1 april 2013

Impact Investing Nieuws 1 april 2013

Deze keer Oikocredit groeit, EU stimuleert VC en social enterprises fondsen, IPO Alibaba uit China, SIB record in het VK, EU promoot VC en social enterprise investeringsfondsen, Groene transitie cijfers 2012, Forbes over II in Azië, a call to action voor Impact plans in de Huff Post, het nut van Pioneer Capital, eisen van de GABV banken, de PRI praktijk in de VS, VBA event en MSCI webinars over ESG, health investment manager job bij Cordaid en 3 banen bij Bamboo Finance. Als mooie II case: de Protestantse Kerk/KerkinActie.

MARKET

Oikocredit groeit in 2012
LandbouwMicrokrediet beleggingsfonds Oikocredit meldt mooie groeicijfers over 2012:
De ontwikkelingsfinancieringsportefeuille steeg naar 530 miljoen Euro, (+2%);
Het verleende meer kredieten met een totale omvang van 234 miljoen Euro (+20%, 2011 196 miljoen Euro);
-De kapitaalinstroom steeg met 35% naar 61 miljoen Euro;
-Het kreeg 3000 nieuwe investeerders (was 45.000);
-De netto winst (?) was 22,9 miljoen Euro, 10,5 miljoen Euro wordt uitgekeerd als dividend aan de beleggers (was 9,7miljoen Euro in 2011) Noot van de Blogger het dividend rendement is gemiddeld 1,5% de expense fees 0,45%. De rest van de winst wordt toegevoegd aan de reserves (van ? Miljoen Euro);

Oikocredit meldt op haar site dat het 723 miljoen ingelegd kapitaal beheert. In 2011 691 miljoen Euro, in 2011 werd 93% van het uitleenbare kapitaal (520 miljoen Euro) uitgeleend. De stijging mt 2% naar 530 miljoen euro uitgeleend kapitaal is minder dan verwacht door de zwakke Euro en problemen in Andra Pradesh, een bekende microkrediet regio in India. 35 miljoen Euro werd gestoken in biologische boerenbedrijven en de verwerking van landbouwproducten. Oikocredit wil de steun aan die sectoren de komende jaren nog verder te vergroten.

Oikocredit heeft nu 854 partners in 67 landen (was 869), waarmee het 26 miljoen klanten bereikt. De focus op Afrika, landbouw en inclusife finance wordt voortgezet. De jaarrekening van Oikocredit 2012 staat nog niet online, wel die van 2011. Oikocredit.org/annual-report Oikocredit Nederland heeft eigen jaarverslagen: Oikocredit.nl/publicaties-en-jaarverslagen


EU fondsen voor VC en social businesses
Het Europees Parlement heeft medio maart de voorstellen van Commissaris Michel Barnier goedgekeurd voor het verruimen van de interne markt voor investeringsfondsen voor VC voor innovatieve start ups SME's (Small Medium Sized Enterprises) en social businesses. Het SME's fonds label heet EuVECA en het social Business fonds label is EuSEF.

Impact
SME's creëren 80% van de nieuwe werkgelegenheid. Social businesses maken 10% van de Europese economie uit en bieden werk aan 11 miljoen (betaalde) werknemers. Maar de VC sector is klein in Europa, in omvang nog geen vijfde van de sector in de VS. Ook zijn de investeringen in de VS 2x zo groot met gemiddeld 4 miljoen Euro tegen 2 miljoen Euro in Europa. Investeringsfondsen voor sociale businesses zijn er nog nauwelijks

Eisen en voordelen
Als de fondsen aan de EuVECA en EuSEF eisen voldoen en in het vestigingsland zijn aangemeld, kunnen fondsbeheerders de fondsen aanbieden in de hele Unie. De investeringsfondsen moeten o.a. minimaal 70% in niet beursgenoteerde SME's of Social business investeren. Zowel institutionele investeerders als retailers kunnen deelnemen, maar met minimaal 100.000 Euro. De Europese Raad heeft als laatste stap de voorstellen 21mrt13 goedgekeurd die na 20 dagen na publicatie in de European Journal in werking treden.  
Met dank aan de tip van de Schwab Foundation op haar facebook page.


IPO Alibaba
Alibaba is een soort Ebay of marktplaats in China met minstens 170 miljard US$ omzet* en 90% marktaandeel in de onderlinge handel tussen particulieren. Maar het bemiddelt ook tussen particulieren en bedrijfjes, zelfs de superbands van multinationals als Disney, Adidas en Samsung, en b-to-b. Het heeft een eigen betaalsysteem Alipay, met start-up problemen, maar ook 50% marktaandeel. Er wordt voorspeld dat de e-commerce markt in China in 2020 groter zal zijn dan de bestaand online markten in de VS, het VK, Duitsland en Frankrijk samen. En Alibaba doet er alles aan om die voorspelling te laten uitkomen.

Het is een (kapitalistisch) sprookje dat begon in 1999 in het appartement van leraar Jack Ma, waar Trudy Dai 's nachts e-mails beantwoorde van Amerikaanse klanten van een online listing service. Ma voorzag toen al dat de Amerikaanse hegemonie op hardware zou worden beconcurreerd op informatie en software en die concurrent … is hij nu zelf. Een bekende uitspraak van Ma is ''EBay may be a shark in the ocean, but I am the crocidile in the Yangzi river. If we fight in the ocean we lose; but if we fight in the river: we win.

De toekomst
Ma herstructureerde zijn vele ondernemingen recent in 25 businesses, doet in mei een stapje terug naar executive chairman, want '48 is niet meer jong in de wereld van het internet' en hij wil de beurs op. Ook om de 40% aandelen die Yahoo ooit bezat heeft terug te kopen. De beursgang wekt hoge verwachtingen met een geschatte waarde van Alibaba tussen de 55 miljard en 120 miljard US$. Alibaba heeft behalve een indrukwekkende omzet nl ook een uniek waardevol inzicht in consumentenbestedingen en retail omzetten, omdat 60% van de bezorgde pakjes in China via Alibaba tot stand zijn besteld. Maar ook buiten China slaat Alibaba al haar vleugels uit en Alibaba wil groeien in de verkoop van mobiele telefonie.

Impact investment?
Alibaba is al een grote micro-financier voor kleine bedrijfjes, op de veilige basis van het inzicht in hun omzet, kan Alibaba nl zelf bepalen hoe kredietwaardig ze zijn. Een gemiddeld lening bedraagt 8000US$ en slechts 2% wordt niet terugbetaald. De omvang van het leningenboek was 600 miljoen US$ in 2012 en Alibaba verwacht te groeien naar 2 miljard US$ in 2013.. Alibaba vult hiermee het gat in de Chinese investeringsmarkt, waar de banken vooral aan staatsbedrijven lenen en de rest negeren. Maar die rest is vaak efficiënter dan de staatsbedrijven en zo stimuleert Alibaba effectief de rampzalige logistiek en distributie sectoren in China. Alibaba wil nu ook krediet gaan verlenen aan de particuliere klanten en microverzekeringen werden al aangeboden via de Alibaba websites in een joint venture.

Tegenkrachten
De banken lobbyen al tegen de opkomst van de financier/kredietverlener Alibaba en de Communistische partij is in China een gevaarlijke tegenstander die niet blij kan zijn met de enorme kennis van Alibaba van de handel van Chinezen. En met China heeft Alibaba het probleem nep-merkartikelen er makkelijk te vinden zijn, ook na verbeteringen. Recent kreeg het toestemming van de VS voor een van haar website / portals (Taobao), maar de nep-merkartikelen kunnen de (internationale) groei ondermijnen en mnakne haar kwetsbaar voor beperkende wetgeving.

Noot van de Blogger: Opvallend is dat in beide verhalen in de Economist het microkrediet verhaal genoemd wordt, ondanks dat het qua omzet nog marginaal is. Het zou dus best wel eens een slim geregisseerde PR insteek kunnen zijn voor de beursgang. Maar de IPO van Alibaba kan ook een interessante beleggingsoptie zijn voor kleine impact investors die beursgenoteerd willen beleggen en het aandurven dat in een andere valuta en internationale beurzen te doen.
* de 170 miljard US$ omzet werd behaald door 2 van Alibaba websites/portals.
Bron: the Economist 23-29mrt13. p. 14 en 23. Zie ook The Economist/Chinas-leading-internet-entrepreneur-jack-ma


SOCIAL IMPACT BONDS

Charity Bond record
Triodos Bank UK wil 10 miljoen UK£ ophalen voor charity housing, sociale huisvesting voor mensen met een learning disability. Een 2e handelsplatform is Ethex. Facts: De nominale waarde is 2000 UK£, de rente/coupon 4% per jaar aflossing over 5 jaar. De obligatie is niet gegarandeerd. Huidige investeerders in GLH bonds kunnen al vanaf 500 UK£ herinvesteren*. Impact: 250 mensen met een learning disability kunnen zelfstandig (gaan) wonen in aangepaste woningen. Deadline 30april2013.
De niet genoteerde obligatie wordt uitgegeven voor Golden Lane Housing (GLH) en met 10miljoen UK£is het de tot nu toe grootste obligatielening in het VK. Men wil de komende 5 jaar gaan opschalen naar 30 miljoen UK£. * GLH was de eerste non profit die een charity bond uitgaf in 2003. De kosten van de obligatielening worden betaald door Big Lottery Fund ‘Next Steps: Supporting Social Investment in England’ programme. Obligatiehouders kunnen hun rente doneren aan GLS.
GLH is de housing charity van Mencap, de chari voor mensen met learning disabilities, hun families en zorgverleners. Er is al een tekort aan sociale huisvesting voor mensen met learning disabilities en de wachtlijsten worden langer. Daarom nu een innovatieve creatieve stap om deze huisvesting te financieren. GLS heeft 15 jaar ervaring met sociale huisvesting, een vastgoed porfolio van 74 miljoen UK£ en huisvesting en ondersteuning van ruim 1100 huurders met een learning disability.


FACTS & FIGURES

Particulieren versnellen groene transitie
De Green Transition Score Card van wereldwijde particuliere investeringen in groene energie meldt mooie groeicijfers. Stond de teller van 2007 tot 2012 op 3,6 biljoen (Trillion) US$, in 2012 groeide de investeringen en toezeggingen naar 4,1 biljoen US$ (=15%). Ethical Markets verwacht dat in 2020 de teller op 10 biljoen US$ staat, een jaarlijkse stijging met 1 biljoen US$. De Green Transition Score Card wordt bijgehouden door Ethical Markets van Hazel Henderson, auteur van oa Ethical Markets: Growing the Green Economy.

Ethical Markets onderscheidt:
Renewable Energy: de grootste en snel groeiende sector mn in ontwikkelingslanden: 2,281,347,792,080 US$ (waarvan 30% 840,247,792,080US$ commitments met o.a. 120 miljard door Wells Fargo, Goldman Sachs en JP Morgan)
Green Construction: waarschijnlijk de meest ondergerapporteerde sector in het rapport, omdat alleen materialen en niet arbeid worden meegerekend: 836,620,000,000 US$
Energy Efficiency: energiebesparing en vermindering door innovatie mede door snelle terugverdientijd 526,921,247,320 US$. NB De helft in smart grid, slimme elektriciteitsnetten die overbelasting qua vraag of aanbod beheersen. (Wikipedia/Smart_grid)
Green (corporate) R&D: Duurzaamheid wordt opgenomen in de bedrijfsstrategie en dat is een belangrijke indicator voor investeerders: 254,800,000,000 US$ waarvan commitments bijna 100 miljard 40%. De auto industrie blijft de grootste sector in Green R&D investeringen. Er is sprake van onder rapportage omdat veel bedrijven hun jaarverslagen nog niet gepubliceerd hebben of R&D uitgaven niet bekendmaken. Noot van de Blogger: het kleine beleggingsuniversum voor de beursbelegger groeit hierdoor aanzienlijk. Wellicht dat net als vorig jaar later jaar een R&D supplement wordt uitgebracht.
Cleantech: energie opslag wordt belangrijker bij producenten, leveranciers en eindgebruikers net als het meten van feitelijk gebruik. De categorie omvat ook: landbouw, luchtkwaliteit, verlichting (LED) infrastructuur en opslag, materialen, recycling en afval(verwerking?), transport en (afval)watergebruik. 224,601,088,837 US$ (waarvan 170 miljard fusies en aankopen, VC doet maar 33 miljard US$ en IPO's 23 miljard US$.
TOTAAL 4,125,290,128,273 US$

Green financing
Wat aardige feiten uit het rapport (pag 5): Warren Buffet’s investeringen in Mid America Renewables groeiden naar 13,6 biljoen US$. De US Department of Defense is de grootste groeimotor voor cleantech in de VS met 's werelds grootste photovoltaiïche zonne energie centrale in New Mexico. Solar City en Honda starten een investeringsfonds van 65 miljoen US$ met korting op rooftop solar systems voor autobezitters in navolging van het aanbod van Ford en Sun Power’s aan kopers van de electrische Ford auto. In 2012 werden 7 nieuwe geothermische centrales in gebruik genomen in de VS en de fuel cell en hydrogen (waterstof) industry groeide door verkoop aan huizenbezitters naar een omzet van 1 miljard US$. In het rapport op p.7 ook aandacht voor water(tekort) omdat de energie sector enorme hoeveelheden water vereist. In IINieuws 15nov12 stonden de cijfers over 2011.

Bron: Het complete rapport staat op ethicalmarkets (pdf 34 pag.) Tip in de Sustainability Newsletter Social Capital CSRWire/Green-Transition-Scoreboard-Finds-Over-4-1-T-in-Private-Green-Investments Ook interessant: het World Economic Forum rapport over Green-investing-2013.


MEDIA

Forbes.com over Shujog en IIX
Forbes interviewde Robert Krayhill de managing director van de impact investment exchange IIX(Asia) en Magnus Young Research manager bij Shujog, IIX non-profit onderzoeksfirma voor impact investeringen in social entrepises in Azië.

IIX(Asia), Singapore is opgericht door Professor Durreen Shahnaz, investment banker bij JP Morgan & Grameen Bank die social entrepreneur werd met de oprichting van oneNest een wereldwijd platform voor de verkoop van handgemaakte artikelen. De Rockefeller Foundation steunde de start van IIX, dat nu steun krijgt van de Asian Development Bank (ADB) en de Economic Development Board of Singapore (EDB). (Regionale) Onderzoeken uitgevoerd voor de ADB staan op: Shujog/research.

Werkwijze
De missie van IIX en Shujog is high impact Social Enterprises (SEs) helpen impact investeerders te vinden. Het beheerst hiervoor het hele traject van marktonderzoek tot bedrijfs(fase)analyse en kapitaalbehoefte. De strategie heeft 4 peilers: een platform (IIX), (eigen) impact meting methodiek, kennis verzamelen en lobby door een jaarlijks Impact Forum, maandelijkse Impact Chats en de publicatie van onderzoeken. Professor Shahnaz spreekt regelmatig op internationale (impact) investing fora

Case
Recent vond IIX impact investeerders voor BagoSphere een call center + beroepsopleiding voor jongeren aan de Bottom of baseofthepyramid in de Filipijnen. De goede opleiding met werk garantie verschaft een opleiding en inkomen dat 4x hoger is dan ongeschoold werk. De SE was eigenlijk nog in een pilot fasem maar IIX bracht ze in contact met haar Impact Incubator partner voor technical assistance. Shujog hielp de sociale (impact) missie verankeren in de key performence indicators (KPI's) en bij de opschaling. Het zal jaarlijks impact assesments doen en als social advisor ondersteunen. Bagosphere wil de komende 3 jaar 1650 arme ongeschoolde plattenlandsjongeren opleiden.
Meer over asiaiix en shujog.org.


Huff Post: II Call to action
Beth Sirul en Ben Thornley van Pacific Community Ventures, een 'high' II denktank, IINieuws15mrt12 en IINieuws15mei12 stellen in de Huffington Post mrt13 voor om potentiële Impact Investeerders te voorzien van gestandaardiseerde transparante impact plannen, dwz strategieën inclusief de kapitaalintensiteit en behoefte, een impact risico profiel en jaarlijkse impact rapportages.

Het impact plan, kan op basis van kwantitatieve data zoals IRIS de omniet, online beschikbare Impact Reporting Investment Standards van de Global Impact Investing Network, thegiin. Thornley roept theGIIN op nu hier het voortouw te nemen om de volgende stappen te zetten om de II markt transparanter en de toegang laagdrempeliger te maken door een standaard voor impact plannen te initiëren.

Impact Rapport
Het jaarlijkse Impact rapport hoeft echter niet op basis van IRIS, maar kan elke helder uitgelegde methodologie toepassen. Ook de, evt externe, auditing is een zelfstandige beslissing voor de uitvoerder/investee.

Deze 'onlogische' systematiek heeft als doel om veel impact investeringen en rapportages te creëren, een kritische massa, die de markt verruimd. Er is nog geen complete overal toepasbare definitie van impact vandaar een laat 1000 bloemen bloeien en 100 scholen wedijveren strategie (woordkeuze van de Blogger verwijzend naar Zou Enlai). Kritische beleggers kunnen dan beter beoordelen wie in naam II aanbiedt, de investee vraag omkapitaal zal transparanter worden Bron: huffingtonpost.

II THINKING
Investing in Pioneer Capital
Website nextbillion.net heeft 2 gastbloggers over the pioneer gap, een sub-variant binnen de doughnut hole waarover hoogleraar (mede bedenker van het begrip the bottom of the pyramid,) en impact entrepreneur Stuart Hart al eerder schreef op nextbillion.net en dat werd samengevat in IINieuws htIINieuws15okt11. Kort samengevat impact investing heeft een investeringsgat tussen start-ups of prille ondernemingen en florerende bedrijven die investeringen zoeken om door te groeien en op te schalen. In het rapport van de Monitor Group en Acumen Fund “From Blueprint to Scale” wordt dit the pioneer gap genoemd (p.10-20 op pag 13 staan de kenmerken van een pioneer firm's jouney inclusief key activities, key needs en end milestones.

Upaya, de leerweg
Gastbloggers zijn Sachie Senoy en Brian Arbogast, de oprichters van Upaya een impact investeringsfonds voor armoedebestrijding door werkcreatie. Upyaya is Sanskriet, ik vertaal het hier vrij als leerweg (in het Bhoedisme naar verlichting). Shenoy is zo'n 10 jaar actief voor social enterprises gericht op de base of de Bottom of the Pyramid, (social) impact meting en investeringsadvies. Brian Arbogast is senior adviseur bij the Boston Consulting Group (Technology, Media en Telecom) en werkte daarvoor 20 jaar bij Microsoft. Uitgebreidere CV's op authorposts. Hun Upaya wilde een for-profit onderneming zijn, maar even the most socially minded investors konden hun onrealistische winst verwachtingen voor start up's in het straatarme Noord India niet serieus nemen. Bovendien was er de hoge overhead van de actieve ondersteuning van de investee ondernemers. Dus besloten Shenoy en Arbogast dat chari's de aangewezen funders voor hun investeringsplannen waren. Want het voordeel boven grants is dat er ook financiële rendementen kunnen komen. Daarnaast wil Upaya doorlopend investeren en daarom werd het een soort revolverend fonds, de opbrengsten van 'exits', succesvolle verkoop van deelnemingen, worden geherinvesteerd in nieuwe ondernemingen voor de portfolio. (Zie ook Simon Wong in IINieuws 1nov2011). En gelukkig zijn er voldoende impact investors geïnteresseerd om in te stappen voor de financiering van de opschaling als Upaya exit

What We’ve Learned Along the Way
Deze frase is een populaire kreet in jaarverslagen van Amerikaanse chari's en ook Upaya deelt hier haar ervaringen:
Unieke uitdagingen vragen om unieke -niet standaard- oplossingen aangepast aan de locatie en de cultuur, incubator en social enterprise academies, clinics, handboeken en wat al zijn nuttig, maar blijf doel(groep)gericht;
Don't aim to be hip, sexy or high tech per se: wees praktisch in het vermarkten van diensten of producten dat verzekert afzet en omzet;
Begin klein ook als je grote opschalingsambities hebt: een klein begonnen, maar financieel duurzaam model of pilot met bewezen impact, kan makkelijker(er) impact investors aantrekken dan een ambitieus plan zonder proof of evidence.


II MARKETING

Verklaring van Berlijn
De 22 duurzame banken verenigd in Global Alliance for banking for on Values, GABV, waarvan de Tridos Bank lid en secretariaatsvoerder is, heeft in Berlijn een Verklaring uitgegeven om het banken systeem te veranderen. Het woord moeten wordt niet geschuwd in de uitwerking van de 3 hoofdpunten en men eist verder dat de huidige hervormingen van de financiële sector verder kijken dan het voorkomen van crises.

Transparantie; om het vertrouwen in het financieel systeem te herstellen moeten banken open zijn over hun business model, het vermogensbeheer van cliënten en rapporteren volgens gebruikelijke standaarden zoals de Global Reporting Initiative, GRI (ned).
Duurzaamheid; banken zijn essentieel voor de transitie naar een duurzame economie en daarom moeten zij rapporteren over sociale en ecologische impact binnen de regelgeving voor banken.
Diversiteit; de diversiteit van economiën, culturen en gemeenschappen vraagt om een divers netwerk (aanbod) van banken. Overheden moeten diversiteit in het banken aanbod opnemen in hun hervormingsbeleid.

Triodos bank Peter Blom, tevens voorzitter van de GABV brengt het allemaal wat diplomatieker (vertaling door de blogger) “We willen bouwen op de successen van duurzame banken om partnerships en echt innovatieve benaderingen te ontwikkelen voor een financieel levensvatbare toekomst voor banken. Een positieve toekomst gericht op de mensen en het milieu waarvan de banken afhankelijk zijn”. Bron: gabv.org/berlin-declaration-to-transform-the-banking-system


POLICY & POLITICS

P
rogramme Related Investments
Forbes.com brengt de Amerikaanse optie van Programme Related Investments (PRI's) voor chari's nog eens onder de aandacht met een artikel van Nicole Motter, jurist in de Amerikaanse staat Georgia. Programme Related Investments zijn leningen of equity investeringen die aansluiten bij de ideële doelstelling van chari's en de fiscus (IRS) heeft eisen geformuleerd waaraan PRI's moeten voldoen om de voordelen te benutten. Van de duizenden steun verlenende chari's zijn echter slechts enkele honderden PR-Investors, terwijl dit het beschikbare kapitaal om maatschappelijk doelen te bereiken enorm kan vergroten. (Bron Foundation Centre)

Gunstige regelgeving
Motter begint met een opsomming van de voordelen voor de PR-investors. In de VS moet een (vermogens)fonds jaarlijks 5% van haar vermogen besteden. Maar PRI's mogen worden meegeteld bij die 5%, ook al komt het ingelegde kapitaal weer terug en liefst met rendement, zij het dat het vaak een zachte lening betreft of patient PE kapitaal. PRI's tellen ook niet mee bij de excess business holdings tax (bij meer dan 20% belang in for profit ondernemingen) en de jeopardizing investment tax op investeringen die het werk van de chari in gevaar kunnen brengen, omdat ze als risicovol worden beschouwd. Motter gaat dieper in op deze materie, samenvattend: huiver voor een negatieve PRI beoordeling van de fiscus, die zelfs zelden navraag doet, is overdreven en fiscaal niet eens erg ongunstig. Een kleine procentuele allocatie voor PRI's voorkomt een negatief oordeel mbt het risicogehalte voor de chari.

All the cool kids are doing it
Motter benadrukt dat enkele grote en bekende chari's het al tientallen jaren doen en dat PRIs niet beperkt zijn tot de bekende social housing en community development investeringen. Ze noemt 2 bekende impact PRI/MRI investors. De Kellogg Foundation reserveert 75 miljoen US$ voor haar missie gerelateerde investerings programma (Noot van de Blogger dat is zonder de fiscale voordelen) voor voedzaam eten voor arme kinderen, hun families en gemeenschappen. Maar ook PRI's in onderwijs, cultuur, welzijn en gezondheidszorg nemen toe, zoals die door de Bil&Melinda Gates Foundation zie IINieuws/charity-cases-VS in een biotechnologie (vaccins)onderneming.


EVENT

G
renzen aan ethisch beleggen?
de Vereniging van Beleggings Adviseurs organiseert voor beleggers, bestuurders en beleidsmakers een symposium: Van bommen tot bont: blijft die grens maar schuiven? Waarom pensioenfondsen ethische keuzen maken, hoe ze dat doen en waar het ophoudt.
Noot van de Blogger: De pensioenfondsen, institutionele investeerders, zijn de grote motor voor ethisch duurzaam beleggen in Europa en Nederland. Hopelijk houdt blijft het inzicht over wat ethisch verantwoord is voort schreiden en schuiven de grenzen steeds verder op!

S
prekers: Martijn Huijnen, SPF Beheer hij zette oa het beleggingsbeleid op voor het Spoorwegpensioenfonds en het Pensioenfonds Openbaar Vervoer. Johan der Ende van KBR Finance v/h PGGM over Ethiek in het beleggingsbeleid, Masja Zandbergen van Syntrus Achmea geeft de Stand van zaken weer, dr. Mariëtte van den Hoven van het Ethiek Instituut van Universiteit Utrecht over Praktisch keuzes maken in ethische dilemma’s Vragenstellen en borrel.

Datum 12 april 2013, van 13.30-17.30 uur.
Kosten: 60 euro voor niet VBA leden. VBA Leden gratis.
Locatie: Auditorium van Holland Financial Centre, Symphony toren, Zuidas Amsterdam. Route: hollandfinancialcentre
Aanmelding: secretariaat@nvba.nl


Webinars ESG in Asset Classes
MSCI ESG Research, IPD, the Centre for Responsible Banking and Finance (RBF) / University of St Andrews, Responsible-Investor.com, UKSIF, Association for Sustainable & Responsible Investment in Asia (ASrIA), SIF Japan, Social Investment Organization (SIO) en de VBDO organiseren drie Global ESG Leaders webinars.

De webinars over ESG factoren in verschillende asset classes zijn onderverdeel naar regio: -1- Azi
ë en de Pacific, -2- Europa, het Midden Oosten en Afrika en -3- Noord Amerika). De webinars gaan in op het integreren van verantwoord beleggen methodieken en thema's en de mogelijkheden van verantwoord beleggen in asset classes.

Da
tum
11 april. Tijden afhankelijk van de regio. Doelgroepen professionals Meer informatie: MSCI.com/global esg leadershipforum 2013


JOBS
 
Cordaid zoekt Investment Manager Health
Cordaid, fusieproduct van de Katholieke Ontwikkelingsorganisaties zoekt een Investment Manager Health. Cordaid is een impact investor in haar bestedingen en haar vermogensbeheer (Zie Charity-cases Nederland) en heeft door haar voorganger (merk) Memisa veel ervaring met medische ontwikkelingssamenwerking.

De Investment Manager Health (for Afrika) zal een leidende rol nemen on het ontwikkelen en structureren van een health investment fund. De manager zal investeringsvoorstellen acquireren en beoordelen. Due diligence uitvoeren en het interne en externe besluitsvormingsproces begeleiden. Standplaats den haga, veel reizen. Deadline 8april13 Meer op jobs.thegiin/investment-manager-health-at-cordaid


Bamboo Finance career opportunities
Bamboo Finance de (microkrediet) impact investing pionier heeft 2 vacatures voor haar werk in Afrika Investment Manager Energy Africa en Investment Analyst Africa waar ze wil groeien omdat II ''hot'' is en een in Azië”: Investment Manager Asia

Bamboo Finance is een van de impact investing ondernemingen van Jean-Philippe de Schrevel, CEO en mede-oprichter van BlueOrchard, oprichter en CEO van BambooFinance en haar OasisFund. De bedrijven zijn gespecialiseerd in asset management en microkrediet en gericht op positieve sociale impact met 2% boven marktrendement (LIBOR London Interbank Offered Rate) voor haar microkrediet afdeling. Bamboo Finance heeft veel the first to op haar naam staan, zie hiervoor Bamboofinance/about

Bamboo Finance investeerders zijn HNWI (high net-worth individuals), family offices, microkrediet- en Europese pension funds en recent een groot fonds uit Abu Dhabi, een nieuwe markt. Bamboo werkt vanuit Luxemburg, Genève, Zurich en heeft regionale kantoren in Bogota en Singapore en nu doos ook in Oost Afrika.

De investeringen zijn meestal in: private equity, growthstage en rond de 3 tot 7miljoen euro, vooral in de 1e/pioniers investeringsfondsen in multi-sectoren, bedrijven en regio's. Het neemt nooit een meerderheidsbelang, want het wil een fonds niet bezitten of besturen. Het is wel betrokken bij de bedrijven in de portfolio door in de raad van de bestuur te zitten. Ze helpen (key) personeel en talent aantrekken. (Bron: IINieuws-1juni12 nav een interview dat Warton University USA hield met haar oud-student de Schrevel.

Van de kandidaten wordt oa gevraagd:
- long term and genuine interest in “Base of Pyramid” investments, and motivated by our vision: through strong values and sound business principles, Bamboo Finance sparks and leads a major transformation to more efficient capital markets for social and environmental change, thus directly resulting in the expansion and replication of powerful models which solve society's most critical problems.

Meer informatie over de vacatures (pdf's) op: bamboofinance/career-opportunities


CASE

KerkinActie
KerkinActie is het fondsenwervingsmerk van een aantal Protestantse kerken maar de kleine deelnemende kerken leveren nauwelijks omzet. Het is een van de grotere fondsenwervers van Nederland maar buiten Protestantse kringen minder bekend. KerkinActie zal dan ook in haar keuze van haar projecten de nadruk leggen op versterking van het draagvlak. Daarnaast wil Kerk in Actie een stem laten horen tegen onrecht in Nederland en in de landen waar Kerk in Actie met partners samenwerkt. Ten slotte zet Kerk in Actie in op directe diaconale (mensen helpen in binnen en buitenland) en missionaire (geloofsverkondiging) samenwerking en steunverlening.

Inkomsten en vermogen
KerkinActie haalde in 2011 ruim 40 miljoen Euro op. Omdat KerkinActie typisch meerjarige projecten ondersteunt heeft het behoorlijk eigen vermogen in vergelijking met de jaaromzet: bijna 25miljoen euro, waarvan vrije reserves ruim 11miljoen Euro en geoormerkte fondsen 13,5 miljoen Euro. De inkomsten uit het vermogen bedroegen in 2011 ruim 4 ton ofwel 1,6% dat is niet veel maar 2011 was een erg slecht beleggingsjaar.

V
ermogensbeheer
De inkomsten van de Protestantse kerk(en) in Nederland (PKN) voor KerkinActie komen uit de (maandelijkse) kerkelijke collecten, speciale fondsenwervende acties voor projecten en programma's en van particulieren. Het vermogensbeheer van KerkinActie is afgeleid van het beleid van de PKN, de omzet van de PKN is ongeveer 2x dat van KerkinActie en de PKN nam in 2007 de nota 'Duurzaamheid en Beleggingen van de Protestantse Kerk in Nederland' aan. Begin 2010 is het beleid geëvalueerd en aangepast. De beleggingsportefeuille voldoet geheel aan het door de synode (hoogste besluitnemend orgaan van de PKN) vastgestelde duurzaamheidsbeleid.

A
sset allocatie
De asset allocatie voor de Protestantse Kerk in Nederland, op grond van het rendementsdoel gebaseerd op de lange termijn beleggingshorizon en het Accra Appèl*, is vast gesteld op:
20% in Oikocredit (zie market oa nav het Accra Appel ondanks het lagere (2%) rendement) en de Stichting Protestants Diakonaal Krediet Nederland PDKN;
40% in obligaties;
40% in aandelen (inclusief aandelen vastgoed),
elk met een bandbreedte van 10%, de duurzame invulling zal worden voortgezet. (Zie hieronder het betreft duurzame (aandelen) beleggingsfondsen en duurzame (obligatie) indexen
* Ook wel bekend als het Verbond voor economische en ecologische gerechtigheid.

Duurzaamheid criteria
Wat betreft die duurzame inrichting voor aandelen stond in de notitie uit 2006: 'door (in) een gespreid aantal duurzame beleggingsfondsen te beleggen en het eigen beheer van de portefeuille voort te zetten dan wel (geheel of gedeeltelijk) in beheer te geven mits daarvan, na aftrek van de extra kosten, een extra rendement te verwachten valt'.

Wat betreft de duurzame inrichting voor obligaties stond in de notitie uit 2006:
''in die obligaties te beleggen van bedrijven waarvan de aandelen onderdeel uitmaken van een of meer duurzaamheidindexen (ASN Trouw-index, Dow Jones World Sustainable Index, Dow Jones Stoxx Sustainability Index, Domini400, FSE4Good Index, Kempen SNS Smaller Europ SRI Index, Ethibel Sustainability Index en ASPI Eurozone). Waar mogelijk en opportuun zal in duurzame obligatie beleggingsfondsen worden belegd.

Om de financieel zelfstandige lokale Protestantse kerken of gemeenten te stimuleren om hun vermogensbeheer ook duurzaam aan te pakken heeft de PKN in 2010 de handreiking (pag. 150) 'Investeren je missie' uitgegeven dat niet online beschikbaar is, wel de inhoudsopgave met mmv van oa Oikocredit, Triodos Bank, ASN en de VBDO. Online staat het hoofdstuk over vermogensbeheer door Theodoor Gilissen. Daarin de basics van duurzaam beleggen Link Gilissen Duurzaam beleggen voor kerken Het meldt daarin o.a.: In de afgelopen 10 jaar is duurzaam beleggen min of meer standaard geworden bij vermogensfondsen. … Binnen de charitatieve sector in het algemeen en kerkelijke instellingen in het bijzonder zijn op het vlak van (duurzaam) beleggen de volgende trends merkbaar: (1) Het beleggingsbeleid wordt geprofessionaliseerd; (2) Er wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van beleggingsfondsen; (3) Er wordt in toenemende mate passief duurzaam belegd.

Conclusie
De Protestantse Kerk in Nederland / KerkinActie heeft een eigen en praktische invulling gegeven aan haar duurzaam beleggingsbeleid met de nadruk op het benutten van het bestaand en evoluerend aanbod van duurzame beleggingen. Opvallend is de substantiële keuze met 20% asset allocatie voor -1- Oikocredit (ooit voortgekomen uit een oproep door de Wereldraad van Kerken) en het eigen PDKN, -2- duurzame beleggingsfondsen en -3- duurzame indexen. Het ziet er naar uit dat de PKN KerkinActie hierdoor 100% duurzaam belegt, een mooie hoge score zeker naast de 20% impact (first) investments in Oikocredit (tegen een iets lager dan marktrendement) en het Protestants Diaconaal Krediet Nederland (waarvoor hetzelfde geldt). Kortom: I'm proud to be Protestant!

Bronnen: KerkinActie JV2011/financien/duurzaamheid, Protestantse Kerk in Nederland (Pdf) PKN/JR2010, Notitie Synode Beleggingsbeleid (Pdf) PKN/Notitie duurzaamheid en beleggingen en evaluatie, CBF keurmerk (inkomsten en vermogen) cbf.nl/Kerk-in-Actie-PKN, JV PDKN (pdf) PDKN-JV2011

Geen opmerkingen:

Een reactie posten