14 maart 2013

Impact Investing Nieuws 15 maart 2013

Deze keer Triodos bank wil meer II beleggingsfondsen na goed 2012, Rabobankpensioenfonds verscherpt duurzaam beleggingsbeleid, F&F van 10 jaar Bridges Ventures. IBSAM roept op Fondsnieuws goede doelen op samen te werken, Metrics: Impact Report van de Scope Bond. HNWI: Forbes miljardairs en hun II gehalte. PYMWYMIC start een nieuwe Investors Circle voor particulieren (op uitnodiging). Oikocredit cadeau bij Douwes op TEFAF. De toekomst van goede doelen door de blogger nav events van de VFI en ECSP. De future of II event van de Club of Amsterdam en Impact days van PYMWYMIC. JOBs bij Achmea en VBDO. Gelezen the Good Investor best practices guide for impact investors en als case de St beheer van het SNS Reaal fonds.

MARKET
 

Triodos belooft impact investing fondsen

Bij de presentatie van de mooie jaarcijfers over 2012 belooft Marilou van Golstein Brouwers, Managing Director van Triodos Investment Management: 'We willen .. het komend jaar ons aanbod van impact investment funds verder uitbreiden met een fonds dat investeert in de koplopers in de biologische en duurzame consumentenmarkt in Europa.' Hierbij moet worden gedacht aan een uitbreiding van de Triodos Sustainable Funds, die beleggen in beursgenoteerde ondernemingen en het goed deden in 2012. Sinds de crisis van 2008 is de Triodos bank in omvang verdubbeld. Triodos is opgericht in 1980 en had voor de crisis een marktaandeel van 0,4% met 1,2 miljard Euro onder beheer. (volgens de Eerlijke Bankwijzer)

Facts & Figures
- I
n 2012 groeide Triodos aan alle kanten: Het balanstotaal en het aantal klanten stegen met 23% naar 5,3 miljard Euro en ruim 437.000;
- Het totaal toevertrouwd vermogen groeide naar 8 miljard Euro;
(waarvan) Triodos Private Banking groeide met 28% naar 557 miljoen Euro;
- De kredietverlening aan duurzame bedrijven met 16% naar 3,3 miljard Euro, dat is minder dan verwacht door de lange doorlooptijd en de recessie;
- Het eigen vermogen steeg met 114 miljoen Euro waarvan 96 miljoen Euro als gevolg van een succesvolle emissie van certificaten van aandelen. Het aantal certificaathouders steeg van 21.000 naar ruim 26.000.
- De nettowinst steeg met 31% naar 22,6 miljoen euro.
- De Core Tier 1 ratio is 15,9% ruim boven Basel.
- De Triodos bank opende een agentschap in Frankrijk. Triodos Bank heeft nu vestigingen in Nederland, België, het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Duitsland.
- In de sector energieopwekking met biomassa waren hogere voorzieningen nodig van 0,67% van de gemiddelde kredietportefeuille (2011: 0,63%).


Triodos Beleggingsfondsen in 2012
De
19 beleggingsfondsen groeiden in 2012 met 7% naar 2,2 miljard (+17% in 2011). Helaas vervielen alle fiscale voordelen voor deze fondsen per 1 jan13 muv dat voor de Triodos Groenbank Noot van de Blogger van Mathijs Kanis ''beleggen voor dummies'' leerde ik dat sommigen nogal eens vlak voor 31dec ultra kort investeren in deze fondsen ivm dit fiscale voordeel.

De paradepaardjes zijn het Triodos Fair Share Fund: +24,7% (naar 152,8 miljoen Euro), Triodos Renewables Europe Fund: + 25,4% (naar 66,4% miljoen Euro) en Triodos Microfinance Fund: + 30,7% (naar 123,9 miljoen Euro).

De 5 Triodos Sustainable Funds, die beleggen in beursgenoteerde ondernemingen groeiden met 22,5% (naar 506,1 miljoen Euro) door een sterke toestroom van nieuwe beleggers (+8,7%) en een stijging van de aandelenkoersen (+9,8%). Het resultaat is 45,1 miljoen Euro.

Het beheerd vermogen van Triodos Vastgoedfonds daalde met 12,8% naar 76,8 miljoen euro door de negatieve herwaardering van de vastgoedportefeuille.

Het beheerd vermogen van Triodos Cultuurfonds daalde in 2012 met 26,7% tot 121,5 miljoen Euro door de afname van het aantal uitstaande aandelen. Het resultaat was 1,5 miljoen en het rendement 2,2%, exclusief fiscaal voordeel van maximaal 1,9% (maar liep af per 1jan13).

Het beheerd vermogen van Triodos Groenfonds steeg 0,3% tot 499,4 miljoen Euro mn door toename van de uitstaande aandelen vermidnerd met de koersdaling van 1,8%. Het resultaat over 2012 is - 44 duizend Euro en het rendement 0,0%. Triodos Groenfond belegt in duurzame energie, biologische landbouw, natuur- en landschapsontwikkeling en duurzaam vastgoed. Het fiscale voordeel van 1,9% voor groen beleggen blijft vanaf 2013 op dit niveau gehandhaafd. Bron Triodos/persberichten en de Nieuwsbrief duurzaam-beleggen.nl


Rabobankpensioenfonds duurzaam beleggingsbeleid
Het Rabobankpensioenfonds (RPF) heeft haar beleid per 2013 op de site geplaatst (11pag). Het RPF wil sinds 2010 een vooraanstaand fonds zijn op het gebied van duurzaam beleggen. Het beleid is sindsdien aangepast aan de voortgang bij o.a. ESG integratie en de ambities voor vastgoed en private equity & infrastructuur. De doelstellingen mbt tot vastgoed worden uitgebereid toegelicht van blz 5-11. Het beheerd pensioenvermogen is (JV2011) bijna 16 miljard Euro. De baten door beleggingen waren ruim 3x zo groot als de premiebijdragen.

Visie
I
n het beleggingsproces wordt rekening gehouden met de belangen van mens, maatschappij en milieu. Hiervoor wordt gewerkt met internationale verdragen, verklaringen van internationale organisaties, nationale wet- en regelgeving en specifieke opvattingen van de Rabobankorganisatie. Het doel is een financieel rendement realiseren om toegezegde pensioenuitkeringen te betalen, maar er zijn uitsluitingen voor beleggingsinstrumenten, bepaalde ondernemingen en eisen voor ondernemingsbestuur en ondernemingsactiviteiten.

Beleid
H
et fonds kijkt naar duurzaam rendement, goed ondernemingsbestuur, reputatie en ethiek. De gebruikte instrumenten voor duurzaam rendement zijn: actieve dialoog (Engagement), ESG integratie, Monitoring, Voorwaarden en operationele doelstellingen (Conditions & KPI’s), Samenloop van belangen (Alignment of interest van stakeholders inc de maatschappij). Instrumenten voor Goed ondernemingsbestuur zijn Actieve dialoog (Engagement), Stemmen (Voting) en Openbaarmaking (Disclosures). Reputatie en Ethiek gebruiken uitsluitingen (Exclusions), Verzwaarde dialoog (Enhanced engagement*) Reputatie(s) ontwikkeling(en) worden gemonitord.
* ivm schending van UN Global Compact.

P
er asset gebied (Aandelen, Bedrijfsobligaties, Staatsobligaties, Vastgoed en Private equity & infrastructuur) wordt aangegeven of er sprake is van Actieve dialoog, Stemmen, ESG-integratie of Uitsluitsbeleid en of dit wordt toegepast (als het van toepassing is). ESG integratie bij staatsobligaties wordt geïmplementeerd, maar bij vastgoed en Private equity & infrastructuur blijft het nog bij (papieren) beleid. De afgelopen jaren is ingezet op energielabels en de wereldwijde benchmark GRESB zie IINieuws-1okt11 wordt actief gevolgd. De ambitie is de energieprestatie van de vastgoedportefeuille te verbeteren. Acquisities worden getoetst op duurzaamheid etc. Voor PE&I geldt al dat fondsen die geen ESG-beleid hebben geformuleerd worden uitgesloten.

Vermogensbeheerder
D
e RPF vermogensbeheerder of liever gezegd uitvoerder is RobecoSAM, de ESG-integratie wordt uitgevoerd door Syntrus Achmea Asset Management (SAAM) en Syntrus Achmea Real Estate & Finance (SARE&F) en de directie van het RPF. De directie van het fonds meldt mutaties op de uitsluitingenlijst (inzake controversiële wapens en schending UN Global Compact) een SAAM die ze doorvoert en SAAM rapporteert op kwartaalbasis (terug) over de financiële consequenties van het uitsluitingenbeleid. Bron: rabobankpensioenfonds pfd 11 pag. Beleid_duurzaam_beleggen_2013 en Rabobank kort JV2011 (pdf)


FACTS & FIGURES

10 jaar Impact Investing Funds: Bridges Venture 
Bridges Ventures (BV) is mede opgericht door Sir Ronald Cohen, de father of Venture Capitalism en de voorzitter van de Social Investment Task Force (meer over Cohen in IINieuws 1mrt13, 15feb13 en 1feb13 en zijn werk voor Big Society Capital.

De
investeringsstrategie van BV is focussen op kansen waar investeringen financieel rendement opleveren door oplossingen voor sociale of milieu knelpunten. BV is participant in meerdere Social Impact Bonds (SIB's) leningen aan sociale ondernemingen voor financieel duurzame diensten, dankzij een winst-verdienmodel. Meer over SIB's op IINieuws 15feb13 BV heeft 6 investeringsfondsen voor 2 asset classes en werkt met thema's (tussen haakjes) waardoor er wat overlap lijkt, het begon met economische activiteiten in arme, underserved innercity, regio's en (beroeps)onderwijs en voegde later volgende thema's toe. De focus werd bewaakt, ook nu is 85% van de portfolio geïnvesteerd in de 25% armste gebieden van het VK en de helft in de 10% armste gebieden.

3
Sustainable Growth Funds (voor SME's met thematische impact voor gezondheid en welzijn, (beroeps)onderwijs, of het milieu). De gemiddelde omzetgroei van deze SME's is 20%. Het 1e fonds sloot op 40 miljoen UK£. De beoogde 50 miljoen UK£ voor het 2e SGF werd met 50% overschreven. Het 3e SGF werd gesloten met 72 miljoen UK£ investeringskapitaal. 
2 Property Funds (in regeneratie gebieden i.e. werkplekken voor SME's met milieumaatregelen, het nieuwste fonds voor ouderenzorg is een joint venture en heeft beheert 50 miljoen UK£ aan vastgoed); 
1 Social Entrepreneurs Fund (kansrijke ondernemingen in armste regio's in het VK, milieu/klimaat bescherming door o.a. energie en grondstoffen, (beroeps)onderwijs, gezondheid door goedkope fitness & sportgelegenheid en welzijn mn door aanbod van zorg) Het is fonds is gesloten op 11miljoen UK£.

Het 1e SGF investeringsfonds werd gesteund door de Britse overheid en enkele progressieve investeerders. Nu heeft het ook allerlei banken en pensioenfondsen als deelnemers (overzicht op pag. 19).

Haar laatste Social Entrepreneurs Fund heeft een impact first (voor financieel rendement) strategie en richt zich op die sociale ondernemingen die geen commerciële leningen kunnen betalen. Het zijn very high-impact investment proposities die te weinig winst maken voor investeerders. Het is opgezet met de overheid, vermogensfondsen en high net worth individuals (HNWI's) als innovatief investeringsvehicle dat de bestaande funding gap vult. Binnen het fonds wordt geëxperimenterd met diverse social business modellen, laag risico laag rendement combinaties en rendement payment-by-results. BV streeft ernaar deze innovatieve activiteiten uit te breiden.

De omvang van de fondsen bedraagt samen minstens 200 miljoen UK£, de omvang van het property Fund is niet bekend. De afgelopen 2 jaar is de omvang van de 5 investeringsfondsen samen verdubbeld. BV ontwikkelde in 2006 haar eigen Impact Scorecard die online staat: measuring-social-impact De gepresenteerde investeringen lezen als droomprojecten en de impact cijfers zijn bepaald indrukwekkend of het nu gaat om de tonnen C02 reductie, firsttime-gymbezoekers of (sticker)motivatieprogramma's voor scholieren.

1
0 Lessen na 10 jaar 
BV wijst in haar terugblik op het onjuist bewezen vooroordeel dat aan impact niet te verdienen valt. Maatschappelijke knelpunten kunnen integendeel juist snelle groei gelegenheid bieden. Het bieden van diensten en producten aan voorheen niet bediende klanten vraagt een andere klantgerichtheid, maar biedt ook besparingsmogelijkheden. Het succes van de gym's waar ruim 33.000 first time gebruikers komen is gebaseerd op goede apparatuur en locatie, maar een laag abonnement + pay-as-you-go en géén duur CRM systeem. (Arme en onderbediende regio's hebben ook locatievoordelen: lage kosten en weinig concurrentie). Investeringsbeslissingen wordt naast financieel rendement en impact ook gekeken in hoeverre er synergie is tussen beiden: Lockstep de potentie voor beiden om op te schalen. De investeringen in duurzaam vastgoed worden alleen gedaan als de huurders ook investeren in lager energie gebruik (alignment) De grenzen tussen commerciële high impact en innovatieve social enterprises vervagen omdat hun usp's concurrerend zijn. Bijvoorbeeld: ZZP-ers in de zorg garandeert een directe klantgerichtheid en bespaart op overhead. De rol van de Britse overheid was en is katalytisch, de werkwijde, aanpak en stijl is belangrijker dan wat BV en haar investees doen. Er is ruimte in de markt voor gespecialiseerde thematische impactfondsbeheerders die door een goed trackrecord bewijzen return on investment te leveren. Het trackrecord is mede-resultaat van een multidisciplinair team met een gedeelde visie. In de publicatie wordt bij projecten verwezen naar de 10 lessen op pag. 14-15. (rondje met cijfer).Het rapport Bridgesventures/Ten_Year_Report (20pag pdf) Meer publicaties op: Bridgesventures/research


MEDIA

IBSAM in Fondsnieuws

IBSAM vermogensbeheer is ''hof''leverancier van fondsenwervende instellingen d
ankzij haar dienstverlening aan de VFI Charity desk. Dat heeft haar nogal wat nieuwe klanten opgeleverd. Zie IINieuws 21juni11 Goede doelen besteden hun vermogensbeheer uit. Rogier Rake van IBSAM schrijft al begin februari op Fondsnieuws.nl over de verwachtingen van goede doelen van missie- gerelateerd-beleggen, ofwel chari jargon voor impact investing. Rake noemt renteloze leningen als voorbeeld waarbij de 0% rente als donatie kan worden beschouwd. Een investering met weinig risico, maar zonder financieel rendement. Anders ligt het risico bij private equity investeringen, die ook bij impact investing hoger zijn, maar ook hoger rendement beloven.

Het laatste hoeft echter niet een doel te zijn, er zijn nm charitatieve investeerders die geen of laag rendement prima vinden zolang er maar impact wordt gerealiseerd. Bij grants krijgen ze tenslotte ook geen financieel rendement en zijn al het geld kwijt...

D
an maakt Rake een interessante opmerking: Dat vermogensbeheerders missiegerelateerd beleggen niet stimuleren, komt onder meer doordat hun belegd vermogen als gevolg hiervan afneemt. Het geld gaat immers naar een derde partij. Hier komt wederom de ethiek ... om de hoek. Probeer je de cliënt te helpen of je eigen winst te maximaliseren? 

Rake adviseert goede doelen zelf het initiatief te nemen ondanks de prille II markt en het gebrek aan (ervarings)kennis. Door te beginnen met enkele procenten te alloceren voor missie gerelateerd beleggen wordt het eigen risico beperkt, maar is het voor private equity huizen weer minder interessant om II ambitieus aan te pakken. Het brede spectrum van II is volgens Rake ook een belemmering. Noot van de Blogger, dat verbaasd me, private equity huizen hebben toch ook sectorale specialisatie?

Tot slot een oproep aan
goede doelen op samen te werken en hun wensen en eisen in kaart te brengen. Om bij investeringen evt samen op te trekken om de omvang en impact te vergroten en op kosten te besparen Rake sluit af met: Alleen dan zal missiegerelateerd beleggen over 5 jaar, net als duurzaam beleggen, een gemeengoed zijn in goede doelenland. Bron: Google Fondsnieuws & Rogier Rake (Fondsnieuws wil geen direct links)


METRICS


Scope social bond
Scope
 is een organisatie voor gehandicapten en hun families. In mei 2012 bracht het samen met een subsidiary van Investing for Good (zie GELEZEN The Good Investor) een 3-jarige obligatie uit tegen 2% rente, waarmee het 2 miljoen UK£ ophaalde. De rente wordt 2x per jaar betaald eind mei en eind november. No tax, no fees. De obligaties is genoteerd in Luxemburg MTF, ISIN XS0780393533. De nominale waarde is 25.000 UK£ haar risicorating is 1 (laag) vanwege de sterke financiële positie* en het ,management team (maar niet gegarandeerd). De impact rating is 2 omdat de impact waarneembaar is, onderbouwd door case studies en feedback van stakeholders, maar er is nog onvoldoende data oa over de opschaling van de impact. De obligatie heeft een B voor Impact of Contribution omdat de organisatie door de (nog) nauwelijks opschaalde. Scope heeft jaarlijks ruim 100miljoen UK£ baten, dus die 2 miljoen UK£ is nog geen 2%). Scope wil doorgaan met emissies tot 20 miljoen UK£.

Scope impact report
E
ind 2012 bracht Scope haar 1e Impact Report uit van 28pag. Doelstelling van de Scope obligatie is het financieren van: campagnes, lobby en dienstverlening, ontwikkelen van nieuwe diensten, inkomsten genereren en profiling (?). De methodiek is van The Good Analyst, een zuster organisatie van Investing for Good/The Good Investor. De Methodology for Impact Analysis and Assessment (MIAA) is gebaseerd op confidence, return en impact. Impact is onderverdeeld in Mission Fulfilment, Beneficiary Perspective, Wider Impact en Impact of Contribution. Het impact report besteedt 5 paginas aan financiële data en prestaties van Scope en 10 pagina's aan de impact. Noot van de Blogger: Deze meetmethode is wel weer anders dan de Impact Matrix die in. IINieuws 1mrt13 werd beschreven.

Innovatieve fondsenwerving
B
ij die financiële data op pag. 13 een interessant overzicht van andere vormen van innovatieve fondsenwerving door Scope: een 15 jarige hybride lening van 6 miljoen UK£ waarvan bijna de helft tegen 6% rente en de andere helft tegen 2% om nieuwe diensten/producten te ontwikkelen. Het Grangewood Venture Philanthropy Project met commerciele en filantropische leningen en giften voor een service transformation project. Het Scope Venture Philanthropy Fund een investeringspool voor individuele filantropen met maandelijkse donaties, Allia Charitable Bonds leningen met vooraf te doneren giften (de rente). All repayments to date have been met. Aanleiding voor de innovatieve fondsenwerving was de terugtredende (bezuinigende) overheid en de toenemende vraag.

Risico's
S
cope meldt dat de baten ontwikkeling meer private financiering vraagt en dat evt tekortschieten de opschaling en modernisering van hun dienstenpakket ondermijnt. Tegelijker wordt cliëntenwerving aanbesteding persoonlijker en competitiever, dus kostbaarder en ondermijnt de crisis op de inkomsten uit de charity shops en de werving van nieuwe vrijwilligers.

Impact
H
et impact deel van het report beslaat 10 pagina's die ik niet wil samenvatten, het is nl heel specifiek gericht op het werkterrein van Scope: gehandicapten en hun families. Impact meting is ook bij Scope nog in ontwikkeling, het systematisch verzamelen van outcome (itt output) en Social Return on Investment SROI dat zijn in volle gang, bovendien is eind 2012 een nieuw beleidsplan gelanceerd.

Interessant is dat een aantal data over 2012 worden gepresenteerd die over 2011 niet beschikbaar zijn. Dat impliceert volgens mij dat vormen van dienstverlening die 'tussendoor' werden verleend zijn geïntegreerd in het formele aanbod en nu op grotere schaal wordt aangeboden en gemanaged. Bron Goodanalyst/IIR SCOPE2012 (pdf) Meer over investingforgood


HNWI

Forbes rijkste miljardairs
F
orbes publiceerde haar jaarlijkse miljardairs lijst met een wijziging in de top 3, na Carlos Slim (zie IINieuws-1okt11) en Bill Gates (zie IINieuws-1okt12) op 3 nu Amancio Ortega van textielgigant Inditex (o.a. Modeketen Zara). Zijn in 2011 opgerichte (mixed) Foundation heeft een bescheiden website. De Foundation presenteert geen jaarverslagen of cijfers en is een mixed foundation met de focus op Galicie. De foundation heeft educatieve en welzijn projecten (in Galicië en een trainingsproject voor duurzame in Tanzania. Op 4 (3) Warren Buffet voor filantropie geven boven investeren verkiest (the Giving Pledge zie IINieuws-1juni12) Recent werd bekend gemaakt dat het Amerikaans gehalte van de club wat is afgenomen door ondertekening van de pledge, de belofte de helft van het vermogen weg te geven, door miljardairs uit andere delen van de wereld. Op 5 Larry Ellison (Oracle), hij geeft principieel weinig bekendheid aan zijn filantropische activiteiten (die in de honderden miljoenen US$ lopen), maar zijn Giving Pledge is 95% weg te geven

6 Walter Koch, Koch Industries het op 1 na grootste bedrijf in particulier bezit in de VS, en zijn broer David (op 7) zijn eerder berucht dan beroemd om hun giften aan Amerikaanse libertijnse politici, politieke organisaties en denktanks. Op 8 de rijkste Aziaat, Li Ka-Shing van Leung Chong Holdings, container terminals. Hij is een bekend filantroop al lang voor Buffet, in 2006, beloofde hij een derde van zijn vermogen weg te geven. Zijn focus is op onderwijs, gezondheidszorg en noodhulp. Zijn (traditionele) VC fonds Horizon Ventures investeerde recent in Wibbitz, dat met haar text-to-video technologie wel eens een revolutie op onderwijsgebied kan inluiden. Op 9 Liliane Bettencourt (L'Oreal) In 1987 richtte zij met man en dochter de Bettencourt Schueller Foundation voor gezondheidszorg, cultuur en humanitaire projecten. In aug 2012 verkocht zijn haar D'Arros eiland (Seychelles) aan een milieubeschermingsonderneming die gelinked wordt aan de Zwitserse Save our Seas Foundation. Op 10 Bernard Arnault (HMLV Louis Vuitton) is bekend als kunstverzamelaar en eigenaar van een veilinghuis. Zijn Louis Vuitton Foundation for Contemporary Art opent eind dit jaar een spectaculair museum (LVF) in het Bois de Boulogne, Parijs.

In
de lijst volgers (10-20) oa Stefan Person, de baas van het Zweedse textielconcern H&M dat in 2012 de Dow Jones Sustainability Index is opgenomen. Michael Bloomberg die oa de eerste Amerikaanse Social Impact Bond van Goldman Sachs voor jeugdige delinquenten garandeerde (zie IINieuws15feb13 en Jeff Bezos van Amazon die de gay rights movement in de VS ondersteunt. Zie IINieuws15sept12l. Ook 4 leden van de Walton familie van Wal-Mart die vaak is bekritiseerd voor de omgang met hun personeel en hetzelfde geldt voor supermarktketen Aldi van Karl Albrecht.

O
pmerkelijk: JK Rowling, auteur van de Harry Potter boeken, is uit de miljardairslijst verdwenen door haar filantropie activiteiten voor armoede, kinderen, multiple sclerose, analfabetisme en de hoge belasting in het VK.

De
complete lijst staat hier Forbes/billionaires In de zomer van 2012 organiseerde Forbes een bijeenkomst voor de 400 grootste Amerikaanse filantropen die samen zo'n 126 miljard US$ bezitten. Overzicht met toelichting op Forbes/126-billion


II MARKETING

Pym
(wymic) Investor Club 
Na bijna 20 jaar start Pymwymic, (put your money where your mouth is community) dat begon als a community circle of 30 investors opnieuw een investors circle. Pywmymic als een impact first impact investor, het streeft primair naar impact, maar is niet per se bereid rendement op te offeren: het is dan ook constant op zoek naar investable social enterprises. Noot van de Blogger: Frank van Beuningen himself bevestigde mijn indruk van Pymwymic op 28mrt13. Pymwymic bestaat uit 10 m/v die meer dan 250 impact deals per jaar researchen & screenen, ruim 20 conferences bezoeken, zoeken naar de meest belovende innovatieve impact enterprises en samenwerken met thought leaders in impact.

H
et Pymwymic team biedt leden van de circle toegang tot deals, met de informatie over impact intentie, business model, management stijl en de markt. Het spaart dus tijd, de circle werkt samen en steunt de wereldwijde sourcing & screening services. In dit pilot jaar 2013 is het lidmaatschap op uitnodiging door informal investor Huib Wurfbain als chair en voorbehouden aan individuen, stellen en families. Wurfbain is een generatie (en een half) jonger dan Mr PYMWYMIC's Frank van Beuningen, Wurfbain is jurist, hij begon bij ABN AMRO Bank credit services voor grote en kleine klanten, daarna Investor Relations manager bij Ahold, hoofd Investor Relations bij AkzoNobel en een van FO's, Chairman of the Board van Laluz Foundation,”the McKinsey in philanthropy;” en faculty member at Singularity University in Silicon Valley. Pymwymic Investor Club wordt gesponsord door ABN AMRO en Triodos Bank Bron: pymwymic/investor-club

II Marketing2

Oikocredit cadeau bij kunst 
Douwes Fine Art uit Amsterdam heeft voor TEFAF Maastricht (15-24mrt13) een bijzondere aankoop bonus, het geeft aandelen Oikocredit cadeau. Afhankelijk van de ruimte die een aankoop biedt denkt Evert Douwes, 6e generatie kunsthandelaar, aan aandelen van 250, 5600 of 1000 Euro. De kunstkoper krijgt het certificaat en het jaarlijks rendement (1,5%). De actie is bedacht door Frank van Leer, o.a vml hoofd communicatie & fondsenwerving van de Nierstichting, een creatief met responstalent in het bijzonder voor DRTV campagnes. Van Leer ontwikkelt de nieuwe publiekscampagne voor Oikocredit.

Oikocredit Feiten en Cijfers
P
er 30 september 2012: Totale activa 697miljoen Euro, Totaal uitstaand kapitaal 516miljoen Euro (74%). 862 gefinancierde partners waarvan 595 (69%) Microfinancierings-partners. Aantal investeringen sinds de oprichting in 1975: 2.533. 
Social performance management is voor Oikocredit een prioriteit. Sociale prestaties per 31 december 2011: Klanten bereikt door de microfinancieringspartners van Oikocredit: ruim 26 miljoen, 83% vrouwelijke klanten, 53% klanten op het platteland, 39.323 mensen in dienst van sociale ondernemingen waarvan 24.083 mensen met een vaste baan. Bron (pdf) Tableau of koop Tableau (kunsttijdschrift). Meer over Douwesfineart

 
CHARI THINKING

E
en toekomstvisie van de Blogger 
De Vereniging van Fondsenwervende Instellingen en het Erasmus Centre for Strategic Philanthropy (ECSP) organiseren op 21mrt13 bijeenkomsten over Het goede doel van de toekomst’ en De Toekomst van Fondsen in de Filantropie. (zie verder EVENT). Daarom hier een toekomstvisie van de Blogger.

Duurzame financiering en opschaling

O
ver pakweg 25 jaar zijn goede doelen niet meer afhankelijk van de nu 1,4 miljard particuliere giften, 1,3 miljard overheidssubsidie en 466 miljoen van mn de goede doelen loterijen. Over 25 jaar creëren goede doelen eigen inkomsten met verdienmodellen en lenen op grote schaal geld van particuliere partijen (tegen een zachte rente) om hun doelstelling te realiseren. Door een winst-verdienmodel kunnen hun werkzaamheden worden opgeschaald naar een omvang waarmee in Nederland en elders in de wereld grote knelpunten kunnen worden aangepakt. Ver voorbij de druppel op de gloeiende plaat.

Look West!
E
en droom? In het Verenigd Koninkrijk wordt hard gewerkt aan de ontwikkeling van deze toekomst. Startkapitaal: 400honderd miljoen UK£ uit slapende bank tegoeden, 200 miljoen UK£ van vier Highstreet banken en een garantiefonds voor lokale overheden van 20 miljoen UK£. Er wordt een hele nieuwe sector uit de grond gestampt om te faciliteren bij het aanvragen van leningen door sociale ondernemingen voor hun verdienmodellen. Dat betreft vaak dienstverlening aan lokale overheden, maar er zijn ook voorbeelden van training en consultancy waarbij de specifieke deskundigheid wordt vermarkt. Deze leningen worden vaak Social Impact Bonds genoemd*. Sir Ronald Cohen, de uitvinder van Venture Capitalism, en CEO van Big Society Capital voert actief campagne om de sociale sector te motiveren om risico te durven nemen en zich als social entrepreneur te ontwikkelen.

Bekendheid en waardering
D
e belangstelling voor missie gerelateerd investeren en impact investing is groot, ook bij goede doelen getuige de recente publicatie van de VBDO naar verantwoord beleggen door goede doelen. Maar de beleggingsmogelijkheden zijn nu vooral beperkt tot verantwoord investeren, investeren in microkrediet en kant-en-klare producten van banken als Triodos, ASN en Oikocredit. Deze hebben een nogal ideologische achtergrond en/of visie op groei en hebben daardoor marginale marktaandelen na toch al tientallen jaren werkzaam te zijn.

Geld zat

V
oor goede doelen die gespecialiseerd zijn in fondsenwerving en weinig uitvoerend werk doen, maar het vooral doorgegeven en de vermogensfondsen is een belangrijke rol weggelegd in deze toekomst. Hun gezamenlijk vermogen bedraagt zo'n 23 miljard Euro. Fondsenwervende goede doelen hebben ruim 3 miljard reserves (CBF 5mrt13) en de Nederlandse vermogensfondsen die lid zijn van de FIN hebben samen circa 20 miljard (RienvanGendt). De niet-FIN-leden hebben volgens de FIN ook zo'n 20 miljard (Kamerstuk Convenant Ruimte voor Geven).
Als zij enkele procenten van hun vermogen investeren conform hun eigen doelstelling, is er veel geld beschikbaar voor goede doelen die geld willen lenen voor het opschalen van winst-verdienmodellen. Uit de grants/donaties budgetten kunnen de vereiste marktonderzoeken en/of inventarisaties van wetenschappelijk onderzoeken naar effectieve methoden en het seed en start-up kapitaal worden gefinancierd.

De toekomst van goede doelen: help uzelf!

H
et lijkt paradoxaal, maar goede doelen die zijn opgericht om anderen te helpen, moeten nu vooral zichzelf en hun sector helpen. Enerzijds door zich als sociale entrepreneur te ontwikkelen en/of anderzijds als financier de ontwikkeling van een doelgericht ondernemende sector te financieren.

EVENTS

Pymwymic Impact Days
1
5-17 April organiseert Pymwymic weer haar jaarlijkse Impact Conference met internationale sprekers uit het impact circuit: gastheer is Frank van Beuningen, verder Lisa Kleisner van de Felicitas Foundation, Amy Novogratz TedX en haar verkering Mike Velings (A Spark Good Venture), Julia Balandina (ex Aab en AIG) maar ook 3 nog niet bij naam genoemde Next Gen(eration) investors

De workshop thema's:
S
ystem changers, new economy, startetst under 40, social inclusion in europe, Oceans,. Land & Food, Measuring (impact metrics) , sharable circular crowd (?), Central & Eastern Europe, Julia Balandina's masterclass en India. 
Kosten: 650 Euro Tuesday of 800 Euro (Full conference).
P
ymwymic Impact Days worden gesponsord door ABN AMRO, FMO en Triodos Bank. Registratie en meer info: pymwymic/impactdays

 
The future of impact investing
D
e denktank Club of Amsterdam organiseert voor Starters, Ondernemers, Directie en management, Investeerders, Marketing, P&O, Studenten en scholieren een bijeenkomst over de toekomst van impact investing met top sprekers:

N
eeraj Bhatia, ED, Member of the Board, Bank of India Ltd, India
Herman Mulder, Chairman of the Global Reporting Initiative World Connector
Giuseppe van der Helm, Executive Director VBDO, President, Eurosif
Maximilian Martin, Founder and Managing Director of Impact Economy SA, Zwitzerland en Pieter Oostlander, Founding Partner of Shærpa, vh CEO Noaber EVPA. Moderator is Hedda Pahlson-Moller, Angel Investor, Impact Investor, Omnisource International, Luxembur
g De voertaal is Engels.  

Meer informatie oa over insteek en achtergrond van de sprekers op: clubofamsterdam of higherlevel

Datum 28mrt13 Tijd 18.30 uur, Locatie Hilton Oosterdok 4 Amsterdam Kosten 10-30 (pay pay of overboeken naar de ABNAMRO rek ovv naam event datum
Enkele presentaties staan op You Tube: 
Guiseppe van der Helm, VBDO (16m52): YoutubeGvdH

Neeraj Bhatia, ExDir, MotBoard, Bank of India (11m04) Ltd: youtubeNB
Herman MUlder ABNAMRO, Global Connector (11m47): youtube


De toekomst van chari's
D
e Vereniging van Fondsenwervende Instellingen en het Erasmus Centre for Strategic Philanthropy (ECSP) organiseren op 21mrt13 bijeenkomsten over ‘Het goede doel van de toekomst’ en De Toekomst van Fondsen in de Filantropie. De VFI heeft als sprekers Bart de Liefde (Tweede Kamerlid VVD), Francisco van Jole (hoofdredacteur van Joop.nl) en Marc van den Tweel (directeur Natuurmonumenten) en het EVSP Steven van Eijck (SBF) over de kansen en uitdagingen voor fondsen en filantropische instellingen en professoren en onderzoekers van het ECSP zullen samen met Lisa Jordan (FIN-lid Bernard van Leer Foundation) en Eric Visser (Children Asking) spreken over vraagstukken rond governance, de opschaling van organisaties en projecten en het meten van impact.

D
e VFI bijeenkomst is besloten (voor directeuren van hun ledenorganisatie). De ECSP is open voor belangstellenden. Datum: donderdag 21 maart 2013 Tijd: 12:00 – 16:15 uur Locatie: Erasmus Universiteit Rotterdam, Burgemeester Oudlaan 50, Rotterdam, Complex Woudestein, Expo & Congrescentrum (M-gebouw) Geen kosten. Meer op Mecsp-conferentie2013


JOBS

S
enior Medewerker Verantwoord Beleggen 
Syntrus Achmea, beheerder van mn pensioensvermogens zoekt een Senior Medewerker Verantwoord Beleggen die trends en innovaties signaleert en de relevantie voor verantwoord beleggen, financiële markten en externe vermogensbeheerders. De relevantie geldt zowel voor de werkgever als de klanten.

De functie: de medewerker is medeverantwoordelijkheid voor uitvoer van strategieën, productie van rapportages, is eerste aanspreekpunt voor interne en externe toelichting op dit beleid, vult vragen(lijsten) in van oa PRI, VBDO en Eumedion. De medewerker schrijft mee aan adviezen en notities, onderhoudt relaties met externe toeleveranciers, ontwikkelt instrumenten en toepassingen voor verantwoord beleggen voor de beleggingsportefeuilles van klanten en presenteert ze aan de klant(en).

G
evraagd Wetenschappelijk werk- en denkniveau, minimaal 5 jaar werkervaring op (deelgebied) van verantwoord beleggen en/of institutioneel belegger. Specialistische kennis van duurzaamheidthema’s, corporate governance en beleggingsstrategieën. Flexibiliteit om naast het ontwikkelen en gebruiken van verantwoord beleggen instrumenten en het integreren van die informatie in het beleggingsproces ook regelmatig adhoc werkzaamheden door klantvragen en mediaberichten uit te voeren.

De functie vraagt passie en stressbestendigheid. Een professional met een stevige persoonlijkheid, doortastend en pro actief. Open en helder communicator en teamspeler. Analytisch, gedreven en resultaatgericht.

G
eboden: een stevige uitdaging, veelzijdige functie, grote mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid in een dynamische en professionele organisatie met een informele sfeer. De arbeidsvoorwaarden zijn modern (?). 36 uur per week, in De Meern.

S
yntrus Achmea Vermogensbeheer (SAVB) beheert 50 miljard Euro van vooral bedrijfstak-, beroeps- en ondernemingspensioenfondsen. Het behoort hiermee tot de top 3 van vermogensbeheerders voor pensioenfondsen. Meer informatie Senior Medewerker Verantwoord Beleggen.

JOB2

Project Manager Responsible Investment

D
e Vereniging voor Beleggers in Duurzame Ontwikkeling zoekt een Project Manager Responsible Investment om samen met de financiële sector de kapitaalmarkt te verduurzamen? Samen met vooral pensioenfondsen, banken en verzekeraars.

D
e VBDO streeft naar een duurzame kapitaalmarkt in Nederland, een kapitaalmarkt die naast financiële criteria ook rekening houdt met sociale- en milieucriteria. Het wil aandeelhouders bewust maken van het belang van duurzaamheid en grote internationaal opererende Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen stimuleren om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. De VBDO heeft particuliere en institutionele leden en onderhoudt goede relaties met het bedrijfsleven.

D
e functie omhelst: (verder) Het ontwikkelen van normering op dit terrein;, onderzoek naar duurzaam beleggen; lanceren van nieuwe initiatieven met de institutionele VBDO leden, het stimuleren van verschillende wijzen van duurzaam beleggen door particuliere en institutionele beleggers en Overleg met alle relevant partijen in de markt. Acquisitie, netwerken, lobby en overleg met BVDO leden behoren bij de functie.

G
evraagd wordt: universitaire opleiding, 5 jaar ervaring in de financiële sector, kennis van duurzaam beleggen en sociale en milieu investeringen.

Geboden wordt: een uitdagende baan binnen een kleine organisatie met veel vrijheid, afwisseling en verantwoordelijkheid, arbeidsvoorwaarden conform de non-profit markt, aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder een premievrij pensioen en een resultaatafhankelijke 13de maand een salaris van 29-39.000 Euro bruto per jaar bij een fulltime dienstverband. De functie is 24 tot 36 uur per week, standplaats Utrecht (?). Meer op: vbdo/vacature-project-manager-responsible-investment


GELEZEN

The Good Investor, a book of best impact practice 2013
Investing for Good is opgericht in 2004 en wordt geleid door Geoff Burnand op grond van de visie dat positief gebruik van geld de wereld kan veranderen. Het doel is een financieel systeem creëren waarin investeerders kunnen investeren in activiteiten met toegevoegde maatschappelijke waarde (impact).

T
he Good Investor is facilitator voor social bonds en heeft oa de Scope Charity Bond gelanceerd die wil uitgroeien naar 20 miljoen UK£. Scope publiceerde eind 2012 haar eerste impact report: (pdf 23pag.) GoodAnalyst/SCOPE2012. Het staat op de site van de neven/zusterorganisatie The Good Analyst. Geoff Burnand is ook daar CE(O) en de andere 2 teamleden Adrian Hornsby en Gabi Blumberg schreven afgelopen januari deze gids voor impact investors die is uitgegeven door the Good Investor in partnership with NPC and The SROI Network. Ik karakteriseer het als een fundamentele analyse benadering van de investeringsbeslissing.
 
Opzet
De
gids is een verzameling vragen (checklists), gemaakt rond 5 kritieke momenten: (na planning), -1- screening&mapping, -2- analyse, -3- decision&dealmaking, -4- monitoring&evaluating en tot slot -5- reporting. De checklist vragen/onderwerpen zijn samengevat op de beginpagina's (p.x).

1 Kijkt naar de missie en de bedrijfsvoering (governance), de aanwending van het extra kapitaal, impact track record en transparante impact rapportage. Mapping vat ik hier kort samen met het marketingplan, het verdienmodel en de financiële bedrijfsvoering en kengetallen (p.11).

2 Analyse (20 pag) kijkt naar het impact plan en of dat net zo gedetailleerde is opgezet als het bedrijfsplan; naar het impact risico, is het: expliciet, beargumenteerd, geïntegreerd, haalbaar, gebaseerd op bewijs (trackrecord, research) en levert het meer bewijs (metrics)? Het vraagt naar de impact generation: de direct bereikte mensen en de korte en langere termijn en schaal-effecten (gemeenschap, sector, land). Voor Impact bewaking (proces, resultaat, transparantie en rapportage) moet iemand (eind)verantwoordelijk zijn. Ook wordt gekeken naar de investor impact: omvang van de investering binnen de investee, versterkt het de organisatie en heeft het effect op de omvang, verdere toegang tot kapitaal, haar expertise en netwerken. (p.17-18)

3 Weeg en beoordeel het impact risico, impact creatie, financieel risico en financieel rendement. Draagt de investering bij aan de impact doelen van de investor, is dat meetbaar, hoe worden de prestaties gemonitord, gerapporteerd en benut? Als de impact niet gerealiseerd wordt, wat zijn dan de mogelijkheden? Bijvoorbeeld als impact achterblijft of een noodzakelijke voorwaarde of tussen-doel niet gerealiseerd wordt, bijvoorbeeld een fair trade of biologisch keurmerk, dat de omzet(prognose) beïnvloedt. (p.40).

4 De Monitoring&evaluating checklist kijkt naar het correct gebruik van de investeringskapitaal, voortgangsrapportages, de bereikte impact zowel kwalitatief als kwantitatief en het toekomstperspectief; de ontwikkeling van het risicoprofiel. (p.48-49)

5 Rapportage vraagt net investeerders zo actief en kritisch over zichzelf te rapporteren als van investees wordt gevraagd. Impact Investor Reporting is idealiter gebaseerd op de volgende principes: helderheid over deactivityeiten/ portfolio en de rol van de verschillende activiteiten/investeringen; (online) toegankelijkheid en begrijpelijke presentatie; transparantie in resultaten en data; accountability en verslaglegging naar investees, (mede)investeerders en stakeholders; toetsbaarheid van de rapportages; en evenredige vertegenwoordigheid van investeringen en investees in de portfolio (p.61)

Conclusie D
e Guide is een handig checklist en vragen overzicht met toelichtingen. De lat ligt hoog, best practices, ook voor het beleid van de impact investor. Download het boek (pdf 94 pag.) Goodinvestor.co.uk/download-the-good-investor

 

CASE

St Beheer SNSREAAL Fonds
 
Na de nationalisatie van SNS REAAL NV heeft het SNSREAAL Fonds aangegeven dat zij onafhankelijk opereert van SNSREAAL NV en dat de werkzaamheden op korte termijn worden voortgezet. Donaties, toezeggingen en verplichtingen voor 2013 worden nagekomen en voor 2014 kunnen aanvragen worden gedaan.

Het SNS REAAL Fonds ondersteunt in het hele land initiatieven voor Kunst & Cultuur en sinds 2011 Jongeren & Maatschappij. De focus ligt (dus) op culturele initiatieven en daarnaast projecten die de maatschappelijke kansen van jongeren verbeteren door educatie en kennisontwikkeling. In 2011 steunde het bijna 500 projecten met bijna 12,5 miljoen Euro. De overhead bedroeg 1,5 miljoen Euro. Alle baten van het Fonds, bijna 14miljoen, krijgt het van de Stichting Beheer SNSREAAL.

Vermogen(sbron)

H
et SNS REAAL Fonds heeft geen vermogen, het krijgt al haar jaarlijkse baten van de Stichting Beheer SNSREAAL en daarom is het interessanter om het jaarverslag van die Stichting te bekijken op vermogensbeheer en evt missie gerelateerde investeringen. Volgens het jaarverslag van de St Beheer is 19,4 miljoen Euro beschikbaar gesteld aan het Fonds: voor uitkeringen 16,5 miljoen Euro en voor de operationele kosten 2,9 miljoen Euro (? JV11 p.9.) Voor de eerste helft van 2012 is 8 miljoen Euro voor de uitkeringen aan goede doelen beschikbaar gesteld. Op pag 25. van het JV staat echter dat inderdaad 14miljoen is uitgekeerd aan het Fonds en dat de overhead van de St Beheer bijna een miljoen Euro bedroeg.

Gevolgen onteigening

De
Stichting Beheer had mn inkomsten uit haar deelnemingen in SNS REAAL, in de vorm van gewone aandelen, aandelen-B en capital securities maar deze leverde de Stichting afgelopen jaren al geen inkomsten meer op, omdat geen dividend werd uitgekeerd. De gewone aandelen SNS REAAL, de aandelen B en Core Tier 1 capital securities van de Stichting zijn bovendien 1feb13 onteigend door de Staat der Nederlanden. Het vrij belegbare vermogen van de Stichting Beheer werd door de nationalisatie niet geraakt. Bron: beheersnsreaal/Verklaring-inzake-nationalisatie-SNS-REAAL

  
Vermogensbeheer
Het vrij belegbare vermogen was (per 31dec11, p.10) bijna 170 miljoen Euro onderverdeeld in:

Vastrentende waarden: 92 miljoen Euro (rendement 3,3%) 
Aandelen: 46 miljoen Euro (rendement neg) 
Microfinance: 16,5 miljoen Euro (rendement 5%) 
(Duurzaam) Vastgoed: 3,6 miljoen Euro (rendement 24%
Liquiditeiten (deposito's): 10miljoen Euro (rendement 6%)
Het rendement was in 2011 slechts 1,6%, of 304.000 Euro, mn door de achterblijvende aandelen. Maar microfinance met 5% en vastgoed met 24% compenseerden e.e.a. Omdat uit de deelnemingen geen inkomsten kwamen is besloten de hoofdsom veilig te stellen en 55% te beleggen in vastrentende waarden, 6% in liquiditeiten, 10% in microfinance 6% in aandelen en 2% in duurzaam vastgoed.

D
e vastrentende waarden zijn belegd in staatspapier, probleempapier werd afgebouwd, en bij de ‘credits’, bedrijfsobligaties werd het risico teruggebracht door winst te nemen op beleggingen in achtergesteld Tier I en Tier II papier van ‘financials’. Er werden obligaties gekocht van ondernemingen die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan. (geen waarden genoemd).

D
riekwart van de aandelen is belegd in het Generation IM Global Equity Fund (van Al Gore). Het Fonds belegt op de lange termijn en selecteert op duurzaamheidsfactoren. Het haalde een negatief rendement van bijna 5%.

De rest van de aandelen is belegd in duurzame indexfondsen het SNS Responsible Index Fund Equity Europe, het SNS Responsible Index Fund Equity Pacific en iShares MSCI KLD 400 Social Index Fund (Amerika).

A
lle microfinance beleggingen zijn in het SNS Institutional Microfinance Fund en het duurzaam vastgoed deel is belegt het Climate Change Property Fund (CCPF), een commerciële vastgoedportefeuille volledig gericht op het Verenigd Koninkrijk. Nb een eigen pand wordt voor 180.00 Euro per jaar verhuurd aan het SNS Reaal Fonds, ook een vorm van missie gerelateerd investeren.

Conclusie
 
De St Beheer SNS REAAL is een duurzaam belegger en impact investor die -dit is een schatting- ruim de helft van haar vermogen belegt in vastrentende en obligaties waarden duurzame ondernemingen, microfinance en duurzaam vastgoed. Bronnen: snsreaalfonds Jaarverslag 2011 (pdf, 204 blz) en beheersnsreaal (pdf, 42 blz)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten