14 juni 2013

Impact Investing Nieuws 15 juni 2013

Deze keer: nieuwe etf met 250 duurzame bedrijven, 5 nieuwe NYSE -Vigeo indices, Morningstar over beleggen in klimaatverandering,
Oneplanetcrowd-fund voor duurzame bedrijven. F&F IRIS data brief van 4000 sociale ondernemingen. Michael Milken vroege impact investor. Premier Cameron presenteert 3 social finance initiatieven voor de G8. Samenwerking St Else en Shaerpa; Startfoundation en Eindhoven LIFE fund, de AlpeduHuzes en haar slapende miljoenen. Job bij Triodos bank (president-commisaris). Boudewijn de Blij, Fonds 1818 op TBLI Club event en bij gemeente Den Haag. Gelezen: Impact Assets issue brief over de stand en agenda van II en als case het Oogfonds: impact investor.


MARKET 1

ThinkCapital Sustainable World UCITS tracker
Nederland is een wereldwijde duurzame etf, index tracker, rijker die is afgestemd op behoeften van goede doelen en is opgesteld conform de eisen van de VFI, de Vereniging van Fondsenwervende Instellingen. De tracker volgt 250 bedrijven op basis van de VFI Richtlijn duurzaam (Noot van de Blogger: geen schending van mensenrechten, kinder- en dwangarbeid, discriminatie, corruptie of wapens, wel vrije vakvereniging en collectieve onderhandeling, bescherming van natuur, milieu en klimaat en evt aanvullende maatregelen mbt kernenergie, alcohol, tabak, gokken, porno etc. Details in de richtlijn VFI/Vermogensbeheer. De tracker is en initiatief van IBS Asset Management, de VFI (Vereniging van Fondsenwervende Instellingen) ''hofleverancier'' door haar werk voor de VFI helpdesk. Het Oranje Fonds (Noot van de Blogger: met een vermogen van circa € 170 miljoen) is de 'launching customer'. ThinkCapital is de issuer. De 250 bedrijven worden gescreend door duurzaam researchbureau EIRIS (UK). EIRIS gebruikt als basis de 10 principes van de UN Global Compact aangevuld met specifieke uitsluitingen. De 250 bedrijven vindt u hier Thinkcapitalportfolio

De tracker
De Tracker is gelanceerd in mei 2013, de koers rond de 50 Euro, de ISIN NL0010408704. De ThinkCapital Sustainable World UCITS ETF is een uitkerende tracker die per kwartaal uitkeert. Data op: thinkcapital. De beheerskosten zijn 0,3%. De index is gelijk gewogen index met een cap op de regio's Noord-Amerika, Europa en Azië van 40%. De fysieke replicator index wordt jaarlijks (3e dinsdag in maart) herwogen en evt herzien. Meer op: Thinkcapital

MARKET 2

NYSE-ESG index Vigeo
De NY( inclusief Amsterdam, Parijs, Brussel, Lissabon) Stock Exchange heeft -eind maart- met Vigeo, een responsible performance analysebureau, 4 indices gepresenteerd op basis van ESG criteria: Environment (milieu-prestaties), Social(e prestaties) en Governance (bestuur/beleid). De nieuwe indices zijn: Euronext Vigeo World 120 (Noord Amerika, Azië-Pacific en Europa), Euronext Vigeo Europe 120, Euronext Vigeo France 20 en de Euronext Vigeo United Kingdom 20. Dit jaar worden nog 2 indices gepresenteerd gericht op de Benelux en de VS. De indices worden 2x per jaar geactualiseerd. Noot van de Blogger: Ik vond nog geen etf gebaseerd op deze indices.

Criteria
Bedrijven in de indices hebben de hoogste beoordeling voor corporate responsibility risk en contribution to sustainable development op basis van 38 criteria op het gebied van milieu, mensenrechten en de erkenning van het menselijk kapitaal van de onderneming, de relatie met 'stakeholders' (cliënten, toeleveranciers, medewerkers, aandeelhouders etc.); bestuursbeleid en bedrijfsethiek, lobby integriteit, corruptiebestrijding en preventie van (problemen verschuiven eigenlijk staat er ''dumping'' naar de supply en subcontracting keten.

ESG: iedereen doet mee
In de 1e voetnoot staat: Vigeo sluit geen sectoren uit en past geen filters toe op basis van de activiteiten of producten van ondernemingen behalve waar deze door internationale verdragen zijn verboden (compliance). De klassieke negative selection of uitsluiting van het bekende rijtje AGTAF: alcohol, gambling, tobacco en armaments and firearms wordt dus niet toegepast, noch uitsluiting van adult entertainment, kinderarbeid, kernenergie, dierenwelzijn en andere negatieve criteria. Bron: csreurope.org en nu.nlnyse-euronext-lanceert-mvo-index

Noot van de Blogger: Volgens nu.nl zijn o.a. Aegon, AkzoNobel, ASML en Philips opgenomen. Opvallend is dat Heineken hier niet wordt genoemd, maar op basis van de voetnoot hoogstwaarschijnlijk wel is opgenomen. Gezien haar (ESG) ambities en prestaties is dat niet onterecht, Heineken staat (nog) niet of niet meer in de Dow Jones Sustainbility Index, wel in de FTSE4GOOD. Meer op: Sustainabilityreport.heineken/benchmarks-and-achievements. Op de uitstekende informatieve website duurzaamaandeel staan -thematisch- enkele ESG prestaties samengevat o.a.: de pilot voor duurzame landbouwmethodes, de waterbesparingsinspanningen, 60% grondstoffen aankoop in Afrika. de gezondheidszorg voor het personeel in Afrika en bescherming van ''beer promotors'' in Azië. Meer op: duurzaamaandeel/heineken
Noot van de Blogger: Ik heb zelf geen investeringen in Heineken, maar sluit ze niet per se uit, mede vanweg de ESG prestaties. Meeliftend op het Nikkei succes -tot vorige week- had ik -per ongeluk zelfs aandelen in tabaksindustrie door een Japans MSCI etf.

MARKET 3

Morningstar: investeren in klimaatverandering
Een van de voorlopers van impact investing is het scala aan investeringen in groene, hernieuwbare energie, cleantech (energiebesparing&minder uitstoot), grondstoffen besparing, afval management en/of recycling. Omdat de essentie van impact investing is dat je de impact resultaten meet voldoen deze voorlopers before the branding hier duidelijk aan: verminderde CO2 uitstoot wordt gemeten, minder uitstoot, eindige of beperkte grondstoffen bespaard etc. Vanaf het begin jaren 70, na het rapport van de ClubvanRome over o.a. Grondstoffenvoorraden en de oliecrisis in 1973 schoot de belangstelling voor alternatieven voor traditionele energiebronnen omhoog. Noot van de Blogger: Ik houd me aanbevolen voor een overzichtwerk wat de investeringen in groene energie de afgelopen 40 jaar aan heeft opgeleverd.

Waarom en hoe investeren in klimaatverandering
Voor de belegger van vandaag is het interessant dat Maarten van der Pas van Morningstar begin juni een artikel publiceerde over beleggen-in-klimaatverandering. Zijn stelling: 'Klimaatverandering wordt tot één van de grote beleggingsthema’s gerekend'. En: 'Fondshuizen behoren niet tot de climate change sceptics'. Zij bieden al 10 jaar fondsen met een focus op klimaatverandering aan, naast -of als sub thema- water en agribusinessfondsen mede vanwege de samenhang (Zie Jed Emerson's Issue Brief in de vorige IINieuws 1juni2013 onder GELEZEN).

Hoe investeren in klimaatverandering?
Van de Pas adviseert om beleggingen in klimaatverandering niet als kernpositie op te nemen, vanwege de concentratie en het hoge risicoprofiel. Hij wijst op de 'lastige onderlinge vergelijkbaarheid van climate change fondsen', ie het kant- en-klaar aanbod. Bijvoorbeeld in het risicoprofiel in de sector door de verschillende beleggingsstijlen zoals beleggen in large, mid of small cap aandelen en in groei- of waarde-aandelen of een combinatie daarvan.

Sector Ecologie
Van de Pas onderscheidt 2 typen binnen de Morningstar sector ecologie (74 fondsen): fondsen met groene, duurzame inslag met ESG criteria en niet-ethisch geïnspireerde fondsen. Soms wordt in dat geval het thema klimaatverandering breed opgevat, zo zit Amazon.com in de portfolio van Schroder ISF Global Climate Change Equity vanwege de CO²efficiëntie door de distributie en bezorging. Schroders fondsmanager Webber heeft ook de usual suspect als windturbineproducenten en zonne-energie, maar de economische crisis -mn in Europa- treft deze sub-sectoren. Hij is positief over de groei van energiezuinige verlichting als LED.

Bij beleggen in klimaatverandering speelt het -wisselend in tijd en plaats- overheidsbeleid en de beleidsaandacht voor het broeikas-effect een grote maar onvoorspelbare rol. Van de Pas eindigt -nogal opvallen vind ik- met: Tijd is een ander belangrijk aspect. Klimaatverandering is een proces van decennia, zo niet eeuwen. Zo lang is de horizon van beleggers en fondsbeheerders niet. Beleggen in ondernemingen die profiteren van klimaatverandering is een kwestie van geduld. Zoveel tijd heeft deze ijsbeer op een smeltende ijsschots -inmiddels hét symbool voor klimaatverandering - in elk geval niet. Bron: Maarten van der Pas van Morningstar: beleggen-in-klimaatverandering-is-kwestie-van-geduld Zij


CROWDFUNDING

Focus op duurzaamheidHet jonge crowdfundingplatform
OnePlanetCrowd focust in haar e-nieuwsbrief 3 nieuwe duurzame projecten en presenteert op haar homepage nog 2 duurzame ondernemingen (in spé): Investeren kan vanaf 10 euro in een virtuele duurzame winkelstraat Rankabrand10.000 euro voor een website, 13% bereikt. Of zelf/samen druiven verbouwen en wijn maken (Stadswijngaard Den Haag) (18% bereikt van 8.000 Euro) en tot 10.000 Euro in gezond voedingsadvies bij Miss Natural.

Op de OnePlanetCrowd homepage, een 2e financieringsronde in baanbrekende innovatieve windenergie-technologie om goedkopere stroom op te wekken Ampyx met sponsoring, leningen tegen 4% rente en converteerbare leningen (om te zetten in aandelen). Let op: er is al 264.450,00 Euro opgehaald met als doel 100.000! Noot van de Blogger: Dit is een uitzondering in crowdfundland (ook niet altijd mogelijk).

Of leen geld aan Plant-e dat elektriciteit maakt met levende planten en werkt aan een duurzamere toekomst. Nu nog een gadget, maar óók de technologie om ooit je elektrische auto op te laden, je groene dak gebruiken voor je electriciteisgebruik of een rijstpadi als electricteitscentrale. De gadget laat zien wat er allemaal mogelijk is met Plant-e technologie. Lenen tegen 4% per jaar tot 10.00 euro, bijna een halve ton (44%) opgehaald van de beoogde 100.000 Euro.
Noot van de Blogger Start Oneplanetcrowd in IINieuws 15okt12 en een marktoverzicht omzet Nederlandse (niet donatie) crowdfundingplatforms in IINieuws 1feb13.


FACTS & FIGURES

IRIS Data Brief
Het Global Impact Investing Network verzamelaar van IRIS, Impact Reporting Investment Standard gegevens presenteert de eerste IRIS Data Brief, met prestatiegegevens van ruim 4000 mission-driven portfolio companies. IRIS biedt investeerders de mogelijkheid hun prestaties te vergelijken en uit te wisselen. De organisaties 'bedienen' (serve) ruim 131 miljoen mensen en hebben bijna 280.000 toeleveranciers.

De focus in deze Data Brief is op werk(gelegenheid). Organisaties uit 128 landen deden mee, geografisch gezien zijn Latijns Amerika en het Caraïbisch gebied met 25% en sub-Sahara Afrika met 20% oververtegenwoordigd, net als de financiële (microkrediet) sector met 60% (Landbouw 10%). 77% van de organisaties is winstgevend. Microkrediet 78%, de inkomsten per medewerker zijn daar het hoogst, van de rest is 60% winstgevend.
De organisaties bestaan gemiddeld 15 jaar, zijn 'klein' en groeien, men heeft minder dan 175 medewerkers. Samen hebben de organisaties ruim 600.000 vaste medewerkers (waarvan microkrediet ruim 500.000). In Azië en Sub Sahara Afrika neemt de werkgelegenheid bij de organisaties het snelst toe.
Slechts 2,5% van de medewerkers is vrouw. Oudere organisaties (voor 1990) zijn groter, vaak opgezet als non-profit en hebben meer vrouwelijke medewerkers.

Bijna 1200 organisaties hebben sociale doelstellingen bijna gelijk verdeeld
over: Inkomen/productiviteitsgroei (299), landbouw productiviteit (294), Community development (274) en Capaciteitsontwikkeling (265). Bij milieu (487) is de verdeling gevarieerder: duurzaam landgebruik (277). duurzame energie (82), energie en brandstof besparing (74), milieubescherming en afval management (54)
NB In 2011 presenteerde de GIIN IRIS Data Driven: A Performance Analysis for the Impact Investing Industry. Met data van 2400 organisaties waarvan 90% voor microkrediet. Meer in: IINieuws 15sept11

Noot van de Blogger: het nogal ontluisterende cijfer dat de investees van impact investing slechts 2.5% vrouwelijke medewerkers wordt hopelijk gecompenseerd door het feit dat de microkredietsector de boventoon voert en dat dit mn vrouwen microkredieten verschaft. (Bron: Wikipedia/Microkrediet). Ik schrik er van en zal nader onderzoek doen naar dit fenomeen.


II THINKING by me

Alpe D'HuZes, de miljoenen en de tunnelvisie
Op de dag van de Alpe D'HuZes beklimming kwam de organisatie die geld inzamelt voor kankeronderzoek negatief in het nieuws. Onderzoekers melden in het FD dat de helft van het opgehaalde geld, 37miljoen Euro, op de bankrekening van het fonds staat. Noot van de Blogger: Er staat er altijd veel geld voor wetenschappelijk onderzoek als reserve op de bank door de doorlooptijd van onderzoeksaanvragen en vooral de praktijk dat het geld gereserveerd wordt om in tranches, vooraf- halverwege en achteraf, uit te keren. Er is meestal sprake van meerjarige projecten.

Maar in het geval van de Alpe D'Huzes is er een extra reden voor de trage en terughoudende toekenning: In het Financieel Dagblad van 6 juni13 volgens Ad van Gorp, oprichter van Lead Pharma door de ondoorzichtige procedure die maanden duurt” en “volgens kankeronderzoekers is het subsidiebeleid van de stichting zo stringent dat ze niet eens meer de moeite nemen om een propositie in te dienen”. Noot van de Blogger: Aanvraagprocedures duren volgens mij altijd maanden, omdat de wetenschappelijke adviescommissies de voorlopige aanvragen bekijken, evt aanvullende informatie vragen en daarna een stringent beoordelingsproces doorlopen. Wetenschappelijke onderzoeken kosten vaak tonnen, zeker als het promotieonderzoeken zijn, dus daar mag wel enige prudentie worden toegepast. Het KWF, de Kankerbestrijding dat de onderzoekssubsidies toekent geeft aan dat er wel verbeterd kan worden en gaat dat dit jaar ook doen. Ze hopen dit jaar zeker 20 miljoen Euro 'weg te werken'.

Maar ook ''de beperkte focus'' van de stichting is een drempel. Volgens de voorzitter Johan van der Waal ligt de focus trouwens op de patiënt, (…) maar zal de komende jaren meer geïnvesteerd worden in innovatief onderzoek.’ Volgens het FD slaat focus op het beleid om alleen geld te geven aan onderzoeks­instellingen en academische ziekenhuizen. Zelfstandige ondernemers kunnen geen aanspraak maken op het fonds. Noot van de Blogger: De beste wetenschappers zetten na of naast hun werk onderneming(en) op om niet alleen afhankelijk te zijn van onderzoekssubsidies en/of onderzoeken te kunnen doen die buiten standaard subsidie bepalingen vallen. In het FD staat ''dat de Alpe duZes weet dat donaties aan bedrijven gevoelig liggen''. Maar of op dit gebied iets structureels gaat veranderen staat verder niets, de vraag wordt in het artikel niet gesteld.

Visie van de Blogger: De Alpe d'HuZes is de succesvolste fondsenwervingsactie van de afgelopen 7 jaar met bijna een verhonderdvoudiging van de opbrengsten van 370.000 in 2006 naar ruim 32 miljoen Euro in 2012. Alpe d'HuZes was / is qua fondsenwerving vooruitstrevend o.a. door inzet van online fundraising, een hoge financiële drempel voor de fietsteams en géén aftrek van kosten voor de organisatie. Het maakt bovendien goed gebruik van de bestaande kennis en organisatie bij de KWF Kankerbestrijding*.

Het is jammer dat ze zich qua toekenningsbeleid zo beperken. Waarom niet ook wat innovatiever op het gebied van besteding en fondsenwerving? Kanker is tenslotte niet voorbehouden aan mensen in Nederland of aan rijke mensen, waarom alleen ''publiek gefinancierd'' kankeronderzoek ondersteunen, waarvan de uitkomsten wereldwijd intellectueel eigendom worden? Waarvan slechts enkele overheden en bevolkingsgroepen zich kunnen veroorloven het te benutten en de farmaceutische industrie gratis gebruik van maakt?

Innovatief: Impact investing
Waarom niet de cirkel van alsmaar meer fondsen (moeten) werven doorbreken en een voor de hand liggende bron van inkomstem aanboren? Waarom geen mede-investeerder en -eigenaar worden van onderzoekskennis die verkocht of gebruik kan worden om therapieën te ontwikkelen ? Geen kosten maken voor de fondsenwerving betekent toch niet per se dat je het gekregen geld niet dubbel kan investeren: in kankeronderzoek en eigen inkomsten ?

Waarom niet gericht investeren in de ontwikkeling van kennis en therapieën die kanker bij de ''Bottom of the Pyramid'', de armste mensen op aarde, kunnen behandelen? Dat dat kan bewijst de Nederlandse hoogleraar gynacoloog Lex Peters die een baarmoederhalskankertherapie voor een tientje ontwikkelde op basis van tafelazijn en koolzuur (de prik in frisdrank). Meer in Refdagblad (niet op zondag) of op femalecancerfoundation NB Deze organisatie is trouwens ontstaan door samenwerking binnen het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en vervolgens met ziekenhuizen in Zuidelijk Afrika waar baarmoederkanker veel moederlevens eist en hun kinderen als (half)wezen achterblijven.

Big Pharma
De financiële geschiedenis van ''Big Pharma'' is voor mij een van de inspiratiebronnen om te kijken naar de potentie van impact investing. Ik ben mijn loopbaan begonnen bij de dochter van de Kankerbestrijding, Hartstichting en het Longfonds en werkte daarna oa voor de Hart-, Nier en Alzheimerstichting. Gezondheidsfondsen zijn de beste particuliere fondsenwervers van Nederland (zie cbf). Ze hebben de afgelopen 50 jaar miljoenen opgehaald voor wetenschappelijk onderzoek waarvan de kennis vrijelijk is gedeeld. En de resultaten zijn geweldig: artsen redden dagelijks mensenlevens door het behandelen van ziekten die vroeger dodelijk waren. De gezondheidsfondsen vragen ons mede op basis van deze mooi resultaten en grote patiëntenaantallen elke dag om (meer) geld.

Ondertussen maakt de farmaceutische industrie gebruik van deze gratis kennis en ontwikkelt mede daarmee producten en therapieën. Hierdoor wordt Big Pharma steeds rijker, bijna een aparte allocatie sector voor investeerders, en raakt soms de oorspronkelijke doelstelling wel erg uit het oog. Zo heeft de druk om investeringsbudgetten terug te verdienen geleid tot verwerpelijke en beboete marketingpraktijken. Meer in IINieuws15juli12 (the Bad Guy). En er worden steeds duurdere therapieën ontwikkeld voor steeds minder mensen (of overheden die het kunnen betalen). Managementgoeroe Michael Porter heeft daar interessante onderzoeken over gepubliceerd. (Zie oa. NCBI en US-pharmaceutical-industry). Hoe kan het dat in een land iemand een medicijn krijgt dat een ton per jaar kost of een experimentele kankertherapie van een miljoen US$ en in een ander land een kind sterft aan diarree dat met een zakje zout-suiker oplossing van een kwartje kan gestopt? WHO/diarrhoeha Misschien wel omdat er te weinig geïnvesteerd wordt in impactvolle medische wetenschap die kennis voorbrengt en vervolgens ook grootschalig kan implementeren....

Nawoord: De Blogger heeft bij het Nederlandse genootschap van fondsenwervers een presentatie bijgewoond van de oprichter van de Alpe D'HuZes, Peter Kaptein, kankerpatiënt en IT medewerker van de Nederlandse Bank. Dit artikel verscheen op 7juni 13 op www.philanthropy.nl (blog)


HNWII
High Net Worth Impact Investor

GIIN Investor Spotlight: Michael Milken
Dat de VS het land zijn waar men zeer vergevingsgezind is bij faillissementen en zelf veroordelingen bewijst theGIIN.org met een investors spotlight op Michael Milken. Ja, die Michael Milken, koning van de junk bonds bij / voor Drexel Burnham Larriman (en haar voorgangers) in de jaren zeventig en tachtig. Hij financierde met junk bonds vijandige bedrijfsovernames waarbij ondernemers met nauwelijks eigen vermogen grote bedrijven opkochten. In 1989 begon hij voor zichzelf èn werd tot een gevangenisstraf veroordeeld wegens onder meer belastingfraude en illegaal handelen met aandelen tussen verschillende klanten, wat gezien zou kunnen worden als handel met voorkennis. Van de gevangenisstraf van tien jaar, zat hij 2 jaar uit, hij werd levenslang verbannen uit de effectenwereld en betaalde ongeveer 900 miljoen US$ boetes. Bron Wikipedia. Nb TheGIIN noemt in haar spotlight nergens de veroordeling van Milken.

Portret
Al in de vroege jaren tachtig richtte Michael Milken de Milken Family Foundation op en later het Milken Institute, een non-partisan thinktank over marktwerking voor urgente sociale en economische uitdagingen en hoe levens te verbeteren. The GIIN noemt Michael Milken a thought leader en filantroop voor sociale verandering, speciaal voor medisch onderzoek, onderwijs en toegang tot kapitaal.

Milken studeerde aan Berkely University in Calefornia en ontwikkelde door de (raciale) Watts Riots in 1965 een eigen formule voor voorspoed:
Prosperity (P) = financial technologies or access to capital x (human capital + social capital + real assets) In het interview geeft Milken aan dat voorspoed ook als impact gelezen kan worden.

De focus van zijn Milken Institute is op ''Emerging Domestic Markets” de underserved en underrepresented gemeenschappen in de grote steden in de VS. Het MI werkt aan bewustwording van het economisch potentieel in deze gebieden. Omdat het menselijk kapitaal de waardevolste asset class en key variable in zijn prosperity formule is, moedigt het investeringen aan in buurten, innovatieve businesses en opleidingsmogelijkheden voor de bewoners. Sponsors hebben succesvol geïnvesteerd (geld en advies) in bijvoorbeeld supermarkten met gezond (goede keus) eten en lokale bioscopen.

In 1969 begon Milken zijn carrière bij Drexel Larriman Ripley in New York als assistent van de voorzitter. ''Milken zou door zijn Joodse afkomst destijds geen kans hebben bij sommige topfirma's van Wall street'' Bron: Wikipedia[1]. Milken is het meest trots op hun lening van 550 miljoen US$ aan Linda Wachner in 1986 om Warnaco Group (textiel en apparaten) te kopen door een vijandige overname, waarop het ronduit boosaardige kritiek kreeg. Wachner was de eerste Amerikaanse vrouw die een van de grootste bedrijven in de VS ging leiden zonder erfgename of familielid te zijn. In 1986/87 leende Drexel Burnham Lambert, (DBL) geld aan de African-American man Reginald Lewis om TLC Group (muziek) te kopen. Weer kregen ze onaangename telefoontjes en zelfs doodsbedreigingen. Reg Lewis was de 1e cliënt die DBL 1 miljard US$ leende en dat was omdat hij de beste capaciteiten had.

Relatie filantropie en II
Milken ziet een sterke relatie tussen filantropie en impact investing: waar filantropen goede mensen en projecten ondersteunen is ook een markt voor (impact) investeringen. Of het nu een jonge wetenschapper, projectleider is. Maar filantropie is niet genoeg, er is veel (meer) geld nodig en toegang tot kapitaal wordt verkregen door inkomsten die een onderneming (financieel) duurzaam maken. Beiden onderschatten echter sterk de waarde van menselijk en sociaal kapitaal en hun multiplier effect. Het Milken Instituut werkt hieraan en aan financiële innovatie, eigenlijk financial inclusion ''avant la lettre'' of de branding. Zoals een markt voor CO², nb Milken noemt het credits en een markt voor acid rain. Noot van de Blogger: niet zo'n sterk voorbeeld volgens mij, een volstrekt kunstmatige markt en de prijs van CO² emissie rechten (aflaten) is dramatisch gedaald sinds 2008. Dat tijdens een crisis de productie en uitstoot afnemen is natuurlijk wel logisch, maar de marktopzet is ook niet goed volgens het artikel: guur-klimaat-voor-co2-emissiehandel uit feb13. Zie onder MARKET ook het recente Morningstar artikel over investeren in klimaatverandering.
Waar en wanneer II: Nu!
Milken vindt dat hij al jaren impact investor is en noemt (beroeps)onderwijs als potentiële II sector. De lage rente standen (en inkomsten uit vermogen) maken de drempel voor II's lager dan ooit. Milken is kritisch over het VS monetair beleid en de over-stimulering van het huizenbezit. De crisis biedt kansen, maar ook veel lering. Het Milken Instituut publiceerde onder andere over 'Fixing the Housing Market: Financial Innovations for the Future', 'The Green Financing and Social Impact Bonds: Philanthropy Gets Innovative'. Publicaties die theGIIN aanraadt. (Noot van de Blogger: In de VS is social housing de populairste PRI, een fiscaal begunstigde categorie investeringen van goede doelen).
Bronnen: thegiin.org aangevuld met gegevens van Wikipedia/MichaelMilken
De aanbevolen publicaties staan op Milkeninstitute/publications


CHARITIES & FOUNDATIONS

St Else werkt samen met Shaerpa
St Else, product van fusies van 4 vermogensfondsen gericht op de (thuis)zorg (meer in
IINieuws 1juni13gaat samen met Shaerpa voor haar (geplande_ missie gerelateerde investeringen. St Else brengt 10% van haar vermogen onder in een -door de ANBI afdeling van de belastingdienst goedgekeurde– NV voor deze investeringen en zoekt partners voor samenwerking. Want meer investeerders betekent meer deskundigheid, risicospreiding en meer impact doordat meer kapitaal beschikbaar komt. ''Else en Shaerpa vinden elkaar in de ambitie om hun Missie geRelateerd Investeringen (MRI) in de (maatschappelijke) gezondheidszorg verder uit te bouwen''.

Shaerpa
Shaerpa is de service organisatie van de impact investing Noaber Foundation zie PAGINA
Charity-cases-A-NShaerpa, wordt aangestuurd door Pieter Oostlander, de voormalig directeur van Noaber Foundation en voorzitter van EVPA de European Venture Philanthropy Association. De Missie van Shaerpa is 'diensten te verlenen aan families, funds en foundations die venture philanthropy en/of social venturing willen bedrijven'. Op de home page staat ook een kopje impact (first) investing en Pieter Oostlander was een van de sprekers over de toekomst van impact investing bij the Club of Amsterdam eind maart 13 zie IINieuws 15april13.

Samenwerking
Marco van Alderwegen, directeur van Else en haar bestuur gaan graag met geïnteresseerden in gesprek om ''samen een leercurve te gaan doormaken op het gebied van missiegerelateerd investeren'' want “samen kunnen we zo onze impact opschalen. Contactgegevens: marco.van.alderwegen @ stichting-else.nl www.stichting-else.nl of tel (030)6704696.

Privaat-Publieke II

Startfoundation en Gemeente Eindhoven
De Startfoundation en de gemeente Eindhoven werken samen in een lokaal investeringsfonds voor bedrijven in moeilijkheden. De Start Foundation had een eindigende kredietregeling op regionaal niveau die de Gemeenteraad in Eindhoven lokaal wil voortzetten. Dat is nu het Lokaal Investeringsfonds Eindhoven (LIFE). De Gemeente reserveert 500.000 euro, dat bedrag wordt mogelijk nog voor de zomer door de provincie aangevuld tot maximaal 1 miljoen euro. Daarmee wordt het een regeling voor de regio Zuidoost-Brabant. Het fonds start vooralsnog voor een jaar en wordt ''revolverend'': de terugbetalingen en rendementen stromen terug in het fonds. De Start Foundation is de uitvoerende (voorwaarden toetsende en krediet beoordelende) partij.

Bedrijven met een substantieel aantal werknemers die nagenoeg kansloos zijn als ze werkloos worden, kunnen er gebruik van maken. Het gaat dan om werknemers die vanwege bijvoorbeeld leeftijd, opleiding, handicap op anderszins blijvend buiten spel kunnen komen te staan.
MKB-bedrijven die kampen met liquiditeitsproblemen, kunnen een aanvraag doen voor een krediet van maximaal € 50.000,-. Het verstrekte kapitaal is risicodragend, en kan achtergesteld worden, zodat de financieringsmogelijkheden bij de bank kunnen worden vergroot. Voorwaarden staan op Startfoundation.nl/LIFE.

De StartFoundation
De Startfoundation is opgericht met het geld van de overheids exit uit de Start uitzendbureau's (Zie IINieuws 15sept11 of de PAGINA Charity-cases. Het vermogensfonds is een “onafhankelijke maatschappelijk investeerder die werk wil creëren, behouden en toegankelijk maken voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt”. Het investeert ''in projecten en bedrijven die het gewenste perspectief - een baan - dichterbij brengen''.
Bronnen: Eindhovens Dagblad 6juni13 en Startfoundation en gemeenteEindhoven en Startfoundation/LIFE


POLICY & POLITICS

Cameron ambassadeur Impact / Social Investing
Britse premier Cameron organiseerde als opwarmer van de G8 bijeenkomst media juni een G8 Social Impact Investment Forum (SIIF). De G8, de Groep van Acht grootste geïndustrialiseerde staten ontmoete elkaar jaarlijks voor economische en politieke overleg. Camerons SIIForum verzamelde sleutelfiguren van overheden, civil society en de private sector om het potentieel en de praktische kant van de inzet impact investment te evalueren om wereldwijde uitdagingen aan te pakken. Cameron noemt de Britse firsts: de Social Impact Bond, de Big Society Bank en presenteert 3 nieuwe initiatieven: -1- belastingvoordeel voor sociale investeringen; -2- de lang verwachte Social Stock Exchange en -3- steun voor lokale gemeenschappen voor lokale voorzieningen. (Community development)

Cameron licht eerst -3- toe: er zijn nu 311 community-owned shops waaronder pubs en café's, boekenwinkels, zwembaden, bakkerijen, boerenmarkten en zelfs breedband netwerken. Big Society Capital (de investerinmaatschappij van Big Society Bank) en de Big Lottery Fund (UK Staatsloterij) hebben 250 miljard UK£ toegezegd tot 2020. (Inclusief ondersteuning van financieel niet duurzame initiatieven.) Big Society Capital en the Big Lottery Fund ontwikkelen een 50miljoen UK£ Community Assets Fund met giften en leningen dat vanaf 2014 start met investeren.

Het -komende belasting voordeel -net zoals voor Venture Capital Investment ooit is gedaan- wordt een Social Investment Tax Relief. Dat wil zeggen de Consultation start op het SIIF. Volgens Big Society Capital kan dat -binnen 5 jaar- een half miljard UK£ extra investeringen opleveren

De London Stock Exchange is de eerste public equity beurs waar de toegevoegde sociale en milieu waarde van social investeringen inzichtelijk is voor geinteresseerde investeerders. De markt kapitalisatie van de 1e 12 Sociale impact ondernemingen op de Social Stock Exchange today is al 500miljoen UK£. De volgende 13 ondernemingen die in oktober toetreden brengen nog eens 700miljoen UK£.
Met dank aan de tweet van Antony BuggLevine @ABLImpact NB 90 leden van de GIIN en het netwerk van Big Society Capital hebben een Letter of Support aangeboden op het SIIF.


EVENTS

II in Den Haag
Boudewijn de Blij, directeur van Fonds 1818, spreekt 20 juni2013. over investeren als vorm van ondernemen pp een congres over maatschappelijk betrokken ondernemen in Den Haag: MovedBy. Organisatie: Slinger Den Haag, samen met Gemeente Den Haag en PEP. Het thema van 2013 is succesvol én betrokken ondernemen in Den Haag: een prima deal! Fonds 1818 is op deze dag aanwezig om te praten over de mogelijkheden die het fonds ondernemers biedt zoals het investeren in bedrijven die passen bij de missie en het ondersteunen van betrokken ondernemerschap. Meer informatie op: fonds-1818-maatschappelijk-ondernemen Locatie Hoofdkantoor ANWB Wassenaarseweg 220 12.30-18.30 uur, entree 95Euro.

Fonds 1818
Fonds 1818 is een van de grootste vermogensfondsen in Nederland met bijna 450 miljoen Euro vermogen waarvan bijna 2/3 duurzaam belegd is en heeft in 2007 5% gealloceerd voor impact investing (II). Fonds 1818 treed ook actief op als II promotor.

TBLI Club met Boudewijn de Blij
TBLI Triple Bottom Line Investing, de investors conference organisator voor private equity investeerders, houdt 26juni13 een TBLI Club bijeenkomst in Amsterdam. Ook daar spreekt Boudewijn de Blij, dan over "Performance and Risks of ESG-Investments"

25juni13 is de TBLI Club bijeenkomst in Parijs met als spreker Rufo Quintavalle, Private Investor and Director Agro-Ecological Investment Management, Franceover "Paving the Way: Impact Investing for Institutional Investors".

TBLI Club is een mini versie van de (regionale) TBLI conferences en houdt 4 x per jaar bijeenkomsten in Parijs en Amsterdam/ Niet persoonlijk lidmaatschap kost 500 Euro per jaar. Aanmelden en meer informatie: TBLI club


JOB

Triodos zoekt president commissaris
Volgens de Volkskrant is Triodos Bank al 2 jaar op zoek naar een president commissarois die benacaire ervaring heeft en de (Noot van de Blogger: antroposofische?) duurzaamheidsprincipes van de bank onderschrijft. Volgens de Triodos Band woordvoerder 'wel een lastige combinatie, ervaring in de bankensector en affiniteit met onze duurzame doelstellingen. We hebben met diverse kandidaten gesproken. Soms haakten zij af, soms hadden wij er geen goed gevoel bij. Daarom hebben we de huidige voorzitter Hans Voortman (vml WereldNatuurFonds Bank Mees&Hope) Natherbenoemd.' Dat is in strijd met de regels voor goed bestuur merkt de Volkskrant op, omdat deze voorziter al 12 jaar zit. Bron: Volkskrant

Meer vacatures op jobs.thegiin, nb deze zijn veelal in de VS.


GELEZEN

Present risks, future rewards: Shared Reflections on Building the Market for Impact Investing, ImpactAssets issue brief exploring critical concepts in impact investing nr 8, door Jed Emerson en (collega) Lindsay Norcott (2012 of later)

Impact Assets is een US non-profit financiële dienstenverlener die is opgezet om (investerings) kapitaal aan te trekken (katalyseren) voor optimaal milieu, sociale en financiële impact en zo de hardnekkigste problemen van de wereld te helpen oplossen. Vice-president en auteur van de IA Issue Briefs is Jed Emerson, bedenker van blended value is ook bekend als auteur van het II overzichtswerk Impact Investing, Transforming How We Make Money while Making a Difference (Wiley, sept 2011) zie IINieuws 15okt2011 of PAGINA Gelezen-bronnen. Deze Issue Brief is een korte update van dit boek.

II fast forward
In het voorwoord memoreren de auteurs hoe hard impact investing zich ontwikkeld heeft de afgelopen 3 jaar. Er zijn investeringsproducten ontwikkeld om impact kapitaal aan te trekken, er is een infrastructuur gecreëerd voor efficiënte bemiddeling en nieuwe organisaties ondersteunen sociale ondernemers bij de creatie van de II pipeline en de potentiële deal flow voor impact investors. De effectieve branding van impact investing, heeft het beeld een beetje vertekend, er is sprake van een hype en ondanks de zwakke -zich nog ontwikkelende- schakels in het fenomeen is het enthousiasme groot.

II struikelblokken
Toch is er natuurlijk ook sprake van kinken in de kabel. Welk middel is geschikt voor welke taak/stap?; er is vrees dat middelen voor II worden ingezet en onttrokken aan aanpalende aandachtsgebieden; de rol van de filantropische sector als mede investeerders/subsidiegever wordt onderbelicht; en er is angst voor mission drift: onderweg raakt II verwijderd van de oorspronkelijke doelstellingen. Noot van de Blogger: Afhankelijk van de doelstellingen kan dat zijn het bedienen van de BoP, het miljard armste mensen op aarde, het wegnemen van falende marktmechanismen, optimale impact door opschaling en financieel rendement dat bij voorkeur revolverend wordt benut.

Het advies van de auteurs: wees bedachtzaam; beoordeel hoe de ter beschikking staande middelen optimaal benut kunnen worden; houd rekening met de (machts)verhoudingen tussen de investee en de investeerder en erken dat II geen wondermiddel is, maar een instrument dat kan bijdragen aan he6t oplossen van maatschappelijke tekorten.

From here to eternity and beyond
Verwijzend naar de II ''gids'' van het Monitor Institute uit 2009 ''Investing for Social and Environmental Impact'' (zie IINieuws 24mrt11 en IINieuws 4april11
of monitorinstitute/InvestingforSocialandEnvImpact (pdf) bespreken de auteurs vervolgens de 4 aspecten voor een bloeiende II sector:
het vergroten van de deal flow (door capacity-ontwikkeling bij sociale ondernemingen);
het aanboren van kapitaalbronnen; door de pionierskloof met ''enterprise (venture) philantrhropy'' te overbruggen, het belang van ''Seed stage'' investeringen (< 100,000 US$) te benadrukken en door filantropisch kapitaal te ontsluiten o.a. door de fiscale voordelen van Programme Related Investments in de VS, door institutionele investeerders aan te trekken door overheidsbeleidswijzigingen, door overheidsfinanciering voor intermediairen, door belastingvoordelen voor impact investing, door het ontwikkelen van II-producten voor de publieke markt;
het verbeteren van de bemiddeling en coördinatie (door creatief en compleet -toereikend- kapitaal te benutten, geavanceerde ''deals-structuring'' en “stacked” kapitaal. Denk aan slow kapitaal, hybride vormen van investeren en subsidiëren, Blogger: revolverende fondsen? En overkoepelende investeringsstrategieën die 'impact' als doel hebben en allerlei mogelijke investeringsopties benutten), de creatie van umfeld analyses en het uitwisselen van informatie;
het bouwen/ontwikkelen van een infrastructuur voor de II sector (besteedt anadacht aan human resources: talentontwikkeling en incentives, het uitbouwen van deal-brokering mogelijkheden, aanvullende inventarisatie van effectieve impact incentives, beloningen, benchmarks en risico/rendement prijsstelling, doorgaan met de ontwikkeling en het gebruik van Impact Reporting & Investment Standards (IRIS) met de nadrukkelijk opmerking niet langer af te wachten tot alles af en perfect is maar mee te werken aan de ontwikkeling van verbeterde effectieve meetsystemen en oog te hebben voor oa de SROI Social return on Investment methodiek.

Samenvatting
Er is veel werk te doen, maar veel verschillende stakeholders zetten hun talenten en assets in om II te ontwikkelen. Ondanks de snelle sprint van de afgelopen paar jaar, is de ontwikkeling van II een marathon. Af en toe een pauze om het afgelegde traject te overzien en de strategie voor het volgende deel bepalen zal blijvend resultaat hebben.
Website impactassets/issue-briefs Rapport (18pag, pdf) Impactassets/IssueBrief8: Present Risks, Future Rewards: Shared Reflections on Building the Market for Impact Investing.


CASE

Het Oogfonds
Het Oogfonds werft al 65 jaar fondsen op het gebied van blindheid,  slechtziendheid en oogaandoeningen. Meer dan 350.000 Nederlanders zijn slechtziend of blind. Dit aantal neemt schrikbarend toe, door vergrijzing en een grote stijging van het aantal mensen met diabetes. En dat terwijl ernstige slechtziendheid of blindheid maar liefst 7 van de 10 keer voorkomen kan worden! Het Oogfonds wil een halt toeroepen aan vermijdbare blindheid en slechtziendheid door goede voorlichting, wetenschappelijk onderzoek* en preventieve screening. Daarnaast ondersteunt het Oogfonds de volwaardige deelname van slechtzienden en blinden in de maatschappij door belangenbehartiging en werkt aan toegankelijkheid. *Voor het toekennen van subsidies voor medisch wetenschappelijk onderzoek, ruim 2 Euro ton in 2012, werkt het Oogfonds samen met andere fondsen.

Inkomsten en vermogen
Het Oogfonds is een 'kleintje' in vergelijking met andere Nederlandse gezondheidsfondsen: de jaarlijkse baten zijn ruim anderhalf miljoen Euro. Het Oogfonds is ook niet de enige fondsenwerver op het gebied van slechtziend- en blindheid. De Vereniging Bartimus-Sonneheerdt die zich ook inspant voor mensen met een visuele beperking, in Nederland als daarbuiten, haalt 5 miljoen Euro per jaar op. De St Koninklijk-Nederlands-Geleidehonden-Fonds haalt ruim 6 miljoen Euro per jaar op. 
 
Vermogen
Met 1,64 miljoen Euro aan baten realiseerde het Oogfonds in 2012 bijna 244.00 Euro inkomsten uit vermogen, een mooi resultaat van 10% van de 2,4 miljoen euro vermogen. Noot van de Blogger: Het Oogfonds meldt in de jaarrekening van gerealiseerde en ongerealiseerde (bijna 60% van de inkomsten uit vermogen) koerswinsten.
Het Oogfonds heeft dus nogal hoge reserves, 150% van de jaarlijkse inkomsten en ze worden wel keurig gespecificeerd op pag 13 van de jaarrekening. De continuïteitsreserve bedraagt met 8 ton 50% van de jaarinkomsten dat is conform de brancheregels van de VFI. De reserve voor belangenbehartiging, lobby, PR) is met 9 ton nogal hoog en is om het werk van de belangenorganisatie de oogvereniging in de toekomst blijvend te kunnen ondersteunen door subsidie te verlenen voor de basisorganisatie.

Beleggingsbeleid
In 2012 heeft het Oogfonds haar beleggingsbeleid aangepast en gekozen voor duurzaamheid. “Er is gekozen voor beleggingen in bedrijven die hun verantwoordelijkheid nemen op het gebied van economische, sociale (waaronder gezondheid) en omgevingsduurzaamheid”. Specifiek voor de missie is een extra bepaling opgenomen: ''Omdat roken een negatieve invloed kan hebben op het gezichtsvermogen is de tabakssector uitgesloten”.

Van de overige duurzame sectoren is steeds gekozen voor de bedrijven en fondsen die het beste presteren op het gebied van duurzaamheid”.
Noot van de Blogger: ik ben nog niet eerder een goed doel tegengekomen dat specifiek kiest voor de bedrijven die het beste presteren op het gebied van duurzaamheid. Het is interessant, ik heb me altijd afgevraagd waarom er geen beleggingsfondsen en/of eft's zijn die zich alleen richten op deze categorie.

Naast het directe rendement op de beleggingen staat het defensieve karakter van het beleggingsbeleid en een voorzichtige afweging van risico en rendement voorop. Het beheer van de beleggingsportefeuille is uitbesteed aan ABNAMROMeesPierson dat jarenlange ervaring heeft op het gebied van duurzaam beleggen”. Bijna de helft van de beleggingen is in obligaties, de andere helft in aandelen en het verschil in -niet toegelichte- alternatieve beleggingen.

In cijfers:
De uitgekeerde rente van obligaties was in 2012 (afgeronde bedragen) 42.500 Euro, de opbrengst (dividend) van aandelen 23.000 Euro, de Rente op bankrekeningen 14.000 Euro, de (niet gerealiseerde of geboekte) Koersresultaten op obligaties 10.000 Euro, de Gerealiseerde koersverschillen aandelen 18.000 en de Ongerealiseerde koersresultaten op aandelen 136.000.

Impact Investor!
Onder het kopje Niet in de balans opgenomen activa op pag. staat iets heel spannends: Het Oogfonds is impact investor! Financieel nog niet zo succesvol maar een prachtig product lijkt mij en er is kans op dividend. (Pag 14) 'Het Oogfonds heeft in verband met haar bijdragen (er is in 2011 en 2012 8000 euro subsidie gereserveerd) aan het i-cane project certificaten verkregen. Deze certificaten hebben een nominale waarde van € 32.000 en geven alleen recht op dividend. Gezien de fase van ontwikkeling waarin de i-Cane verkeert worden er op korte termijn geen positieve financiële resultaten van i-Cane Social Technology BV verwacht. Daarom is voor deze certificaten geen waarde opgenomen op de balans'. Het Oogfonds is bepaald niet de enige subsidiegever, sponsor van dit sexy project, de lijst staat op: i-cane.nl/sponsors

Conclusie
Het Oogfonds heeft keurig duurzaam beleid en op maat gezien de uitsluiting van tabakssector. De opvallende keuze voor best-in-class bedrijven heeft ze in 2012, het hersteljaar na horribilis beursjaar 2011, geen windeieren gelegd. De subsidie in I Cane die certificaten heeft terug gegeven is een mooi voorbeeld van een impact investment.

Vragen en reacties naar impactinvestmentnews apestaartje yahoo.com of onderaan dit blog.


PS hvorfor har jeg så mange Norske besøkende på bloggen min?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten