstoot. Via innovatieve projecten met klanten, leveranciers en partners leveren we een bijdrage aan een gezonder milieu.'' Houdadviezen van SNS.

Inverko (koers) en Inverko profiel, er zijn geen adviezen beschikbaar. Op de site: De Inverko Groep is specialist op het gebied van hergebruik van kunststoffen. Ons totaalconcept 'Van afval tot eindproduct' is de basis voor onze activiteiten waarbij samen met onze klanten een duurzame oplossing wordt gezocht en gerealiseerd, indien nodig op basis van maatwerk. De Inverko Groep stelt zich ten doel door middel van hergebruik van kunststoffen een gesloten keten te realiseren Site: Inverko Recente publicatie nav ene overname: Inverk/Informatie-over-voorgestelde-overname-van-Equipe-BV-30-december-2013 (pdf)

MdxHealth (lokaal, Belgisch) A molecular diagnostics company that develops and commercializes advanced epigenetic tests to support cancer treatment. MDxHealth develops molecular diagnostic products on its own or in partnership with pharmaceutical companies. Some of its products are already commercialized and the company has a broad pipeline of other products for major cancer indications. Website: MDXHealth Een oud (2012) houdadvies

New-Sources-Energy (Lokaal) profiel: New Sources Energy ontwikkelt, exploiteert en investeert in projecten waarin op duurzame wijze energie wordt opgewekt. New Sources Energy bereikt dit door te werken aan een evenwichtig, gediversifieerde portfolio, zowel in topografisch als in technisch opzicht. Het bedrijf werd leeggehaald en de beursnotering is overgenomen door Nieuwhollandsgroen/bemachtigt-beursgenoteerd-fonds-om-te-gaan-vullen NHG heeft bredere ambities. “Ons doel is een portefeuille op te bouwen met deelnemingen in sectoren milieu en afvalverwerking, food en agricultuur en met name in duurzame energie.” NB In januari 2014 stond het aandeel 10e in Morningstar's top 10 van aandelen die de meeste aandacht trokken op hun website. Link Slideshare/morningstar-aandelentop10 jan14

Al eerder aangekocht
Wessanen (AScx) m.n. vanwege de strategie Healthier food - Healthier people - Healthier planet. As Royal Wessanen, we are a leading company in the European market for healthy and sustainable food. Our focus is on organic, vegetarian and natural ingredients as they are healthier and more sustainable. Where appropriate, we also focus on ethically sourced food and specific dietary solutions. Bekend zijn de biologische voedingsmiddelen (merken) Zonnatura, Whole Earth en Ekoland. In het voorjaar van 2013 al gekocht en verkocht met een leuk winstje na de jaarcijfers. Nu weer 100 stuks gekocht als Pennystock portefeuille aandeel. NB Meer houd dan koopadviezen. Zie ook het VBDO verslag van de AVA 2014. Link VBDO/wessanen-worstelt-nog-met-thema-voedselverspilling? 
Accsys Technologies (Lokaal, maar) Een (Britse) houtverduurzamer: “Accsys Technologies PLC is a UK incorporated environmental science and technology company focused on ‘sustainability’ via the development and commercialisation of a range of transformational technologies based upon the acetylation of solid wood and wood elementsBron site Accsysplc Let op: ik maakte een wellicht klassiek Pennystock aankoopfoutje 100 I.p.v. 1000 stuks a 17ct, dus hoge aankoopkostem 60%. Koopadviezen van SNS en Accsys maakt deel uit van de 
socialstockexchange/accsys-technologies, daar staat een impact report voor het bedrijf.  

Royal-Imtech kocht ik al vanwege haar werkterrein, het was toen opeens een Pennystock geworden door de dramatische koersdaling door de fraude in Polen. Gekocht in 2013, deels verkocht met een leuk winstje en ik heb 100 stuks gehouden. Imtech is a European technical solutions provider. We combine high quality electrical, ICT and mechanical services. From design, consultancy and engineering to maintenance management, implementation and services. Sustainable and innovative. CSR at Imtech means helping to meet the world’s growing economic, environmental and social needs in responsible ways. We believe that new, innovative technology can play a key role. As a technical service provider we want to make a positive contribution towards this and provide our clients with solutions that enable sustainable growth Meer op Imtech/CSR Koop- en houdadviezen.

Niet gekocht
Cryo-Save-Group Cryo-Save Group is de grootste stamcellenbank van Europa. Het concern is gespecialiseerd in het isoleren, het inzamelen en het conserveren van volwassen stamcellen verkregen uit het bloed van navelstrengen en navelweefsel. Voor families met bloedziekten en vetweefsel kan bewaard worden voor plastische chirurgie. Het werd in Management team omschreven als opererend in een omstreden markt: gezondheidszorg voor de happy few. Ik heb aandelen Galapagos gekozen, geen Pennystock, maar a clinical stage biotech company focused on developing novel medicines. Veel koopadviezen. Sinds 2010 actief voor weesgeneesmiddelen, vorig jaar melde het voortgangsresultaten over deze medicijnen voor kleine patiëntengroepen. Deze zijn minder lucratief en worden door Big Pharma genegeerd net als endemische ziekten in arme landen tenzij hiervoor branchebrede actie wordt ondernomen. Zie hiervoor IIN-1maart12 over de Acces2Health index van Nederlander Wim Leereveld.

When in doubt
Bekijk de goeroe adviezen en koersdoelen, jammer genoeg zijn die er niet altijd of ze zijn 'oud'. Dus Google away. Ook nuttig is de shortsellers data base van de AFM. Link AFM-registers/short-selling (Mede) Hierdoor liet ik Health Pennystock Pharming (AMX) een tijdje terug even liggen, het is een biofarmaceutisch bedrijf met producten in ontwikkeling voor genetische defecten, infectie- en ontstekingsziekten, bot- en weefselschade, en chirurgische en traumatische bloedingen. Wellicht veroorzaken shortsellers mede de recente hoge koersstijging, zoals eerder bij Imtech. In de Telegraaf staat dat speculanten zich op het aandeel storten in de hoop op goedkeuring voor een geneesmiddel (en overname). Het medicijn is Ruconest, een geneesmiddel om zwellingen in het lichaam tegen te gaan Bron: De Financiele Telegraaf/Speculanten duiken op Pharming

Meer over John Templeton Pennystockwhizzkid John-templeton-the-penny-stock-billionaire Video (26min) Steve Forbes interviewt Joel Greenblatt Oritoday JoelGreenblattMarketSecrets in IntelligentInvestingWithSteveForbes NB Ik vond zijn boekje ergens online door de titel en pdf te googelen.


MARKET

ING Europe Sustainable Equity fonds
ING Investment Management International lanceerde eind 2013 een beleggingsfonds voor particulieren en institutionele beleggers uit geheel Europa en Azië: het European Sustainable Equity fonds. Het fonds is gebaseerd op een succesvol institutioneel product met een trackrecord van 9 jaar. De portefeuille omvat 50 tot 90 'koploper', 'best-in-class' bedrijven en reserveert een deel van het risicobudget voor de aandelenselectie. Het fonds streeft naar een outperformance van de MSCI Europe Net Index met 2% per jaar. Het is een in Luxemburg gevestigd UCITS fonds en start met 40 miljoen euro.

ING was in de Europese de eerste met een duurzame strategie in april 2000 en beheert nu 1,15 miljard Euro Sustainable equity vermogen, het heeft zich in de afgelopen twee jaar verviervoudigd. ING ziet een groeiende vraag naar duurzame beleggingen. Naast de duurzame fondsen blijft het mogelijkheid aparte mandaten op te zetten rond specifieke ESG voorkeuren van (institutionele en zeer vermogende?) klanten.
Hendrik-Jan Boer, Head of Sustainable Investments bij ING IM. “Wetenschappelijk- en marktonderzoek wijst er steeds meer op dat aandacht voor de kwaliteit van ESG factoren de winstgevendheid en de concurrentie-positie van een onderneming, en daarbij ook het rendement op de aandelenportefeuille, een impuls kan geven.” Uit eigen onderzoek van ING blijkt dat drie kwart van de beleggers gelooft dat ecologisch en maatschappelijk verantwoord ondernemen – evenals het aanmoedigen van een goed bestuur – van belang is voor de toekomst van het beleggingswezen.”


Triodos Organic Growth FundLang verwacht en nu gekomen het in IINieuws-15maart2013 en het Impact Investing Nieuws Jaaroverzicht 2013 aangekondigde Triodos Impact Investment Fonds. Helaas alleen voor professionals en geaccrediteerde investeerders en het fonds investeert in private equity. In het persbericht noemen ze het 'een nieuw lange termijn ‘evergreen’ fonds, dat zal investeren in aandelenkapitaal van toonaangevende, niet-beursgenoteerde ondernemingen in de sector voor biologische voeding en duurzame consumentenproducten in Europa'. De doelgroep is private en institutionele impact investeerders, zoals verzekeraar Achmea en vakbond CNV Vakmensen. Het fonds start met 25.3miljoen Euro dankzij gecommitteerde impact investeerders en wil doorgroeien naar 150 miljoen Euro. Het fonds is een sub-fonds van Triodos SICAV II, een niet- beursgenoteerd fonds gevestigd te Luxemburg. Het is semi open-ended fonds en onder voorwaarden verhandelbaar op kwartaalbasis.

Nieuw model?
Triodos Investment Management claimt hiermee een nieuw model van impact investing aan te bieden: missie gedreven lange termijn private equity die niet exit-gedreven is. Hiermee kan de (snelle) groei van biologische voeding en duurzame consumentenproducten in Europa versneld worden. Noot van de Blogger: Een impact accelerator door opschaling!
De pioniers in deze sector, nu volwassen bedrijven, zijn op zoek naar zulke groei investeerders, aandeelhouders die de missie en waarden van hun bedrijven onderschrijven en voor de lange termijn. Volgens Triodos is dit type kapitaal is in de huidige markt bijna niet aanwezig. Noot van de Blogger: Verrassend omdat potentiële investeerders, i.e. de impact investing markt, traditioneel klaagt dat deze doelgroep nauwelijks te vinden is. Wellicht dat de potentiële investees opereren in ontwikkelde markten en/of zich richten op de LOHAS* doelgroep en investeerders zoeken naar ondernemingen die de base of the pyramid, de armsten bereiken. *Lifestyle of Health and Sustainability ofwel duurzaam & eco en bepaald niet goedkoop. Triodos beschrijft de investees als biologische voeding, duurzame kleding en textiel en persoonlijke verzorging. Achmea beargumenteert haar deelname zo: 'het fonds geeft ons toegang tot toonaangevende Europese biologische en duurzame consumentenmerken en retailers én het biedt de mogelijkheid om deel te nemen in een snel groeiende sector.'


OUTLOOK

Duurzaamheid belangrijk criterium vastgoedbeleggingen
Management consultancy E&Y ondervroeg 500 bedrijven actief in de vastgoedsector in 15 Europese landen naar de Europese vastgoedmarkt in 2014. De verwachtingen zijn positief, ook voor Nederland volgens 67%, maar dat was voor 2013 nog 78% een behoorlijke daling. Men verwacht meer transacties, ook risicovollere en een stijging van de prijzen voor A-locaties. 71% verwacht een stijging ten aanzien van kantoren, winkels en bedrijfspanden en voor hotels zelfs 93%.

Duurzaam belangrijk
Opvallend is dat 90% van de repondenten aangeeft dat duurzame bouwnormen belangrijke beleggingscriteria zijn, dat was vorig jaar nog 78%, dus een flinke stijging.

Tip: Nieuwsbrief duurzaam-beleggen Artikel E&Y ‘Real Estate Assets Investment Trend Monitor 2014’ E&Y/Nederland-ook-in-2014-aantrekkelijke-locatie-voor-vastgoedbeleggingen


Facts & Figures

ABNAMRO MeesPierson particulier duurzaam vermogen groeit
In 2013 groeide het door particulieren duurzaam beheerde vermogen met 25%. Het vermogen onder beheer groeide naar 2,3 miljard euro. Bovendien verwacht Jan Willem Hofland, managing director bij ABN Amro MeesPierson, dat de groei doorzet en dat particulieren de komende vijf jaar tot tien jaar in hetzelfde tempo hun loon en vermogen naar de groene fondsen in opkomende markten en bedrijfsleningen brengen. „Tien jaar geleden wisten particulieren niet of zulke duurzaam vermogensbeheer voldoende rendement heeft om bijvoorbeeld later hun pensioen te garanderen”, zegt Hofland. „Inmiddels zien ze dat ze er in ieder geval niet op achteruit gaan.

Hoera!
Dit type vermogensbeheer heeft een beter rendement dan het marktgemiddelde. ABN Amro overweegt zulke fondsen, nu vooral voor de private banking-klant met meer dan €1 miljoen vermogen, uit te breiden naar de retailklant.
II Agendering

Eumedion appèl op financials
Daan Spaargaren is de beleidsmedewerker duurzaam beleggen bij Eumedion. Eumedion is de koepelorganisatie van institutionele beleggers voor corporate governance en duurzaamheid stelt dat de fiduciaire verantwoordelijkheid van pensioenfondsen ook ESG-factoren omvat. Eumedion heeft 70 leden waaronder naast pensioenfondsen ook verzekeringsmaatschappijen, beleggingsinstellingen en vermogensbeheerders. De leden hebben samen meer dan 1000 miljard euro aan beleggingen onder beheer. Zie ook Eumedion kritisch over ESG rapportages in IINieuws 1sept12.

Volgens Eumedion wordt op dit moment wordt op ruim een vijfde van het wereldwijd belegde vermogen verantwoord beleggingsbeleid toegepast (Noot van de Blogger dat is inclusief uitsluiting). Want 'Beleggers krijgen steeds meer in de gaten dat duurzaam werkende bedrijven op lange termijn een beter rendement opleveren', stelt auteur Daan Spaargaren. Volgens een recente publicatie van Onderzoeksbureau McKinsey gelooft 75% van de topmanagers dat een langetermijnstrategie betere resultaten oplevert, maar stuurt (ook) driekwart op kortetermijnwinst. Beleggers en ondernemers kunnen elkaar hier vinden, want de bewijzen dat een sterke duurzaamheidsstrategie op lange termijn beter rendeert stapelen zich op. Zoals bij Unilever dat in 2010 aankondigde in 10 jaar tijd de omzet te willen verdubbelen en tegelijkertijd de impact op het milieu te halveren. Het aantal kortetermijnbeleggers halveerde en Unilever behoort tot de dividend aristocrats en duurzame koplopers.

Eumedion roept investeerders op om naar exclusie ook actief op zoek te gaan naar 'positieve impact, zoals infrastructurele projecten, duurzame energieopwekking en betrokken aandeelhouderschap. Dat vraagt om een duidelijke visie voor de lange termijn, dienstbaar aan economie en maatschappij'.Tip Nieuwsbrief duurzaam-beleggen Artikel Financiële sector kan duurzaamheid aanjagen Het artikel is ook geplaatst in Dagblad Trouw.


II Thinking by me

Impact investing en CSR
In mijn voornemen om dit jaar meer te kijken naar public equity en (corporate) impact investing opperde ik Corporate Social Responsibility (CSR) rapporten en jaarverslagen van bedrijfsfondsen en stichtingen als informatie bron. In het marktonderzoekje MonkeySurvey:10vragen-10minuten werd hier positief op gereageerd: de antwoorden op deze vraag waren 'interessant' 44% en 'zeer interessant' 22%. In de literatuur (en PR) over impact investing worden het CSR beleid en/of activiteiten van foundations van ondernemingen veel genoemd als voorbeeld. Zie bijvoorbeeld IINieuws 15nov13 > Academia Innovating for shared value in HBR.
Noot van de Blogger: Onder de CRS activiteiten en rapportages worden vaak ook de activiteiten van bedrijfsfondsen opgenomen. De foundations van (multi) nationale ondernemingen hebben meestal geen eigen vermogen, maar een jaarlijks budget op basis van de winst. De bestuursleden zijn vaak vertegenwoordigers of medewerkers van de ondernemingen. De bedrijven hebben dus een sterke positie om invloed uit te oefenen op de strategische keuzes van 'hun' fonds.

CSR versus bedrijfsfonds
Gechargeerd is mijn indruk dat CSR dicht bij huis blijft en focust op de bedrijfsuitoefening en daarbij (negatieve) sociale, maatschappelijke en milieu effecten beperken (risico management). Denk aan beleid om medewerkers bij en om te scholen, de verhouding man/vrouw, oud/jong, ras/religie, evt. lichamelijke beperkingen mee te nemen in het personeelsbeleid, maar ook aan energie-, water- en grondstoffenbesparing. Ook te vatten onder de Environment, Social & Governance (ESG) key performance indicators (KPI) criteria en benchmarks voor investeerders. Dat deze vorm van CSR, die dicht bij de bedrijfsvoering blijft, zijn vruchten afwerpt blijkt uit onderzoeken van academen die aantoonden dat superieure CSR prestaties de toegang tot kapitaal voor ondernemingen bevorderen door investeringsaanbevelingen. The Impact of Corporate Social Responsibility on Investment Recommendations door Ioannis Ioannou London Business School en George Serafeim, Harvard Business School (Maart 2013) Link Papers.ssrn.1507874 (pdf 34 pag.) of Corporate Social Responsibility and Access to Finance, Beiting Cheng en George Serafeim, Harvard Business School en Ioannis Ioannou, London Business School. (Mei 2011) Link Papers.ssrn/1847085 (pdf, 43 pag.) Eccles, Ioannou en Serafeim toonden in 2011 met een retrospectief onderzoek onder 90 bedrijven met een goed CSR record aan dat zij beter presteerden The impact of corporate sustainability on organization process and performance HBS/Publication

Een klassieke benadering van CSR is die van community development & support rondom de kantoren en productie faciliteiten van een onderneming. Daar wonen (meestal) de medewerkers, dus dient investeren in hun directe omgeving door het ondersteunen van welzijns-, sport, cultuur- etc. projecten een gezond eigenbelang. Een historisch Nederlands voorbeeld is dat van Philips dat een eeuw geleden Philipsdorp bouwde, een woonwijk (met eigen moestuinen) voor de medewerkers. Philips werd bij het dorp geïnspireerd door Stork en Lever, (toen nog niet gefuseerd met de Margarine Unie tot Unilever). Lees vooral het boek DeAartsvaders van Wim Wennekes. Dat was toen, en eeuw geleden.
Anno nu doet een jong bedrijf als de ASML Foundation het zo: in de 15 landen waar zij werkzaam is, ondersteunt ze (technisch) onderwijs en activiteiten voor kinderen en achtergestelden. Deze steun voor local communities en goede doelen wordt gegeven door de lokale ASML subsidiaries.


Bedrijfsfonds
Wederom gechargeerd hebben bedrijfsfondsen (en bedrijfssponsoring) de neiging om te gaan hobbyen in het verlengde van de voorkeuren van de directie, of een tikje megalomaan te worden in hun ambities en werkterrein. Ze kunnen hierdoor nogal los zingen van de kernbedrijfsactiviteiten.

De bekende impact investor is het vermogensfonds de Van Leer Group Foundation. Van de verpakkings- en vatenonderneming. Het fonds focust op het verbeteren van het leven van jonge kinderen, hun omgeving die ze verzorgt en opleidt en de maatschappij die de kinderen -als volwassenen- ooit zullen mede vormgeven. Ooit was de 'vuistregel' ook dat de Foundation werkzaam was daar waar het bedrijf werkte, nu is heeft het een concentratie en landenstrategie voor de activiteiten. In 2010 ondersteunde de Foundation 136 projecten in 21 landen, in 4 'continenten' (17 projecten) en 'wereldwijd' 14 projecten. Meer in IINieuws15nov11

De Shell Foundation, wier vernieuwende werkwijze ik bejubelde in IINieuws 15april12, heeft bijvoorbeeld 4 thema's: openbaar vervoer in grootstedelijke centra, groeikapitaal voor SME's, binnenlucht kwaliteit en 'better' of 'pro poor' trading. Het lijkt allemaal niets meer met (toekomstige) energievoorziening of -besparing te maken te hebben. Beiden zijn interessant voor de onderneming: -a- als alternatief business model en -b- als manier om de levensduur van haar kernbedrijfsactiviteit, waarvan de basisgrondstof olie opraakt, te rekken. En/of -c- juist de prijs laag te houden door de vraag te verminderen. Vermindering van de vraag is natuurlijk een utopie in het licht van de groeiende wereldbevolking en wereldeconomie. De prijs zal sterken stijgen naarmate het aanbod krimpt en daar Shell niet slechter van worden.
Het losgezongen zijn van de Shell Foundation en de kernbedrijfsactivitieten van haar moederbedrijf valt in de praktijk wel mee. Onder het 2e thema steunt het ondernemingen die werken aan alternatieve energie in ontwikkelingslanden zoals EBI en E+co, een investeringsmaatschappij in schone energie. Met de steun van de Shell Foundation kan het een nieuwe business innovatie unit opzetten voor strategische samenwerking. Dat is weer een typisch voorbeeld van de Shell Foundations ambitie of Scale (& Sustainability) te realiseren. Bron: Shellfoundation

CRS & Social investments
Zoals ik al zei dit beeld van een losgezongen bedrijfsfonds is gechargeerd, de werkelijkheid ligt in het midden, zeker bij bedrijfsfondsen die gerijpt zijn en wellicht ook bij bedrijven in impact sectoren omdat daar de sociale, maatschappelijke of milieu uitdaging dichtbij de kernbedrijfsactiviteiten ligt. Bijvoorbeeld bij Koninklijke Philips dat nu de wereld gezonder en duurzamer (wil) maken met zinvolle innovaties. Samen met onze medewerkers en partners werken we eraan om een aantal van de grootste uitdagingen aan te pakken waar de wereld mee te maken heeft. Door zich te richten op kwesties die centraal staan in het bedrijfsmodel van Philips, is Philips in staat gemeenschappen wereldwijd te ondersteunen en van kennis voorzien. Bron: Philips/sustainability/oursocialapproach/socialinvestments

Aanname bij case studies onderzoek
Ik denk dat als een onderneming haar CSR of bedrijfsfonds activiteiten nauw laat aansluiten bij de kernactiviteiten (en lange termijn risico's m.b.t. bijvoorbeeld grondstoffen of energiebehoefte) dat de vernieuwende activiteiten -als ze slagen- kansrijker om niet als tijdelijk of eenmalige activiteit te worden gezien, maar geïntegreerd en opgeschaald te worden binnen de bedrijfsactiviteiten. Noot van de Blogger: zulke activiteiten kunnen natuurlijk ook plaatsvinden als interne R&D investering of mijn term corporate impact investment. Het is vast geen toeval dat Dr Max Martin, de bedenker van de term corporate impact venturing IINieuws 15april13 'The Future of Impact Investing: corporate II?' ook heeft gepubliceerd over CSR als route naar de Impact economy. Zie IINieuws-1okt13 Gelezen 'CSR's New Deal: A Blueprint for Your First Hundred Days in the World of Impact Economy'


CHARITIES & FOUNDATIONS

Denken en doen in de VS
AllianceMagazine (AM) een toonaagevend blad voor chari's in de VS publiceerde de resultaten van haar onderzoek onder haar 1200 leden met bijna 200 respondenten. Ze onderzocht moderne mythen over fondsen en hun samenwerking met non profits en komende trends. AM kopt met haar ontdekking dat de sociale impact van hun investeringen de doorslag geven. NB De term impact investing kwam in het onderzoek niet voor, toch presenteert AM de resultaten van deze vraag zo: (dik door de Blogger)

''Impact investing
The final trend we looked at, impact investing, actually proved more popular than we had expected. Our survey indicated that for many foundations, the social impact of their investments isn’t just an important consideration; it’s the most important consideration. Although the majority (53.9 per cent) still contend that ‘getting the greatest returns on our investment’ is of prime importance, nearly half of the respondents, 46.1 per cent, said that ‘choosing investments that further our foundation’s mission’ is even more important than financial returns. As impact investing gains ground, donors will increasingly look to their advisers for investments that can provide both financial and social returns.

2. Which is more important when making foundation investment decisions?
Getting the greatest return on our foundation’s investments 53.9%
Choosing investments that further our foundation’s mission 46.1%
Noot van de Blogger Dit wijst m.i. op een sterk gegroeid bewustzijn van het benutten van vermogen voor de missie.

Bron: Alliancemagazine 25Jan14 Paige Snow. Twitter Alliancemag
Tip van Harald Machielse @Chuva Consulting.

JOB
Toniic het impact investors netwerk voor private equity investing zoekt een managing director voor Europa met standplaats Amsterdam, London of Zurich. Info op: Managing-director-Europe-at-Toniic


GELEZEN

The Blue-Way, how to Profit by Investing in a better world, door Daniel de Faro Adamson en Joe Andrews. (Simon&Schuster, 2007) Turning conventional wisdom on its head, The Blue Way shows why socially progressive companies that make political contributions to "blue" politicians and causes outperform "red" companies. Amazon/The-Blue-Way-Profit-Investing. Ik scoorde het voor 2euro in de ramsj en niet zonder reden.....maar misschien wel onterecht.

De voormalig landelijk fondsenwerver van de Democratische partij in de VS (Blue), Joe Andrews, en voormalig McKinsey consultant en investeringsfonds manager Daniel de Faro Adamson schreven samen een boek over de (beurs)prestaties van 'blauwe' bedrijven. Dit zijn Amerikaanse bedrijven in de S&P 500 die de Democratische partij steunen, meestal door persoonlijke bijdragen van de CEO en minder door hun politieke donatie commitee's. Zij zagen dat deze bedrijven, 80 van de 500 (tegen 380 'Rode' bedrijven die de Republikeinse partij steunen en samen ook 2x zoveel geven), het beter doen en bekeken hun prestaties retrospectief. Deze staaft hun opvattingen met indrukwekkende cijfers. NB 40 ondernemingen in de S&P zijn neutraal. Wat die 40 neutrale bedrijven doen wordt niet uitgelegd, geven ze helemaal niets of precies 50-50%? NB Het boek is geschreven tijdens de George W Bush, Republikijnse presidency 2001-2009. Op www.opensectets.org staan de geldstromen naar de USA politiek opgesplitst naar sector.

Return on investment 100US$
Een investering van 100US$ in de S&P 500 bedrijven levert na 5 jaar 201US$ op (en na 10 jaar 470 US$).
Een investering van 100US$ in de Rode bedrijven van de S&P levert na jaar 172 US$ op (na 10 jaar 322 US$).
Een investering van 100US$ in (76) Blauwe bedrijven van de S&P levert na jaar 357 US$ op (na 10 jaar 1963 US$).
De auteurs richten Blue Investment Management op en maakten de eerste politieke bias index, een ''Blue index''. Ze lieten KLD Research & Analytics de blauwe bedrijven screenen op 6 peilers waardoor er 4 afvielen. De zes peilers van hun Blue Index beoordeling zijn een feest van herkenning voor iedereen die zich met MVO en duurzaam bedrijfsbeleid bezig houdt:
  1. Innovatie cultuur
  2. Flexibele organisatie
  3. Eco efficiency
  4. Employee tevredenheid (well being)
  5. Constructieve relatie met critici
  6. Lange termijn perspectief.
Let wel, steun aan de Democratische partij betekent in het perspectief van de auteurs dat de bedrijven meer dan 50% van hun donaties aan een van de 2 partijen geven en in hun lijstje staan ook bedrijven met 53% donatie aan de Republikeinen ''Red'', zoals Microsoft. Een onvolledig lijstje met 32 van de 76 bedrijven uit de Blue Index staat hieronder. (impact sector bedrijven cursief)
Noot van de Blogger De visie van de auteurs vormt een extra criterium voor Paul R. Herman HIP investor, het Human Impact Profit systeem waarbij hij de duurzaamheid en het het MVO gehalte van ondernemingen beoordeelt als basis voor investeringen. Zie IINieuws 15nov11

Update 2014
Noot van de Blogger: Het boek is geschreven net voor de crisis van 2008, het is interessant wat deze bedrijven tijdens en na deze crisis hebben gedaan. Actuele cijfers en updates van de prestaties van de Blue companies ontbreken. Online vond ik alleen deze omineuze mededeling van BlueInvestmentManagement: June 2008, The Blue Fund has liquidated and all shares have been redeemed. Ik heb het incomplete lijstje blauwe bedrijven bekeken en naar de koersontwikkeling van bedrijven in ''impact sectoren'' met duurzame bedrijfsvoering bijvoorbeeld DJSI vermelding. Het is een kort lijstje (32 bedrijven van de 76), maar met beroemde en minder bekende succesondernemingen.

Blue + Impact
In het boek worden de volgende bedrijven met name als Blue genoemd (p46 en in de tekst, Impact bedrijven staan bovenaan, cursief met koersen 31-12-2007 en op 1-1-2014 Let op de S&P 500 is sinds de jaarwisseling sterk gedaald in vergelijking wordt verwezen naar 2008 (!)

Bedrijf Koers 31-1-2007 Koers 1-1-2014 Groei
S&P 500                          1468        1848           +26%
ter vergl AEX                     510         404            -20%

Google                            682 US$    1120 US$    +80%
Apple                              193 US$     554 US$    +180%
Vornado Realty Trust*        86 US$      90 US$      +5%
Simon Property Group*       85 US$    153 US$      +84%
Costco Wholesale               68 US$    118 US$      +75%
warenhuis HR topper
FPL Energy nu NextEra        67 US$     85 US$       +25%
(hernieuwbare) Energy
Nike, sport textiel DJSI        63 US$     78 US$       +25%
Sempra Energy, DJSI          61 US$     90 US$       +50%
Estee Lauder, cosmetics      43 US$     74 US$      +75%
o.a. fragance free, DJSI
Starwood Hotels & Resorts  42 US$     79 US$       +90%
Worldwide, (Wellness) DJSI
Adobe Systems, IT, leader  42 US$     60 US$       +44%
Carbon Disclosure Project
Pall Corporation Coach,      40 US$     85 US$        +112%
Filtration, separation &
purification company. DJSI
Qualcomm, Halfgeleiders    38 US$    74 US$         +90%
voor mobiele IT
Forest Labs (pharma)         36 US$    60 US$         +60%
Paychex, payrol HR            35 US$    45 US $        +30%
scoort hoog op ethics
Whole Foods Market           20 US$    57 US$         +85%
The Gap, textiel***            20 US$    40 US$         +100%
Progressive Corporation     19 US$    27 US$          +50%
(auto verzekeringen**)
Starbucks Corporation**** 19 US$    78 US$          +410%
koffie retail, DJSI
Mattel, (edu) toys DJSI       17 US$    48 US$         +180%
E*Trade Financial NB        3,5 US$    20 US$          +585%
CSR score gemidddeld

Verliezers
State Street Corporation,    82 US$   73 US$         – 11%
financial, DJSI
Bank of New York Mellon,    48 US$  32 US$          – 35%
(sinds medio 2007) DJSI
Century Link vh Telephone) 40 US$  32 US$          – 20%
DJSI CarbonDisclosureProject
Pacific Gas & Electric          40 US$  43 US$          – 8%
Company PCG, DJSI

(her)IPO
Bright Horizons (kinderopvang) BFAM Merger met (Child) Family Solutions IPO Jan 13 op 22 US$ koers, eind 2013 36 US$ of +64%.

*SPG: Real Estate Investment, o.a. Community centers, Duurzame Koploper. VRT: LEED certified & awards etc duurzaam vastgoed.
** is dit impact? voor particulieren is een autoverzekering een financiële beschermingsconstructie; impact. In ontwikkelende markten is dit mn impact als het (micro) insurance aanbiedt voor bedrijfvoertuigen.
*** DJSI 12, een en al awards Gapinc/recognition
***** Genoemd in de discussie over bedrijven die actief belastingontwijken. Let op: ''Tax shaming'', wordt groot.

Andere Blue index bedrijven:
Key Span Corporation, gasdistributiebedrijf verkocht aan Brits energiebedrijf in 2007; Liz Claiborne, textiel sinds 2012 Fifth&Pacific (FNP) en daarmee lijkt haar groene koers de weg kwijt geraakt net als haar sweatshop activisme; Lehman Brothers, geruchtmakend failissement, katalysator in de bankencrisis, Harman International Industries (audio, DJSI); Electronic Arts, computerspellen. DJSI en 2x slechtste bedrijf in de VS, toen 56 US$ nu 23 US$; Omnicom Group, reclame (DJSI, toen 47 US$ nu 74 US$),

Academia
Vanaf 2006 tot en met 2008 werkten 3 academici: Cooper, Gulen en Ovtchinnikov aan een paper over Corporate Political Contributions and Stock Returns. Hun onderzoek besloeg de politieke bijdragen van ondernemingen tussen 1979 tot 2004 in de VS. Ze constrateerden een positieve en significante correlatie tussen de bijdragen en hun koersontwikkeling. Hoe meer kandidaten de bedrijven steunden, oe meer effect en het effect is sterker bij steun aan kandidaten voor het Huis van Afgevaardigden en Democraten (swing votes). Bron: Papers.ssrn/940790

In oktober 2011 publiceerde The Economist een artikel over de rendementen van Amerikaanse bedrijven en hun lobby inspanningen: ''Money and politics, ask what your country can do for you'' Het werd geschreven op basis van een index van Strategas, een investment-research firma. Eerst keken ze alleen naar de uitgaven voor lobbyen (nav Cooper, Gulen et al?), maar kregen toen een standard lijstje met de grote bedrijven, daarna keken ze naar intensiteit van de lobby. Het index toon aan flink lobbyende bedrijven doen het veel beter op de beurs. Bron: The Economist

Vraag van de Blogger is er dergelijk onderzoek over Europese bedrijven en hun EU lobby inspanningen en uitgaven?

Bron: The Blue-Way, how to Profit by Investing in a better world, Daniel de Faro Adamson en Joe Andrews. (Simon&Schuster, 2007) Turning conventional wisdom on its head, The Blue Way shows why socially progressive companies that make political contributions to "blue" politicians and causes outperform "red" companies. Amazon/The-Blue-Way-Profit-Investing.

Vragen en reacties graag naar impactinvestmentnews @ yahoo.com of onderaan dit blog (inloggen als blogger of met gmail)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten