1 december 2013

Impact Investing Nieuws 1 December 2013

Deze keer: Atos Origin in de DJSI, Double Dividend nu ook vermogensbeheerder, gouden en groene stier voor duurzame beleggingsfondsen en impact awards bij TBLI. Social Markets 3 primeurs: SIBFund, SIB van de voluntary sector en een Development Bond van multinationals. Morningstar UK over de Social Investment Tax relief en SIB's, de EngagedX Impact index. F&F: Cleantech trends, LOHAS: de Lifestyle of Health & Sustainability (in de VS) en de VBDO over onze pensioenfondsen. II Doing: PGGM over II in 7 stappen en hoe het te meten, II Thinking: II top down, bottom up of grassroot development? Chari's: De Startfoundation en het VSB Fonds over de 5 succesfactoren voor sociaal ondernemers en (de meerkosten). Bamboo Finance zoekt een investment officer voor Afrika en UNPRI werft voor London. Gelezen: Australische academen over II (voor pensioensfondsen) met o.a. (weer) PGGM.


De quote: Michael Porter op het Skoll Economic Forum (voor social entrepreneurs): ''seperating business and competition from social progress and social issues was a big mistake. Some of the biggest opprtunities for business are in tackling social issues and social challenges'. Zie GELEZEN. (pag.11, voetnoot 34).

Porter's FSG, zie IINieuws-15nov13, is hiervoor actief: Na een sessie op een SOCAP conferentie besloten FSG, BSR, I-DEV, Saatchi & Saatchi S en Natural Logic de bestaande impact strategieën van hun corporate cliënten te bekijken op de potentiële mogelijkheden van win-win partnerschappen met gelijkgestemde impact investors en social enterprises.  
Bron: CSRWire (persbericht) Bridging Shared Value with Impact Investing & Social Enterprise: Highlights from the Corporate Impact Innovation Workshop at SoCap. Auteur is I-DEV. BSR is een Amerikaans netwerk met 250 leden waaronder wereld's grootste multinationale ondernemingen gericht op het bevorderen van duurzaam ondernemen en impact investing. Jaarlijks organiseert het conferenties voor haar leden met chari's en social enterprises. BSR.org the business of a better world


MARKET

ATOS Origin opgenomen in DJSI
ATOS is opgenomen in de Dow Jones Sustainability World Index, (een van) de belangrijkste indices met duurzame bedrijven. De DJSI World is samengesteld op basis van de milieuprestaties en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemingsbeleid van de internationale Top-10 van de 2.500 grootste bedrijven. ATOR Origin is in Nederland marktleider internationale IT-dienstverlening met consultancy, systeemintegratie en managed operations voor onder andere smart energy solutions. ATOS ziet het als een belangrijke erkenning van de vooruitstrevende positie die Atos als internationaal IT-dienstverlener inneemt op het gebied van duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen. ATOS kreeg van het Global Report Initiative de afgelopen drie jaar een A+ score en is erkend als Great Place to Work

Uit het Persbericht: Atos biedt volledig geïntegreerde klimaatneutrale hostingdiensten aan als onderdeel van het Zero Carbon-programma. Dit programma is gericht op een CO2-reductie met 50 procent tegen 2015 (in vergelijking met 2008), mede ter compensatie van resterende door datacenters veroorzaakte CO2-emissies. Atos heeft SAP Sustainability Performance Management geïmplementeerd op haar kantoren in 42 landen als hulpmiddel bij het realiseren van duurzaamheidsdoelstellingen. Dit bespaart tijd en geld bij het verzamelen van relevante gegevens en de verslaglegging over milieuprestaties. Atos ziet erop toe dat deze activiteiten afgestemd zijn op haar strategische MVO-doelstellingen. Atos heeft het Smart Campus-concept geïntroduceerd in Pune, het hoofdkantoor in India, waar de duurzame kantooromgeving nu volledig operationeel is. Het Smart Campus-concept stimuleert nieuwe manieren van werken die gebaseerd zijn op samenwerkingstools. Het is de bedoeling dat dit concept in de komende jaren toegepast wordt bij alle hoofdkantoren van Atos. Atos heeft een ecosysteem van partnerships opgebouwd om tot een meer duurzame bedrijfsvoering te komen, vooral met behulp van SAP (om een Intelligent Sustainability-rapportagetool te ontwikkelen), AOS Studley (voor het Smart Campus-concept) en Bollor (om duurzame mobiliteit in steden te promoten). Klik hier voor een online exemplaar van het Corporate Responsibility Integrated-rapport van Atos. Bron: Atos-voor-het-eerst-genoteerd-op-Dow-Jones-Sustainability-Index ATOS aandelen zijn te koop op de NYSE Parijs als ATO met ISIN FR0000051732-XPAR. Meer informatie op Belegger AtosOrigin en ATOS/investors

MARKET2

DoubleDividend nu ook vermogensbeheerder
Duurzame vermogensadviseur DoubleDividend heeft een AFM vergunning gekregen als vermogensbeheerder. Haar klantenkring bestaat uit o.a. van stichtingen, vermogende particulieren en institutionele beleggers. Zij willen steeds meer gespecialiseerd maatwerk op basis van financieel en maatschappelijke criteria en DoubleDividend adviseert hierover in aandelen, obligaties en alternatieven (bedrijven of externe beleggingsfondsen). 
Afgelopen voorjaar lanceerde DD een eigen duurzaam aandelenfonds, dat nu een omvang heeft van 8miljoen Euro. Het DoubleDividend Equity Fund (DDEF) belegt in de koplopers op het gebied van duurzaamheid, 'waarbij de analyse van financiële en duurzaamheidscriteria volledig geïntegreerd is'. In de DDEF portefeuille zitten nu 29 aandelen: 32% met thema klimaat & energie, 33% ecosystemen & natuurlijke hulpbronnen en 35% voor welzijn & volksgezondheid.Bron: Duurzaam-beleggen Meer op Doubledividend/afm-vergunning-als-vermogensbeheerder en Doubledividend/equityfund

MARKET3

Gouden stier voor ASN Bank
De gouden stier voor het beste beleggingsfonds van Nederland gaat dit jaar naar het oudste Nederlandse duurzame fonds: het ASN Duurzaam Aandelenfonds. Een mooi argument dat het traditionele vooroordeel dat duurzaam beleggen minder goed presteert ondermijnt.
Er is gekeken naar het trackrecord, bij het ASN Duurzaam Aandelenfonds 20 jaar, de kosten, het aantal holdings, de verhandelbaarheid, de spreiding van de fondsen, het jaarrendement en de grootte van het fonds. De genomineerden (Naast ASN, het ING Industrial Fund, Kempen European Smallcap Fonds, Optimix Amerika Fund en het SNS Wereld Aandelenfonds) behaalden dit jaar een rendement tussen de 10 en 20 procent. Ook de rendementen over de afgelopen 3 jaar liggen tussen de 9 en 17 procent. Bron: Belegger/vijf-fondsen-kans-maken-gouden-stier en ASNBank/asn-duurzaam-aandelenfonds-wint-gouden-stier

Groene Stier 2013 voor Triodos
Het Triodos Sustainable Equity Fund wint in 2013 de Groene Stier vanwege de heldere duurzaamheidscriteria, de mate van transparantie, de dialoog met bedrijven en het goede risico/rendementsprofiel. Het Fonds belegt in aandelen van beursgenoteerde ondernemingen wereldwijd die een sterke financiële positie combineren met goede prestaties op sociaal en milieugebied. Naast de gebruikelijke analyse van rendement en risico worden deze ondernemingen uitgebreid getoetst op hun duurzame kwaliteiten. Triodos voert zelf het duurzaamheidsonderzoek uit en bepaalt het beleggingsuniversum, Delta Lloyd Asset Management stelt binnen dat universum voor dit fonds de aandelenportefeuille samen. Bron: Triodos/triodos-sustainable-equity-fund-wint-groene-stier

MARKET 4

SNS FMO SME Fund
SNS Impact Investment en de Nederlandse OntwikkelingsBank FMO hebben een fonds opgericht voor SME's small & Medium Sized Enterprises in ontwikkelingslanden. Er is al 100 miljoen binnen maar de verwachting is dat in 2014 nog meer geld zal worden opgehaald. Zwitserleven, onderdeel van SNSREAAL, het Spoorweg pensioenfonds en het Pensioenfonds Openbaar Vervoer zijn de eerste deelnemers. SNS is Fondsbeheerder, het wil een gezond financieel rendement te maken. Volgens Zwitserleven* zijn de management fee en bijkomende kosten zijn relatief laag.

Lange termijn financiering met lokaal toezicht
Potentiële kredietontvangers zijn ondernemers actief in landbouw, voedselverwerking en distributie, detailhandel, productie en transport. Dankzij het fonds krijgen zij toegang tot lange termijn financiering, iets dat in opkomende markten nauwelijks beschikbaar is. De investeringen verlopen via lokale financiële instellingen - meestal lokale banken – die in de eigen regio investeren. Volgens Yvonne Bakkum, directeur FMO Investment Management kunnen zij ''het beste in staat te beoordelen welke maatschappelijk relevante lokale bedrijven financiering kunnen gebruiken” en omdat ''deze werkwijze efficiëntie voordelen met zich meebrengt, aangezien bij financiering van kleine en middelgrote bedrijven intensieve begeleiding en controle vanuit de bank nodig is voor relatief kleine leningen."  
Bron: Netherlandscorporatenews het origineel staat op: SNSReaal/100-miljoen-euro-voor-groei-van-mkb-in-ontwikkelingslanden FMO heeft net ook een obligatielening gelanceerd op de NYSE, als NFMO maar de obligaties zijn nogal prijzig met 100.000 euro ISIN NYSE/XS0993154748 Coupon 1,25%. *Zwitserleven wil 25 miljard euro vermogen duurzaam gaan beleggen, meer op: MT/Hoe-zwitserleven-25-miljard-duurzaam-wil-beleggen


SOCIAL MARKETS

UK Social Bond Fund
Threadneedle, de internationale investeringsafdeling van een Ameriprise, een Amerikaanse financiële instelling lanceert in januari het 1e Social Bond Fund met Big Issue Invest, de sociale investeringsafdeling van The Big Issue. Het Fonds wordt opgestart met 10miljoen UK£ van Big Society Capital en 5 miljoen UK£ van Threadneedle. Big Society Capital is de investeringsafdeling van de Big Society Bank, de bank die is opgezet met 400miljoen UK£ slapende banktegoeden en een bijdrage van 4 grote Britse Banken (meer in IINieuws-17aug11) De Bank wordt (nog even) geleid door Sir Ronald Cohen, father of venture capitalism & social finance Diverse blogbesprekingen en een HarvardBS webinar hier op IINieuws. 

Investeren in het fonds kan door institutionele en kleine beleggers met een instapbedrag van 2.000 UK£, heeft bijzonder lage kosten 0.3% en geen prestatie fee. De impact van het fonds wordt gemonitord door Social Advisory Committee, waarin Big Issue Invest CEO Nigel Kershaw, Threadneedle's hoofd Governance and Responsible Investment (GRI) Iain Richards zitting hebben.
Opname in het Fonds van obligatie uitgevers na een social assessment. Het fonds heeft hiervoor een eigen, unieke methodologie, met input from Threadneedle’s GRI team. De prospects worden bekeken op vijf dimensies om de totale “sociale intensiteit” vast te stellen. De 5 dimensies zijn primaire en secondaire sociale uitkomsten; geografische focus; de intensiteit waarmee de investering social issues wil aanpakken; de aard van de financiering en ESG assessment van de bonduitgever. Bronnen: Fundweb/threadneedle-to-launch-uk-social-bond-fund en Civilsociety.co.uk/new pooled fund for charity bonds

SOCIAL MARKETS 2

Social Impact Bond van de voluntary sector
Eind oktober werd in het Britse Parlement een nieuwe Social Impact Bond (SIB) gelanceerd als 1e ontvanger van een subsidie van het Social Outcomes Fund (20 miljoen UK£ van de overheid), als 1e SIB ontwikkeld door de voluntary sector en de 1e investering van het Bridges Social Impact Bond van Bridges Ventures dat focust op onderwijs, werk, huisvesting en kwetsbare jongeren. Big Society Capital is hoofdinvesteerder, het Omidyar Network (zie dit blog Charity-cases VS (onderaan) of IINieuws15okt2012 en 15nov13 (media), Social Impact Fund Panahpur en het Bridges Social Entrepreneurs Fund doen ook mee. Bridges Ventures and Big Society Capital zullen 2 miljoen UK£ investeren. Meer over Bridges Ventures, een pionier met nu 11 jaar ervaring in social impact investeringen in het UK op IINieuws15maart13. De SIB loopt 10 jaar, er staat niets over rendement of risico.

2000 adopties
Doel van de SIB is adoptie van 2000 kinderen (300 moeilijke plaatsbare en meer beschadigde kinderen per jaar) waardoor lokale overheden 1,5 miljard UK£ (?) besparen op pleegzorg (uitgaand van 10 jaar opvang). De SIB financiert het programma 'It’s All About Me' (IAAM) en is opgezet door een consortium van 18(!) vrijwillige adoptie organisaties en accountants-consultants firma BakerTilly (Link is naar een interessant artikel over hun bijdrage aan IAAM).

Lokale overheden zullen 54.000 Uk£ per kind betalen in 4 tranches: bij registratie, plaatsing, na een jaar en na 2 jaar. Dat suggereert dat de besparing van 1,5 miljard UK£ ook in 2 jaar is terugverdiend maar dat zal wel een extrapolatie zijn. Het bedrag is niet meer dan de helft van de besparing op pleegzorg voor (betaalde?) vrijwilligers. De 1 miljoen UK£ subsidie wordt gebruikt voor de 1e 100 kinderen, naast de bijdrage van lokale overheden. Een monetaire incentive voor wie? Of betalen de volgende gemeenten dan meer? Bron: Angelnews Zie ook Bakertilly/Its-All-About-MeSOCIAL MARKETS

SOCIAL MARKETS 3

DIB van 3 multinationals
Sir Ronald Cohen van Big Society capital en promotor van Social Impact Bonds melde volgens de website civilsociety dat de Amerikaanse restaurantketen Nando samen met de Afrikaanse mijnbouwonderneming Anglo-America en CocaCola company een development impact bond (DIB) voor Mozambique wil lanceren. Het doel van de Bond is malaria bestrijding, de beoogde omvang 30 miljoen US$ en startdatum voorjaar 2014.

Exploration
Devex, do good do it well, had het bericht al op 31oct13 en vroeg Sherwin Charles, director bij Nando en nu fulltime bezig met de DIB en David Stern, hun global strategist waarom? Nando is als onderneming actief in Afrika en de oprichter van Nando bezocht daar Mozambique. Als gids hadden ze een van Afrikaans bekendste ontdekkingsreizigers en ze deelden malaria-netten uit in afgelegen gebieden. Nando bekeek wat ze nog meer zouden kunnen doen dan netten of geld geven. Nando’s financiert de opzet fase van de DIB en voorlopige toezeggingen van fondsen en vermogenden zijn al binnen. Opvallend is dat Nando aangeeft dat haar franchiseformule heeft geholpen om de verschillende partijen betrokken en actief te houden, maar ook extreme eye for detail. Hiervoor heeft het een strikt systeem voor interne processen en om resultaten te beoordelen. Noot van de Blogger: Dit sluit mooi aan bij de SIB/DIB filosofie. Het DIB bond model werd ontwikkeld door D Capitalpartners, de impact investing subgroep van Dalberg die ook en afdeling access to finance heeft die geleid wordt door een Nederlander Wouter Deelder. Het all-in model van de opzet, fondsenwerving, begeleiding, monitoring, evaluatie en afrekening naar resultaat spreekt Nando zeer aan. Noot van de Blogger: en zou andere bedrijfsfondsen natuurlijk ook kunnen aanspreken... * Nando vindt het ook aantrekkelijk dat het een particulier (instap) investeringsmodel is met een bedrijfsmatige opzet binnen de Mozambikaanse gezondheidszorg en de mogelijkheid biedt het op te schalen. Het resultaatrendement wordt nog ingevuld. Met het aantal malaria gevallen, het aantal gespoten huizen, het (werkelijk) gebruik van uitgedeelde netten en vooral het benutten van (informatie) technologie die dit bijhoudt en analyseert.

Nando stelt dat iedereen die er (zakelijk) actief is voordeel heeft bij het uitbannen van malaria, het inkomen zal stijgen, de capaciteit van de gezondheidszorg kan benut worden voor het bestrijden van andere ziekten en de schoolprestaties van kinderen zullen vooruitgaan als ze geen malaria krijgen. Een van de gevolgen van malaria is dat het leervermogen wordt beschadigd. De DIB wordt opgezet onder toezicht van het ministerie van gezondheid als onderdeel van het landelijke programma en moet bijdragen aan de capaciteit en duurzaamheid van haar (health) infrastructuur.

*Het specifieke voordeel voor Nando is waarschijnlijk niet monetair, eerder de trots van het personeel op het project en dat zal uitstralen op alle activiteiten van het bedrijf. Maar er is ook een directe relatie tussen armoede (NvdB ziekten?) en de welvaart van gemeenschappen. Uitbannen van ziekte(n) doet de koopkracht toenemen. Bron: Civilsociety./Nandos&CocaCola DevelopmentImpactBond en Devex/how-a-restaurant-chain-pioneered-a-social-impact bond Ook op Devex D. Capital on bridging the gap between investors and opportunities en Innovative financing for health: Challenges and opportunities of Assessing private sector support for global health.


METRICS
 

Een Britse Impact Index
In het World Economic Forum rapport van (sept. 2013) From the Margins to the Mainstream zie
  IINieuws 15nov13 staat: 'Veel ondernemingen moeten groeien, opschalen en langdurig constante inkomsten genereren om geschikt te zijn als impact investment. Naast creatieve en innovatieve financiële producten is er ook behoefte aan een impact investing index (m.n. voor institutionele investeerders), sommige organisaties zijn deze aan het ontwikkelen maar de resultaten zijn jong en onbewezen77'. Voetnoot 77 verwijst naar de index van Engagedinvestment.

Die index is dit jaar gelanceerd en behelst: verzamelde gegevens over impact investeringen (II) in alle asset classes inclusief hybride instrumenten als Social Impact Bonds. Opzet is
Analyse en classificatie van II portfolio's inclusief visualisering voor stakeholders conform de beleggingspraktijk. Als open collaboratief systeem gemanaged als sociale onderneming met vergunning & lidmaatschap uitrolbaar in Europa en wereldwijd en in toekomstige II sectoren met gelaagde aanvullende data verzameling .

De index is een investeringskatalysator, door de erkenning als aparte asset class met risico en rendement kenmerken (Noot van de Blogger: is dat dan gewenst, II is toch een stijl die in alle asset classes kan worden gebruikt?) Levering van transparante, vergelijkbare gegevens en erkenning als alternatieve beleggingsmarkt met nieuwe producten (door opname) aangepast aan private/family wealth managers gevestigd in het VK als bevestiging van de prioriteit die de Europese Unie geeft aan de ontwikkeling van sociale ondernemingen. Noot van de Blogger of het feit dat Europa 64% van het duurzaam belegd vermogen onder beheer heeft. IINieuws 15nov13onder F&F Global SRI 2013. Bron: WEF (sept 2013) From the Margin to the Mainstream voetnoot 77 London-based start-up EngagedX is currently piloting a beta index focused on the social investment market in the UK. To learn more, visit: Engagedinvestment/index


POLICY

VK Social Investment Tax Relief
Morningstar UK gaf medio oktober ruimte aan Nick Donohoe van Big Society Capital vanwege de Ethical Investing Week 2013. Hij kijkt uit naar 2014 omdat retail (kleine) investors de komende maanden weer kunnen investeren in straight forward bondfunds die kapitaal verschaffen voor sociale organisaties die gelanceerd worden door bekende namen en grote financiële merken.

Maar het meest kijkt Donohue uit het van start gaan van de toegezegde Social Investment Tax Relief die vooral interessant voor High Net Worth Individuals (HNWI's). Zij kunnen tot 1miljoen UK£ per jaar investeren in chari's, Community Interest Companies en Community Benefit Societies. Ze kunnen een aanzienlijk percentage aftrekken van hun inkomensbelasting of winst op vergelijkbare wijze als bedrijven belasting voordelen hebben voor business start-ups. Zijn motto voor 2014: the opportunities for investors are emerging, and there will be real gains for early movers. Bron: Morningstar.co.uk/how-to-invest-in-the-big-society


FACTS & FIGURES

Cleantech: Intelligent efficiency
De Cleantech website rapporteert over (private equity) investeringen in cleantech. Deze keer over een opkomende trend in die markt (Q3-2013). Na decades van investeringen in allerlei besparende producten, start-ups en groeikapitaal, wordt nu de laatste tijd veel geïnvesteerd in intelligente efficiency: het benutten van IT softwaresystemen voor besparingen in bestaande energie systemen. Aantrekkelijk is dat deze besparingssystemen veel minder kapitaalintensief en risicovol zijn dan het produceren van de energiezuinige lichtsystemen en de bijbehorende vervangingsinvesteringen etc. of IT Hardware voor energiebesparing. Vraag-aanbod software kan energiegebruik optimaliseren of de interactie tussen energie slurpers als ventilatie en verwarming of juist koeling efficiënter maken. Het gebruiken van Big data in de utiliteitsbranche is niet nieuw, maar deze generatie nieuwe technologieën geeft real time informatie en is daardoor effectief.

Op de site ook informatie over investeringen in biofuels en biochemicals, recycling (door Hasso Plattner, van SAP, Ventures), datacenters stappen over op fuel cells Cleantech/Q3 1-4-billion-in-cleantech-venture-investment Er is een wekelijkse online nieuwsbrief Inside Cleantech Cleantech-Newsletter

F&F 2

LOHAS (in de VS)
Opgenomen in de model impact investing portfolio LINK is LOHAS of de Lifestyles of Health and Sustainability (LOHAS), In de VS een markt met een omvang die voorzichtig geschat wordt op 290miljard US$. Het omvat producten en diensten gericht op gezondheid, milieu, sociale rechtvaardigheid en duurzaam leven. Ongeveer 41 miljoen Amerikanen, 13 tot 19% van de Amerikaanse bevolking en 1 op de 4 volwassen Amerikanen behoort tot deze consumentengroep. Deze consumenten zijn de klanten van de toekomst en de basis voor de progressieve verandering van de samenleving, het milieu en de economie.

Impact Sectoren
The Natural Marketing Institute onderzocht de markt en onderscheidt
Persoonlijke gezondheid 117 US$ miljard voor natuurlijke en biologische producten waaronder eten en voedingsmiddelen, wellness producten en geïntegreerde gezondheidszorg (voor de totale mens niet per aandoening).
Duurzaam vastgoed 100 miljard US$ certificering, Energiezuinige apparaten, duurzame vloerbedekking, hernieuwbare energie systemen, hout alternatieven.  
Eco Toerisme 42 miljard US$ Eco-tourisme & Eco-avontuurlijk reizen.
Natuurlijke Lifestyle 10 miljard US$ Binnen en Buitenmeubilair / aankleding, milieuveilige / biologische schoonmaakmiddelen, duurzame verlichting, social change philanthropy, apparaten.
Alternatief transport 20 miljard US$ Hybride (half elektrische) voertuigen, biodiesel, auto delen programma's
Alternatieve energie 1 miljard US$ Hernieuwbare energie credits, groene prijsvorming.

Nogal diverse sectoren waarvoor volgens de LOHAS site de uitgesproken keuze van de consumenten juist vanzelfsprekend is door de samenhang van de wereldeconomie, cultuur, milieu en politiek in hun holistische opvattingen en het verband tussen lichaam en geest (mind, body and spirit in de oorspronkelijke tekst). Persoonlijke ontwikkeling met als doel volledige (optimale?) persoonlijk potentieel zijn belangrijk voor de LOHAS consument. Spiritualiteit wordt niet meer geassocieerd met de New Age, niche maar beweegt naar het centrum van ene breder cultureel bewustzijn.

De consument/doelgroep wordt ook Cultural Creatives genoemd. Op de Nederlandse site globalactionplan een uitleg: Cultural Creatives zijn .. een sinds de jaren 60 ontstane subcultuur, over diepere waarden maar niet over concrete denkbeelden. En in Europa is het aandeel van deze groep misschien nog wel groter. De cultuur van de ‘CC’s’ wordt gekenmerkt door een voorkeur voor authenticiteit, betrokkenheid en persoonlijke ervaring. Ze maken zich zorgen om ‘ver van je bed’-zaken als het wereldmilieu en voelen zich verbonden met de aarde. Vrouwelijke kwaliteiten en voorkeuren zijn belangrijk, zoals zorg om kinderen, empathie. Er is een hoogopgeleide kerngroep (met vooral veel vrouwen) die spiritueler en activistischer is dan de anderen. Persoonlijke groei en ‘mensen helpen’ ligt op één lijn, vooral bij de kerngroep. CC’s zijn afkerig van materialisme en onverdraagzaamheid, en wantrouwen grote bedrijven en de overheid. Mensen die hun eigen waarheid ontdekken en hierop leren vertrouwen. Bron: LOHAS en diverse (wat oudere en weinig recente) marktonderzoeken LOHAS/research-resources

F&F 3

VBDO kritisch over passieve besturen pensioenfondsen
De Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) heeft haar 7e pensioenfondsen benchmark uitgebracht. Alle aangeschrevenen, de 50 grootste pensioenfondsen, deden mee aan het onderzoek. Samen investeren zij 1biljoen (1000 miljard) euro. 49 van het hebben hun beleid, voor duurzaamheid in de beleggingen, gepubliceerd. De grotere pensioenfondsen scoren relatief beter, het Pensioenfonds Zor&Welzijn staat weer op 1, maar enkele kleine kunnen dat ook zoals het Fonds voor de Koopvaardij op 8.

De VBDO is kritisch: de branche delegeert het duurzaam beleggen aan de fondsmanagers, slechts 40% consulteert externe deskundigen, men blijft hangen in exclusie, ontwikkelt te weinig visie, verdiept het beleid niet en overlegt weinig met stakeholders (slechts 22% doet het wel). M.n. de bestuurders zouden actiever kunnen zijn blijkt uit aparte aandacht voor hun rol. Het % vrouwelijk bestuurders is slechts 14% en dit is al jaren stabiel.

Ook keek de VBDO naar hedge funds en beleggingen in grondstoffen*, waaruit blijkt dat hier duurzaamheidsbeleid integreren, evenals bij private equity, moeizaam gaat. Hiervoor is aanvullend beleid nodig. Noot van de Blogger, dat kun dus precies de impuls zijn die bestuurders nodig hebben. Compliance, uitvoering geven aan het verbod op investeringen op clustermunitie is nu 100% (was 84%), ook uit beleid kan een positieve impuls uitgaan. Ook is vooruitgang geboekt bij engagement, dialoog met ondernemingen en voting over duurzaamheidsissues.
*Hieronder valt voedsel, vanuit impact investing een belangrijke sector. Slechts 16 fondsen hebben hiervoor duurzaamheidsbeleid ontwikkeld. Noot van de Blogger: Impact Investing komt volgens mij in het onderzoek niet voor. Ik kan het rapport wel op de site bekijken maar niet openen na downloaden. Ik ben bezig met een inventarisatie van grote institutionele investeerders maar definities maken the lastig. De voorkeur in jaarverslagen gaat nu uit naar de nogal vage term beleggingen met een hoge duurzaamheidswaarde.


II DOING

PGGM over impact investing (en meting)
In veel publicaties over impact investing wordt pensioenuitvoeringsorganisatie PGGM genoemd als pionier en lichtend voorbeeld en uit chauvinisme noem ik dat meestal. PGGM heeft in opdracht van PFZorg&Welzijn (PFZW) met Karen Maas van de Erasmus Universiteit een eigen impact meting systeem ontwikkeld. Begin november publiceerde PGGM's Tim van der Weide de 7 stappen naar impact investing. Daaronder meer over het meetsysteem dat recent in gebruik is genomen. 

Pragmatisch, Gestuurd, Geïntegreerd Meten
-1- Impact investments moeten voldoen aan gewone financiële criteria en de bedoeling hebben maatschappelijke (sociale) impact te hebben. Die is meetbaar zodat we daarover verantwoording kunnen afleggen aan de opdrachtgevers (pensioenfondsen en hun deelnemers). De impact ambitie of claim wordt al meteen meegenomen in het due diligence proces van de investering.
-2- De cliënten
De PGGM cliënten bepalen het impact thema en PGGM zoekt de potentiële impact investeringen die daarbij passen. De overeenkomt met de cliënt omvat naast het thema, inclusief sub-thema's en issues, financiële en impact ambities. De achtergrond van het pensioenfonds kan sturend zijn bij de keuze voor een impact thema. Voor PFZW zoekt PGGM bijvoorbeeld naar impact investeringsmogelijkheden in de gezondheidszorg. (Noot van de Blogger: maar die zijn nog niet gevonden: PZW investeert in microkrediet, clean tech en hernieuwbare energie.
-3- De deelnemers van het pensioenfonds
De grote cliënten van PGGM vragen hun deelnemers naar hun mening over verantwoord beleggen en hun ambities voor het niet financieel resultaat. De meerderheid is positief en zij zijn de stimulans van de impact investeringen van PGGM.
-4- Impact is geïntegreerd
Alle PGGM investeringsteams worden aangemoedigd en ondersteund bij het integreren van impact in hun investeringsbeleid, er is geen apart impact investing team.
-5- Impact vanaf de start so bestempeld. Dezelfde due diligence wordt toegepast bij impact investments als andere investments. Maar impact moet ook aan strikte impact eisen voldoen, of zij werkelijk duurzaam zijn.
-6- Externe deskundigheid
Het gebruik van externe adviseurs bij de due diligence van de impact kan nodig zijn als de benodigde kennis niet intern beschikbaar is, dat gebeurt op ad-hoc basis afhankelijk van de (impact van de) investering.
-7- Impact doelen
PGGM heeft doelen vastgesteld om aan haar impact investing ambitie te halen. Impact investing mogelijkheden komen binnen via de verantwoord beleggen afdeling, door conferenties en ontmoetingen en via de teams voor privaat vastgoed of infrastructuur die deals met maatschappelijke impact tegenkomen. Door doelen te stellen wordt er altijd gekeken naar de impact potentie van alle investeringen.

Impact Meetmethode
PGGM en PFZ&W hebben met ERIM's Karen Maas (zie IINieuws 15juli2012) een impact meting methode ontwikkeld. Want: Het meten van maatschappelijke impact wordt in de wereld van beleggen nu bijna niet gedaan, en al helemaal niet op grote schaal. ... Maar ''Dit is belangrijk om beter gefundeerde beleggingsbeslissingen te kunnen nemen, om actief te kunnen sturen op maatschappelijke toegevoegde waarde, om helder over dergelijke beleggingen te kunnen communiceren naar klanten, deelnemers en andere belanghebbenden, en om in samenwerking met fondsbeheerders te kunnen zoeken naar mogelijkheden om positieve effecten verder te vergroten en mogelijke negatieve impact van beleggingen te reduceren.

Door de impact te meten en over meerdere jaren monitoren kan worden geanalyseerd of de beleggingen echt duurzaam zijn. Na een pilotfase in 2011 en 2012 en een nulmeting eerder dit jaar worden periodieke metingen gedaan om de impact van (dat deel van) de portfolio te meten. Elke impact of gerichte ESG-belegging heeft een eigen factsheet met:
De uitdaging(en): de maatschappelijke of sociale thema’s van de belegging;
De oplossing(en): Hoe draagt de belegging hieraan bij?;
De indicator(en): Een (kwantitatieve) onderbouwing van de bijdrage; 
De doelstelling(en): De mogelijke concrete lange termijn (impact) doelstellingen van de onderneming of het project;
De bredere impact: De mogelijke positieve invloed die het bedrijf of project heeft op de sector, regio of de waardeketen;
De additionele positieve impact: De mogelijke positieve impact waar niet gericht op gestuurd wordt.

Commitment en controle
Naast het interne factsheet verschaft de onderneming of de fondsmanager een overzicht van de ESG-managementsystemen en procedures en de aanpak van eventuele ESG risico’s. PGGM stelt jaarlijks een lijst op met onderwerpen om te bespreken met de investee. Bronnen: PGGM/7-inzichten-in-impact-beleggen.aspx en PGGM meet maatschappelijke impact van beleggingen


II THINKING (by me)

Impact Investing: top-down, bottom-up of grassroot?
Top-down: Beslissingsproces waarbij in de eerste plaats de beleggingscategorie wordt gekozen, daarna het land, vervolgens de bedrijfstak en als laatste een specifiek aandeel of obligatie. Bron: Encyclo De Blogger: Impact Investing (II) is m.i. een stijl of strategie, net als duurzaam beleggen, en geen aparte beleggingscategorie. Nadat de stijl gekozen is wordt dezelfde weg bewandeld door selectie van sectoren die in basisbehoeften voorzien of mogelijk maken, economisch achterblijvende regio's en opkomende markten, bedrijfstakken, etf's, obligaties en/of aandelen.

En hoe verspreidt impact investing zich door de economie en de maatschappij?
Een bredere definitie van Top-down is toepasbaar op vele terreinen zoals ontwikkelingssamenwerking door multilaterale organisaties en overheden, transitiemanagement en IT programmering is de 'richting van bijvoorbeeld de stroom van informatie of beslissingen van de hogere niveaus van een organisatie naar de lagere. Het tegenovergestelde is de bottom-up'. Bron: tvg.vlaanderen/glossarium Voorbeelden van top down impact investments door overheden evt. samen met private partijen zijn utiliteitsbouw zoals waterdammen die hydro-elektriciteit opwekken, wind- en zonne-energieparken, tunnels, bruggen, (spoor)wegen, gezondheidszorg, onderwijs etc. De laatste 2 mn met voorzieningen op het hoogste niveau zoals academische ziekenhuizen en universiteiten. Een voorbeeld van een top-down benadering voor de verspreiding van impact investing in de financiele wereld is de strategie die het Monitor Institute heeft ontwikkeld voor het II Initiative van de Rockefeller Foundation 'Investing for social and environmental impact: A design for catalyzing an emerging industry'. (Samenvatting op Gelezenbronnen 2010-2007 en in IINieuws 24 maart & 4 april 2011. De strategie is uitgewerkt in een matrix per doel(groep).

Het tegenovergestelde van 'Top-down' is 'Bottom-up', een strategie die populair is bij NGOs (non-government organisaties). Ze werken met lokale gemeenschappen om hun behoeften in kaart te brengen en hun ideeën hoe deze te realiseren uit te voeren. De nadruk ligt op zelfredzaamheid en kleinschaligheid en is op lange termijn duurzaam, omdat de mensen het zelf doen. Succesvolle initiatieven kunnen worden opgeschaald of uitgerold in andere gemeenschappen door groeikapitaal van impact investors. Voorbeeld van een impact first impact investor die dit soort initiatieven scout is de investors circle PYMWYMIC (Put Your Money Where Your Mouth is Community) van Frank van Beuningen met 30 jaar trackrecord en een nieuwe circle (op uitnodiging) Meer op IINieuws-15maart13.

Grassroot lijkt op bottom-up en is de term voor politieke processen die aan de basis worden ontwikkeld. Vaak betekent dit dat burgers in plaats van beleidsmakers initiatieven ontwikkelen en beslissingen nemen. Ook activisme vanuit gemeenschappen valt onder het begrip Grassroots.
Ik schaar hier microkrediet, crowdfunding(platforms) en kredietunies onder die zich ontwikkelen naast financiële instituties die recent door (de aanleiding van) de crisis en nieuwe regelgeving hun kredietverlening hebben teruggeschroefd of simpelweg de bescheiden kredietbehoefte van de ondernemers niet kunnen honoreren vanwege hoog risico of hoge overheadkosten (zoals microkrediet dat gat al 40 jaar opvult in ontwikkelingslanden).


CHARITIES & FOUNDATIONS

Sociaal ondernemen met Passie & Poen
De Start Foundation is een van de zeldzame fondsen in Nederland die impact investor is door geld te lenen (en te geven) aan sociale ondernemingen die werk bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zie Charity-Cases. Samen met het VSB Fonds dat op dit gebied kansen laat liggen (zelfde blog pagina) onderzocht het de succesfactoren voor sociaal ondernemen. Nu de overheid terugtreedt en sociale werkplaatsen wegbezuinigd en 140.000 WA-jong-ers genezen gaat (laten) verklaren is er dringend behoefte aan nieuwe werkplekken voor deze doelgroep. Sociaal ondernemers kunnen hier een rol spelen, maar zeggen de fondsen “het zijn geen hulpverleners'' en “werken met beperkt personeel kost extra geld, energie en tijd". En de regelingen voor opleiding en compensatie van deze werknemers missen vaak aansluiting met de praktijk op de werkvloer.

De 5 belangrijkste succesfactoren voor sociaal ondernemers zijn:
ruime ervaring;
een goede opleiding;
een duidelijke financieringsstrategie;
een duidelijke marktstrategie;
en goede financiële administratie met goed inzicht in de meerkosten van sociaal ondernemen.  
Sociaal ondernemen is duurder, dat moet vooraf berekenend en doorberekend worden. Als de sociale onderneming laat zien wat ze doen, met wie en waarom en de sociale opbrengsten helder zijn, dan kan dat ook.

Werken met een doelgroep
De fondsen adviseren om met medewerkers te werken die een bepaalde beperking hebben, lichamelijk of psychisch. Ervaring en kennis vergroten de kans op succes voor de ondernemer en de medewerker. Het bekende voorbeeld is dat van IT-bedrijven die werken met mensen met autisme die software kunnen testen. M.n. bij upgrades van bestaande programma's is dat belangrijk werk.

Concullega's en netwerken
De onderzoekers adviseren verder om stakeholders te betrekken die de onderneming, te bijvoorbeeld te rade bij collega-ondernemers of het netwerk voor sociaal ondernemers de 'Normaalste zaak.'
Rapport Startfoundation/Passie&Poen NB Er is een korte en uitgebreide brochure over het onderzoek beschikbaar. Bron: NUZakelijk/5-tips-succesvol-sociaal-ondernemen Met dank aan Remco van Riel van de Startfoundation.


JOBS

Bamboo Finance een van de weinige impact investing firma's met gezond gender evenwicht* zoekt een Investment Manager Africa voor haar Private Equity Impact Investing in business models that benefit low-income communities in emerging markets. Bamboo heeft 250miljoen US$ vermogen onder beheer in 2 wereldwijd werkende fondsen en een portfolio met 46 investeringen in 30 emerging market landen. Haar investeringen behalen een commercieel rendement en haar portfolio bereikte 16 miljoen cliënten en creëerde ruim 20.000 banen.

Bamboo Finance breidt haar team in Africa uit en zoekt daarvoor de Private Equity Investment Manager om met zijn/haar netwerk impact investment deals te vinden, beoordelen en voor te dragen voor besluitvorming in het team. Gevraagd worden o.a.: strong financial modeling and structuring skills. De standplaats is Nairobi. Bamboo Finance heeft ook vestigingen in Luxembourg, Geneva, Bogota en Singapore. Solliciteren bij impact investment pionier Philippe de Schrevel himself. Meer over hem in IINieuws-1juni12 Vacature datum 21nov13 in de Bamboo Finance Linkedin groep. Vacture omschrijving: zonder deadline op Bamboofinance/InvestmentManagerAfrica.pdf (pdf)
*In een GIIN data brief over impact investing firma's, mn microkredietinstellingen, bleek zij slechts 2.5% vrouwelijke medewerkers hebben. Meer in IINieuws-15juni13. Bamboo scoort 60%, en het in Nederland gevestigde Oikocredit scoort bijna even hoog.

PRI United Nations Principles for Responsible is hiring for the London office Link unpri. Meer jobs op www.jobs.thegiin.org en


GELEZEN

Institutionele investeerders
4 Australiërs publiceerden afgelopen oktober Impact Investments: Perspectives for Australian Superannuation Funds. Kylie Charlton, Scott Donald, Jarrod Ormiston and Richard Seymour werken aan verschillende universiteiten in Australië en daarnaast als consultant voor impact investing. Kylie Charlton schreef in 2010 al een artikel over II Zie IINieuws24maart11.

De focus is op mogelijkheden voor impact investing (II) voor institutionele investeerders, de superannuation industry, ofwel pensioenfondsen. Ze beschrijven het werk van de theGIIN en beschouwen de G8 bijeenkomst afgelopen zomer in London waar een Social Impact Investment Taskforce is opgericht als een mijlpaal voor II. Ze zetten op pag. 6 in figuur 2 wat zeer verschillende cijfers over de huidige omvang en het groeipotentieel van II op een rijtje, waaronder de lage schatting van 40 miljard die het World Economic Forum wordt genoemd. Zie IINieuws 15nov13. Het gaat over III: intentional impact investment dus zonder impact achteraf als zodanig the labelen. Ze interviewden een paar grote impact investeerders uitgebreid, waaronder PGGM.

In Australië werd 300 miljoen geïnvesteerd als II en is (retrospectief?) 2 miljard Aus$ van het vermogen onder beheer al II. De verwachte groei voor de komende 10 jaar is naar 32 miljard en vergelijkbaar met de ontwikkelingen in het VK en de VS. Australië heeft een Social Enterprise Development Investment Fund met 20 miljoen Aus$ dat net als het fonds in het VK subsidies geeft voor II. Er zijn nu 3 fondsen mee opgestart waaronder een waarin Triodos Bank investeert.

Er wordt wereldwijd gewerkt aan verschillende II Frameworks gestructureerd volgens dit model:
- Strategie (vrijwel altijd paar %);
- Asset allocatie (bonds, equity, alternatives, private equity etc);
- Impact thesis (missie, visie);
- Risico analyse;
- Impact rendement; en
- Financieel rendement en impact risico. Het laatste kan reputatieschade opleveren, ook door mislukken van een onderneming. In de 1e Appendix op pag. 21, voorbeelden van JP Morgan en Cambridge Associates Frameworks.

Deze academici stellen dat er aanleiding lijkt te zijn dat impact investments door andere krachten wordt beïnvloed dan de mainstream market (Noot van de Blogger dat is ook al aangetoond voor microkrediet bij de financiële crisis van 2008 en en kan een zich breder aftekenend kenmerk zijn).
Laatkomers op de II markt hebben het voordeel dat er meer kant-en-klare producten zijn ontwikkeld die al zijn aangepast aan de eisen en behoeften van (institutionele) investeerders. De (finance first) pioniers hebben het voordeel dat zij de beste deal (hebben) kunnen uitkiezen in hun netwerk en dankzij hun reputatie, zonder concessies te hoeven doen op het gebied van risico of rendement. Maar stelt PGGM: zij doen wel (noodgedwongen) concessies op het gebied van omvang, diversificatie en liquiditeit m.n. exit opties en de investeringshorizon. PGGM heeft geen apart impact investment team en geeft aan de gewone due diligence toe te passen op haar impact investeringen, maar die worden pas na strenge beoordeling als zodanig benoemd. Voor specifieke impact effecten worden ad hoc externe adviseurs ingehuurd. PGGM heeft m.n. veel ervaring met eco impact investeringen, een combinatie van eco en landbouw (voedsel, Adeco-agro) en IFC dat investeert in private equity in meerdere sectoren in Afrika, Latijns Amerika en de Caraïben. Het kijkt ook naar mogelijkheden in gezondheidszorg vanwege haar clientèle (Pensioenfonds Zorg&Welzijn).
Bron: Impact Investments: Perspectives for Australian Superannuation Funds. Kylie Charlton, Scott Donald, Jarrod Ormiston and Richard Seymour. (oktober 2013, 28 pag.). Link Sydney.edu.au/Superannuation_report_2013 (pdf) 
Zie ook hierboven II Doing: PGGM Impact investing in zeven stappen.


Vragen en reacties graag naar impactinvestmentnews @ yahoo.com of onderaan dit blog (inloggen als blogger of met gmail) =

Geen opmerkingen:

Een reactie posten