16 januari 2014

Impact Investing Nieuws 15 januari 2014

Deze keer: een overzicht van vooruitzichten voor impact investing in 2014 door verschillende partijen: hier en daar wat oude wijn in nieuwe zakken en aanhoudend 'wishful thinking', maar ook interessante nieuwe inzichten van ervaren praktijk beoefenaars. 2014 wordt het jaar van de-risking Impact Investing. Een mooie opstap via public equity producten naar meer retail impact investing producten, dat nu via social impact bonds fondsen een grote sprong maakt.

Op Duurzaam platform Triple Pundit en aanbevolen door II pionier de Kellog Foundation 'Impact Investing is here to stay', de Huffington Post praat met Ben Thornley (USA) en FTAdvisor met Big Society Capital (UK). Impact investeerder en pionier Calvert Foundation start een serie voorspellingen door impact investors insiders voor 2014. The Nextbilion gaat voor de-risking net als Zurich Investment Group blog op SSIS voor 2014 in 'Making Impact Investing a Priority'. 
 
De Millennials als private impact investors komen er (nog steeds ;) aan, op LinkedIn in ''Big Ideas'' 2014 may be the year in which investing fundamentally changes.... door vrouwen. Trilincglobal is (daardoor) hoopvol over de Millennials. Van non profit naar wealth management: een persoonlijk reisverslag met 3 tips in 'How to make the leap from nonprofit work to impact investing'

Philanthrocapitalism bekijkt 2014 met een brede horizon van Unilever tot en met een groep HNWI 'Giving Pledgers' die in 2014 samen gaan impact investen. hmm nieuw werkwoord bekt niet zo lekker... II goeroe Anthony Bugg Levine wordt geïnterviewd op Forbes.com en pleit voor samenwerking van chari's, overheden en impact investors en is blij met de nieuwe Tax credit voor (poor) community development in de VS die extra kapitaal aanbrengt voor vastgoed, dat weer als onderpand kan dienen voor andere activiteiten.


Om alvast naar uit te kijken in 2014 in Nederland:

Society Impact presenteert haar visie voor zorg met Health Impact Bonds samen met Vita Valley en de Nationale Denktank op het congres ''Alles in gezondheid...'' voor het Nationale Preventie Programma. Follow ze op @SocietyImpact

Eind 2014, 4 november, wordt het 1e Exelenti Magazine gelanceerd op een event van dit nieuwe netwerk van ''Milliofiars'', vermogenden die verantwoord geven èn investeren door Venture Philanthropy en Impact Investment. Meer op: Exelenti en Venturephilanthropy. Deze Blogger werkt al samen met de online uitingen van Exelenti door doorplaatsing van relevante eigen artikelen.


Tot slot 3 oud nieuws items:

De FIN, de Nederlandse vereniging van vermogensfondsen, met gezamenlijk 20 miljard Euro vermogen, vierde haar lustrum eind 2013 met aandacht voor missie gerelateerd investeren door Warchild oprichtster Willemijn Verloop. Tegenwoordig actief voor Social enterprise NL met McKinsey schreef zij een rapport over social enterprises in Nederland: Social_enterprises. Er is ook een monitoringonderzoek SE-Monitor uit 2013.

PYMWYMIC meldt dat ze in 2013 2,5 miljoen Euro aan investeringen binnen haalde voor 4 ondernemingen na intensieve screening. Het kreeg 300 investeringsverzoeken, waarvan 22 het gehele traject doorliepen en 6 goedgekeurd werden. Voor 2 ondernemingen loopt de financiering nog. Meer onderaan

Ver over de grens: de grootste particuliere social impact bonds markt (95% marktaandeel) die van Japan, herstelde en groeide flink in 2013. De verkoop van social impact bonds steeg naar 2 maal die van 2012. Meer onderaan.

Nota bene dit jaar verleg ik de focus van mijn onderzoek en blog naar public equity. Hoe ik dat ga doen staat in het 10vragen-10minuten Marktonderzoek op MonekySurvey. Graag (meer) respons en suggesties.

De quote: 2014 wordt het jaar van de-risking Impact Investing. Een mooie opstap via public equity producten naar meer retail impact investing producten, dat nu via social impact bonds fondsen een grote sprong maakt.

''Impact investing is here to stay''
Op Triple Pundit, een Amerikaans nieuwe media platform voor bewuste business leaders een bijdrage van Beth Sirull, de president van Pacific Community Ventures. De naam, Triple verwijst naar de triple bottom line - People, Planet & Profit. Sirull voorspelt dit impact investing dit jaar niet slechts een buzzword of niche markt en mainstream investors gaan instappen of 'Impact investing is here to stay'. Vervolgens worden cijfers uit 2011 aangedragen als argument, waarvan en dat is een tikje verdacht, weinig updates zijn gepubliceerd zoals het aantal impact investeringsfondsen. Gelukkig ook een recente (eigen) publicatie van 12 outstanding Funds Impact Investing 2.0: The Way Forward, met data van 1.3 miljard US$ impact investments door 12 fondsen in ruim 80 landen, met exciting new conclusies over de factoren en trends die naar (hun) succes leiden. 

Zoals samenwerking met overheden “policy symbiosis,” voor beleid en budget allocatie met speciale waardering voor de inspanningen van de
Impact Investing Policy Collaborative (IIPC) Zie IINieuws-15sept13De 12 fondsen waren succesvol in het aantrekken van seed, start-up kapitaal onder de noemer “catalytic capital” in de vorm van grants, garanties of seed investeringen van chari's, overheden en anderen. Die basis investering opent de deur naar miljarden dollars ook-catalytic maar de-risked investments van verschillende soorten investeerders met verschillende eisen (en verwachtingen).

Succesvolle fondsmanagers hebben brede ervaring en een achtergrond in finance, overheid, public policy en filantropie waardoor zij
multi-lingual leiderschap tonen. Het traditionele idee dat een fonds 'impact first' of 'finance first' is wordt pragmatisch beslecht in het voordeel van de investeerders die impact en finance even belangrijk vinden, discipline tonen, mission drift vermijden en fondsen on track houden (planningen en resultaten) bewaken.

Vooruitkijkend pleit de auteur voor -1- onderzoek naar succesvolle impact investments in verschillende asset classes (Noot van de Blogger: ook public equity!), -2- het versneld vergroten van de pool veelbelovende multi-lingual leiders in verschillende sectoren en -3- Overheidsbeleid voor een sterker framework (?) en grotere kapitaalstromen naar milieu en sociale problemen die overheden niet (alleen) kunnen oplossen.

Triple Pundit heeft maandelijks 350.000 unieke lezers. Pacific Community Ventures, opgericht door Silicon Valley investeerders, is een gespecialiseerde impact intermediair haar rigorous, client-driven solutions supported the evaluation of over $25 billion of impact and targeted capital in 2012.
 Bron: Triplepundit/2014-year-impact-investing Ge (re)tweet door de Kellog Foundation een Amerikaanse impact investing pionier en 'leider' volgens de New York Times die al veel te lang lang een IINieuws case profiel verdient. Meer op: IINieuws-1april13 (onder Programme Rrelated Investments, een VS fiscaal regime of op WKKF/mkf-heralded-as-an-impact-investing-leader-by-nyt


II in het Verenigd Koninkrijk
Op de Financial Times Advisor een interview met Nick O'Donohue van Big Society Capital die ook voorspelt dat Impact Investing in 2014 meer prominent aanwezig zal zijn. Er zijn vele gesprekken geweest met de Financial Conduct Authority (FCA, de Britse toezichthouder) vanuit ‘suitability’ perspectief. De traditionele drempels zijn er nog steeds (zoals het korte track record) maar voor due diligence adviseurs is er weinig verschil tussen standaard obligaties en social impact investments research. De lancering van een breed 'retail' social bond fonds zoals Threadneedle Investments’ Social Bond Fund zie IINieuws-1dec13 , worden meer adviseurs over de streep getrokken, die kunnen nu iets ''nieuws'' aanbieden. Mark Hoskin, partner bij Hoskin & Partners, London UK wacht nog even op de faciliterende fiscale maatregel en ziet de drempel van 200.000 Euro als belemmering. Overheidssteun en een fund-raising cap conform de Enterprise Investment Scheme eis van 5miljoen UK£ zal veel meer impact hebben. Bron:
 FTAdviser/social-impact-investing-set-to-be-more-prominent


II in de VS
In de HuffingtonPost Ben Thornley, ook van Pacific Community Ventures, Impact Investing: It's Time. Hij citeert Benjamin Franklin's "an ounce of prevention is worth a pound of cure" en poneert impact investing als een manier om the defining challenge of our time: growing inequality and economic immobility aan te pakken. Hij citeert de recente World Economic Forum survey zie IINieuws-15nov13 waarin tweederde van institutionele investeerders zoals pensioenfondsen aangeven dat zij impact investments zullen gaan doen (was 6%). De (komende) groei van impact investing biedt overheden 'historische' kansen publiek(elijk) leiderschap te tonen en publiek-private samenwerking te initiëren. In de VS is er al een scala krachtige beleidsinstrumenten zoals de (poor) Community Reinvestment Act, de Sustainable Communities Initiative en Program Related Investment tax facility. Hij pleit voor overname van de suggesties van (hun eigen) aanbevelingen in het Initiative for Responsible Investment (IRI) van het Hauser Institute for Civil Society at Harvard University en Enterprise Community Partners in het Accelerating Impact Investing Initiative (AI3). Peilers zijn: Engage: samenwerking in communities of practice; Examine: huidig beleid en nieuwe ideeën; en Educate: key stakeholders informeren over opschalen van impact investing als publiek goed. Hij wijst op de activiteiten die voorkomen uit de G8 Social Impact Investment Forum Zie IINieuws-15sept13 zoals de internationale task force, nationale advies raden waaronder in de VS en recent de Global Learning Exchange, opgezet door het World Economic Forum en het Impact Investing Policy Collaborative. Bron: HuffingtonPost


LinkedIn

2014 may be the year in which investing fundamentally changes
LinkedIn poste een serie ideeën voor 2014 door LinkedIn Influencers met hun visie op het ''grootste'' idee voor 2014. Sallie Krawcheck voormalig hoofd bij Merrill Lynch and Smith Barney, investeerder etc poneert dat 2014 may be the year in which investing fundamentally changes (Blogger: door vrouwen, de term impact investing valt niet, maar alle kenmerken en voorwaarden zijn er).

De Baby Boomers gaan met pensioen en hun investeringen verkopen, (Noot van de Blogger: om er van te leven). Hierdoor verandert het profiel van de gemiddelde particuliere belegger. Vrouwen nu nog een ''niche markt'', zullen in 2030 tweederde van het vermogen in de VS bezitten en (laten) beheren. Tegelijkertijd gaan de Millennials hun hoogste inkomens verdienen en investeren. De traditionele scheiding tussen investeren en doneren zal verdwijnen en investeren in de doelen en het werk van chari's en non profits zal groeien Ongeveer de helft van vermogende vrouwen, en een derde van de vermogende mannen, geeft aan geïnteresseerd te zijn in milieu en sociale investeringen. Van de Millennials wil 90% rendement opgeven voor a strong commitment to social good, (Ourtime.org) en bijna 80% zoekt werk bij een maatschappelijk verantwoord werkende onderneming (CatchAFire). Krawcheck ziet hier een grote kans voor Wall Street om haar outperformance te onderstrepen omdat het onmogelijk is dat de hele markt 'outperformt'. Noot van de Blogger: lees bijvoorbeeld de The Investment Illusion van Kerdel & Schukken van Triplepartners.


Opsplitsing in specialistische kennis en ervaring op basis van deze nieuwe vraag is een aanlokkelijk idee, ook al is het nog een niche markt. Er zijn geen argumenten voor onderprestaties en onderzoek toont aan dat deze (public equity?) ondernemingen inventiever en productiever zijn. Als Wall Street zich niet vernieuwt, zal het marktaandeel verliezen: vrouwen leven gemiddeld 6 tot 8 jaar langer, maar in Wall Street werken ze onderaan de piramide. 70% van de weduwen verandert binnen een jaar van financieel adviseur. Wall Street heeft in 2014 de kans afstand te nemen van haar sleetse waarde propositie en die nieuwe golf investeerders aan te trekken met onderwerpen (Noot van de Blogger: en een investeringsstijl die aanspreekt). Bron: Linkedin/Big-idea-2014-investing-will-completely-change of all the ideas


II en Millennials
Op het blog van Trilincglobal 'Millennials and Impact Investing Go Hand in Hand'. Trilinc Global is een Impact investing asset manager that connects pools of capital in developed markets with small/mid-sized businesses in developing economies.

Ook TrilincGlobal schetst de grote welvaartstransitie aan van Baby Boomers naar Millennials. De laatsten zijn geboren tussen 1978 en 2000 en zullen 41 biljoen (1000 miljard) US$ erven van hun ouders Bron: IINieuws 1dec12. Deze generatie heeft een andere visie op (de rol van) het bedrijfsleven, veel tijd en geld en een collectieve herinnering aan ''more scamming, cheating lying and exploiting than ever before from major figures especially in finance in recent years.”

Impact Investing biedt de mogelijk om op een nieuwe manier 's werelds grootste problemen aan te pakken, rendement te maken en hun waarden te integreren in vermogensbeheer. Op een website voor financiële professionals wordt impact investing een gouden toekomst voorspeld door de nieuwe brain-heart-impact-investors. Door de ontwikkeling van nieuwe (retail) producten kunnen Millennials zelf direct impact investors worden. TrilincGlobal ziet een zonnige toekomst: Impact investing and Millennials go hand in hand.INSTITUTIONELE INVESTEERDERS

'Making Impact Investing a Priority'
Zurich Insurance Group, dat 200 miljoen eigen vermogen (de ingelegde verzekeringspremies) beheert is actief in 170 landen. Het gaat impact investing volledig integreren in haar investment management benadering en cultuur. Manuel Lewin het hoofd Responsible Investment en verantwoordelijk voor de implementatie van hun verantwoord beleggen strategie schreef het op voor de Stanford Social Innovation Review. Groeiend in opkomende markten wordt het geconfronteerd met de risico's door klimaatverandering, de uitputting van grondstoffen en extreme armoede. Het gelooft dat impact investments een manier zijn om deze risico's te verminderen door duurzame economische groei en het ontwikkelen van weerbare gemeenschappen.

Zurich Investments Group (ZIG) focust op rendement, dat het risico volledig compenseert omdat dit de kapitaalstromen voor duurzame ontwikkeling zal opschalen. Voor ZIG is impact investing mogelijk in meerdere asset classes, een van de investeringsdoelen van ZIG. Logisch startpunt is de eenvoudige laag risico impact investment met afweging van de beoogde outcome. Het onderliggend risico en rendement worden vervolgens afgewogen voor de best fit in die asset class in de portfolio. ZIG heeft een eigen visie, missie, principes en rationale voor haar impact investeringen ontwikkeld onder leiding van de CIO. Tijdens dit proces ondertekende ZIG Investment Management (IM) de PRI, Principles for Responsible Investment die aansluit bij haar Corporate Responsability (CR) strategie waarin topic-owning afdelingen de voor hun relevante CR topics integreren. De door de hoogste gremia bevestigde verantwoord beleggen strategie heeft 3 peilers: ESG integratie, finance first impact investing en samenwerking & thought leadership. ESG integratie biedt krachtige incentives aan ondernemingen. Impact Investing zal (pas) optimaal impact hebben als verantwoord beleggen gemeengoed is geworden. Vanuit haar thought leadership ambitie wil het initiatieven ontplooien in de sector voor bewustwording en ervaringskennis. Hiervoor is een (?) gespecialiseerde analist
 aangetrokken. Het einddoel is dat het hele IM team verantwoord belegt als onderdeel van een top down gesteunde en op de werkvloer gedragen strategie en cultuur.

Ongeveer 30% of 65miljard US$ van het ZIG vermogen is geïnvesteerd in staatsobligaties, een asset class waarin Green bonds zijn ontwikkeld door de Wereld Bank, International Finance Committee, de Europese InvesteringsBank en anderen. Het is nu nog een kleine markt van ongeveer 10 miljard US$ omvang, afhankelijk van de definitie, met zeer weinig risico en interessant voor lange termijn of buy&hold investeerders. ZIG realiseert zich dat de echte impact ontstaat als er groot en periodiek wordt geïnvesteerd en wil voor 1 miljard gaan investeren in Green bonds en het op termijn opnemen in haar benchmarks.


Recent startte ZIG 2 andere impact investing projecten gericht op private equity en schuld instrumenten. Deze trajecten zullen langer duren vanwege de complexere risico-rendement aspecten en omdat de producten niet gericht zijn op institutionele investeerders. Ook spelen hier regelgevingseisen. ZIG beschouwt haar transitie naar impact investor als een lange reis die niet alleen kan worden ondernomen, de nieuwe investeringscultuur moet groeien, maar het zal de moeite waard zijn. De strategie werpt nu al vruchten af bij het motiveren en aantrekken van (nieuwe) medewerkers en ZIG ziet het als een voordeel voor haar markt(aandeel) in de middenklasse in opkomende marktenBron: SSIReview/making impact investing a priority


HAPPY NEW YEAR!
De Calvert Foundation start in 2014 een series voorspellingen door impact investing insiders. De Calvert Foundation is opgericht in 1988 door Calvert Investments, een groot mutual fund, voor haar cliënten die wilden investeren in underserved communities. In 1995 kwam het met Community Investment Notes en anno 2014 heeft het ruim 180miljoen US$ geïnvesteerd in meer dan 200 non-profits en social enterprises in ongeveer 80 landen. De portfolio partners vormen een brede mix van high-impact organisaties voor betaalbare huisvesting, microkrediet, vrouwen, eerlijke handel en duurzame landbouw, small business development en financiële diensten. Calvert Investments is meegegaan het 'Provides mutual funds that invest in socially and environmentally responsible companies' en managet ruim 12.5miljard US$ vermogen.

In de serie voorspellingen begint NextBillion
's Editor Scott Anderson. NextBillion is een discussie forum en netwerk voor geïnteresseerden in ontwikkeling en ondernemen in bijvoorbeeld zorg, landbouw, financiële innovatie en energie. Anderson is optimistisch voor 2014 door de voortgang van impact investing in 2013, omdat er innovatieve manieren werden ontwikkeld om sociale investeringen te 'de-risk-en'.

De-risking impact investing
Hij noemt het nieuwe impact investment fonds van J.P. Morgan Chase & Co en de Bill & Melinda Gates Foundation voor drug development for low-income markets met 94 miljoen US$ budget. De hoge R&D kosten maken de ontwikkeling van medicijnen on arme landen onaantrekkelijk/onbetaalbaar daarom hebben de Gates Foundation en de Zweedse Internationale Ontwikkelingsorganisatie toegestemd in maximaal 60% verlies op hun investering. Andere investeerders zijn de International Finance Corporation (VS OS) en farmaceuten als GlaxoSmithKline PLC, Merck & Co., de Pfizer Foundation en Storebrand (een Noorse institutionele investeerder). Noot van de Blogger: een 'model' constructie waarbij een vermogensfonds/chari het seed of start-up kapitaal levert om het werkbudget rond te krijgen waarmee andere 'stakeholder' investeerders over de streep worden getrokken. Hier in de vorm van een investeringsfonds met first loss afspraken. (Zie ook FMO in Catalytic First Loss in IINieuws-15okt13)

De gastvrouw, de Calvert Foundation, wordt niet vergeten met haar Community Notes waarvoor het investeerders aantrekt en waarvan Anderson hoopt dat het ook veelvuldig gekopieerd gaat worden.
Bron: Calvertfoundation/2014-prediction-derisking


PERSOONLIJK


How to make the leap from nonprofit work to impact investing
Door Julia Matsudaira MBA '14 van Johnson Graduate School of Management aan Cornell University en Environmental Finance and Impact Investing Fellowship kandidaat. Julia start in juli als summer associate bij Goldman Sachs Private Wealth Management in San Francisco. Voor haar MBA werkte ze 10 jaar in de non profit sector gericht op de jeugd in arme regio's, waar ze samenwerkte met de private en publieke sector. Tijdens haar MBA specialiseerde ze zich in impact investing en private wealth management. Met haar ervaring in de non profit wereld benadrukt ze: 1. Organizational and business success rests on the strength of your relationships (relaties bouwen op vertrouwen); 2. Advising individuals, families, foundations and more requires a holistic view of their lives and livelihoods (verdiep je in de klant) en 3. Successfully weathering uncertainty requires staying committed to your mission and taking a long-term view. (risico en resultaat zijn universele incentives.) Meer op: Bron: Greenbiz/nonprofit-experience-impact-investing-success

CHARI's

Philanthrocapitalism-in-2014
De auteurs van het gelijknamige boek met als pay off over how giving can save the world doen Economist-achtige voorspellingen voor hun specialisatie ''filantrokapitalisme'' met een gigantengevecht tussen Bill Gates en Michael Bloomberg nu de laatste burgemeester van New York af is en meer tijd heeft voor zijn filantropische activiteiten (zie IINieuws Social-impact-bonds voor Rikers Island New York). Bovendien kan hij London helpen zich ook zo te ontwikkelen. Dat getuigt van een beetje US grootheidswaanzin met het oog op de samenwerking van The City of London met theGIIN en de Social Finance Cultuur en Bonds uit het VK die juist de VS en Bloomberg inspireerde.

Het wordt ook 'Impact investing’s big year' met wereldwijd 100 social impact bonds in de pipeline voor 2014. In september zal de G8 taskforce onder leiding van Sir Ronald Cohen some bold ideas to advance the field. Ook voorspellen ze een gezamenlijk initiatief van enkele miljardairs (HNWI's ) die Warren Buffet's Giving Pledge ondertekenden.

IPO? Zal Etsy the ''artisan'' online marktplaats of Warby Parker de betaalbare hippe, humanitaire montuurmaker de eerste B corp (social enterprise) beursgang worden? De auteurs zetten hun geld op www.Etsy.org

Is the B Team an A team? Zal Sir Richard Branson’s streven een groep business leaders te inspireren om samen als activisten kapitalisme te verduurzamen. De auteurs stellen ethical sourcing from transparent supply chains voor naar aanleiding van de ontwikkelingen in de textielindustrie in Bangladesh.

Unilever under fire? B Teamer Paul Polman CEO Unilever zal in 2014 een harder bedrijfsklimaat aantreffen om zijn duurzame strategie uit te voeren door de trage groei in opkomende markten en de reviving rival Procter & Gamble. Zal Mr Polman de druk van aandeelhouders voor korte termijn winst ten koste van lange termijn duurzaamheid kunnen weerstaan?

Africapitalism’s big chance De Nigeriaanse tycoon Tony Elumelu (zijn Foundation is theGIIN lid) bedacht de term “Africapitalism” voor de noodzaak armoede aan te pakken en een eigen groeitraject te doorlopen. In 2014 zal veel geld in deze nieuwe kansen worden gestoken die hopelijk winstgevend zijn en ''inclusive growth'', groei voor allen brengen.

Popular capitalism finds its voice Voor succesvol philanthrocapitalisme moet het brede publiek bewuster sparen en beleggen. De #occupy movement was een bewustwordingsmijlpaal en in 2014 zullen meer gerichte campagnes zoals voor carbon divestment (desinvesteren in oliebedrijven) beweging gevoerd worden. Die trouwens sneller dan verwacht opschaalt.

Philanthropists to watch Misschien dat Laurene Powell Jobs haar grote filantropische daad stelt? Of Facebook mede-oprichter Dustin Moskovitz en zijn vrouw Cari Tuna. E-Bay oprichter Jeff Bezos kocht the Washington Post en collega Pierre Omidyar start zijn eigen media business: wat gaan zij (laten) verkondigen? Of (weer) Michael Bloomberg die (hiervoor?) de New York Times en/of Financial Times koopt? Ook volgen de auteurs de media ambities van LinkedIn oprichter Reid Hoffman.

Het blog is een initiatief van de auteurs van het gelijknamige boek, Philanthrocapitalism:How-Giving-can Save-the World. Matthew Bishop is US Business Editor en New York Bureau Chief van The Economist en Michael Green is econoom, schrijver, adviseur bij het Big Society Network en fellow of the Royal Society of Arts. Bron: Philanthrocapitalism-in-2014

NB 2014 wordt het jaar waarin in Nederland chari's met fiscale voordelen voo hun donateurs, een ANBI Algemeen Nut Beogende Instellingen verklaring jaarcijfers op internet moeten zetten: dat wordt heel interessant wat betreft hun vermogensbeheer.


Health Impact Bonds voor Nederland
Society Impact dat actief betrokken was bij de 1e Social Impact Bond voor jeugdwerkeloosheid, zie IINieuws 1jan14 onderaan, heeft zorg als een van onze pijlers voor 2014 bestempeld. Noot van de Blogger: Strategisch gezien een slimme keus door de grote vermogens van fondsenwervende gezondheidsfondsen die veel moeten reserveren voor langdurende academische onderzoeken. Of de vermogensfondsen ook zo welvarend zijn is niet direct zwart of wit te achterhalen. De bedrijfsfondsen van verzekeraars zijn ook bepaald niet armlastig, maar de groten maken het collectieve vermogen sinds de opheffing van het ziekenfonds samen op als InnovatieFondsZorgverzekeraars.

Met haar partners de Nationale Denktank en Vita Valley werkt Society Impact dit jaar verder aan Social impact bonds voor / van de zorgsector: Health Impact Bonds. Begin februari presenteren ze hun visie op het VWS Congres 'Alles is Gezondheid' als kick of voor dit nieuwe 2-jarige Preventie Programma. VitaValley is een van de investeringen van impact investor Noaber Foundation waar het participeert Noaber Venture/George Avenue in Vital Innovators (consultancy) en Vital Health Software om (via een netwerk van bedrijven- de kwaliteit van de zorg over de hele keten te verbeteren en meer efficiënt en kosten-effectief te maken. Noot van de Blogger Noaber bestuurslid Laurens van der Tang is oprichter van Vita Valley en CEO van Vital Health Software. Bron Charity Cases A-N

II Goeroe over 2014
Devin Thorpe de 'social entrepreneurship and impact investing contributor' van Forbes.com interviewde Anthony Bugg Levine over de rol van filantropie in impact investing. Antony Bugg Levine is mede-auteur van het overzichtswerk 'Impact Investing, Transforming how we make money while making a difference'. Antony Bugg Levine en Jed Emerson, (2011, Wiley) Zie IINieuws-15okt11 Bugg Levine is CEO van Community Development Financial Institution (CDFI, US fiscaal juridisch begrip) Nonprofit Finance Fund, werkt in de Verenigde Staten en managet 80 miljoen US$ (eigen) impact investments. Zijn organisatie investeert in mission driven organisaties en naast veel non profits ook enkele for profits. Hun minimum investering is verhoogd van 500.000 US$ naar 5 miljoen US$ voor de duurzaamheid van hun eigen business model. Het ontsluit het potentieel van mission-driven organisaties door investeringen-op-maat en strategisch advies en praktische informatie. In deze rol is hij betrokken bij 340miljoen US$ (impact) investment kapitaal in samenwerkingsverbanden van chari's, overheid en (private equity) investeerders. In de rol als intermediair werken ze ook voor kleinere deals en deals met minder risico.

Bugg Levine houdt in het interview een pleidooi voor de brede samenwerking omdat de partijen zo (optimaal) succesvol kunnen zijn en apart opererend van elkaar niet. Investeringen worden op maat gemaakt voor de investee en de (impact) investeerders waarbij verschillende vormen van financiering worden gebruikt: grants van chari's en overheden, leningen van impact investeerders als groeikapitaal of maar in mindere mate private equity door start-up investeerders en/of impact accelerator impact investors. Vraag van de Blogger: Het is wel interessant of zijn visie m.n. voortkomt uit zijn (huidige) werkterrein dus impact investing in een ontwikkelde markt zoals de VS of voor de hele sector geldt.
In de VS is nieuwe fiscale wetgeving van kracht geworden die ''works like equity'' The new market tax credit met een budget van 1 a 2 miljard US$ voor projecten die aan improving livelyhood in poor communities voorwaarden voldoen en in de praktijk vaak vastgoed zoals de bouw of uitbreiding van gezondheidsklinieken, onderwijs instellingen etc. Voor Bugg Levine's organisatie betekent dat banken sneller instappen gaan als vastgoed onderpand is en zij kapitaal kunnen benutten voor cashflow en voorfinanciering van nieuwe activiteiten van mission driven organisaties.

Devin Thorpe schreef eerder een interessant artikel over de winstgevendheid van impact investing op basis van hun business modellen van 4 impact entrepreneurs waaronder Leapfrog Zie IINieuws-1sept13 Bron Forbes/CDFI CEO-explains-role-of-philanthropy-in- impact-investing


Terugblik 2013 met grote beloftes voor 2014


PYMWYMIC
De Put Your Money Here Your Mouth Is Community
kreeg in 2013 300 impact first investeringsverzoeken, waarvan 22 het gehele traject doorliepen en 6 goedgekeurd werden. In 4 ondernemingen is via haar investors circle tot nu toe 2,5 miljoen Euro geïnvesteerd, voor de andere 2 loopt de financiering nog. PYMWYMIC thema's (call for proposal) voor 2014 zijn: Tech for Good, Biomimicry-for Profit, Cooperative Energy, Food Safety & Security en 'Close to Home' – ondernemingen 'on the Continent' (Europa?) die pionieren in impact oplossingen. Impact Entrepreneur en Investor-Ready? Klik HIER voor de Pitch.

Social Impact Bonds in Japan
In Japan herstelde de (95% particuliere) markt voor Social Impact Bonds (SIB's) zich. Daiwa Securities Co. de meest succesvolle Japanse SIB retailer en wereldwijd 2e afnemer, verkocht in 2013 voor 236.7 miljard ¥ (167miljard Euro) social impact bonds of 'uridashi'! Ofwel een derde van haar totale afzet sinds 2008 en een verdubbeling in vergelijking met 2012. Op 6 januari jl. kondigde Daiwa Water Bonds aan van de Asian Development Bank voor de water infrastructuur in Azië. Een interessant nieuw product naast haar bestaand aanbod van Klimaat obligaties (115miljard), armoede obligaties (130 miljard), vaccinatie obligaties van IFFI (125 miljard), voedsel obligaties 928 miljard en educatie obligaties 12 miljard allemaal Japanse Yen. Meer over impact investing in Japan in IINieuws-1okt13

Geen opmerkingen:

Een reactie posten