16 augustus 2011

Impact Investing Nieuws 16aug2011

Deze keer Wijn & van Oostveen enquète over duurzaam beleggen, F&F van best-in-class beleggen, Nyenrode onderzoekt vermogenfondsen voor WMP, Big Society Bank gestart in de UK, Sustainable Investment door Duisenberg School of Finance/SEO Research, EVPA over Venture Philantropy strategieën voor fondsen met als case de d.o.b. Foundation.

MARKETPLACE

Duurzaam beleggen door Beleggers
Vermogensbeheerder Wijn & Van Oostveen enquèteerde (individuele) beleggers via haar site over duurzaam beleggen. Men vroeg specifiek naar belangstelling voor: alternatieve energie, landbouw, water, klimaat en milieu en arbeidsrechten (Noot van de Blogger: maar niet naar microkrediet? dus alleen de bestaande thematische beleggingsfondsen waarvoor geen vermogensbeheerder nodig is?) Het thema 'Water' bleek het populairste 'segment'.


Enquete W&vO
Uit de resultaten blijkt dat het merendeel van de deelnemers aan deze enquête duurzame beleggingen in portefeuille heeft. Verreweg de meeste beleggers doen dit door middel van duurzame beleggingsfondsen of zouden daarvoor kiezen, gevolgd door individuele aandelen. Obligaties en trackers of certificaten die inspelen op het thema duurzaamheid zijn het minst populair, deze beleggingsmogelijkheden zijn onderaan de lijst geëindigd. (…) De helft van de deelnemers vindt het ‘heel belangrijk’ dat er meer aandacht komt voor duurzaam beleggen en een derde van de ondervraagden heeft aangegeven het ‘belangrijk’ te vinden. Bron De enquete is verwijders


Start Big Society Bank en Capital (UK)
Op 29 juli startte de veel besproken Big Society Bank (zie IINews28april2011) als Big Society Capital Limited, met Sir Ronald Cohen, pionier in venture capital als onbetaalde interim 'Chair'. Premier Cameron zei bij de lancering 'When I announced the idea of a Big Society Bank, I wanted to help social enterprises and other groups to grow and expand their vital work. I’ve seen the amazing work that Britain’s social enterprises already do to tackle some of our country’s most intractable problems. I believe that Big Society Capital will play a major role in injecting significant resources and financial innovation into these social enterprises, while at the same time attracting further funding from charitable foundations, private individuals and other investors. That’s why I wholeheartedly welcome today's launch and the organisation’s first investment". Bron cabinetoffice

Het werkkapitaal bestaat uit 400miljoen pond van (15jaar) niet geclaimde tegoeden op bankrekeningen en 200miljoen pond van de vier 'High street' of Merlin banken. De eerste investering van BSC is in 1miljoen pond in de Private Equity Foundation. The Private Equity Foundation schept kansen voor jongeren in achterstands-situaties, bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk.
NB Big Society Capital is currently in the process of being set up and is not yet open for business.


CHARITIES & FOUNDATIONS

Duurzaam beleggen door vermogensfondsen,Nyenrode Busniess University voor WMP (mei 2011)
Vermogensbeheerder Wealth Management Partners presenteerde in juli haar 1e nieuwsbrief voor haar 25 stichtingen (relaties). In de nieuwsbrief o.a. het door Nyenrode Business University voor WMP uitgevoerde onderzoek naar duurzaam beleggen onder 50 vermogensfondsen (25 stuurden de enquète terug, wellicht alleen de huidige WPM relaties). 15 van de vermogensfondsen in het onderzoek beleggen duurzaam, waarvan 7 het gehele vermogen, 2 meer dan de helft en 3 minder dan de helft.

Jammer genoeg geen woord over impact investing of best-in-class screening. Wel werd gevraagd naar een evt. community investing strategy (in de VS een groot deel van impact investing) wat wordt omschreven als kapitaal verstrekking aan financieel 'uitgeslotenen' zoals o.a. door microkrediet. Uit het onderzoek bleek dat geen een fonds dat deed (!). Link Duurzaam Beleggen door Vermogensfondsen Nyenrode voor WMP (mei2011)


Oikocredit, kerken en ICCO
Oikocredit meldt in haar jaarbericht over 2010 dat het fondsvermogen netto groeide met elf % tot 72,5 miljoen euro. De bruto-instroom als gevolg van aankoop van participaties was 10miljoen euro en daarmee 18,4% hoger dan de instroom in 2009. De terugkoop van participaties was 2,3miljoen euro. 0,6 miljoen euro werd door participanten omgezet in schenkingen. De netto groei kwam daardoor uit op 7,1 miljoen euro. 

De winst- en verliesrekening van het Oikocredit Nederland Fonds werd met een positief resultaat van 58.000 euro afgesloten. Het interim-dividend kon op het gebruikelijke niveau van 3,10 euro (1,55% ) worden gehandhaafd. Er is ook herstel in de bestedingen ten opzichte van de jaren ervoor. Er is groei waar te nemen, die echter de budgetten nog niet op het niveau heeft gebracht van voor de crisis.

Oikocredit, gestart door een oproep van de Wereldraad van kerken, bestond in 2010 35 jaar en hernieuwde de samenwerking met de kerken in Nederland door de campagne 'Geloven in het kleine’. Kerkelijke gemeenten vroegen de leden om geld te lenen aan/investeren in Oikocredit. Ruim 100 plaatselijke kerken deden mee. Bron raadvankerken


ICCO & Oikocredit
ICCO, een van grootste ontvangers van MedeFinancieringSgelden voor ontwikkelingssamenwerking is ruim 40 jaar geleden voortgekomen uit de Protestante Kerk in Nederland (PKN). Vanwege de MFS regels is ICCO weer 'samengegaan' met het buitenland werk van (KerkinActie van) de PKN.

ICCO hernieuwde haar samenwerking met Oikocredit met een 5-jarige samenwerkingsovereenkomst met een waarde van 15 miljoen euro. In de overeenkomst staat centraal: capaciteitsopbouw bij ondersteuning van landbouwprojecten, garanties voor hoog-risico projecten bij financieringen in de handels-en waardeketens en de versterking van de aansturing van sociale prestaties bij microfinanciering. ICCO en Oikocredit zijn tevens van plan om samen hun inspanning voor fondsenwerving te verhogen. Bron Samenwerking ICCO en Oikocredit

Deze samenwerking is voor Oikocredit veel interessanter dan het vermogensbeheer van ICCO. Met haar 24,6miljoen euro vermogen wordt slechts voor 0.002% in Oikocredit geparticipeerd. NB ICCO belegt 100% duurzaam en is bovendien een van de 7 'charity' leden van de VBDO. Bron pfd: VBDO maatschappelijke instellingen


FACTS & FIGURES

Best-in-class Beleggen beter dan benchmark

TBLI (Conference) Robert Rubinstein verwijst in zijn TBLI Group op Linked in en de afgelopen juli voor het eerst verschenen TBLI Daily naar een recent onderzoek van RCM (London) onderdeel van de Allianz Global Investors en beheerder van 154 miljard US$) naar het resultaat van best-in-class investeringen in 2005-2010.

De data kwam van MSCI ESG Research en RCM constateerde dat een portfolio van best-in-class bedrijven de benchmark van de MSCI World Equal Weighted Index overtrof met 1,6%. (MSCI worst-in-class bedrijven toonden een underperformance van 0,5%. Bron tbli Rapport RCM SustainabilityWhitePaper2011ACADEMIA

Duisenberg School of Finance on Sustainable Investment
Holland Financial Center heeft 4 onderzoekspublicaties van de Duisenberg School of Finance gebundeld en uitgegeven over vier deelgebieden van Finance & Sustainability: -1- financing the transition to sustainable energy; -2- carbon trading; -3- innovations in financing environmental and social sustainability; en -4- sustainable investment

Het boek bekijkt de academische onderzoeken naar duurzaamheid vanuit de financiele kant, innovaties, kansen en risico's. Het onderzoek naar Sustainable investment is uitgevoerd door Jarst Weda, Marco Kerste en Nicole Rosenboom van SEO Research en ook online te downloaden: Link Holland Financial Center Sustainable_Investment

(De stichting) Holland Financial Centre is een publiek-private samenwerking van de financiële sector, de overheid en de toezichthouders. Als samenwerkingsverband richt het Holland Financial Centre zich op de ontwikkeling van een sterke financiële sector in Nederland. Meer (en bestel) informatie Holland Financial Center


GELEZEN


Strategies for Foundations: When, why and how to use venture, door EVPA (Okt 2010)
De European Venture Philanthropy Association EVPA is een vereniging opgericht in 2004 (mede door Michiel de Haan, o.a. Atlas en Aescap) en een uniek netwerk van banken, fondsen en onderzoeksinstituten die zich bezig houden met 'venture philanthropy' in Europa.

Venture_philanthropy (VP) of philantro-kapitalisme benut de kennis en werkwijze van innovatief ondernemen en hoogwaardige bedrijfskunde om filantropische doelen te realiseren. NB Volgens EVPA vallen investeringen met hoger of marktconform rendement niet als VP. Rendement wordt veelal geherinvesteerd. maar VP is wel een belangrijke kapitaalverschaffer en katalysator. (p.14)

Nederlandse EVPA leden zijn ABNAMRO Private Banking en NBP Paribas Wealth Management, PriceWaterhouse Coopers. Drie vermogensfondsen: de Noaber -directeur Pieter Oostlander van Noaber zit in de board van EVPA- de Start- en van Leer Foundation. Ook lid is Scholten&Franssen Consultancy dat zich bezig houdt met SROI (Social Return on Investment) en hierover publiceert en trainingen geeft.

In het rapport 'Strategies for Foundation' een VP 'engagement model', vier cases waaronder de Nederlandse d.o.b. Foundation als voorbeeld van een vermogensfonds dat zich compleet getransformerd heeft tot VP organisatie/fonds (p.39-44) en dan VP strategieen (p.45-60).

EVPA engagement model:
-1- een of meerdere VP werkwijzen zonder evt het jargon/de termen te gebruiken.
-2- Financiële ondersteuning van een VP (investerings) Fonds
-3- Opzetten van een (extern) VP Fonds voor investeringen
-4- Opzetten van een (extern) VP organisatie voor diensten en activiteiten
-5- Co-investeren in een VP Organisatie idem
-6- Complete transformatie in strategie, organisatie evt staf zoals de d.o.b. Foundation (v/h stichting de Oude Beuk). NB Op pag. 9 dit 'engagement' model met gedetailleerde beschrijving van de prakijk(en) met when & why argumenten.

Daarnaast onderscheidt EVPA ook zes karakteristieken in de werkwijze van (vermogens)fondsen: A: Hoge (hands on) betrokkenheid, B: financiering op maat, C: meerjarige financiering (meestal 3 à 5 jaar), D: niet financiële ondersteuning (strategie, marketing, HRM, introducties etc), E: focus op organisatie/capaciteit ontwikkeling en F: prestatie meting. De karakteristieken worden toegelegd op p. 17-19.  Als case, de d.o.b Foundation, een Nederlands vermogensfonds dat actief meewerkt aan aandacht voor impact investing, maar geen jaarverslagen uitgeeft. Ik behandel het als CASE onderaan dit blog aangevuld met informatie die ik elders vond. Link EVPA-Knowledge-Centre_Strategies-for-Foundations (okt 2010) of EVPA-Knowledge-Centre_Establishing-a-Venture-Philanthropy-Organisation (nov 2010)

CASE
d.o.b. foundation v/h stichting de Oude Beuk

Volgens het blad Miljonair (nov 2010) is de d.o.b foundation (het charitatieve fonds van de familie de Rijcke v/h eigenaar van Kruidvat drogisterijen) met 7 miljoen aan giften 5e in de ranglijst van gulle gevers in Nederland. Noot van de Blogger: Dan schat ik het vermogen op zo'n 140 miljoen euro met 5% rendement per jaar om weg te geven.

Transformatie
5 jaar geleden had de d.o.b. foundation nog 120 projecten in 26 landen. Na transformatie tot een Venture Philantrophy organisatie is het streven 12 a 15 investeringen in Nederland en Afrika te doen. Ze staan nu op 8 investeringen in 5 landen inclusief India (tuk tuks). De transformatie werd o.a. begeleid door Frits van der Have, Zandstaete 'duurzaam investeerder' in Clean/Green Tech en LifeSciences, TBLO Conference gast en mede auteur van het hoofdstuk Impact Investing in het boek 'Goed Geven' van Diana van Maasdijk zie dit blog 8juni2011. De d.o.b. is als vermogensfonds onafhanklijk(er) in haar keuzes en kiest voor 'risicovoller' investeringen dan bijv haar partner Acumen Fund. Bron EVPA rapport p. 40 hierboven of de PAGINA Gelezen-bronnen.html bronnen op dit blog.

Investeringen
Op de site van de d.o.b. foundation staan hun 'investeringen' van ongeveer 10 miljoen euro, inclusief meerjarige investeringen en donaties. Het interessantst zijn deze:

- 4miljoen euro in een (commerciele) melkfabriek in Tanga, Tanzania.
- 1,3miljoen euro in MYC4 een online investeringsmarkt in Sub Sahara Afrika gericht op de laag tussen micro- en mesofinanciering (gemiddeld leningen tussen 2.000 en 100.000 euro).
- 1,1miljoen euro in (biologisch) GoedSap in Nederland; en
- bijna 1miljoen in 2007 en 2008 voor Water for Keren in Eritrea. Budget voor 2009 en later niet bekend, maar het streven is dat de rol wijzigt in die van sociaal investeerder in een 'commercieel' waterfonds, dat de waterbedrijfsvoering en -voorziening financiert voor zover overheidsubsidie of -budget tekortschiet.

Vermogensbeheer
Over de beleggingen van het d.o.b. foundation vermogen wordt niet gecommuniceerd. Er staan geen jaarverslagen online en er werd bijvoorbeeld geen medewerking verleend aan het onderzoek van de VBDO onder stichtingen en fondsen. Wel aan het boek/onderzoek van Hummels uit 2008 'Een aandeel in maatschappelijke ontwikkeling' maar vooral op strategie (ontwikkeling) en projectniveau. Ook werd meegwerkt aan de FIN publicatie over vermogenbeheer en het EVPA rapport (hierboven). 

Intrigerend is de opmerking 'After a due diligence, d.o.b decided to invest in Acumen Fund in September 2007' in het EVPA rapport maar zonder verdere toelichting of kwantificering. Op de Acumen site staat dat de d.o.b. Foundation 'leadership partner' is voor meer dan 1 miljoen US$. 'Acumen Fund Partners are a diverse group of engaged, committed individuals and institutions who provide vital financial and human capital'. In verschillende (financiële) categoriën. Bron: Acumenfund partners Meer informatie: dobfoundation

Geen opmerkingen:

Een reactie posten