30 maart 2012

Impact Investing Nieuws 1 april 2012


Deze keer: Nieuw in Nederland 'ethical property', duurzaam bankieren door Rabobank & ABNAMRO, F&F van GIRRS, II event voor chari's, Triple Jump job, gelezen Pralahad's Bottom of the Pyramid en als case Resto van Harte.

MARKETPLACE

NIEUW! Ethisch vastgoed
Er was al cultureel & maatschappelijk vastgoed en duurzaam vastgoed in de betekenis van energie- en grondstoffen zuinige bouw, maar nu is er ook ethisch vastgoed. Ethical Property (her)ontwikkelt vastgoed locaties tot centra voor maatschappelijke verandering en duurzame ontwikkeling. Op 23 locaties in het VK, België, Frankrijk en Kenia (i.o.) huren meer dan 350 maatschappelijke organisaties, sociale ondernemingen en actiegroepen hoogwaardige kantoorruimte met gemeenschappelijke faciliteiten tegen betaalbare prijzen.

Ethical Property is nu ook Nederland begonnen, heeft 6 objecten op het oog en wil die de komende 5 à 7 jaar ontwikkelen. De 1e objecten zijn in Amsterdam en Den Haag. Voor Amsterdam zijn als 30 geïnteresseerde huurders. Ethical Property zoekt 'grote' impact investors (zie event charity) en later in 2012 ook kleine beleggers (vanaf 100euro). Wordt vervolgd.
Meer informatie: www.ethicalproperty.nl en over de ambities in Nederland:
ethicalproperty netherlands Triodos bank is bankier & intermediair voor het werk in België triodos-bank

 
RABO Bank
De grootste bank van Nederland liet in 2011 opvallende trends zien: De toevertrouwde middelen stegen met 10% tot 330 miljard euro, maar het beheerd en bewaard vermogen van klanten daalde per saldo met 3% tot 263,6miljard euro. De nettowinst in 2011 was 2,6miljard (-5%) een resultaat dat de bank wijt aan de slechte marktomstandigheden en de euro crisis.  Noot van de Blogger In 2010 had de Rabobank 31,3% marktaandeel met 289,8 miljard vermogen onder beheer waarvan 192,8 in Nederland. Bron: RapportEerlijkeBankwijzer
 
Tegenover een flinke instroom van nieuw vermogen bij de vermogensbeheeractiviteiten en positieve valutaresultaten stonden de negatieve beleggingsresultaten. Het aandeel food en agri nam toe, Rabobank is daar marktleider in Nederland met een marktaandeel van 83% en wil ook buiten de landsgrenzen de leidende food- en agribusiness bank zijn.

Duurzaamheid en impact investing
Rabobank beheerde in 2011 17miljard euro duurzaam belegd vermogen (6,4% van het totaal) dat was een daling met bijna 10% van de 18,8miljard in 2010*. Deze daling wordt deels (1miljard) veroorzaakt door de uitstroom uit groenobligaties die fiscaal worden afgebouwd. Het Duurzaam vermogen was voor 8,7miljard onder beheer bij de Zwitserse Duurzaam beleggende Privatebank Sarasin**. Rabobank dochter Robeco beheert 5,2miljard duurzaam belegd vermogen, daar daalde de (waarde van) omvang van het duurzaam belegd vermogen met 15%. Private Banking Rabobank duurzaam vermogen daalde van 292 naar 214miljoen (-27%), maar de duurzame beleggings-producten via derden stegen van 398 naar 577 (+45%). Het totaal duurzaam financieren steeg met met bijna 10% naar 6,2miljard was 5,6miljard euro. De Rabobank vermeldt ook onder ''engagement beheerd vermogen” bij Robeco (41,3miljard euro), bij Sarasin (10,8miljard euro) en bij Private Banking (3,1miljard euro). Noot van de Blogger: Ik lees dit als investeringen op basis van uitsluiting en/of dialoog.

* Ter vergelijking :ASN beheert 8miljard euro en Triodos 3miljard euro vermogen (waarvan de helft voor klanten buiten Nederland). ** Rabobank verkocht in 2011 haar 46% belang in Sarasin, de transactie wordt in 2012 afgerond. Bronnen: Jaarbericht 2011 selecties op duurzaamheid en kies kerngegevens overons.rabobank Persberichtjaarcijfers2011 Het volledige verslag en jaarrekening 2011 zijn vanaf 11 april beschikbaar.


ABN AMRO Bank in 2011
In 2011 maakte de bank 960 miljoen euro onderliggende nettowinst (exclusief integratie- en separatiekosten) of wel -11% in vergelijking met de 1.077miljoen winst in 2010). De gerapporteerde nettowinst bedroeg 689miljoen euro vergeleken met een verlies van 414 miljoen euro over 2010. Noot van de Blogger: Volgens de Eerlijke Bankwijzer had ABN AMRO in 2010 211,3miljard euro tegoed van klanten onder beheer, waarvan 190,2miljard in Nederland en hiermee een marktaandeel van 30.9%. Met 2,3miljard duurzaam belegd vermogen in 2010*, komt het daarmee op iets meer dan 1%.

Duurzaamheid en impact investing
In het (Engelse) jaarverslag over 2011 staan geen cijfers over het duurzaam belegd vermogen wel iets over ABN AMRO’s duurzaam beleggingsbeleid en Bethmann Bank, ABN AMRO’s private bank in Duitsland. Bethmann lanceerde 2 duurzame beleggingsfondsen in 2011 'whose investment criteria include sustainability, corporate governance and business ethics'. Ook Neuflize OBC, ABN AMRO’s French dochter heeft duurzaamheid stevig verankerd in de organisatie met als argument de betrokkenheid van het personeel bij een denktank.
Voor ABNAMRO is duurzaamheid een breed geinterpreteerd begrip dat zij vooral op haar eigen bedrijfsvoering toepast en in haar toekomstvisie en missie. Veelzeggend is het persbericht bij de jaarcijfers over 2011 ''We hold ourselves to our beliefs and intend to become one of the Netherlands’ most sustainable banks. Meanwhile, we carried on with our community involvement in 2011, with the ABN AMRO Foundation facilitating volunteer work for approximately 10,000 employees in 400 different social projects''.

* (Pas) In april komt het jaarlijkse duurzaamheidsverslag, uit het verslag over 2010 blijkt dat de focus ligt bij duurzame proposities voor energie, bouw/vastgoed, transport en publieke sector. De gepresenteerde 11 Equator-principles projecten zijn mn in infrastructuur. Microkrediet wordt genoemd voor starters in Nederland door deelname in Qredits een 'uniek samenwerkingsverband van ABNAMRO Bank, ING Nederland, Rabobank Nederland, het Fonds Werken aan Wonen, de ministeries van EZ, L&I en SoZWe.'


Wat cijfers uit het verslag over 2010: het duurzaam beheerd vermogen -zonder door mij gevonden toelichting op de definitie- is 2.3miljard euro onderverdeeld in 675 miljoen bij Private Banking, 660 miljoen belegd via TriodosAAMeesPierson, 45miljoen via dochter Neuflize (Frankrijk) en 981miljoen in beleggingen en beleggingsfondsen.

Bronnen: Persbericht 2011 Jaarverslag 2011 Abnamro2011 Duurzaamheidsverslag 2010 Duurzaamondernemen

FACTS & FIGURES

Impact Rating 2012 Q1
GIRRS, het Global Impact Investing Rating System kwam met een 2012-Q1 rapport. Hun index is een standaard voor impact prestaties en wordt berekend op basis van de mediane score van de 'betreffende 'sector'' over de langere termijn. Het GIRRS rapport is gebaseerd op rapportages van de huidige 136 GIRRS bedrijven: 72 in ''developed markets'' en 64 in ''emerging markets''. GIIRS kent rating toe op basis van 4 impact gebieden: Governance, Workers, Community en Environment. De focus is op Operations zoals stimulerend beleid en Socially and Environmentally Focused Business Models (SEM's).

Wat cijfers uit het rapport:

95% van de bedrijven scoorde op 'een' SEM business model,
52% scoort op ''socially beneficial'' product of dienst en een derde daarvan verdient 100% van het inkomen aan dienstverlening aan underserved popluations.
38% scoorde op dienstverlening aan 'underserved' populaties, waarvan ruim een derde in ''developed markets'' en bijna tweederde in emerging markets.
44% scoorde op milieu impact en daarvan was 68% gevestigd in 'developed markets'.
15% scoort op de ketenbenadering in haar business model.
13% focust op werkgelegenheid en daarvan is 95% in emerging markets.

Met dank aan Laurie Lane Zucker van Linkedin group Impact Intrepreneurs voor de tip & link.

CHARITY II EVENT

Nieuw: Ethisch vastgoed in Nederland
3 april organiseert Ethical Property Nederland een informatie bijeenkomst voor charitatieve fondsen om haar 1e project in Den Haag te presenteren: het Mundo huis in Den Haag. Ethical Property zoekt impact investeerders voor haar het uitrollen van haar werk in Nederland.

Ethical Property (her)ontwikkelt vastgoed locaties tot centra voor maatschappelijke verandering en duurzame ontwikkeling. Op 23 locaties in het VK, België, Frankrijk en Kenia (i.o.) huren meer dan 350 maatschappelijke organisaties, sociale ondernemingen en actiegroepen hoogwaardige kantoorruimte met gemeenschappelijke faciliteiten tegen betaalbare prijzen. Op de bijeenkomst zal Bharat Mehta, CEO van de Trust for London haar investering in Ethical Property UK toe lichten. Trust for London heeft als doel armoede en ongelijkheid in Londen terug te dringen.

Datum: Dinsdag 3 april 2012 Tijd: 16 tot 18uur Locatie: Commissarissenzaal van Het Nutshuis (Fonds 1818), Riviervismarkt 5 en Haag. Graag aanmelden bij nick.paterson@ethicalproperty.nl


JOB

Triple Jump zoekt Portfolio Management & Risk Officer,
Triple Jump, het impact investingfonds opgezet door NOVIB IINews20juli2011 zoekt een Portfolio Management & Risk Officer, voor 32uur per week in Amsterdam. De Portfolio Management & Risk Officer evalueert investeringsvoorstellen en zal Triple Jump vertegen-woordigen bij onderhandelingen met MicrocreditFinancing Institutions (MFI's) en investeerders. De officer zal een bijdrage leveren aan het vaststellen van allocatie doelen voor de 5 fondsen onder beheer, markt- en risico analyses uitvoeren en aanbevelingen doen aan het MT.

Gevraagd wordt: 3 tot 5 jaar ervaring in de financiële sector, analytische en onafhankelijke geest, onderhandelingsvaardigheden, uitgebreide ervaring in financiële analyse. Ervaring met fonds-management, investeringsanalyse en probleem leningen is een +. Talen: Engels en Spaans.

Triple Jump biedt (microkrediet) fondsmanagement aan investeerders zoals Oxfam Novib Fund, ASN-Novib Microfinance Fund, NOTS Foundation, SNS IMF en Calvert (USA). Voor/door haar investeerders kan Triple Jump leningen en participaties aanbieden aan microkrediet instellingen in alle fasen van ontwikkeling. Dat varieert van NGO's die net beginnen met microkrediet tot microkrediet activiteiten van grote en ervaren banken. Meer informatie triplejump of oneworld

GELEZEN
'The Fortune at the Bottom of the Pyramid', CK Pralahad en Stuart Hart

CK Pralahad (1941 - 2010) was een Indiase hoogleraar die werkte in de Verenigde Staten. Pralahad begon zijn carrière gericht op in bedrijfsstrategieën en ontwikkelde met Gary Hamel een theorie over core competences (kerncompetenties) Dit leidde tot meer focus en daardoor uitbesteding of outsourcing in het bedrijfsleven. Ook ontwikkelde hij Co-Creatie door bedrijven en hun klanten.

Samen met Stuart Hart bedacht CK Pralahad het concept voor van The Fortune at the Bottom of the Pyramid, of de 4 miljard armste mensen op aarde hebben koopkracht. Eerst verscheen een artikel in een Strategy & Business blad van Booz&Company (business consultants) Het concept was ook bedoeld voor the world's wealthiest companies. Het is uitgewerkt in een boek (2002) en ik vond online een samenvatting door de auteurs op de website van Berkeley University. Het concept wordt tegenwoordig gebruikt door academici, bedrijven en investeerders als argument om nieuwe diensten en producten te ontwikkelen voor de 4 -soms het 1- miljard armste mensen op aarde om 'noden' te lenigen, daar waar overheden in gebreke blijven, werk- en inkomen te creëren en voor duurzame productiewijzen.

De boodschap is voor MultiNationals (MN's) die zich door de stijgende welvaart, het eind van de koude oorlog en de opkomst van rijkere ontwikkelingslanden hebben verkeken op de middenklasse als 'nieuwe' consument cq doelgroep (tiers 2&3 nog geen miljard). Hoewel 'arm' met een jaarinkomen van minder dan 1500US$ tot een daginkomen van minder dan 1US$ treden deze 4 miljard armsten op aarde wel toe tot de wereldmarkt, door o.a. massacommunicatie en digitale informatie. Bovendien gaat deze bevolkingsgroep het hardst groeien: tot wel 6 miljard mensen.

Vandaar het concept van inclusive capitalism voor MN's: met investeringen en doorzettings-vermogen kunnen zij als pilot nieuwe duurzame diensten, producten en vooral productiewijzen met VEEL lagere korten uittesten die zijn aangepast aan de lokale cultuur en (toch) winstgevend. Hier kan het voordeel van de ervaring (met o.a. productiekostenverlaging) gecombineerd worden met de technologische achterstand in deze nieuwe markt waar de kwaliteit van het aanbod vaak laag is. De digital divide kan ook een digital dividend zijn, een grote sprong voorwaarts. En het slechts mondiaal uitrollen van de huidige productie naar deze nieuwe doelgroep is niet alleen nog onbetaalbaar voor de prospects, het doet op termijn een veel te groot beroep op de beschikbare grondstoffen.

Bij MN's overheersen nu 6 'traditionele' opvattingen die als drempel werken: -1- ons product/dienst is te duur om te kunnen concurreren in onontwikkelde markten; -2- Armen kunnen zich ons product of dienst niet veroorloven; -3- Alleen rijke markten betalen voor technologische vooruitgang, armen ''krijgen'' de bestaande en verouderde technologie; -4- Overheden en non-profits richten zich op de 4 miljard armsten, niet bedrijven; -5- Managers worden niet enthousiast van humanitaire doelen (ouch!); -6- Intellectuelen worden veel meer geïnspireerd door (NvdB: concurrentie en budgetten?) in ontwikkelde markten.

Opportunities
Daar tegenover staan een aantal innovatiekrachten die juist voor MN's relevant zijn: -A- Door massacommunicatie en informatietechnologie ontstaat kennis, houding en vraag naar diensten en producten die nu nog niet (kunnen) worden aangeboden. -B- Terugtredende overheden en de afnemende rol van Ngo's biedt nieuwe investeringsklimaat voor MN's. -C- Overcapaciteit en concurrentie in ontwikkelde markten maken deze 'genegeerde' markt aantrekkelijk. -D- Het tegengaan van de bevolkingstrek van het platteland naar de stad kan worden versterkt door op het platteland nieuwe of betere diensten en producten aan te bieden.

Pralahad noemt een paar pioniers waaronder Indian (Uni)lever dochter HLL dat een goedkoop wasmiddel (met minder plantaardige olie) ontwikkelde om weer marktleider te worden, Arnind Mills dat haar jeans lokaal (goedkoop) in elkaar laat zetten om hoge distributiekosten te vermijden. Maar koopkracht i.e. krediet is essentieel dat verklaart het succes van Grameen Bank's microkrediet en nu Standards bankrekeningen vanaf 8US$ inleg en flappentappen bij ATM's in Zuid Afrika. Distributie kanalen zijn cruciaal (SELF biedt hernieuwbare energie aan op lokaal niveau om te koken (zonder brandgevaar en ongezonde dampen) en de introductie van de dorpstelefoon werd een groot succes (en misschien we de basis voor het succes van mobiele telefonie in ontwikkelingslanden).

Rethinking your business
MN's moeten hun hele productieproces herzien om tegen wel 90% minder kosten hun product(en) en/of dienst(en) aan te kunnen bieden en investeren in een commerciële infrastructuur (distributie systemen) ofwel toegang tot hun aanbod is daarbij belangrijk heel belangrijk. Hierbij hoort ook samenwerken met (lokale) overheden en NGO's (producenten en retailers). Marketing en marktonderzoek moeten worden aangepast aan de lokale realiteit, want 'armen''hebben geen (geld voor) voorraden of belangstelling voor 2=3 aanbiedingen, maar wel voor 1xgebruiksverpakkingen. Maar ook de beschikbaarheid van elektriciteit, water en koeling zijn niet vanzelfsprekend. Unilever ontwikkelde daarom transport-zonder-koeling voor haar ijs tegen veel lagere kosten, minder afval en gevaarlijke stoffen.

MN bonus effect
Dat Pralahad & Stuart zich richten tot MN's heeft meer voordelen: ervaringen, oplossingen en successen kunnen door hun werkkapitaal mondiaal uitgerold worden en van de base of the pyramid ''naar boven'' gebracht. De grondstof'fen- en kapitaalintensieve productiewijzen, kunnen worden getransformeerd naar de voor de ''base of the pyramid'' ontwikkelde productie. Daardoor wordt het dreigende tekort aan ''alles'' (we hebben 5 werelden nodig om de huidige consumptie in stand te houden) afgewend.Bron: berkeley.edu Fortune-BoP pdf 

 
CASE

Resto van Harte
Opgericht in 2005 door oud Artsen zonder Grenzen grondleggers is Resto van Harte een van de weinige goede doelen in Nederland die haar missie en doelstelling -deels- realiseert met een verdienmodel. Resto Van Harte zet jaarlijks bijna 100.000 maaltijden op tafel. Vooral in haar 30 'buurt' restaurants (2 avonden per week in wijkcentra en ROC's) organiseert Resto VanHarte lekkere en betaalbare driegangendiners (3 of 6 euro) voor wijkbewoners met diverse achtergronden. 'Door een plek te bieden voor ontmoeting wil Resto van Harte eenzaamheid tegengaan en actieve sociale netwerken stimuleren'.

Synergie
Maar Resto van harte doet veel meer: de maaltijden worden door vrijwilligers bereid en hierdoor biedt Resto van Harte ook nog een kansen voor een actieve(re) rol in de samenleving. Dit gebeurt zowel door personeel van de (bedrijfs)sponsors* als door scholieren, maatschappelijke stagiaires, studenten, langdurig werklozen en mensen uit de reclassering of re-integratie. Er wordt zowel entertainment als educatie (o.a. omgaan met geld en de computerplusbus) aangeboden aan de gasten.
* In 2010 waren bedrijfssponsors o.a. KPN, Achmea, Rabobank, Getronics, Shell en Sodexo (hygiëne controle). De bedrijven dragen ook financieel bij en stellen hun expertise (gratis) ter beschikking. Elk bedrijf zet zich in vanuit haar eigen expertise en MVO-doelstellingen.
Noot van de Blogger Resto VanHarte is een van de lokaal succesvolle initiatieven van het Oranje Fonds Groeiprogramma. Van 2008 tot en met 2010 coachten het Oranje Fonds en McKinsey het bestuur van Resto VanHarte bij de groei van de organisatie. McKinsey bleef het bestuur ook in 2011met gratis advies ondersteunen. Zie IINieuws 15maart12.

Verdienmodel
De totale baten uit eigen fondsenwerving waren in 2010 ruim 2miljoen euro waarvan bijna 1 miljoen euro fondsenwerving, de baten uit acties van derden 713.718euro, subsidies van overheden 356.916euro en de overige baten 118.866euro. Hoewel Resto Van harte de maaltijden aanbiedt voor 3 of 6 euro tegen realisteert het hiermee slechts 5% of 98.097euro van haar netto inkomsten. De bruto opbrengsten van de maaltijden bedragen 276.627euro en de overige opbrengsten 54.653euro. Maar de kosten van maaltijdbereiding zijn 200.721euro en van entertainment / waskosten 32.462euro.

Vermogen en vermogensbeheer
Het totaal aan vrije reserves en bestemmingsfondsen bedraagt 826.444euro, waarvan 571.165euro Continuïteitsreserve 540.987. De rente inkomsten bedroegen 20.769euro. Een toelichting op het vermogensbeheer ontbreekt. Noot van de Blogger ontbreekt, maar Resto van Harte heeft nog geen CBF-keurmerk en is geen lid van het VFI. Over de 1,5 miljoen euro liquide middelen wordt gezegd dat het bestaat uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. Bron Resto van Harte en RvH jaarverslag 2010

Geen opmerkingen:

Een reactie posten