14 september 2012

Impact Investing Nieuws 15 september 2012

Deze keer Oikocredit risicorating van 7>1 en nieuwe directeur, Global Impact Fund in de UK, Diana van Maasdijk naar ABNAMRO, Europese duurzame beleggingsmarkt groeit 13%, kindersterfte gehalveerd door investeringen in vaccins, ESG conferentie, 2e Week duurzaam beleggen, Jeff Bezos van Amazon, Context Masterclass social business, Alfabet soep: SROI, IRIS en GIRRS en als case Greenpeace

Vraag: waarom heb ik toch zoveel bezoekers uit Noorwegen?

MARKET

OIKOCREDIT risicorating van hoogst naar laagst
1 juli kregen beleggingsinstellingen een nieuwe risicometer. Dat was goed nieuws voor Oikocredit Nederland Fonds (ONF), het ging van de hoogste naar de laagste risico-categorie (1 van 7). Het risico is verlaagd omdat de nieuwe risicometer is gebaseerd op de volatiliteit (beweeglijkheid) van het rendement over de afgelopen vijf jaar. De volatiliteit van OKN is nul, want het heeft vanaf 2003 elk jaar hetzelfde rendement uitgekeerd (1,55% of 2% -0,45% beheerskosten). Omdat Oikocredit is aangemerkt als sociaal ethisch fonds kon het rendement oplopend tot 3,45%.

Nieuwe directeur Verheien komt van Triodos
1 juli is drs. J.M.F. (Hann) Verheijen (43) begonnen als directeur van Oikocredit Nederland. Verheijen werkte van 2002 voor Triodos Bank, laatst als Directeur Zakelijke Relaties. Verheijen ziet Okicredit geconfronteerd met dalend ledenaantal (a 20euro naar 8252), maar een groeiend aantal beleggers (a minimaal 200euro naar 9018).

Uit het verkort CV blijkt dat Verheijen prima past bij Oikocredit: Verheijen: ‘Ik geloof in microfinanciering, want het geeft mensen de kans een menswaardig bestaan op te bouwen. Oikocredit onderscheidt zich, omdat het niet streeft naar winstmaximalisatie, maar juist naar maximalisatie van de sociale impact. Daarom heb ik al jaren een warme belangstelling voor Oikocredit. Ik zet me dan ook graag in om dit belangrijke werk bekender te maken en meer investeerders te verbinden aan de prachtige doelstelling van Oikocredit.”. (vet door Blogger) Noot van de Blogger: Minder bekend wellicht is dat Robeco/RTLZ goeroe Mark Glazener Secretaris is van de Stichting Beheer Oikocredit Nederland Fonds.
Bronnen: facebook.page Oikocredit en p-plus/oikocredit-beleggersinformatie www.oikocredit.nl


Global Impact Fund, UK
In de Financial Times begin augustus al een artikel over impact investing en een nieuw Engels Global Impact Fund van Truestone. Het is gericht op 8 tot 10% rendement en de ontvangst was mn warm bij JP Morgan Wealth Management, de investeerders vonden het erg ambitieus. Truestone wil 40miljoen US$ ophalen. NB Het fonds heeft een 6 maanden lock up periode en is hiermee mn interessant voor lange termijn investeerders.

Truestone, een Socially Responsible Investing (SRI) vermogensbeheerder die werkt op basis van de UN PRI wil met het fonds meer sociaal en milieu resultaat boeken en meer gespreid investeren om de risico's van concentratie op (impact) projecten, doelstellingen en industrieën te voorkomen. De opzet is een multi-manager benadering van impact investment, waarbij fondsen en bedrijven in meerdere impact sectoren worden bekeken. Noot van de Blogger Ik vond geen informatie over de impact meting criteria of systematiek. Medio januari is een seminar gepland.


FACTS & FIGURES

Europese Duurzame Beleggingsmarkt groeit
De Europees georiënteerde website www.sustainableinvestment.org is een Duits initiatief van Sustainable Business Institute (SBI). Het is geweldige database van Europese duurzame bedrijven en beleggingsfondsen in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland (en soms ook in Nederland worden aangeboden). In hun nieuwsbrief cijfers over de ontwikkelingen van de aanbodzijde op duurzame beleggingsmarkt markt in de zes maanden van 2012.

Via 380 fondsen werd ongeveer 34miljard euro geïnvesteerd. Er zijn hiermee 43 fondsen toegevoegd aan de database en de omzet groeide hiermee met 13% (van 30miljard euro). 17 Fondsen werden afgevoerd of fuseerden met andere fondsen.

Er werd 21miljard euro geïnvesteerd in 205 aandelenfondsen. De fondsen die eind 2011 al actief waren zagen hun waarde met 16% toenemen tot met 18% dalen.
Er werd 6,3 miljard euro geïnvesteerd in 57 (pensioen)obligatiefondsen. De fondsen die eind 2011 al actief waren zagen hun waarde met 12% toenemen tot met 2% dalen. 
- Er werd 5miljard euro geïnvesteerd in 74 gemengde fondsen die eind 2011 al actief waren zagen hun waarde met 9% toenemen tot met 11% dalen.
Er werd ongeveer 513 miljoen euro in 15 umbrella (collectieve investerings)fondsen. De gemengde fondsen die eind 2011 al actief waren zagen hun waarde toenemen met 19% tot dalen met 3%. De umbrella fondsen die eind 2011 al actief waren zagen hun waarde met 9% tot 2% toenemen. In deze fondsen variëren de eigen vermogen componenten aanzienlijk, met invloed op risico en rendementbeleid.
Er werd ongeveer 571 miljoen euro geïnvesteerd in 24 duurzame ETF's. De ETF's die eind 2011 al actief waren zagen hun waarde met 11% toenemen tot met 12% dalen.
Er werd ongeveer 578miljoen euro geïnvesteerd in 5 microkredietfondsen, hun waarde nam toe met 2 tot 0%.

staat het 1e kwartaalbericht in het Engels.


HNWI

Amazon's Jeff Bezos
Jeff Bezos is oprichter en grootaandeelhouder van Amazon.com. Zijn vermogen wordt door Forbes geschat op 18,4miljard US$ en door Investing Value eerder op 2 tot m9miljard US$. Interessant uit de ''bio'' op Investing Value is dat benadrukt wordt dat Bezos niet gelooft in traditionele filantropie en dat geld weg te geven net zoveel aandacht vraagt als een succesvol bedrijf opbouwen.

In Seattle ziet Bezos Amazon's toegevoegde waarde vooral in haar “economische activiteit en werkgelegenheid. For-profit modellen verbeteren de wereld meer dan filantropie modellen.” En “De Amazon e-reader (Kindle) is een goedkope efficiënte manier om wereldwijd boeken te distribueren onder mensen die nu geen of nauwelijks toegang tot boeken hebben''.

Kritiek
Bezos en Amazon werden/worden bekritiseerd door hun afwezigheid in de lijsten grote gevers ondanks hun grote rijkdom ondanks giften voor kankeronderzoek na de beursgang van Amazon, 10miljoen US$ aan het Seattle History & Science Museum en tennisspelen tegen Anna Koernikova voor arme kinderen in Harlem. Bezos investeringen zijn niet gericht op impact en worden beschreven als bizar in de Wall Street Journal, zoals een klok die 10.000 loopt, een airbag voor mobieltjes en in Blue Origin een bedrijf dat ruimteschepen ontwikkelt.

Groots gebaar
Maar opeens is Bezos een van de grootse gevers aan de gay-rights movement in de VS door een donatie van 2.5miljoen US$. Washington United for Marriage strijdt voor openstelling van het huwelijk voor mensen van hetzelfde geslacht in de staat Washington. De staat waar Amazon en Bezos gevestigd zijn.

Commentaar van de Blogger: Een filantropie scepticus geeft gul aan de lobby voor emanciperende wetgeving (impact door het koesteren van diversiteit) in een land waar een kopersboycot een beproefd middel is.II THINKING (by me)

Kindersterfte bijna gehalveerd
Unicef rapporteerde 13sept dat kindersterfte onder de 5jaar de afgelopen 20jaar halvering bijna gehalveerd is. Het aantal kinderen dat sterft is gedaald van 12 miljoen in 1990 tot 6,9 miljoen in 2011 Belangrijkste reden voor de daling is de succesvolle strijd tegen dodelijke ziektes als polio, mazelen en malaria. Noot van de Blogger: ziekten die met vaccinatie (bij ons DKTP en Pneu=PCV), bestrijding en behandeling terug te dringen zijn. Allemaal (economische) activiteiten waar ondernemingen en organisaties nodig zijn voor de productie en de uitvoering.

Ook in Nederland halveerde de sterfte: van 8 per 1000 naar 4. 80% van de kinderen sterft in Sub Sahara Afrika (bijna 50%) of Zuid Azië. In Sierra Leone sterven op de 1000 kinderen onder de 5: 185 kinderen, in Somalië 180 kinderen, in Mali 176 kinderen, in Tsjaad 169 kinderen en in de Dem.Rep.Congo 168 kinderen.

Longontsteking en diarree grote killers.
Elke dag sterven zo'n 19.000 kinderen onder de 5 aan oorzaken die grotendeels te vermijden zijn door toegang tot vaccinaties, adequate voeding en basale medische zorg voor moeder en kind. Longontsteking en diarree zijn met 1,25 miljoen en 700.00 sterfgevallen verantwoordelijk voor 30% van de huidige sterfte. 
 
De helft van de sterfte door deze ziekten vindt plaats in 4 landen: De Democratische Republiek Congo, India Nigeria en Pakistan. Infectieziekten zijn verantwoordelijk voor 2/3 van de sterfte van kinderen (40% onder de 5 jr) en treffen mn arme, kwetsbare mensen die geen toegang hebben tot gezondheidszorg. Noot van de Blogger: de sterfte door longontsteking, diarree en infectieziekten zijn met vaccinatie (Hib), tijdige diagnose en behandeling (ORS=zouten/suikers/wateroplossing) terug te dringen. Ook toegang tot schoon water en voorlichting over borstvoeding. Activiteiten waar ondernemingen en organisaties nodig zijn voor de productie van geneesmiddelen en de uitvoering. 
 
Focus op impact
Regionale samenwerking of economie van landen is niet doorslaggevend voor de bereikte resultaten in bijvoorbeeld lage lonen landen als Bangladesh, Liberia en Rwanda, midden inkomen landen als Brazilië, Mongolië en Turkije en hoog inkomen landen als Oman en Portugal. Zij verlaagden de sterfte met meer dan 66% tussen 1990 en 2011.

Bronnen: Unicef.be/nl Kindersterfte-wereldwijd-sterk-afgenomen en cijfers uit het Child Mortality Report 2012 (pd) In het A Promise Renewed (pfd) ook toekomstscenario's en aandachtsgebieden.

Nagekomen bericht:
Investeren in vaccinatie programma's kan via the Global Alliance for Vaccination & Immunization, de GAVI Alliance. Deze alliantie is een samenwerkingsverband van overheden en ontwikkelingsinstituten. Er is met 25 emissies al 3,7miljard US$ opgehaald sinds 2006 via de IFFIm, de International Finance Facility for Immunization (waarvan de helft in Japan). De IFFIm is een ''multilateral development institution'' opgezet als goed doel en geregisteerd bij de Charity Commission for England and Wales.

Marketbuilding
GAVI Alliance claimt in een persbericht van 20juni dat de 25 emissies van de IFFIm een belangrijke katalysator zijn geweest voor de markt voor ethisch beleggen in Japan. De GAVI programma's hebben het potentieel om 3,9miljoen toekomstige overlijdensgevallen te kunnen voorkomen in 2015.

Beleggers informatie
De obligaties worden begeleid door TD Securities (VK) en worden uitgegeven in de munteenheden van Japan, de VS, Australië, Nieuws Zeeland, Zuid Afrika, de Braziliaanse Real en het VK (o.a. de 6 initiatiefnemers). De handelsplaats is Luxemburg. Op iffim staat informatie over IFFIm's Global Debt Issuance Programme ("GDIP") met een beschrijving van de structuur en werkwijze en de voorwaarden van de obligaties, de prijs en het rendement en risicofactoren. De prospectus wordt jaarlijkse geupdate. Een deel van de informatie is alleen toegankelijk voor ''persons with residence within the territory of a Member State of the European Union''.

Noot van de Blogger: de koersen en rentepercentages variëren nogal. Ik zag een koers van 53,56% in nominaal 10.000 ZAR tegen 0,5rente (2020), 100% in nominaal 10.000 BRL en 8,30% coupon (2020). De laatste emissie is voor een koers van 100% nominaal 1AUD en 3,1%coupon (2017). LINK iffim


CHARI's

Filantropie advies
ABNAMRO Mees Pierson heeft voor de advisering van haar private banking klanten/filantropen Diana van Maasdijk aangetrokken. Diana van Maasdijk is auteur van o.a. De geef-handleiding Goed Geven met hoofdstukken over impact investing door Rien van Gendt (FIN/SBRF/Van Leer group Foundation) en Frits van der Have (WIRE/Zandstaete). Van Maasdijk wil private filantropie in Nederland te bevorderen en om meer mensen te helpen strategische keuzes maken zodat hun donaties goed terechtkomen en hun doelstellingen gerealiseerd worden." ABNAMRO start met in oktober met van Maasdijk en enkele andere filantropieadviseurs en een ondersteuner.
Bron: fondsenwerving Filantropie-Advies ABNAMRO MeesPierson

EVENTS

ESG Conference Amsterdam: Business Critical Sustainability
De 5e ESG Europe conferentie vindt dit jaar plaats in Amsterdam op 4oktober. Openingsspreker is Erik Breen van Robeco.

ESG nu?
Environment: Wat bepaalt/zijn de actuele milieu strategieën en wat is de invloed van de huidige ontwikkelingen in de markt op de lange termijn?
Sociaal: Hoeveel risico lopen bedrijven en investeerders door maatschappelijke issues in ontwikkelde en opkomende markten? Mensenrechten, belasting, corruptie en handelsketens.
Governance: Wanneer ben je een responsible asset owner en fondsmanager? Over ESG integratie, overzicht, manager selectie en monitoren. Komt best-practice op?

Middagsessies:
Environment: werken/investeren samen met overheden en supranationale organisaties bij infrastructuur projecten, groene obligaties oa Gerard van Baar, Managing Director, Finance and Sustainability, Holland Financial Centre.
Social: maatschappelijk investeren en impact investing door insitutionele investeerders met oa Prof. Dr. Harry Hummels, Managing Director SNS Impact Investing/European GIIN liaison.
Governance: Hoe communiceren bedrijven en investeerders en hoe betroken zijn ze bij elkaars corporate governance-, CSR- en ESGbeleid: wat werkt, wat niet? Ook  de presentatie van het nieuwste overzicht van duurzaam investeren in Europese landen Eurosif European SRI Study 2012 (staat ook altijd online).
Tarieven variëren van 750£ tot 0UK£ (asset owners). Medewerkers van NGO en academici betalen 375£. Meer informatie en aanmelding: esg-europe-2012


2e Week Duurzaam Beleggen: 1t/m7 oktober 2012
De grote financiële instellingen (banken) leden van de VBDO (Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling) werken samen om duurzaam én maatschappelijk verantwoord beleggen onder de aandacht te brengen.

1okt12 De winnaar van een VBDO wedstrijd mag op de gong slaan van Euronext Amsterdam. ASN organiseert in haar ASN Group op Linkedin een debat met haar experts Bas-Jan Blom, Piet Sprengers en Jan Willem Nieuwenhuys. Om 19-21uur linkedin.com Oikocredit organiseert een interactieve discussie over Microkrediet (lening|) versus Ontwikkelingshulp (giften) Van 16-18uur Klik hier om aan te melden
2okt12 Rabobank organiseert een online seminar. De sprekers zijn Pim Mol, directeur Rabobank Private Banking, en Erik Breen, hoofd van de afdeling Verantwoord Beleggen van Robeco. www.onlineseminar.nl
3okt12 AEGON licht toe hoe het verantwoord beleggen in de praktijk toepast. Welke afwegingen worden gemaakt en hoe gaat het om met dilemma’s? Van 12.30 tot 13.30 uur bij AEGON, AEGONPlein 50 in Den Haag. Aanmelden via mvo@aegon.nl of telefonisch via 070-344 88 92. 
3okt12 Eurosif bijeenkomst voor leden van Eurosif/vertegenwoordigers van Europese duurzaam beleggen organisaties. (besloten)
4okt12 Binckbank organiseert een avondseminar (geen info gevonden) Triodos Investment Management organiseert: Pure energie! Bezoek windpark Oldebroekertocht in Dronten (voor particuliere beleggers.) Aanmelden: week-van-het-duurzaam-beleggen-triodos
5okt12 ING organiseert een bezoek aan BallastNedam IQ fabriek, Peelterbaan 1 te Weert van 13- 16 uur. Ticket boeken week-van-het-duurzaam-beleggen-ing
Kijk op www.vbdo.nl/wdb12 voor het actuele programma 

Noot van de Blogger ABNAMRO beloofde in de Week Duurzaam Beleggen 2011 bij monde van directeur Duurzaamheid Van Assem. “In 2012 komen we met meer initiatieven, zoals duurzame obligaties en beleggingsproducten.” Wellicht wordt dat in deze week gerealiseerd?
Noot van de Blogger2 Zo'n week van.. is en beproefd PR model. Maar als oud campagnevoerder voor o.a. De landelijke collecteweken van de Hart- en Nierstichting en KerkinActie hoop ik dat er ook een aardig mediabudget is. Bijvoorbeeld voor een gratis advertenties (stopper)campagne en (regionale) radiospotjes, want het potentieel bereik van deze events lijkt wat mager.....


CURSUS

Context MasterClass Social Business
Niet direct voor 'financials' of voor beleggers, maar een leuk initiatief van Context Masterclass in Utrecht dat ik ken van haar masterclasses voor NGO professionals met op ontwikkeling gericht internationaal werkterrein. Samen met 3 partners start het eind september een 7-delige (maandelijkse) Masterclass Social business. De partners zijn: Diaspora: een netwerk van 8 migrantenorganisaties die sociale ondernemingen opzetten in het land van herkomst, ICS: dat sociaal ondernemerschap al jaren in de praktijk brengt in Azië en Afrika en QPQ een mediaplatform voor inspirerende (duurzame) ondernemersverhalen.

Doelgroepen & inhoud
De masterclass is bedoeld voor NGO-ers, ambtenaren, mensen uit het bedrijfsleven en sociaal ondernemers en biedt ''een vernieuwend leertraject aan over ondernemen tegen armoede, uitsluiting en schending van mensenrechten in lage- en midden-inkomenslanden.'' Het gaat gelukkig gewoon over innovatieve businessmodellen, het schrijven van een businessplan, coaching, de financiering van een sociale onderneming, Leiderschapkenmerken, het meten van impact, branding, ondernemen in fragiele staten en wordt afgesloten met een businessplan competitie. Sprekers uit de praktijk en cases horen bij de opzet.
Kosten 2400euro of 400euro per CMC sessie of 150euro voor een plenaire ochtendgedeelte. Meer informatie en aanmelding: contextmasterclass
Powerpoint van de kick off 21juni12: (pdf) 21juni12


GELEZEN

What is the relationship between IRIS and SROI?
Op de Knowledge Centre pagina's van the European Venture Philantropy Association (EVPA) staat een korte uitleg van de verschillen en overeenkomsten van de begrippen Social Return on Investment (SROI) en Impact Reporting and Investment Standards (IRIS). En hoe zij samen te gebruiken zijn. Heel kort: de SROI methode is een stappenplan om te bepalen welke indicators worden gemeten en IRIS is een gestandaardiseerde gedefinieerde set indicators (i.o). Denk aan input, output, outcome en impact, de beoogde en onverwachte effecten, die niet altijd positief hoeven te zijn.
Noot van de Blogger: Kortom de 1e stap is SROI bepalen en dan de IRIS definities gebruiken als SMART * basis en bij benchmarks/ratings. Dat die nog niet altijd toepasbaar zijn bleek uit de behoefte van Triodos om bij haar Sustainable Trade Fund te kijken naar biologische landbouwproducten (zie IINieuws 15mei2012
 
SROI
SROI is het proces waarbij verschillende ''stakeholders”” wordt gevraagd naar hun perceptie van de resultaten, hoe die te meten zijn, wat het resultaat zou zijn als activiteiten niet uitgevoerd waren en de impact van die activiteiten. Het gaat hier om de toegevoegde sociale/maatschappelijke, milieu en economische waarde van de. Dit kan op project/programma niveau zijn maar ook voor de organisatie in haar geheel. Noot van de Blogger: SROI lijkt een beetje over haar hoogtepunt heen, maar is een belangrijke stap in het vaststellen van SMART doelen en resultaten. Nu kan al meteen gekeken worden naar veelgebruikte IRIS indicatoren per doel/werkveld wat effeciënt is, mits het bij de stakeholders wordt gechekt. Onderaan een link naar een uitgebreide SROI gids uit het VK.

IRIS
IRIS is de gestandaardiseerde set indicators voor rapportages over sociale en milieu prestaties. Noot van de Blogger: Het is een work in progress waarbij accountants/consultants van Deloitte en PricewaterhouseCoopers technische ondersteuning bieden aan impact investors die samen standaarden vaststellen. Door IRIS ontstaat inzicht in het gebruik van indicatoren in sectoren en werkvelden. Gebruik van IRIS vergroot consistentie en maakt vergelijking van impact prestaties mogelijk; transparantie. Organisaties kiezen zelf welke indicatoren van toepassing zijn op hun werk(velden) en prestaties. Dat kunnen er tientallen zijn: the GIIN heeft profielen van impact invesments op haar website staan met daarin de oa de 45 (scorecards) indicatoren van SNS Impact Investing. 
 
GIIRS
Noot van de Blogger De publicatie is wat ouder en gaat daarom nog niet in op GIIRS, het Global Impact Investing Rating System voor externe analyse en rating van impact prestaties. Dat kan zowel voor investees en impact beogende organisaties, veelal bedrijven of (fondsenwervende) organisaties als voor investeerders en bv vermogensfondsen. GIIRS lijkt op Morningstars investment rankings of S&P credit risk ratings maar kijkt niet naar financiële prestaties. Noot van de Blogger: Ook GIIRS is een work in progress. 246 bedrijven heben een rating, 103 worden beoordeeld, 32 fondsen hebben een rating en 28 worden beoordeeld, er zijn 20 pionier investeeerders met een gezamenlijke budget van 4miljard US$.  Het is nog een beetje een Amerikaans feestje, maat groeit hard ook door de nauwe samenwerking met het Global Impact Investing Network.

* SMART Specifiek; Is de doelstelling eenduidig?; Meetbaar; Onder welke (meetbare/observeerbare) voorwaarden of vorm is het doel bereikt?; Aanvaardbaar; Is deze acceptabel genoeg voor de doelgroep en/of management?; Realistisch; Is de doelstelling haalbaar?; Tijdgebonden; Wanneer (in de tijd) moet het doel bereikt zijn?

Bron: What is the relationship between IRIS and SROI? Anoniem, zonder datum upload op EVPA European Venture Philantropy Association (pdf 2,5p) www.evpa.eu.com SROI Guide uit het VK: socialevaluator.nl/SROI Guide (105 p. A5)


CASE

GREENPEACE
Greenpeace is opgericht in 1971 in Canada naar aanleiding van plannen om kernproeven te houden bij Alaska. De Nederlandse, onafhankelijke, afdeling is opgericht in 1978 en een jaar later volgde Greenpeace International. De visie van Greenpeace Nederland is dat “de vitaliteit van de aarde fundamenteel voor al het leven” en haar missie is strijden “voor een snelle realisatie van een duurzaam evenwicht tussen mens en milieu. … Door geweldloze en inventieve confrontaties stellen we milieuproblemen aan de kaak en stimuleren we oplossingen voor een gezond en duurzaam evenwicht tussen mens en milieu.” Noot van de Blogger De missie van Greenpeace International benadrukt wat in de naam als staat: Greenpeace is a global campaigning organisation that acts to change attitudes and behaviour, to protect and conserve the environment and to promote peace (by ...)

INKOMSTEN
Greenpeace is een van grote fondsenwervende instellingen in Nederland: het haalde in 2011 23,5miljoen euro op tegen 25miljoen in 2010 (-5%, tegen de landelijke trend van +5% in). De inkomsten komen mn van particulieren, Greenpeace krijgt geen (overheids)subsidie en ongeveer 3miljoen euro van de Postcode Loterij. Er werken ongeveer 87 medewerkers en 400 vrijwilligers zetten zich in voor acties, voorlichting etc.

VERMOGEN
Het vermogen van Greenpeace bedraagt 16,5miljoen euro: 16,2 miljoen bestemmingsreserve (waaronder de continuïtiteitsreserve) en 350.000 fondsen. In 2010 was het vermogen nog 21miljoen euro, maar Greenpeace moest 5miljoen euro aan de reserves onttrekken door tegenvallende inkomsten. De inkomsten uit vermogen bedroegen in 2011 700.000euro (in 2010 nog 1,1miljoen). De lage rente op spaar- en depositorekeningen (66% van het vermogen) is hier debet aan, evenals de tegenvallende resultaten van beleggingen in 2011.

VERMOGENSBEHEER
Greenpeace Nederland heeft een deel van haar vermogen belegd via Triodos Vermogensbeheer, dat uitsluitend duurzaam belegt, op basis van strenge criteria. Maximaal 20% is belegd in aandelen”. (=3%). Obligaties =22%, Alternatives =1% en vaste liquiditeiten =8%. De overige 66% is belegd (de definitie wijkt af van het VFI format) in de vorm van spaarrekeningen 47%, deposito’s 14% en 4% op rekening courant.
Om het beleggingsrisico te beperken wordt de omvang van het vermogen dat belegd wordt in aandelen en obligaties geleidelijk teruggebracht tot maximaal 50 procent van de continuïtsreserve. De rest van het vermogen staat op deposito’s en spaarrekeningen bij duurzame banken, en op rekeningen-courant”.

In 2010 stapte Greenpeace over van ASN naar Triodos wat een wat merkwaardig balansoverzicht oplevert op p.34 waarbij de waarde van het aandelenbezit zakt van 9,3miljoen euro (8miljoen euro aanschafwaarde) naar 6,2 miljoen euro (6miljoen euro aanschafwaarde). Wellicht ook door de eerder genoemde onttrekking van middelen aan de reserves om de bestedingen op peil te kunnen houden en het beleid 50% van de continuïteitsreserve aan te houden in aandelen en obligaties. Op p.13 staat een meerjarenoverzicht van de inkomsten uit beleggingen. Noot van de Blogger: Greenpeace heeft aandelen in Shell, maar om op aandeelhoudersvergadering te kunnen inspreken als luis in de pels. Het pakket is niet groot genoeg om invloed te kunnen uitoefenen als grootaandeelhouder.

BELEGGINGSBELEID
Greenpeace belegt (via haar duurzame vermogensbeheerder) in ondernemingen die een sociaal en milieuvriendelijk beleid combineren met goede financiële prestaties. Bedrijven die bijvoorbeeld actief zijn in de biologische landbouw of in energieopwekking uit zon en wind. Uitgesloten zijn onder meer ondernemingen die zich bezighouden met genetische manipulatie, bio-industrie, wapenhandel of kernenergie”. Noot van de Blogger: In welke bedrijven precies wordt belegd wordt niet gecommuniceerd, er staat slechts: aandelen, obligaties en alternatives in portefeuille bij Triodos. Greenpeace ondersteunt de Eerlijke Bankwijzer en werd in 2010 door de VBDO geprezen als een van de meest transparantie instellingen wat betreft haar beleggingsbeleid.

Conclusie
Greenpeace is volgens mijn definitie een (model) impact investor omdat het belegt in public equity van bedrijven die sociaal en milieuvriendelijkbeleid combineren met goede financiële prestaties. Gezien haar activistische karakter en de ambitie “innovatie oplossingen te stimuleren” verwachtte ik wat risicovollere impact investeringen, maar dat lijkt Greenpeace (nog) niet te doen.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten