31 mei 2012

Impact Investing Nieuws 1 juni 2012

Deze keer II door PGGM groeit 27%, Nederlandse banken investeren 60% meer in groene stroom, Sparinvest Ethical Emerging Markets Fund, GIVE: sustainable etf, JPMorgan's Commitment to II, ABNAMRO's crowdfundingplatform Seeds, de Jobs / Crowdfunding Act, miljairdairs geinteresseerd in II op Giving Pledge bijeenkomst, II pionier Philippe de Schrevel van Blue Orchard, een business meets biodiversity event, Oikocredit zoekt MD, II rapport voor de US Global Impact Economy Forum en als case de Zonnebloem.


MARKETPLACE

II door PGGM groeit 27% in 2011
PGGM de pensioenuitvoeringsorganisatie voor 6 pensioenfondsen en met 100miljard euro onder beheer verhoogde in 2011 haar ESG (Environment, Social, Governance)-mandaten met 27% naar 4,7 miljard euro (van 3,7 miljard in 2010). Noot van de Blogger het is misschien wel de grootste impact investor van de Nederlandse institutionele investeerders.
 
PGGM wil een bij monde van Marcel Jeucken 'voortrekker zijn bij oplossingen voor het duurzaamheidsvraagstuk' en ”Wij (...) stimuleren ook onze financiële partners om de (Nederlandse) financiële sector te verduurzamen (...). “ Al eerder maakte PGGM bekend een methode te ontwikkelen om haar impact of het duurzaam rendement te meten (i.s.m ECSP/ERIM zie IINieuws15jan12) of pag. 32 in het Duurzaam JaarVerslag.

In het duurzaam jaarverslag 2011 bij de toelichting op ESG-mandaten:
De Responsible equity portfolio beheerde een portefeuille van 3miljard euro met zestien beursgenoteerde ondernemingen in verschillende industrieën in Europa en Noord- Amerika.
Structured credit: voor een van de klanten (pensioensfondsen) met een kredietrisico voor leningen voor o.a. alternatieve energie, zoals zonne- en windenergie.
Microfinanciering: PGGM was een van de initiatiefnemers van de principes en neemt deel aan de PRI stuurgroep voor de ‘Principles for Investors in Inclusive Finance’. (Maar) Door de aanhoudende problemen in de sector werd het leningengedeelte van de portefeuille afgebouwd en het microfinance private equity-gedeelte gehandhaafd. Het beleggingsmandaat is verruimd naar andere beleggingsinstrumenten en beleggingsmogelijkheden op sociaal en milieu gebied.
Noot van de Blogger: zie ook BlueOrchar's Philiipe de Schrevel over microkrediet problemen.
Private Equity: AlpInvest beheert voor PGGM de schone technologie (cleantech) investeringen met private equity. De portfolio zoekt een balans tussen fondsen die gericht zijn op vernieuwende technologieën en op meer ontwikkelde en bewezen technologieën. Op dit moment is 250miljoen euro geïnvesteerd in 12 gespecialiseerde fondsen in Amerika, Europa en Azië. 9 van deze fondsen investeerden in 114 ondernemingen.

PGGM volgt voor haar jaarverslag verantwoord beleggen de internationale rapportagerichtlijnen van het Global Reporting Initiative. Link PGGM Verantwoord Beleggen JV2011


Banken investeren meer in groene stroom
De Eerlijkebankwijzer publiceerde begin mei een rapport over de investeringen van 8 Nederlandse banken in groene stroom. Die bedroegen in '20 en '11 samen 3,1 miljard euro en dat is 94% (was 64% tussen '07 en '09) van de investeringen in elektriciteit. De investeringen stegen sinds '07-'09 met ruim 55 procent tot ruim 1,5 miljard euro per jaar. Rabobank is marktleider met 40% van alle investeringen in groene stroom gevolgd door Triodos Bank dat 23% doet. Rabobank, Triodos bank, NIBC en ASN Bank investeren alleen in groene stroom. ING steeg naar 72% (was 46%) en ABNAMRO bleef achter (47% was 46%).

Investeringen in energiebesparing, energiebesparende productietechnieken en -producten vielen buiten het onderzoek evenals de investeringen van vermogensbeheerders die tot dezelfde bankgroepen en 'merken' behoren.


Noot van de Blogger: Groene of hernieuwbare energie is met 211miljard US$ in 2010 (UNEP) de grootste sector binnen impact investing. Investeren in groene(re) energie heeft 100 jaar (!) trackrecord en wordt gestimuleerd door het opraken van traditionele energiebronnen, (beoogde) kostenbesparingen en omdat het bijdraagt aan de doelstellingen CO2 uitstoot terug te dringen om klimaatverandering (opwarming van de aarde en extreem weer) tegen te gaan. Bronnen: diverse persberichten Onderzoek EB pfd praktijkonderzoek energie


SPARINVEST Ethical Emerging Markets Value.
Het Deense Sparinvest is een van de fondshuizen op Europese overzicht met duurzame beleggingsfondsen en -bedrijven op sustainable-investment.org De site is gericht op Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland, maar ook Engelstalig. Sparinvest introduceert 2 nieuwe fondsen, een emerging market fonds en Sparinvest Ethical Emerging Markets Value (LU0760183912). Het fonds is een uitsluitingsfonds, bedrijven die niet voldoen aan de voorschriften van de Verenigde Naties met betrekking tot verantwoord beleggen en controversiële sectoren als alcohol, gokken, tabak, pornografie en wapens worden uitgesloten.

Sparinvest wil ‘Nu deze markten volwassen worden en zich uitbreiden' haar aandeel in emerging countries uitbreiden in 'fors ondergewaardeerde beleggingen vindt met aanzienlijk langetermijnpotentieel.’. Sparinvest beheerde in 2011 9,1miljard euro, waarvan 82% afkomstig uit Denemarken. De brutowinst bedroeg 13,7 miljoen euro. Het bruto rendement op eigen vermogen was 22 procent. 


GIVE etf: II met fee voor Global Echo Foundation
Amerikaans fondshuis Advisor Shares heeft 24mei op de NYSE een duurzame ETF gelanceerd van de zg. 2e generatie: actief gemanaged. Advisor Shares is gespecialiseerd in dit soort innovatieve etf's. Het heeft nu 14 etf's en had eind 2010 al 100miljoen UDS$ onder beheer, sindsdien zijn geen cijfers vrijgegeven. Het nieuwe fonds heet GIVE, de focus is op duurzame en Impact investeringen en de ambitie is lange termijn rendement te behalen en lage volatiliteit (gevoeligheid voor beursbeweging).

Werkwijze
GIVE heeft 4 managers, 2 voor equity, 1 voor fixed income en 1 voor alternatives die allemaal streven naar “do well by doing good”. Zij investeren in public equity van proactieve duurzame bedrijven die impact hebben op technologisch, sociaal en/of milieugebeid. De focus is op thema's als water, schone energie, innovatie en duurzaamheidsthema's die worden vastgesteld door de portfolio managers. AdvisorShares zal een deel van GIVE’s management fee doneren aan Philippe Cousteau Jr.’s Global Echo Foundation. De Foundation start feitelijk pas met haar werk dankzij de inkomsten van de etf en is hiermee de eerste in haar soort qua oprichting, samenwerking en fondsenwerving. Meer op Globalechofoundation.org Bronnen: advisorone en advisorshares GIVE NYSE ticker GIVE


JP Morgan's Commitment to Impact Investment
JPMorgan Social finance lanceerde begin mei de nieuwe Social Finance websitepagina's met haar Commitment to the Impact Market. Op de website o.a. Een stukje over haar corporate responsibility en de doelgroep bottom of the piramid gemeenschappen die geen toegang hebben tot publieke basisbehoeften en slechts tot dure private aanbieders. II kan efficiëntere, concurrerende business modellen ontwikkelen die betere goedkopere en breder beschikbare diensten aanbieden aan gemeenschappen met laag inkomen. Impact investment kan overheid en filantropie ondersteunen met diensten en goederen voor de laag inkomen gemeenschappen zodat zij zich kunnen concentreren op de armsten waar dit soort market-based activiteiten niet werken.

J.P. Morgan:
Investeert in haar eigen impact investment fondsen die er naar streven de levensomstandigheden van laag-inkomen en uitgesloten gemeenschappen te verbeteren; (portfolio)
Biedt haar (leidend) marktonderzoek over II om niet aan; (publications)
Gebruikt haar ervaring en kennis om producten te ontwikkelen voor cliënten die vragen om II producten. (solutions)
Met dank aan de Tip van Vivek Garg, Indiaas SE op de linkedin group Impact Entrepreneur 7mei Site jpmorganchase.com/socialfinance


CROWDFUNDING

ABNAMRO's crowdfunding
In IINieuws20juli11 deed ik in mijn eerste verkenning van crowdfunding & II Seeds nog af als hippe E-marketing van banken, net als moneymeetsideas van Schretlen, een heel serieuze website waar investeerders aan allerlei eisen moeten voldoen zoals ondernemerservaring, tijd & betrokkenheid.

ABNAMRO's Seeds = II!
In het FD aandacht voor Seeds, de site ziet er prima uit (hip), de 5 voorbeeldprojecten zijn allemaal originele vormen van impact investing, de definitie wordt ook uitgelegd bij FAQ's. De werkwijze is zeer klantvriendelijk. Investeerders worden geen aandeelhouder, maar lenen geld vanaf 50 tot 5000euro in rondebedragen van 10(tallen) euro's via Ideal. Maximaal 150% financieel rendement, maximaal 50% in natura. Wie geld stort, wordt door gekoppeld aan de ondernemer (voor ?)
Opvallend is dat de crowdfunding ook marketing blijkt: gezond 10uurtje ondernemer Vogels wil de crowdfunding dubbel benutten voor opschaling: een fanbase verzamelen om sneller in meer supermarkten te liggen (hij heeft al 75.00euro gewonnen en 500.000euro opgehaald bij VC's).

Seeds Initiatiefnemer Arthur van de Graaf (40) stelt dat Seeds het gat dicht tussen de eerste (kleine) investeringen van zogeheten ‘friends, family and fools’ en de eerste kapitaalronde bij ­venture capitalists. Volgens het FD krijgt Seeds slechts vier maanden de tijd om zich te bewijzen. Daarna wordt bekeken of het project een vervolg krijgt. Dat is natuurlijk wel erg kort, maar misschien is er een stevig marketingbudget (RTV, E-media) om Seeds in de markt te zetten, want de huidige inleggen zijn onvoldoende. In het FD artikel enthousiasme en kritiek van bestaande crowdfundingplatforms. Link: fd


Wet- en regelgeving crowdfunding VS
Paul R Herman, de HIP Investor waarschuwt op AdvisorOne voor de risico's van crowdfunding nu de JOBS of Crowdfunding Act in Amerika er bijna door is (en dan per 1jan13 van kracht zal zijn). De JOBS / Crowdfunding Act is gericht op werkgelegenheid bij midden- en kleinbedrijf en/of start-ups. Geaccrediteerde brokersbedrijven richten nu 'serieuze' crowdfundingplatforms of melden zich aan voor deelname bij confidentcrowd, earlyshares en navocate.
Crowdfunding is vaak een vorm van 'seed' investeren en dat is een risico vollere vorm van financieren. De Securities & Exchange Commission (SEC) heeft de gestelde vragen rond crowdfunding beantwoord en zal regels bepalen om investeerders te beschermen. Volgens Herman een goede zaak want “there is no driver’s license for being an investor.” In het licht van Seeds oprichter de Graaf''s opmerking hierboven over family, friends en fools investors inderdaad een goede zaak. Bron: advisorone


II in de MEDIA

The Economist
De Economist schreef eind mei over een bijeenkomst van Warren Buffet's clubje miljardairs die zijn Giving Pledge ondersteunen. De Giving Pledge is een idee van Buffet* uit 2010 om de helft van zijn vermogen weg te geven aan goede doelen en een oproep aan andere miljardairs dat ook te doen. Bill Gates sloot zich aan en een clubje werd gevormd om (nog) betere filantropen te worden. Er zijn al 81 leden, variërend in leeftijd van 27 (Facebook's Marc Zuckerberg) tot 96. De leden moeten ook uitleggen waarom ze meedoen.

Volgens de Economist was deze bijeenkomst het bewijs dat het nu ook gaat om collectief resultaten te boeken. En the buzzword was impact investing! Mr Buffett schijnt wat sceptisch te zijn maar de andere aanwezigen hebben een vervolg discussie gepland. Want een effectieve filantroop zijn is beter dan de grootste zijn. Link Economist

* Lees vooral het e-boek van Z24 columnist Hendrik oude Nijhuis over Warren Buffet, zijn werkwijze (met checklist) en andere succesvolle beleggers. Gratis download op www.warrenbuffet.nl


FACTS & FIGURES

Pensioenopbouwers willen impact investments
De Stichting Natuur & Milieu liet Motivaction onderzoeken wat pensioenopbouwers eigenlijk willen. 80% van de Nederlanders wil dat hun pensioenfonds zo veilig mogelijk belegt. Ruim de helft (55%) wil dat hun pensioengeld (deels) wordt belegd in windmolens en zonnepanelen. De pensioenfondsen investeren echter gemiddeld nog geen half procent van hun vermogen rechtstreeks in duurzame energie, aldus St. N&M. En ''Van een samenhangend klimaatvriendelijk beleggingsbeleid is geen sprake. Sommige pensioenfondsen zijn op een aantal klimaatonderwerpen koploper, maar op andere blijven ze ver achter''.

De St. N&M is in 1972 opgericht en zet zich met hart en ziel in voor een duurzame en gezonde wereld. Samen met mensen, bedrijven en overheden willen wij het verschil maken met schone energie, slimme mobiliteit en gezond voedsel. De focus is op energievoorziening, mobiliteit, voedselvoorziening en waar nodig het beschermen van de natuur. Noot van de Blogger: Voor natuurbescherming is geen budget (meer) gereserveerd in 2011.

Haar jaarbudget van circa 6,6 miljoen euro in 2010 haalde St. N&M voor 1/6 zelf op met eigen fondsenwerving. 50% kwam van subsidies overheden, maar in 2011 werd de subsidie van VROM van 1,8miljoen euro stopgezet. (60%). Daarnaast ontving ze van de Postcodeloterij 1,5 miljoen euro In de jaarrekening staat niets over de uitgangspunten van het vermogensbeheer (2,2 miljoen euro reserves), maar als VFI lid wordt ze wel geacht duurzaam te beleggen of uit te leggen waarom ze dat niet doet. St. N&M 'steunt' de Eerlijke Bankwijzer dat duurzaam beleggen door/bij banken monitort. Bron: Pensioenfonds moet beleggen in windmolens en www.snm.nl over ons


II Thema's

The Copenhagen consensus 2012
Een Expert Panel van most distinguished economen waaronder Nobelprijs winnaars kreeg een fictief budget van 60miljoen euro en 40 investeringsvoorstellen voor het aanpakken van: Gewapende Conflicten, Afbraak van de Biodiversiteit, Chronische Ziekten, Klimaatverandering, Onderwijs, Honger en ondervoeding, Infectieziekten, Natuurrampen, Bevolkingsgroei OF Water en Hygiëne.

Hun 1e 5 prioiteiten (van 16):
Gebundelde Ondervoeding interventies voor betere schoolprestaties;
Uitbreiden van de uitgaven voor de Malaria behandeling;
Uitbreiden van kindervaccinatie programma's;
Ontwormen van Schoolkinderen voor betere gezondheid en schoolprestaties; en
Uitbreiden van de Tuberculose Behandeling (zie KNCV Tuberculose stichting in
IINieuws1okt11)
Meer op: copenhagenconsensus en kritiek op de opzet & keuzes in NRC


II PIONIER

BlueOrchard: Microkrediet successen & fouten
Warton Universiteit interviewde haar oud student Jean-Philippe de Schrevel, CEO en mede-oprichter van BlueOrchard, oprichter en CEO van BambooFinance en haar OasisFund, pioniers in microkrediet en impact investing. De bedrijven zijn gespecialiseerd in asset management en microkrediet en gericht op positieve sociale impact met 2% boven marktrendement (LIBOR London Interbank Offered Rate) voor haar microkrediet afdeling.

Blue Orchard: 1 miljard US$ onder beheer
BlueOrchard groeide in 10jaar uit tot asset manager met meer dan 1miljard US$ onder beheer uit de visie dat goed doen èn winst maken mogelijk was, mede omdat ze in Zwitserland omringd werd door grote investeerders. Noot van de Blogger en een klassieke aanpak hadden van fund-of-fundmanagement. Zijn werkgever (Dexia) gaf -de woorden van de Schrevel- ´slechts´ 10miljoen startkapitaal. Het BlueOrchard Fund begon met fixed income investeringen in microkrediet en in 2007 met Blue Orchard Investment in private equity investeringen in microkrediet vanwege de goede investeringskansen. Omdat ze zich realiseerden dat mensen meer nodig hebben dan microkrediet, zoals gezondheidszorg, schoon water, betaalbare huisvesting en schone energie startte Bamboo Finance Noot van de Blogger maar alleen haar Oasis Fund richt zich op deze sectoren.

Katalysator
Het BlueOrchard team waardeerde filantropen, maar ziet het werkterrein van die sector nooit voldoende opschalen om de wereldwijde omvang van de armoede op te lossen. Blue Orchard startte 10 jaar geleden met 10miljoen US$ en heeft nu honderden collega microkredietfondsen die 6 tot 8 miljard US$ in de sector investeren. Bamboo Finance managet nu 250miljoen US$ en hoopt beide successen -als sector en solo- te evenaren o.a. door binnen enkele jaren 500miljoen US$ onder beheer te hebben (zonder de huidige staf van 25 te verdubbelen)

Werkwijze
De investeerders zijn HNWI (high net-worth individuals), family offices, microkrediet- en Europese pension funds en recent een groot fonds uit Abu Dhabi, een nieuwe markt. Bamboo werkt vanuit Luxemburg, Genève, Zurich en heeft regionale kantoren in Bogota en Singapore en binnenkort ook in Oost Afrika, waar social investing hot is. Het voornemen is om in de (werk)regio's de investment management capaciteit uit te breiden.
Haar investeringen zijn meestal in: private equity, growthstage en rond de 3 tot 7miljoen euro, vooral in de 1e/pioniers investeringsfondsen in multi-sectoren, bedrijven en regio's. Het neemt nooit een meerderheidsbelang, want het wil een fonds niet bezitten of besturen. Het is wel betrokken bij de bedrijven in de portfolio door in de raad van de bestuur te zitten. Ze helpen (key) personeel en talent aantrekken.

Succes
Heel blij is Schrevel met de investering in een groepje dokters met 50 'bedden' en een plan voor plattelandsziekenhuizen in India waar 80% van de gezondheidszorg in steden is geconcentreerd. Zij wilden 'no frills, high-quality care' voor patiënten met een laag inkomen. De groep groeide uit naar 12 ziekenhuizen die nu 250.00 patiënten bedienen. Ze verwachten binnen 2 tot 3 jaar door te groeien naar 50 ziekenhuizen en 1 miljoen patiënten. De Schrevel: And then this is just a beginning. Because if they have proven this business model, imagine how many states you have in India and how many low-income [people] you have [served]. … it signals too much larger private equity funds that there is a sustainable, financially attractive business model, but with huge social impact. In (II) theorie is het bedienen van de bevolking met een laag inkomen winstgevend, er zijn nog geen exit's geweest maar De Schrevel gelooft er in.

Neveneffecten
De recente problemen met microkrediet (defaults, to much profit-making & “bleeding the poor”) ziet De Schrevel in slechts een paar geografische regio's in verzadigde markten. Maar 'als je het goed doet werk microkrediet overal'. Noot van de Blogger Microkrediet is geconcentreerd in Zuid Oost Azië 84% MFI's en leners, 8% in Afrika 5% in LA Amerika en 3% elders. Bron: Cafventuresome II handbook 2011*. Niet goed is te snelle groei, zwak management, monitoring en meetsystemen. Te veel concurrentie in verzadigde markten is de oorzaak van meerdere schulden bij leners omdat de MFI's de kredietwaardigheid niet voldoende checkten. Dat geldt ook voor MFI investeringsfondsen, als je met zijn allen achter 200 MFI's aanzit gebeurt hetzelfde. De behoefte aan microkrediet is echter nog steeds groot ook in Afrika waar wetgeving en politiek het moeilijk maken. En microkrediet instituten moeten uitgroeien tot echte banken, arme mensen die kunnen sparen willen een veilige plek voor hun geld die ze geld oplevert. De Schrevel That’s the first financial need.

Bron: Wharton BlueOrchard's_Jean-Philippe De Schrevel * cafonline Bio Ph de Schrevel op milkeninstitute Morningstar data van BlueOrchardJOB

Managing director Oikocredit
Global headhunter Heidrick & Strugles, met een kantoor in Amsterdam, zoekt een managing director voor Oikocredit, gevestigd in Amersfoort. 'This is an opportunity to bring incredible positive change to the poor in developing countries, through empowerment, dignity and respect'. ... Oikocredit is a development financing institution and one of the world’s largest sources of private funding to microfinance. It extends loans and equity to project partners in over 60 countries and has €672m total assets under management. … Of its assets currently under management, circa 90% are in the form of loans, and 10% in the form of equity. … For 21 years, Oikocredit has paid a 2% return back to its investors, apart from twice at the end of the nineties due to the Asia crisis when the return was 1%. Nobody has ever lost money through investing in the company. Oikocredit’s prospectus has to be approved annually by the Dutch financial regulator, AFM.

Oikocredits FUTURA III
Met zo'n chique headhunter is er natuurlijk een 11pagina dikke vacature omschrijving. Interessant is de informatie bij the next chapter. Een recente strategische bezinning FUTURA III met stakeholders uit alle gremia en activiteiten van de organisatie heeft de prioriteiten vastgesteld. Vasthouden van de continue groei en het demonstreren van sociale impact. Thema's zijn:
Expansie: mn in Afrika (nu nog 15% van de activiteiten);
Diversificatie: meer producten voor grotere coöperaties in SME's, agribusiness en microfinance;
– Ondersteunen van steunverenigingen die de meerderheid van het kapitaal werven (nu 30, maar er zijn ook 595 leden);
– Onderzoeken van de mogelijkheden voor meer social impact door samenwerking met financiële instituties;
– Nieuwe strategieën voor investor relations & communicatie gericht op grotere merkbekendheid en nieuwe technologie en social media;
Lobbyen voor standaarden & professionalisering van de sector;
B-to-B Profilering binnen de microkrediet en investeringsmarkt.

De focus is het realiseren van de twee doelstellingen van maximaliseren van sociale impact en betalen van bescheiden rendement. Gevraagd wordt o.a. Een succesvolle staat van dienst in het leiden van een multi-stakeholder organisatie, idealiter maar niet exclusief in 'finance', bij voorkeur 'development finance'; en Ervaring in het werken in multiculturele omgevingen, idealiter maar niet exclusief in ontwikkelingslanden.
Functieomschrijving pdf Heidrick Oikocredit Links facebook/oikocredit naar heidrick/oikocredit


EVENT

II in Biodiversiteit
Rabobank is gastheer van Business meets biodiversity, een event georganiseerd door de Universiteit Utrecht over biodiversiteit in samenwerking met het Ministerie van EZ, Landbouw en Innovatie, HIVOS (mfo van BuZa), Rabobank WereldNatuurFonds en Tropenbos International.

Deelname alleen op uitnodiging aan stakeholders: bedrijven, financiële instellingen, impact investment funds, non-profits/niet gouvernementele organisaties, certificatie bedrijven, R&D organisaties en wetenschappers. Op het programma staan:
  • een actueel overzicht van de trends en ontwikkelingen in business&biodiversity;
  • presentaties van pionier bedrijven op het gebied van biodiversiteit in/voor landbouw, ecosystemen herstel, en natuurbescherming;
  • onderzoeken en bijdragen aan kansen om biodiversiteit activiteiten op te schalen door (investerings)fondsen en bij multinationale ondernemingen

Datum 26juni2012 Plaats Rabobank hoofdkantoor, Croeselaan 18, Utrecht Link: biodiversiteit

GELEZEN

INSIGHTS AND INNOVATIONS: A Global Study of Impact Investing + Institutional Investors door Correlation Consulting (april 2012)

Correlation Consulting opgericht door Georgette Wong bevordert II actief door onderzoek en kennisoverdracht en geeft strategisch advies aan impact investors. Het organiseert o.a. Take Action! The Impact Investing Summit dat sinds de start in 2007 honderden impact investors bij elkaar bracht zoals foundations, families, institutionele investeerders, pensioenfondsen, bedrijven/corporaties, overheden, ontwikkelingsbanken etc. Voor de US Secretary of State's Global Impact Economy Forum publiceerde Correlation Consulting op basis van marketing informatie van de Gallin Group een II rapport op basis van interviews met 51 institutionele impact investors met samen meer dan 2,5biljoen (trillion) US$ onder beheer en seeking return of capital to premium financial returns.

Nederlandse impact investors
In het rapport 2 Nederlandse cases, de Stichting DOEN (& Qurrent one-stop-shop: nieuwe energie voor huishoudens) en PGGM (impact meting methode i.s.m. ECSP IIN 15jan12 of EUR). In het rapport voorbeelden van II in diverse categorieën en sectoren, met zeer verschillende doelstellingen en stijlen.

3 Visies op categorieën investeerders
In het rapport worden visies op impact investing onderscheiden, waarin de doelstellingen ambitieuzer zijn en genuanceerder liggen dan de eerste indruk doet vermoeden.

Investment First: met als doel markt conform rendement te behalen vanwege traditioneel portfolio management en fiduciaire verplichtingen, mikt vaak op hoger dan het markt rendement vanwege de hogere due diligence onderzoekskosten* en om voldoende inkomsten te genereren voor opschaling.
* Impact Investeerders onderzoeken en vergelijken soms wel 150 proposities voordat ze tot een investering overgaan.

Impact First: investeerders willen sociaal- of milieu-impact hebben. Financieel rendement is belangrijk om de gerealiseerde impact op de lange termijn te kunnen behouden. Zonder financiële stabiliteit of zelfs het terugvloeien van de investering is de impact op de lange termijn niet zeker gesteld. Het rendement kan marktconform of hoger zijn. Het primaat ligt bij de behaalde impact.

Catalyst First: Deze reactie versnellende investeerders mikken op financieel rendement en impact omdat de samenhang belangrijk is voor het effect van II. De sociale of milieu impact is vaak de stuwende kracht achter het financieel rendement. Het katalyserend versnellend effect op de ontwikkeling van de II sector effect wordt ook gewaardeerd m.n. in onderontwikkelde regio's en markten.

Key findings
De inhoudsopgave leest als een checklist voor impact investors: wees flexibel, wees geduldig (10 a 12 jaar voor exit) en wees alert op marktverstoring in de competitieve fase van impact investeringen. Huur ervaren (traditionele non-II) fondsmanagers in, deel ervaring en kennis, increase the talent pool, werk samen, wacht niet op impact metrics-op-maat, schaal II op met de (eigen) II ervaring en Don't hype early successes ondanks het II enthousiasme en het effect van succesverhalen.


CASE

De Zonnebloem brengt mensen bij elkaar
De Zonnebloem is een welzijnsorganisatie die met 43.000 vrijwilligers betekenisvolle ontmoetingen door uitjes en vakanties organiseert voor mensen met een fysieke beperking door ziekte of handicap. Tienduizenden mensen, met én zonder handicap, kunnen zo volop mee blijven doen aan onze maatschappij en het helpt eenzaamheid voorkomen.
De oprichtingsgeschiedenis is bijzonder. De Zonnebloem is ontstaan uit een radioprogramma voor zieken en gehandicapten dat startte in 1945. In 1949 wordt de Stichting De Zonnebloem opgericht. Overal in het land ontstaan plaatselijke comités die regelmatig bezoek en diverse andere activiteiten verzorgen. Anno 2010 ontvingen 72.500 mensen bezoek, deden 150.591 mensen mee aan dagactiviteiten, gingen/konden 8.029 mensen mee op vakantie. Dankzij de 43.232 vrijwilligers, 589.572 ondersteunende leden en de 1.209 lokale Zonnebloem-afdelingen. Bron: Zonnebloem F&F

Inkomsten en vermogen
In 2010 haalde Zonebloem ruim 22miljoen euro op en had bij na 47miljoen aan reserves. De (vrije) bestemmingsreserve is bijna 25miljoen, de continuïteitsreserve 22miljoen en in het (geoormerkte) Bestemmingsfonds zit 4,5 miljoen. Het vermogen is bedoeld als buffer voor het opvangen van risico’s en het garanderen van de continuïteit van de organisatie. De baten uit beleggingen bedroegen 1,5miljoen euro en uit liquide middelen 230.000euro.
In de jaarrekening 2010 zijn ook de koersverschillen in de begroting opgenomen en het verwacht rendement van 7%, inclusief rentebaten en dividenden. Het werkelijk rendement was 6,1 %, het gemiddelde rendement over 2005-2010 bedroeg 4,6 % (in 2008 -3,24%).

Verantwoord beleggingsbeleid
In 2010 heeft de Zonnebloem gekozen voor verantwoord beleggingsbeleid in het totale vermogensbeheer. Want de Zonnebloem heeft een maatschappelijke verantwoordelijkheid en die dient ook in het beleggingsbeleid van de vereniging zichtbaar te zijn. In het duurzame beleggingsproces, worden naast financiële data, ook niet-financiële (duurzame) data meegewogen.

Uitvoerder is Kempen Capital Management dat zich laat leiden door UN Global Compact en UN Principles for Responsible Investment (PRI). In de richtlijnen staan thema's waarop fondsen worden uitgesloten bij slechte prestaties op het gebied van: mensenrechten, arbeidsrechten (inclusief kinderarbeid), milieu, corruptie en omkoping, maar ook op porno, nucleaire energie, dierenwelzijn (inclusief bont) en tabak. Toegevoegd is de categorie wapens. Kempen kiest naar uitsluiting voor actief engagement* zo kunnen V&S bedrijven aanspreken . De screening wordt uitgevoerd door een onafhankelijke consultant GES Investment Services**). Deze heeft de algemene bepalingen UN Global Compact en UNPRI verder vertaald naar meer specifieke screeningscriteria. Volgens van Lanschot bankiers zijn deze niet gebaseerd op subjectieve opinies over duurzaamheid maar op algemene en internationaal aanvaarde minimale standaarden. Bron: vanLanschot

Conclusie
De Zonnebloem is een model duurzaam belegger, ogenschijnlijk geen impact investor met uitzondering van hoogst waarschijnlijk enkele beleggingen in best-in-class en DJSI ondernemingen. Omdat deze waarschijnlijk weinig met de welzijnsdoelstelling van de Zonnebloem te maken hebben is het begrijpelijk dat de vermogensbeheerder en de Zonebloem hier geen uitspraken over doen. Maar wel jammer.
* Kempen Capital Management over verantwoord beleggen: Kempen Verenigingen&Stichtingen
** GES-invest heeft een wekelijks alert service voor haar cliënten over gerapporteerde ESG schendingen door bedrijven.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten