15 september 2011

Impact Investing Nieuws 15Sept2011

Deze keer Triodos en NSGK starten Zorgfonds,The Economist over II, GIIN presenteert 1e IRIS report, TBLI Azie Conferentie, Concertgebouw geeft 'jubileum aandelen' uit, Goodwell zoekt Fund Administrator, SOMO on Responsible Investing door banken en als case de Start Foundation

MARKETPLACE

TRIODOS en NSGK starten Zorgkredietfonds
Triodos bank en de NSGK, de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind starten het Borgstellingsfonds, een 'Zorgkredietfonds' voor ondernemers in de zorg. En de eerste lening(en) is al verschaft: op 31 augustus opende Autisme centrum Raeger haar deuren in de Amsterdamse wijk Ijburg. Het biedt begeleiding aan kinderen die door hun autisme niet naar school kunnen. Door een nijpend tekort aan begeleiding zitten veel van deze kinderen nu nog noodgedwongen thuis.

De borg van NSGK bedraagt 500.000 euro. Op basis daarvan verstrekt Triodos voor 2 miljoen euro aan kredieten. Triodos hoopt op 'opschaling' van het initiatief door anderen: ,,We willen andere banken op het idee te brengen om op deze manier kredieten te verstrekken aan ondernemers in de zorg'', aldus Triodos directeur private banking Albert van Zadelhoff. Organisatie kunnen een lening aanvragen bij het Triodos NSGK Borgstellingsfonds, als het maar past binnen de doelstelling van NSGK én de criteria van Triodos Bank. Het aanvraagformulier vind u hier: nsgk/doe-een-aanvraag.

NSGK is een 'klein' gezondheids/welzijnfonds met jaarlijks ongeveer 4,5 miljoen euro inkomsten, maar 15,7 miljoen reserves op 31dec2010. De NSGK werkt 'operationeel' nauw samen met het Revalidatiefonds (recent ge-'rebrand' als St. Meedoen mogelijk maken), ook een klein fonds met jaarlijks circa 3 miljoen aan inkomsten  en 1,3miljoen euro reserves & fondsen. Bron de Telegraaf, Leefwijzer, fondsen data: cbf-keurmerk Link nsgk

MEDIA

The ECONOMIST on II

The Economist schrijft 10sept11 over Impact Investing met Leapfrog Investments als case. Leapfrog investeerde in Alllife: levensverzekeringen in Zuid Afrika voor mensen met AIDS en HIV (op voorwaarden dat ze hun medicijnen nemen en getest worden.) Het is een van de investeringen in haar 135miljoen US$ portfolio. Leapfrog wordt ondersteund door bekende financiele namen als George Soros en Pierre Omydiar, oprichter van Ebay.

Ook Impact Assets (opgericht in 2009) wordt geportretteerd. Het is opgezet door 'traditional finance' ondernemer Roy Cordes. Voor hem viel het kwartje in 2008 toen de financiele markten instorten en zijn microkrediet beleggingen het best presteerden in zijn porfolio. Cordes benadrukt het enorme groeipotentieel van impact investing en de vele mogelijkheden: “Not everyone is convinced that impact investing is a true asset class. Impact investing touches every asset class.” Bron: The Economist 10sept2011 economist happyreturns

FACTS & FIGURES

GIIN & IRIS: Data Driven 201
0

De GIIN  (Het Global Impact Investing Network, USA), een van de belangrijkste netwerken voor impact investing door (vermogens)fondsen en investerings-maatschappijen publiceerde Data Driven: A Performance Analysis for the Impact Investing Industry, Het is het eerste verslag met IRIS data. IRIS is de Impact Reporting and Investment Standard en een initiatief om breed inzetbare metrics & standards te ontwikkelen, zodat impact investing haar prestaties kan benchmarken met andere (en duurzame) investeringen.

The rapport presenteert 'vroege' resultaten van 2,394 organisaties – waaronder 1,931 microkrediet instituties (van www.mixmarket.org) en 463 organisaties die missie gerelateerd investeren (MRI) bij een van 7 'leidende' impact investment intermediairen. Naast het openbaar maken van de 'vroege' IRIS resultaten wil men met het rapport het gebruik van IRIS stimuleren en impact investors aanmoedigen (anoniem) data te leveren voor 'IRIS' analyses.

KEY FINDINGS
Van de 463 MRInvesteerders rapporteert 63% winst. De N varieert nogal eens. N=387 organisaties rapporteert 1,4 miljoen US$ aan 'revenues' gemiddeld ruim 1000US$. N=245 organisaties rapporteert van ruim 900.00 individuen 'iets' te hebben gekocht. 71 organisaties rapporteren bijna 8 miljoen mensen te hebben 'bediend'.  288 organisaties hebben 23.355 employees. De 1931 microkrediet fondsen rapporteren 70% 'revenues' en bijna 92 miljoen mensen te hebben bediend.

IRIS
De IRIS standaarden zijn gratis te downloaden op www.iris.thegiin.org met verschillende indicatoren voor onder andere sociale, ecologische en financiele prestaties afhankelijk van de focus en ambitie van investeerders.
Download Data Driven  & PersberichtMARKET

SNS scoort hoog op UNPRI
SNS vermogensbeheer komt uitstekend uit een VN vergelijking van de United Nations Principles on Responsible Investment (UNPRI) met 345 vermogens-beheerders. SNS scoort op alle onderwerpen in de beste 25% en in de individuele scores ver boven alle concurrenten uit (ook die in Nederland). Op  de  integratie van aspecten van ESG (Environmental Social en Governance) in het vermogensbeheer, de samenwerking met andere ondertekenaars, actief aandeelhouderschap en rapportage ontvangt SNS AM zelfs de perfecte score van 100 procent. Noot van de Blogger: het rapport staat (nog) niet op de UNPRI website. Link snsreaal persbericht 


CHARITIES & FOUNDATIONS

Concertgebouw geeft aandelen uit
Voor 250 euro zijn tot 10 november of zolang de voorraad strekt, 1000 aandelen in het Concertgebouw te koop. Dit ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan. Om een aandeel te mogen kopen, moet echter eerst -fiscaal aftrekbaar en in 5 jaar- 12.500 euro worden geschonken. Het Concertgebouw wil een fonds oprichten voor haar toekomstige onderhoud en exploitatie (educatie) en streeft er naar 12,5 miljoen euro op te halen.  Aandeel- of certificaathouders hebben geen stemrecht en geen recht op financieel dividend. Er is ook geen verwachting dat op de certificaten ooit dividend of een liquidatie uitkering zal worden betaald. De certificaten kunnen uitsluitend verkocht worden aan het Concertgebouw Fonds of worden nagelaten aan (klein)kinderen.

Het Muzikaal dividend krijgt de aandeelhouder op de gift: 12 jaar 'voorinteken' recht en eenmaal per jaar een 'besloten concert voor aandeelhouders en een kinderconcert. Noot van de Blogger: De laatste kan ik als jarenlang abonnement houder zeer aanbevelen. De emissie is een originele manier van fondsenwerven, maar impact investering is dit aandeel niet echt interessant.......

Het Concertgebouw is in 1882 opgericht door zes ondernemers die ook met een aandelenemissie 128.000 gulden ophaalden, een deel van het voor de bouw benodigde kapitaal. Er zijn nog 137 erfgenamen met een oud aandeel. Het Concertgebouw is nog steeds een naamloze vennootschap, een rechtsvorm die zeer uitzonderlijk is voor een Nederlandse culturele instelling.
Link concertgebouw jubileumemissie  

 

EVENT
TBLI is de bedenker van Triple Bottom Line Investment: Een goede investering is een investering die financieel en sociaal-ecologisch rendement oplevert. TBLI,  Amsterdam van Robert Rubinstein organiseert haar jaarlijkse impact investment Conferentie voor Azie in Tokyo op 15 &16 sept.

Er zijn geen sprekers uit Nederland behalve gastheer en moderator Robert Rubinstein. Nederlandse bezoekers: Steven Spierenburg van eXolen, René Liethof, XS4ALL en Fons Lute, Cyrte Investments. De conferenties kunnen online gevolgd worden via TBLI's You Tube Channel: youtube tbliconference Meer informatie tbliconference Noot van de Blogger: De Europese TBLI conferentie is 10&11nov in London, UK. TBLI Europe


JOB
Goodwell zoekt Fund Adminstrator

Goodwell Investments investeert vanuit Hilversum 70 miljoen US$ in microkrediet in India en West Afrika door joint ventures met lokale teams. Met haar portfolio partners is 1,2 miljard US$ aan leningen verschaft aan 6 miljoen families.

Goodwell Investments in Hilversum zoekt een ervaren (all round en hands on) Fund Administrator met bij voorkeur:  Bachelors degree of hoger in business economics (bijvoorbeeld ‘HBO MER’) en enkele jaren relevante ervaring in reporting & administration, bij voorkeur in private equity.
Affiniteit met microfinanciering, impact investing en/of investeren in opkomende markten. Meer informatie: duurzamevacaturebank of goodwell > careers


GELEZEN

SOMO on Investing Responsibly: a financial puzzle

SOMO onderzoekt sinds 1973 multinationale ondernemingen en de gevolgen van hun activiteiten voor mens en milieu wereldwijd. Het is een not for profit onderneming die voor 75% gefinancierd wordt door government grants. (JV'09)

SOMO publiceerde in sept 2010 'Investing Responsibly: a financial puzzle, The limited scope of sustainable asset management'. SOMO keek naar het (eigen) investeringbeleid van 5 grote Europese banken, waaronder ING en SNS REAAL en Triodos. De laatste twee werden toegevoegd vanwege hun respectievelijke ambities en core business. Het rapport werd gemaakt op basis van website en jaarverslag informatie een een enquete onder de banken.

Banken hebben vaak CSR beleid, er zijn ook nogal wat codes: UN Global Compact, the Equator principles, UNPRI en GRI (incl financial suplement). Maar volgens SOMO passen banken die niet (altijd) consequent toe op haar eigen vermogensbeheer. Onder eigen vermogensbeheer wordt verstaan investeren met vermogen van rekening- en depositohouders. (tabel 3 p. 6). Wel bieden banken de mogelijkhede voor responsible investing 'op maat' in portfolio of via beleggingsfondsen. Die maken echter een miniem deel uit van het vermogen onder beheer (AuM). Bij ING: 0,74% (van 343.2miljard euro), Deutsche Bank: 0,31% (van 880miljard euro), BNP: Paribas 2,13% (van 357miljard euro). RBS en Santander rapporteren dit niet. SNS REAAL scoort slechts 0,69% (van 43miljard euro, maar Triodos natuurlijk 100% (van 4,9 miljard). Alleen SNS en Triodos rapporteren over het % van het beheerde vermogen dat wordt beoordeeld op duurzaamheidscriteria: SNS 64% en Triodos 100%.

SOMO pleit voor toepassing van CSR beleid op alle werkterreinen van banken, dus het eigen vermogenbeheer en dat van klanten. Daarmee weten stakeholders hoe en waar ze feitenlijk bankieren.Bron: somo Investing Responsibly


CASE

START FOUNDATION
De Start Foundation werd opgericht in 1997 maar startte in haar huidige vorm in 2003 toen de in 1977 opgerichte Start uitzendbureaus verkocht werden. De Start uitzendbureau's werkten eerst vanuit de arbeidsbureau's (nu UWV werkbedrijf). Start werd zelfstandig, fuseerde en werd verkocht. Een impact investment door de overheid met exit strategie.

Het geld van de verkoop, ongeveer 100 miljoen euro, wordt beheerd door de Stichting Start die jaarlijks ongeveer 3 a 4%, 3 a 4 miljoen euro* investeert in 'een arbeidsmarkt waar iedereen welkom is'. Gestart en ondersteund worden vernieuwende experimenten en ondernemingen in Nederland die er voor zorgen dat mensen met minder kansen ook aan het werk komen. Het gaat hierbij om onder meer vroegtijdig schoolverlaters, gehandicapten, vluchtelingen, ex-gedetineerden en (ex-) psychiatrische patiënten.

*Start Foundation dient jaarlijks een begroting in en ontvangt op basis daarvan de benodigde liquide middelen verminderd met de inkomsten uit rentes en aflossingen van de kredieten.

Start Foundation wil 'aanjagen en opschalen' en haar impact kritisch meten, hiervoor werd in 20910 een nieuwe meetlat gebruikt aldus RvA voorzitter Han Noten. In 2010 nam de Start Foundation 'afscheid van de goede doelen sector' aldus directeur Jos Verhoeven.  Ze opereert nadrukkelijk in het gat tussen de financiele- en de welzijnsmarkt met projecten, (overbruggings) kredieten en donaties. Bij donaties onderscheid met waarderings- en experimentbijdragen. Van de 2,6 miljoen euro verschafte kredieten moest 34% worden afgeschreven, maar daarin zaten ook omzettingen in donaties bij omdat sociale prestaties geleverd waren conform de afspraken. (zie de case Koersvast JV 2010 p.25)

Conclusie
Start Foundation is een echte impact investor, met een uitstekend jaarverslag waarin haar ambities, keuzes en resultaten helder worden verwoord. Link startfoundation

Media
FD Young entrepreneur had 31aug11 een artikel over Droomhout dat meubels op maat maakt en een 'hybride' onderneming is,  een combinatie van een normaal bedrijf en een (gesaneerde) sociale werkplaats. Droomhout wordt op initiatief van Start Foundation ondersteund als 'best practice'. FDye mijn-investeerder-heb-je-geld-nodig?

Update november 2011 De Start Foundation kondigt aan haar pilot Baanbrekerskrediet landelijk in te voeren. Het krediet voor werkgevers die mensen in dienst 'nemen met een afstand tot de arbeidsmarkt' en als het een succes is in de toekomst een deel van haar vermogen hiervoor te gaan gebruiken. Zie ook Pagina mopperen op marktverstoring.

Update december 2013 de 1e Nederlandse Social Impact Bond (zie Social-impact-bonds) tegen jeugdwerkeloosheid gelanceerd door de Startfoundation  en als mede investeerder het ABNAMRO Social Impact Fonds (15april2013). De Gemeente Rotterdam betaalt de investeerders terug als de project uitvoerder Buzinezzclub 160 jongeren aan werk, een bedrijf of een eigen onderneming helpt. VanDoorne advocaten begeleidde de bond. Kwartiermaker Sadik Harchoui van Society Impact die achter de schermen de deal rondmaakte legt het uit bij de TROS/Nieuwsshow/21dec2013 (13m37). En de Startfoundation is al in gesprek met een 2e partij: Jos Verhoeven Filanthropium/eerste-social-impact-bond-gelanceerdhiermee-wordt-filantropie-ten-volle-benut.

Financiën
De lening, investering door de Startfoundation en het ABNAMRO Social Impact bedraagt 680.000 euro. Van de besparing door de stad Rotterdam op uitkeringen gaat 30% naar Startfoundation, 30% naar de het ABNAMRO Social Impact en 40% naar Buzinezzclub. ABNAMRO verwacht 12% rendement te behalen. 'Hoe sneller de jongeren uitstromen, hoe hoger het rendement'. De bank schreef een rapport over Social impact Bonds. ABNAMRO/Social-Impacts-Bonds (pdf, 16 pag).

Geen opmerkingen:

Een reactie posten