31 januari 2013

Impact Investing Nieuws 1 februari 2013

Deze keer Double Dividend's Floris Lambrechtsen over groene energie op BNR, ING Groenbank investeert in Oikocredit, Ownership Capital, het Kempen Sense Fund, The Guardian over PE en II in het VK, omzetten van crowdfunding in 2012 met 15 paradepaardjes, II Facts & Figures van Bamboo Finance, Sir Ronald Cohen blogt voor Harvard Business Review, Serge Reicher's satirische speech voor de EVPA, Jeff Skoll over growth capital en St DOEN voor seed kapital. De Global Alliance for Banking on Values zoekt een Network coordinator en een Financial Investigator Ronde Tafel over II (verslag eind februari). Gelezen: building an II portfolio van JPMorgan en als case het Longfonds v/h het Astmafonds.


MARKET

Groene energie
Vermogensbeheerder, UNPRI adviseur en FD columnist Floris Lambregtsen was gast bij BNR Nieuwsradio en sprak over groene energie. Superinvesteerder Warren Buffet stopt 2miljard US$ in zonne-energie en gevraagd wordt of andere beleggers dat ook moeten doen. Lambrechtsen wijst op de 75% daling van de productieprijs van zonne-panelen naar 10 cent per kilowatt-uur. Hiermee kunnen zonne-energieparken concurreren met kolen- en gascentrales. Bovendien vragen consumenten steeds vaker vragen naar groene energie en dreigt in de VS een CO2-belasting. De redenen om in groene energie te stappen zijn legio en investeren in aantrekkelijk gewaardeerde bedrijven is (altijd) een goede strategie. Lambrechtsen waarschuwt wel voor een green hype en zelfs “Een green bubbel gaan we zeker nog meemaken".
Bron: met link naar het radio interview: BNR/gaat-investeren-in-groene-energie-lonen


ING investeert 5 miljoen euro in Oikocredit
De ING Groenbank investeert 5miljoen Euro in de Oikocredit International Share Foundation die ondernemers in ontwikkelingslanden, met name Afrika, toegang wil bieden tot financiering. Managing director David Woods “Het stimuleren van ondernemerschap, waar ook ter wereld, past bij de ING. Hierbij streven wij een financieel rendement na dat ook duurzaam is."

ING Groenbank
ING Groenbank beheert het spaargeld van alle ING Groen Spaardeposito’s. In 2011 ging 77% van het spaargeld naar milieuvriendelijke projecten of bedrijven. Daarnaast werd 7% uitgeleend voor microfinanciering. 16% staat op de rekening courant van ING Groenbank en wordt gebruikt voor nieuwe groene projecten of als er spaargeld vrijvalt. ... Zo kan ING Groenbank investeren in milieuvriendelijke stadsverwarming, Groen label-kassen die minder energie en water verbruiken (...), duurzame woningbouw, windturbines en biologische landbouw.
Feiten & cijfers de minimale inleg bedraagt 5000 Euro, de looptijden en rente in 2013: 1jr 0,25%, 3jr 0,5%, 5jr 0,95% of 10 jaar 2,05%. Daarnaast is er belastingvoordeel door vrijstelling voor de vermogensbelasting. NB De eerder aangekondigde afbouw van de heffingskorting is gestaakten wordt gehandhaafd op 0,7%. Meer op ing/belastingvoordeel

Oikocredit
Oikocredit is een internationaal in Nederland gevestigd beleggingsfonds met een omvang van bijna 700 miljoen Euro dat microkrediet verschaft aan kleine boeren. Het is een van de weinige impact investing fondsen die open staan voor particulieren. Oikocredit Nederland heeft circa 76 miljoen Euro onder beheer, een koers van 203 euro. De beheerskosten zijn 0,45% en het rendement bedraagt 1,5%. Haar risicorating is door de lage volatiliteit in uitbetaling gedaald van 7 naar 1 sinds de nieuwe berekeningsmethode.
Nederland is een nieuwe vermogensbeheerder rijker met een roemrijk verleden, 4 van de medewerkers zaten in het ESG gebaseerde long term equity team van PGGM. PGGM is 4,7 miljard impact investments misschien wel de grootste impact investor van Nederland (meer op IINieuws jaaroverzicht 2012: januari). In de Huffingtonpost in aug 2012 getagd als impact investing staat echter PGGM's responsible equity portfolio is unlikely to qualify as an impact investment. However PGGM should certainly be considered an exceptional practitioner of "investing with impact", as strategies that border on impact investing have come to be known. 


De nieuwe vermogensbeheerder wil verantwoord beleggen op basis van ESG factoren (milieu, sociaal, beleid) en corporate sustainability. Het vraagt klanten om minimaal 50 miljoen Euro 5 jaar in te leggen. Het geambieerd beleggingsuniversum omvat aandelen van maximaal 20 Noord Amerikaanse en Europese bedrijven (Financial Times). Noot van de Blogger bij PGGM was dat ook al zo. De beheersvergoeding is 1% excl een bonus van 20% bij outperformance, maar is lager bij een groter mandaat.

Het team wordt geleid door Alex van der Velden die voormalig ceo van FairPensions, een organisatie die maatschappelijk verantwoord beleggen bepleit. Chairman wordt voormalig directeur van 3M Sir George Buckley die met name de lange termijn visie van Ownership Capital benadrukt. Hij heeft tientallen investor meetings gedaan en verwijst ook naar zijn tijd als chairman en directeur van 3M: het is lastig investeerders mee te krijgen op lange termijn trajecten.
Bronnen: IEXprofs, deTelegraaf, Financial Times en Ownership Capital. FT interview met Sir G Buxckley op de site van Ownership capital Ownershipcapital


Kempen Sense Fund
Van alle duurzame Nederlandse beleggingsfondsen heeft het Kempen Sense Fund het in 2012 het best gedaan met een rendement van 26,1%. De portfolio bezit Europese kleine en middelgrote beursgenoteerde ondernemingen die het milieu, ethiek en sociale normen en waarden actief meenemen in hun bedrijfsvoering. Het is een partnership van SNS Asset Management en Kempen Capital Management dat duurzaam ondernemen bij Europese bedrijven onderzoekt en bevordert. Het fonds hanteert een bottom-up aanpak en belegt vooral in gezonde bedrijven met een sterke marktpositie en een lage schuld.

F&F
Omvang 146 miljoen (31-12-12)
Koers 27,94 euro (22jan13)
Dividend 40ct (jaarlijks)
Dividendrendement 12 maanden 2,93
Rendement payout nu 1,4%
Kosten: Beheervergoeding: 1,5% per jaar.
Opslag: 0,50% Afslag: 0,50% (sinds 20dec2012 voor kopers en verkopers als gevolg van uitbreiding of krimp met de betreffende aandelen).

Met dank aan de nieuwsbrief duurzaam-beleggen van Folkert van der Molen
Bronnen: kempen (heel compleet en vlak na de jaarwisseling actueel overzicht a la Morningstar m.u.v. de koers en het eff rendement) en Morningstar.


MEDIA

The future of philanthropy good business?
In The Economist jaarlijkse vooruitzicht op The world in 2013 een artikel over de toekomst van de filantropie met aandacht voor het 100 jarig bestaan en de bijdrage van de Rockefeller Foundation en het 'nieuwe' fenomeen vermogensfondsen die ''op'' mogen, zoals de Bil & Melinda Gates Foundation 50 jaar na hun overlijden. Medebestuurslid Warren Buffet heeft aangegeven 85% van zijn vermogen aan de Gates Foundation na te laten.

De komende tien jaar zal doorslaggevend zijn wat betreft de resultaten bij focus thema's (o.a. Malaria) en de nieuwe houding van filantropen als de verschaffers van risicokapitaal voor innovatie in de sociale sector zoals de belangstelling van de (jonge) miljairdairs binnen Buffets The Giving Pledge kring (Noot van de Blogger: ook voor impact investing).

The Economist verwacht een doorbraak van de Social Investment Bonds: SIB's. (Noot van de Blogger in de VS literatuur en discussie meestal bedoeld als) Vooraf verschaft risicokapitaal van particulieren en fondsen dat -alleen nadat het beoogd resultaat is bereikt- door overheden wordt terugbetaald.
Noot van de Blogger: men kijkt hiervoor in de VS belangstellend naar de voortgang in het VK waar net 20miljoen UK£ is vrijgemaakt voor dit soort financiering en Big Society Capital met haar 600miljoen UK£ vooral investeert via -en daarmee in de ontwikkeling van- een nieuwe sub sector van SIB intermediairen die deze sociale dienstverleners selecteren, de fondsen werven, de deals/contracten managen en afronden door uitbetaling door de overheid.
Noot van de Blogger: Het Omydiar Network heeft 10miljoen US$ gegeven voor de promotie van SIB's in de VS aan RSF Social Finance, USA een zustervestiging van RSF Socila Finance UK.

De groeiende rol van social media en de laagdrempelige en supersnelle mogelijkheid voor individuen om contact te hebben met mensen en gemeenschappen wereldwijd, zal de toestroom van kleine directe giften en investeringen vergemakkelijken en versterken.

The Economist eindigt nogal -onverwacht- moraliserend: Over 100 jaar is er echt wat te vieren als filantropie zich dan richt op hogere doelen zoals kunst omdat de basisbehoefte bevredigd zijn -job done- door de filantropie van deze (nieuwe) eeuw. Bron The Economist The World in 2013 The future of philantrophy (p112.) economist/future-philanthropy-good-business?


PE en II
Op The Guardian's sustainability blog 8jan13 aandacht voor de groeiende rol van private equity bij duurzame bedrijven, social enterprises en chari's. De CEO van Social Finance UK, opgericht om meer particulier kapitaal naar de sociale sector te krijgen, ziet grote vooruitgang in hun streven om investeringsdenken te integreren in de sociale sector. Waar voorheen corporate responsibility ambitie de drijvende kracht was, wordt nu gezocht naar sociaal en/of milieu impact. Niet als vorm van filantropie, maar als business strategie.

II pionier Bridges Ventures wordt geportretteerd met als voorzitter Sir Ronald Cohen, the father of venture capital en nu van Big Society Capital (zie IINieuws15jan2013 en lees ook II marketing HBR). Bridges Ventures heeft 275 miljoen UK£ onder beheer die het o.a. investeert in milieuvriendelijke verzorgingshuizen, betaalbare sportaccomodaties in arme stedelijke gebieden en een non-profit social enterprise voor kwetsbare jongeren. De belangstelling van private equity investeerders voor 'impact' is nu zo groot, dat de managing director van Claridge Capital, een financiële adviseur voor frontier markets en social enterprises van een aparte asset class spreekt. De vele ondertekenaars van de United Nations' Principles for Responsible Investing vestigen ook de aandacht op II. Zij maken door het (kwalitatief) rapporteren van impact resultaten, naast de financiële, duurzame bedrijven, social enterprises en chari ondernemingen steeds aantrekkelijker. II is kapitalistisch en geen daad van een barmhartige Samaritaan, die (alleen) kon helpen met zorg, eten en onderdak, omdat hij het geld daarvoor had.

Win-win
Een vertegenwoordiger van de sociale sector, de East London community organisation Social Spider, (social enterprises en kunstprojecten voor daklozen) is blij met de interesse van private equity, we kunnen en moeten leren van de ervaring en expertise van de finaciële sector. En het imago van PE als rücksichtlose kostenverminderaars kan aanzienlijk verbeterd worden door investeringen in de social sector. 'Maar de grootste uitdaging is om verdienmodellen en inkomen te creëren, investeerders verschaffen start- en opschalingskapitaal'. Het hele artikel: Guardian/sustainable-business/blog


CROWDFUNDING

F&F
De voorlopige stand van totaal opgehaalde bedragen van voor investeerders interessante Nederlandse crowdfundingplatforms -meestal leningen, soms met aandelen- en als ze (de) cijfers vermelden.

Geldvoorelkaar Totaal 4.077.500 Euro (AFM goedgekeurd*, mn leningen met risico en rente profielen, na gedegen kredietwaardigheid screening).
Symbid Totaal 630.000 Euro voor 9 gerealiseerde acties (aandelen) voor o.a. Wakawaka solar light die nu oneplanetcrowd crowdfunden (hieronder). In haar juli'13 e-nieuwsbrief, meldt het 17 succesvolle pitches en 1,5 miljoen Euro. 
Crowdaboutnow Totaal 386.525 Euro. 19 succesvolle actie op de site van 3.000 tot 65.000 Euro. (meestal) Na 4 jaar rendement. Crowdaboutnow heeft een vergunning van de AFM als beleggingsonderneming*.
Oneplanetcrowd (gestart 10okt12) 275.000 Euro (eigen nieuwsbrief) waaronder 3 zeer succesvolle financieringen (Wakawaka 100.000 Euro of 400% (voorintekening product), de digitale doorstart van de Nieuw Pers 25.000 Euro of 250% (6 mnd proefabonnement, column, item redactie, evt hoofdredacteurschap), en Professor Grunschnabel 38.000 of Euro 150% (11 investeringsvariaties van korting tot lening tegen 4,5%).
Seeds (pilot van ABNAMRO) 3 van de 5 projecten gefinancierd totaal 85.000 Euro. Het financiële rendement dat je onder omstandigheden kan ontvangen bedraagt maximaal 1,5 keer het door jou geïnvesteerde bedrag. Uitkering van het rendement is afhankelijk van het behalen van een omzet die een vastgestelde omzetdrempel moet overschrijden.
www.Share2start.com Investeren (aandelen worden na 5 jaar verkocht), lenen, geven door kennis, ontwikkelen, realiseren. Samenwerken en delen leidt tot succes. Veel meer dan alleen financiering dus, 4 succesvolle donatie projecten op de site en de Mobibus (zie CF paradepaardjes). Een site om in de gaten te houden voor impact investors vanwege de duurzaamheidsfocus.
Wekomenerwel Geld lenen aan 5 ondernemingen tegen interessante rente en paar jaar looptijd. Geen afgeronde pitches op de site, wel een site om in de gaten te houden.
* meer over vergunningen op Crowdfunding/nog-in-de-kinderschoenen/

2012 crowdfunding paradepaardjes
Crowdfunding advies- (en onderzoeks) DouwenKooren bureau zette de in hun ogen 15 toonaangevende crowdfunding projecten van 2012 op een rij. Ik heb gekeken vanuit impact investors perspectief naar de aard van de investering (gift/ lening/ aandeel), de omvang, het ingezette platform en de succesfactor. Noot van de Blogger: Hopelijk komen ze ook weer met een overzicht van de Nederlandse crowdfunding markt in 2012 en een prognose voor 2013.

-1- De Windcentrale haalde voor de aankoop van bestaande 2 windmolens in de Eemshaven 7miljoen Euro op bij 5500 huishoudens. Men kon 20.000winddelen a 350 Euro kopen afhankelijk van eigen gebruik en werd lid van een dochter coöperatie en moesten overstappen naar -Nederlands groenste- energieleverancier Green Choice. De opbrengst van het winddeel wordt maandelijks verrekend met hun energierekening na aftrek van kosten. De jaarlijkse opbrengst is afhankelijk van de wind en de (stijgende) energie prijzen, daardoor is de investering mn interessant als hefboom tegen stijgende energieprijzen (in het rekenvoorbeeld 3 of 6%). De molens worden over 16 jaar afgeschreven, dan is de investering 'weg'.
Er werd geen bestaand crowdfunding platform gebruik, er werd samengewerkt Greenchoice en ze werden gesponsors door het Rabobank ProjectenFonds en impact investor St DOEN (van de Postcodeloterij etc). Hoeveel nieuwe klanten Green Choice heeft gekregen door de actie kon ik online (nog) niet vinden. In het licht van de 'overinschrijving' en de omvang was het succes groot en tegen 15euro voor inschrijvingskosten kan men zich al aanmelden voor een volgende 'winddelen' actie. windcentrale/inschrijven
Noot van de Blogger Ik heb op tijd ingeschreven, voor de 2e windmolen 100% was ingeschreven (IINieuws 1nov2012), maar kreeg toch geen winddeel; iets over storneringen die tegen(!)vielen. De officiële verklaring heeft mij niet (telefonisch) bereikt en in de email stond geen echte uitleg. NB Ik was al klant van Green Choice, dus groener werd mijn energiegebruik er niet van. Bij nader inzien lijkt lidmaatschap à 50 euro van coöperatieve vereniging dewindvogel interessanter. Leden kunnen de vereniging geld lenen tegen dit jaar 6% rente (in 2011 5%, het varieert afhankelijk van de windopbrengst). De coöperatie steekt het geld in de aanschaf van (nieuwe) windmolens in de Rotterdams haven. De Windvogel stelt dat 'het rendement hiermee hoger dan bij de commerciële varianten als winddelen en windcentrale waar na verrekening van het renteverlies de balans op nagenoeg nul uitkomt'. Op dit moment werft de coöperatie (nog) geen extra fondsen voor aankoop. Leden zijn uiteraard welkom. Bron Windvogel/crowdfunding-windmolens

-2- Wakawaka
Wakawaka, lampen op zonne-energie, wierf eind 2011 via Kickstarter.com in de VS en een optreden bij het Clinton Global Initiative bijna 50.000 US$ (161% van de beoogde 30.000 US$. En in december '12 420.000 US$ of 833% voor de 2e actie voor de prouctie van een solar batterij lader voor I-phones in Haïti (Kickstarter.com).
In Nederland werkte Wakawaka eerst met Symbid.nl en haalde 75.000 Euro op (Zie IINieuws 15feb12) door 2,5% van haar aandelen te verkopen. Intekenen kon vanaf 20 Euro of een veelvoud daarvan. Initiatiefnemer Maurits Groen is een bekende ‘duurzame’ Nederlander (Trouw duurzame 100), als goeroe actief in duurzame energie (o.a. GreenChoice) en heeft een goed netwerk. Gerry van de Sluys 'an expert in the field of wind, solar and other forms of renewable energy' van het in Zwitserland gevestigde Business Creation Investments (BCI), steekt nog een 3,5miljoen US$ in de marketing en after sales van de geproduceerde Wakawaka lampen. Wakawaka kreeg mooie free publicity (Telegraaf, Libelle TV?) deed een joint promotion met de LINDA etc.  
Noot van de Blogger: Jammer genoeg zette Wakawaka voor hun volgende product - de WakaWaka Power (batterij oplader)- crowdfunding in voor intekenen op afname, dus niet als investeerder, weer bij Kickstarter en Oneplanetcrowd. De acties werden gestart op 12-12-12- om 12.12 uur verliepen vlot en waren op 11 januari vol- en over ingetekend. Ook bij Oneplanetcrowd.nl werd met 100.000 Euro de doelstelling overtekend 400%! (Nieuw in Nederland)
-3- Dark Blood, de film. Het verhaal van deze film klinkt als een film. Dit dramatisch verlopend filmproject van George Sluizer werd door de dood van River Phoenix en een gesprongen aorta van Sluizer zelf gecancelled door de filmmaatschappij, dat daarna de rushes wilde verbranden. Sluizer wilde ze vervolgens laten stelen en kreeg ze -op een niet beschreven manier- in handen. Samen met Cinecrowd, filmfunding met fiscaal voordeel werd een crowdfunding actie gestart die 17.513 Euro of 115% ophaalde. De film werd afgemaakt door de ontbrekende scenes te vervangen door een voice-over. 6 beloningsvariaties in natura: briefkaart, DVD, (VIP)ticket(s), vermelding etc. Trailer Dark Blood youtube
-4- Bar Oldenhof. Dwight Oldenhof haalde via Crowdaboutnow 25.000 Euro op voor zijn doombar 'met de sfeer tussen een vintage jazz club en een highclass hotelbar' . 67 investeerders hielpen, de bar is aan de Elandsgracht 84 in Amsterdam. De kracht achter de crowdfunding campagne van Bar Oldenhof was volgens Dwight een goed uitgewerkt plan, een behoorlijk eigen netwerk, en een pro-actieve houding. Investeerders krijgen 16% rendement na 3 jaar.
-5- Perfect Earth Christian Batist haalde via symbid 80.000 Euro voor 10% van de aandelen op voor 'Perfect Earth' een social-game voor kinderen tussen 8 en 14 jaar. Een educatief avontuur over natuur, klimaatverandering en duurzaam leven. De lancering van Perfect Earth staat gepland voor begin 2013.

-6- Solar Kits4Kids. Mathiu Gathobu en zijn lokale organisatie Changing Communities in Kenia haalden 10.000 Euro giften op via de 1%Club voor Solarlampen voor schoolgaande kinderen. De 1%club is 'een online marktplaats waar je 1% van je inkomen, tijd of kennis direct kunt bijdragen aan een projetc naar keuze'' (voor ontwikkelingsprojecten). Behalve de funding hielp de community ook mee met het schrijven van een businessplan en de social media strategie.
-7- Dichter Draagt Voor. Dichter des vaderlands en stadsdichter van Antwerpen Ramsey Nasr haalde 11.300 Euro (150%) dankzij 94 donateurs voor de verfilming van oude gedichten in 20 zogenaamde poëzieclips. Platform is voordekunst, cultuurfund/giftraising. VoordeKunst heeft in totaal 1.659.060 Euro donaties opgehaald voor 235 succesvolle projecten dankzij 14367 donateurs.
-8- Yuno / Yumm! Concepts haalde 35.000 Euro op via (via Seeds een pilot project van ABNAMRO) voor gezonde groente-en-fruit-snacks.  De crowdfunding werd ingezet voor de financiering van de ontwikkeling van een nieuwe snacken en om klanten (investeerders) mee te laten denken over de smaak van de nieuwe snack. Hiermee werd aan de eerste cirkel investeerders rond de ondernemer (vrienden en familie) ook fans toegevoegd. Winstuitkering afhankelijk van de omzet ontwikkeling.
-9- Restaurant Blauw (das Haags voor Indoneschisch) haalde 125.000 Euro aan leningen op via Geldvoorelkaar voor een 3e vestiging in Den Haag. 10% rente per jaar, 3 jaar. De vestiging in Amsterdam werd al eerder gefinancierd via crowdfunding. Martijn van Schelven van Geldvoorelkaar over de campagne: “De campagne van Restaurant Blauw beschikt over een goede onderbouwing, een ingebouwde kortingsactie, een prima pitch met aansprekend filmpje, een professionele accountant, promotie via de eigen website, afijn: alles volgens het boekje.”
-10 – Nieuw Leeuwenhorst (landgoed in de Bollenstreek) haalde bijna 60.000 Euro giften op met e-marketingbedrijf Webclusive (Ronald Kleverlaan), door de betrokkenheid van de bestaande achterban en lokale marketingacties in de omgeving. Doel herstel van de vooroorlogse lanen en de natuurwaarden rond vijverpartijen. Donaties met beloning in natura, deze keer heel letterlijk! Beleefleeuwenhorst en gratis benutte testimonials Beleefleeuwenhorst/donaties

-11- Virtuele Tango, thriller haalde 10.000 Euro (2006 aandelen) op via boekencrowdfunder Tenpages. NB een pakkend verhaal over de gevaren van internet. Het is het 59e manuscript (van de inmiddels 76) dat via TenPages.com voldoende financiering ophaalde om uitgegeven te worden als volwaardig boek.
-12- MobiBus een mobiel servicestation voor carpool- en P+R terreinen haalde 20.000 Euro op via Share2start In de vakkundig omgebouwde bus, die op een vaste locatie staat, kan men flexwerken via gratis Wi-Fi, een kop koffie kopen met een broodje, of schuilen voor de regen. Zo biedt de MobiBus niet alleen een extra service, maar zorgt ook voor sociale veiligheid op het terrein.De financiering is mogelijk gemaakt door subsidie van de provincie Noord Holland in combinatie met crowdfunding. Obligatielening van 4 jaar, met 5% rente per jaar bij de aflossing inclusief de opgebouwde rente op 1-5-2016 (voor iedere €100,- ontvang je dan €121,55).
-13- Adopt a Revolution, en wel de Syrische Lente. IKV Pax Christi haalde via Euro op voor 4 burgercomités steunen in hun vreedzame protesten en meebetalen aan van onder andere borden en spandoeken voor demonstraties. Noot van de Blogger Ik kon op de site van IKVPC niets vinden, kennelijk was het een doodgewone (bedelbrief?) actie zoals honderden chari's die wekelijks doen, maar handig ingespeeld op de actualiteit en de achterban.
-14- Het Paard van Troje, popzaal haalde 25.000 Euro voor een verbouwing. Vanaf 100 euro konden (trouwe) bezoekers een stukje van de foyer 'kopen'.
-15- De Honing Bank, een kunstproject van voor de honingbij opende 'bijenspaarrekeningen'. De donateurs krijgen afhankelijk van hun gift iets in natura, honing maar ook mooie spaarboekjes etc. Er is 31.160 Euro of 39% gedoneerd. Meer op honingbank
aangevuld door de Blogger.


FACTS & FIGURES

Bamboo Finance impact report 2013
Bamboo Finance is een investeringsvehicle van microkrediet pionier Philippe de Schrevel (zie IINieuws 1juni2012) dat in 2007 het Oasis Fonds startte en later het Bamboo Financial Inclusion Fund. Bamboo Finance publiceerde recent een impact report over 2012. Bamboo Finance heeft bijna 250 miljoen US$ opgehaald en managed 46 investeringen in ruim 25 emerging market landen en hiervoor 4 lokale 'hub's'. Haar missie is het financieren van ondernemers die innovatieve winstgevende manieren hebben gevonden om diensten te leveren aan laag inkomen groepen die het leven van mensen verbeteren, werk/meer inkomen verschaffen of lagere kosten(van levensonderhoud).  

Nederlander Cees J.M. van Gessel, vml hoofd Financial Institutions, ABN Amro Bank is adviseur in de board van Bamboo Finance. Het meeste vermogen zit (ook) in microkrediet: 195 miljoen US$ en de lijst van 26 instellingen is wellicht iets om in de gaten te houden qua beursgangen, omdat ze dan ook voor particuliere investeerders toegankelijk worden. In het impact report mini profielen van 39 impact investeringen waaronder het Aavishkaar Goodwell Fund een joint venture van Aaviskhaar India en Wim van der Beek's Goodwell Investments in Hilversum. Een paar paradepaardjes: hun investeringen omvatten (microkrediet) ondernemingen die toegang geven tot financiële diensten aan 7,7 miljoen cliënten in 23 landen. Maar ook 17 plattelandsziekenhuizen in India die toegang tot gezondheidszorg geven aan 280.000 mensen en een hernieuwbare energie onderneming in Bihar India die uit verlaten rijstvelden elektriciteit opwekt voor 200.00 mensen.

De Bamboo impact investing visie en werkwijze puntsgewijs samengevat: Het heeft een eigen impact map (p.5) gebaseerd op de missie van de onderneming, de activiteiten en interne processen, de productie (output) en de impact die het lastigst te bepalen is omdat de wat als we niks hadden gedaan vraag niet te beantwoorden is (Noot van de Blogger en bij succes ook ethisch onverantwoord). Bamboo definieert evidence-based aannames op basis van cliënten onderzoek, research, interviews en observatie.

Een voorbeeld investering in een solarverlichting onderneming kijkt voor de impact naar: de besparing op kerosine, de extra uren licht (en de kwaliteit) om: huiswerk te maken, te werken (voor meer inkomen), te koken, te ontspannen (minder tijd om kerosine of hout te halen). Betere gezondheid door/en binnenluchtkwaliteit, (brand en inbraak)veiligheid, minder CO2 uitstoot. De solar kosten vergeleken met de vervangen lichtbron(nen).

NB Op pag 7 staat het Bamboo Finance het investeringsproces. Bamboo Finance biedt workshops aan asset managers en vermogensbezitters die willen investeren in impact fondsen. De workshop kan op verzoek worden aangepast en op locatie gegeven. De workshop wordt kosteloos gegeven om impact investing te promoten. De uitgebreide inhoud staat op Anatomy-of-a-leading-impact-fund Meer informatie bij Tracy Barba, head of communications. Bron: bamboofinance/impact-report (71 pag)


ACADEMIA / II MARKETING

Sir Ronald Cohen in de Harvard Business Review
Cohen van Big Society Capital is bezig met een marketing offensief, na het interview met theGIIN (zie IINieuws15jan2013) nu een artikel in de Harvard Business Reviews Social Impact Investing Will Be the New Venture Capital. Een prikkelende titel vanwege Cohens eretitel the father of venture capitalism in de Engelse wikipedia.

Cohen en Stahlman breken een lans voort de social sector die veelal moet overleven zonder overhead(kosten) te maken en dus groeipotentie en social entrepreneurs die wel start-up en seed grants kunnen krijgen van chari's, maar geen groeikapitaal van traditionele financiers. Maar nu is er innovatie: er worden nieuwe producten aangeboden die social impact en financieel rendement bieden. Soms zijn het hybride organisaties die direct financiering geld bieden, soms organisaties die de toegang tot de kapitaalmarkt vergroten en de afgelopen 2 jaar hebben overheidsinstanties in het VK, de V.S, Australië, Canada en Israel nationaal, regionaal of lokaal de potentie van social impact bonds onderzocht.

Particulieren lenen hierbij geld aan sociale sector om diensten te verlenen die maatschappelijke uitgaven verlagen en (daarom) door de overheid worden terugbetaald met rente soms afhankelijk van het behaalde resultaat en besparingen. If succesfull the investor makes money; if not, they lose money. (Een HBR blog over SIB's)

De komende 5 tot 10 jaar gaat veel veranderen als investeerders de moed hebben om te investeren in de sociale sector en social entrepreneurs uitgroeien tot grote effectieve ondernemingen die acceptabele rendementen leveren. Met 200 biljoen belegbaar vermogen en opmerkelijk lage rentestanden zijn SIB's met 7% rente en sociaal rendement een aantrekkelijke investering. Dit beleggingsuniversum staat los van de (Noot van de Blogger: volatiele) aandelenmarkt(en) en de toegang tot kapitaal vergroten voor ondernemers die onze samenleving versterken. Bron: blog.harvardbusinessreview


II THINKING / SATIRE

50 shades of impact
Op het EVPA (Europen Venture Philantrophy Association) congres hield mede-oprichter en voorzitter Serge Reicher een satirische speech. Reicher werkte 20 jaar in de Private Equity industrie, waarna hij zijn filantropische belangstelling richtte op Venture Philanthropy wat resulteerde in de oprichting van de EVPA.

Kort samengevat een jonge idealistische miljonair onderzoekt II en gaat op bezoek bij een impact investing bank, maar begrijpt daarna niet waarom de bank na 20 jaar succes niet innovatiever en ambitieuzer (eigenlijk exited) is. Noot van de Blogger: of nog steeds een piepkleine speler ...

Bij een succesvol private equity investeringsfonds vertellen ze hem heel eerlijk dat hun impact investing deals gewoon de United Nation’s Principles for Responsible Investing naleven en voor de marketing en fondsenwerving impact investing worden genoemd.

Toevallig komt de II onderzoeker in Monte Carlo een investeringsmogelijkheid tegen in een internationaal project met onderwijs, gezondheidszorg en schoon water en veel foto's van kindjes. Het management rapporteert op impact naast financiën en de laatste lijken veelbelovend. Er zijn nog geen exits geweest, maar een onafhankelijke auditor bepaalde de interim returns op ruim 10%. De fondsmanagers gebruiken hun netwerk en persoonlijke affiniteit om de deals te vinden. 
 
Zijn financieel adviseur regeert met de 3 major risks for impact investing die verdacht veel lijken op de risico factoren voor willekeurig welke bubble.
-1- Een grote vernieuwing met onrealistische markt en return verwachtingen;
-2- (te) veel (geld)aanbod en weinig kwalitatieve deals;
-3- Veel praat en weinig succesvolle exit's';
-4- Traditioneel marktdenken of ervaring wordt beschimpt en onervaren of gefailleerde fondsmanagers zijn opeens de nieuwe experts.

Net als greenwashing wordt nu impact washing populair, schone energie, opkomende markten, infrastructuur zijn er al tientallen jaren en nu opeens impact investment. Noot van de Blogger lees vooral MARKET Ownership Capital met de quote uit het het Huffingtonpost artikel over PGGM.

Ook bij impact investing zijn er perverse prikkels: de financiële returns zijn een belangrijker incentive voor investeerders en fondsmanagers dan de impact scores. Bron/lees het hele artikel op: youphil


HNWI

Jeff Skoll's miljard dollar plan
Jeff Skoll werd in 1988 op 33ste miljardair door de beursgang van E-Bay waar hij de eerste president was. Hij begon de Skoll Foundation die social entrepreneurs, met een beetje track record, ondersteunt met nu al 42 miljoen US$ giften. Social entrepreneurs hebben geld, media exposure en een netwerk voor samenwerking nodig. Financieringsaanvragen bij fondsen duren lang en zijn arbeidsintensief en de traditionele investeringsmarkt schat risico's hoog in. Skoll begreep dat social entrepreneurs op zoek zijn naar patient capital en ziet zijn ondersteuning als een variant op van mezzanine financiering, de fase tussen seed capital en een vorm van exit.

Skoll focust op (de gevolgen van) armoede en kan een aantal mooie succesen tonen: de 1,8 miljoen mensen in Gambia hebben nu toegang tot gezondheidszorg, in Orissa, India daalde het aantal doden door ziekten die via water worden overgedragen met 85%, 6000 gemeenschappen in Afrika heben zich tegen besnijdenis verklaard en duizenden HIV patiënten in Haïti krijgen medicijnen. En er zijn er veel meer. Skoll focust sterk op het promoten van de successen van zijn grantees om de kapitaaltoevoer te vergroten.

Zijn inspiratie? Het Joodse geloof waardoor het ideaal 'tikkun olam', 'to heal the world' diep in zijn denken en doen verankerd is. Bron: Forbes Magazine 8okt2012 link Forbes/jeffrey-skoll


CHARI

Stichting DOEN: Seed investor
Begin Januari schreef Ross Baird van Village Capital, hun payoff is: we democratize entrepreneurship, in de Huffington Post over Investing Early to Impact World-Changing Solutions. Het artikel gaat in op de behoefte aan seed capital door social entrepeneurs aan de hand van een mooie case van een lerares en software ontwikkelaar die een data systeem ontwikkelde om individuele leerprestaties te monitoren.

De auteur vestigt de aandacht op de grote dealsize binnen de gevestigde II sector (1miljoen US$) en het tekort aan seed investeringen. Zijn Village Capital organiseert en ondersteunt social entrepreneurs om elkaar te reviewen en te helpen om hun onderneming van de grond te krijgen en op te schalen. (De winnaar krijgt een grote investering) Hiermee ontstaat een bassin van interessante investees in de versnipperde wereld van angel investeerders, business plan competities en 'incubators' die tijd, kosten en arbeidsintensief zijn.

Baird noemt zijn eigen sponsors als lichtend voorbeeld van filantropie en investeringen in de VS. (Rockefeller Foundation, Halloran Philanthropies, Blue Skies Foundation, FARM, First Light en the Gray Matters Charitable Foundation. Buitenlndse hulp komt van de Sanghata Global, Potencia Ventures en Stichting DOEN (van de Postcode en BankGiroLoterij). Stichting DOEN gaf Village Capital in 2011 200.000US$. (DOEN, JV 2011)

Ross Baird startte Village Capital in 2009 en ontwikkelde 15 programma's voor meer dan 250 entrepreneurs. Hiervoor werkte hij bij First Light Ventures, a seed funding fonds met de focus op impact investing. Village Capital focust op burgerlijke betrokkenheid, technologische innovaties gericht op hernieuwbare energie en armoede. Bron: huffingtonpost/social-impact-investing


Ronde Tafel
De Financial Investigator, het onafhankelijke en leidende institutionele magazine voor de Investment Management en Securities Services industrie in Nederland organiseerde 25jan2013 een ronde tafel over impact investing. Deelnemers of agenda werden online niet bekend gemaakt. In het volgende nummer van het Magazine, eind februari, komt het verslag (twitter). De Magazines worden ook online gezet. Link financialinvestigator


JOB

De Global Alliance for Banking on Values (GABV) blijkt in te wonen bij de Triodos Bank in Zeist. De GABV publiceerde vorig jaar een door de pers weinig opgepikt rapport over de duurzaamheid van haar 16 leden in vergelijking met de to big to fail banken. Duurzame banken bleken beter te scoren op: return on assets (1.33x), rate good quality capital (1.5x) en % uitgeleend kapitaal (2x). Meer op (IINieuws 15mei12) De GABV, een CEO Network, groeit dit jaar naar 22 leden.

Het GABV zoekt een Network Co-ordinator die het secretariaat en max 2 stagiaires je aanstuurt en samenwerkt met de GABV Programme Manager, tevens Triodos Bank’s hoofd Public Affairs en een part-time Senior Adviseur. Een gedetailleerde functie omschrijving staat op de site van de Terra Management. Men zoekt een native English spreker met (bereidheid tot het verkrijgen van) een redelijke beheersing van de Nederlands taal, een EU of werkvergunning is vereist. Triodos wordt de werkgever. De functie is voor 32 uur per week. Bron: Terragroep/vacatures/network-co-ordinator-gabv-triodos-bank


GELEZEN

II portfolio door professionals
J.P. Morgan Social Finance 'dedicated to serving and growing the nascent market for impact investments' publiceerde (1oct12) A Portfolio Approach to Impact Investment, A Practical Guide to Building, Analyzing and Managing a Portfolio of Impact Investments. (48p). JP Morgan SF/II publicaties zijn altijd interessant en deze is dat omdat de vergelijkbare publicatie van de Rockefeller Philanthropy Advisors alweer uit 2009 stamt met slechts een schets van het II universum itt dit gedetailleerde verslag uit de praktijk van 24 investeerders.

De insteek van het onderzoek is bekijken hoe een II portfolio te bouwen, analyseren en te managen. Specifieke aandacht is er voor impact, return & risk en het is een co-productie met 23 institutionele investeerders waaronder PGGM. PGGM heeft haar II als een Hub-spoke partnership ondergebracht in de organisatie: het II portfolio team werkt samen met een centraal team voor consistent overzicht van de II. Anderen kiezen voor een apart team en mn asset managers kiezen voor integratie en onderscheid in instrument, sector en asset categorie. NB Op pag. 10 een PGGM als Case study**, II heet hier integrated ESG investments omdat PGGM het sinds haar JV 2011 zo noemt. Noot van de Blogger: niet onterecht op basis van II satire, Ownership Capital en het Huf Post profiel van PGGM.

Portfolio diversificatie
In tegenstelling tot wat (vermogens)fondsen en particulieren/HNWI wordt geadviseerd of gepraktiseerd m.b.t. thema/sector focus, kiezen professionele investeerders voor portfolio diversificatie zonder hard targets. Ook de principiële keuze voor een minder, gelijk of hoger rendement*** dan de benchmark discussie wordt afgedaan als niet zo relevant. II's zijn wat opportunistischer bij diversificatie en monitoren de brede concentratie in diverse sectoren, regio's, instrumenten of impact doelen. Net als JP Morgan zelf kiezen veel van hen voor de beste beleggingsmogelijkheden en wachten het moment waarop strategische keuzen gemaakt kunnen of moeten worden af als de portfolio gegroeid is. Bij JP Morgan betekende dat van 2 financials funds uitbreiden naar 2 cross-sector en een single sector fonds waardoor het nu aanwezig is in 30 landen en op 5 continenten (met de huidige 40miljoen US$).

Kenmerken van II's
Meetbare target population en target impact hebben (met criteria). En een target model voor de impact prestaties binnen een bepaald business model;
Dealsourcing door II ('like minded') netwerken, lokale aanwezigheid en via banken, adviseurs en conferences;
Scorecards waarin impact, return & risico worden aangegeven die kunnen worden vergeleken en gewogen (op basis van omvang) per investering en zelfs asset appreciation;
Funds (of Funds) zijn populair omdat dat de vereiste actieve betrokkenheid kan worden gedelegeerd;
Het managen van impact & return fricties is extra lastig als werkgelegenheid een impact doelstelling is men de afweging moet maken tussen korte termijn belangen ('zoals kostenreductie) en lange termijn opschaling mogelijkheden;
II moeten rekenen op inzet van patient capital, toetreden met dynamische verwachtingen, actieve betrokkenheid, evt inzet van technische assistentie, frictie tussen impact en return. In ruil daarvoor krijgen ze een netwerk van (con)collega's die ervaringen en kennis willen delen en ware 'camaraderie' ten toon spreiden. Het rapport staat op JPMorganchase/socialfinance/publications

* Rockpa Solutions for Impact Investors (2009, 138 p.)
** Nog een PPGM case study door Ben Thornley, director van op de Huffington Post 16aug12. Huffingtonpost
*** Tegenwoordig wordt ook (het versnellen van) de ontwikkeling van de II sector genoemd als principieel bepaald doel/strategie.


CASE

Longfonds v/h het AstmaFonds
In Nederland zijn ruim een miljoen mensen met een longziekte. Het Longfonds zet zich voor hen in, want longen zijn van levensbelang. Wij strijden voor gezonde longen en tegen ongeneeslijke longziekten. Daarom financieren we wetenschappelijk onderzoek. Werken we aan gezonde lucht voor iedereen, binnen en buiten. En komen als patiëntenvereniging op voor de belangen van longpatiënten.

Geschiedenis
In 1959 opgericht als de vereniging het Nederlands Astmafonds hoort het bij een generatie gezondheidsfondsen die toen werden opgericht. Het staat met deze gezondheidsfondsen in de top 10 van particulieren fondsenwerving (o.a. dankzij veel nalatenschappen), waarbij de afstand van het superduo Kankerbestrijding (133miljoen Euro) en de Hartstichting (41miljoen) tot de rest* groot is. Het Longfonds haalt een tiende op van de Kankerbestrijding, bijna 14miljoen euro, met een mooi stijgende lijn. Hiervan 3,3 miljoen uit nalatenschappen, 3,3 miljoen dankzij de jaarlijkse huis-aan-huis-collecte en 7,5miljoen door giften en schenkingen en een half miljoen overheidssubsidie

Vermogen
Het vermogen van het Longfonds is bijna 6,5miljoen Euro, waarvan 20.000 Euro of slechts 0,3% in geoormerkte fondsen en de rest reserves. De continuïtiteitsreserve bedraagt 5,9 miljoen Euro en de bestemmingsreserves 579.236. De baten uit beleggingen bedroegen in 2011 245.602 Euro ofwel 3,7% (in een aan het eind dramatisch beursjaar voor o.a. beleggingsfondsen) NB In het jaarverslag staat niets over het beleggingsbeleid, wel in de jaarrekening.

Vermogensbeheer
'Het Astma Fonds heeft in 2011 een gedeelte (Blogger ?) van de reserves belegd conform de VFI-richtlijn ‘Reserves goede doelen’. Het uitgangspunt van die Richtlijn is de instandhouding van de waarde van de hoofdsom. Het LongFonds belegt niet in individuele aandelen. Het heeft in 2006 een participatie gekocht in de beleggingspool ‘Kempen Euro High Grade Pool’ (buiten afm toezicht). De pool wordt actief beheerd en de hierin opgenomen effecten voldoen aan de VFI reserves Richtlijn. De pool valt binnen de VFI handreiking Verantwoord vermogensbeheer doordat de vastrentende waarden zijn uitgegeven door centrale, regionale of lokale overheden, de Europese Unie, Europese Investeringsbank, European Financial Stability Facility en de European Bank for Reconstruction and Development, of expliciet worden gegarandeerd door de centrale, regionale of lokale overheid van de volgende landen: Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk en Finland.
Daarnaast is een gedeelte ondergebracht in een zogenaamd ‘Duurzaam Garantie-Fixplus Fonds’ bij MeesPierson. De hoogte van de uitkering in 2013 is afhankelijk van de beurskoers, maar bedraagt minimaal de inleg. (uit jaarrekening 2011 pag 11 en 14 zonder de overlap en waarderingsgronden).
Noot van de Blogger: Over dit fonds en haar universum vond ik online geen informatie. Het financieel beleid van het Astmafonds, waaronder het beleggingsbeleid, is in 2012 aangepast aan de nieuwe VFI de richtlijn ‘Financieel beheer goede doelen’ (2011) (Noot van de Blogger: Hierin is het reserves beleid en de handreiking verantwoord beleggen opgenomen).

Conclusie
Het LongFonds is geen impact investor. Het investeert zonder direct financieel rendement 4 miljoen euro in wetenschappelijk onderzoek en 4,5 miljoen in preventie en voorlichting. Het vermogensbeheer past binnen de uitsluitingscriteria van de VFI Richtlijn Financieel Beheer. Het Fonds vermeldt nergens dat beleggingen in de tabaksindustrie expliciet worden uitgesloten. Vooral voor mensen met Astma, COPD of andere longaandoeningen (en kinderen) is (passief)roken schadelijk en hinderlijk. Niet alleen direct, maar wetenschappelijk onderzoek heeft dit aangetoond. Uitsluiten dus!
Bron: CBF/Longfonds Jaarrekening 2011 (pfd) Longfonds/2011 en vfi-richtlijnen

Nabrander. In het VK heeft een hoogleraar gezondheidszorg Paul Corrigan een inventarisatie gemaakt van mogelijke sectoren waar Social Impact Bonds (met terugbetaling door de overheid/NHS) kunnen worden ingezet op basis van grote kostenbesparingen. Astma (en Diabetes) worden genoemd o.a. door de kosten van spoedopnames en de bewezen effecten van coping strategieën en patiënten netwerken. (The Expert Patient Programme) Link webpage Socialfinance.org/A new way to invest in better healthcare (32pag, pag 26 ev). NB Het Longfonds is actief op dit vlak met Longpunten, die maandelijkse bijeenkomsten organiseren in 39 plaatsen en het heeft een online longforum. Of het ook dit soort Expert Patient programma's aanbied, kon ik op de site niet vinden.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten