14 april 2012

Impact Investing Nieuws 15 april 2012

Deze keer UBS & II, 1e Braziliaans II Fonds: Vox Capital, Geefwet & impact investing, VS wetgeving & accreditatie voor CrowdFunding, Gore&Blood (GIM) over Sustainable Capitalism, SNV II job en 10jaar Shell Foundation: working for scale & sustainability.


MARKET

Tijdens de crisis gaat het werk gewoon door..
Er is deze keer geen nieuws van de II market. Er wordt sowieso weinig gecommuniceerd door bijvoorbeeld de banken over hun activiteiten voor II. Dat kan liggen aan het ''infancy'' stadium, maar ook aan de prospects; Private banking cliënten en HNWI die op 1-op-1 bediend worden en op discretie rekenen. Of (ook) omdat de strikte definitie van impact investing in private equity wordt gehanteerd, waarover ook minder gecommuniceerd wordt.

UBS & II
Maar het werk gaat gewoon door. Bijvoorbeeld bij de 150 jaar oude Zwitserse bank UBS, na Merill Lynch en Morgan Stanley de grootste bank voor private banking vermogen in 2011 1,559 US$ billion miljard (!). UBS was marktleider tot de crisis van 2008. UBS Wealth Management* Research publiceerde in augustus 2011 9 pagina's over II en in november 2011 stond het in de GIIN's Member Spotlight om te vertellen over de II ambities. UBS begon met II op verzoek van de cliënten, vooral de 'sophisticated' filantropie en family offices. Maar beschouwt het ook als 'a deep, long-term economic trend'. Het zijn de early adaptors of de innovators die vragen om II. Cliënten die (nog) niet bekend zijn met II zien het snel als filantropie of een private equity investment. Er is veel interesse, maar voor II een klein deel van de beleggingsportefeuille.

Regionale focus & SME's
De cliënten zijn vooral regionaal gefocused en in small & medium sized enterprises (SME's). Volgens UBS omdat de cliënten zelf vaak ondernemers zijn. Daarnaast is er belangstelling voor onderwijs, landbouw en gezondheidszorg. USB verwacht dat Azië leidend zal worden in II. Vanwege de economische groei cijfers èn omdat het de grootste groep mensen heeft die moet rondkomen van minder dan 1 US$ per dag.

USB II Fund for HNWI's
In november 2011 begon USB met de werving van tussen de 100 en 250 miljoen US$ onder haar non-US HNWI cliënten voor SME's in ontwikkelingslanden. De investeerders krijgen financiële en impact rapportages (op basis van IRIS) en ook de fondsmanagers worden beloond op basis van de financiële en (sociale) impact resultaten. USB schatte dat voor elke geïnvesteerde US$ een multiplier van 13 zal optreden.
Hoeveel kapitaal voor het II fonds opgehaald is, is (nog) niet bekend gemaakt. Op 6 april jl. communiceerde UBS over haar handels unit dat de transactie volumes nog steeds 'at depressed levels' zijn, maar ook dat haar 'millionaires' cliënten vooral open staan voor fixed income en original investment ideas....

* In 2009 werden de afdelingen social investing, filantropie en strategische charitatieve diensten samen gevoegd met de Wealth Management Unit als het Filantropie & Values-Based Investing team.
Bronnen: GIIN Member Spotlight thegiin UBS II Fonds fsg UBS II pdf ubs wealth management UBS PR april 2012 bloomberg


CROWDFUNDING

Wetgeving en accreditatie in de VS
In de VS is bijna (nog 1 revisie) de JOBS Act van kracht geworden waardoor crowdfunding legaal (!) wordt. Dat is hoogste tijd gezien de omvang van 123miljoen US$ volgens The Daily Crowdsource op crowdfunding (5april12). Met name crowdfunding door investeerders (tegen beloning) groeide hard (x5) en daarmee werd 80% of 102 miljoen US$ opgehaald. (Forbes > Techonomy > Crowdfunding 30 maart)

Ook belangrijk is accreditatie binnen de sector en hiervoor nam crowdsourcing.org het initiatief voor 'Crowdfunding Accreditation for Platform Standards, oftewel CAPS. Het is gericht op accreditatie door gestandaardiseerde eisen als garantie voor veilige en betrouwbare crowdfunding. Er zijn nu 8 bedrijven geaccrediteerd via invitation-only voor de start, waaronder het Nederlandse CF platform Symbid. Er wordt verwacht dat meer dan 200 bedrijven zich zullen aanmelden voor accreditatie in 2012.
Bronnen crowdfunding (van Geldvoorelkaar) en mkbcrowdfunding (van Symbid)

 
MEDIA

1e Braziliaans II Fonds Vox Capital
Forbes Rahim Kahani interviewde Daniel Izzo CEO & mede-founder van het eerste Braziliaanse II Fonds Vox Capital, opgericht in 2009. Het investeert o.a. in werkgelegenheid, huisvesting, informatie over gezondheidszorg, BoP (Base of the Pyramid) marktonderzoek en internet cafe's. VOX meet haar impact met IRIS het rating systeem van de Global Impact Investing Network. Vox investeert niet in NGO's stichtingen, (semi)overheid etc.

BoP marketing
Voordat Izzo bij Cox kwam ontwikkelde hij voor Johnson & Johnson aan nieuwe business models zoals een een BoP community health project. De economische groei in Brazilië vormde de gelegenheid en de noodzaak voor de oprichting van het fonds. Izzo: For me, it is pretty straight forward: if the economic growth does not include developing business solutions to the whole population (including the BoP, which represents around 85% of the Brazilian population), there will not be long term economic growth.

Uitstraling
Vox is als bedrijf nog erg jong, maar optimistisch over haar uitstraling; de belangstelling voor haar werkterrein, van familie offices als investeerders, 2 initiatieven voor nieuwe Braziliaanse II fondsen, door haar gestimuleerde oprichting van een Braziliaans SE (Portugees talig) netwerk binnen ANDE (Aspen Network of Development Entrepreneurs). Etc.
Met dank aan Lauri Lane Zucker van de linked in group Impact Entrepreneur. Bron zoek op Rahim Kanani op Forbes.com 7 april 2012 Website Vox Capital


CHARITIES & POLITICS
De GeefWet, verdienmodellen en beleggen
De Nederlandse Orde van Belasting Adviseurs heeft gereageerd op de concept uitvoering van de nieuwe Geefwet. Het concept maakt onderscheid tussen de algemeen nuttige activiteiten (het bestedingenbudget) die geen structureel batig saldo mogen opleveren en commerciële activiteiten voor een batig saldo (marketing & fondsenwervingsbudget).

De Orde ziet meteen een dilemma voor (vermogens)fondsen waar de inkomsten -tot wel 100%- uit het vermogen komen. Zijn de beleggingsactiviteiten dan algemeen nuttig of commercieel? De Orde vraagt om een formele bevestiging dat beleggingen dienen voor het realiseren van het algemeen nuttige doel. Noot van de Blogger: de staatssecretaris zou hier natuurlijk iets over (de wenselijkheid van) impact investing of missie-gerelateerd beleggen aan kunnen toevoegen....Het is toch al een gemiste kans dat er in Nederland geen wetgeving is voor programma gerelateerd investeren zoals in de VS (PRIs).

ANBI's altijd onrendabel en afhankelijk?
Met het oog op de cultuursector vraagt de Orde waarom algemeen nuttige activiteiten (in dit geval de culturele activiteiten) geen structureel batig saldo mogen opleveren. Betekent dit dat instellingen structureel op verlies moeten begroten om de ANBI status en evt. subsidies niet te verliezen?

Vraag van de Blogger betekent dit ook de ontwikkeling van 'verdienmodellen' binnen de algemeen nuttige activiteiten niet grootschalig en in huis kan gebeuren, slechts kleinschalig of alleen bij externe subsidie ontvangers? Die meestal ook geen winstoogmerk mogen hebben.....*
Gezondheidsfondsen staken tientallen jaren miljarden in wetenschappelijk onderzoek en zagen 'Big Pharma' explosief groeien, waarbij steeds duurdere medicijnen en therapieën werden ontwikkeld voor steeds minder (verzekerde) mensen. En waarschijnlijk hebebn ze er -uit principe- niet in belegd en zo finacieel nog wat vruchten van geplukt....

* NB Medio 2012 komt de SBF (Samenwerkende Branche Oganisaties Filantropie) met een (uitgesteld) onderzoek naar verdienmodellen voor goededoelen. Ik denk dat het een dun rapportje wordt omdat de(ze) wetgeving dit ontmoedigt.

ANBI's met dochter BV's
Interessant is ook de vraag van de Orde naar de aftrekbaarheid van uitkeringen van dochter-BV's aan ANBI's. Hier moet sprake zijn van vrijgevigheid en er mag geen aandeelhoudersmotief zijn (een verplichting of zelfs maar een dividend uitkering). Ook dit ontmoedigt ANBI's om dochter BV's op te richten om verdienmodellen te creëren die kunnen bijdragen aan het realiseren van de doelstelling.

Conclusie van de Blogger
De Geefwet stimuleert ANBI's niet om te investeren in verdienmodellen die bijdragen aan algemeen nuttige activiteiten die op termijn op schaal effect kunnen hebben, nieuwe gevers of investeerders zullen aantrekken of subsidie afhankelijkheid zullen verminderen. Daarmee hebben ANBI's eigenlijk alleen impact investing cq missie gerelateerd investeren als middel om hun doelstellingen grootschalig en duurzaam te realiseren.
Bron: accountancynieuws met link naar de brief.


JOB

SNV zoekt Impact Investment Associate advisor
SNV is een (Nederlandse) 'international development organization' met een budget van 102 miljoen euro in 2010 (waarvan 84 miljoen subsidie). In haar Strategypaper2011-2015 staat dat SNV met een Impact Investing Advisory Services (IIAS) sociale investeerders in contact wil brengen met investeringsmogelijkheden in ontwikkelingslanden met de focus op 'the missing middle' ofwel small en medium sized enterprises' (SME). SNV focust op de sectoren: landbouw, duurzame energie, toerisme en plattelandsontwikkeling voor mensen met een laag inkomen.

Voor haar IIAS pilot-activiteiten in Centraal & West Afrika, standplaats Ghana zoekt SNV een Impact Investment Associate advisor die onder andere de IIAS activiteiten verankert in de bestaande programma's. Een plan per land en de uitvoering daarvan horen bij de functie evenals het opbouwen van een netwerk met partnerships, toeleverancier en de diverse stakeholders in deze nieuwe rol voor SNV. Gevraagd wordt o.a. een universitaire graad in business management of economie, minstens 5 jaar werkervaring, ervaring met SME's business en investeringsplannen.
Deadline 16april12. Meer informatie over de vacature op: oneworld of snvworld


GELEZEN CASE

(Go further with) Shell Foundation 
(Pas) In 2001 richtte Shell een Foundation op die gericht is op energie (besparing) & milieu (bescherming) en recenter educatie & leiderschap. De afgelopen 10 jaar gaf de Shell Foundation (SF) 112 miljoen US$ weg, maar het budget in 2010 bedroeg 26miljoen US$ (2009 nog 33miljoen US$), waarvan 20,5 miljoen US$ donaties (20miljoen US$ van Shell) en 5,5 miljoen US$ inkomen uit beleggingen (mn uit de endowment funds ter waarde van bijna 400miljoen US$).

Vermogen en beheer
Het vermogen bedraagt 430miljoen US$, waarvan 400 miljoen US$ in 'investments', 3,5 miljoen US$ in 'social investments' en de rest in cash en deposito's (11miljoen UDS$). De SF is dus geen echte impact investor, maar schrijft in haar 10 jaarverslag Enterprise Solutions to Poverty dat zij zichzelf als angel philantropist en 'social enterprise opstarter' ziet, waarna bij succes impact of social investors kunnen instappen. Toch wordt de indruk gewekt dat ook in eigen programma's wordt geinvesteerd uit het vermogen en is een bankgarantie afgegeven aan de Charity bank.

Start
De SF heeft een eigen unieke werkwijze*ze begon als traditionele 'grant giver' met wel al 2 duidelijke doelstellingen: Scale & Sustainability. Scale (of opschaling) omdat de ambitie is om honderden miljoenen mensen te bereiken en Sustainability omdat hun visie is dat alleen onafhankelijkheid van subsidies en giften, door kosten effectieve inkomsten te genereren, een organisatie 'echt' duurzaam maken.

Disruptive change
Na 2 jaar project giften aan NGO's te hebben gegeven kwam de Foundation tot de conclusie dat Scale & Sustainability niet op die manier bereikt zouden worden. Een radicaal andere weg werd ingeslagen: disruptive change is een van hun tactieken. Op 4 thema's werden restricted tenders uitgeschreven, nieuwe organisaties opgericht en/of strategische partners gezocht. De thema's zijn/waren openbaar vervoer in grootstedelijke centra, groeikapitaal voor SME's, binnenlucht kwaliteit en 'better' of 'pro poor' trading.

Succes Factoren
Essentieel voor hun succesvolle activiteiten (65%) beschouwt de SF de concentratie op nieuw: nieuwe organisaties & nieuwe business modellen. Daarnaast partners die 100% gefocused zijn, eigen kapitaal inbrengen en ook scale & sustainability als ambitie hebben. Opvallend is dat de SF i.t.t. veel NGO's investeert in organisaties en hun capaciteit. Actief investeerderschap, inclusief co-development van business models beschouwt SF als succesfactor. Maar SF streeft ook naar exit's en is niet benauwd projecten stop te zetten als resultaat uitblijft.

De ideale fasering is Evolutioniar: Eureka (plan), Experimenteren, Enterprise, Ecosystem (partnerships) en Economie (System change & sustainability). SF benadrukt dat pas na 3 tot 5 jaar een 'tipping point' wordt bereikt, waarna het tot het 7e à 10e jaar duurt voordat ook echt 'scale' wordt bereikt. SF benadrukt vooraf ruim opschalingsbudget te reserveren en rekening te houden met een behoorlijke PM factor en geduld te hebben ook financieel (patient capital). Opschaling is moeilijk (er dan gedacht) en opschaling door replicatie werkt beter dan door propaganda.

More than Money & Harnassing value added
De SF, die onafhankelijk is van Shell, wil haar positie tussen de partners en Shell benutten voor meer resultaat; more than money geven aan de partners. Dat lukte minder goed dan gepland, nu nog bij 17% van de partners, doordat men in het begin worstelde met de onafhankelijke positie en omdat de 2 senior executives en andere teamleden extern werden aangetrokken. Nu komen 11 van de 14 medewerkers van Shell.
Shell helpt mn met advies (50%), kennis van de lokale markt (24%), haar infrastructuur (11%) en haar materieel (6%). Tegelijkertijd is het feit dat de SF de Foundation van Shell is een enorme boost geweest voor de projecten. Bijv Grofin, groeikapitaal voor SME's volgede voor elke SF US$ 20 US$ van mede-investeerders** en bij Better trading werden Marks&Spencers en C&A de retail partners, ook geen kleine jongens.

Conclusie
De Shell Fundation is een ''moreel' impact investor in haar bestedingen, maar maakt daar geen rendement mee. Ook in haar haar beleggingen maar slechts marginaal >1%. Het realiseren van de doelstelling 'Scale & Sustainability' wordt systematisch aangepakt en gerealiseerd door de ontwikkeling van grootschalige verdienmodellen. De SF heeft hiermee een bijna unieke werkwijze, maar draagt deze binnen diverse samenwerkingsverbanden (oa ANDE) actief uit.

* Shell zocht voor haar 10 jaar verslag benchmark organisaties om haar resultaten te vergelijken en ontdekte dat die er niet zijn. ** SF is gepland ge-exit uit GroFin, groeikapitaal voor SME in Africa toen het marktleider was geworden.

Bronnen: Het rapport wordt aanbevolen op het EVPA Knowledge centre. Uiteraard ook op Shellfoundation Enterprise Solutions to Poverty of Shellfoundation Executive Summary Jaarverslag 2010 Shell Foundation 2010 (2011 is nog niet uit, de SF is in het VK opgericht en daar moeten charities binnen 10 maanden na het eind van hun financieel jaar het jaarverslag publiceren.)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten