15 februari 2012

Impact Investing Nieuws 15 februari 2012

Deze keer nieuw life science fonds, WakaWaka gaat Afrika veroveren, Bill Clinton stelt: charity needs capitalism maar de Mulago Foundation gelooft niet in winst maken aan the BotP, het Cultuurfonds kreeg 20 nieuwe fondsen erbij, 3 jobs, gelezen CreditSuisse en de Schwab Foundation over II en als case de Dierenbescherming


MARKETPLACE

NIEUW LIFE SCIENCE FONDS

Zorgverzekeraar Achmea en Life Science Partners investeringsmaatschapij (LSP) starten een investeringsfonds voor innovaties in de zorg. Achmea investeert 50 miljoen euro in het fonds. Naast Achmea is het fonds open voor andere investeerders.

Het fonds zoekt bedrijven die veelbelovende technieken en behandelingen aanbieden voor aandoeningen zoals hartfalen, longziektes, diabetes, kanker en dementie. Noot van de Blogger Dit zijn de grote volksziekten met alleen al in Nederland een paar miljoen patiënten en dat aantal zal door de vergrijzing en toenemend overgewicht alleen maar toenemen. Nieuwe technologieën en producten kunnen de kwaliteit van de zorg verbeteren door bijvoorbeeld betere diagnostiek, minimaal invasieve behandelingen of minder complicaties en (zo ook) de zorgkosten beheersen.

Het fonds kijkt naar investeringsmogelijkheden in internationale (Europese en Amerikaanse) technologiebedrijven, die dicht bij een marktintroductie zitten of al op de markt zijn. De ervaring van Achmea en LSP is dat markt penetratie moeizaam gaat omdat de health economics case* (Noot van de Blogger lees health impact en besparingen) onvoldoende is onderbouwd. Andere barrières kunnen zijn dat de technologie niet samen met ‘het veld’ is ontwikkeld, kleinere Europese landen zoals Nederland niet de eerste keuze zijn voor implementatie en/of en de afzet via individuele artsen verloopt langzaam.

Achmea en LSP werken al langer samen, LSP is opgericht door Achmea en daarna investeerde Achmea in diverse LSP fondsen I,II,III), die oa investeerden in Crucell, inmiddels wereldleider op het gebied van vaccins en antistoffen ter preventie en bestrijding van infectieziekten (verkocht voor 2,3 miljoen euro aan Johnson&Johnson.) Ook investeerde het in het Duits-Nederlandse Qaigen en het Belgische Moventis die naar de beurs gingen. Sinds 1998 heeft LSP - one of the world’s largest specialized healthcare and biotechnology investment firms- ongeveer 60 innovatieve life science bedrijven gefinancierd, 25 bedrijven succesvol verkocht, en meer dan 600miljoen euro aan funding opgehaald. Bronnen: www.achmea.nl en www.lsp.nl
* Wikipedia Health economics is a branch of economics concerned with issues related to efficiency, effectiveness, value and behavior in the production and consumption of health and health care. 


Directeur Triodos Investment Management naar Rabobank
Bas Rüter (42) wordt directeur duurzaamheid bij de Rabobank. Rüter (42) werkte sinds 1995 bij (überduurzame, volgens IEX Profs) Triodos Bank en was vanaf 2005 directeur van Triodos Investment Management. Rüter studeerde biologie in Wageningen en was (ooit) Provinciaal Statenlid voor GroenLinks. Ook de vorige directeur Duurzaamheid Bart Jan Krouwel kwam van Triodos. De directeur private banking van de Rabobank, Pim Mol melde in nov2011 in Fondsnieuws ''dat duurzaamheid een belangrijke pijler gaat worden onder het beleggings(fondsen)beleid''. Bron: www.fondsnieuws.nl en IEXprofs


CROWDFUNDING

Wakawaka: succes in de VS & Nederland

WakaWaka (Swahili voor shine bright) is een solar led lamp en ‘de’ oplossing voor de 1,5miljard mensen zonder elektriciteit. De luchtkwaliteit in huis verbetert omdat er geen kerosinedampen meer blijven hangen. ’s Avonds studeren of huiswerk maken kan, want de lamp geeft 16 uur leeslicht na 1 dag zon en gaat 3 jaar mee. WakaWaka, een speciaal ontworpen product van drie gespecialiseerde bedrijfjes had investeerders nodig voor haar massaproductie na de testserie en gebruikerstests deze maand in Kenia, Nigeria, Zuid-Afrika (i.s.m. Unilever) en India. Na eventuele aanpassingen kan de massaproductie worden gestart en de planning is om in juni al de eerste bulkaantallen af te leveren in Afrika, India, Indonesië en wellicht ook al in Latijns Amerika.

Wakawaka haalde eind december en begin januari 75.000euro op via Symbid in Nederland door 2,5% van haar aandelen te verkopen. Intekenen kon vanaf 20euro of een veelvoud daarvan. De beleggers werden via de mail op de hoogte gehouden van het verloop van de investeringsactie (gesloten 21jan12, maar ontvingen nog geen aandeel dd 15feb12). Initiatiefnemer Maurits Groen is een bekende ‘duurzame’ Nederlander (Trouw duurzame 100) en als goeroe actief in duurzame energie (o.a. GreenChoice).

Wakawaka haalde ook bijna 50.000US$ (161% van de beoogde 30.000 US$) via creative crowdfunding platform kickstarter.com in de VS. Daar was Bill Clinton’s interesse in de lamp goed voor de publiciteit. Op het Clinton Global Initiative in sept’11 beloofde (Nederlander) Gerry van de Sluys 'an expert in the field of wind, solar and other forms of renewable energy' van het in Zwitserland gevestigde Business Creation Investments (BCI) 3,5miljoen US$ voor de distributie in 8 landen in Afrika en Azie naar 1 miljoen mensen en dat binnen 5 jaar. Het zal hiervoor 352 mensen opleiden voor verkoop en service en proberen de productie van de lampen in die landen op te zetten. Omdat de lamp ontwikkeld is om in een fles te passen mikt BCI op promotie en distributie in samenwerking met de drankenhandel.
Op You Tube: Gerry van der Sluys BCI licht het commitment toe op het Clinton Global Initiative (5m) youtube Van der Sluys is honorary member of the board van het Center for Global Dialogue and Cooperation (anno 2011) www.cgcd.eu

Van der Sluys is een interessant ondernemer: sinds 1997 mede eigenaar van Business Creation (Amsterdam) 'dat sinds 1982 actief is als Redevelopment onderneming voor bedrijven met continuïteitsuitdagingen. Het implementeert levensvatbare alternatieven voor bedrijfsonderdelen die niet langer renderen of niet meer tot de kerntaken behoren. Het biedt alle stakeholders een duurzame toekomst door via het herontwikkeling van arbeidskapitaal, technologie en onroerend goed de verschillende belangen van bedrijven, werknemers en gemeenschap met elkaar in evenwicht te brengen. Het deed meer dan 100 complexe ontmantelings- en herstructureringsprojecten in Europa en de VS Bespaarde tussen de 30% en 50% op sluitings- en herstructureringsbudgetten en redde of creëerde meer dan (70)60.000 banen'. Bron: www.businesscreation.nl


II THINKING I

Charity needs capitalism
Bill Clinton schreef in de Financial Times over het onvermogen van charity om de problemen van de wereld op te lossen. “Charity heeft lang meegeholpen de kloof te overbruggen tussen wat de overheid kan bieden en de vrije markt kan produceren (…) Maar de wereld en de economie veranderen (…) Misschien kan de kloof ook anders overbrugd worden. (…) De mensen op het Tahir Plein en van Occupy en de financiële crisis zijn signalen dat het anders moet en ook de wederzijdse afhankelijkheid (interdependentie) vraagt erom: It is hard to sell things people cannot afford to buy”.

Heropbouw van Haiti Haïti (na de aardbeving in januari 2010) toont ons volgens Clinton hoe sociale en economische vooruitgang samen kunnen smelten. Denis O’Brien* geeft 70.000 Haïtianen werk in zijn mobiele telefonie bedrijf, herbouwt de grote bazar en sponsort onderwijsprojecten. Carlos Slim** en Frank_Giustra startten er een innovatief fonds (met 20 miljoen US$ werkkapitaal). Die aanpak inspireerde ook de Bill and Melinda Gates Foundation voor hun werk in andere landen. Bedrijven als Walmart, Google en Procter & Gamble hebben hun corporate cultuur veranderd van 'social responsibility naar shared value'.

De AIDS-crisis heeft de wereld en de farmaceutische industrie geleerd dat het zinvoller en winstgevender is om veel goedkope medicijnen te maken voor heel veel mensen dan weinig dure medicijnen voor weinig mensen. Hulp aan boeren in Afrika met zaden, kunstmest en toegang tot markten is even lucratief. De rode draad in dit bewijs is dat particulier geld publieke doelen kan ondersteunen als overheden, bedrijven en NGO's ervaringen delen en blijvende oplossingen implementeren.

Bill Clinton’s Global Initiative wil inspireren, verbinden en samenwerkingsverbanden versterken. Het nodigt bedrijven en organisaties uit toezeggingen af te geven om de grootste uitdagingen van de wereld aan te pakken. Focus op armoede, milieu, toegang tot gezondheidszorg en onderwijs. Elk jaar in september is de jaarlijkse bijeenkomst waar meer dan 2,100 commitments zijn afgegeven die 400 miljoen mensen in 180 landen hebben geholpen. Een commitment moet ‘nieuw’, specifiek en meetbaar zijn. Onder nieuw wordt verstaan innovatief of een impuls zijn voor een bewezen methode. II voorbeelden: SNV (!) de GIIN, IRIS, GIRRS ratings, Impact Assets, de toezegging van IGNIA in 2011 om de komende 12 jaar 200miljoen US$ te investeren in Latijns Amerika. (IINieuws 1okt2011) Zoeken op clintonglobalinitiative search Commitments impact invest levert 30 hits op.
Bron: FT * Denis O’Brien in IINieuws 11mei11 ** Carlos Slim in IINieuws 1okt2011


II THINKING II

The Trouble with impact investing
De Mulago Foundation reageert op de Stanford Social Innovation Review en haar II Round Table (Zie IINieuws 1dec11) De Mulago Foundation is een impact investor die zich richt zich op Pralahad’s ‘Bottom of the Pyramid’, het miljard armste mensen op aarde. Daar liggen enorme uitdagingen maar geen bergen geld, aldus directeur Kevin Starr. De keuze tussen impact of winst is een fundamentele en de Mulago Foundation gaat voor impact. Want impact investeringen met hoog financieel rendement
vinden op de financiële markt wel investeerders.

De portfolio van de Mulago Foundation is 95% filantropisch. Noot van de Blogger: de foundation heeft 170miljoen US$ aan assets (IRS 2010) en geen inkomsten. Haar jaarlijks bestedingenbudget zal zo’n 5% of 9miljoen US$ bedragen. Het vermogen neemt gestaag toe met stevige fluctuaties: de afgelopen 10 jaar tussen de 55 en 308 miljoen US$. Dat kennelijk slechts 5% van de Mulago Foundation projecten winst genereert komt omdat: -1- Few solutions that meet the fundamental needs of the poor will get you your money back (…) The needs represent profound market and government failures -2- Overcoming market failure requires subsidy; voorbeeld is hier microkrediet en dan is Starr cynisch over de resultaten. -3- Revenue does not equal profit; winst maken doe je dan namelijk over de rug van de doelgroep*. -4- Impact investing can drive organizations off mission; winst maken is makkelijker bij meer kapitaalkrachtige doelgroepen en dan verdwijnt vaak de ‘bottom of the pyramid’ uit beeld.
* Noot van de Blogger: Starr waarschuwt voor de druk op social entreprises om leningen in plaats van donaties te accepteren. Daardoor verdwijnt de oorspronkelijk doelgroep verder uit beeld. Het is extra interessant dat ook de Global Impact Investing Network, de impact investors club dit artikel op haar website zette.

Met dank aan Lauri Lane-Zucker moderator van de linked in group Impact Entrepreneur (Impact article of the day). Bron: ssireviewblog: the_trouble_with_impact_investing of thegiin.org. Een van de reacties komt van Philo Alto (ex Goldman Sachs, AT Kearney en Citigroup) die een interessant beschouwend stuk schreef over de Impact Investing ‘markt’ AVA-Research Impact-Investing in Asia. AsiaValueAdvisors is een Hong Kong-based philanthropic & social capital advisory firm.

Het verhaal achter de Mulago Foundation visie

De Mulago Foundation is opgericht in 1993 door de broer van een Amerikaans kinderarts, Rainer Arnhold, die in het Mulago hospitaal werkte in Oeganda. Rainer Arnhold doceerde daar en wenste een beter leven voor de arme kinderen die er behandeld werden. Daarom focust de Foundation op gezondheid, armoede en ‘conservation’ in de armste plekken op aarde. Onder conservation wordt verstaan: Natural resource conservation en conservation incentive agreements that compensate poor people for the opportunity costs of conservation.

De strategie van de Mulago Foundation is gericht op het ondersteunen van opschaalbare oplossingen. Die oplossingen zijn gericht op: echte impact, betaalbare kosten voor die impact, blijvende gedragsverandering, eenvoudige replicatie en een haalbaar opschaalplan (via de markt, de overheid, groot groeien, samenwerking met een andere NGO of een ‘viral spread of behavior change’). Mulago geeft aan jonge organisaties en opschalingsprojecten. Ze opereert als een ‘philanthropic venture fund’ met primaat voor bewezen impact en impact rendement op de investeringen. De tactiek: unrestricted funds (!) en continued funding for increasing returns. Bekend project is o.a Kiva (microkrediet leningen/giften). Met een kleine staf en een groot mandaat zoekt de foundation zelf binnen haar netwerk naar veelbelovende initiatieven en accepteert geen subsidie verzoeken. "Given our very specific funding criteria, that has proven the most efficient process for all concerned. Really” Bron: mulagofoundation Interessant: mulagofoundation How-we-think-about-impact


MEDIA

FMO en Triodos Banken lanceren Upsides.com
De FMO, FinancieringsMaatschapij (voor) Ontwikkeling, de Nederlandse overheidsbank voor ontwikkeling(shulp) en Triodos bank lanceren samen www.Upsides.com een Engelstalig online magazine over duurzame ontwikkeling door en met banken. Het is een voortzetting van het gedrukte magazine Upsides dat sinds 2006 verschijnt. Centrale thema's zijn verantwoord bankieren, duurzame ontwikkeling, energie & klimaat, voedsel & landbouw en huisvesting & infrastructuur.

“Upsides changes, believes, discovers and inspires'. Het biedt een internationaal platform voor toonaangevende interviews, artikelen en fotoreportages over duurzame ontwikkeling in Latijns-Amerika, Azië en Afrika vanuit een bancair perspectief. Upsides.com laat innovatieve ondernemers, bedrijven en waardegedreven financiële instellingen aan het woord. Deze denkers en doeners geven aan hoe zij in een wereld vol veranderingen en uitdagingen bijdragen aan een duurzame toekomst.” Bron: www.upsides.com en fmo


CHARITY

Cultuurfonds Kampioen Fondsen op Naam


Het Prins Bernhard Cultuurfonds ontving in 2011 20 nieuwe Cultuurfondsen op Naam. Het beheerde in 2011 al meer dan 260 CultuurFondsen op Naam. Via de Fondsen op Naam voor het Prins Bernhard Cultuurfonds (PBC) worden cultuur en natuurbehoud in Nederland gestimuleerd. Particulieren, stichtingen en bedrijven kunnen zo’n fonds via een schenking of bij testament oprichten. De 20 nieuwe Cultuurfondsen brachten maar liefst 4,25miljoen euro vermogen in. Daarnaast vulden 12 Fondsen op Naam hun vermogen aan ter waarde van 3,5miljoen euro en 12 fondsen ontvingen een schenking groter dan 10.000 met een totale waarde van 790.000euro.

Vermogen en beheer
In 2010 had het Prins Bernhard Cultuurfonds al bijna 71miljoen euro (vrije) reserves en 107.5miljoen (geoormerkte) euro fondsen (CBF). 146miljoen euro werd belegd in obligaties (71miljoen euro), aandelen (56miljoen euro), vastgoed (5,9miljoen euro) en hedge funds (12,9miljoen euro). Totaal 145,8 miljoen euro. ‘Het zorgt er daarbij wel voor dat het maatschappelijk verantwoord belegt’.

Impact investor
Het Prins Bernhard Cultuurfonds kiest (Noot van de Blogger daarnaast) bewust voor investeringen die passen bij haar missie en de doelstelling ondersteunen. Het verstrekt tegen een lage rente hypotheken aan eigenaren van gemeentemonumenten samen met het Nationaal Restauratiefonds via Cultuurfondsen voor Monumenten (24,9miljoen euro beschikbaar). De rente vloeit terug naar het vermogen van de Cultuurfondsen voor Monumenten. Daarnaast wordt het pand Herengracht 474 onder gunstige, niet-marktconforme voorwaarden verhuurd aan Erfgoed Nederland (deze staakte haar activiteiten vanwege het stopzetten van de Rijkssubsidie). Bron: cultuurfonds, website en jaarverslagcultuurfonds 2010


JOBS


Oikocredit Nederland
Oikocredit, een van de grootste particuliere financiers van de microkredietsector ter wereld met bijna 500miljoen euro aan uitstaande kredieten zoekt een directeur voor haar Nederlandse organisatie. Gevraagd wordt: een sterk financieel- en marketingprofiel voor het succes van de steunvereniging en het beleggingsfonds. Oikocredit Nederland is de grootste steunvereniging binnen de internationale coöperatie. De vereniging verzorgt voorlichting en educatie en werft beleggingen via het Oikocredit Nederland Fonds.

Gevraagd wordt vooral een ervaren manager van professionals en lid van een management team. Kennis van en ervaring met de disciplines marketing & communicatie en financiën en met bestuurlijke aspecten verbonden met het werken in opdracht en namens besturen van verenigingen en/of stichtingen. Bekijk hier het volledige profiel.

PYMWYMIC
Put Your Money Where Your Mouth Is Community in Amsterdam zoekt per direct en tot 1 juni een freelance event producer die inspirerende events kan organiseren. ‘PYMWYMIC maakt de match tussen kapitaal en social enterprises’. Het scout social enterprises en brengt ze samen met ‘angel’ investors in de Benelux. Het adviseert personen en families op het gebied van Impact Investeringen in Private Equity (niet beursgenoteerde aandelen). Het haalde o.a. SOCAP naar Europa zie Nieuws 8juni2011. Meer informatie: facebook zoek de vacature (pdf) of pymwymic event-producer NB Ze zoeken ook een stagiaire voor PYMWYMIC Women.

Ethibel
Ethibel, de Belgische VBDO, maar wat meer gericht op doing good dan no harm, zoekt een 3-talige (NL/FR/EN) Research&Comunications Administrations medewerker. Er staan geen opleidingseisen wel ‘Over een relevant diploma en/of ervaring beschikken’ en:
– Ervaring met beheer van website, goede kennis MS Office, goochelen met MS Excel.
– Een vlotte pen en sterke redactionele capaciteiten (NL/FR/EN).
– Administratief werk met inachtneming van deadlines.
– Geboeid zijn door debatten over maatschappelijke verantwoord ondernemen (MVO) en duurzaam beleggen en daarover een algemene kennis beschikken.
– Onderzoekservaring is een pluspunt.
Meer info: forumethibel The original inspiration to set up ETHIBEL came from NGOs that are active in the field of alternative financing, environment, the peace movement, the third world and other areas of social action.

GELEZEN

Schwab Foundation en Credit Suisse over II

De Zwitserse Schwab Foundation (die gericht is op Social Entrepreneurs) en Credit Suisse, vermogensbeheerder publiceerden voor het World Economic Forum in Davos 2012: Investing for Impact: How social entrepreneurship is redefining the meaning of return. Met een keur aan deskundigheid, modelvoorbeelden van social entrepreneurs en impact investors, 40 lessen van/voor impact investors en apart aandacht voor de ontwikkeling van II standaarden (door Jed Emerson) en microkrediet, the most mature example of an impact investment opportunity, met ambities. Noot van de Blogger Social Entrepreneurs zijn vaak start up's dus II in die sector is eerder private equity beleggen of crowdfunding dan beursgenoteerd. Leuk is het interview met de charismatische Richard Branson -een naam die ik nog niet vaak tegenkwam in II verband- maar die door de Carbon War Room Klimaatverandering te lijf gaat en mooie resultaten laat zien.

Opsomming
Eigenlijk bevat het rapport niet zo heel veel nieuws. Misschien iets nadrukkelijker de trend dat HNWI en grote bedrijven naast filantropie ook II als nieuwe werkwijze omarmen, het II overheidsbeleid in de VS, het UK en de EU, dat 'gespecialiseerde' consultants uit de grond schieten, maar de social stock exchange in het VK (wat beleggen in £ betekent) pas in 2013 van start zal gaan. De afzenders verklaren wellicht de horizon en de overschatting van II mogelijkheden voor kleine beleggers zoals het 2x noemen van Kiva (eigenlijk charitas) of Micro Place (wel 3% rente) maar met hoog risico.

Het interessantst is het stuk 'lessons learned' maar die getuigen ook van groot-vermogensbeheer-denken. Ik noem de 6 belangrijkste lessen met aantekeningen voor kleine beleggers:
Kies een impact thema met persoonlijke intrinsieke waarde. Aantekening van de Blogger: Focus is een open deur wat betreft strategie, maar voor een kleine belegger kan juist spreiding van impact thema's aantrekkelijk en noodzakelijk zijn door het gebrek aan II mogelijkheden.
Start small, but get your feet wet: Aantekening van de Blogger: de beleggingsportefeuille 100% ''met impact'' beleggen kan door ''in II de keten'' te beleggen: bijv in II banken * of multinationale best-in-class/duurzame bedrijven die II 'activiteiten ondernemen.
Wees streng, kritisch in het managen van de II, wees realistisch over de eigen deskundigheid en leun op de deskundigheid van anderen met dezelfde waarden en doelen. Aantekening van de Blogger: er staat een zee aan publicaties online, er zijn merken-, transparantie- en andere benchmarks en kritische volgers.
Werk samen met anderen: word lid van een investeringsclub of informele groep gelijkdenkenden : spreid risico, leer en wordt geïnspireerd. Aantekening van de Blogger: mijn emailadres is: impactinvestmentnews@yahoo.com
Meet je impact: Aantekening van de Blogger voor een kleine belegger ronduit überambitieus, waardeer het feit dat je beleggingsportefeuille bijdraagt aan een betere wereld. Have fun, experimenteer en leer: Aantekening van de Blogger: de II wereld is vol mensen met lef, ambitie en doorzettingsvermogen: een inspirerende community die alleen al daarom prettig vertoeven is.

* Credit Suisse Group, 2e bank van Zwitserland, werd in nov11 9e op de lijst van de wereldwijde financiers van steenkolencentrales in een rapport door milieuorganisaties: Bankrolling Climate Change: A Look into the Portfolios of the World's Largest Banks.

Bron: credit-suisse Investing_for_impact of thegiin.org resources NB Het rapport staat niet op de site van de Schwab Foundation.


CASE

De Dierenbescherming
De Dierenbescherming -148jaar oud- is de grootste organisatie in Nederland die opkomt voor de belangen van alle dieren: gezelschapsdieren, landbouwdieren, dieren in het wild en proefdieren. Belangrijke pijlers zijn dierennoodhulp (ambulance & asielen) en het inspectiewerk: de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming ziet toe op naleving van de wet op het gebied van dierenwelzijn.

Inkomen
De inkomsten in 2010 waren 36,9miljoen euro waarvan 5.6miljoen euro overheidssubsidies (vergoeding wettelijke taken). De Dierenbescherming is een van de weinige goede doelen in Nederland die daarnaast voor overheden (gemeenten) taken uitvoert en daarvoor inkomsten ontvangt. De Dieren Ambulances (DA) en Dieren Opvang Centra (DOC) verdienden hiermee ruim 6 miljoen euro. Nb op de site staat als een van de wisselende voetnoten: De Dierenbescherming is voor 100% giftafhankelijk. Zonder uw steun kunnen wij ons werk niet doen. Word dus vandaag nog lid.

Vermogensbeheer
Het vermogen van de Dierenbescherming in 2010 bedroeg bijna 70miljoen euro: 57.7miljoen euro reserves en 11.7miljoen euro (geoormerkte) fondsen. De baten uit beleggingen in 2010 waren (slechts) 1,4miljoen euro. 20miljoen werd belegd en 25miljoen werd liquide aangehouden. Het beleid is gericht op een zo klein mogelijk risico: bescherming tegen inflatie en garantie van de hoofdsom. 'Vandaar een voorkeur voor obligaties, inflation notes en deposito’s'. Doel is een jaarlijks rendement tussen de 3en 5% en de opbrengst wordt gebruikt ter dekking van de exploitatielasten en het opbouwen van een egalisatiereserve. Na de afwikkeling van een reorganisatie moet de continuïteits-reserve weer 'op het gewenste niveau komen'. Deze is 21miljoen ofwel 1keer de jaarkosten van de organisatie.

Diervriendelijk beleggen
Inhoudelijk wil de Dierenbescherming diervriendelijk beleggen en haar meerjarenplan duurzaam beleggen realiseren. Op de site staat bij FAQ's: Kandidaat-bedrijven worden van tevoren onderzocht op mogelijke betrokkenheid bij controversiële activiteiten. Deze activiteiten hebben zowel betrekking op de producten en diensten van de onderneming, als op de bedrijfsvoering. Niet alleen de onderneming is onderdeel van de analyse, maar ook de partners en toeleveranciers waar zij mee samenwerkt en de manier waarop zij klachten afhandelt. Voldoet een bedrijf niet aan één of meer van deze eisen, dan komt het niet voor belegging in aanmerking. Ondernemingen die betrokken zijn bij onder meer de productie van bont, kernenergie, vee-industrie, dierproeven, milieu- en ecosysteemschade komen sowieso niet in aanmerking voor beleggingen. Onze beleggingsportefeuille is daarmee gegarandeerd diervriendelijk en ‘groen’.

Conclusie
De Dierenbescherming kiest voor diervriendelijk en duurzaam beleggen door uitsluiting, maar kennelijk niet voor best in class of impact investing. Dat is jammer, impact investing voor milieu- en ecosystemen kunnen wel wat investeerders gebruiken omdat ''in mensen' investeren en bijv. microkrediet zoveel populairder is (JP Morgan 2011)


Geen opmerkingen:

Een reactie posten