15 maart 2012

Impact Investing Nieuws 15maart2012

Deze keer: 4% groei microkrediet in 2011, ASN en Triodos groeien in 2011, crowdfunding & policy, Forbes over institutionele investeerders en II in de VS, MIT stuk over verzekeren van de kapitaal flow naar II, charity & transparantie, het OranjeFonds en McKinsey&Co Groeiprogramma, My First Investment event, syllabus van Johns Hopkins cursus over II en als case Google.org


MARKETPLACE

Groei microkrediet vertraagd
ING communiceerde begin maart dat de wereldwijde groei aan internationale microkredieten vorig jaar verder vertraagd is door de economische crisis. In 2007 was de groei 50%, in 2008 23% en in 2011 daalde de groei naar 4%. Dit percentage wordt ook voor 2012 verwacht, maar is afhankelijk van de afhandeling van de Europese schuldencrisis.

Op de site van het Economisch Bureau van ING staat het rapport A Billion to Gain: The Dutch contributions to the microfinance sector’ (maart2012) opvolger van het rapport uit 2006 over de microkrediet sector. Een sector waar volgens ING nu 80miljard US$ in omgaat en waar buitenlandse bedrijven zo'n 25miljard US$ investeren.

Het aandeel van Nederland bedraagt 2,1miljard US$ of 8,4% van de impact investors zoals (particuliere) donoren, internationale hulporganisaties en bankinstellingen . ING stelt verder ''Naast financiële steun leveren de Nederlanders ook kennis en lopen zij voorop bij de implementatie van initiatieven die transparantie en het maatschappelijk rendement van de sector vergroten''.

De 16 onderzochte Nederlandse banken en ontwikkelingshulp/medefinancieringsorganisaties investeren in microkredietprojecten in 94 landen. Op alfabetische volgorde ABNAMRO, ASN, Min van BuZa/OS, St DOEN, FMO, Hivos ICCO, ING, Oikocredit, Oxfam Novib, Rabobank, SNSbank, SNV, Terrafina Finance, Triodos, Triple Jump zijn verenigd in het Nederlands Platform voor Microfinanciering.
Noot van de Blogger Hieronder bij ook Gelezen: een Johns Hopkins syllabus voor de cursus 'Beyond microcredit & II'' Bron: ING A_Billion_to_Gain

ASN BANK blijft groeien
ASN de grootse duurzame bank van Nederland, groeide ook in 2011. Het heeft 10,3miljard vermogen onder beheer (+900miljoen euro of 9,6%). Noot van de Blogger: ASN had in 2010 met 8miljard euro 1,3% geschat marktaandeel Bron: RapportEerlijkeBankwijzer.
ASN Bank heeft nu 575.000 klanten (+11%) de jaarlijkse groei is bijna 50.000 klanten en ASN verwijst bij dit succes naar haar 1e ASN TVspot. Het haalde in de Consumentenbond Bankenmonitor een 8,1 en werd ook uitgeroepen tot de klantvriendelijkste bank van Nederland door Marketresponse op basis van een social media (Facebook & Twitter onderzoek). Het tarief voor bankieren daalde bij ASN Bank (en SNS Bank en Regiobank) met gemiddeld 12% (Consumentenbond).

Winst
De nettowinst van de bank kwam met 51,1 miljoen euro (+18%) Noot van de Blogger: dus 0,5% rendement, maar beleggen in ASN is niet mogelijk. De beleggingsportefeuille van ASN ging in de min (5,4%) met als positieve uitzondering het duurzame obligatiefonds (+2,81 procent) en het ASN Novib Microkredietfonds (+4,92 procent).

Duurzaamheid en impact investing
ASN Bank haalde bij verschillende onderzoeken van de Eerlijke Bankwijzer de hoogste score. De ASN Bank was mede-financier van grote wind- en zonne-energieprojecten, zoals Global Tech1 (29 miljoen euro) en Lavansol (25 miljoen euro). In 2012 gaat ASN het meeste van zijn kapitaal investeren in hypotheken, energie, sociale woningbouw en zorg. ASN Bank is een dochter van SNS Bank. Bron: ASNbank


TRIODOS Bank groeit
Triodos Bank groeide in 2010 naar 4,3miljard onder beheer (+23%). Noot van de Blogger: Het had in 2010 met 3miljard euro 0,2% geschat marktaandeel Bron: RapportEerlijkeBankwijzer. Het aantal klanten groeide naar 355.000 (+24%) Het haalde in de Consumentenbond Bankenmonitor een 8,1 en de hoogste Sentimentscore (social media berichten met een positieve lading) in een klantvriendelijkheidsonderzoek bij banken door Marketresponse op basis vaneen online Facebook & Twitter onderzoek. Onderzoek minimagazine-banken.

Winst
De nettowinst steeg naar 17,3miljoen euro (+51%) Noot van de Blogger: dus 0,4% rendement. Het eigen vermogen groeide met 89miljoen euro tot 451miljoen euro, waarvan 75miljoen werd opgehaald met certificaten van aandelen bij mn particuliere beleggers in Nederland, Belgie en Spanje. Noot van de Blogger: Die certificaten stegen 50% in waarde. Noot van de Blogger: Het tarief voor bankieren bij Triodos Bank is gestegen (Consumentenbond).
De inleg in Triodos Investment Management beleggingsfondsen groeide naar 2,1miljard euro (+17%). De groei komt van (semi-) institutionele investeerders in het Ampere Equity Fund en Triodos Microfinance Fund en particuliere investeerders in Triodos Fair Share Fund. Bij tot 2014 fiscaal gefaciliteerde fondsen Triodos Groenfonds en Triodos Cultuurfonds vond 12 tot 15% uitstroom plaats.

Duurzaamheid en impact investing
De kredietverlening aan duurzame bedrijven steeg naar 2,8 miljard euro (+33%). Vanwege kinderziektes binnen de sector energieopwekking met biomassa is de voorziening van risico's 15,8miljoen euro (+50%). Het is een relatief jonge sector binnen de duurzame energiesector, met nieuwe technologie die nog sterk in ontwikkeling is; de markt voor biomassa is nog klein en volatiel. Triodos Bank financiert meer dan 350 duurzame energieprojecten in Europa, die samen voorzien in de energiebehoefte van 1,5 miljoen huishoudens (1,2 miljoen in 2010). 
De bank is ook financier van ruim 500 projecten in de culturele sector; 6,8 miljoen mensen hebben in 2011 culturele evenementen en podia bezocht die door Triodos Bank zijn gefinancierd. De Triodos microfinancieringsfondsen investeren in 44 landen en financieren 97 micro-financieringsinstellingen. Gezamenlijk bereiken ze 7,9 miljoen eindklanten, waarvan 66% vrouw en 46% woonachtig in rurale gebieden. Bron: PB Triodos

Noot van de Blogger samen hebben ASN en Triodosbank 11mijard euro duurzaam belegd vermogen onder beheer, tegen bijna 17miljard duurzaam belegd vermogen bij de Rabobank.

II THINKING

Socially Responsible Equity
McKinsey Consultant Alex Hamilton Chan v/h MIT schreef voor de Stanford Social Innovation Review The responsible hand overcoming the shortcomings of impact investing. Chan wijst op 3 zwakke plekken die op de lange termijn de ontwikkeling van II ondermijnen. Het betreft de afwezigheid van: - incentives voor het impact aspect,- incentives voor impact efficiency en – duidelijkheid over de 'trade-off', de afweging tussen financieel en impact rendement*.

Er is een theoretische oplossing voor de door Chan gesignaleerde ze tekortkomingen: MIT's (Chan's) concept van Socially Responsible Equity (Academic paper 30p) of SRE. Het is een vorm van aandeelhouderschap waarbij de aandeelhouders een beperkt deel van de huidige en toekomstige cashflow/winst kunnen afromen. Het bereikte impact niveau bepaalt welk deel dat is.

Huidige stimulerend bedoelde wetgeving in de VS schiet tekort op de door Chan genoemde zwakke plekken. In elf staten in de VS hebben Benefit Corporation of B Corps de vrijheid naast maximale winst voor de aandeelhouders (een wettelijke plicht voor ondernemingen met aandeelhouders) om ook niet-financiele doelen na te streven zoals sociale- en/of milieudoelen. De vereiste certificering* vraagt echter niet om maximalisering van de sociale en/of milieu doelen en zijn geen financiele incentives voor. * Noot van de Blogger: niet te verwarren met B Lab ge-keurmerk-te corporations. Ook Social Impact Bonds (VK) of Pay-for-success- Bonds (VS) hebben geen efficiency incentive. Er is een voordeel voor meer impact per project, maar niet voor grote efficiency of lange termijn doelen.

Marktwerking stimuleert efficiency door winst maximalisering, kostenverlaging, hoge productie, het bevordert investeringen en vermindert verspilling. SRE is een incentive voor impact maar (enthousiasme voor) aandeelhouderschap is afhankelijk van winstgevendheid. De respons van de Indiase Economie Nobelprijswinnaar Amartya Sen op het SRE concept is dat het de marktwerking behoudt, maar ook incentives voor sociale doelen in zich heeft.

* Noot van de Blogger Mijn inziens is dat voor de eerste 2 niet helemaal terecht. De door de GIIN ontwikkelde impact meting standaard IRIS en de (nog niet openbare) rating in GIIRS werken ongetwijfeld als incentives voor het impact aspect en de efficiency. Het zijn transparante benchmarks en dat verhoogt als snel het streven van de al of niet vrijwillige deelnemers om actie te ondernemen. Voorwaarde is wel dat de schaal van de onderzoeks/deelnemersgroep continue groeit. Succesvolle voorbeelden in Nederlands zijn de transparantiebenchmark van het Ministerie van Economische Zaken (uitgevoerd door KPMG) van de duurzaamheid van de bijna 500 grootste ondernemingen van Nederland en de EerlijkeBankwijzer die Nederlands grootste banken beoordeelt op duurzaamheid criteria.

Met dank aan PYMWYMI, getipt via hun facebook page. Bron: ssireview CV Chan ssireview Chan's paper conferencedevelopments Noot van de Blogger: Ik heb het stuk voor Gelezen gescand, maar was vanaf p8 de draad al kwijt vanwege alle wiskundige formules.


CROWDFUNDING

Crowdfunding & Policy
Geldvoorelkaar, het enige door de AFM goedgekeurde crowdfunding platform heeft / sponsort een informatieve site over crowdfunding Op deze site staan de Kamervragen van medio feb12 aan Minister de Jager over crowdfunding. De minister is voorstander van een verantwoorde groei van crowdfunding door actief advies en onderzoek van de toezichthouders DNB en AFM.

Uit de antwoorden van de minister: Crowdfunding heeft de potentie om een nuttige aanvulling op het beschikbare palet aan financieringsmogelijkheden te worden. De toezichthouders DNB en AFM bieden actief inzicht en/of adviseren (aan crowdfundingplatforms) in welk toezicht en regulering van toepassing is. Want het is Afhankelijk van de gekozen opzet en structuur van het bedrijfsmodel, de ondernemer en de aard van de activiteiten zijn voor crowdfunding de regels van de Wet op het financieel toezicht van toepassing. Om recente ontwikkelingen te blijven volgen zal binnenkort opnieuw een rondetafelgesprek met crowdfunding platforms op het gebied van bedrijfsfinanciering worden georganiseerd. Hieraan zullen ook de AFM en DNB deelnemen. Bron: crowdfunding beantwoording-kamervragen-over-crowdfunding


MEDIA

Forbes.com II at scale
Rahim Kahani interviewde voor Forbes Ben Thornley van InSight over impact investing (II) at scale. Ben Thornley schreef een rapport over II door overheden en institutionele investeerders (pensioen en vermogensfondsen). Institutionele investeerders hebben ruim 24triljoen US$ onder beheer en zijn en belangrijke factor in de VS en op de wereldwijde kapitaal markten.

Het rapport is een initiatief van Pacific Community Ventures (voor Community Development) en het Initiative for Responsible Investment van Harvard BU. Het werd gefinancierd door The Rockefeller Foundation. De onderzoekers waren (aangenaam) verrast door de creativiteit van institutionele investeerders om -ondanks fiduciaire beperkingen en opvattingen over portfolio management- te investeren in regionale economieën. Deze institutionele investeerders behalen naast de sociale en milieu impact ook een competitive rate of financial return.

Ook vonden de onderzoekers honderden voorbeelden van regelgeving en programma's door de Amerikaanse overheden voor II. In het rapport staan 3 suggesties (mogelijk maken, integreren en ontwikkelen) voor overheden om II (sectoraal of qua fase) verder te stimuleren. Overheden spelen al een centrale rol als inschrijver bij emissies, mede investeerder, regelgever, leverancier van goederen en diensten en technical assistance (advies) en als subsidiegever. Maar II door institutionele investeerders in de VS is al een realiteit, die door beleidsmaker verder gesteund en opgeschaald kan worden. Thornley et al zouden graag zien dat het rapport wordt gezien als appèl voor verdere facilitering van cross-sectorale samenwerking.CHARITY

Vermogensfondsen & Transparantie
Vermogensfondsen blinken niet uit in transparantie, maar dat gaat veranderen. De FIN, vereniging van (vermogens)fondsen attendeert haar leden op de komende publicatieplicht voor stichtingen per 1 juli 2012. Die publicatieplicht is al in 2009 aangekondigd door toenmalig staatssecretaris Albayrak. De FIN attendeert de leden ook op de nieuwe (data) Kennisbank Filantropie van dagblad Trouw en Independer (vergelijkingssites) waar goede doelen en vermogensfondsen gegevens kunnen aanleveren. De Kennisbank Filantropie structureert de data en ontsluit de informatie aan een groot aantal samenwerkingspartners. Via hen komt de informatie uiteindelijk bij donateurs. Zo werken wij aan een transparante en efficiënte filantropische sector. Hier staat het huidige overzicht van goededoelen. Tot slot vraagt de FIN aandacht voor de Transparant Prijs 2012 en de deadline van 1 juli 2012 om jaarverslagen in te sturen in de categorie 'Vermogensfondsen'. Noot van de Blogger deelname aan de Transparantprijs betekent niet per se dat een verslag digitaal beschikbaar is. Bron: vereniging van fondsen en Kennisbank Filantropie


Oranje Fonds Groeiprogramma
31 maart as sluit de deadline voor het 3e Oranje Fonds Groeiprogramma. Het is een programma voor 'ambitieuze sociale ondernemers' die ondersteuning (training&coaching) en financiering ontvangen (max. 50.000euro per jaar, max. 3,5 jaar) om hun succesvolle lokale initiatief nationaal uit te rollen. Het programma is een samenwerking van McKinsey&Co en het Oranjefonds. 
Meer weten? Bekijk hier alle veelgestelde vragen over het Groeiprogramma. Hier staat het inschrijvingsformulier. Aan deelname gaat een selectieprocedure vooraf.

Het Oranje Fonds
Het Oranje Fonds is met circa 177miljoen euro vermogen (2010) het grootste sociale fonds van Nederland. Het ondersteunt sociale initiatieven gericht op Diversiteit, Samenhang in de Buurt en Actief Burgerschap. Het Oranje Fonds v/h het Juliana Welzijn Fonds 1948) is geleidelijk gegroeid door o.a. schenkingen en beleggingen en in 2002 gefuseerd met het huwelijksgeschenk aan HKH Willem Alexander en HKH prinses Maxima. In 2009 werd 80 miljoen euro aan vrijkomende deposito’s in de duurzame lijn herbelegd bij Staalbankiers (50%) en bij Triodos Bank (50%) Het investeert o.a. 10% in vastgoed waaronder Stadsherstel nv's (Amsterdam, Den Haag, Utrecht etc).


EVENT

My First Investment is een event voor startende (private equity) investeerders georganiseerd door Sprout en de Investeerdersclub. Sprout 'biedt informatie en inspiratie voor ondernemers die willen groeien' door een blad, site en netwerk en de Investeerderclub is het meest informele 'informals' netwerk van Nederland! Investeren gaat volgens ons over vertrouwen en fun. De investeerdersclub werkt samen met Poen&Partners, een gelegenheidsnetwerk voor duurzaam ondernemen en dito investeren.

Het is geen impact investment event, maar sprekers zijn o.a. Korstiaan Zandvliet van Symbid over crowdfunding: als je klein wilt beginnen met investeren. En Martijn Blom (de Investeerdersclub en Africa Unsigned): over de kansen en risico’s van informal investment.
Leden van de investeerdersclub betalen 20euro (voor het eten, aanmelden@deinvesteerdersclub.nl) niet-leden betalen 44,50pp of krijg 50% korting via de site. Bron: droomzaken


GELEZEN

Johns Hopkins cursus investeren at the Base of the Pyramid
Online stuitte ik op de cursus beschrijving met uitgebreide leeslijst van Beyond Microfinance Impact Investing: Financial Inclusion and Value Creation at the Base of the Pyramid* door Johns Hopkins School Advanced International Studies. Noot van de Blogger: Van de leeslijst heb ik al een aantal gelezen&samengevat, zie Gelezen bronnen. *De base/bottom of the pyramid is een begrip van Pralahad en betreft het armste miljard mensen. Meer: (pdf) Fortune at the Bottom

De docenten zijn Monica Brand (ACCION Frontier Investment) Gil Crawford (MicroVest fund) en Steve Wardle (Grameen foundation Pioneer Fund). De cursus is bedoeld voor Impact Investors in private equity en/of voor social enterprises die kapitaal willen ophalen.

Aanleiding
De cursus is gegeven in 2010 & 2011 en wordt ook dit jaar aangeboden (sais). Voor de docenten stond/staat microkrediet op een keerpunt: de Nobelprijs voor de vrede voor Grameen's Mohammed Yunus en de 5 beursgangen van microkrediet instellingen (MFI's) zijn mijlpalen. Vooral omdat op de beursgangen niet werd ingeschreven door grote banken (als Credit Suisse en Citigroup) en zij toch tot wel 13x overschreven werden. Dat betrof Compartamentos, Latijns Amerika's grootste MFI. Sindsdien zijn banken wel ingestapt, maar ook nieuwe spelers hebben het terrein ontdekt voor uitbreiding van hun markten (mobiele telefonie met betaal opties), uitbreiding van het aanbod/assortiment (financial inclusion) en online investerings(donatie)platforms zoals Kiva.org.

Opzet
II wordt vergeleken met en afgezet tegen venture kapitalisme (VK) en de cursus bevat dan ook standaard VK stappen. Inhoudelijk wordt ook gekeken naar innovaties voor MFI's door de stand van de (kosten verlagende en bereik vergrotende) technologie (ITC), distributie (mobiel bankieren, de flappentap, retail) en nieuwe producten zoals micro-hypotheken en -verzekeringen. De cursus behandelt nieuwe business modellen voor microkrediet (commercialisering, concurrentie en globalisering), fondsenwerving en/of screening, voorwaarden (een hele week), waardering en due diligence, deals impact meting, risico management en exits. Hiermee wordt een realistisch beeld gegeven van de praktijk en alleen echte MFI en financial inclusion cases worden bestudeerd.

De interessante vraag bij de cursus is: What does the impact investing field need to do / accomplish in order to be mainstream rather than marginal (and attract the trillions of dollars available in the capital markets – or should that not be the goal?) Noot van de Blogger: Om (ook) de Base of the Pyramid te bereiken.
Bij de verbreding van het aanbod wordt een week stilgestaan bij de obstakels om van micro verzekeringen (financial inclusion) net zo'n succes te maken als van microkrediet en een week bij micro hypotheken. Ook wordt een week stil gestaan bij de rol van het management en 'governabce; bij snelle en grote groei. Bron:JHU Beyond MF syllabus


CASE

Google.com en Google.org
Deze keer de Google en haar Foundation. Michael Porter en Bill Clinton noemen Google een bedrijf dat de corporate cultuur heeft veranderd van 'social responsibility (do no harm) naar shared value' (do good). IINieuws15feb12 Clinton en IINieuws 15maart2011 Porter. De missie van Google is 'Organize the world’s information and make it universally accessible and useful'. Duurzaamheid is een van de kernwaarden en Do the right thing; don’t be evil (list-of-google-core-values)

Peilers
Google heeft 3 peilers: -1- Venture: omdat het gelooft in de kracht van grote ondernemingen om de wereld te veranderen. Het wil 200miljoen US$ per jaar investeren in internet, software en IT, en vooral in mensen (portfolio): wel duurzaam niet direct impact investment. -2- Green Initiatives mn groene, schone energie, omdat duurzaamheid een kernwaarde is van de oprichters* en omdat 'being green makes business sense'. Google Green investeerde meer dan 915miljoen US$ in schone mn zonne- en wind energie ofwel impact investments. (collaborations) -3- Google.org (Noot van de Blogger: org als afkorting voor organisatie itt het bedrijf) gebruikt Google's informatie en technologie 'kracht' om producten te bouwen en voor beleidslobby voor 'wereldwijde uitdagingen'. De Google.org thema's zijn: ondersteuning van STEM-onderwijs (onderwijs in exacte en technische vakken: Science, Technology, Engineering en Math), onderwijs voor meisjes, zelfontplooiing dankzij technologie en de strijd tegen mensenhandel en moderne slavernij.
*De oprichters van Google: Brin en Page zijn investeerders in Tesla de Amerikaanse elektrische personen auto. Page en Brin investeren ook in schone energie zoals (off shore) wind energie.

Vermogensbeheer
Google.org is opgericht na de beursgang van Google door het reserveren van 10% van de 3 miljoen aandelen voor de van belasting vrijgestelde Google Foundation. Het is het rijkste bedrijfsfonds in de VS. Haar vermogen (Internal Revenue Service form 990) in 2009 bedroeg ruim 82miljard US$, waarvan ruim 90% in cash & savings en 12miljard USD in 'other investments' (ofwel geen staatsobligaties, aandelen, land&vastgoed of hypotheken). In haar gewijzigde statuten uit 2007 staat over investeringen dat het bestuur wèl mag speculeren met assets held for use or used directly in carrying out this corporation’s charitable activities. Maar wat ze doen en of ze echt speculeren met die 12miljard US$? Cijfers over de investeringen van Google.org heb ik niet gevonden.

Transparantie
Google is namelijk niet erg transparant. Informatie wordt wat moeizaam bij elkaar gesprokkeld. Er staan ruim 1400 you tube video's online met seminars en presentaties (voor non profits) maar door de bomen is het bos niet meer te zien. Ik vond -met Google search- geen recenter jaarverslag dan 2007 en op hun eigen site staat ook 2008 als laatste IRS report.
Google.org heeft een blog(spot) en een site met Giving back in 2011. In het jaaroverzicht staan vooral giften aan projecten, geen beleid of vermogensbeheer. In 2011 gaf Google meer dan 115miljoen US$ aan non profits en academia over de hele wereld. Het schonk ook eigen producten en diensten (zoals Google (AdWords) Grants en Google Apps for Education) aan non profits met een waarde van meer dan 1miljard US$.

In het GoogleServe bedrijfsprogramma werkten medewerkers ruim 40.000uur als vrijwilliger. Zo werkten in 2009 bijna 100 Google medewerkers voor Google.org aan Google Crisis Response (kaarten & mensen terugvinden) en RE<C (Renewable Energy Cheaper than Coal). Google creëerde een global flu monitoring system gebaseerd op (Google) search data en maakte finest-scale forest map of Mexico to date en het Amazonegebied, een kaart van OppervlakteWater in Afrika en een hitte (opwarmings)map van Latijns Amerika voor wetenschappers. Uniek is dat Google niet alleen de dat beschikbaar stelt maar ook supersnelle verwerking aanbiedt.

Google & Impact Investing
Google.org en Google vrijwilligers stonden aan de wieg van IRIS (Impact Reporting and Investment Standards) het 'meet' systeem van de GIIN (het Global Impact Investing Network). Google vrijwilligers ontwikkelden in 2006 voor Acumen Fund IINieuws 1dec11 PDMS (Portfolio Data Management System) en Google.org gebruikt dit zelf ook. Het heet nu PULSE Impact Investing Management Software en is een gratis software platform voor non-profits om hun impact (i.t.t. output en outcome) te tonen. Pulse volgt financiële, operationele, sociale en milieu-prestaties en heeft aanvullende kwalitatieve rapportage opties als aanvulling op kwantitatieve prestatie gegevens. Acumen Fund wilde in 2008 ook een standaard voor social (impact) investeerders om hun investeringen wereldwijd te benchmarken, Google.org gaf hiervoor 5 miljoen US$ (Noot van de Blogger: cash of in natura staat er niet bij), dat werd IRIS. PDMS + IRIS werd vervolgens Pulse.

Conclusie
(Er is) veel lof voor Google en Google.org en de hybride werkwijze waarin ze haar unieke positie en deskundigheid in dienst stelt van 'wereldwijde uitdagingen'. De projecten -en thema's- zijn zeer aansprekend. Het is jammer dat Google.org weinig transparant is doordat dat de werkwijze en werkzaamheden niet overzichtelijk gepresenteerd worden.
Noot van de Blogger: Deze studie en dit blog zijn niet mogelijk zonder de Google zoekmachine, Google blogspot (site-host) en vooral niet zonder Google Alert. En ik gebruik Mozilla de open source webbrowser mede mogelijk gemaakt door …. Google. Thank you Google.

1 opmerking:

  1. Beste Alcanne. Als altijd: weer een hele lijst met informatieve informatie! Dank. Wim

    BeantwoordenVerwijderen