1 februari 2012

Impact Investing Nieuws 1februari2012

Deze keer: II op Davos agenda, crowdfunding groeit, FSinsight, microkrediet & impact,  banken benchmark, ton voor Transparantprijs, II event door Duisenberg School of Finance, gelezen het JPMorgan 2011 rapport over 2,200 impact investments en als case de Triodos Foundation. 


MARKET
Uit de financiële markten geen impact investing nieuws, maar in Davos op het World Economic Forum was er aandacht voor. Christian Ulbrich, CEO EMEA van Jones Lang LaSalle, Inc. (JLLaS) wereldleider in vastgoed- en investeringsmanagement schrijft op het Davos Blog over vastgoed & II. De workshop heet Harnessing the hype: Sustainable and impact investing
Ulbrich vertelt dat de JLLaS experts hun klanten al adviseren wat de workshop poneert: ‘Impact investing is rapidly emerging as a significant asset class, perhaps worth over 1trillion US$ within the next decade’. Dus ook voor vastgoed.
De workshop behandelde drie vragen: -1- hoe voldoen aan de toenemende verwachtingen van sociaal en financieel rendement?; -2- hoe de barrières voor II te overwinnen; en -3- hoe ‘do well by doing goodinvesteringsstrategieën te ontwerpen. Ulbrich stelt dat dit ook voor de vastgoedsector een prioriteit zal worden en betreurt dat uit het levendige debat geenground-breaking new ideas’ kwamen.
Bron: joneslanglasalleblog Op de Huffington Post schreef de Schwab Foundation (Social Entrepreneurship) over (hun bijdrage aan) II op de Davos agenda: Huffington PostCROWDFUNDING

 

2.5 miljoen euro opgehaald in 2011
(Nog) Niet onder toezicht van de AFM floreert ´crowdfunding´ : het online investeerders werven via een van de circa 20 crowdfunding platforms, (eigen) netwerken en social media. Crowdfunding Consultancy Douw & Koren deed een survey en noteerde niet alleen de 2,5miljoen euro maar ook dat in de 2e helft van 2011 2x zoveel werd opgehaald als in de 1e helft. Creatie & Cultuur blijft de belangrijkste sector: 1,35miljoen euro is opgehaald door de boekuitgevers, filmmaker Eddy Terstall & Cinecrowd en andere creatieven.

F&F
Voor de meeste crowdfunding platforms geldt dat grofweg 1 op de 2 projecten er in slaagt om het benodigde bedrag op te halen. Een succesvol project haalt gemiddeld net iets meer dan 10.000 euro op. Kapitaal wordt tot op heden met name opgehaald binnen het bestaande netwerk van een ondernemer of project eigenaar. Bron: douwenkoren 2,5miljoen euro gecrowdfund in 2011 Ook interessant hun Top 10 van 2011: douwenkoren de 10 toonaangevende crowdfunding-projecten van 2011

In IINieuws 1maart2012: een overzicht van de grootste crowdfunders en hun II aanbod.

MEDIA
De Universiteit van Tilburg start Www.FSinsight.nl over Finance & Sustainability met nieuws over groene manieren van bouwen, duurzaam investeren, schone technologie en inclusive finance. ‘De website zal als podium dienen voor onderzoekers en mensen uit het bedrijfsleven om kennis uit te wisselen over economie en duurzaamheid’. De lancering is 1feb12 door Maxime Verhagen, minister van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie.

Keynote sprekers: De Britse auteur en onderzoeker Mark Lynas: Hij stelt dat we meer moeten investeren in kernenergie, niet alleen in offshore wind. Lloyd Kurtz, Chief Investment Officer bij Nelson Capital Management (Wells Fargo) en onderzoeker aan Berkeley University. Hij belicht The three challenges in sustainable finance. Hij verdedigt de prikkelende stelling dat investeerders en academici zelfgenoegzaam en overmoedig aan het worden zijn. Hij is van mening dat een gebrek aan goede en goedwerkende regelgeving één van de redenen is dat de financiële sector er niet in slaagt echte stappen te maken op het gebied van duurzaamheid. Hij pleit voor een sterke, onafhankelijke toezichthouder. Na de twee keynotes gaan Mark Lynas en Lloyd Kurtz met elkaar en met de zaal in debat.

Kees Koedijk, Dirk Brounen en Jenke ter Horst zitten in de redactie van de site (Noot van de Blogger wetenschappelijk onderzoekers naar duurzaam beleggen, hun publicaties staan op papers.ssrn). Site www.FSinsight.nl Bron: Verhagen-lanceert-financieel-groene-website

FACTS & FIGURES

IMPACT van Microkrediet
Grameen, de microkredietbank uit Bangladesh* en IRIS (Impact Reporting and Investment Standards) schreven samen een Whitepaper: Collecting & Reporting Poverty Data: Using the Progress out of Poverty Index (PPI) Toolkit with the Impact Reporting and Investment Standards. Noot van de Blogger PPI werd ontwikkeld door de Grameen  bank om ook de allerarmsten te bereiken met microkrediet. Doel van het Whitepaper is het combineren van de methodes voor het meten, volgen en rapporteren van het aantal mensen dat baat heeft bij microkrediet. Beide methoden zijn gratis online te downloaden. * De oprichter van Grameen, uitvinder van het microkrediet Mohamed Yunus ontving in 2006 de Nobelprijs voor de vrede voor zijn werk. Bron: iris-progressoutofpovertyindex
METHODIEK
Het rapport (6p.) is wat technisch, de relevantie zit hem in het feit dat veel impact investors de ambitie hebben om met hun investeringen mensen en vaak arme mensen kansen te bieden. Gebruik van IRIS standaarden door microkrediet instituties kan bijdragen aan (nog) meer of hogere investeringen in microkrediet als de impact gekwantificeerd wordt. In het nieuwste rapport van JP Morgan over II in de VS (hieronder bij GELEZEN) blijkt dat microkrediet een derde van de II omvat en 37% van het kapitaal. Noot van de Blogger: Mixmarkets.org biedt allerlei da  ta over microfinancieringsfondsen: mixmarket.org
De Nederlandse vermogensbeheerder Double Dividend uit Amsterdam publiceerde in 2010 een onderzoek naar microkrediet en -fondsen Microfinanciering: Een waardevolle toevoeging aan de portefeuille met aandacht voor de complexiteit van het meten van de maatschappelijke impact. (p10) Uit deze publicatie: De vier fonds(en)managers met meer dan 100 miljoen dollar microfinanciering onder beheer zijn: Blue Orchard (samen met o.a. Dexia), ResponsAbility, Developing World Markets (DWM, samen met SNS Asset management) en Symbiotics (Zwitserland, met verschillende vermogensbeheerders). Link doubledividend publicaties


BANKEN BENCHMARK

Jaaroverzicht Eerlijke Bankwijzer
De eerlijkebankwijzer bestaat 3 jaar en publiceerde naast haar jaaroverzicht 2011 een terugblik van 3 jaar onderzoek naar banken en hun duurzaamheidsbeleid. Het gaat beter, maar ‘sommige banken moeten hier wel veel meer werk maken. Verder is het teleurstellend dat klanten nog steeds niet weten waar banken hun geld in investeren; verreweg de meeste banken houden dit tot nu toe angstvallig verborgen’ aldus projectleider Peter Ras.

Op het strafbankje: ABN Amro, AEGON en Delta Lloyd (nieuw) omdat zij in 2011 nauwelijks of geen nieuw beleid hebben doorgevoerd (…) terwijl ze op veel sociale en milieu-onderwerpen zwak scoren. Braver: Friesland Bank, NIBC, Van Lanschot en ING. Algemeen geldt dat er gebrek is aan transparantie over zowel investeringen als duurzaamheidbeleid van veel banken, waaronder ABN Amro, SNS Bank/RegioBank en ING.

Noot van de Blogger: ABNAmro kreeg in 2007 nog de Financial Times Sustainable Bank of the Year prijs. Dit blog is mede geinspireerd door een ‘college’ duurzaam beleggen door ABN Amro’s Directeur Duurzame Ontwikkeling Vincent van Assem. In haar 2010 review Duurzaam ondernemen, werken aan verandering met een positief rendement schrijft ABNAmro over II (p.17) ‘Begin 2011 was ABN Amro gastheer van de ’IUCN leaders for nature’ conferentie waar zestien bedrijven aan meewerkten, onder de titel ‘discovering the potential of greening your core business’. Volgende stappen: uitbreiden van de zakelijke proposities voor duurzame  investeringen in de bouw, transport en publieke sector; actief blijven inspelen op de vraag naar duurzame producten en diensten voor particulieren, waaronder impact investing voor private banking (…) Noot van de Blogger2: Jammer dat impact investing vooralsnog beperkt blijft tot private banking (de 1miljoen+) beleggers), maar de praktijk leert dat  impact investing nu nog vooral voorbehouden is aan institutionele en vermogende particuliere beleggers. SNS Impact Investment hanteert vrijwel dezelfde strategie en mikt zelfs op zeer vermogende particulieren.

De EerlijkeBankwijzer is een initiatief van Amnesty International, Dierenbescherming, FNV, Milieudefensie en Oxfam Novib. Recent trad ook Pax Christi toe. De doelstelling  ‘verduurzaming van banken met behulp van consumenten’ wordt gesteund door: BothEnds, CNV, Cordaid, Eurogroup for Animals, Green Cross Nederland, Greenpeace, Hivos, ICCO, St. Natuur en Milieu, NIZA, TNI, VBDO en WSPA.
Bronnen: Persbericht en onderzoek (uitgevoerd door het economisch onderzoeksbureau Profundo) eerlijkebankwijzer nieuws


CHARITY & TRANSPARANCY

Postcode Loterij trakteert Transparantprijs winnaars
De PostcodeLoterij is Partner geworden van de Transparant Prijs voor het meest inzichtelijke en onderscheidende charitatieve jaarverslag (meer in IINieuws 1nov2011). Als partner schenkt de Postcode Loterij 100.000euro prijzengeld:  25.000euro voor de winnaar kleine fondsenwervende instellingen en 75.000euro voor de winnaar grote fondsenwervende instellingen. De Vermogensfondsen vallen buiten de boot. Noot van de Blogger: jammer juist daar is een wereld aan transparantie te winnen. 
Initiatiefnemer PwC  is -uiteraard- verheugd: het prijzengeld vormt een extra prikkel voor goede doelen om mee te dingen. De Nationale Postcode Loterij en PwC hebben de intentie om samen meer onderzoek te doen naar thema’s die de sector als geheel raken. Boudewijn Poelmann, voorzitter van de Postcode Loterijdirectie zat voorheen in de Transparantprijs jury, maar is daar nu uitgestapt. Hij beargumenteert het prijzengeld: ’Met deze samenwerking onderstrepen wij het belang dat wij hechten aan een eerlijke en open communicatie over het werk in de goede doelen sector.’ Poelmann is volgens FM Platform  van 26jan12 kritisch over ‘De hype rond impactmeting (die) wekt verwachtingen die Poelmann de praktijk (nog lang) niet ziet waarmaken.’

De Postcode Loterij
De Postcode Loterij is opgericht in 1989 om structureel fondsen te werven ‘voor goede doelen die zich inzetten voor een rechtvaardige en groene wereld. Zij werft fondsen voor onze goede doelen en geven bekendheid aan hun werk door het organiseren van een loterij’. Cursief door de blogger. ‘In 2010 is ruim 270miljoen euro uitgekeerd’ (Noot van de Blogger: de helft van de winst, de wettelijke verplichting). In het jaarverslag 2010 op p. 28 de lijst met goede doelen, waarvan bijna 40miljoen euro voor haat “eigen” Stichting DOEN (zie PAGINA Cases Nederland A t/m Z. Noot van de Blogger: De 25miljoen euro (meerjarige?) steun voor HIER, de Klimaatcampagne is niet terug te vinden in het Jaarverslag over 2010 of 2009.Wellicht is dat ‘geoormerkt’ verdeeld over de giften aan de HIER coalitie leden. Bron: HIER postcode_loterij
Bron: Transparantprijs

EVENT

Investing for Environmental and Social Impact
Duisenberg school of Finance organiseert op 28, 29 en 30 maart in Amsterdam het executive programma 'Investing for Environmental and Social Impact'. Het programma is ontwikkeld door Duisenberg school of Finance en de Stern School of Business uit New York en Universiteit Maastricht.
Doelgroep: huidige en toekomstige impact investors zoals investment professionals voor pensioensfondsen­, ontwikkelingsbanken, vermogens-beheerders voor familievermogens, fondsen en stichtingen, vermogensadviseurs, private equity firms en banken. Focus op Europa.
Indrukwekkende sprekerslijst met o.a  Steven Godeke: New York University & Stern School of Business (auteur van ´vroege´ Rockpa: Rockefeller Philantropy Advisors publicaties over impact investing), Prof. dr. Harry Hummels: Maastricht University & SNS Impact Investing, auteur van de Code Verantwoord Vermogensbeheer voor goede doelen). Peter Borgdorff: Managing Director van PFZW (misschien wel de grootste impact investor in Nederland), Theo Brouwers: Managing Director SNS Impact Investing, Nanno Kleiterp: CEO van FMO )The Dutch Development Bank), Pieter Oostlander: Managing Director Shaerpa  (EVPA board en vh Noaber´s Venture Philantropy).
Kosten 2800euro ex BTW. Registratie & info lia.de.heer@dsf.nl
Meer informatie: Investing for Environmental and Social Impact het programma.GELEZEN

JP Morgan II Insight in 2200 transactions
14dec11 publiceerde JP Morgen 'Insight into the Impact Investment Market, An In-Depth Analysis of Investor Perspectives and over 2,200 Transactions'. Het is een update en uitbreiding van het onderzoek van eind 2010 'II* an emerging asset class' IINieuws 15maart11 52 respondenten deelden hun perspectief op de II markt en de ervaringen met ruim 2200 transacties in hun portfolio. Die respondenten zijn (mn Amerikaanse leden) van de Global Impact Investing Network (thegiin.org), Impact Assets50 en clientèle van JP Morgan. Zij verwachten van medio 2011 tot medio 2012 bijna 4 miljard US$ aan II te doen. 40% van de respondenten managed 'proprietary' (eigen) kapitaal, 25% managed 'fiduciar' kapitaal (van anderen) en 35% managed beide .
* II staat voor impact investing of impact investments, afhankelijk van de context.

Conclusies van de auteurs
Het meten van impact gebeurt vaak (70%) dmv IRIS maar ook door andere 'eigen' modellen. Het gebrek aan track record voor succesvolle II is (Noot van de Blogger: nog steeds) de grootste uitdaging. Daarnaast spelen 'illiquiditeit' (Noot van de Blogger: verhandelbaarheid) van de investeringen en de onzekerheid van het financieel rendement. Aan de andere kant, actieve overheden (mn UK, USA. de EU** en Australie) en de ontwikkeling van de II infrastructuur vergroten de kennis en stimuleren de groei. ** EU Regional Development Fund en EU Social Fund

De lancering van GIIN's ImpactBase (zie IINews 8juni2011), het eerste IRIS rapport (iris.thegiin.org report) en Impact Assets worden als mijlpalen gezien. Net als de start van GIIRS, het Global Impact Investing Reporting System (GIIRS)rating systeem voor bedrijven zie IINews 1nov2011  (Noot van de Blogger: dit perspectief benadrukt hoe 'Amerikaans' het onderzoek is).

De 3 grootste uitdagingen voor de groei van II zijn: de het gebrek aan track record van succesvolle  investeringen. Daarna het tekort aan kwalitatieve investerings mogelijkheden en “Inadequate impact measurement practice”. NB Of investeerders nu in Developed Markets (DM) of Emerging Markets (EM) of in Schuld of Private Equity (PE) investeerden maakte voor deze drie uitdagingen niet uit.

Facts & Figures
De respondenten zien II als “In its infancy and growing” (75%), veel meer dan de 19% die kiest voor “About to take off” (19%). Opvallend is de indruk dat 'het aantal insitutionele en high net worth individual investors (HNWI) die weten wat impact investing is' is verdubbeld in vergelijking met 2 jaar geleden. Bovendien verwachten institutionele en HNWI dat hun asset allocatie naar II over tien jaar gemiddeld 5% en 10% is. NB Nu valt II onder 'alternatives' (vastgoed, hedge funds, private equity, grondstoffen en 'anders') waar de grote beleggers tussen de 12 en 15% van hun portfolio in beleggen (IMF’s Survey), dus dit is ambitieus/optimistisch.  

Rendement
Bijna de helft van de respondenten vindt impact en financieel rendement even belangrijk, iets meer dan de helft stelt het een boven het andere (by optimize one while setting a floor for the other). Tweederde van de respondenten zou financieel rendement opofferen voor meer impact, maar 60% denkt niet dat dat 'nodig' is. NB Deze 2 groepen respondenten overlappen niet significant. Het internal rate of return (IRR) kan nogal verschillen, ook van benchmarks: Bij Developed Markets Equity is het 19% (benchmark 29%), Emerging Market Equity: 18% (benchmark 11%), Developed Market Corporate Debt: 4% (benchmark 11%) en in Emerging Market Corporate Debt is het gelijk aan de benchmark van 9%.

Distributie keuzes
Het impact doel is meestal 'mensen' (58%) of mens&milieu (34%). Slechts 8% geeft prioriteit aan milieu impact. 94% van de II zijn in bedrijven die werken voor/met op mensen met een laag inkomen. 70% van de II (50% van het kapitaal) is in SME. 62%  van de II is in ''debt', waarvan 52% in private debt en 38% is in private equity. 94% van de debt transacties is in senior debt, maar 59% daarvan is ´unsecured´. De meerderheid van de II bedraagt minder dan 1 miljoen US$, 40% is kleiner dan 500.000 US$, 15% tussen de 500.000 en 1 miljoen USD$. Toch is een gemiddelde II 2 miljoen US$ en 10% van de II bedragen meer dan 5miljoen US$.

67% van de II is in Emerging Markets (44% van het kapitaal) en 31% in Developed Markets (53% van het kapitaal). Regionaal: 30% van de II is in de USA (51% van het kapitaal), 30% in Latijns Amerika (15% van het kapitaal), 12% in SubSahara Afrika (7% van het kapitaal) 11% in Oost Europa, Rusland en Centraal Azie (8% van het kapitaal en 11% in Zuid Oost Azie (6% van het kapitaal). Sectoren: 34% van de II is in microkrediet (37% van het kapitaal) 15% in landbouw & voedselvoorziening (6% van het kapitaal), 13% cross-sectoraal (15% van het kapitaal) 13% in clean tech & energy (6% van het kapitaal) Noot van de Blogger: clean tech en energy is dus niet per se kapitaal intensief), 7% in huisvesting (21% van het kapitaal). Valuta 88% van de II is in US$, 3% in Euro's en een 'enkele' in Can $ of £. De resterende 8% is in 38 andere valuta.
Download report bij GIIN thegiin.org


CASE TRIODOS FOUNDATION

De Triodos Foundation is in 1971 -al voor de bank- opgericht en heeft als doelstelling "initiatieven te bevorderen en te nemen, die een aanzet willen geven tot maatschappelijke vernieuwing of bijdragen aan een meer bewuste omgang met geld". De Foundation heeft drie werkgebieden: natuur en milieu, mens en maatschappij en ontwikkelingssamenwerking (als samenbindende factor). Haar naam komt uit het Grieks "tri hodos" en betekent drievoudige weg. Een van de oprichter stelde die naam voor verwijzend naar de drie idealen uit de Franse Revolutie: vrijheid in het geestelijk leven, gelijkheid in de sociale omgang en broederlijkheid in de economie. Triodos Foundation is een stichting en maakt in juridische zin geen deel uit van de bankorganisatie.
Sinds Triodos Bank in 1980 werd opgericht, is de focus van Triodos Foundation het toekennen van donaties. Haar 2,4 medewerkers zijn in dienst van de bank en de Foundation mag gebruik maken van alle faciliteiten van de bank. Noot van de Blogger: Lage overhead dus! In de JR2010 staat dat de uitvoeringskosten 0,66%(p.4) of 43% (p.8) zijn: de jaarrekening spreekt zichzelf tegen. Desalniettemin is dat vast wel een record voor een vermogensfonds. Misschien dat bedrijfsvermogensfondsen vaker deze ruimhartigheid toepassen, maar Triodos Foundation is een van de eerste ´bedrijfsfondsen´ die ik in het kader van dit blog heb bestudeerd.

INKOMSTEN
De inkomsten bedroegen in 2010 5,7miljoen euro, dat is veel meer dan de 2,3miljoen euro in 2009. De grote toename is veroorzaakt door 1 schenking aan een Fonds op Naam van bijna 4miljoen euro. Er was 3,8miljoen euro beschikbaar voor de doelstelling, omdat bijna 2miljoen werd toegevoegd aan de voorziening. Dit i.v.m. een mogelijke claim op een deel van een schenking aan een fonds op naam.

Er werd (Noot van de Blogger: slechts*) 1,7miljoen euro besteed aan de doelstelling. Triodos heeft ruim 30 fondsen op naam (2009) waarin particulieren (rekeninghouders) ''gerichte'' of geoormerkte schenkingen kunnen doen. De Foundation kende in 2010 4 soorten schenkingen: Algemene (61.688euro); Aan Algemene Fondsen (93.530euro); Aan Steunfondsen (588.994euro); en Aan Fondsen op Naam 4.956.589euro. In de JR2010 staat 'Het aantal fondsen onder beheer zal zich geleidelijk blijven uitbreiden'.

Het vrij besteedbaar vermogen (vrije reserve) is 356.805euro, de Bestemmingsreserve 5.2miljoen euro (Noot van de Blogger: dit grote aandeel komt door de vele Fondsen op Naam).

* Noot van de Blogger: los van de voorziening ivm een mogelijke claim: hetesteden/investeren van een dergelijk grote schenking vraagt wel even tijd. De jaarrekening over 2011 zal waarschijnlijk eind april 2012 worden gepubliceerd.

BELEGGINGEN
Het beleggingsbeleid is erop gericht een bescheiden deel van de bestemmingsreserves voor de lange termijn in duurzame fondsen te beleggen. Daarnaast wordt een deposito aangehouden voor dat deel van de reserve dat niet direct zal worden ingezet. Voor het overige worden de beschikbare middelen aangehouden op spaarrekeningen of een rekening courant. In cijfers betekent dit dat van de totale activa van 8,5miljoen euro 7,5miljoen liquide (cash) is. Haar "Deelnemingen in het kader van de doelstelling" bedragen 664.062euro en haar Vastgoedbeleggingen 42.773euro. De deelnemingen zijn voor ruim 80% in .... Triodos beleggingsfondsen en bijna 10% in Triodos certificaten (soort aandelen). De inkomsten uit het vermogen bedroegen in 2010 nog geen 1%, slechts 64.715euro, waarvan 39.550 euro rente.

Triodos Fair Share Fund (453.001) Aandelen Vastgoedfonds (57.109) Aandelen Triodos Renewables Europe Fund (42.747) Certificaten Triodos Bank NV (57.743) Aandelen Cultuurfonds (13.462) Participatie VVV GmbH (Duitsland**) (40.000) Totaal 664.062euro
** VVV GmbH, bezit onroerende zaken en stelt deze ter beschikking aan ideële, antroposofische initiatieven. De deelneming dient ter ondersteuning van de Duitse Antroposofische Vereniging, die om financiële redenen niet meer in staat is aan deze activiteit deel te nemen.  

Noot van de Blogger: In de JR2010: Het beleggingsbeleid zal in 2011 worden herzien en de daarvoor geselecteerde delen van het vermogen van de stichting zullen via Triodos Private Banking duurzaam en risicomijdend worden belegd.

GARANTIES
In de jaarrekening over 2010 staat verder nog dat 2 bankgaranties zijn afgegeven: 2ton aan het Louis Bolk Instituut en bijna 150.000euro aan de Stichting Hivos-Triodos Fonds. (Voor het Hivos-Tridos Fonds is een schenkingsregeling voor (Noord-Zuid) Internet spaarders).

Conclusie
Tridos Foundation lijkt bepaald geen impact investor, bijna 90% van het vermogen wordt liquide aangehouden (bij impact investor Triodos Bank) en de deelnemingen zijn voor 95% in eigen Triodos Fondsen en certificaten. De inkomsten uit het vermogen duiden niet op een 'gezond' financieel rendement dat de inflatie overstijgt of voor uitbreiding van de impact investeringen. Omdat de liquide middelen en de deelnemingen bij de eigen bank worden aangehouden is het wel een 100% duurzaam belegger. Welk deel eventueel als impact investeringen kan worden aangemerkt, is uit de jaarrekening 2010 niet te achterhalen.Geen opmerkingen:

Een reactie posten