14 mei 2012

Impact Investing Nieuws 15 mei 2012

Deze keer sustainable banks beat big banks, SNS gaat 3e II fonds lanceren, Goede Doelen Loterijen het groenste bedrijf, crowdfunding bij 1Vandaag, Acumen Fund pleit voor 'enterprise philanthropy' en Omidyar voor focus, de impact premium of total return on II, Triodos 1e impact report en als case de VSB fondsen.

MARKET

26 Banks to sustainable to fail
De Global Alliance for Banking on Values, gabv een internationaal clubje van 16 duurzame banken (met oa Triodos als lid) liet onderzoek doen naar haar resultaten met duurzaam bankieren i.v.m. grote to big to fail banken. Wat resultaten samengevat door Paul R Herman, de HIPinvestor: de Too sustainable to fail" banken deden het beter dan to big to fail banken op:
• Hogere return on assets (1.33x)
• Hogere rate good quality capital (1.5x)
• Hoger % uitgeleend kapitaal (2x)

Over Triodos schreef Herman: is zeer transparant: online staan alle details van haar leningen (Noot van de Blogger: waar?) dit vergroot het vertrouwen van de stakeholders/financiers en staat in schril contrast met de meeste financiële instituties. Het rapport: "Strong, Straightforward and Sustainable Banking" (nog niet gelezen) en Herman in de huffingtonpost


SNS wil 3e Impact investing Fonds lanceren
In P+ een interessante case in het verslag van een studiereis die SNS II organiseerde voor haar investeerders in microfinancieringsfondsen met en passant de mededeling dat SNS dit najaar een 3e II fonds gaat lanceren. Gebaseerd op de positieve ervaringen in de afgelopen vijf jaar, waarbij goede financiële en maatschappelijke rendementen hand in hand gingen, is er nu ruimte voor Fund III. Via dit fonds wordt kapitaal naar microfinancieringsinstellingen gealloceerd, waaronder in Afrika. Net als haar voorgangsters zal ook het fonds het karakter hebben van een besloten fonds voor gemene rekening en ingericht zijn voor professionele beleggers.

Maar lees ook vooral het verhaal over de prikkeldraad omheinde Kenya Women Finance Trust (KWFT). Er worden alleen microleningen verstrekt aan vrouwen. Een man kan wel een lening aanvragen, maar zijn vrouw zal daarvoor moeten tekenen. Bron: snsam


Fundraiser & Impact Investor Groenste bedrijf
De Nationale Goede Doelen Loterijen NV, die de Nationale Postcode Loterij, de VriendenLoterij en BankGiroLoterij (BGL) exploiteert wint de Groenste Bedrijf Award van de Telegraaf. Met de prijs wil de krant waardering uitspreken voor een bedrijf waar duurzaamheid goed samengaat met een succesvolle bedrijfsvoering.

Omzet, afdracht en impact
In 2011 was de omzet van de De Nationale Goede Doelen Loterijen NV 800miljoen en de (wettelijk verplichte afdracht van 50%) afdracht aan goede doelen 400miljoen.De Postcodeloterij haalt m.n. fondsen op voor klimaat/milieu- & ontwikkelingswerk, de Vriendenloterij voor Gezondheid & Welzijn en de BankGiroLoterij voor cultuur. Noot van de Blogger: Opvallend detail de prijs werd uitgereikt door hun eigen investee en voorzitter van de jury, duurzame ondernemer Ruud Koornstra. De grootste benificiënt is nl. Stichting DOEN met bijna 10% en, 33.3miljoen euro. In de beoordeling staat niets over de impact investing activiteiten van de Goede Doelen Loterijen die via de Stichting DOEN investeren in groene verdienmodellen (Ruud Koornstra et al), de nieuwe economie en Cultuur en Cohesie. Meer op IINieuws 11mei11 of de pagina IINieuws Charity cases A-N

MVO rapportage
Het MVO-beleid van de Goede Doelen Loterijen is gebaseerd op vier pijlers: Fair and real cost pricing, planet, people en openness. Sinds 2010 wordt volgens de richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI) gerapporteerd en de GDL zitten nu op niveau B+. In 2012 staat de supply chain op de agenda: duurzame inkoop via de toeleveranciers. Inkoopvoorwaarden betreffen mensenrechten, arbeidsomstandigheden, gezondheid, veiligheid, milieu-impact en integriteit. (De Nederlandse MVO-rapportage (3mb) en de GRI-tabel (3,6mb)  van de Goede Doelen Loterijen NV staat op hun nieuwe website: www.duurzameloterijen.nl) Bronnen: Sponsorloterij 2011, telegraafmedia en postcodeloterij


CROWDFUNDING
In 1Vandaag (AVRO) op 16 mei12 een repo over crowdfunding voor elektrische scooter scoot4you en Jan Dik Boot, 'impact' investeerder die een goed rendement wil van zijn investeringen in goede bedrijven. Kijkcijfer: 897.000 Herhaling nb Link eenvandaag 
Jan Dik Boot in FD op: geldvoorelkaar FD  
En een tip van Symbid (via hun Facebook page) nav artikel in Forbes crowdfunding set to double in2012

II THINKING

II From Blueprint to Scale
Het Acumen Fund liet Monitor onderzoeken waarom er een investment deal gap is in impact investing. Er zijn honderden fondsen opgezet en miljarden (US) dollars klaar voor investeringen, maar er zijn geen ''impact investing deals'. Want er is een kloof from blueprint to scale of een pioneer gap.

Acumen is een bekende Amerikaanse impact investor en laat zich vaak somber uit over de potentiële rendementen van impact investing in bottom/base of the pyramid activiteiten. Het heeft zelf de afgelopen jaren haar impact investments verlegd van early stage seed naar second of third stage. De afgelopen 10 jaar zakte haar early stage seed percentage investeringen van 64 naar 11%. Haar investeringen deden het ook niet goed; de bedrijven in haar portfolio verloren (na belasting) gemiddeld 20% en de 8 best presterenden boekten slechts 6% winst. Ondanks haar inspanningen op waarde en risico is Acumen al blij als haar werkkapitaal terugkomt.

Monitor Group
Monitor Group (Mumbai office) onderzocht in opdracht van Acumen Fund de II markt in Afrika blueprinttoscale en zag dat van de 84 impact investing funds die werken in Afrika slechts 6 early stage seed (blueprint) capital verschaffen. 50 inclusive (op de base/bottom gerichte) business maakten gemiddeld 10 tot 15% operating margins (inkomsten gedeeld door de kosten). Van de onderzochte 400 Social Enterprises (SE) in Afrika is slechts 32 levensvatbaar en 13% rijp voor opschaling. Noot van de Blogger: Opvallend vond ik ook de Base/bottom markt wordt sterker beïnvloed door 'pull' categorieën zoals mobiele telefoons dan 'push' categorieën zoals preventieve gezondheidszorg> Dus net als de Indiase middenklasse die liever een 2e hands Sedan koop dan een goedkope Tata Nano (the people's car). Zelfs voor Bottom/base SE is het reserveren van marketing budget vereist!

Enterprise philanthropy
In het rapport wordt gepleit voor 'enterprise philanthropy', (EP) de groeiende rol van chari's die investeren in SE verdienmodellen die levensvatbaar EN opschaalbaar zijn. Dan kunnen impact investeerders de 2nd en 3rd stage financiering voor hun rekening nemen. De 4 P's voor enterprise philantropy zijn: Purpose, Profitable Proposition, Progression en Persistence. Aanbevolen wordt om samen te werken met investeerders (organisaties), nieuwe EP intermediairs te creëren, mislukkingen te waarderen als ervaring en les en hun perspectieven te verbreden. Interessant zijn de EP Playbook (4pag) en de 2 cases 94pag.)

Met dank aan David Blank lid van de ''Impact Entrepreneur'' group op Linkedin. Bron: atscale NB Ik heb alleen de toelichting, beschrijving en executive summary gelezen, het hele rapport is 68pag. Link blueprinttoscale


II & Enterprise Philantropists
In Stanford Social Innovation Review van 9mei j.l. een artikel van Paula Goldman, directeur van de Omidyar Network, de filantropische stichting van E-bay oprichter Pierre Omidyar. Omidyar Network besloot in 2004 haar activiteiten uit te breiden van non-profits naar for-profits en lobby. . Omidyar Network investeerde meer dan 100miljoen US$ in microkrediet: de helft in microkrediet instituties en de andere helft in de sectorale infrastructuur zoals MIXmarkets (database). Het Omidyar Network is lid van de Global Impact Investing Network (thegiin.org)

Goldman ziet wel wat in het Acumen From Blueprint to Scale enterprise philantropists idee, ook omdat het grant giving of ondersteunende deel van II nog zo klein is. Maar Goldman benadrukt ook dat filantropen & chari's -net als durfinvesteerders Venture Capitalists- moeten kunnen exit-en als een investering niet (duurzaam) opgeschaald wordt. Goldman propageert sectorale en geografische focus van II door chari's in hun schenkingen, zodat veelbelovende 'social entreprises' niet worden weggeconcurreerd door gesubsidieerde concullega's.

McKinsey consultancy voor BoP med-tech in India
Omidyar werkte in 2011 met McKinsey aan een BotP (Base of the Pyramid, de armste mensen) marketing plan voor 'med-tech' in India. De conclusie was dat coördinatie van de markt ontwikkeling acties (certificatie, consumenten onderzoek, regulering etc.) de groei dramatisch zou kunnen versnellen en een omzet van 10miljard US$ kan worden bereikt in 2020. Dat betekent dat dan al honderden miljoenen mensen bediend kunnen worden. Mits samengewerkt wordt. Bron:
ssireview Impact Investing


The Impact premium
Ben Thornley, Director of Insight – Pacific Community Ventures’ denktank over 'high-II' schreef begin mei in de Huffington Post over Impact Investing en subsidies. Dit naar aanleiding van JP Morgans onderzoek uit dec'12 en de verwachtingen van het benchmark % van II's' (in DM & PE 19% en DM CD 4%) die 1/3 en ½ lager zijn dan de gewone benchmark.

Nu wordt dat nog subsidie genoemd betoogt Thornley, maar als de maatschappelijke besparingen door impact gekwantificeerd worden en te benchmarken zal wat nu nog subsidie heet de impact premium of zo iets worden. Investeerders zullen naar de "total return," in plaats van alleen de "financial return" gaan kijken. Of het nu gaat om belastinggeld, sponsoring of charitatief geld dat wordt aangewend voor impact investing het totale rendement van impact investing zal traditioneel investeren drastisch gaan veranderen.
Meer in: huffingtonpost Met dank aan Lauri Lane Zucker van de Linkedin group Impact Entrepreneur.


GELEZEN: II REPORTING

Triodos Sustainable Trade Fund impact report 2010
De Global Impact Investing Network (theGIIN) presenteert in haar newsletter van 30april12 als case van IRIS (Impact Reporting Investment Standard) het Triodos Sustainable Trade Fund Impact Report 2010 (sept 2011). Het is Triodos eerste impact report en de cijfers zijn niet extern geverifieerd.
IRIS is een werk in uitvoering, het Triodos Sustainable Trade Fund heeft o.a. samenwerking geïnitieerd van de Finance Alliance for Sustainable Trade (FAST) en IRIS om standaarden (metrics) voor (duurzame) landbouw en finance te ontwikkelen. Het traject voor landbouw wordt gecoördineerd door Triodos Facet BV. Op pag. 6 waar de cijfers gepresenteerd worden, is bijv. te zien dat Triodos categorieën als 'fair trade' en 'organic' en de combinatie van beide introduceert voor opname in de IRIS landbouw standaard. 

Daarnaast relateert Triodos i.s.m. het ministerie van OS haar impact resultaten aan 4 Millennium doelstellingen van de Verenigde Naties: het terugdringen van (1) honger & armoede; en (2) endemische ziekten als malaria en HIV/AIDS; het bevorderen van (6) ecologische duurzaamheid; en (8) wereldwijde samenwerking voor ontwikkeling. Ook Publiciteit & promotie acties zijn vermeld in het rapport en een publicatie van het Kon Instituut voor de Tropen (KIT) 'Value Chain Finance Book' (272pag.) waarvan 4000 exemplaren zijn verspreid en dat downloadbaar is op kitpublishers

Triodos Sustainable Trade Fund
Doelstelling van het fonds is o.a. de handelsstroom van biologische en Fair Trade gecertificeerde producten uit ontwikkelingslanden naar westerse markten stimuleren door handelsfinancieringen. Ofwel voor-financieringen van exportcontracten van producentenorganisaties die zo de aangesloten boeren direct kunnen betalen bij aflevering van hun oogst. De lening wordt afgelost nadat de goederen zijn verscheept en de importeur in het Westen voor ontvangst betaalt. Het Triodos Sustainable Trade Fund financiert hiermee wereldwijd de export van grondstoffen (commodities) als koffie (21%), cacao, katoen, soja, (vers) fruit, (sesam 14% en cashew 10%) zaden & noten en oliën. Maar ook 15% Artemisinin of Qinghaosu, de plantaardige basis voor malaria medicijn. Het fonds werkt in mn Afrika (47%), Latijns Amerika (32%) en Zuid Oost Azië (12%).

Big Impact Numbers
Indrukwekkend zijn de cijfers van 161,272 boeren die hun oogsten verkochten en direct betaald werden, 16,9 doses malaria medicijnen, 154,912 hectare biologische landbouw. 2Miljoen euro premie (meerprijs) voor de boeren. Noot van de Blogger de cijfers worden gepresenteerd met groeipercentages (489%! groei in geëxporteerd volume), maar zonder benchmarks en relatief (markt)aandeel.

Omvang, investeerders en borgstellingen
Het TSTFund startte in 2008 met 10miljoen euro. Het is in 2011 gegroeid naar 28miljoen euro (2010 +24%). Het fonds streeft naar een groei van zijn portefeuille van 20% à 30%. (JV 2011) Noot van de Blogger deze financiële cijfers ontbreken in het impact report, maar hoe kan je impact beoordelen als de kapitaal input onbekend is? Nu lijkt het wel erg op het fondsenwervingsverhaal dat ik voor vele chari's schreef zoals o.a. ICCO (&Kerkinactie) een van de borgstellers.

Het fondsvermogen wordt verstrekt door de Triodos Bank, deels gegarandeerd door diverse stakeholders in de duurzame voedselketen, waaronder Hivos & ICCO (Noot van de Blogger: MFO's gefinancierd door BuZa/Ontwikkelingssamenwerking) en G-Star Raw Denim Foundation. Het fonds staat niet open voor 'het publiek', maar enkele van de portfolio deelnemingen werden wel (als obligatie) aangeboden (aan Triodos klanten) o.a. Sekem in Egypte en dat is nu 'uitverkocht'. Ook kan men bij Triodos sparen en zo kapitaal verschaffen voor non-profit organisaties die sustainable trade steunen.

Conclusie
Het impact report is een interessante proeve, maar of hiermee potentiële impact investors overtuigd worden? De huidige stakeholders hebben de deskundigheid en doelstellingen die liggen op het terrein van het fonds en zijn vast tevreden. Als pilot en case wat finance voor impact kan betekenen lijkt het mij ook een geslaagde exercitie, maar als ik de cijfers afzet tegen bijv. de cijfers die het Initiatief Duurzame Handel (van de grote commerciële grondstoffen marktleiders) in 2011 communiceerde is het nu nog marginaal.


CHARITIES & FOUNDATIONS

(Duurzaam) Vermogensbeheer chari's groeimarkt
Fondsnieuws publiceerde het FD artikel van 23 april12 over bankieren voor chari's: een groeimarkt. Aan het woord is ABN Amro MeesPierson's Hein van Loo. AAMP beheert in Nederland circa 10 miljard euro en claimt daarmee marktleider te zijn met 30% marktaandeel. Het betreft vermogen van charitatieve instellingen zoals kerken, ontwikkelingsorganisaties of andere goede doelen. En het grootste deel komt van vermogensfondsen, niet de fondsenwervende instellingen. Noot van de Blogger: Nederlandse vermogensfondsen tevens leden van de FIN hebben 20miljard vermogen en de fondsenwervende organisaties aangemeld bij het CBF zo'n 2,5miljard (Bron: CBF).

Vanuit impact investing interessant is o.a.: De doelstelling is vaak slechts het vermogen in stand houden en de werkruimte is soms beperkt door de (oprichtings)statuten en hun verouderde doelstellingen. Daarom is de afdeling in gesprek met de besturen en zoekt nieuwe partners (?) Noot van de Blogger: Positiever is dat Van der Loo benadrukt dat de doelstelling van vermogensfondsen eigenlijk altijd betekent dat het geld dat in deze fondsen zit wordt belegd en niet allemaal op een spaarrekening wordt gezet. ‘Dan teert het fonds in feite in als gevolg van inflatie.’

Vermogensfondsen beleggen 'steeds vaker' maatschappelijk verantwoord en volgens het defensieve beleggingsprofiel met 70% obligaties en 30% aandelen. Noot van de Blogger: Waarom het een groeimarkt is (Titel) wordt niet onderbouwd. Wellicht omdat AAMP nieuwe (vermogens) fondsen ziet ontstaan uit particulier initiatief. Dat is echter al jaren zo getuige de grote toename van Fondsen op Naam (o.a. bij bestaande goede doelen zoals bijvoorbeeld bij het Oranje- en CultuurFonds). Bron: Fondsnieuws zoek goede doelen (deeplinks zijn verboden) registratie is noodzakelijk, maar gratis.


JOB

Triple Jump zoekt parttime interim assistant legal department
Triple Jump is een microkrediet fondsmanager ooit opgestart door oa (Oxfam)Novib en fondsbeheerder voor o.a. ASN-Novib, Oxfam-Novib, SNS Microfinance en Calvert Social Investment. Triple Jump zoekt een student rechten of economie als assistent voor haar legal department met uiteenlopende ondersteunende taken. Meer informatie: oneworld of triplejump.eu (onderaan)


CASE

VSB Fonds en haar Vermogensfonds
Het VSB Fonds en haar Vermogensfonds (afgesplitst in 2007) zijn misschien wel de rijkste vermogensfondsen van/voor Nederland. En dat terwijl het vermogen door de bankencrisis en nationalisatie van Fortis gehalveerd is omdat het vermogen was vooral belegd in aandelen Fortis. Oorzaak van het gebrek aan spreiding: haar ontstaansgeschiedenis*.

Geschiedenis
De VSB Fondsen komen aan hun vermogen door de oprichting van de 1e Nuts spaarbank in 1817 in Haarlem die landelijk werd uitgerold zodat de 'gewone burgers' ook konden sparen. In II jargon 'financial inclusief'. In de jaren tachtig van de vorige eeuw fuseerden de lokale Dutsspaarbanken tot de Verenigdiespaarbank (VSB)bank. De aandelen van de bank waren in bezit van de VSB Groep NV die in 1990 fuseerde met AMEV (verzekeraar) en in 1991 met het Belgische AG en Fortis Groep werd (genoemd). In 2007 werd het VSB Vermogensfonds afgesplitst om het vermogen voor het VSB Fonds te beheren. Haar doelstellingen zijn: 1. Het zodanig beheren van het vermogen dat er jaarlijks uitkeringen aan VSB-fonds kunnen worden gedaan waarmee het fonds zijn maatschappelijke doelstellingen kan realiseren; (De ambitie is 30miljoen euro per jaar te doneren). 2 Het zodanig beheren van het vermogen dat het vermogen in reële termen op lange termijn in stand blijft.

Werkterreinen
VSB Fonds richt zich op Kunst & Cultuur en Mens & Maatschappij. De missie is bijdragen aan de kwaliteit van de Nederlandse samenleving door projecten te ondersteunen met geld, kennis en netwerken. Het VSB-fonds beoogt daarbij de individuele ontwikkeling van de mens en diens betrokkenheid bij de samenleving te vergroten. Dat doet ze door donaties die bevorderen dat mensen elkaar ontmoeten, dat iedereen kan deelnemen aan het sociale en economische leven, door toegang tot cultuur(historie) en verrijking van het innerlijk leven opdat mensen daarmee vreugde ervaren en de inspiratie vinden om zichzelf verder te ontwikkelen en een bijdrage te leveren aan de samenleving. In 2011 heeft het fonds 28,4miljoen euro gedoneerd aan 1.437 projecten die de kwaliteit van de Nederlandse samenleving helpen verbeteren, iets wat in gruwelijke beleidstaak 'sociale cohesie' werd genoemd.

Inkomsten
De inkomsten van het VSB Fonds 32,5miljoen euro in 2011 komen voor 99% van het VSB Vermogensfonds, bijna 2miljoen uit vrijgevallen (stopgezette of gewijzigde) donaties en bijna 1 miljoen euro rente. De vrije reserve bedraagt 5.3miljoen euro en de bestemmingsreserve 3miljoen euro.
Het VSB Vermogenfonds heeft 916,5miljoen euro en de inkomsten uit dit vermogen bedroegen ongeveer 27miljoen euro. Gestreefd wordt naar 2,5% voor inflatie (langjarig gemiddelde) en naar 6% voor het nagestreefde portefeuillerendement (ook langjarig). In 2009, na de halvering van het vermogen door de bankencrisis is nieuw beleggingsbeleid vastgesteld. De verdeling over beleggingscategorieën is vastgesteld op 50% zakelijke waarden en 50% vastrentende waarden. De belegging in zakelijke waarden wordt – binnen een bepaalde bandbreedte – verspreid over aandelen (30%), vastgoed (15%) en alternatieve beleggingen (5%). De vastrentende beleggingen worden verdeeld over overheid en semioverheid (35%), en ‘investment grade’ bedrijfsobligaties (15%).

Transparantie
De jaarverslagen van het VSB Fonds en het vermogensfonds zijn op de website van het VSBfonds te downloaden. Het JV van het VSBfonds is opgesteld conform Richtlijn 640 voor de jaarverslaglegging. Noch in het jaarverslag van het VSBfonds noch in het jaarverslag van het Vermogensfonds staat iets over niet-financiële ambities van het vermogensbeheer, impact (missie gerelateerd) of duurzaam beleggen.

Het VSBfonds is gesprekspartner van o.a. de vereniging van fondsen. Op de website van de vereniging staat over vermogensbeheer o.a. Naast de bestedingskant kan het vermogensfonds ook aan de vermogenskant rekening houden met maatschappelijke zaken. Het gaat er immers niet alleen om dat het geld zorgvuldig wordt beheerd en goede rendementen oplevert, maar ook dat rekening wordt gehouden met sociale, ethische of milieuaspecten. Verantwoord beleggen kan de identiteit en reputatie van het vermogensfonds verduidelijken of versterken. Het beleggingsbeleid is immers aan de missie van het vermogensfonds gerelateerd. Bron: finstartersdesk (Voor niet leden) In de gedragscode voor de leden (van kracht per 2011) staat o.a. Over ''verantwoording afleggen': Het uit eigen beweging intern inzichtelijk maken van financiële en inhoudelijke zaken aan het bestuur/toezicht en afhankelijk van de reikwijdte van de doelstelling extern richting maatschappij. NB Deze paragraaf wordt uitgewerkt met accent op deskundigheid, maar daar staat verder niets (meer) over rekening houden met sociale, ethische of milieuaspecten (ook wel duurzaam- of missie-gerelateerd-beleggen).

Conclusie
Misschien wel de rijkste fondsen van Nederland zijn weinig transparant over hun vermogensbeleid. Het is jammer dat deze fondsen die ontstaan zijn uit een financial inclusion missie uit 1817, het bieden van spaarmogelijkheid aan gewone burgers, 200 jaar later hun bestaansgrondslag uit het oog verloren lijken te zijn. Bovendien bieden de doelstellingen van het VSBfonds zoals bevorderen van deelname aan het sociale en economische leven, toegang tot cultuur(historie) en verrijking van het innerlijk leven voldoende aanknopingspunten voor impact investeringen.

* Het Haagse zusje van het VSB Fonds, Fonds 1818 v/h VSB Fonds Den haag e.o. verkocht vanaf 2004 haar ''bruidschat'' ofwel een aanzienlijk deel van de aandelen Fortis om een breed gespreide portefeuille in te richten. Bij deze omzetting is advies ingewonnen bij deskundigen. Zo is een Asset Liability Management (ALM) studie opgesteld. Bron: fonds1818 beleggingsbeleid

Geen opmerkingen:

Een reactie posten