1 november 2011

Impact Investing Nieuws 1nov2011


Deze keer 1e GIIRS impact ratings gepubliceerd, RaboBank-Cordaid Rural Fund, Goede Doelen behalen mager rendement in Transparantprijs rapport, VBDO over impact investing, Ultrarijken en impact investing, Stewardship voor institutionele beleggers en als case Cordaid.


MARKETPLACE

GIIRS SUCCES
Het Global Impact Investing Rating System meldde eind oktober 2 successen: 15 nieuwe deelnemers met 550 miljoen US$ vermogen voor impact investing, waamee het totaal op 40 deelnemers met 1,75 miljard US$ vermogen komt. Ook presenteerde GIIRS haar eerste GIIRS Fund Impact Ratings. Negen 'Pioneer Funds' van de eerste 25 deelnemende (investerings)fondsen en 50 bedrijven in hun investeringsportfolio zijn beoordeeld. Zij hebben een impact investing rating gekregen op basis van gemeenschappelijke standaarden, transparantie en verantwoordingsregels.

De komende maanden zal de beoordeling van de overige 16 'pioniers' en 200 bedrijven in hun investeringsportfolio uit 30 landen worden afgerond. Hun beoordeling is verkrijgbaar bij de fondsen en hun portfolio bedrijven en bij 'GIIRS Analytics', dat eind 2011 gelanceerd wordt.

GIIRS wil binnen 5 jaar meer dan 2,500 bedrijvenen ruim 350 (investerings) fondsen een rating kunnen geven. Hiermee wil het 150 institutionele en 'high net worth' investeerders de mogelijkheid geven de maatschappelijke en ecologische impact van hun investeringen te beoordelen op dezelfde manier dat de financiele prestaties beoordeeld worden.
Noot van de Blogger: Onderaan het persbericht staat een overzicht van de 40 investeringsfondsen die deelnemen aan GIIRS. 
Bron:  Pioneer-Funds-Release-of-the-first-GIIRS-Company-and-Fund-Ratings


RABO CORDAID RURAL FUND
Al in 2010 richtten Rabobank en ontwikkelingsorganisatie Cordaid het Rural Fund op, maar medio okt'11 ging pas een persbericht uit. Het doel is producentenorganisaties in ontwikkelingslanden geld te lenen. De focus is op organisaties en coöperaties in de landbouwsector die te klein zijn om financiering van commerciële banken te krijgen en te groot zijn om in aanmerking te komen voor een microkrediet. Die groep wordt wel ‘the missing middle’ genoemd.

In het Rural Fund is 10,5 mln. euro gestort, de intentie is door te groeien naar 40miljoen euro (einddoel volgens het Cordaid JV2010 is 60 miljoen euro, dat scheelt nogal maar de situatie is nu ook wel even anders....). 'De intentie is werkapitaal te financieren met een minimum van 200.000 US$ tot 2miljoen US. (Noot van de Blogger: en 2 miljoen US$ is niet 'genoeg voor financiering van comemrciele banken?) Afnemers zijn boerencoöperaties die primaire landbouwproducten produceren, zoals koffie, katoen, honing of specerijen, maar ook voor organisaties die zich toeleggen op het verwerken daarvan.

En hier kwam het geld vandaan: in het jaarverslag van de Rabobank Foundation staat “2010 stond in het teken van de voorbereiding van de overdracht van de handelsfinancieringportefeuille naar het nieuw opgerichte Rabo Rural Fund. Een groot deel van de portefeuille van Latijns-Amerika wordt hierin onder gebracht". In de Cordaid JaarRekening'10 p.18: "De huidige achtergestelde lening in het RABO Agri Sustainable fonds zal in 2011 worden in gebracht in het RABO Rural Fund. Het aandeel van Cordaid in deze participatie bedraagt < 20% (kwantitatief per 31dec'10 1.300.000 euro".

RABOBANK
Rabobank heeft uit haar verleden – Boerenleenbank- ruime ervaring met landbouw en meldt in het persbericht bij haar jaarcijfers 2010 een marktaandeel van 84%! in 'Food en Agri'. RaboBank JVp.31: Van de totale beleggingsportefeuille van 270,4 miljard euro wordt 7% duurzaam belegd = 18, 8 miljard euro (een ver6voudiging in 6 jaar!). Dit vermogen zit mn bij Sarasin 9 miljard en Robeco 6 miljard.

Noot van de Blogger: Verrassend vond ik dat Rabobank, de meest duurzame bank van Europa particulieren geen eigen duurzame beleggingsfondsen blijkt aan te bieden. Er zijn nog Rabo Groen Obligaties maar die worden afgebouwd vanwege de fiscale afbouw en als alternatief worden alleen een Groene spaarrekening aangeboden.

CORDAID
Cordaid, een ontwikkelingsorganisatie met in 2010 een omzet van 180 miljoen euro, waarvan ruim 100 miljoen euro subsidie, is een actieve impact investor in haar bestedingen voor de doelstelling. Zie verder de CASE hieronder.

Meer informatie: perscentrumrabobank rabobank en cordaid samen voor the missing middle in ontwikkelingslanden of cordaid


CHARITIES & FOUNDATIONS

TRANSPARANTPRIJS 2011
In 2011 was het thema van de Transparantprijs 'impact' het effect van de inspanningen. Maar “hoe meet je nu je impact, kun je het wel meten en hoe communiceer je op een manier die een donateur begrijpt? Laten we met elkaar gewoon maar eens vaststellen dat impact een complex thema is. Tegelijk is het een thema waar u niet omheen kunt en ook niet omheen wilt”. Bron: Juryverslag 2011, Inleiding.

In 2011 deden 201 fondsen mee, waarvan 20 vermogensfondsen (maar 25 FIN leden) na een jaar 'afwezigheid'. Het was oa de vroege inlever deadline die hun deelname belemmerde. Dit jaar was dat 1 juli 2011. (Dat is 3 maanden na de 1 april deadline die het CBF keurmerk voor fondsenwervende instellingen hanteert).

Bevindingen
Een van de kernbevindingen in het juryverslag over de 201 ingeleverde jaarverslag gaat over de “Verantwoording over duurzaamheid. “Die krijgt beperkt aandacht in de jaarverslagen. Duurzaamheid is een steeds belangrijker wordend onderwerp dat slechts in beperkte mate wordt toegelicht in de jaarverslagen van goede doelen”. Noot van de Blogger: het gaat hier mn Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen i.e. duurzame bedrijfsvoering, dus veel breder dan het vermogensbeheer. (Toelichting JR'11 p.25)

De gemiddelde score voor 'Financien' zijn niet erg hoog: kleine fondsen 4,8, grote fondsen 6.4 en vermogensfondsen 5,5, dat is alleen iets beter dan de score voor 'communicatie met belanghebbenden' (4,5; 5,6 en 5,3). Van de 201 deelnemers leverden 109 een publieksverslag met volledig financieel verslag in, 42 een publieksverslag met verkort financieel verslag, 3 alleen een jaarrekening en 38 een apart publieksverslag met aparte jaarrekeing. Noot van de Blogger voor goede doelen is een eigen Verslaggevingsrichtlijn 650 die 'beter' werd nageleefd volgens controlerend PWC.

Baten uit beleggingen: zeer mager
Opvallend zijn de zeer magere baten uit beleggingen van de 201 deelnemende fondsen. De vermogenspositie was riant met bijna 2 miljard of 1,952,080euro (JR'11 p. 21). De totale baten zijn 2,664,303 euro maar de baten exclusief beleggingen zijn 2,582,298 euro. Ergo de inkomsten uit beleggingen in 2010 zijn slechts 82.000 euro! (JR'11 p. 20). Op bijna 2 miljard! 
Bron: Transparantprijs Rapport Kernbevindingen 2011 Transparantprijs KerngegevenII THOUGHTS


VBDO over BEST in CLASS en IMPACT INVESTING
De Vereniging van Beleggers in duurzame Ondernemingen publiceerde eind oktober haar jaarlijkse onderzoek naar investeren door 50 Nederlandse pensioenfondsen. Op blz p. 40 staat een kort stukje over impact investing. Het “may look like positive selection, because it may be using the same positive ESG criteria and can be done by investing in specially constructed funds, but it is not a best in class approach, rather an investor chooses a specific theme or development and searches for companies or projects that contribute to this development and thus create added value for society in a way that can hardly be compared with mainstream industry or solutions".

Reactie van de Blogger: VBDO heeft natuurlijk gelijk, maar in dit nieuwsblog beschouw ik de beschikbare data over duurzaam en mn best in class beleggen als relevante kwantitatieve informatie benchmark en umfeld ontwikkeling. Het begrip duurzaam beleggen is zo breed dat algemene uitspraken over o.a. financiele en maatschappelijke of ecologische rendementen weinig meer zeggen zonder uitleg over de definitie en de criteria die zijn toegepast.

Vanuit de optiek van impact investing zegt rendement op best in class investeringen meer dan rendement op -1- 'compliance' (uitsluiting van (internationaal) illegitieme investeringen zoals clusterbommen), -2- ethische of negatieve screening / uitsluiting van bijvoorbeeld 'VICE' bedrijven (tabak, drank, gokken, porno etc), -3- positieve screening op basis van indices (want de hele AEX staat in de DJSI) of -4- bijvoorbeeld een keuze voor 'nette' staatsobligaties zolang overheden beter zijn in 'agendering' en incentives dan in kwalitatief en kwantitatief maatschappelijk rendement realiseren. Best in class investeringen worden gericht gedaan in bedrijven die hun sector ver vooruit zijn in verduurzaming van hun product en de productieketen. De VBDO stelt op haar website www.duurzaamaandeel.nl uitgebreide informatie beschilbaar voor 'bewuste' beleggers.

Bij impact investing wordt wel onderscheid gemaakt tussen prioriteit op financieel of maatschappelijk of ecologisch gebeid of juist fifty-fifty, maar het effect van het maatschappelijk of ecologisch rendement moet optimaal zijn. Hiervoor worden 'eigen' metrics & standards ontwikkeld en verfijnd voor zo breed mogelijk gebruik zoals bijvoorbeeld GIIRS van het Global Impact Investing Network. Ook de ontwikkeling van online markten zoals bijvoorbeeld GateGlobalImpact , Mission Markets MissionMarkets en ImpactInvestmentExchangeAsia dragen bij aan transparantie in financieel als maatschappelijk en of ecologisch rendement.

Omdat impact investing gaat voor optimaal maatschappelijk en of ecologisch rendement sluit dat beter aan bij het idee van best in class investeren dan het rendement op een portefeuille die gebaseerd is op ethische of negatieve screening. Als historica en ontwikkelingsoloog denk ik dat we te maken hebben met een natuurlijk evolutie naar effectiviteit, impact ofwel van 'do no harm' naar 'do good'.


HNWI *

THE UPSIDE OF FINANCIAL CRISES
Tijdens alle commotie over de euro-, slechte staatobligaties- en de 2e bankencrisis een rapport uit 2010 over de Ultra Rijken (+30miljoenUS$) en hun reactie op de vorige crisis. The Economist Intelligence Unit interviewde 24 'Ultra Rijken' en zag 7 trends voor hun investeringen, filantropie en bestedingen.

Vanwege het geknakt vertrouwen door hun 'verarming' was de 1e trend meer 'hands on' betrokkenheid. Want volgens het World Wealth Report 2009 verloren veel ultra rijken hun bijvoeglijk naamwoord (ultra) en daalde hun aantal 24.6% in 2008 tot ongeveer 78,000 personen. De 2e trend is een voorkeur voor simpele beleggingen (cash), maar de wens van betere rendementen zal ze doen terugkeren naar meer gecompliceerde beleggingen, maar nu met grotere transparantie.

Interessanter voor dit blog zijn de 4e en de 5e trend. 4. De ultra rijken zullen blijven 'geven' maar worden zakelijker en willen hardere resultaat zien. Deze trend was al zichtbaar voor de crisis, maar is erdoor versneld. 5. Filantropie in 'emerging markets' zoals India en China wordt volwassen(er) en er ontstaat meer samenwerking tussen overheden, de NGO's en de ultra rijken. In India is filantropie nog erg religie gebonden, in China moedigt de overheid filantropie juist aan om de sociale uitdagingen aan te pakken.

Bij Trend 4 een BOX ' More than just moral returns ' . Er is een groeiende interesse in investeringen die zowel rendement als een sociaal of milieu doel realiseren. 'So-called impact investing' ligt ergens tussen filantropie en puur investeren . … Geoff Burnand, CEO van 'Investing for Good', impact investment consultant voor 'private' banks, asset managers en fonsden bevestigt de trend en geeft emotionele en zakelijke argumenten. “Impact investing enables you to build a deep connection with the difference your money can make either locally in the community or globally with poverty alleviation or environmental issues”. En Returns from impact investing can compare favourably with traditional investment, particularly during a period of record- low interest rates and volatility in equity markets. Often, these are debt-yielding assets that can yield 5% plus and have fixed maturities,” legt Mr Burnand uit. “Debt is handy because it matures and has a yield. Equity has the problem of exit and valuation.” “Most investors are coming in because they are attracted by the mission, so they’re prepared to buy and hold,” zegt Mr Burnand. “What is important to these investors is the ability to measure and rate the ‘blended return’ of these investments.”
Bron: The new world of wealth Seven key trends for investing, giving and spending among the very rich © The Economist Intelligence Unit Limited 2010 The new world of wealth Link eiu new world of wealth
* HNWI = High Net worth Individuals


GELEZEN

'Stewardship lucratief voor institutionele beleggers en de wereldeconomie'
In sept2010 publiceerde 'investment professional, independent advisor and quasi-academic' Simon Wong (linkedin) in de Butterworths Journal on International Banking and Financial Law 'How institutional investors should step up as owners', het artikel werd verkort overgenomen in de McKinseyquarterly.

Na alle aandacht voor banken en hun rol in de financiele crisis in 2008 kijkt Wong naar de rol van de institutionele beleggers die 'major market players' zijn en in het VK bijvoorbeeld 70% van de stock market managen. (Noot van de Blogger: In Nederland hebben institutionele beleggers gezamelijk 1499,7 miljard belegd vermogen (CBS2010) en 'de meerderheid' van de aandelen en obligaties in handen (Eumedion) Nederlandse institutionele beleggers zijn actieve SRI, Socially Responsible Investors. Eind 2009 was 396 miljard euro SRI belegd, 130 miljard 'op basis van normen en waarden' en op basis van brede definities incl 'engagement'. Slechts 1 miljard is in best-in-class/impact investments belegd. (Eurosif SRI Europe 2010).

Wong pleit voor actief 'stewardship' door institutionele beleggers. (Noot van de Blogger: Het begrip 'stewardship' wordt in Nederland vaak vertaald met het Bijbelse rentmeesterschap en slaat dan op zorgvuldig omgaan met natuurlijke bronnen. In dit verband is de associatie met het verantwoord omgaan met andermans eigendom ook belangrijk). Wong verwijt institutionele beleggers een te korte termijn focus, op kwartaalcijfers (!) met als gevolg risicovolle strategieen, en te weinig betrokkenheid. En hij wijst op een paar ontwikkelingen die dat zullen versterken zoals diversificatie waarbij de portfolio zo groot wordt dat monitoring en betrokkenheid versnipperd raken. Daarnaast ziet hij een groeiende afstand tussen de 'eigenaren, de pensioendeelnemers' en de 'professionals' de asset managers. De groeiende rol van externe asset managers, investment consultants en funds-of-funds beleggingen vergroot die afstand. Wong prijst 2 Nederlandse pensioenfondsen, omdat zij hun equity portfolio met 90% hebben ingekrompen om juist actieve aandeelhouders te kunnen zijn. Hij citeert een recent onderzoek van Meir Statman dat na meer dan 50 deelnemingen de diversificatie voordelen snel afnemen.

Ook de rol van passieve fondsbeheerders wordt belicht, zij besteden de minste tijd aan 'stewardship' en hun marktaandeel zal van circa 25 tot 33% groeien naar 50% (!). Zij zouden volgens Wong minimaal regelmatig 'low-intensity engagements' in hun deelnemingen moeten uitvoeren. Hun goedkopere dienstverlening kan bijv. uitgebreid worden met betaalde stewardship activiteiten. Ook zouden prestatiemetingen minder op relatieve indicatoren zoals benchmarks moeten plaatsvinden en over periodes van 7 a 10jaar (Uit de uitgebreide versie).

De financiele crisis van 2008 heeft wereldwijd (de roep om) beleidshervormingen in gang gezet die (institutionele) beleggers kunnen beperken in hun actieve aandeelhoudersschap. Tenzij ze juist meer betrokken worden en bijvoorbeeld zelfregulering en codes ontwikkelen, zoals de Stewardship Code in het VK (nu getekend door 147 van de 330 institutionele beleggers in het VK). Noot van de Blogger: In Nederland heeft de Tweede Kamer in 2009 de regering na een motie van de SP verzocht om met voorstellen te komen om de macht van aandeelhouders in bedrijven in te perken. Eumedion, de belangenorganisatie van institutionele beleggers op het terrein van corporate governance' publiceerde 11juli11 10 best practices voor betrokken aandeelhouderschap. Die lijkt trouwens wel heel erg op de Stewardship Code uit het VK. Zie dit blog 20juli2011. In maart van dit jaar kwam de Tweede Kamer met een motie voor duurzaam aandeelhouderschap en de focus in de uitvoering ligt op beloning van lange termijn aandeelhouderschap (Kstuk 31980, motie 25 Blanksma-vdH en Slob).
Simon Wong 'How institutional investors should step up as owners' ingekort op: mckinseyquarterly uitgebreid (download) op papers.ssrn


CASE CORDAID
Zoals op 15okt2011 in het vorige blog toegezegd een profiel van Cordaid dat de Transparantprijs 2011 won. Cordaid won omdat haar “internetverslag buitengewoon inzichtelijk is en de verantwoording over de impact een voorbeeld voor andere organisaties”.
BATEN
Cordaid is een van oorsprong Katholieke ontwikkelingsorganisatie met bekende merken als Memisa, Mensen in Nood, de Vastenaktie, Kinderstem en recenter 'Microkrediet'. Cordaid had in 2010 180 miljoen aan inkomsten (met lage wervingskosten: net 10%). 104 miljoen euro was overheidssubsidie. Noot van de Blogger: In 2011-2015 zal Cordaid als penvoerder/lid van de coalitie Samen voor verandering/ Communities of change” gemiddeld € 65 miljoen per jaar overheidsubsidie ontvangen tegen € 109 miljoen per jaar in de afgelopen vier jaar, een korting van 40%.

VERMOGENSBEHEER
Cordaid had bijna 100miljoen euro aan (bestemmings)fondsen en reserves en 2miljoen euro baten uit beleggingen. Cordaid bezit alleen “niet-converteerbare obligaties van overheden en ondernemingen met een hoge kredietwaardigheidrating” ter waarde van 28,8 miljoen euro, allen gedeponeerd bij Rabobank dochter Schretlen & Co. “De beleggingen moeten voldoen aan strenge criteria ten aanzien van duurzaamheid. Zo hanteert Cordaid als basis de UN Global Compact en de VFI-handreiking Verantwoord Vermogensbeheer Fondsenwervende Instellingen, met een reeks aanvullende product- en procesuitsluitingscriteria. De principes van het vermogensbeheer zijn vastgelegd in een Treasury statuut en de beleggingsportefeuille wordt enkele malen per jaar gescreend door Sustainalytics en gerapporteerd. De portefeuille is gewaardeerd tegen actuele waarde (de nominale waarde bedraagt € 28,4 miljoen). Het rendement op basis van het gemiddeld geïnvesteerd vermogen bedraagt 5,05% (2009 7,12%). De obligaties hebben een gemiddelde resterende looptijd van ruim 4 jaar.

IMPACT INVESTING in de Bestedingen
Cordaid heeft een Leningen & Garantieprogramma, dat niet als aparte activiteit wordt toegelicht in het Jaarverslag, wel in de Jaarrekening, en in het JV valt onder 4.9 Kleine producenten (focus ketenbenadering) en 4.10 Microkrediet ('financial inclusion').
Kerngegevens kleine producenten programma: • Het programma was actief in Afrika (9 landen), Azië (4) en Latijns-Amerika (3) • En werkte ultimo 2010 samen met 108 partners • In 2010 werd € 12,3 miljoen besteed • Er werden 81 bijdragen toegekend voor partners/ projecten • Waarmee 307.000 mensen werden bereikt • Eind 2010 waren 335 projecten in uitvoering . (JV'10 Box p.104).  "Het tekort aan krediet heeft ertoe geleid dat Cordaid prioriteit gaf aan ondersteuning van rurale MFI’s, de ontwikkeling van financiële producten voor de landbouw, en fondsen voor leningen aan kleine lokale bedrijven. Ten slotte heeft Cordaid enkele fondsen (mede) opgezet ten behoeve van kleine bedrijven (Pymecapital, AgriFund, InReturn, Rabo Rural Fund).” (cursief door de blogger)

Doel van het Microfinancieringprgramma: positieverbetering van arme en uitgesloten groepen door middel van financiële diensten (microkrediet, spaarproducten, verzekeringen, pensioenen) en ondersteunende diensten zoals capaciteitsversterking, organisatievorming en bedrijfsadvisering. Kerngegevens : • Het programma was actief in Afrika (7), Azië (4) en Latijns-Amerika (3) • En werkte ultimo 2010 samen met 73 partners • In 2010 werd € 9,5 miljoen besteed • Er werden 46 bijdragen toegekend voor partners/ projecten • Waarmee 750.000 mensen werden bereikt • Eind 2010 waren 211 projecten in uitvoering (JV'10 Box p. 112).

Van oudsher richt het programma zich sterk op de opbouw van startende en jonge MFI’s (microfinancieringsinstellingen) via capaciteitsopbouw en het verstrekken van leningen of garanties, veelal voor uitbreiding van de kredietportefeuille. In de periode 2007-2010 is deze koers voortgezet, maar hebben belangrijke ontwikkelingen ook geleid tot vernieuwing van het beleid". ... “Cordaid is steeds meer intermediaire wholesalefondsen gaan opzetten/financieren ten behoeve van de dienstverlening aan jonge MFI’s. Daarbij wordt samengewerkt met volwassen, capabele MFI’s, leveranciers van technische assistentie, en lokale banken. Het aandeel van wholesalefondsen in de portefeuille is gegroeid tot meer dan 30% (. ..) In de loop der jaren heeft Cordaid Financial Services (CSF) een fonds opgebouwd van € 64 miljoen, waarvan ruim twee miljoen mensen direct en indirect profijt trekken”. (Noot van de Blogger: niet onder die naam terug gevonden in de Jaarrekening, wel de Balans van het Leningen & GarantieFonds met 77miljoen euro, dat komt mn uit het Medefinancieringsprogramma 74,5 mljoen euro en de balans van de financiele vaste activa, zie hieronder met 62.4 miljoen euro.
Op www.mixmarket.org staat: Cordaid Financial Services has 129 investments, 68,805,500euro and 39,997,000euro allocated to MicroFinance. Op the site van Finance Alliance for Sustainable Trade fastinternational staan records van haar leningen beleid (nog uit 2009) $50,000 - $250,000 (USD) 3 to 9 months 7.00% Agriculture (Producers), Handicraft (Producers) Details. Rente wordt (nu) per land bepaald.

FINANCIELE VASTE ACTIVA
JR'10 p. 46. Onder de Financiele vaste activa staan: Leningen 38,4 miljoen euro, Participaties 16,7 miljoen euro en Garanties 7,2 miljoen euro. Totaal 62,4 miljoen euro (JR p. 62). Bij de 38,4 miljoen euro Leningen staat geen toelichting, wel bij de 16,7 miljoen euro participaties. Die neem ik hieronder allemaal over, omdat zo'n overzicht van private equity impact investments interesssant is.
Overzicht participaties: Social Equity Foundation*, Den Haag, Nederland: 2.000.000euro in Investeringsfonds in MFIs (inactief) – PYMECAPITAL, Managua, Nicaragua: 1.509.099 in Investeringsfonds SMEs LatAm - PEF, Quezon City, Filipijnen: 325.953euro in Investeringsfonds Azië - INRETURN B.V., Rotterdam, Nederland: 1.400.000euro in Investeringsfonds SME Afrika - Stromme MicroFinanxce East Asfrica Lmt, Kampala, Uganda: 888.888euro in Investeringsfonds in MFIs Afrika . (Rabobank) Rural Fund**, Utrecht, Nederland: 1.300.000euro in Kleine producenten fonds - WMF, Accra, Ghana: 1.000.000euro in Investeringsfonds MFIs Ghana - Coronilla, La Paz, Bolivia: 64.686euro in Factory flower / bakery - Naturaleza, La Paz, Bolivia 79.228euro in Fruitthé Manufacturing - CRAC “Señor de Luren” Ica, Peru: 425.536euro in MFI Peru - HATTHA KAKSEKAR, Phnom Penh, Cambodja: 538.462euro in MFI Cambodja - AAVISHKAR, Mumbai India: 1.893.015euro in SME Fund India - Deelneming Oikocredit Amersfoort, Nederland: 304.870euro in Investering social investor - Dia Vikas, New Dehli, India 2.302.964euro in Investeringsfonds in MFIs India - Bank Andara Jakarta, Indonesië 1.472.000euro in Investeringsfonds lokale bank Indonesië - SIDI, Parijs, Frankrijk 238.445 euro in investeringsmaatschappij (donor)
MFI =MicroFinanceInstitution, SME= Small Medium sized Enterprise. * Het fonds Social Equity Foundation is door Cordaid ultimo 2010 opgericht, maar er hebben nog geen activiteiten plaatsgevonden. Er worden meerdere investeerders gezocht, waardoor het belang zal dalen. ** De huidige achtergestelde lening in het RABO Agri Sustainable fonds zal in 2011 worden in gebracht in het RABO Rural Fund. Het aandeel van Cordaid in deze participatie bedraagt < 20%.

CONCLUSIE
Cordaid is op papier een stringent impact investor in haar vermogensbeheer, maar belegt eigenlijk alleen in staats- en bedrijfsobligaties met duurzame ratings. Het is echter een actieve impact investor in haar bestedingen voor de doelstelling, die participeert in mn Microfinancierings Institutions en Small & Medium Sized Enterprises Investerings Fondsen ter waarde van 16miljoen euro (waarvan 31dec'10 20% inactief was).  
Meer informatie: Jaarverslag 2010 en Jaarrekening 2010 op: Cordaid Publicaties


Geen opmerkingen:

Een reactie posten