14 februari 2013

Impact Investing Nieuws 15 februari 2013

Deze keer: Dijsselbloem dupeert impact investors, Morningstar nomineert duurzame fondsen, een overzicht van de Social Impact Bond markt, Crowdfunding groeit en onderzoekt motivatie investeerders, VPRO's Tegenlicht over the Giving Pledge, Rien van Gendt over social bonds, verdienmodellen voor chari's en opschaling door de overheid, de Venture Philanthropy aanpak, TBLI Club event en integrated reporting bij de Ver Beleggingsprofessionals. Gelezen McKinseys Social Bonds onderzoeksrapport en als case de Rockefeller Foundation (bijna 100)


MARKET

Dijsselbloem dupeert impact investors
Het zal voor u niet ontgaan zijn, maar minister Dijsselbloem heeft de SNS genationaliseerd. Vanuit impact investing een enorme ondermijning van het vertrouwen in deze opkomende, maar ook kwetsbare markt. SNS is de enige bank in Nederland met een afdeling impact investing management zij het dat het vermogensbeheer door Triodos en ASN die benaming zeker ook verdienen. De SNS IIAM dienstverlening is voorbehouden aan institutionele beleggers en zeer vermogende particulieren, maar SNS heeft als groot voordeel boven Triodos en ASN dat een particuliere belegger er gewoon in kan beleggen op de beurs. In aandelen of obligaties etc. Bij ASN is dat helemaal niet mogelijk en bij Triodos is dat voorbehouden aan rekeninghouders die dan certificaten kunnen kopen*, omslachtig en weinig liquide, hoewel verkoop wel mogelijk schijnt te zijn. Uiteraard hebben ASN en Triodos bank beleggingsfondsen, maar dat is voor inkomensbeleggers sinds annus horribilis 2011 niet zo'n aantrekkelijk perspectief door de fees, beheerskosten, evt instapdrempel, het feit dat ze zelden uitkerend zijn en dan maar hopen dat het fonds in waarde stijgt en niet afneemt......

SNS beleggers onterecht afgeschilderd als zakkenvullers
Kortom SNS was en van de weinige opties voor impact investors om direct in een Nederlandse bank te kunnen beleggen die actief impact investing biedt en promoot. Het feit dat Dijsselbloem al op de dag van de nationalisatie al aankondigde de aandeel- en obligatiehouders niet schadeloos te stellen voor de onteigening van hun bezit is op zijn zachtst gezegd merkwaardig, procedureel onjuist* en de rol van de overheid en haar toezichthoudende organen verdient toch al weinig lof. De toetsing door de Raad van State van de onheuze wijze van omgaan met SNS aandeel- en obligatiehouders speelt precies vandaag 15feb13. Noot van de Blogger Ik heb daar als mede gedupeerde wel vertrouwen in.

Appèl voor impact investing visie en beleid
Ook roep ik de minister op na deze beginners faux pas extra energie te steken in het fiscaal en vooral beleidsmatig faciliteren van impact investing door (particuliere) beleggers in Nederland en Europa, want op dat gebied kan nog heel veel gedaan worden. Het terugdraaien van de verdere afbouw van fiscale voordelen voor enkele duurzame beleggingsfondsen is een begin, maar zet voor de inkomensbelegger zet nauwelijks zoden aan de dijk.
Visie en daadkracht graag om impact investing te faciliteren en hiermee de kapitaalstroom naar duurzame zelfvoorzienende oplossingen voor maatschappelijk tekorten. Dat moet elke minister toch als muziek in de oren klinken? Het artikel over Social Bonds hieronder biedt wellicht inspiratie.

NB Geïnteresseerden verwijs ik naar de verslaggeving in de VEB Nieuwsbrief en deze zeer gedetailleerde column dd 3feb13 van Gijsbrecht K. van Dommelen, Vladeracken Vermogensbeheer: sns-reaal-nv-de-ene-particulier-is-de-andere-niet De heer Frans Maas heeft 4feb in het FD en op RTL7 aangekondigd namens obligatiehouders actie te ondernemen in overleg met de VEB. Zijn website is nu online sos-ns.nl
* die een leuke koersontwikkeling hebben doorgemaakt, maar nauwelijks dividend geven.


Morningstar nomineert
Morningstar (MS) nomineerde zoals elk jaar aandelen-, obligatie- en mixfondsen en fondshuizen voor haar MS Awards. De (nominatie voor) erkennen beleggingsfondsen die de afgelopen jaren het beste hebben gepresteerd ten opzichte van hun categoriegenoten. Het is geen koopsignaal, maar de winnende fondsen zijn geen eendagsvlieg. Enkele fondsen worden dan ook voor de 2e keer genomineerd ren minder positief: er staan 'opmerkelijk' weinig Nederlandse fondsen tussen en slechts één Nederlands aandelenfonds heeft MS hoogste rating 'Gold'.

In 2 categorieën, zitten duurzame beleggingsfondsen*:
First State Asia Pacific Sustainability A. Morningstar Rating: *****. Het fonds belegt in aandelen uit de regio Azië Pacific (zonder Japan, met Austraal-Azië). In het beleggingsproces wordt rekening gehouden met thema’s en vraagstukken inzake duurzaamheid. Bedrijven waarin wordt belegd, dienen positief betrokken te zijn bij deze thema’s. (cursief door Blogger). Bij de nominatie meldt MS dat ''het fonds grote actieve bets neemt met een focus op het beperken van neerwaarts risico''.
F&F First Asia Pacific Sustainability: Fondsgrootte 263 UK£. Waarde ontwikkeling in 2012 30% na een terugval in 2011 -8,2% en mooie rendementen in 2010 39,3 en 2009 53,5. Total expense ratio 1,67% max aankoopkosten 4%. De koers is op 12feb13 1,70 euro, het fonds is in het Verenigd Koninkrijk gevestigd. Let op: sommige bedragen zijn in Euro en ander in VK£. ISIN GB00B2PDRY03 Bron: Morningstar/snapshot/FSASSA

Triodos Sustainable Mixed Morningstar Rating: ****. Triodos Sustainable Mixed Fund belegt met name in beursgenoteerde ondernemingen wereldwijd die een sterke financiële positie combineren met goede prestaties op sociaal en milieugebied. Triodos Sustainable Mixed Fund belegt in aandelen en obligaties van duurzame bedrijven en instellingen en in staatsobligaties. Het Triodos Sustainable Mixed Fund belegt hoofdzakelijk in duurzame aandelen (30% tot 60%) en in obligaties (40% tot 70%, waarvan gemiddeld 40% in staatsobligaties en gemiddeld 60% in bedrijfsobligaties). Naast de gebruikelijke analyse van rendement en risico worden de ondernemingen uitgebreid getoetst op hun duurzame kwaliteiten. Het Triodos Sustainability Research team voert het duurzaamheidsonderzoek uit en bepaalt het beleggingsuniversum op basis van sociale en milieu criteria. Delta Lloyd Asset Management stelt binnen dat universum voor dit fonds de aandelen en obligatieportefeuille samen. Bij de nominatie meldt MS dat ''Het duurzame mixfonds van Triodos, vorig jaar ook genomineerd, presteert sinds 2008 elk jaar bovengemiddeld. Het belegt in aandelen en obligaties van duurzame bedrijven en investeert daarnaast in staatsobligaties van West-Europese landen."
F&F Triodos Sustainable Mixed fondsgrootte is 80 miljoen. Waarde ontwikkeling: in 2012 9,8%, in 2011 1,5%, 2010 9% en Total expense ratio 1,25% max. aankoopkosten 5%. De koers is op 12feb13 29,15 Euro. ISIN LU 504302604 Bron Morningstar/snapshot/Triodos Sustainable Mixed
Bronnen Morningstar Nieuwsbrief feb13 en website.
* De apart categorie ecologie is in 2012 afgeschaft.


Impact Investing in Social Impact Bonds
2013 wordt volgens The Economist het jaar van de Social Impact Bonds, leningen voor sociale projecten die (soms alleen) terugbetalen bij succes en waarbij de hoogte van de rente afhankelijk is van de resultaten. Of om Cheryl Chapman van PhilanthropyUK te citeren 'There is an app for that’ is de zin van het digitale tijdperk, wordt deze de komende 10 jaar vervangen door 'there is a SIB for that'?

In 2011 was al 165 miljoen UK£ sociaal geïnvesteerd*, in de London Evening Standard stond deze week dat het nu ongeveer 280 miljoen UK£ is en dat dit zal stijgen* naar 750 miljoen UK£ in 2015 en 1 miljard UK£ in 2016 of 1% van de markt van SME leningen. (*Boston Consulting Group, okt2012 bcg/Publication) NB de EU investeert ook, via the European Investment Fund in SME en innovatieve financiering in het Bridges Ventures Fund III (UK).

Daarom een blik op lopende Social Impact Bonds. NB dit overzicht wordt bijgewerkt op de PAGINA Social impact-en charity bonds. De wereld kan veel leren van de ontwikkelingen en ervaringen in het VK. Mede dankzij organisaties als Allia en Social Finance UK zijn daar al miljoenen geïnvesteerd voor kwetsbare kinderen, dakloze kinderen, school drop-outs, jonge werkelozen, kort-gedetineerden etc. De stand in het VK is nu 14 (15) SIB's, maar ruim de helft zit nog in de pipeline en over in 2011 aangekondigd anti-armoede SIB's in 6 regio's vond ik geen enkele update.

Maar ook elders gebeurt van alles: in NSW Australia voor jeugdzorg en recidivisme, de Development Impact Bond Working Group bekeek 15 potentiële SIB's voor (sub Sahara ) Afrika, er is wetgeving (en budget) in Massachusetts, Minnesota en Ohio en exploration in Canada. Harvard professor Mike Belinsky van instiglio publiceerde een overzicht van internationaal aangekondigde SIB's, niet helemaal compleet of correct, maar het geeft een idee van de ontwikkelingen en hij vermeldt bronnen. Ook de Wikipedia/Socialimpactbond pagina wordt af en toe bijgewerkt, maar is zeker niet compleet. Mijn overzicht hieronder trouwens ook niet.

2013
Het Britse Allia, dat eerst alleen charity bonds uitgaf waarbij men de rente vooraf aan goede doelen kan schenken, stapt nu ook in SIB's. Particulieren kunnen via Allia investeren in een SIB via het Future for Children Bond. Dat zal investeren in de (2e?) social impact bond (SIB) voor Essex County Council om het leven en toekomstperspectief van kwetsbare kinderen (11-16jr) te verbeteren. Duur 8 jaar, 100% aflossing garantie, evt rendement op de SIB (de overheid betaalt n.a.v. de resultaten dus besparingen) bepaalt het rendement voor de investeerders, minimale investering 15.000 UK£, de totale investering bedraagt 1 miljoen UK£, investeren alleen via een financial advisor, de sluitingstermijn is 15maart2013. Etc Bron Allia/future-for-children-bond.

2012
December: Rijke filantropen en onafhankelijke chari's 'die vaak niet genoemd willen worden', investeren in een SIB van 2,4 miljoen UK£ voor een rehabilitatie project voor 800 rough sleepers (daklozen) in London. Start november 2012, rendement voor de investeerders maximaal 6,5%. Chari St Mungo doet het project. Meer op: theGuardian en een update in TheEconomist eind februari 2013.

Eind november: Children Bridges Ventures and Big Society Capital zijn lead investors in de eerste lokale SIB met een waarde van 3,1 mljoen UK£ van Essex County. De SIB startte november 2012 en heeft een looptijd van 5 jaar. Het project behelst intensieve ondersteuning van 380 kwetsbare jongeren en hun families door Multi-Systematic Therapy (MST). An evidence-based programme with a 30-year international track record. Meer op: socialenterpriselive of bridgesventures

Begin November: Het Department of Work and Pensions Innovation Fund (14 miljoen UK£) reserveert 7 miljoen UK£ om (toekomstige) jeugdwerkeloosheid terug te dringen door 6 SIB's. In de eerste 2 SIB's stappen Bridges Ventures, Big Society Capital (met 176,000UK£ in T&T en 319,000 UK£ in Adviza v/h Connexions Thames Valley), de Impetus Trust, de Esmée Fairbairn Foundation, Caf Venturesome en de Barrow Cadbury Trust. (Resultaat) betalingen via het Innovation Fund worden (al) over 3,5 jaar betaald. De SIB wordt begeleid door Social Investment Partnerships, opgericht door Social Finance en geleid door Richard Johnson, voormalig welfare-to-work manager. De doelgroep bestaat uit 2,600 kwetsbare jongeren van 14 en 15. Chari dienstverleners zijn Adviza voor de Thames Valley regio (Aylesbury, Banbury, Bracknell, Oxford, High Wycombe, Milton Keynes, Reading, Slough en rurale gebieden) en Teens & Toddlers (teenagers acting as role models to vulnerable toddlers) in North-West England (Salford, Tameside and Blackpool). Meer op: socialfinance/sibs

Augustus Goldman Sachs investeert bijna 10 miljoen US$ in een 4-jarige SIB voor New York's Rikers Island Prison's youth offenders met de stad New York i.e. burgemeester Bloomberg. Als het recidivisme niet minstens 10% daalt, verliest Goldman slechts 2,4 miljoen US$ want de Michael Bloomberg Foundation heeft zich garant gesteld voor 75% (7,5 miljoen US$). De pay out voor GS bij succes is gemaximaliseerd op 2,1 miljoen US$. Osborne Associates begeleidt de bond. Bron: Michael Belinsky in StanfordSocialInnovationReview

Juni 2012 Triodos UK haalt 1,5 miljoen UK£ op voor de 3 jarige New Horizons Social Impact Bond (SIB) met backing van het Innovation Fund van Department of Work and Pensions (DWP). De totale waarde van de SIB is 4,5 miljoen UK£ (?), de rente bij succes is niet bekend gemaakt. Investeerders zijn Big Society Capital (500,000 UK£), Bridges Social Entrepreneurs Fund, CAF Venturesome en de First Arc Group. Triodos begeleidt de SIB en heeft o.a. de investment readiness bepaald van de dienstverlener. Dat is een chari Greater Merseyside Connexions Partnership (GMCP). De SIB doelgroep: 4000 jongeren tussen de 14 en 18 met leerproblemen, in de jeugdzorg of wetsovertreders en het doel is voorkomen dat ze 'NEET' (not in education, employment or training) worden. Meer op bigsocietycapital/dwp-innovation-fund en

Mei 2012: De Private Equity Foundation (PEF) managet en investeert op 50-50 basis met Big Society Capital 900,000 UK£ in de Shoreditch ‘NEET’ social impact bond met steun van het Department of Work and Pensions (DWP). Het DWP Innovation Fund investeert in het voorkomen van jeugdwerkeloosheid. NEET's zijn young people not in education, employment or training. Charity Tomorrow's People's ThinkForward kan dankzij de SIB ‘super coaches’ plaatsen in tien scholen in Tower Hamlets en Shoreditch, East London om 950 risico jongeren te ondersteunen. De beoogde success pay out voor PEF and Big Society Capital is 5%. Meer op socialenterpriselive

Maart 2012 Manchester City Council start een pilot voor een social impact bond om intensieve pleegzorg voor niet thuis wonende kinderen te financieren. Manchester wil een partnership aangaan met een ethical investor die mee zal investeren en de dienste(en) leveren. Ook dit is een MST (multi-systemic treatment) foster care project met voorlopig 8 kinderen en jongeren.

Financiering rond in maart 2012 In Perth(shire) en Kinross, Schotland voor een project voor 300 jongeren door de YMCA. De SIB heeft een looptijd van 3 jaar, de waarde en de rente bij succes zijn niet bekend gemaakt. Met verrassende sociaal investeerders Jill McGraith, the YMCA's acting chief executive “We thought there would be a couple of big investors but what happened was small individuals and businesses came forward.” Indigo Project Solutions begeleidt de SIB. NB Het een van zes projecten in het VK die gesteund wordt door het Department of Work and Pensions (Innovation Fund). Meer op: civilsociety Een eerste impact report zonder financiële data op: senscot

November 2011 Triodos Bank UK haalt 600,000 UK£ op voor de CIC social impact bond. Investeerders zijn de Esmée Fairbairn Foundation en een niet genoemde private individual. In het voorjaar van 2012 volgt een tweede financieringsronde voor nog 1 miljoen UK£ onder HNWI met fiscale voordelen. De rente bij succes is 3%. De SIB financiert een nieuwe social enterprise Bristol Together en haar project voor werk voor jeugdige ex-delinquenten in Bristol. Doel is in 5 jaar voor 200 zeer kansloze mensen full-time banen te creëren. Bristol Together zal samenwerken met de Restore Trust en Aspire en mensen zullen o.a. werken aan onderhoud, reparaties en renovatie van vastgoed. Verkoop van dat vastgoed levert middelen op om nieuwe panden aan te kopen en meer werk te creëren. De bedoeling is het project uit te rollen in andere (grote) steden. Meer op TriodosUK/SIB-for-Merseyside en civilsociety

Charity bonds
NB In het VK gebeurde meer spannends. Scope, een goed doel voor gehandicapten haalt in juni 2012 2 miljoen UK£ op, de eerste tranche van (beoogd) 20 miljoen UK£. Scope gaat het geld gebruiken voor fondsenwerving waaronder een netwerk van charity-shops die voor de lange termijn inkomsten genereren. Scope betaalt 2% rente op de lening. De Scope-charitybond is gericht op verschillende gevers: particulieren, grote gevers en vermogensfondsen. Het publiceerde eind 2012 een impact rapport op: GoodAnalyst/Scopeimpactreport 2012.
NB In 2010 leende het nog tegen 0% rente en bouwde met grants een nieuwe residential care facility. Partner is the Bank of New York Mellon Corporation.
Een artikel over het 1e met impact report van Scope met de financiële cijfers in IINieuws 15mrt13.

Big Issue Invest, by social entrepreneurs for social entrepreneurs, investeerde in Barnardo’s, een organisatie voor kinderen, om drie social enterprises op te zetten voor: conferenties, training en consultancy voor professionals en gespcialiseerde verzekeringen. Alle drie de ondernemingen waren succesvol en Barnado’s heeft de winst gebruikt voor haar werk en om de lening terug te betalen.

Big Issue investeerde ook in Turning Point een goed doel voor gezondheid en welzijn voor een nieuwe social enterprise, Connected Care. Het biedt (als toeleverancier) namens lokale overheden gezondheidszorg, huisvesting en welzijnswerk aan. Het inkomen uit de dienstverlening en van de overheden wordt gebruikt om de investering terug te betalen. Connected Care bereikte in haar 1e jaar 120.000 mensen. Bron: PB van New Philantropy Capital nov 2011 bij de publicatie van Best to Borrow a chrity guide to social investment.

2010
De eerste Social Impact Bond -van de wereld- is gericht op het terugdringen van het percentage recidiverenden (60%) onder 3000 kort-gedetineerden in de Peterborough gevangenis. Social Finance UK haalde 5miljoen UK£ op bij 17 sociale investeerders (HNWI en vermogensfondsen) die het risico lopen hun investering kwijt te raken als het resultaat niet wordt bereikt. Het project loopt van sept 2010 tot 2016. Het Ministerie van Justitie en de Big Lottery Fund zal investeerders bij een daling van 7,5% recidivisme terugbetalen met extra return als de daling groter is tot max 13%. Partners zijn de St Giles Trust, Ormiston Children and Families Trust, SOVA, de YMCA en Projectbureau the One dat (ex)gedetineerden opleidt en inzet voor het begeleiden van (ex) gedetineerden en hun evt families/gezinnen voor onderdak, inkomen, opleiding, werk, (morele) ondersteuning etc. Bron: A4 pdf SocialFinance/Peterborough SIB Een verslag van het 1e jaar staat op: SocialFinance/social-impact-bonds-one-service-one-year

In 2010 haalde Allia 8 miljoen UK£ op na het opschalen van haar activiteiten. Een van de gefinancierde projecten is huisvesting voor daklozen via sociale huisvester Places for People Homes. (Daklozen bouwen mee?) aan huizen die onderpand zijn voor de lening) en de verkoop van de panden levert inkomsten op om de lening af te betalen.

Voor 2010
Financieel intermediair Allia (vh Citylife) geeft obligaties uit voor goede doelen gericht op particulieren, met de mogelijkheid de uit te keren rente vooraf aan het goede doel te schenken. Vanaf 1999 tot 2009 haalde Allia 2 miljoen UK£ op voor goede doelen. Een review van de Allia bond contracts door New Philantrophy Capital: thinkNPC/review-of-allias-charitable-bonds


CROWDFUNDING

Bijna verzesvoudigd in 2012
Douw&Koren, crowdfunding consultancy onderzocht (weer) de omzet van de Nederlandse crowdfunding markt in 2012 en komt op 14miljoen euro en 570 projectfinancieringen. In hun vorige jaaroverzicht kwamen ze op 2,5 miljoen Euro dus een groei met 560%. Dit betreft de gehele crowdfunding markt, dus ook giften en investeringen tegen natura.

Ondernemingen halen 4 miljoen op
Ondernemingen maken steeds meer gebruik van crowdfunding, in 2012 werd 4 miljoen euro opgehaald tegen 700.000 euro in 2011, ook een groei met 560%. Douw&Kooren "Voor ondernemingen is crowdfunding een aantrekkelijk alternatief voor bancaire financiering. Voor consumenten kan het een interessante vorm van investeren zijn". Gemiddeld investeert met enkele honderden euro's in een onderneming.

Kickstarten met impact
In 2012 werd crowdfunding ingezet voor wijkprojecten en duurzame energie initiatieven Douw&Koren verwachten een verschuiving van een uitvoerende functie naar het faciliteren van initiatieven door bijvoorbeeld lokale overheden en energie maatschappijen. En "In 2013 zullen we onder andere initiatieven zien op het vlak van crowfunding voor zorg innovaties en onderzoek. De bestaande niches zullen zonder uitzondering verder groeien. Daarnaast zien we ook de potentie van crowdfunding voor grootschalige projecten”


Grootschalig marktonderzoek motivatie crowdfunders
Enkele grote Nederlandse crowdfunding platforms zijn met Rabobank Nederland en de Erasmus Universiteit gestart met het Nationaal Crowdfunding Onderzoek 2013. Men is (dus) van plan het onderzoek jaarlijks te herhalen.

Aanleiding voor het onderzoek waren de vragen Waarom doneren of investeren mensen via crowdfunding? Of, waarom doen ze dat juist niet? En hoe bekend is crowdfunding eigenlijk in Nederland? Het onderzoek wordt uitgevoerd van 21jan13 tot 21maart13, in april wordt een analyse en uitgebreide samenvatting van de resultaten gepresenteerd. Deelnemers kunnen aangeven dat ze op de hoogte willen worden gehouden.  Bron: Pressdoc


MEDIA

VPRO's Tegenlicht over the Giving Pledge.
De VPRO zond 11feb13 een documentaire uit over Warren Buffet's Giving Pledge, een appel op de rijksten van de wereld om de helf van hun vermogen weg te geven aan charity. Nog tot 18feb13 te zien bij Tegenlicht of uitzending gemist. Ik kan de aflevering helaas (online) niet bekijken, hier volgt een korte samenvatting van de uitgebreide toelichting door de VPRO. Stukjes uit een ABC interview met Buffet en Gates (en Ted Turner staan op ABCNews Giving-pledge

The Giving Pledge is een initiatief van multimiljardairs Warren Buffet (beleggingsgoeroe) en Bill Gates grondleger van de rijkste stichting van de wereld, de Bill & Melinda Gates Foundation (impact investor zie INieuws 1okt12 of de PAGINA Charity cases O-Z en de VS). Onder het motto een goed voorbeeld doet volgen beloofden zij na de start van de crisis in 2008 de helft van hun vermogen weg te geven en dit uit te dragen onder mede-miljardairs. De belofte, ook van navolgers, is schriftelijk vastgelegd met de motivatie, de ambitie en de (concrete) doelen. Bekende ondertekenaars zijn Mark Zuckerberg (Facebook) en David Rockefeller van de familie Rockefeller en haar Foundation familie (zie de CASE hieronder).

Kritiek is er ook, opvallend Amerikaanse kritiek, maar ook in Nederland/Europa wordt veel geld uitgegeven aan lobby en pleitbezorging dus vermeldenswaard. Pablo Eisenberg, van het Center for Public and Nonprofit Leadership van Georgetown University vreest meer (mega) stichtingen die invloed kunnen en willen uitoefenen op beleid. Waarom niet direct geven aan onderwijs en sociale voorzieningen? Amerikaanse filantropen heben nl al relatief veel invloed op de politiek door de terughoudende overheid. Meer geld betekent dat nog meer invloed en dat is ondemcratisch.
Noot van de Blogger: Binnen de Giving Pledge groep is volgens de Economist bij jongere miljardairs belangstelling voor impact investing, maar ik vond weinig details. IINieuws 1juni1
Er is ook een Investing Pledge, maar die heeft nog steeds maar 2 vrij onbekende ondertekenaars. De site heeft wel academic resources toegevoegd. Meer op: IINieuws 11mei11


FACTS & FIGURES

Private Equity (nog) niet zo duurzaam
Hoewel impact investing (nog) vaak in de private equity (PE) sfeer plaatsvindt toont de 1e benchmark van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) onder PE huizen aan, dat duurzaamheid ''een ondergeschoven kindje is''.

V
olgens de VBDO een gemiste kans omdat juist PE wel een reputatie boost kan gebruiken* en door haar lange(re) termijn betrokkenheid, evt meerderheidsaandeel en risico profiel voor hogere return opvallend overeenkomstige kenmerken heeft als duurzame beleggers. Prachtig is het argument dat PE has the potential to facilitaie the transition to a sustainable society by investing in companies that will likely be at the very heart of that transition. (p.13)

Stand van zaken
Iets meer dan de helft, 9 van de 16 onderzochte PE huizen, heeft een duurzaam investeringsbeleid. 9 rapporteerden zelf(terug), 7 werden op basis van openbare informatie beoordeeld. Die respons is vergelijkbaar met andere 1e benchmarks. De quickscan keek naar: Governance, Leadership, Awareness en Vision; Pollcy availablity & development; Policy implementation; en Communication & transparancy.

De VBDO onderscheid 4 groepen en bij de leaders KKR&Co 3i Group (die niet terug rapporteerde) en Permira. (Mij) Opvallende laggard is Rabo Private Equity die ook niet terug rapporteerde.
KKR&Co, Waterland en Rabo Private Equity hebben expliciet duurzame fondsen onder beheer/mandaat met een waarde van 200miljoen, 100miljoen en nnb the Dutch Green Tech Fund.

P
ositief
MN de grote PE huizen zijn begonnen met duurzaamheidsbeleid, dat is een voorbeeld voor kleine huizen. De Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP) gaf in 2012 een leaflet (6pag) uit over de plussen van ESG en risico/rendementsverhouding, wat best practices (van de kopopers) en een handige checklist (5 vragen).
Ook de publicatie van ‘Responsible Investment in Private Equity' door PRI (Principles for Responsible Investment) biedt handvatten voor PE.
* De benchmark "Private Equity: The Future or the Vulture?" is mogelijk gemaakt door inhoudelijke steun van Deloitte en is mede-gefinancierd door de Blogger door mijn donatie n andere VBDO leden aan het in 2012 opgerichte VBDO Innovatiefonds . Bron: VBDO/duurzaamheid-vaak-ondergeschoven-kindje-in-de-private-equity-sector Rapport (27pag) Kees Gootjes VBDO 1e benchmark Private Equity

Noot van de Blogger: zie ook de rol van Britse/City PE executives in Venture Philanthropy en bij SIB's. Wellicht dat in Nederland een 'PEFoundation' kan worden opgericht om te oefenen met impact investing/venture philanthropy.


Global Sustainable Investment Review 2012
De Global Sustainable Investment Review 2012 is de eerste werkelijk global review door de samenwerking van de Global Sustainable Investment Alliance (GSIA), AfricaSIF.org en SIF-Japan. Inclusief rapportages van regionale duurzaam beleggen fora in Europa (Eurosif), de VS, Canada, Australië, Azië, Japan en Afrika.

De 13
.6 biljoen US$ duurzaam belegd vermogen vertegenwoordigt ruim eenvijfde van het totaal van de regio's. De grootste markt is Europa met een marktaandeel van 65% van het duurzaam belegd vermogen. Noot van de Blogger: Dit is interessant, want dat komt dan door de institutionele beleggers en niet alleen door hun waarde. Ook omdat bijv. in de VS particulieren veel meer 12% duurzaam beleggen tegen onze 4%. Europa wordt gevolgd door de VS en Canada die met zijn drieën 96% van het duurzaam belegd vermogen vertegenwoordigen.
De meest toegepaste methode is uitsluiting met ruim 60% (8,3 biljoen US$). ESG integratie wordt toegepast bij 6,2 biljoen US$ beleggingen (45%). Noot van de Blogger: Dit is een nieuwer fenomeen dat een snelle(re) opkomst doormaakt. Engagement wordt bij eenderde van de beleggingen toegepast (4,7 biljoen US$. Normatief bepaald -mn in Europa- is 3 biljoen US$. Positieve selectie of best in class bepaalt 1 biljoen beleggingen en is mn een VS fenomeen (7,3%). De rapporteurs verwachten een groei van duurzaam beleggen door de opkomst van ESG en de gunstige relatie tussen verminderde risico en duurzaam beleggingen.

I
mpact investing en duurzaam bepaald beleggingen zijn (nog) relatief klein met 89 miljard US$ en 83 miljard US$. (0,65% en 0,6%). De VS is de grootste II markt, maar alle regio's die II meten zien groei en verwachten dat de groeiende belangstelling voor II die groei zal versnellen. (p.35) Duurzaam bepaald/thematisch belleggen is mn een Eurpees en Afrikaans verschijnsel.
Bron: PB ussif.org rapport gsiareview2012 Met Ex Sum.

M
et dank aan Sigi Simons op de VBDO Linkedin groep. Noot van de Blogger: De VBDO blijkt een van de 7 belangrijkste duurzaam beleggingsfora (dus naast Eurosif) binnen het GSIA samenwerkingsverband.


CHARI's  

Rien van Gendt licht tipje van de sluier
Rien van Gendt (SBF, vereniging van fondsen FIN, vanLeerGoup Foundation) licht in een interview met Philanthropy UK een tipje van de sluier van de haalbaarheidsstudie van de Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie naar verdienmodellen en innovatieve fondsenwerving voor goede doelen. 


Haalbaarheidsstudie verdienmodellen
De haalbaarheidsstudie van de SamenwerkendeBrancheorganisatiesFilantropie naar verdienmodellen en innovatieve fondsenwerving voor goede doelen is onderdeel van een Convenant met de overheid uit juni 2011 en dat omvat meerdere zaken: deskundigheidsbevordering, samenwerking, transparantie maar ook effectiviteit van beleid en bestedingen.

Van Gendt geeft voorbeelden bij de insteek van de haalbaarheidsstudie die heel interessant zijn, zoals bij:
Explore innovative methods and forms of funding private initiatives, such as social impact bonds, the community interest company etc.
Daarnaast noemt hij:
Pilot community foundations, which unlike in the UK and US are a new phenomenon here. Already four projects have been launched, with the Ministry of the Interior, together with Public Housing Companies and foundations working closely together.
Ik denk dat hier verwezen wordt naar het congres gemeenschapsfondsen d.d 30okt12 waar enkele
best practices werden getoond van lokaal/regionaal samenwerkende goede doelen/fondsen. Vanuit impact investing perspectief interessant om te monitoren, mits deze initiatieven bij toegenomen effectiviteit en impact richting SIB's of goede-doelen-obligaties gaan voor de financiering van de opschaling. Lokale fondsenwerving heeft al snel een streepje voor en crowdfunding consultants DouwenKooren voorspellen een grote vlucht van de crowdfunding van lokale initiatieven (fondsenwerving in 2013 (zie hierboven).

O
pschaling: publiek of privaat?
Toch heeft van Gendt het licht nog niet helemaal gezien wat betreft het potentieel van particulier geld voor de goede doelen sector. Opschalen wordt nl door de overheid gefinancierd. De samenwerking met de overheid heeft als voornaamste doel “To increase the impact of privately-funded initiatives through publicly-funded scaling. In that sense cooperation with the government can allow small initiatives to come to fruition. 
 
Vraag van de Blogger: Dat kan particulier geld toch ook en in veel grote mate? Een belangrijk argument voor impact investibng is dat filantropie en overheid ook samen niet voldoende kapitaal hebben om de opschaling van bewezen oplossingen voor maatschappelijke problemen te financieren. 

Nogal traditioneel denken, dat ook tot uiting komt in het 2e doel waar de chari winkelnering primair is: For government to systematically consult in a timely fashion with the foundation sector on future relevant fiscal, legal and policy regulation that affects us. Rien van Gendt wordt gezien als (een van) de invloedrijkste mens(en) in de filantropische sector.
Bron: Philanthropy UK Magazine winter 2012. p. 32. (pdf) Philanthropyuk.org


II Thinking

Venture Philanthropy: betrokkenheid voor impact

In UK Philanthropy.org Magazine ook aandacht voor Venture Philanthory (VP), EVPA, Impetus Trust (zie het SIBs artikel) en de Private Equity Foundation (PEF ook in het SIBs artikel). Die laatste is een typische representant van VP die in het VK tegenstelling tot traditionele chari's (wel) kans ziet om deskundigheid en fondsen aan te trekken uit de City (London): donoren, bankiers en financiers.


De helft van VP bestuursleden komen uit de financiële sector en bijna een derde uit de private equity sector. Een interessante doelgroep aangezien deze 5,2miljard UK £ vermogen bezit. (Richard Carnie, Factary) De VP aanpak wordt o.a. belichaamd door de Private Equity Foundation (PEF) die 5 jaar geleden door City folk werd opgericht voor high impact philanthropy. Het resultaat 5x multiplier on investment nu 30 miljoen UK£ en 39.000 uur pro bono business support waarmee 97.000 kwetsbare jongeren zijn bereikt. VK jargon is young people Not in Education, Employment or Training (NEETs). PEF investeerde o.a. in de Shoreditch NEET's SIB en is inventief: als the right breakthrough programmes doesn’t exist, dan benut de PEF eigen onderzoek en ervaring voor pilots en opschaling.

De typische VP aanpak omvatvolgens EVPA, de European Venture Philanthopy Association (anno 2004 : hoge betrokkenheid, tailored finance, meerjarensteun, niet financiële steun, (organisatie) capacity building steun en bij prestatie meting: outcomes rather than outputs. Meer over EVPA op IINieuws 17aug11

Volgens een Factary rapport uit dec 2011 was de omvang van de VP markt toen al 1 miljard UK£. Bron: Niet openbaar, te bestellen en een artikel op 
evpa.eu/factary-publishes-report-on-venture-philanthropy-in-the-uk

Bron: Philanthropy UK Magazine winter 2012. p.17-18. (pdf) Philanthropyuk.org


EVENT

TBLI
Club,
Triple Bottom Line Investing organiseert 2 events voor haar Clubleden en belangstellenden met Piet Colruyt pionier in value based investing, oprichter van Impact Capital, een Belgische investment holding die social entrepreneurship promoot. Dat is weer mede oprichter van SI² Fund voor innovatieve businesses met sociale missies in een competitieve markt. De focus is op Social entrepreneurs, Incubation (investmentready maken van promising social enterprises) en het Social impact fund Investing to generate high social impact. Si2fund
Piet Colruyt is EVPA lid en lid van de Raad van bestuur van Colruyt Group en Korys. De Belgische Colruyt familie bouwde een retail imperium op met 11 winkelformules in Belgie, Frankrijk en Luxenburg. Onder hun voedingsmiddelenmerken (strategie) zitten ook duurzame en biologische producten. Korys is het family office dat het familievermogen beheert (met 16 m/v).

A
msterdam 13mrt13, 17-19 uur ABNAMRO, Fopingadreef 22

Paris 21mrt13, 18-10 BNP Paribas Investment Partners, Rue Bergère 14
Aanmelding TBLI event
Kosten 100 euro, lidmaatschap TBLI club 500 euro (4 events en 30% korting op TBLI Conference en 3 maanden gratis proeflidmaatschap op yourSRI.com


 
Metrics Event
De Vereniging van Beleggingsprofessionals oragiseert voor haar leden en belangstellenden een bijeenkomst over Integrated Reporting heeft de toekomst!

Bestaande jaarverslagen voldoen niet voor belanghebbenden van een onderneming. Zij hebben behoefte aan een geïntegreerd rapport waarin de strategie, governance, performance en vooruitzichten van een onderneming op samenhangende wijze worden beschreven. De onderneming dient aan te tonen op welke wijze zij waarde creëert.

Bedrijven met een goed milieu- en sociaal beleid winnen sneller het vertrouwen winnen van klanten, overheden, aandeelhouders en andere belanghebbenden. Op de langere termijn heeft dit een positief effect op de beleggingsresultaten.

Een geïntegreerd rapport koppelt de ESG (milieu, sociaal en governance) activiteiten van een onderneming duidelijk aan de strategie en de visie van die onderneming. Sprekers zijn o.a. Ivar Smits, Manager Investor Relations bij Akzo Nobel, Guido Klüth, Leader Integrated Thinking & Reporting Services bij KPMG en Herman Bots, Head of European Fundamental Equities bij APG. 

Datum 21 feb13, tijd 14.30-17uur
Plaats Rosarium, Europaboulevard - Amstelpark 1, Amsterdam
Kosten gratis voor leden, niet leden belangstellenden 120 euro incl.
Leden van CFA en AG/AI, 80 euro.


GELEZEN

From Potential to Impact, McKinsey Social Sector
Nadat Social Bonds aan hun oversteek naar de VS begonnen na Obama's positieve respons, onderzocht McKinsey het fenomeen een jaar lang, interviewde 100 thought leaders en publiceerde in mei 2012 een overzichtsrapport. Het onderzoek is gesponsord door bekende Impact Investors als de FB Heron Foundation 'helping people and communities to help themselves, (PAGINA charity cases VS), WK Kellog Foundation (kinderen) en Robert Wood Johnson Foundation (de grootste health&healthcare charity in de VS).

De insteek is erg vanuit de McKinsey core business en de benaming bond (obligatie) is dan ook helemaal fout. Een Social Bond is een contract voor een keten van facilitators, waaronder investeerders, uitvoerders, controleurs en een overheid die de (af)rekening betaalt bij succes. Noot van de Blogger De naam pay-for-succes-nond wordt ook genoemd, maar dat begrip raakt een beetje achterhaald omdat (main stream) investeerders natuurlijk garanties willen. Denk aan Goldman sachs die een garantie kreeg van de Blooberg Foundation voor de New York Rikers Island SIB (artikel hierboven).
Samen pakken de facilitators een maatschappelijk doel aan, op basis van wetenschappelijk bewijs dat een methode succesvol is en besparingen gerealiseerd kunnen worden. De McKinsey benadering kijkt erg naar de totstandkoming van beleid en een succesvol project met allerlei safeguards tegen potentiële perverse prikkels (vanwege de financieringsmethodiek). Terecht wordt benadrukt - dat de SIB geen methodiek pilot is, alleen bewezen strategieën lenen zich voor een SIB, omdat het (track record) resultaat de garantie is voor terugbetaling aan investeerders.

Een contractor begeleidt een SIB van begin tot eind, een lang en complex traject met veel partijen, auditors moet voortgang onafhankelijk meten en assesors moeten onderweg de resultaten beoordelen en bepalen of bijsturing aan de orde is. McKinsey vraagt zich dan ook af in hoeverre de kosten voor die trajectbegeleiding de bereikte besparingen zullen opsouperen. Noot van de Blogger Een beetje existentialistische navelstaarderij voor een van grootste, succesvolste en vast niet goedkoopste consultancies in de wereld waarvan de kwaliteit van het werk haar tarieven hopelijk rechtvaardigt. Desalniettemin leest het rapport als een prima introductie tot de materie, met veel overzichtelijke stappen, checklist en aandachtspunten, mede aan de hand van cases voor Homelessness en juvenile justice.

From Potential to Impact,
Mc Kinsey Social Sector Office (mei 2012, 68 pag) artikel en download op McKinseyonsociety Op de pagina korte presentatie (te beluisteren) filmpjes. Nb nav het project startte McKinsey een online Learing for Social Impact Hub, maar ook daar ligt het accent erg op (150 tools for) assesment. Link lsi.mckinsey

A
anbevolen resource site
: SocialFinance uk en dan met name de publicaties, meer to the point, met tech guides, concrete bonds een inventarisaties van o.a. health als SIB sector.
Noot van de Blogger De Omydiar Fund heeft 10 miljoen US$ gegeven voor de activiteiten van een vergelijkbare organisatie in de VS: SocialFinance us, onafhankelijk maar met de zelfde resource lijst. De Rockefeller Foundation is founding partner van SocialFinanceUS. (zie CASE hieronder).


C
ASE

De Rockefeller Foundation
Opgericht in (mei) 1913 door John D Rockefeller Sr met als doel To promote the well-being of mankind throughout the world.” Al meteen focust de Rockefeller Foundation (RF) op internationale gezondheidszorg en al in 1914 stelt het bestuur vast dat het ontwikkelen van leiderschap (door het stimuleren van universitair onderwijs en netwerken) een kerndoel is van de RF. Dat is het nu nog steeds naast toegankelijkheid & inclusie, effectiviteit, innovatie en integriteit. Haar werkterreinen en doelen zijn: Revalue Ecosystems, Advance Health, Secure Livelihoods and Transform Cities.

In 1928 wordt het werkterrein bepaald op international health, medical sciences, natural sciences, social sciences and humanities. Door de Grote Depressie wordt in 1931 onderzoek voor sociale wetenschappen en economie benadrukt. De komende tientallen jaren winnen RF grantees internationale prijzen, zoals de Nobelprijs, voor doorbraken in medicijnen, landbouw (de Groene Revolutie), maar ook literatuur etc. De RF heeft oog voor talent: toen een nog onbekende Albert Einstein om 500 US$ vroeg, kreeg hij 1000 US$ onder het motto. ''He may be onto something". In de vroege jaren zestig geeft de RF grants aan 'zwarte' colleges en in de jaren zeventig voor het ontwikkelen van Vrouwenstudies.

Programme Related Investments
(Pas) In de jaren negentig* begint de RF met Programme Related Investments (PRI's), investeren met financieel rendement in haar doelen met fiscale voordelen (ook relevant bij verlies). De afgelopen 20 jaar heeft de RF circa 59 miljoen US$ geïnvesteerd in PRI's variërend van microkrediet, landbouw ontwikkeling, The Disability Opportunity Fund (gehandicapten) tot de Peterborough Social Impact Bond. (zie artikel SIBs) Voor een huidig overzicht: rockefellerfoundation/program-related-investments * Het is al mogelijk sinds 1969. NB In de publicatie Accelerating Impact (zie hieronder) stond ergens dat de RF actief was bij de lobby voor PRI's.

Impact Investing
De RF is mede uitvinder van de term impact investing op een congres van haar Bellagio Center, to promote innovation and identify impact-oriented solutions to critical global problems in 2007. In 2009 start de Foundation het Impact Investing initiative (III). Het III steunt nog dat jaar de oprichting van het Global Impacting Investing Network (GIIN), om de effectiviteit van impact investing te vergroten. Meer over de eerste drie jaar van het III in Accelerating Impact op de pagina Gelezen-bronnen (aug 2012) of IINieuws1okt12. Appendix C bevat de evaluatie van 3 jaar III.

De motivatie: filantropie en overheden kunnen niet voldoende effect hebben om de levens van de armen van de wereld aanzienlijk te verbeteren. Impact Investing kan een aanzienlijke hoeveelheid kapitaal ontsluiten die de filantropie (en overheidsinspanningen) aanvult en dringende sociale noden aanpakt. De ambitie is de ontwikkeling van II te versnellen.

De vier peilers van de RF II strategie:
-1- Collectieve actie organiseren door samenwerkingsplatforms te versnellen;
-2- De ontwikkeling van bemiddelingsvehicles op schaal bevorderen;
-3- De II industrie en infrastructuur opbouwen;
-4- Onderzoek en pleitbezorging bevorderen.

Het III is een van de 8 programma's maar de hele RF portfolio is interlinked alles versterkt en ondersteunt elkaar, de andere programma's gaan over klimaatverandering, voedselveiligheid, een economisch veiligheidsnet, betaalbaar duurzaam transport, het verbinden van wereldwijde netwerken voor de preventie en behandeling van ziekten, transformeren van (de financien van de) gezondheidszorg en kennis en capaciteit versterken die de complexe uitdagingen van de 20ste eeuw aankunnen. Allemaal terreinen waarin II kan investeren.

Overzicht III
Helaas staan in het jaarverslag niet de (totale) uitgaven voor het gehele III. Bovendien komen aan de bestedingen kant bij andere programma's, bij de grantees, allerlei namen van bekende impact investors (fondsen) langs die werken aan de seed, start up, groei fase en zelfs IGNIA (IPO). Onder de noemer Impact staan 15 grantees met in totaal 7,6 miljoen US$. Grootste ontvanger is de eigen Rockefeller Philantropy Advisors met 2 miljoen US$ gevolgd door GIIRS met 1 miljoen US$. In Nederland 200.000US$ voor de Global Alliance for Banking on Values (inwonend bij en gerund vanuit de Triodos Bank) en 200.000 US$ voor de ETC Foundation, voor duurzame landbouw, in Leusden. Dit overzicht is niet volledig, meer boekhoudkundig. Onder filantropie staat bijvoorbeeld 350.000 US$ voor de Clinton Global Initiative Conference, bij uitstek een II gebeuren, en 350.000US$ voor Tides die we tegenkwamen in IINieuws15jan13 (Gelezen i.s.m. ImpactAssets).

Vermogen en beheer
De Foundation begon met 2 schenkingen van 35 en 65 miljoen US$ en kreeg tot 1927 nog eens 82 miljoen van Rockefeller Sr. Het heeft nu een vermogen van 3,5 miljard US$ (in 2007 nog 4,7 miljard US$!) Inkomsten uit vermogen bedragen bijna 200 miljoen US$. Volgens het jaarverslag is 99,9% geïnvesteerd, waarvan ruim 1 miljoen US$ in PRI's (IGNIA dat in SME's in LA investeert en microkrediet in India in Aaviskhaar).
Over het beleid voor het vermogensbeheer vond ik online niets, een blik op de aandelen portefeuille toont een gemêleerd internationaal gezelschap die niet direct erg duurzaam ogen. Maar Al Gore's Generation Investment is een van de meest betaalde externe vermogensbeheerders. (IRS 2010 Part VIII) In de aandelen portefeuille nogal wat farmaceuten (Qiagen NV), onze eigen duurzame darling Unilever, maar geen Kon. Ahold of DSM (en zelfs geen Shell).

Conclusie
De RF is een impact investor, een kleintje op basis van haar miljoen US$ Programme Related Investments (0,3%), maar vooral beleidsmatig aan de bestedingen kant: als een impact investing promotor en versneller door haar Impact Investing Initiative (III) dat een tweede termijn is in gegaan. De 6,1 miljoen US$ opgegeven uitgaven voor Impact (en Innovation) dekken absoluut de lading niet. In de andere programma's en categorieën staan ook veel impact investing ontwikkelaars, versnellers en verbeteraars.
Uitsmijter Judith Rodin, president van de RF citeert in haar voorwoord van het JV 2011: John D. Rockefeller said, “If you want to succeed you should strike out on new paths, rather than travel the worn paths of accepted success.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten