15 april 2013

Impact Investing Nieuws 15 april 2013

Deze keer: Double Dividend en ABNAMRO starten beiden nieuw impact investing fonds, Morningstar award voor First State Asia Pacific Sustainability Fund, F&F van European Venture Philanthropy, de VBDO II/ESG plannen voor 2013, wat is corporate impact investing of venturing?, een revolverend fonds voor Ontwikkelingssamenwerking, SIB expert op Impact Days, ECSP event verslag met een update van de haalbaarheidsstudie naar innovatieve fondsenwerving voor chari's en Compass prize voor Dr Rien van Gendt. Job bij GAVI (van de IFFIm) voor een senior manager innovative finance (standplaats Washington DC, USA). Gelezen: practical advice for impact investors en als case Adessium Foundation.


MARKET

Morningstar award voor duurzaam beleggingsfonds
Bij de jaarlijkse winnaars van de Morningstar Awards bij de aandeelfondsen een duurzaam beleggingsfonds in Azië ex Japan: het First State Asia Pacific Sustainability Fund van fondshuis First State Investments (VK).

Morningstar zegt over de winnaar: "First State Asia Pacific Sustainability heeft een groot, stabiel beleggingsteam dat zich richt op ondernemingen die uitblinken op duurzame factoren. Dit fonds neemt grote actieve bets met een focus op het beperken van neerwaarts risico en heeft over de langere termijn één van de laagste downside-capture-ratio in de categorie. De Morningstar Analyst Rating is 'Bronze' en de Rating: *****. Managers zijn David Gait en Millar Mathieson.

In de portfolio o.a. Taiwan Semiconductor Manufacturing, Manila Water Company, Inc., Marico Ltd. (India consumer products beauty en wellness), CSL Limited (biophramacie Australië) en Towngas China Co Ltd. De verdeling over vermelde sectoren (totaal > 25%) is: Technologie 5%, Nutsbedrijven 5%, Defensieve Consumptiegoederen 4,5%, Gezondheidszorg 4% en Nutsbedrijven 4%.

Feiten en Cijfers:
ISIN GB00B0TY6S22
Fondsgrootte 292 miljoen GB£
Koers GB£ 291,54 (342,61 Euro op 9april3)
Aankoopkosten 4% en 1,71 expense ratio
Rendement 2013 6% 2012 30,7% 2011 -8,7% 2010 39.9%


Double Dividend duurzaam aandelenfonds
Double Dividend de duurzame vermogensbeheerder uit Amsterdam start een duurzaam aandelenfonds Het startkapitaal is 7,4 miljoen Euro en wordt ingelegd door particuliere en institutionele beleggers. De minimale inleg is 100.000 Euro, de focus is wereldwijd en de ambitie is 8% rendement te halen. 
 
Floris Lambrechtsen beoordeelt bij de selectie van bedrijven hun inzet voor klimaat & energie, ecosystemen & natuurlijke hulpbronnen en welzijn. “We richten ons niet zo zeer op sectoren, maar wel op trends” volgens Ward Kastrop een trend is bijvoorbeeld vergrijzing, denk aan pharmaceuten maar 'De biotechbedrijven zelf zijn echter te klein voor ons'. Want 'We geven de voorkeur aan grote bedrijven omdat die meer impact hebben en niet afhankelijk zijn van één specifiek product.' Uit een universum van 50 wordt belegd in 26 bedrijven zoals Unilever, DSM, Baxter, Schneider Electric, Novartis, IBM en Johnson & Johnson. Bron Fondsnieuws meer informatie: doubledividend.nl/beleggingsfonds


Social Impact Fonds bij ABNAMRO
ABNAMRO heeft een Social Impact Fonds opgericht. Raad van Bestuur Lid Chris Vogelzang zegt in Intermediair ‘De investeringen moeten zowel meetbaar maatschappelijk rendement opleveren als financieel rendement’. ABNAMRO werkt samen met Triodos MeesPierson, hun joint venture van ABN AMRO MeesPierson en Triodos.

Het fonds is eerst intern, niet open voor klanten, en richt zich op deelnemingen van 20 tot 50 procent in bedrijven die in Nederland gevestigd zijn. De focus is op bedrijven die groeikapitaal nodig hebben en in de markt van sociale ondernemingen is volgens de bank behoefte aan kapitaal. De bank gaat eerst zelf 10 miljoen Euro eigen vermogen beleggen in 15 verschillende participaties variërend van 250.000 euro tot 1,5 miljoen Euro. Men streeft er naar voor de zomer de eerste twee participaties rond te maken. De intentie is ‘in ieder geval de komende jaren’ op deze manier te investeren, bij succes wordt het fonds toegankelijk voor klanten. Eric Buckens, vh private wealth management ABNAMRO, zal het Social Impact Fonds gaan leiden.

In Fondsnieuws vertellen Vogelzang en Buckens dat de bank veel ervaring heeft op het gebied van venture capital-beleggen en zich nadrukkelijker wil profileren met duurzame beleggen. Momenteel is zo’n 5 miljard euro van klanten duurzaam belegd. Bron Fondsnieuws google Vogelzang en Isabelle Oostendorp voor Intermediair/abn-amro-start-met-fonds-voor-impact-investing


Nagekomen bericht
Het ABN AMRO Social Impact Fund werkt samen met ABNAMRO's impact accelerator wat weer een samenwerkingsverband is met Dialogues Incubator en dutch. Impact Accelerator richt zich ook op social entrepreneurs die sociale waarde creëren op een financieel stabiele en duurzame manier. Na een selectie van 10 en een pitch wordt 2 ondernemers een coaching en advies traject aangeboden en na begeleiding contacten met mogelijke investeerders. Dit gebeurt samen met het ABN AMRO Social Impact Fund. Het traject is gratis maar bij succes i.e. financiering, wordt er een succesfee gerekend van €7.500,-. Bron: impactaccelerator


FACTS & FIGURES

European Venture Philanthropy
Begin maart publiceerde EVPA de survey uit 2011-2012 met opvallende (groei)cijfers van Europese Venture Philanthropy en Social Investment organisations (VPOs). 102 VPO's werden aangeschreven 61 respondeerden, waarvan 10 in 2011 waren opgericht. 61% investeert minder dan 2,5 miljoen Euro per jaar, gemiddeld investeerden zij 5,2 miljoen euro (4,1 miljoen in 2010). Een stijging met 27% sinds 2010. Sinds hun oprichting investeerden zij samen 1,4 miljard Euro. De waarde van technische assistentie was iets meer dan een tiende, dat was bijna een kwart. Het bestaat meestal uit coaching, netwerken, governance, fondsenwerving en financieel management.

Impact blijft het primaire doel, maar financieel rendement als doel stijgt van 38% naar 48%. 25% vindt impact en financieel rendement even belangrijk (was 10%). De opvatting dat alleen impact belangrijk is en financieel rendement halveerde van 50% naar 25% in 1 jaar tijd! Dr. Lisa Hehenberger, Research Director of EVPA stelt dat “The 2012 EVPA survey toont dat de VP sector in Europa zich snel blijft ontwikkelen. De opvallendste ontwikkeling is deze verschuiving in de opvatting over financiële doelen. Noot van de Blogger: 75% van de onderzochte organisaties is dus impact investor hoewel slechts een kwart zich als zodanig beschrijft (p.22). Een rendement van 1 tot 15% werd beoogd met gemiddeld 5%.

Belangrijke ontwikkelingen zijn verder:
VP/SI organisaties zijn jong 6,5 jaar en hebben hun gebruikte tools assortiment flink uitgebreid: impact meting (door 94%), due diligence, co-investment (61% doet/deed dit), capaciteitsopbouw, technische (niet financiële) ondersteuning, geplande exits (90%) en een stijging van financiering op maat (instrumenten zijn equity 57% (+11%), schuld 57% (+17%), giften 56% (-14%), bankgaranties 31% (+13%). Maar grants souperen nog wel 65% van het budget.
Social enterprises zijn met 39% de grootste groep investees,(was 25% en dit gaat ten koste van NGO's) evenals kleine organisaties met een kort track record. 87% is nog geen 5 jaar actief. Dit bewijst dat VP/SI's hun rol als risiconemer serieus opvatten. En tweederde van de investees zijn particulieren, eenderde organisaties.
Europese VPO's investeren of in eigen land (46%, NB de meeste respons kwam uit Duitsland, Frankrijk, het VK, Spanje en Nederland) of in ontwikkelingslanden. De meerderheid van de investeringen gaat daardoor naar West Europa (61%) of Zuid Oost Afrika (24%).
Qua sectoren groeit de focus op werk, als onderdeel van financial inclusion en sociaal-economische ontwikkeling (samen 30%), gevolgd door onderwijs (15%) en gezondheid (12 %). Kurt Peleman, CEO van EVPA CEO ziet de ontwikkeling van VP/SI als belangrijk instrument om de druk op het (West) Europese welvaartsmodel op te vangen.
Feiten & Cijfers uit het rapport: institutionele investeerder stellen slechts 1% van het kapitaal beschikbaar, financiële instituties (other) groeiden hard naar 21% maar de bulk komt van bedrijven 14% overheden 15% particulieren 16% en VE/VC/hedgefunds 17%. (vermogens)Fondsen en stichting maken leveren 18% van het kapitaal. Bron: 2012-EVPA-survey-of-european-venture-philanthropy-and-social-investment Download na registratie EVPA.eu.com/OnlineEVPA-Survey2012 Persartikelen over de survey op EVPA/press-corner


VBDO plannen voor 2013
In het jaarverslag over 2012 kijkt de VBDO ook alvast vooruit. In 2013 is ze van plan een kennisgroep op te richten voor de filantropische sector met betrekking tot Mission Related Investment om dit instrument te bevorderen. Dit is een vervolg op de benchmark studies uit 2010 en 2011 en de kwalitatieve studie uit 2012 om duurzaam beleggen toegankelijker te maken voor de filantropische sector en de studie naar hun vermogensbeheerders.

Impact Investment
In 2013 start de VBDO met haar met de Europese zusterorganisatie Eurosif, het Duitse Sustainable Investment Forum en de FNG onderzoek naar impact investment, welke partijen nu werken aan impact investment (in Europa) en hoe dit vergroot kan worden.

‘ESG-integratie’
De VBDO wil in 2013 met een praktijkonderzoek meedenken over ESG integratie en betrokken partijen verder helpen met dit instrument. Uit eigen benchmarkstudies onder pensioenfondsen en verzekeraars blijkt dat ESG integratie de nieuwe trend is. Veel partijen ondertekenen de PRI en integreren ESG-criteria in het beleggingsbeleid. Maar bij vermogensbeheerders en asset owners is nog onduidelijkheid over hoe ze dat op een goede manier kunnen doen. Bron: jaarverslag VBDI 2012 p. 25-26. VBDO Jaarverslag2012 (pdf, 41 pag.)


II THINKING

T
he Future of Impact Investing: corporate II?
Eind maart organiseerde the Club of Amsterdam de bijeenkomst 'the Future of Impact Investing' met topsprekers als Herman Mulder, voorzitter van the Global Reporting Initiative, World Connector voormalig ABNAMRO CO; Giuseppe van der Helm, CEO VBDO, President Eurosif; Maximilian Martin, oprichter CEO Impact Economy SA, Zwitzerland en Pieter Oostlander, Founding Partner of Shærpa, v/h CEO Noaber en EVPA. Maar ook in de zaal bekende impact investors als Frank (en Margaret) van Beuningen (PYMWYHIC), Bob Brager (v/h Oikocredit) en Robert Rubinstein (TBLI).

Maximilian Martin
Omdat de avond vooral een introductie van impact investing aan het publiek betrof, hoorde ik weinig nieuws, behalve het intrigerende concept van
corporate impact investing of de door Dr Maximilian Martin ontwikkelde term corporate impact venturing.  Dr Martin werkte bij McKinsey, UBS Philanthropy Services, Ashoka U en de Universiteit van St Gallen als etc. Zijn mission-driven for-profit II and strategy firma 'Impact Economy' biedt advies over strategie, investeren en duurzaamheid. De visie is gebaseerd op het convergeren van megatrends als the Bottom op the Pyramid, de LOHAS (Lifestyles of Health and Sustainability) consumer, groene groei en de hervorming van de welvaartstaat.

Dr.
Martin's definitie van corporate impact investing is als volgt: Corporate impact investing verwijst naar de praktijk van bedrijfsinvesteringen in risico-nemende activiteiten die op lange termijn financieel rendement en sociale en/of milieu rendement opleveren en die bijdragen aan de strategische doelen van de moeder organisatie. Om innovatie te stimuleren zijn bedrijven steeds actiever in ''venture'' investeringen en/of start-ups die al of niet hun eigen spinn-offs zijn, uit financiele en/of strategische en/of commerciele overwegingen. Bedrijven kunnen synergie ontwikkelen met investeringen die leiden tot waardecreatie èn niet-traditionele groeikansen. Het voordeel is win-win: veel start-ups hebben het moeilijk in de fase dat zij de markt opgaan: gekwalificeerde sales specialisten zijn duur, consumenten staan afwerend tegenover diensten, producten en jonge ondernemingen die zich nog niet bewezen hebben en het (complete) verkoopproces kan lang zijn. Daarom kan een partnerschap met een groter bedrijf een direct een belangrijk voordeel zijn voor een start-up: niet alleen kan het bedrijf een 1e klant i.e. (beta) test-gebruiker zijn, het kan ook deuren openen voor de start-up bij andere bedrijven en zo wordt het verkoopproces verkort. Vaak kan de start-up gebruik maken van adviezen,  andere bedrijfsmiddelen en zelfs ondersteuning vanuit het management. (Vertaling door de blogger.)

J.l. februari was Dr. Martin voorzitter van de sessie ‘
Is Impact Investing CSR 3.0? A Corporate Perspective’ op een bijeenkomst voor World CSR Day in India impacteconomy. Zijn presentatie staat op You Tube (4m50) Youtube
Dr Martin heeft nogal wat academische artikelen op zijn naam staan (veel zijn vertalingen), ik vond daar geen recent artikel over corporate impact investing: zie zijn SSRN.com/author pagina.

Ik vond een Nederlandstalig proefschrift voor Nyenrode van Dr. Henk Henk ‘Social Venturing Entrepreneurship- een plaatsbepaling.’ uit 2011.
Kievit stelt vast dat ondernemers die halverwege hun leven streven naar zingeving, hiermee steeds meer  activiteit creëren. Zij weten steeds meer mensen aan hun initiatieven te binden. Daardoor is De impact van Social Venturing Entrepreneurship (SVE), het via ondernemingsprincipes oplossen van hardnekkige maatschappelijke vraagstukken, (is) steeds groter. Meer op Nyenrode/Impact-Social-Venturing-Entrepreneurship-steeds-groter Link dissertatie Nyenrode/Dissertations/Kievit_Henk_Proefschrift (pdf 322 pag.) Samenvatting Nyenrode.

Nagekomen bericht: De dissertatie bleek helemaal niets met Maximilian Martins corporate impact investing concept te maken te hebben, maar is wel erg interessant, een samenvatting staat op IINieuws15mei2013.


Noot van de Blogger: Voor de kleine belegger in beursgenoteerde ondernemingen is het naast duurzaamheidscore interessant om te zien wie zich (al) op dit pad begeven. Wellicht is het een fenomeen bij de bekende best-in-class sustainable darlings al onderdeel is van hun beleid, maar voor investor relations marketeers een aantrekkelijke term die volgens mij nog nauwelijks gebruikt wordt.
Ik ben bepaald geen deskundige op het gebied van duurzaamheidsverslagen en kwam het bij een snelle online search alleen tegen in het duurzaamheids-verslag 2011 van DJSI 'achtervolger' energiebedrijf E.On (pdf, 129 pag). In het verslag staat op pag 27 dat E.On
stakeholders (incl alle shareholders, de definitie staat op pag 25.) zeer hechten aan sustainable investment planning. NB Energiebedrijven hebben vaak een mix van overheid, institutionelen en particulierenbeleggers). Het belangrijkst vinden de stakeholders duurzaamheidsoverwegingen bij het betreden van nieuwe markten en bij het plannen van de bouw of afbraak van installaties. In mei 2012 is het concept nog nieuw en E.On begint gefaseerd: het percentage integratie van sustainability standards in relevant beleid, 'directives' en (des)investeringsbeslissingen wordt in 2012: 25%, 2013: 50%, 2014: 75% en 2015: 100%. Dat is nog geen actief corporate impact investing beleid, maar wel het beoordelen van investeringen op hun bijdrage aan het duurzaamheidsbeleid.  

Nagekomen bericht: In de transparantiebenchmark van (duurzaamheids) verslagen van 600 Nederlandse bedrijven en instellingen wordt gevraagd naar de duurzaamheid van (des)investeringen (17.2 en3) maar deze vraag wordt niet altijd beantwoord.  


SIB EXPERT op PYMWYMIC Impact days

David Hutchinson Social Finance
Pymwymic meldt als laatst bevestigde spreker op haar Impact Days (15-17 April) David Hutchinson van SocialFinance, schepper van Social impact bonds en voor hij in 2009 toetrad tot Social Finance 25 jaar Head of UK Investment Banking van Dresdner Kleinwort en lid Global Banking Operating Committee.
Andere (nieuwe) sprekers en bijdragen van ABN AMRO (sponsor), AlphaMundi, Amsterdam Institute of Finance, ASN Bank, Bamboo Finance, Credit Suisse, D Capital, DOEN Foundation, FMO Development Bank (sponsor), Insinger de Beaufort, KNHM, LGT Venture Philanthropy, Nesta, Oiko Credit, het Omidyar Network (sponsor), Phitrust, Social Finance, Toniic Europe, Triodos Bank (sponsor) en VMW Tax. Zie ook IINnieuws-15mrt13 Kosten: Dinsdag 650 Euro of 800 Euro voor de hele conferentie. Registratie en meer info: pymwymic/impactdays


CHARITIES & FOUNDATIONS

C
ompass award voor Dr Rien van Gendt
Rien van Gendt krijgt 1 juni 2013 de Compass Prize van de European Foundation Centre (EFC), die alleen wordt toegekend in uitzonderelijk omstandigheden aan echte pioniers and visionairs binnen de Europese filanthropie. De toelichting op de toekenning is gedetailleerd en zeer informatief, een ware loftuiting. Interessant is dat o.a. de internationale of liever gezegd multi-nationale ervaring van Dr van Gendt bij oa de OECD wordt genoemd als asset voor de sector en zijn persoonlijke bereidheid als mentor, adviseur en gids op te treden en zijn kennis, ervaing en enthousiasme te delen. Velen zien Dr van Gendt als een van de 'Founding fathers of European philanthropy'.

Dr Van Gendt is ook een belangrijke speler in de Nederlandse chari wereld. Hij is voorzitter van de vereniging van vermogensfondsen FIN, in die hoedanigheid de vertegenwoordiger binnen de Samenwerkende Brancheorganisatie Filantropie en was directeur van de van Leer Foundation. actief als impact investor. Zie PAGINA charity-cases O-Z Bron: EFC/Rien-van-Gendt-to-receive-EFC-Compass-Prize

SBF beleggen: maar niet in in impact
21 maart organiseerde het Erasmus Centre for Strategic Philanthropy (ECSP, onderdeel van ERIM Erasmus Research Institute of Management) de Toekomst van Fondsen in de Filantropie over kansen en uitdagingen met o.a. Voorzitter Steven van Eijck (Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie) en professoren, onderzoekers en implementeerders. Voorzitter van Eijck noemt in zijn trendsanalyse beleggingen, fiscale perverse prikkels en de veranderende rol van modellen en vertrouwen in financiële zaken. Maar geen woord over beleggen in impact, of investeren als instrument voor filantropische instellingen, ofwel social (impact) bonds en impact investing.

Verdienmodellen voor maatschappelijke initiatieven
Eigenlijk is dat niet verbazingwekkend nu mij recent bleek dat de lang verwachtte haalbaarheidsstudie naar innovatieve fondsenwerving uit het Convenant met de overheid een onderzoekje uit april 2012 is van Greenwish over Nieuwe Verdienmodellen voor maatschappelijke initiatieven.  In het onderzoek (25pag.) aandacht voor: Crowdfunding, Nieuwe coöperaties, Complementaire economie, Revolving funds, Nieuwe instrumenten van de filantropische sector en tot slot het combinatie/groeimodel. Bij de nieuwe instrumenten wordt gedacht aan “maatschappelijk ondernemen”. Noaber Foundation en Start Foundation spelen hier bijvoorbeeld nadrukkelijk op in met verschillende vormen van risicodragend investeren (en SROI leningen).
Greenwish heeft een prima website (waar dezelfde informatie als in het onderzoekje al jaren opstaat) Idealenkompas.nl/gereedschap/innovaties-in-financiering.

Commitment
In het onderzoek geen woord over Social Impact Bonds of impact investing, hoewel de SBF zich daar in het Convenant wel toe verplicht heeft volgens Dr Rien van Gendt (voorziter dan de vereniging van vermpgensfondsen FIN) in PhilanthropyUK Winter Magazine (pdf, pag 32) of zie IINieuws 15feb13. Letterlijk vertelt van Gendt dat de filantropie zich gecommiteerd heeft tot: Explore innovative methods and forms of funding private initiatives, such as social impact bonds, the community interest company etc.
Eind september 2012 was het Greenwish onderzoekje volgens de voortgangsrapportage over het Convenant 'Ruimte voor Geven' nog niet aangeboden aan de minister van BZK. Alle (dia)presentaties van het ECSP conferentie staan online op: ERIM/strategic-philanthropy


POLICY
 

Revolverend Fonds voor OS
Het kabinet Rutte 2 met Lilianne Ploumen voor buitenlandse handel en op ontwikkelingssamenwerking presenteerde -met enige vertraging- haar visie met daarin o.a. Het aangekondigde revolverend* fonds van 750 miljoen Euro. Het heeft nu een naam: het Dutch Good Growth Fund. In de media kwam naar buiten dat het fonds bron van conflict was binnen het kabinet. Minister Lilianne Ploumen (PvdA) voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (en voormalig Mama Cash en Cordaid directeur) wil dat het zoveel mogelijk voor het midden- en kleinbedrijf in Afrika wordt gebruikt. Minister Henk Kamp (VVD) van Economische Zaken wil ook Nederlandse bedrijven laten profiteren. Het kabinet besloot dat Nederlandse ondernemingen die in ontwikkelingslanden willen investeren in aanmerking komen voor een bijdrage uit het fonds voor garanties en gunstige leningen en exportverzekeringen krijgen. Maar de investeringen moeten volgens de Nota ''Wat de wereld verdient'' ook ontwikkelingsrelevant zijn. Dit betekent dat -in ontwikkelingslanden- werkgelegenheid wordt gecreëerd, dat kennisoverdracht plaatsvindt en dat de productiecapaciteit daar wordt uit gebreid.

In OS vakblad Viceversa pleiten Marnix Mulder en Mark van Doesburgh van Triple Jump, microfinancieringsfondsen voor oa Novib en SNS/ASN Bank zie IINieuws20juli11, voor de inzet van het Revolverend Fonds voor de nieuwe topsector “Impact Investing” Ze zien duidelijke kansen voor het fonds zolang het gericht is op het MKB in de missing middle in ontwikkelingslanden. The missing middle wil zeggen: te groot voor microkrediet en te klein als deal voor commerciële investeringsfondsen. En: 'Een prachtkans om een topsector in Nederland op te bouwen'. Noot van de Blogger Gezien de rol en het marktaandeel van Nederland in de microkrediet sector niet overambitieus, zie verder IINieuws15maart12 'A Billion to gain' het ING's sectorrapport uit 2012.

Mulder en van Doesburgh schrijven dat bij de Kamercommissie behandeling bleek dat het Nederlandse MKB de operationele capaciteit ontbeert om volop gebruik te maken van kansen in ontwikkelingslanden en groeimarkten. Daardoor vreest de ontwikkelingssector een ontwikkeling dat het 'revolverend fonds' mn door (groot)banken en multinationals wordt benut voor exportkrediet (en garanties). Daarentegen is de vraag naar financiering van het MKB, en mn the missing middle, in/uit het Zuiden enorm. De Wereldbank (IFC) en McKinsey schatten de waard op een 2,1 triljard US$. (1000 triljoen en dat is een miljoen tot de 3e macht!; kortom veel). Ook in het Zuiden is het MKB de motor voor werkgelegenheid en economische groei, kortom zeer ontwikkelingsrelevant. 
 
Maar waarschuwen Mulder & van Doesburgh: het 'gat in de markt' heeft enorme entry barriers: kleine transacties, grote risico’s, ondoorzichtige markten, zwakke institutionele omgeving en moeilijke exits. Maar de Nederlandse ontwikkelingssector, microkredietinvesteerders en banken kunnen hier vanuit hun eigen ervaring en deskundigheid prachtig samenwerken. Mulder en van Doesburgh noemen o.a. 'TREFI een Nederlands (banken) initiatief dat geavanceerde technieken uit de haute finance om krediet risico’s te meten, koppelt aan handelsketens in ontwikkelingslanden waardoor financiering op plaatsen aan kan worden geboden waar traditionele structuren niet kunnen komen. Een mogelijke game-changer”. Zelf zeggen ze mn de toegang tot financiering voor het MKB en de sypply chain te faciliteren. Meer op Trefi.

Er wordt ook in Nederland hard gewerkt om het microkredietsucces uit te rollen naar financial inlcusion**, financiering van het MKB in het Zuiden kan daar een -zeer ontwikkelingsrelevant- onderdeel van worden. Als het revolverend fonds in de uitwerking hier accenten op zet, is dit een veelbelovend beleidsinitaitief dat inderdaad de term 'toverfonds' verdient, de in Haagse wandelgangen gebezigde term.

* what comes out (winst) goes back in (vermogen)** finaciele diensten zoals voor particulieren bankrekeningen, verzekeringe, hypotheken, mobiele telefoon met betalingsmogelijkheden etc Bron NU/akkoord-fonds-ontwikkelingshulp en cordaid/nota-ploumen en Nota pdf (49 pag) rijksoverheid/wat-de-wereld-verdient-een-nieuwe-agenda-voor-hulp-handel-en-investeringen Mulder & van Doesburgh van Triple Jump in Viceversaonline/zet revolverend-fonds-in-voor-impact-investing


JOB
Geen vacatures in Nederland gespot, kijk evt op jobs.thegiin, nb deze zijn veelal in de VS. 

Nagekomen bericht:  
Senior Manager Innovative Finance
De Global Alliance for Vaccines and Immunisation (GAVI) zoekt een senior manager Inovative Finance. De alliantie is een samenwerkingsverband van overheden en ontwikkelingsinstituten. De door de alliantie opgezette IFFIm, International Finance Facility for Immunization heeft met in 6 jaar met 25 emissies 3,7miljard US$ opgehaald voor vaccinatieprogramma's. Deze worden als voornaamste reden voor de sterke daling van de kindersterfte gezien en als beste initiatief om die trend voort te zetten en epidemieën en bemettelijke ziekten uit te bannen. Meer op IINieuws 15sept12. 

GAVI zoekt een ervaren professional om innovatieve financieringsmechanismen te ontwikkelen, structureren en implementeren. De nadruk ligt op IFFIm projecten en het genereren en vermeerderen van innovatieve financieringsmechanismen. Presenteren van modellen voor de GAVI IFFIm board en op donorconferenties. Gevraagd wordt een Master’s van een geaccrediteerde universiteit in engineering, wiskunde, economie, bedrijfskunde, accounting of finance. Minstens 7 jaar werkervaring in het ontwerpen en implementeren van innovatieve financieringsoplossingen voor een grote (investerings)bank, consulting firma of (grote) financiële onderneming of structured finance environment. De kandidaat is een team speler, die makkelijk samenwerkt, creatief, innovatief en betrokken is. Kan werken in een multi-culturele omgeving. Vloeiend in Engels, Frans (en Spaans) zijn een aanbeveling. Standplaats Washington Dc, USA, reizen gem 15% van de tijd. Salaris niet gespecificeerd (maar volgens Salarylist/Gavi-Alliance/Senior-Manager-Innovative-Finance in 2010 al 125.000 US$). 'GAVI is committed to diversity in the workplace'. Bron: The Economist 6-12 april13 of de website jobs.economist/senior-manager-gavi-innovative-finance (26maart13) NB Geen deadline genoemd.


GELEZEN

Practical advice for Impact Investors
In 2011 publiceerde het Britse Institute for Philanthropy praktisch advies voor impact investors. Het Institute for Philanthropy noemt zich zelf een leidende organisatie voor donor educatie en werkt nauw samen met 200 vermogende families, bedrijven, trusts (VK), fondsen en scholen. Ze zijn een forum voor nieuwe ideeën, en doet vernieuwend en praktisch onderzoek naar o.a. filantropisch vermogensbeheer.  

Het advies is eigenlijk een verslag van een seminar dat Michael Clark, oprichter van Social Capital Solutions bij McKinsey & Company, organiseerde bij SVG Capital. Sprekers waren Impact Investing (II) grootheden als Robert_Rubinstein (TBLI Amsterdam), Charly Kleissner (KL Felicitasfoundation USA), Toby Eccles (Social Finance SIB creators), David Easton (Bridges Ventures zie IINieuws 15mrt13) en vertegenwoordigers van de Sainsbury Family Charitable Trusts en Triodos Bank UK. 

Overview  
Volgens het verslag zijn er drie debatten of stromingen binnen II rond:  
De kracht van blended value bedrijven doen veel meer dan winst maximaliseren met hun diensten en producten: ze creëren werk, handelsketens, besparen uit (prijs) efficiency overwegingen op grondstoffen, energie, water, afval etc Ze verbeteren hun diensten en producten en breiden hun aanbod en markten uit etc. Duurzaam beleggen mikt op de beste presteerders op dit gebied. 
De bottom of the pyramid ofwel de miljarden arme mensen kunnen door marktwerking worden opgenomen in de wereldeconomie waardoor zij (meer) inkomen verwerven, koopkrachtig worden en betere producten kunnen kopen. Filantropiekapitaal kan effectiever worden ingezet door het vermogensbeheer en bestedingsbudget (meer) conform de missie in te zetten.  

Robert Rubinstein geeft een simpele checklist voor elke investering / besteding: vraag je af of: -1- de onderneming of het fonds het sociaal- milieu evenwicht afbreekt, -2- ongewijzigd laat of -3- verbetert. Impact Investing kiest voor de derde optie. Risico perceptie van (impact) investeringen zijn veelal gebaseerd op vooroordelen of kuddegedrag. De financiële crisis bewijst dat risico's onderschat worden als de marktbeweging een bepaalde kant opgaat. Investeerders zijn geïnteresseerd in impact investing, maar adviseurs zijn huiverig. De macht moet terug naar de asset owners!  

Charly & Lisa Kleissner van de KL Felicitas Foundation (KLF anno 2000) worden gezien als impact investing pioniers. Ze besloten al in 2004 dat dit jaar hun vermogen 100% als impact investment belegd moest zijn (hun Felicitas Foundation heeft 10 miljoen US$ vermogen (pdf) IRS 2011) Om dat te bereiken hebben ze zelf de sector (moeten) helpen ontwikkelen. De Foundation werkt primair voor ondersteuning van social entrepreneurs en social enterprises en een ecosystem (infrastructuur) voor impact investing. Ze zij actief betrokken bij IRIS de Impact Reporting Investment Standards. De Foundation maakt daarbij voor impact first gebruik van: Program Related Investments zie hiervoor IINieuws 1april13 sinds 2010 Corpus Impact First Investments (CIFs). Ofwel PRI's gefinancierd uit het vermogen en niet de verplichte 5% bestedingen. De Financial First Investments zijn Mission Related Investments (MRIs), missie gerelateerde investeringen, zonder fiscaal regime zoals PRI's, Sustainability Investments (SUIs), duurzame (best-in-class) beleggingen en Social Component Investments (SCIs) equity investeringen in fondsen waarvan de inkomsten winst worden geïnvesteerd in social programma's. Voorbeelden in de publicatie zijn Root Capital: een non-profit social investment fonds voor grassroots businesses op het platteland van ontwikkelingslanden (www.rootcapital.org). Beartooth Capital, een private equity firma die ranch land in het Westen van de VS herstelt. (www.beartoothcap.com) en Zouk, PE fonds in London voor de Europese Clean Tech markt (www.zouk.com).  

Hun visie op impact investing is gebouwd rond 'Embracing the genius of AND'. -Creëer een impact gericht proces AND owerk met strikt investeringsbeleid; -Optimaliseer milieu/sociale impact AND gebruik strenge investment management tools; -Investeer in nieuwe markten & asset classes AND traditionele investeringsstrategieën; -Omarm nieuwe business modellen AND blijf trouw aan erkende financiële theorie; -Evalueer impact prestaties AND beoordeel de investeringen binnen erkende financiële benchmarks; -Breid het effect en de schaal van filantropisch kapitaal uit AND respecteer fiduciare verantwoordelijkheid. Charly and Lisa hebben de indruk dat intermediaries en de eigen onwetendheid van geinteresseerde investerders impact investing belemmeren. Daarom hebben zij platform voor niet institutional investeerders opgezet Toniic (www.toniic.com), om investeringskapitaal bijeen te brengen en due diligence en kennis te delen.

De Sainsbury Family Charitable Trust(s) SFCT van de Sainsbury supermarkten, worden vaak genoemd als social investor en was een van de eerste social impact bond investeerders in de Peterborough Bond (zie IINieuws 15feb13). Samen hebben de 18 trusts, allen geleid door een familielid, 100 miljoen UK£ per jaar budget. 5 van hen zijn impact investor op hun eigen werkgebied : FairTrade, Afrikaanse landbouw en criminal justice (de Peterborough Bond wil recidivisme voorkomen bij jongeren). De motivatie voor de sociale investreringen is het vergroten van de impact en schaal van hun grants. Financieel rendement is belangrijk op het vermogen in stand te houden en als revolverend fonds te functioneren. Ze investeren in early stage en exiten bij een good track record om minder risico nemende sociale investeerders te laten instappen. Hoewel kant-en-klare investeringsprodukten voor handen zijn (o.a. Bij Triodos bank dat haar duurzame (handels) fondsen promoot) kiezen de SFCT voor directe Private Equity investeringen. De kosten daarvan zijn voor de niet-investeerder, maar trust relatief hoog, maar de ontwikkeling van een sociale investeringsmarkt wordtals doel beschouwd en daarom deels uit het bestedingen, grants budget betaald. Ook de SFCT wijst op de onwilligheid van investeringsadviseurs bij impact investeringen met het (kern)vermogen op grond van fiduciair beheer. Trustbestuurders zijn dan persoonlijk aansprakelijk waardoor een extra belemmering wordt opgeworpen. Als impact investing, als investeringsdiscipline, meer track record heeft zal deze barrière afnemen.

Conclusie 
Een publicatie met interessante en praktische adviezen en visies. Wel valt de herhaaldelijke kritiek op de rol van investeringsadviseurs op en dat in mei 2011. In het rapport Putting mission investing to work, I. Knoepfel en Imbert van onValues  (7nov2012) van onValues nov 2012 voor de 2e mission investing bijeenkomst van de European Foundation Centre en de Zweedse Mistra Foundation in Zurich (zie IINieuws 15dec12) staat bijna hetzelfde.....


CASE

Adessium Foundation
Over 2011 gaf de Adessium Foundation van de investeerders familie van Vliet een jaarbericht uit, misschien wel haar eerste. Helaas een jaarbericht met alleen de opmerking dat in 2011 18,5 miljoen Euro is besteed aan haar missie en verder zonder financiële cijfers, dus over hun vermogensbeheer valt niets te zeggen. Volgens het blad Miljonair waren de leden van de familie van Vliet in 2010 de op een na gulste Nederlanders.* Op 1 stond toen Bart Becht met een schenking van 130 miljoen aan zijn trust (hij woonde en werkte in het VK). Becht was volgens HarvardBS Nederlands beste CEO, toen nog van van schoonmaakimperium Reckitt Benckiser en thans gepensioneerd. Op drie stond Pieter Geelen van TomTom die 100 miljoen schonk aan zijn Türing Foundation (o.a. actief tegen malaria en voor poëzie). Noot van de Blogger: Op basis van de aanname dat de Adessium Foundation 115 miljoen euro vermogen bezit zou jaarlijks 5% of 5,3 miljoen euro schenkingen in de verwachting liggen. De Adessium Foundation is dus of rijker, geeft een hoger percentage van haar rendement/vermogen weg, kan meer geven omdat ze meer rendement maakt, of heeft sinds 2010 extra -wellicht geoormerkte- schenkingen mogen ontvangen. Volgens Quote heeft senior, Gerard, van Vliet 75 miljoen Euro vermogen. * Het blad Miljonair (omgedoopt tot LXRY) ging afgelopen maart ten onder met het Masters of Luxury imperium (vh de Miljonair Fair) van Yves Gijrath.

Venture philanthrop
Van professionele investeerders, hoop ik natuurlijk dat zij ook bijzondere belangstelling hebben voor impact investing. Gerard en als directiesecretaris zijn zoon Rogier van Vliet waren actief met een grondstoffen hedgefund Transtrend. Adessium voorzitter Rogier van Vliet werkt sinds 2002 met investeringsfonds Multifund vanuit Reeuwijk en de foundation is op het zelfde adres gevestigd. Transtrend werd in 2002 aan Robeco verkocht werd dat zich met SAM Sustainable Asset Management fondsen profileert. Uit de website of het jaarbericht 2011 van Adessium blijkt helaas (nog) niet dat het vermogen duurzaam belegd wordt of impact investing wordt overwogen.
Maar 19maart 2013 kondigde EVPA de European Venture Philanthropy Association delighted Adessium als supporter aan (samen met het Omydiar Network) Adessium is nu ook lid en omschrijft zichzelf als charity with trading investor(?). EVPA is 'made up of organisations interested in or practicing venture philanthropy and social investment across Europe'.

Werkwijze
De Adessium Foundation selecteert actief potentiële partners en nodigt hen uit aanvragen te doen. Het accepteert geen project voorstellen van anderen. Toch staan op de site van IHRFG, de international human rights funding directory na dit voorbehoud de volgende tips:
Adessium Foundation employs the following criteria to evaluate potential partners and their programs and projects: • The organization can provide a thorough analysis of root causes of the problem. • The organization solicits participation and input from its target groups. • The solutions supplied are innovative and practical. • The interventions are focused on structural, lasting changes. • The program or project produces visible, quantifiable results. • The program or project has a catalytic effect. 

Adessium Jaarbericht 2011
In het jaarbericht meldt Adessium dat ze (geld en tijd) wil schenken aan innovatieve nieuwe initiatieven. In het laatste geval betreft het in de regel initiatieven waarbij de bijdrage van Adessium Foundation een cruciale rol speelt in de opstartfase (p. 9). Om de effectiviteit van onze investeringen in goede doelen te vergroten, monitoren en evalueren we regelmatig de activiteiten van partnerorganisaties die we ondersteunen. Hierbij kijken we onder meer naar de relevantie, effectiviteit en het blijvende karakter van onze bijdrage. … (p.6) Noot van de Blogger Dat de foundation haar schenkingen investeringen noemt is niet ongebruikelijk in chari land en zegt niets over evt returns. Het is niet aannemelijk dat er financiële returns zijn, omdat er op de site of in het jaarbericht niets over wordt gemeld over impact investing of missie gerelateerd investeren. 

De foundation werkt met een lange termijn horizon, maar voor een organisatie met 9 fte hebben ze wel veel actieve partnerships: 107. Daarvan werden in 2011 35 nieuw gestart en werden er 5 verlengd. Bij grote bestedingen laat Adessium Foundation de evaluatie uitvoeren door een onafhankelijke, externe partij. Een van de beneficienten (ICG) prijst Adessium voor haar 'eisen' Indrukwekkend vond ik de nadruk op doelen en resultaatmeting. Daardoor zijn we veel kwantitatiever geworden in het meten van onze impact. (p 40).

Contributing to Nature and Society
De Foundation is in 2005 opgericht met als werkterreinen democratie, veilig- en rechtvaardigheid. Het werkterrein is in 2008 uitgebreid met Mens&Natuur (de huidige directeur van Adessium werkte hiervoor oao bij het WereldNatuurFonds). Special interest is mn gericht op gezondheid.
In 2011 werd binnen de programma's geschonken aan:
Geïnformeerde Samenleving: uitgelicht Finance Watch (EU lobby), Euobserver (EU medium), Media Legal Defence Initiative (UK), Missing Chapter Foundation (initiatief van Laurentien van Oranje Nassau), Stichting Vredeseducatie, Transparency International (int met Nederlndse afdeling) en Bits of Freedom (Nederlands) en nog 19 andere organisatie (totaal 26, p72)
Rechtvaardigheid & Veiligheid allemaal mensenrechten acties (Witness (video's), Crisis Action ( oorlogen/conflicten), Amnesty International (China), Human Rights Watch (China), Business & Human Rights Resource Centre (informatie), Movies that Matter (films/docu's), International Crisis Group (vrede) IKV Pax Christi (vrede/links/oecumenisch) en nog 7 organisaties (totaal 15 p 73)
Mens & Natuur (met in 2011 als beneficiënten (Rewilding Europe (Nijmegen), Natuur & Milieu (Utrecht), WNF (Zeist) programma Maleisië (Borneo), ClientEarth (milieuwetgeving), Wetlands International (Wageningen), Plastic Oceans (agendering door docu, UK) en Oceana**) en nog 19 andere organisatie (totaal 25, p74)
** Adessium Voorzitter Rogier van Vliet is sinds 2011 ook bestuurslid is van Oceana.org een internationale organisatie, naar eigen zeggen de grootste, die zich inzet voor het behoud van oceanen en tegen overbevissing met 4 Europese regio kantoren in Brussel, Denemarken, Spanje en Zwitserland (?).
Bijzondere Interessegebieden: Exodus (reclassering) Gehandicaptensport Nederland, Villa Joep (kinderkanker), VU Medisch Centrum, Artsen zonder Grenzen, Alliance Publishing Trust (chari netwerk&uitgeverij), European Foundation Centre (voor chari's/vermogensfondsen in Brussel) en nog 20 andere organisatie (totaal 27, p75)
NB kleinere en/of eenmalige giften zijn niet opgenomen in het jaarbericht.

Niet genoemd in het jaarverslag maar voor impact (investing) en meting interessant: de Adessium Foundation richtte in maart 2011 met NewPhilanthpropyCapital en Bertelsmann de 1e Social Impact Analysts Association (ISA) op. Meer op siaassociation


Geen opmerkingen:

Een reactie posten