1 maart 2012

Impact Investing Nieuws 1 maart 2012

Deze keer II retail marketing, Crowdfunding platforms en II, GreenTech investeringsrecord, Forbes interview Anthony Bugg-Levine, Ahmit Bourri GIIN blikt terug, Academica Joanna Mair, Richard Branson, St. Doen investeert in Orange Gas, de opzet van de Access2medicine Index en als (saaie) case het AIDS Fonds.


MARKETPLACE

II Marketing
In de Nieuwsbrief van
Morningstar een verslag van San Lie van fondsexperience, een bijeenkomst voor 500 investerings professionals. Het thema was klantbelang en San Lie bleef vooral een uitkomst van een klantenonderzoek van een grote bank bij: 63 Procent van de beleggende klanten van deze bank heeft geen idee waarom ze belegt. De 37% die het wel wist deed het voor pensioen of de studie van d e kinderen. Noot van de Blogger dus dat suggereert wat over hun leeftijd- en familie omstandigheden: young, free & single en ruim verdienend. De bank gaat verder onderzoek doen en met de beleggers het gesprek aan. Bron: morningstar newsletter. Suggestie van de Blogger: Misschien is impact investing wel een aanlokkelijke propositie? Ik verwijs nog maar eens naar het HOPE Consultancy onderzoek Money for Good uit 2009. Link hopeconsulting en de samenvatting in IINieuws 21juni11.
Noot van de Blogger In de The Guardian stond begin februari een artikel over Retail social investment met de vraag waarom social (impact) investment is voorbehouden aan charities and the super wealthy. In het artikel wordt Triodos Bank genoemd als voorbeeld voor banking abroad.


II op CROWDFUNDINGPLATFORMS
In IINieuws 1feb12 was aandacht voor een onderzoek naar de omvang en groei van crowdfunding in Nederland in 2011 door crowdfunding consultancy www.DouwenKoren.nl Deze keer een paar crowdfundingplatforms (CFP) die afgelopen jaren samen bijna een miljoen euro hebben opgehaald. Ook voor impact investing, al noemen ze het meestal duurzame initiatieven of sociale ondernemingen. Belangrijk is dat voor crowdfunding over het algemeen geldt dat de geboden rendementen op de leningen nogal laag zijn gezien het hoge (starters) risico. Een succesvolle financiering (ruwweg de helft in 2011) zit hem vooral in de (online virale) publiciteitscampagne door de geldzoeker (Douw&Kooren).

Aanbod Alleen aan de hand van projectbeschrijvingen kan de afweging gemaakt of er sprake is van impact investing, maar hoe veel impact wordt gecreëerd wordt (nog) niet onderbouwd. Crowdfunding voor cultuur en ´creatives´ valt natuurlijk ook onder impact investing, maar ik laat het hier toch even buiten beschouwing, hoewel het marktaandeel in 2011 iets meer dan de helft was (Douw&Koren). Symbid biedt 25 ideeën / projecten in algemene categorieën. Zoeken kan op veel gevolgd (via twitter), dat zegt wat over de haalbaarheid van de investeringsambitie. Geldvoorelkaar presenteert 5 open (totaal 40) projecten op gehaald investeringspercentage en zoeken kan op ‘Doel’ waaronder milieu (0). Share2start focust op duurzaamheid en biedt naast ‘ideeën’ 6 projecten aan op Mobiliteit, Duurzaamheid, Het nieuwe werken, Vitaliteit en diversen, maar let op: soms is het geven ipv lenen of participeren. Wekomenerwel .nl heeft 4 duurzame projecten, waaronder een yoghurtdrink laki-laki fabriek in Kenia en crowdaboutnow heeft: tech, green, creative, service en retail, maar slechts 1 project : een duurzame viskwekerij die de Newventure competitie won met haar bedrijfsplan en op Net 5 te volgen Link: Ik Begin

Vooral leningen De onderzochte crowdfundingplatforms bieden vooral mogelijkheden om geld te lenen aan vaak startende en soms uitbreidende ondernemingen. Van 1000 tot 2.5miljoen euro, maar de gemiddelde lening is enkele (tien)duizenden euro. Lenen kan vanaf 10euro bij crowdaboutnow.nl (maar het verschilt per project), vanaf 100euro bij share2start en 250euro bij wekomenerwel.

Aandelen Alleen Symbid en Share2Start bieden aandelen/participaties aan. Bij Share2start worden ze na 5 jaar verkocht, maar tussentijdse onderhandse verkoop is mogelijk. wekomenerwel.nl had een uitbreidende geldzoeker (Treemagotchi) die de aandelen-met-recht-op-terugkoop achteraf omzette in een lening. Bij Symbid gekochte aandelen kunnen op ieder gewenst moment worden verkocht door de investeerder door ze aan te bieden binnen de coöperatie ie Symbid.

Risico Alle CFP wijzen op de risico’s van investeren, Alleen geldvoorelkaar.nl staat sinds 10feb12 onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). geldvoorelkaar.nl is ook de enige die een risico rating geeft (van defensief tot zeer speculatief). Geldvoorelkaar (opgezet door 2 bankdirecteuren) ‘screent’ de projecten (inclusief de maximale kredietruimte) voor ze worden aangeboden. Ook de Share2start oprichters hebben ‘jarenlange ervaringen bij diverse banken en financiële instellingen op o.a. MKB kredietaanvragen’. Zij controleren de identiteit van innovators, BKR status en evt. KvK uittreksel. Over het algemeen wordt het geld wordt geïncasseerd door een onafhankelijke stichting (beheer derdengelden) en is er een 'uitgekiende juridische constructie’ ontwikkeld voor de investeerders. Klachtenprocedure en inschakelen van deurwaarders bij wanbetaling worden ook aangeboden. Symbid heeft 2 adviseurs met Allianz en de DNB op hun CV staan.

Rendement Bij geldvoorelkaar (40projecten) kan je ‘ordenen’ op de te ontvangen rente en het vordert maandelijks de aflossing . Crowdaboutnow toont het rendement op afgeronde fundings (maar dat is bijvoorbeeld bij ValleiVis 16% na 4 jaar). Wekomenerwel (4 projecten) biedt lage rente of fictief rendement in natura (T-shirts-webwinkel tegoed).

Tijd Crowdfunding kent twee tijdsaspecten -1- de beperkte inschrijvingstijd (als het financieringsdoel niet gehaald, wordt vervalt het en krijg je geld terug) en vol = vol en -2- en de periode waarover een lening loopt van 6 tot 60 maanden, meestal een of enkele jaren.

Service De kosten voor de investeerder zijn meestal marginale administratiekosten. Symbid biedt voor de fundraising belangrijke ondersteuning. Aanmelden en inloggen kan via linkedin of twitter en het volgen en investeren kan dan direct bekend worden gemaakt via twitter of linked in (afhankelijk van je inlog). Mede followers of investeerders worden per mail op de hoogte houden. Symbid won (dan ook) de LIVE WIRE technologisch innovatie prijs 2011. Share2start heeft incentives voor investeerders sharers4sharers die andere investeerders aanmelden.

Focus De aanbieders lijken wat meer gericht op geldzoekers (verdienmodel) dan de investeerders. Maar Share2start wil bijvoorbeeld niet alleen crowdfunden, maar ook platform zijn voor uitwisseling van ervaring, kennis en contacten voor innovatieve ondernemers. Het scout actief op duurzame energie projecten.

Conclusie
Crowdfunding is laagdrempelig, inspirerend en aantrekkelijk voor kleine impact beleggers, maar het aanbod is nogal divers. Sommige ideeën lijken prima (Fairwater, waterpompen voor Afrika), maar trekken toch geen investeerders. Het is in ieder geval leuk om af en toe te kijken en je weet nooit: achter/naast Symbid''s Wakawaka bleek een grote partner te staan die 3,5miljoen euro marketing budget investeert (IINieuws 15feb12). Dat zou de eerste aandeelhouders wel eens blij kunnen maken en crowdfunding flink boosten. Grotere beleggers kunnen ook aansluiting zoeken bij investeerdersclubs die gericht zijn op duurzaamheid of impact zoals poen&partners van de investeerdersclub.Nb Beleggers Belangen schrijft in haar laatste nieuwsbrief over Symbid en investeren in start ups.


2011 record jaar voor clean tech investing Bloomberg New Energy Finance rapporteerde een record van 260miljard US$ investeringen in clean tech funding in 2011. Zonne energie groeide met meer dan 33% -deels door de ‘dramatische daling’ in de kosten van zonnepanelen- naar 136,6 miljoen US$. De VS waren de grote kracht achter de clean tech investeringen met 30%. Bloomberg voorspelt clean tech investeringen zullen groeien naar 395miljard US$ in 2020 en 460miljard US$ in 2030.

Global research firm Clean Tech Group (VK) verwacht dat 2012 weer een record jaar voor clean tech investeringen wordt. Het publiceerde cijfers over de corporate en venture capital investeringen in clean tech: 9miljard US$, ofwel 13% meer dan in 2010. Het aantal deals in 2011 daalde met 7%, een indicatie dat de kapitaalomvang groeit en opvallend fusies en overnames in de sector bereikten een record: 391 deals met een waarde van ruim 41miljard US$. In China gingen 28 clean tech bedrijven naar de beurs (51 wereldwijd). In Noord Amerika groeide de investeringen met 31% in Europa en Israël daalde de investeringen bijna evenveel.

In het VK wordt een ''Green Deal'' voorbereid: een ongeëvenaard cleantech investeringsprogramma van de overheid. (earthtechling) Bronnen Bloomberg, Global Renewable Energy Market Outlook (Executive summary, 16nov2011) BNEF WhitePapers 53 en CleanTechGroup corporate & venture M&A in 2011Social Enterprises en II
Social enterprises (SE) zijn essentieel voor het investeringsuniversum en de opschaling van impact investing, maar zelden beursgangers en er bestaan nog geen social enterprise beleggingsfondsen voor kleine beleggers. Laura Burke, journaliste in Ivoorkust portretteerde voor GOOD Magazine een divers gezelschap Social Entrepreneurs en vroeg wat ze vinden van de SE bubbel: Social Entrepreneurs worden als rocksterren neergezet, maar zijn ze wel een blijvertje? Hier hun samengevatte antwoorden:

Timothy Wade COO van Waste Enterprisers in Ghana: de economische krimp laat mensen nieuwe plekken zoeken om te investeren, vooral omdat veilige instumenten niet zo veilig bleken (...) Jonge afstuderenden geloven steeds meer dat ook ondernemen de wereld kan verbeteren.
Ashley Murray oprichter CEO van Waste Enterprisers in Ghana: SE hebben een sociaal doel maar zijn onderworpen aan de markt. Als je idee, management team, of je uitvoering ´suck, you’re out of business´.
Peter Gross, Business Development MicroEnsure, Africa en Azie: Een paar mobiele telefonie bedrijven hebben de afgelopen 10jaar meer ontwikkeling bereikt dan ´hulp´ de 50 jaar daarvoor, maar korte termijn winst denken kan destructief zijn. Belangrijk is dat het idee dat aid is good and business is bad losgelaten is. SE combineren het beste van beiden en dat spreekt global leaders aan.
Andrew Youn, oprichter van One Acre Fund, Oost Africa: het is een uitdaging om winst en impact in evenwicht te houden. Impact investeerders benadrukken de winst steeds meer en zijn onrealistisch over de impact mogelijkheden. Een goede SE moet focusen op opschaling en de ´impact per persoon´ tegen zo laag mogelijke kosten houden als het niet winstgevend kan.
Chid Liberty, CEO of Liberty and Justice, Liberia: kansen geven aan mensen die leven van minder dan 2US$ per dag of het milieu: it is a really cool concept. Er zijn veel mogelijkheden in Afrika, winst maken creeert duurzaamheid en trekt meer investeerders aan.
Tzameret Fuerst, CEO of Circ MedTech, Ltd., maker van PrePex, U.S.A. Winst en impact kan je beiden op verantwoordelijke wijze doen. Impact is ons doel (Aids terugdringen door niet chirurgische besnijdenis), maar winstgevendheid is essentieel voor duurzame oplossingen in de gezondheidszorg.

Bron: Het hele artikel en interviews met de Social Entrepreneurs staat op GOOD is-the-social-enterprise-bubble-about-to-burst? Met dank aan Roland Pearson die het artikel tipte op het Linkedin Impact Investing Forum. 


MEDIA

Forbes.com over the state of impact investing
Rahim Kahani interviewde voor Forbes Antony Bugg-Levine, de schrijver Impact Investing: Transforming How We Make Money While Making a Difference (co auteur Jed Emerson, Wiley, 2011) zie IINieuws15okt11. Bugg Levine is nu CEO of Nonprofit Finance Fund, dat 225miljoen US$ investeringsbudget heeft voor missie gerelateerd investeren en werkte daarvoor bij de Rockefeller foundation (II pionier), de South African Human Rights Commission en McKinsey.

Bugg-Levine pleit ervoor de traditionele kloof tussen overheid&charity en (particuliere) investeerders te slechten. Hij wijst op recente initiatieven van (Westerse) banken en overheden om impact investing(skapitaal) toegankelijk te maken. Hij benadrukt de rol van overheden en charities om begrotingen sluitend te krijgen zodat ook particuliere investeerders instappen aan de hand van een financieringsloket voor de voedselbanken in New York dat zijn IFF financierde.

Bugg-Levine lanceert/hanteert het begrip Complete Capital, een geïntegreerde aanpak waarin intellectueel (visie/missie), menselijk (strategie/tactiek) en sociaal (samenwerking) kapitaal samenwerken. Hij maakt zich zorgen dat II discussies a-historisch en a-contextueel zijn en daardoor II marginaliseren. Het hier&nu vragen om creatieve antwoorden en pro-actief op zoek gaan naar investeringspartners (overheden en goede doelen) en impact investeringsmogelijkheden.
Aan geïnteresseerden adviseert hij om zich niet te laten afpoeieren door banken, financieel adviseurs of vermogensbeheerders en de informatie van de GIIN en de mogelijkheden bij ImpactAssets te onderzoeken. Maar waarschuwt hij blijf realistisch over wat impact investing kan bereiken. Veel initiatieven om mensen te helpen hebben donaties -geen leningen of investeringen- nodig. Impact investing is geen wondermiddel. Bron Forbes.com rahimkanani The-state-and-future-of-impact-investing Met dank aan de Article of the Day tip van Lauri Lane moderator van Social Entrepreneur group op Linked In.


II THINKING

GIIN director over voortgang II
Amit Bouri, Director of Strategy and Development voor de GIIN, het Global Impact Investing Network werd geinterviewd door het Acumen Fund (PAGINA Charity cases VS onderaan). Bouri werkte als strategy consultant bij het Monitor Institute mee aan het rapport “Investing for Social & Environmental Impact” uit 2009 (IINi24maart11 & IIN 4april11 of Gelezen bronnen). In 2008 deed Bouri hun project in opdracht van J.P. Morgan, de Annie E. Casey Foundation, de W.K. Kellogg Foundation en de Rockefeller Foundation om kapitaal stromen voor impact investing te vergroten. Kortom hij is 4 jaar actief op dit gebied en blikt terug op de voortgang en de uitdagingen(en) voor impact investing.

In het 2009 bleek de grootste uitdaging synergie creeren tussen allerlei intiatieven en daarvoor werd de GIIN opgericht als betrouwbaar, objectief en initistiefnemend platform voor impact investors. De GIIN heeft 'market building' programmes gericht op: Impact meting en rating: hiervoor werd Impact Reporting and Investment Standards (IRIS), ontwikkeld en in de markt gezet (Noot van de Blogger gevolgd door de intriductie van GIRS Global Impact Rating System waarin nu nog mn Amrikaanse Impact investing fondsen (16 binnen 5 jaar 350) en Amerikaanse bedrijven (nu 200 binnen 5 jaar 2500) hun impact performance openbaar maken. Een soort Morningstar voor impact meting/rating. Meer over GIIRS in IINieuws 1nov11).

Daarnaast waren gebrek aan (deskundige) bemiddeling, II infrastructuur en absorptie capaciteit ofwel investeringsmogelijkheden de belangrijke obstakels voor opschaling van de II markt. In 2011 analyseerde JP Morgan en de GIIN 2200 impact investeringen en zagen als voornaamste obstakels: gebrek aan track record, tekort aan kwalitatief goede investeringsmogelijkheden en -nog steeds- ontoereikende impact meting praktijk. NB 65% van de II gebruikten IRIS. Bouri ziet veel nieuwe investeerders typen toetreden: high net worth individuals (HNWI), angel investors, investeerders via banken en 'family offices' (beheerders van familievermogen) en institutionele investeerders. En goed nieuws komt ookvan de kant van de bezuinigende en terugtredende overheden (inclusief de EU) die in 2011 en 2012 wetgeving en beleid introduceerden om impact investing te stimuleren en faciliteren. Noot van de Blogger JP Morgan SF publiceerde op28nov11 Counterimpacting_Austerity .

De vooruitgang is volgens Bouri vooral resultaat van de samenwerking door data uitwissleing, experimenten met werkwijzen en 'tools'', delen van ervaring en het verbeteren van prodcuten en systemen. Bron: blog.acumenfund.org


ACADEMIA

Social Business & Finance 
(Ook) De academische wereld maakt zich zorgen over een II bubble. Joanna Mair reageerde op Kevins Starr's stuk in IINieuws 15feb12. Mair is 'chair' van de Global Agenda Council on Social Innovation (GACSI) van de Schwab Foundation for Social Entrepreneurship en het World Economic Forum.

Haar conclusie: We must invest in the financial literacy of social entrepreneurs and in the social literacy of investors. In de discussie van de GACSI komen zijn terugkerende thema's: -1- overschatting van de groei en omvang van impact investing -2- de noodzaak van subsidie filantropen en chari's -3- Lokale kennis van (de oorzaak) van lokale tekorten/problemen is essentieel. -4- De behoefte aan kapitaal van jonge social enterprises wordt onderschat, waardoor op termijn investeringsmogelijkheden zullen achter blijven en -5- als social enterprises de traditionele kapitaalmarkt op gaan dreigt 'mission drift', het verwijderd raken van de oorspronkelijke doelstelling(en).

Mair's conclusie: Voor de groei van social enterprises zijn financieel en menselijk kapitaal even belangrijk. Er moet een marktplaats komen waarin wordt geinvesteerd in kennis en deskundigheid van zowel investeerders als 'investees' (partij waarin geinvesteerd wordt). Belangrijk zijn -a- de aard en vorm van risico's; -b- de lokale realiteit en uitdagingen; -c- meet systemen voor uitkomsten en impact aangepoast aan sector/werkterrein en regio voor beoordelingsdoeleinden (Noot van de Blogger: wat is er mis met IRIS/GIRRS?NB2 Erasmus/ECSP Karen Maas onderzocht 30 impact meet systemen voor haar promotie) en -d- een gezamelijke lobby voor infrastructuur en wetgeving.Bron: ssireview avoiding_the_hope_bubble


CHARITY

Stichting DOEN investeert in Orange Gas
Impact Investor Stichting DOEN (zie charity cases A-N) koopt 20% van de aandelen van Orange Gas, een landelijk dekkend netwerk van Groengas tankstations in Nederland (en België). Orange Gas realiseert en exploiteert de tankstations zelfstandig en in samenwerking met verschillende regionale oliehandelaren en tankstation ondernemers. Met de investering van DOEN (en GP Groot) wil Orange Gas in 2012 15 à 25 autovulstations toevoegen aan de bestaande 35. Stichting DOEN financiert o.a. initiatieven op het gebied van duurzaam vervoer dankzij haar bijdrage van de Nationale Postcode Loterij. Bron: groengasmobiel en Doen


NHWIII

Richard Branson: even the sky isn't the limit
Vorige keer in IINieuws 15feb12 in de II publicatie van Credit Suisse en de Schwab Foundation* werd Richard Branson geïnterviewd, aanleiding voor een High Net Worth Impact Investing Individual (HNWIII) profiel. Ook naar aanleiding van een door artikel van Shawn Lesser gepost in de TBLI Conference op linkedin. Lesser schreef een artikel over Bransons top 10 clean / green energy activiteiten, die trouwens in zijn Virgin Galactic raketvliegtuig ook wetenschappers laat meevliegen voor onderzoek en experimenten. Branson is de 4e rijkste van van het VK volgens Forbes en miljardair nr 254 met 4,2 miljard US$. En self made miljardair, chapeau!

Branson impact investor
Branson focus is op klimaatverandering en milieu. In 2006 beloofde Branson op het Clinton Global Initiative om de komende 10 jaar 3miljard US$ te investeren in schone brandstoffen, milieu technologie en hernieuwbare energie. De 3miljard gaat naar lobbywerk en mediagerichte initiatieven voor agendering & bewustwording (netwerken, prijzen, wedstrijden etc) in Lesser's top10. Noot van de Blogger: Er moet nog veel geld over zijn. 
 
Branson startte ook het VirginGreenFund (VGF) een 'leidende'** onafhankelijke private equity investeerder in groei kapitaal in hernieuwbare energie en grondstof efficiency in Noord Amerika en Europa. Ofwel bedrijven met een midlife crisis.... In 2008 kreeg het VFG haar eerste werkkapitaal van 200miljoen US$ in 2010 stond de teller op 220miljoen euro en in 2001 kwam er 10miljoen US$ bij voor Strauss Water(zuivering). Bron: site → news Het VGF investeerde oa in biobrandstof bedrijf Gevo dat in februari naar de beurs ging en 107 miljoen US$ ophaalde. De portfolio van het VGF Link VGF Companies

Een van de wedstrijden die Branson -al in 2007- uitschreef was de 25 Million Dollar Prize for Greenhouse Gas Removal De prijs gaat naar iemand die een nieuw systeem ontwikkeld om CO2 uit de atmosfeer te halen. De competitie heet de Earth Challenge, de projectvoorstellen worden nu beoordeeld. Bron: blog.cleantechies top10 Richard Branson
* Investing for Impact: How social entrepreneurship is redefining the meaning of return.
** in de engelstalige wrebmarketing zijn bedrijven altijd ergens leidend in......


EVENT

Pymwymic Impact & Family Days
PutYourMoneyWhereYourMouthIsCommunity organiseert 2 events voor investeerders en vermogende families (offices) 'to use their money and mission to create positive change in the world'. De events zijn Engelstalig.

Sessies gaan over: • The Smartest Under 40s: we know talk about the future • Investing in the future of Europe’s Lands and Waters • Incubating the next wave of business for good • France, England and Luxembourg claiming the impact space • Women: making the New Economy • New education models • Update on mobile money and just what is “the new economy?” • Angels Den and Investors Clubhouse: Stories from the Trenches.

Sprekers zijn o.a. Willy Foote van Root Capital 10 years of leadership building the field, Julia Balandina van AIG Global Investment Group in Zurich en auteur Guide to Impact Investing, Indy Johar van Hub Westminster Lisa Kleissner van KL Felicitas Foundation (II pionier), Lucas Simons ScopeInsight, Young Global Leader, VBDO etc Liesbet Peeters dcapitalpartners (En op de family day Stephen Brenninkmeijer Willow Investments).
DATA 2&3 april FEE 450 & 550euro ex BTW LOCATIE Adam. Meer informatie: pymwymic


GELEZEN

Access2Medicine
In IINieuws-26mei11 schreef ik kort over de Access2Medicine Index die medicijnen wereldwijd toegankelijk (beschikbaar en betaalbaar) wil maken. De (2-jaarlijkse) Index moedigt de grootste farmaceutische bedrijven van de wereld aan door ze te beoordelen op hun inzet om medicijnen te ontwikkelen, op lokaal prijsniveau aan te bieden en/of te doneren. De eerste index werd in 2008 gepresenteerd en in 2010 liet een aantal bedrijven grote vooruitgang zien op de (106!) beoordelingscriteria, met 6 stijgers in de top10. De complete index 2010 (284 pagina's) en andere rapporten staat op de site, de Executive Summary is 15 pagina's).

Methodiek
De beoordeling vindt plaats op basis van (hun) publicaties en een vragenlijst en maakt onderscheid tussen de medicijn-ontwikkelaars en de (generieke) -verkopers. De index kijkt o.a. naar de 33 belangrijkste aandoeningen waarvan 14 genegeerde tropische ziekten en 10 besmettelijke ziekten; toegankelijkheid in 88 low & medium Human Developed Index Countries. De index is gebaseerd op 7 thema's: – Medicine Management (Index 2010 analyzes companies on the clarity and comprehensiveness of their access to medicine management systems, Index 2012 will focus on pricing & Distribution) – Policy & influence (lobby) – R & D – pricing & distribution – licensing & patenting -capability advancement (supply and quality of products) – donation & philantropy.
Het is zelfs mogelijk een index samenstellen op basis van persoonlijke voorkeuren door het selecteren van (een van de 40) keywords ie beoordelingscriteria.
Initiatief en support
De index is een initiatief van oud-farmadirecteur Wim Leereveld (Walsh, PSMI, Bugamor Pharma). De Access2Medicine wordt ondersteund door bijna 30 investeerders met een beleggingsvermogen van 3,7triljoen US$ en financieel ondersteund door: de Bill & Melinda Gates Foundation, Ministerie van BuZa, UK Department for International Development, Nederlandse MFO's (Oxfam Novib, Cordaid, HIVOS, ICCO) en the European Agency for the Development and Health.

Beleggen in Health
In de top 20 van de Access2medicine index staan 8 Europese bedrijven waarvan 5 in de eurozone (geen valuta risico). Nb ze staan niet allemaal in de sustainable investement database (kan door de naam komen). De duurzame healthcare bedrijven volgens de (duitstalig Europa) staan op de site sustainable-investment.org Bron: accesstomedicineindexreport


CASE

Stichting AIDS Fonds
Het Aids Fonds werkt in Nederland en internationaal actief. Als St. SOA Aids Nederland is het 25 jaar betrokken bij de preventie, behandeling, zorg en ondersteuning van mensen met hiv en risicogroepen. De Nederlandse aanpak (voorbijgaan aan taboes, gerichte kleinschalige inzet) is succesvol en wordt internationaal geëxporteerd.

Inkomsten en vermogen
De baten van het AIDS Fonds waren in 2010 ruim 20miljoen euro waarvan 10miljoen subsidies* van overheden. Haar reserves en fondsen bedroegen bijna 8 miljoen euro waarvan 5,6miljoen reserves en 2miljoen geoormerkte fondsen. * o.a. voorlichtingscampagnes en RIVM instellingssubsidie. 3 miljoen komt van het Ministerie van OntwikkelingsSamenwerking.

Vermogensbeheer
Haar liquide middelen bedragen 14,6miljoen euro en dat staat op spaarrekeningen bij ING en Robeco* 11miljoen euro, op een spaarrekening/deposito bij ASN 2.769.991 en op courante rekeningen bij ING / Postbank 734.340euro. Haar inkomsten uit vermogen bedragen 290.317euro. De baten uit beleggingen betreffen uitsluitend rente ontvangsten. De liquide middelen worden op spaar- en betaalrekeningen tegen vaste of aan de markt gerelateerde rentepercentages gezet. Bron: aidsfonds

Conclusie
Het AIDS Fonds benut haar vermogen om haar doelstelling te ondersteunen en iets te doen aan de wereldwijde AIDS epidemie. ''Health'' is juist een van de sectoren waar kansen worden gezien voor impact investing en ik heb deze case gekozen omdat ik wat inspirerende verwachtte. Het gaat een beetje te ver om uit te zoeken waarom het AIDS Fonds deze keuze (heeft ge)maakt. Ze zijn in ieder geval niet transparant over de keuzes hun vermogensbeheer (duurzaamheid, negatieve selectie etc.) wat ze als VFI lid wel zouden moeten zijn.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten