29 juni 2013

Impact Investing Nieuws 1juli 2013

Deze keer: 2 Belgische microkredietfondsen, Morningstar over lichtgroene fondsen, PGGM ontwikkelt ESG-gericht beleggingsbeleid, maar II stagneert, ASN: winst daalt, maar de bank groeit, crowdfunding onderzoek: samen investeren, GIIRS rating voor Bamboo Finance, FT IFC sustainable finance en II awards, BNR en Beleggers Belangen onderzoeken duurzaam beleggen. 1e impact onderzoek van Hummels en ECCE naar DOEN investering. De Nierstichting ontwikkelt kunstnier door innovatieve financiering, DOEN en Tendris groeifinanciering voor TheMotion en Theater Fonds geeft bankgaranties. Events: PYMWYMIC members en Partnering for Global Impact® in Lugano.

MARKET 1

Microkredietfondsen in België
In België zijn 2 microkredietfondsen die net als het in Nederland actieve Oikocredit (1,5%) en ASN microkredietfonds (4% in 2012) uitkerend zijn: Incofin en Alterfin. Moneytalk.knack.be geeft een korte profiel schets (aangevuld door de Blogger). Incofin en Alterfin worden aangeboden ‘impact investing’: hoogdravend, maar er schuilt een ingenieus concept achter. Incofin investeert in microfinancieringsinstellingen in meer dan veertig ontwikkelingslanden. Alterfin verschaft kapitaal aan microkredietinstellingen en verenigingen van fairtradeproducenten, voornamelijk in Latijns-Amerika. Beide willen de levensomstandigheden in de landen waarmee ze samenwerken verbeteren, zonder buitensporige financiële risico’s te nemen. Aan elke investering gaat dan ook een grondige financiële analyse vooraf.

De koers van Incofin is 130 euro, het wisselend dividend 2,5%  
Meer op: Incofin.be
De koers van Alterfin is 65 euro, het wisselend dividen was 3.75%. 
Meer op: Alterfin.be

Voor beiden geldt dat de eerste 190 euro van dividend vrij van roerende voorheffing en (in België) belastingvermindering is van 5%. Er zijn echter voorwaarden voor optimale belastingvoordelen (in België) bij inschrijving in 2013): de gestorte sommen moeten minimaal 437,50 euro (7 aandelen) bedragen in 2013. De belastingvermindering bedraagt maximaal 320 euro in 2013, wat voor Alterfin overeenkomt met een investering van 6.437,50 euro (of 103 aandelen). De aandelen moeten, behalve bij overlijden, gedurende ten minste 5 jaar ononderbroken in het bezit blijven van de inschrijver. Elke echtgenoot heeft recht op de volledige vermindering, indien de aandelen op zijn/haar persoonlijke naam zijn uitgegeven.
Noot van de Blogger: In Nederland is het fiscale voordeel voor duurzaam beleggen, dus ook in microkredietfondsen, per 1jan13 vervallen. Er is slechts extra belastingvoordeel van maximaal 1,9% op de sociaal-ethische beleggingen die u op 1jan12 in bezit had.

Meer microkredietfondsen bij buren op: Sustainable-investment.org NB daar staat niet of ze uitkerend zijn en de aankoopkosten zijn vrij hoog: tussen de 3 en 5%.

MARKET 2

Morningstar over (licht)groen beleggen
Morningstar's Han de Vries schrijft eind juni over licht groene fondsen in haar e-nieuwsbrief. Aanleiding is de relatieve populariteit van duurzaam beleggen, het (Noot van de Blogger blijvend) fiscaal voordeel voor groen fondsen, de grote aandacht in de media, Maxima's inzet voor microkrediet en de (groeiende) aanwezigheid van ASN en Triodos bank.

Morningstar bevestigt nog even het hardnekkige vooroordeel* dat duurzaam beleggen minder rendement oplevert: ''Helaas wordt de duurzame (later gespecificeerd als groene) insteek niet in elke categorie uitbetaald in financieel rendement.. en ... in sommige categorieën hebben beleggers flinke klappen moeten verduren''. Het wordt wel onderbouwd: “Het zwaarst getroffen werden beleggingsfondsen die zich volledig op een duurzame sector richten zoals wind- en zonne-energie”... ''De afgelopen 5 jaar zat er bijzonder veel tegen. De risico-averse markt prefereerde grotere, stabielere ondernemingen boven kleine bedrijven met een onzekere toekomst. Aan de ene kant zorgen overheidssubsidies voor overcapaciteit in sommige bedrijfstakken zoals zonnepanelen en bezuinigingen gingen vaak ten koste van het duurzaamheidsbudget.

Morningstar noemt ook kleine lichtpuntjes. Wereldwijd beleggende “lichtgroene” aandelenfondsen (fondsen die breed beleggen in conventionele bedrijven maar met een screening op duurzaamheid) wisten over de afgelopen 3 en 5 jaar gemiddeld een beter rendement te boeken dan vergelijkbare beleggingsfondsen zonder duurzame inslag. Dit ging wel gepaard met een iets hogere volatiliteit. Helaas valt het plaatje weer (vet door Blogger) negatief uit voor duurzame aandelenfondsen die in ‘Europa’ en ‘opkomende landen’ beleggen. In beide categorieën deden duurzame fondsen het iets slechter over drie en vijf jaar ten opzichte van niet-duurzame fondsen. Voor duurzame obligatiefondsen is het een gemengd beeld, terwijl duurzame mixfondsen het vrij goed deden”.

Underperformance door hoge kosten
Morningstar verklaart de underperformance door de 'relatief hoge kosten (Total Expense Ratio)', verklaard doordat duurzame fondsen meer onderzoekskosten met zich meebrengen. ''Maar de hoge kosten maken het voor de fondshuizen een stuk moeilijker om hun vaak gebezigde stelling waar te maken, dat duurzaam beleggen niet (vet door Blogger) en koste gaat van het rendement.” In het artikel ook een tabel met de prestaties van 17 duurzame fondsen en links naar Morningstar artikelen. Bron: Morningstar.be/duurzaam-lichtgroene-beleggingsfondsen-zijn-lichtpuntjes
* zie II Marketing BNR onderzoek


MARKET 3

PGGM in 2012 II consolidatie
Al eind april kwam het Duurzaam Jaarverslag van pensioenuitvoerings-organisatie PGGM uit. De VBDO tipte het recent in haar (leden) LinkedIn groep, mede naar aanleiding van het feit dat het extern, onafhankelijk ge-audit is, door KPMG*. (Onderaan een beschrijving). Dit is nog een uitzondering, waar nogal voor wordt ge-lobbiet.

De grootste institutionele impact investor?

PGGM beheert voor 2,5 miljoen mensen, die zijn aangesloten bij vijf pensioenfondsen waaronder mijn pensioenfonds Zorg & Welzijn, ruim 133 miljard Euro pensioenvermogen. In 2012 bekeek ik ook het PGGM Jaarverslag omdat het niet alleen een grote (pensioen)vermogensbeheerder is, maar ''misschien wel de grootste impact investor van de Nederlandse institutionele investeerders''. Meer in
 IINieuws 1juni12 Noot van de Blogger: Zelf noemen ze het niet zo, maar ESG-gericht. PGGM meldde over 2011 een groei van haar ESG mandaten met 27% naar 4,7 miljard Euro. Dat betrof de responsible equity portfolio, microkrediet (afbouw), private equity mn in cleantech (AlpInvest) en regionale ontwikkelingsfondsen, onder infrastructuur valt duurzame energie en onder real assets carbon credits en duurzame bosbouw.


Visie PGGM

''Verantwoord beleggen is een integraal onderdeel van de beleggingsovertuigingen van PGGM en de pensioenfondsen waarvoor wij beleggen. Wij wegen mens, milieu en maatschappij mee in de beleggingsbeslissingen en gaan in gesprek met ondernemingen en financiële partners. Wij handelen vanuit de overtuiging dat financieel en maatschappelijk rendement kunnen samengaan. Wij beseffen dat dit een proces is waar het eindstation nog niet van is bereikt” (Intro van het voorwoord DZJV 2012).


In het duurzaam jaarverslag over 2012 destilleer ik de evolutie van een institutioneel belegger die duurzaam belegt door uitsluiting (en engagement) naar mijn definitie: ''not the 10% worst in class'' (de eigen ESG index) en een beetje als impact investor. In 2012 is er echter een afname van de impact investments met een half miljard en het percentage daalde van 4,1 naar 3,2%. De ambitie was om in 2012 op 5,2 miljard Euro te komen en de ambitie in 2013 is meer dan 500miljoen Euro nieuwe ESG gerichte investeringen te doen.
2012 wordt gepresenteerd als een jaar waarin het beleid opnieuw is gedefiniëerd, opgezet en wordt geïmplementeerd. Interessant is de tabel op p. 13 waarin PGGM haar ambities schetst: wat we niet willen (resulteert in uitsluiting volgens mij vanwege compliance wettelijk verbod0)– wat we willen verbeteren (ESG integratie, engagement) -wat we wel willen: Duurzaam beleggen en waarde creatie. Die categorie omvat 3,2% van het beheerd vermogen ofwel 4,256 miljard Euro en weer in responsible equity, private equity, infrastructuur en real assets. Op pag 26 staan de investeringen met een toelichting, maar zonder de bedragen.

Bron: De jaarverslagen staan op PGGM/Verantwoord_beleggen of de pdf (62 pag) PGGM/Verantwoord Beleggen Jaarverslag 2012.
* In het jaarverslag beschrijft KPMG op pag 58 Wat hebben wij gedaan?
Wij hebben ondermeer de volgende werkzaamheden uitgevoerd: Het uitvoeren van een risico-analyse, waaronder een media-analyse, ter verdieping van ons inzicht in de relevante onderwerpen en vraagstukken met betrekking tot verantwoord beleggen voor PGGM in de rapportageperiode; Het evalueren van de geschiktheid van de eigen rapportagerichtlijnen van PGGM; Het evalueren van de opzet en implementatie van systemen en processen voor informatieverzameling en –verwerking voor de informatie in het Verslag; Het afnemen van interviews met relevante medewerkers op groepsniveau over strategie, het beleid, de communicatie en het management in relatie tot verantwoord beleggen en andere medewerkers op groepsniveau die verantwoordelijk zijn voor het leveren van de informatie in de informatie in het Verslag; Het beoordelen van interne en externe documentatie, op basis van deelwaarnemingen, om vast te stellen of de informatie in de informatie in het Verslag voldoende is onderbouwd;

MARKET 4

ASN bank in 2012
ASN Bank, de duurzame dochter van SNS bank meldt in haar jaarverslag over 2012 een aanzienlijk winstverlies van 51 naar bijna 35miljoen (-32%). De bank verwijst naar de daling van de rentemarges: meer ASN klanten spaarden meer, maar de opbrengsten groeiden niet mee. Ook de inkomsten uit beleggingen daalden met 87,5% van 2,3 mln naar 293.000. Mn de boekwinst op de verkoop van staatsobligaties speelde hier een rol. In 2012 moest ASN bovendien bijna 6 ton goodwill afboeken op ASN vermogensbeheer. (Bron FD)

Beleggen
Het ASN Duurzaam Mixfonds won in november de Groene Stier voor het beste duurzame beleggingsfonds (zie IINieuws 15nov12);
Het ASN Duurzaam Aandelenfonds haalde 13,9% rendement;
Het ASN Milieu & Waterfonds 10,6%;
Het ASN Duurzaam Small & Midcapfonds 18,18%;
Het ASN Duurzaam Obligatiefonds 6,96%;
Het ASN Duurzaam Mixfonds 10,58%;
Het ASN-Novib Microkredietfonds 5,51%; en
het ASN Groenprojectenfonds van 5,69%.
In 2012 bedreef de ASN Bank als aandeelhouder ‘engagement’ dialoog met 116 bedrijven.

Verdere groeicijfers en andere prestaties:
Het totale vermogen onder beheer groeide met 9% naar bijna 11,2 miljard Euro, waarvan bijna 10 miljard bank- en spaartegoed.
Het aantal klanten groeide tot meer dan 587 duizend, ondanks de opheffing van de spaarloonrekening.
Het aantal betaalrekeningen passeerde in 2012 de grens van 100 duizend.
MarketResponse riep de ASN Bank in 2012 weer uit tot klantvriendelijkste bank van Nederland.
Klanten van de ASN Bank waren volgens de Consumenten Geldgids het meest tevreden. Zij beoordeelden ASN Online Bankieren met een 8,5, de kosten met 8,2 en de medewerkers met 8,3.
De ASN Bank scoorde in 2012 positief op alle thema’s en sectoren waarop de Eerlijke Bankwijzer banken beoordeelt.

In het kader van de missie om bij te dragen aan de verduurzaming van de samenleving investeerde ASN Bank ruim 2,5 miljoen Euro in (projecten van) 8 maatschappelijke partners die zijn gekoppeld aan de duurzame thema’s van de ASN Bank (eerlijke handel, tegen kinderarbeid, tegen wapenindustrie en duurzame energie). Bronnen FD en Persbericht ASNBank of Lees het ASN Bank jaarverslag van 2012


CROWDFUNDING

Crowdfunding: samen projecten mogelijk maken
26 juni presenteerde een groepje crowdfunding evangelisten* het eerste nationale crowdfunders onderzoek. De conclusie: Nederlanders zien crowdfunding bovenal zien als een nieuwe mogelijkheid om projecten samen financieel mogelijk te maken. De 'investering' is belangrijker dan marketing van het product of de dienst. Investeerders worden graag op de hoogte gehouden over de voortgang en volgens de onderzoekers ''lijkt er sprake te zijn van een hoge mate van vertrouwen in crowdfunding als financieringsmiddel''.

38% van de respondenten heeft al eens via crowdfunding financieel bijgedragen aan projecten en mensen die meerdere projecten hebben ondersteund, hebben dit vaak via verschillende platformen gedaan. Van de voor impact investing relevante platforms zijn het Amerikaanse Kickstarter en het Nederlandse crowdaboutnow (met AFM vergunning als beleggingsinstelling) de bekendste. Als sprake is van een financiële tegenprestatie, wordt meestal tussen de 51 en 100 Eeuro geïnvesteerd. De gemiddelde investering met een financiële tegenprestatie bedraagt tussen de 51 en 100 Euro, een investering met een tegenprestatie tussen de 11 en de 50 Euro en een gift bedraagt tussen de 11 en 25 Euro.

De fondsenwerving vindt mn plaats via peer to peer communicatie: direct contact tussen personen (28%: social media, 19%: mail, 17%: face to face en ook via de telefoon) Niet via traditionele offline massamedia.
37% had geen relatie met de fundseeker/investee, 33% een oppervlakkige (kennis, klant, zakelijk), 19% was fan, 14% had een warme/hechte relatie (familie of vriend) met de fundseeker en 8% was bezoekers. 87% vindt de passie van de persoon/personen achter het project het (zeer) belangrijk. De wijze waarop het verzoek gedaan wordt is het belangrijkst, de tegenprestatie het minst belangrijk. Noot van de Blogger: crowdfunding tegen een financiële tegenprestatie heeft slechts een vijfde/kwart marktaandeel binnen crowfunding. Als niet wordt bijgedragen is dat een gevolg van: geen geld hebben, een project is niet interessant of de wervingsperiode is al afgesloten (13%). Ook wordt omslachtigheid als reden genoemd (12%)

De relevante II feiten komen mn uit de samenvatting, het hele onderzoek 28 pag. is beschikbaar via Creative Commons (voor niet commerciele doeleinden). Link persbericht crowdfundingonderzoek Rapport 28pag met aanbevelingen: Documents/Samen_mogelijk_maken Andere details staan in IINieuws >


FACTS & FIGURES

GIIRS rating voor Oasis (II) Fund
Bamboo Finance bedreef wat PR met de 'quintile' vermelding van haar Oasis Fund in het GIIRS, het Global Impact Investing Rating System. GIIRS is niet erg scheutig (meer) met perscommunicatie. Afgelopen maart was er geen halfjaarlijks Q1 Update de laatste informatie is over Q3 12 uit oktober 2012. Zie IINieuws-1nov11. Wel vond ik per ongeluk(?) Een Nederlandse impact investing opportunity AfricaJUICE BV, van The Globe Urban Offices in Den Haag. Op de website staan opportunities voor investors. (Non responsive)

Oasis Fund
Bamboo meldt dat het Oasis Fund in de top kwintiel (11?) staat van de 53 (52) impact investing fondsen met samen ruim 2,7 miljrd US$ investeringen die een rating hebben gekregen van GIIRS. BambooFinance en haar OasisFund, zijn pioniers in microkrediet en impact investing. Ze zijn gespecialiseerd in asset management en microkrediet en gericht op positieve sociale impact met 2% boven marktrendement (LIBOR) voor haar microkrediet afdeling.
Met 127 van max 200 punten scoort het Oasis Fund volgens haarzelf dankzij de rigoureuze investeringscriteria en het E(nvironment) en S(ocial) screening proces. De 11 beoordeelde ondernemingen in de 15 in de portfolio van het Oasis Fund presteren beter dan de benchmark in Community Impact met bijna 15 punten. Community kijkt naar: lokaal, diversiteit/breed bezit en charitas/ directe dienst. Alle ondernemingen kregen punten voor het leveren van een heilzaam sociaal product of dienst, omdat zij een underserved of in-need bevolking bedient waarvan 80% een laag inkomen heeft, (erg) arm is, op het platteland woont of geen toegang had tot het product of de dienst. 25% van de klanten van de ondernemingen heeft minder dan 2 US$ per dag te besteden en 7 ondernemingen kregen punten voor de milieuprestaties van haar producten. De ondernemingen creëerden in 2012 bijna 1400 nieuw full- en part-time banen, hebben nu 5500 medewerkers en 225 toeleveranciers. Noot van de Blogger: vanwege de GIIN IRIS Data brief waarin staat dat de impact investing sector slechts 2,5% vrouwelijk medewerkers heeft, heb ik Bamboo Finance gevraagd naara hun m/v verdeling: 60% vrouwen, ofwel 24 keer beter dan het gemiddelde. Ze waren aangenaam verrast. Zie IInieuws 15juni13


MEDIA

Sustainable Finance Awards
De Financial Times en de International Finance Corporation (het social enterprise investeringsonderdeel van de Wereldbank) hebben weer de jaarlijkse sustainbility awards uitgedeeld. Herman Mulder, 'World Connector' voormalig director general bij ABNAMRO zat in de jury. Er zijn verschillende categorieën en regio's. Dit jaar zijn onderscheiden:

Sustainable Bank van 2012 Afrika/Midden Oosten: Standard Bank, Zuid Afrika. Duurzaamheid is onderdeel van de dagelijkse bedrijfsvoering, zoals de milieu voetafdruk beperken, medewerkers diversiteit (bijna de helft van de managers zijn vrouw en 37% van de senior managers zijn zwart.

Speciale Aanbeveling voor Leiderschap in het Midden Oosten: Bank of Palestine. Focus op micro, small and medium-sized businesses, jonge mensen, gender (vrouwen) inclusie en financiering voor groene energie en afval water behandeling.

Sustainable Bank van 2012 Amerika's winnaar: Banco Santander, Brazilië Santander heeft 3 duurzaamheid thema's: inclusie, onderwijs en social enterprises. Het is de grootste (particuliere) microkredietverlener met 120miljoen US$ aan 118.000 cliënten waarvan de meerderheid vrouw is. Het gaf zijn 18,000 beurzen aan studenten aan 435 universiteiten en colleges. Het leende 1.1miljard US$ aan sociale en milieu projecten.

Sustainable Bank van 2012 Azië: Sumitomo Mitsui Banking Corp., Japan. SMBC’s duurzaamheid strategie heeft 4 doelen: leningen om eco-vriendelijke projecten te ontwikkelen in de regio (Azië-Pacific); steun voor innovatie in duurzaamheid; de rol van vrouwen SMBC vergroten; en promotie van nieuwe groene business. In 2012 was het betrokken bij hernieuwbare energie deals voor wind parken in Zuid Afrika en Chili, geothermische energie in Indonesië en zonne energie in Marokko.

Sustainable Bank van 2012 Europa: GLS Bank, Duitsland. GLS Bank beschrijft zichzelf als de 1e sociale en ecologische universele bank. Het biedt bankproducten, financiering en investeringen tot 'chari' dienstverlening. De balans groeit met 20-33% per jaar en het heeft 143,000 klanten. Winst is het resultaat van de strategie, niet het doel. Noot van de Blogger: ASN en Triodos zijn veel groter, maar groeien minder hard.)

Speciale Aanbeveling voor Leiderschap in Oost Europa: Center-Invest Bank, Rusland. Center-Invest heeft werkt met internationale financiële instituties om 'best practice' voor duurzame financiële dienstverlening te introduceren in Zuid Rusland. Het is de 1e Russische bank die energie efficiency projecten financiert, het helpt nieuwe technologieën introduceren bij haar agribusiness cliënten en organiseert netwerk events voor vrouwen. Haar business model voor duurzaam bankieren was erg winstgevend: 16% return on equity in 2012.

Sustainable Global Bank van 2012: Banco Santander, Spanje. Santander gelooft dat hoger onderwijs sociale en economische ontwikkeling kan helpen en de spanning tussen milieu en economie in bedrijf en maatschappij laten verminderen. Haar universiteiten divisie bouwt lange-termijn strategische allianties met universiteiten en ontwikkelt producten op maat voor studenten en koestert internationale samenwerking. In 2012 gaf het bijna 32,000 studenten beurzen, giften en stages.

Sustainable Investor van 2012: Impax Asset Management, VK. Impax funds investeert in innovatieve bedrijven in energie efficiency, alternatieve energie, grondstof hergebruik, schoon water, voedsel en landbouw. In 15 jaar is het vermogen onder beheer gegroeid van 25miljoen naar 2.1miljard US$. De fondsen zijn geïnvesteerd in bedrijven die een multiplier hebben om meer impact te creëren. Het heeft (aparte) mandaten van pensioenfondsen en andere institutionele investeerders.

Speciale Aanbeveling: LeapFrog Investments, Mauritius. LeapFrog investeert in financiële dienstverleners aan the next billion emerging consumers (het miljard armste mensen op aarde) Haar portfolio verdubbelde in omvang in 2012 en bereikt/bedient nu 21.9 miljoen mensen met verzekeringen en spaarproducten om aan de armoede te ontsnappen. Inkomsten groei van gemiddeld 20% in haar portfolio ondernemingen.

Prestatie in Impact Investing (gesponsored door de UK Department for International Development): Root Capital, VS. Root Capital is een non-profit sociaal investerings fonds dat kapitaal leent aan “the missing middle” in ontwikkelingslanden: landbouw/agribusiness die te groot zijn voor microkrediet. Het promoot klimaat-slimme-praktijken, geeft financiële training en versterkt markt relaties voor kleine boeren. Het streeft naar volledige dekking van de kosten van haar portfolio in 2016 en financiering aan te trekken van commerciële financiële instituties.

Sustainable Investment van 2012: WHEB Partners & Resysta Int., Duitsland. WHEB Partners financierde een 'buy-out' van Resysta, dat een substituut voor tropisch hardhout maakt van rijstkaf (schillen) en herstructureerde het bedrijf voor internationale expansie. Rijstschillen zijn een van de grootste bijproducten van voedsel. Meestal wordt het gestort of verbrand met luchtvervuiling als gevolg. Resysta’s verkoop is vervijfvoudigd, waardoor de vraag naar tropisch hardhout afneemt.

Technology in Sustainable Finance winnaar: M-KOPA, Kenia. M Kopa biedt mobiel bankieren via mobiele telefonie en maakt solar-LED-lampen beschikbaar en vervangt CO² uitstotende kerosine lampen. Met een kleine aanbetaling kunnen klanten de lampen gebruiken als ze tegoed hebben en worden eigenaar na een preset total (totaal consumptiebedrag?). M-KOPA’s business model kan gebruikt worden om elk product of dienst te leasen dat een aan-uit knop heeft.

Speciale Aanbeveling: Etisalat, VAEmiraten. Etisalat lanceerde in 2012 een volledig inter-operable, open-loop mobiel commercieel platform: “Flous” in Afrika, het Midden Oosten en Azië. De doelgroep zijn mensen zonder bankrekening, die weinig bankproducten afnemen en ''fully'' banked klanten. Haar aanbod: vaste, zakelijke en salaris betalingen, binnenlandse en internationale money transfers, ticket aankoop en overheidsregelingen. Het kan ook gebruikt worden voor onderwijs, zorg en identificatie? doelen.

2 winnaars in prestaties in Inclusive Business: -1- Kenya Tea Development Agency. KTDA werkt met 562,000 kleine thee boeren in Kenia om hun productiviteit en kwaliteit te verbeteren en om te gaan met klimaatverandering en waterbesparing. Het verbeteren van de concurrentiepositie door certificering door de Rainforest Alliance voor 65 thee fabrieken. -2- En de Universiteit Minuto de Dios, Colombia. Uniminuto is een private universiteit gericht op hogere kwaliteit onderwijs aan jonge mensen uit de basi van de pyramide tegen betaalbare prijzen. Collegeld is gemiddeld minder dan 1000US$ per semester (haldf jaar). na 20 jaar is het gergoeid van een campus met 200 studenten naar bijna 80.000 studenten op 48 lokaties door het hele land.

Excellence in Sustainable Finance Weer M-Kopa (Technlogy winnaar).
Bron: FT.com


II MARKETING 1

Imago duurzaam beleggen verbeterd
BNR organiseerde 25juni13 een debat over Duurzaam beleggen en liet vooraf Intomart GfK onderzoek doen naar de belangstelling onder beleggers. ASN was mede opdrachtgever. Ruim een vijfde heeft nu, na de crisis, een positiever beeld van duurzaam beleggen, 7% is negatiever geworden. Ruim 10% van de ondervraagden belegt een groot deel van het vermogen duurzaam en 18 % is van plan dat te gaan doen. Vooral jongeren zijn van plan duurzaam te gaan beleggen dan ouderen. Maar beleggers vinden het lastig om daadwerkelijk duurzaam te gaan beleggen.

Thema's
Respondenten die duurzaam beleggen vinden mensenrechten, natuur en klimaatverandering de belangrijkste thema's. Het bonusbeleid van een bedrijf (typisch Governance onderwerp) wordt het minst belangrijk gevonden. Andere thema’s die genoemd worden zijn: arbeidsrechten, belasting en corruptie, wapens, dierenwelzijn, gezondheid en transparantie.

Rendement
De opvatting dat duurzaam beleggen minder oplevert blijft hardnekkig volgens de onderzoekers*. Vooral onder beleggers die vanaf 150.000 of meer euro. Als duurzaam beleggen evenveel rendement oplevert als niet-duurzaam beleggen, dan zou 56% van de ondervraagden overstag gaan maar de overige 44% ook dan nog niet de overstap zou maken. Hun bezwaren zijn niet onderzocht, volgens de onderzoekers kan de kennis van duurzaam beleggen onvoldoende op peil is. Nog geen derde weet wat er mee wordt bedoeld, ruim de helft heeft enige kennis van duurzaam beleggen en zo'n twintig procent weet niet wat het inhoudt. Noot van de Blogger: Ik ben wel benieuwd wat de BNR/Intomart GfK definitie dan is, duurzaam beleggen is -1- uitsluiting illegale of 'perfide' sectoren of bedrijven, -2- uitsluiten + engagement dialoog en/of -3- 'better' in class beleggen in duurzame bedrijven. In de praktijk is het vaak nog uitsluiting en evolueren beleggers en vermogensbeheerders door ESG integratie naar ''not the worst in class/better/best in class'' beleggen.

II Marketing 2

Kinderarbeid geen bezwaar
Belegger.nl liet ook een onderzoek doen onder beleggers. Haar uitkomsten: Een meerderheid van de beleggers geeft aan geen bezwaren te hebben om te beleggen in bedrijven die zich schuldig maken aan kinderarbeid, het schaden van de natuur, het doen van dierproeven, het produceren van clusterbommen of ziekte en/of dood veroorzaken. 300 beleggers werd gevraagd welke ethische criteria, eisen en bezwaren, zij hanteren bij hun investeringskeuze. Zoals bijvoorbeeld het promoten van gezondheid, voordelen voor het milieu of fairtrade.

Ruim 2/3 geeft aan ethische criteria te hanteren bij het maken van een investeringskeuze. De meeste genoemde bezwaren zijn tegen (reeds internationaal verboden) clusterbommen 29%, dan kinderarbeid of veroorzaakt ziekte of dood beiden 26% en de wapenindustrie 25%. Ruim 1/3 is bereid meer dan 1% rendement op te geven om de ethische criteria. Onderaan bungelt aanwezigheid in China met 4% vanwege de (ie schending van) mensenrechten. Positieve selectie wordt toegepast voor gezondheid (22%), respecteren van van mensenrechten en fairtrade (beiden 20%).

Profiel duurzame belegger
Kleine beleggers (belegd vermogen van 5 tot 10.000 Euro hanteren het vaakst ethische criteria, maar beleggers met een inkomen tot 12.000 euro, het minimuminkomen, houden zich nauwelijks bezig met ethische criteria (Noot van de Blogger of beleggen?). Hoger opgeleiden hanteren vaker ethische criteria dan lager opgeleiden, gepensioneerden vaker dan werkzoekende en alleenstaanden vaker dan samenwonenden. Toekomstige koerswinst, risico/rendements-verhouding, toekomstig dividend, duurzaamheid en de resultaten uit het verleden spelen een bovengemiddelde rol.


ACADEMIA

Effectstudies
ECCE, het European Centre for Corporate Engagement van de Universiteit Maastricht publiceerde haar 1e studie naar impact / effect in haar ECCE PROOF Impact Project (Presenting Results Outside Of Financial Impact).
Het PROOF Impact Project zal door case studies de verschillende mechanismen bij impactinvesteringen in kaart brengen. Hiermee worden investeerders geholpen bij keuzes.

Piepschuim
Mr Impact Investing Prof dr Harry Hummels en onderzoeker Alexender Röntgen voerden een impact analyse uit naar een investering van Stichting DOEN*. Ze onderzochten Ecovative Design LLC, dat Mycelium produceert, een 100% bio-afbreekbaar verpakkings- en isolatiemateriaal. Dit kan Styrofoam, het bekende witte piepschuim, dat uit fossiele brandstoffen wordt gemaakt vervangen. St DOEN wilde met de investering in Ecovative een oplossing stimuleren voor milieuonvriendelijke verpakkings- en isolatiematerialen. Daarnaast wil St Doen pioniers te steunen. De impact analyse laat zien dat St DOEN een 'brugfunctie' vervulde en dat de investering een aanzienlijke stimulans heeft gegeven aan de invoering van Ecovative’s platformtechnologie in de verpakkingsindustrie. Met de term 'brugfunctie' bedoelen de onderzoekers een impact investeringen die als katalysator werken, in dit geval om extern (groot)kapitaal aan te trekken. Hierbij werd voorkomen dat andere investeerders te veel controle kregen over het bedrijf. Ecovative begon met grants, giften, won (geld)prijzen en trok daarna equity investments aan. NB Financiële data zijn niet opgenomen in het onderzoek. * Over een andere DOEN investering onder CHARI: St DOEN investeert in oplaadpalen.

Impact ladder
De onderzoekers keken chronologisch naar de ontwikkeling van Ecovative vanuit ‘verlichting’, ‘adoptie’ en ‘doel bereikt' en schetsen 3 scenario's voor de toekomst. Het bevindt zich nu in een era of ferment,’ waarbij bestaande technologie wordt beconcurreerd en opschaling wordt bereikt door een (afgesloten) licensing contract. De succesfactoren: de prijs en duurzaamheid proposities. De grondstof is overvloedig aanwezig (abundance) en de afvalstoffen zijn niet schadelijk (cradle-to-cradle) De onderzoekers noemen dit strategically siding with nature. De bedrijfscultuur is als het product het verbindt de productie- en afzetketen en haar partners. De R&D afdeling ontwikkelt, de productieafdeling kijkt of het product goed genoeg is voor voldoende afzet (impact). Doel is de kern competentie uit te bouwen en nieuwe producten te ontwikkelen met (milieu)impact waarvan de afzet opschaalbaar is en door licensing aan anderen wordt opgepakt. Toekomstscenario's worden bepaald door Ecovative's vermogen haar proposities langdurig te bewijzen, de overstapbereidheid door de verpakkingsmarkt en organisatorische ontwikkeling van het bedrijfje naar een S-MEnterprise. (Samenvatting uit Executive Summary). De casestudie naar Ecovative Design LLC, Mycelium is downloadbaar voor mobiele apparaten zoals tablets en notebooks. Dit maakt printen van het rapport overbodig. Het volledige rapport staat op: Corporate-engagement

Chronisch zieken
De 2e PROOF Impact Project onderzoekt de impactinvesteringen van de Noaber Foundation in Vital Health Inc. Dat ontwikkelt software voor chronische patiënten voor omgaan met en monitoren van hun gezondheid. Deze studie wordt in het najaar van 2013 verwacht.
Meer over St DOEN op PAGINA Charity-cases-A-N (case study 11mei11)


CHARITIES & FOUNDATIONS

Nierstichting innoveert kunstnier(financiering)
Nierpatiënten moeten bij verminderde nierfunctie gemiddeld 3 keer in de week enkele uren dialyseren, maar een dialyse-apparaat haalt minder dan 20 procent van de afvalstoffen uit het bloed. Deze stoffen hopen zich op en zorgen voor misselijkheid, jeuk, kramp, uitputting en hart- en vaatziekten. De beste behandeling voor een nierpatiënt is een niertransplantatie, maar er is een tekort aan (orgaan)donoren en de wachttijd is lang. 20% van de mensen op de wachtlijst overlijden door hun verslechterde gezondheid.

Wachten of aan de Slag?
De afgelopen 70 jaar is aan de basis van de dialysetechniek nauwelijks iets veranderd. Doorbraken op dit gebied zijn echter noodzakelijk om de levensverwachting en levenskwaliteit van nierpatiënten te verhogen. De markt is risicomijdend en laat dit liggen. Ook het huidige zorgsysteem prikkelt niet tot innovatie... ”, aldus Tom Oostrom, algemeen directeur van de Nierstichting. Dus richt de stichting zich sinds enkele jaren op het realiseren van een draagbare kunstnier* om een internationale doorbraak op het gebied van dialyse te forceren. Medio juni meldde de Nierstichting dat naar verwachting in 2014 het functioneel ontwerp van de draagbare kunstnier gereed is en klinische testen beginnen in 2015. Het streven is de eerste draagbare kunstnieren (als pilot voor een eerste patiëntengroep) vanaf 2017 beschikbaar te stellen.

Een moderne kunstnier
De afgelopen 5 jaar heeft de Nierstichting 3,2 miljoen Euro geïnvesteerd in onderzoek en de ontwikkeling van een draagbare kunstnier en de Europese Unie 7 miljoen Euro. De kunstnier wordt ontwikkeld door onderzoekers van het UMC Utrecht, UMC St. Radboud, TNO, Universiteit Twente en Maastricht UMC+ en onderzoekers van Nanodialysis BV en Interface Biomaterials BV. In 2012 gaf de Nierstichting ruim 2 ton voor de opzet en inrichting van een onderzoeks-onderneming, een marktverkenning, het (updaten) van het business development plan, patentonderzoek en de verwerving van patenten. Bron: Jaarverslag2012 Daarnaast ontving de publiekprivate Neo Kidney Foundation, een initiatief van de Nierstichting, ruim 1 miljoen Euro. Bron JR Asset (pdf, p. 23). ''Deze Foundation heeft op haar naam een tweetal vennootschappen hetgeen meer mogelijkheden biedt voor de verwerving en bescherming van intellectueel eigendom, het uitzetten van onderzoeksactiviteiten en geoormerkte fondsenwerving vanuit de Nierstichting.”

Financiering
In de jaarrekening van de Nierstichting over 2012 staat (pag 10) ''Een belangrijk speerpunt in 2012 was de formele oprichting van een publiek-private samenwerking die gericht is op de ontwikkeling van een draagbare kunstnier. Deze samenwerking moet kennisdeling, borging van kennis en kunde, evenals lange termijn financiering van dit onderzoek, bevorderen. Vanaf 2012 is de NeoKidney Foundation een feit.” en op pag 23 ”De doelstelling van de Neokidney Foundation is een draagbare kunstnier te ontwikkelen. Het betreft een zelfstandig opererende organisatie. In het bestuur zaten in 2012 nog voor het merendeel vertegenwoordigers vanuit de Nierstichting. Op grond hiervan zou consolidatie moeten plaats vinden. De Nierstichting heeft gebruik gemaakt van de vrijstelling ‘te verwaarlozen betekenis op totaal niveau voor de consolidatie’. Doordat de geconsolideerde baten en lasten gelijk zullen zijn aan de enkelvoudige baten en lasten van de Nierstichting, is het effect van consolideren op het eigen vermogen en resultaat nihil, waardoor consolidatie achterwege mag blijven. Vanaf 2013 zijn de vertegenwoordigers uit de Nierstichting in de minderheid in het bestuur en daardoor vervalt de verplichting te consolideren. In 2012 heeft de NeoKidney Foundation een subsidie van 1.114.779 Euro ontvangen van de Nierstichting”. Interessant is “Dat was bijna 1 miljoen minder dan begroot... doordat de benodigde bijdrage aan de NeoKidney Foundation lager was dan begroot. De kosten voor de oprichting van de Neo Kidney zijn nl. succesvol teruggevorderd bij de Belastingdienst en bedragen samen bijna 1 miljoen Euro.
De Belastingdienst eist wel van de Nierstichting dat zij haar activiteiten in de NeoKidney Foundation verkoopt, maar dan komen de investeringen van de Nierstichting weer terug voor andere activiteiten. Bovendien wordt de NeoKidney Foundation een 'revolverend' fonds waarbij de inkomsten uit patenten terugvloeien naar de doelstelling en geïnvesteerd kunnen worden in andere innovaties voor de behandeling van nierpatienten.

Branchebreed
Een aantal Nederlandse gezondheidsfondsen werkt al jaren samen binnen de Vereniging van Samenwerkende Gezondheidsfondsen, vroeger mn voor massamediale (TV) projecten, tegenwoordig breder (Zie IINieuws 15juli12
over de PWC impactstudie in het verlengde van de promotie van Karen Maas over de impact van de Hartstichting.) Binnen dit verband is de Nierstichting ook actief voor innovaties: “In 2012 … zijn er door cruciale inzet van de Nierstichting in de topsector Life Science & Health belangrijke kansen gecreëerd voor meer publiek-private samenwerking met inzet van de gezondheidsfondsen, iets waar de Nierstichting sterk achter staat omdat het innovaties eerder bij de patiënt kan brengen”. Op de website van Health-Valley, 'een platform van bedrijven, overheden, kennis- en gezondheidszorg-instellingen met als doel kennis en kansen te koppelen op het snijvlak van gezondheid en technologie' staat dan ook over de Nierstichting en dit project: ''Een traject waarin de Nierstichting zich opstelt als maatschappelijk ondernemend gezondheidsfonds in plaats van als subsidieverlener''.

De financiering
Aan het slot van het persbericht doet de directeur van de Nierstichting Tom Oostrom een fondsenwervend appèl: “Om de draagbare kunstnier daadwerkelijk te realiseren, is echter meer geld nodig: voor het eerste model nog 7 miljoen Euro. De Nierstichting werft hiervoor onder particulieren en bedrijven extra fondsen, zodat dit niet ten koste gaat van onze andere doelstellingen en programma’s..”. In de jaarrekening staat dat de Nierstichting “positief (is) gestemd over de mogelijkheden hiervoor (Blogger: de NeoKidney Foundation) via major donors financiële middelen te verwerven” JR pag. 5.) Naast giften wordt verder gedacht, precies zoals impact investing beoogt om grotere kapitaalstromen aan te trekken, door deelnemingen, leningen en venture capital. In Financial Focus het Private Banking blad van ABNAMROMeesPierson staat dat donateurs een certificaat van een aandeel in de onderneming (NeoKidney) kunnen kopen en zo op termijn evt kunnen profiteren van een commerciële exploitatie van de nieuwe kunstnier. Bron: Foto van artikel in tweet van TomOostrom De prijs van een certificaat is eind juni nog niet bekend.

Kosten zorg nierpatiënten
Er zijn bijna 16.000 mensen met nierproblemen in Nederland. In Nederland dialyseerden in 2011 ruim 6000 patiënten en in dat jaar kwamen er bijna 2000 bij o.a. door veroudering en groei van het aantal diabetespatiënten die vaak ook nierproblemen krijgen. In 2011 kregen 855 mensen een nieuwe nier, waarvan 419 een nier van een overleden donor en 436 een nier van een levende donor. Er zijn bijna 10.000 mensen met functionerende donornier. Dialyse kost 90.000 Euro per jaar, transplantatie het eerste jaar 50.000 Euro en de daarop volgende jaar rond de 20.000 Euro. De draagbare kunstnier levert, naast de hogere kwaliteit van leven, ook nog eens besparing van 40% op.

Tot slot
Als voormalig medewerker van de Nierstichting ben ik natuurlijk bevooroordeeld, maar dit is toch wel fantastisch voorbeeld van hoe een gezondheidsfonds een project kan opzetten voor haar patiënten dat haar financiële mogelijkheden te boven gaat, maar door financiële innovatie toch van start is gegaanen een zonnige toekomst heeft


Bron: Nierstichting/doorbraak-draagbare-kunstnier Factsheet Draagbare-kunstnier Jaarverslag stukje over draagbare kunstnier Jaarverslag en commentaar/correcties van Tom van Oostrom, directeur van de Nierstichting.

* de uitvinder van de dialyse is een Nederlander Willem Kolff, zijn verhaal is fascinerend. Tijdens de 2e Wereldoorlog ontwikkelde hij de eerste werkende kunstnier met overblijfselen van een Duitse bommenwerper, een waterpomp uit een T-Ford en cellofaan van de plaatselijke slager. In 1945 redde hij de eerste patiënt met acuut nierfalen. Volgens de Nierstichting danken ruim twintig miljoen nierpatiënten van over de hele wereld hebben hun leven aan zijn uitvinding van de kunstnier. NB Willem Kolff ontwikkelde ook al een draagbare kunstnier, maar deze is door de industrie nooit verder ontwikkeld. Meer in Wikipedia/Willem Kolff. Pas in de jaren zestig werd chronische dialyse mogelijk toen de Nierstichting succesvol fondsen wierf voor aanschaf van de benodigde apparaten voor ziekenhuizen die de behandeling daarna bij de overheid kon declareren. In 2000 begon de Nierstichting met de eerste donor-coördinatoren, een initiatief dat meteen werd verdubbeld door het ministerie van VWS. Het was zo succesvol dat er nu in alle ziekenhuizen medewerkers zijn om zoveel mogelijke orgaandonaties te realiseren.

CHARI 2

St DOEN groeifinanciering voor oplaadpalen
Impact Investor St DOEN, de benificiënt van de Postcode loterijen et al* Zie IINieuws 11mei11 of PAGINA Charity-cases investeert met haar investeringsbedrijf Tendris, van groene ondernemer Ruud Koornstra, in de 2e financieringsronde van The New Motion, een dochterbedrijf van Tendris dat laadpalen voor elektrische auto’s plaatst.

Mede-investeerder is netwerkbedrijf Alliander, dat al eerder met DOEN/Tendris investeerde in de onderneming die groen rijden stimuleert. De financieringsronde van 8,5 miljoen euro werd geleid door het Londense Entrepreneurs Fund. Het Entrepreneurs Fund, met als pay-off ''grow in good company'', investeert in bedrijven die ver vooruit kijken. New sectors offer new opportunities and different dynamics. In haar persbericht worden geen bedragen genoemd slechts dat de externe financieringsronde, was backed by London – based Entrepreneurs Fund and other major shareholders.


CHARI 3

Nationaal Theater Fonds geeft garantiestellingen
Ook in Financial Focus het Private Banking blad van ABNAMROMeesPierson staat een artikel over het Nationaal Theater Fonds dat eind '12 werd opgericht door theaterondernemer Albert Verlinde (Albert Verlinde Entertainment).
Verlinde, wil met het fonds het culturele aanbod in alle gebieden in Nederland stimuleren nu gemeente zich terugtrekken en voorkomen dat theater beperkt wordt tot grote steden en/of de Randstad.

Werkwijze
Het Nationaal Theater Fonds geeft geen subsidies, maar garantiestellingen van 30.000 Euro. De eerste 2 garanties zijn al gegeven oa aan Opera Zuid en Maas Theater en Dans. “Als bestuur van het Nationaal Theater Fonds zijn we ontzettend blij dat we in zo’n korte tijd genoeg geld van donateurs hebben gekregen om dit mogelijk te maken,” zegt voorzitter Albert Verlinde. “Door onze garantstelling kunnen deze gezelschappen door het hele land reizen en in de verschillende regio’s hun voorstelling laten zien. Hierdoor kan het publiek ook in hun eigen stad en provincie naar het theater.” Door de garantie daalt het risico van de voorstelling, als achteraf blijkt dat de kaartverkoop/inkomsten niet toereikend zijn, springt het fonds met het toegezegde bedrag bij.
Bron: Foto van artikel in tweet van TomOostrom en Nationaaltheaterfonds

Noot van de Blogger: 30 jaar nadat Marjan Sax haar familievermogen beschikbaar stelde voor garantiestellingen van Mama Cash voor vrouwelijk ondernemers hebben we nu weer een fonds dat ondernemen stimuleert en faciliteert. Mooi!


EVENTS

PYMWYMIC (Members only)
2 juli in Rotterdam over 'Healthy Food/Urban Farm' een dialoog met de ondernemers achter deze beweging (26juni13 zijn er nog 4 plaatsen). Voor informatie over PymInvestor Club Membership, contact julia@pymwymic.com
PYMWYMIC is sinds 1994 actief: het organiseert events en scout honderden sociale bedrijven, mn ontwikkelingslanden, voor impact investment vanuit impact first visie.

In de e-nieuwsbrief een F&F update van het Portfolio Team: In 2013 werden al 96 geschikte ondernemingen gevonden, 22 gingen door naar 3rd stage screening; 47 (andere) bedrijven werden gepresenteerd op PYM Impact Days & Pitch en 7 bedrijven hebben financiering opgehaald op dedicated Investor Tables. Deze zomer wordt gewerkt aan de 'pipeline' en worden bedrijven bezocht in Kroatië, Zwitserland, Ierland en Californie als voorbereiding op Investor Tables komende herfst.
Bron: ENewsletter PYMWYMIC


EVENT 2

Partnering for Global Impact®

In Lugano Zwitserland organiseert Partnering for Global Impact® haar jaarlijkse bijeenkomst met leiders uit de Global Social Impact Space. Een van de sprekers is Sir Ronald Cohen, bestuursvoorzitter van Big Society Capital, tegenwoordig "de vader van social investment." Meer in IINieuws 1mei13 (HarvardBS Webinar) , 1mrt13 en IINieuws 1feb13. Harvard blogs en een GIIN interview. Ook interessant: Filipe Santos, professor Ondernemerschap en Academisch Directeur van INSEAD, Sociaal Ondernemerschap Initiatief en Iris Bohnet, Professor Public Policy en Academic Dean van de Harvard Kennedy School.Er worden door Fidelity gesponsorde prijzen (hoofdprijs 12.500 Euro) uitgereikt de Fidelity Future Impact Prize aan de sociale entrepreneurs van wie het project het grootste potentieel heeft om een social impact solution for the future te worden. De finalisten zijn Bloomtrigger, Brazilië James Sutton; Blue Lotus Energy, India Gopala Krishnan; BringBee, Zwitserland Stella Schieffer; Ffene, Oeganda Titus Mawano en Pragulic, Tsjechië Tereza Jurečková. In de jury o.a. Margaret McGovern, partner bij PYMWYMIC. Goedkoop is het niet 2000 euro en 2200 bij online registratie. Meer op: partneringforglobalimpact/registerDit is het laatste uitgebreide blog voor de zomer, vanwege de komende komkommertijd en de vakantieperiode zal ik deze zomer enkele van de tientallen publicaties over impact investing gaan lezen die ik de afgelopen 2,5 jaar heb verzameld. De interessantste worden samengevat op dit blog.

Vragen en reacties graag naar impactinvestmentnews @ yahoo.com of onderaan dit blog (inloggen als blogger of met gmail)

PS hvorfor har jeg så mange Norske besøkende på bloggen min?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten