15 december 2014

Impact Investing Nieuws 15 december 2014

Deze keer: Energie leverancier E-on splitst zich op in schoon en vies, Groene obligaties: een database op ClimateBondsnet, 2 listings op de Oslo Stock Exchange met een appèl voor een groen gehalte rating (oh een impact indicator, wat een goed idee!). Hedge Fund Cheyne Capital stapt in social services. Nieuwe Investing Pledge HNWI's. Educatie: GIIN impact Traningen en de VBDO pleit voor meer ESG kennis in opleidingen. SIB's debatten, ontwikkelingen en rapporten. Gelezen: the State of play of Social Impact Bonds door Ecorys en ATP Consultants. Investors case: CitiMicrofinance & Community Development (en wordt nu Citi Inclusive Finance)


Quote van dit blog: ''Conventional investment firms are increasingly active in creating and marketing targeted products for sustainable investors. In recent years they have launched a variety of ESG-themed funds, created new staff positions for senior sustainable investment professionals and dedicated other resources to advance the field. Today, there is no longer any “typical kind offirm” engaged in sustainable investment''. Lisa Woll CEA USSIF (In Trends 2014 ExSum pag. 4) zie Facts&Figures

Quote van dit blog2: "... government officials and service providers “don’t understand the role of investors and intermediaries” (that is, the profit-making players) in SIBs. That there are challenges in the service providers’ ability to generate convincing outcome evidence, and that the upfront packaging costs of SIBs are so expensive that the “scale of SIB needs to be large to justify resources.” Meaning that small nonprofits are unlikely beneficiaries if SIBs become ... a standard option for funding programs in the social sectors. Uit NonProfitQuarterly zie SIB's debatten.

Vragen en reacties graag naar impactinvestmentnews @ yahoo.com of onderaan dit blog (inloggen als blogger of met gmail) 


MARKET

Eon splitst zich op in hernieuwbare en fossiele energie
Duitsland's grootste energieleverancier E-ON had natuurlijk een groene obligatie kunnen uitgeven voor de (goedkope) financiering van haar hernieuwbare energie activiteiten. Maar het heeft ervoor gekozen om het bedrijf al in 2016 op te splitsen. Er komt een tak die hernieuwbare energie, distributie en marketing doet. De nader tak doet conventionele fossiele energie, wereldwijde energie handel, exploratie en productie en kernenergie (ofwelde afbraak van kernenergiecentrales). Focus op een van de 2 markten is essentieel voor de toekomst volgens CEO Johannes Tennissen.

De huidige Eon beleggers betalen wel mee, de boekwaarde wordt flink afgewaardeerd en het dividend dit jaar verlaagd 50cent (van 60ct). Wel noteerde Eon een kleine en korte koersstijging na het nieuwsbericht. Actuele koers op IEX/EON-SE Bron: Bloomberg/Eon-banks-on-renewables-with-plan-to-spin-off-conventional-power

In IINieuws-15april13 citeerde ik uit Maximillian Martin's Future of Impact Investing thinkpiece over Eon's uitzonderlijke werkwijze. Transparantie over investeringen op hun bijdrage aan het duurzaamheidsbeleid. Het wordt gefaseerd aangepakt: 25% in de (des)investeringsbeslissingen van 2012: 50% in 2013 75% in 2014 en 100% in 2015. Dat riekt al naar corporate impact investing beleid, Max Martin's filosofie.

De (fossiele) energiemarkt is in beweging. In IINieuws-1okt14 berichtte ik dat RWE Duitsland's 2e grootste energieleverancier zich gaat omvormen naar grid exploitant. In haar reactie op E-On aankondiging stelt RWE dat het blijft opereren “along the complete value-chain”. Opvallend: in Nederland vertrekt de topman van RWE dochter Essent en wordt niet vervangen RWE gaat Essent direct aansturen. Van Laethem blijft nog 6 maanden aan om de innovatieve activiteiten te begeleiden. Hij zegt dat de energiesector zichzelf opnieuw moet uitvinden. Essent ging recent een samenwerking aan met Google-dochter Nest Labs, van de slimme Nest-thermostaat. Bron: Nu.nl/moederbedrijf-RWE-neemt-regie-bij-Essent


GROENE OBLIGATIES

Overzichtelijke lijst groene obligaties
Het Climate Bonds Initiative lanceerde een overzicht van alle groene obligaties op haar website met zoekfuncties op valuta, omvang, looptijd, emissiedatum, en de aanwezigheid van een second opinion en eventueel aanvullende informatie. Helaas geen nominale waarde, coupon of yield, dus voor retail investeerders iets minder aantrekkelijk.

Sean Kidney van CBI stelt dat niet alle groene obligaties een second opinion nodig hebben, wind energie obligaties zijn groen maar niet alle groen gelabelde obligaties zijn zo helder, dan is een second opinion waardevol. Nu hebben 4 op de 10 groene obligaties deze nog niet. Noot van de Blogger: de locatie en evt. milieuschade lijken me ook relevant bij een windenergie obligatie...... De Lijst met groene obligaties staat hier Helaas nogal incompleet. 

Blogger: Mijn bank, ABNAMRO, gaf me na mijn vraag op het webinar outlook 2015: Reasons to be cheerful een uitgebreid overzicht van investment grade groene obligaties inclusief yield, coupon en nominaal. De verhouding 1000 versus 100.000 is 7 op 14, de markt is dus wat toegankelijker dan bijvoorbeeld Morningstar stelt. De coupons variëren van 0,25 tot 1,21% voor 1000e nominaal en 3,6255 tot 0,003 voor 100.000e. De yields variëren van 0 tot 0,24 voor 1000e nominaal en 1,79 tot 0,005 voor 100.000e nominaal. Helaas zijn de meeste kleine bonds dus niet zo interessant voor kleine beleggers. Maar ik heb ook een EIB obligatie die 4% heeft gedaan sinds februari.


Green listings -in 2015- op de Oslo Stock Exchange
In januari komt de Oslo Stock Exchange (OSE) als eerste met groene obligatie lijsten, geen index, waarbij een second opinion vereist is om op de lijst te komen. Kortom zoals bij de ClimateBonds Initiative en geen solo corporate obligaties. Er komen twee aparte lijsten: een voor obligaties op OSE en een voor obligaties genoteerd op de Nordic ABM.   
OSE heeft met de second opinion eis, die publiek gemaakt wordt, hogere eisen gesteld aan de groene obligaties en zet daarmee de toon voor de markt en strenge standaarden. Nu heeft ruim 40% geen second opinion. OSE zegt hierover “it is crucial that investors have transparency. Investors should have equal access to information to analyse the investment”. Noot van de Blogger: De Groene Obligatie Principes adviseren nu alleen een second opinion, maar worden in 2015 aangepast na een consultatieronde.

Nawoord van de Blogger: dat is dus overzichtelijk online shoppen, beter dan op de ClimateBonds Intitiative website (als het vergelijkbaar is met de Amsterdamse beurs, maar ook weer niet zo mooi als van mijn eigen vermogensbeheerder met coupons, yield en nominaal)


PRIVATE EQUITY

Hedge Fund stapt in social services
Traditioneel afgeschilderd als vultures, aasgieren rekent hedge fund (HF) Cheyne Capital, een Brits HF met 6miljard UK£ onder beheer in een keer af met dit imago. Het wil voor een nieuw fonds 300miljoen UK£ werven om met 10 tot 12% rendement investeren in vastgoed voor betaalbare huisvesting, hulp aan ouderen en zorg via de National Health Service.

Het fonds is eind november gelanceerd als The Cheyne Social Property Impact Fund. Het vraagt 1.5% management fee en 10% performance fee als het 6% rendement behaalt. Er is een financieringsgat in de sociale vastgoed markt ontstaan nadat de overheid zich terugtrok stelt fondsbeheerder Alibhai Shamez. In 2012 gaf de overheid 2,5 tot 3miljard UK£ uit aan sociale huisvesting, dat is nog 500mijoen UK£.

Big Society Capital de eerste sociale investeerder in het VK die in social investment intermediairen investeert, was eerst skeptisch. Maar na gesprekken is het overtuigd van hun oprechte intenties. Cheyne streeft evenwicht in impact en rendement na. De impact wordt gemeten en New Philanthropy Capital, a chari consultancy zal de investment committee ondersteunen bij prospects. Er worden sociale covenanten opgesteld, naast de financiele, om te verzekeren dat de mensen die het het meest nodig hebben eerst komen.

Alibhai sprak met allerlei organisaties: councils, municipal governments, housing organizations en de National Health Service om t epeilen of en hoevele belngstelling er is voor hun initiatief. (En ondanks het slechte imago van hedge fondsen vertelt) Alibhai "We never came across organizations who said, 'We don't want to explore this further because of what or who you are''. Bron: Postbulletin/hedge-fund-will-target-social-servicesFacts & FiguresDuurzaam beleggen VS groeit 76%
Het Sustainable Investment Forum US (USSIF) publiceerde haar cijfers over 2013 en noteert 76% groei sinds 2012 (hun laatste rapport). De Amerikaanse markt van investeerders die exclusie en/of ESG criteria (Environment, Social & Governance) toepassen groeide naar ruim 6,5 biljoen US$. Daarmee wordt 1 op de 6 US$ duurzaam belegd. Dit blijkt uit een onderzoek onder 1500 Amerikaanse investeerders (beheer en bezit).


De grootste groeiers zijn de fondsen die alternatieve investeringen aanbieden. Die fondsen verdrievoudigden sinds 2012 naar 4,8biljoen US$. Institutionele beleggers waaronder (vermogens)Fondsen, inclusief die voor onderwijsbeurzen, pensioenfondsen en religieuze organisaties managden aan het begin van 2013 samen ruim 4biljoen US$ duurzame investeringen, zij noteerden daarmee ook 77% groei. (Blogger: er is dus sprake van overlap)

119 Vermogensbeheerders gaven aan dat zij ESG investeringen aan bied vanwege cliënten verzoek 80% en 70% voor het realiseren van hun doelstellingen: het mandaat van de cliënten, rendement en risico beheer.

Private equity en andere alternatieve investerings fondsen die ESG criteria toepassen groeiden 12% naar 336 maar het vermogen onder beheer groeide met 70% naar 224miljard US$

Inhoudelijk groeide met name de beperking in wapenindustrie investeringen na de schietpartij op een basisschool in Newtown, Connecticut in december 2012. Sindsdien verviervoudigde toepassing van dit criterium onder vermogensbeheerders en vervijfvoudigde het onder vermogensbezitters. (Samen goed voor 943miljard US$. Soedan is een thema voor institutionele investeerders, voor 2,7biljoen US$ vermogen passen zij hierop beperkingen toe. Andere opvallende trends zijn het perspectief van Millennials, investeringsproducten gericht op positie van vrouwen, crowd funding voor
for ESG investeerders en place-based (stad of staat) investeren. (ExSum, pag. 4)

Klimaatverandering is een thematische factor voor vermogensbeheerders (276miljard US$) en institutionele investeerders (552miljard US$). Voor de eerste keer werd desinvesteren uit fossiele energie gemeten: bijna 30miljard door vermogensbeheerders en 13,5miljard door institutionele investeerders (ExSum, pag. 16)

Engagement groeit in de VS: het aantal klimaatrisico resoluties op aandelehoudersvergaderingen verdubbelde naar 72 en er waren meer verzoeken om transparant te zijn over broeikasgassen.

Very US: Investeerders ondersteunden zeer actief een petitie aan de US Securities and Exchange Commission (SEC) om bedrijven te verplichten hun politieke donaties openbaar te maken. Er kwamen meer dan 1 miljoen commentaren op het voorstel: een record voor de SEC.

Bron: USSIF/Publications/SIFTrends2014 (Executive Summary, 22 pag., Pdf) Tip van Laurie Lane in de LinkedIn groep ImpactEntrepreneur nav posting van Alex Daniels.


HNWI

Investing Pledge(s)
In 2011 mislukte de bescheiden opgezette (website) The investing pledge van de familie Meyer (IINieuws-11mei11) als antwoord op Warren Buffet's GivingPledge. Die laatste belofte is om na het overlijden minstens 50% van het vermogen na te laten aan chari's heeft nu, december 2014 148 ondertekenaars en toezeggingen binnengehaald mn Forbes 400 rijksten en internationaler dan in de beginjaren. Ook de Investment Pledge van de Meyers leeft nog Nextbillion (2013) richt zich op de minder fortuinlijken. NB hun oorspronkelijke website geeft een malware waarschuwing.

Recent ondertekenden op het Witte Huis in Washington 50 family offices en particuliere fondsen een nieuwe investing pledge. Verenigd binnen het CREO Network (Cleantech, Renewable Energy and Environmental Opportunities) gaan zij 300miljoen US$ investeren in commerciële venture investeringen in klimaat, energie, gezondheid, voedsel en duurzaamheid. Want "Our members felt that energy and conservation were a part of impact investing that had been under-represented'. Ze houden ook niet zo van de term impact investing. Het is opvallend dat de environmental investors aanhaken bij de impact investing beweging gezien de enorme hernieuwbare energie investeringen van de afgelopen jaren. Maar kennelijk is er wel behoefte aan een markiting machine gericht op HNWI voor groene impact investeringen.

De concrete toezeggingen bedragen nog geen 300miljoen, maar bijvoorbeeld de Wolfensohn & Co., van voormalig WereldBank directeur president James Wolfensohn zegt 5miljoen US$ toe om cliënten te helpen de komende 5 jaar 500miljoen US$ te investeren in financiële inclusie, hernieuwbare energie, groene infrastructuur ecosysteem diensten en duurzaamheid kansen.
CREO als groep wil andere investeerders overhalen om ook vermogen te investeren. Het benadert hiervoor in eerste instantie de 3000 family offices in de VS die 1.2biljoen US$ vermogen beheren.


Social Impact Bonds

SIB's debat, ontwikkelingen en status quo
In het Amerikaanse Nonprofitquarterly staat een artikel van Ron Cohen over meer realisme in het publieke debat over Social impact Bonds (SIB's). Mede n.a.v. het rapport van Ecorys en ATQ consultants (zie GELEZEN) en andere publicaties en recente ontwikkelingen.
Er is wat nuchter tegengas nodig voor de SIB PR karavaan en het idee dat SIB's altijd een geschikt financieringsmodel bieden. Wetgevers moeten vooral het verschil begrijpen tussen de rollen van non-profits en filantropie en rendement nastrevende SIB's en investeerders die gemiddeld tussen de 6 en 20% rendement verwachten.

Catalina Gelb en Rita Perakis van het Center for Global Development bestudeerden 26 lopende SIB's in ontwikkelde landen van de afgelopen vier jaar om ervan te leren voor de verwachtte golf Development Impact Bonds*. Zij stellen dat het nog te vroeg is om conclusies te trekken over de potentiële rol van SIB's als (standaard) financieringsmiddel voor de sociale sector en innovatie katalysator of de vooruitzichten voor de beoogde groei van de financieringsmiddelen van de filantropie sector.

Op verzoek van Japanse** overheidsdiensten onderzocht een onafhankelijke onderzoeker van social outcomes de Londense OPM Group Group 2 lopende SIB's. OPM wijst op de langdurige (kostbare) planning en voorbereiding, dilemma's rond de prestatievaststelling en beloning en implementatie uitdagingen, onzichtbare kosten en uiteindelijke besparingen.

So seventees: Dan zijn er nog de onderzoekers die het enthousiasme en de participatie van grote financiële instellingen die verantwoordelijk zijn voor de crisis uitermate verdacht vinden. Noot van de Blogger: maar als er flink verdiend wordt aan SIB's (tot wel 20%!) dan moeten chari's niet te naïef zijn als mede investeerder.

*SIB Data: Een overzicht uit februari 2014 van de VS AmericanProgress/fact-sheet-social-impact-bonds-in-the-united-states. In een stuk uit november stellen van dat er 26 SIB's zijn in geïndustrialiseerde landen, het meest complete overzicht wordt bijgehouden door Instiglio op Database SIB's&DIB's Zij tellen 24 lopende SIB's en 8 ontwikkeling in de VS, VH, Australië en Israël.

**Noot van de Blogger: Japan is de grootste investeerder in de internationaal opgezette vaccinatie obligaties bonds (Iffti, zie IINieuws 15sept12). Voor retail beleggers (institutionele investeerders doen het nauwelijks) zijn er impact fondsen en impact obligaties. Die hebben mn groene thema's of beleggen in snel groeiende regio's in China of elders in Azië. Uridashi'' obligaties van mn de Wereldbank, Europese Investeringsbank en de Asian Development Bank met de hoogste rating en in Yen's. Japan profiel in IINieuws-1okt13


SocialImpactBonds: A Practitioners Guide
Als tegenhanger de nieuwste pro SIb publicatie van een ''verdachte want commerciële partij'' Bank of America maar geschreven door het Britse Bridges Ventures, geroemd prionier in impact investment in het VK. Het is het 2e rapport* en werd al in november gepubliceerd “Choosing social impact bonds: A practitioner’s guide”.

De rapporteurs kijken naar de markt en ontwaren in de 26 lopende en 100 SIB's en DIB's (Development Impact Bonds) die in ontwikkeling zijn 3 trends:

-De zoektocht naar meer resultaten nu overheid en donoren terugtreden (bezuinigen) en e rminder publiek geld beschikbaar is;
-Impact-gedreven organisaties zoeken op creatieve manieren naar vergroting van programma outcomes in verschillende gemeenschappen; en
-Er is een groeiende investeerders groep op zoek naar de kracht van (sociaal) ondernemerschap om maatschappelijke problemen aan te pakken.

SIB practioners guide
Bank of America sponsorde de publicatie van 2 rapporten door het Britse Bridges Ventures, geroemd pionier in impact investment in het VK. Zie IINieuws 15maart13. Het nieuwste rapport is in november gepubliceerd “Choosing social impact bonds: A practitioner’s guide”.

De rapporteurs kijken naar de markt en ontwaren in de 26 lopende en 100 SIB's en Dib's die in ontwikkeling zijn 3 trends:

-De zoektocht naar meer resultaten nu overheid en donoren terugtreden (bezuinigen) en er minder publiek geld beschikbaar is;
-Impact-gedreven organisaties zoeken op creatieve manieren naar vergroting van programma outcomes in verschillende gemeenschappen; en
-Er is een groeide investeerders groep op zoek naar de kracht van (sociaal) ondernemerschap om maatschappelijke problemen aan te pakken.

Aanbevelingen voor overheden en donoren zijn:
-Verzeker dat betalings-metrics direct gerelateerd zijn aan de beoogde uitkomsten (outcome) en houd rekening met een eventueel lange(re) termijn;
-Bepaal een heldere beschrijving van de beoogde beneficianten;
-Bepaal de volledige maatschappelijk kosten van het aan te pakken uitdaging; en de waarden van de nagestreefde uitkomsten.
-Bepaal wat de ontwikkelingen zullen zijn zonder de (investering in de) interventie;
-Verzeker dat alle partijen het eens zijn over de (marges in de) behaalde resultaten, betalingen en afrekening; Blogger: Kortom houd het een beetje zakelijk a.u.b. 
 
Frappant zijn de observaties: Letting go of a focus on activities om de monitoring kosten niet te laten oplopen en ruimte te maken voor innovatie. Bepaal wat uitkomsten verbeterd voor vervolg SIB's en projecten.

Aanbevelingen voor dienstverleners/uitvoerders:
Verzeker je van tijdige accurate dataverzameling en rapportage tijdens het proces;
Verzeker je ervan dat de betrokken overheid creatief kan reageren en besluiten kan nemen;
Drive appropriate referrals by engaging and incentivising ‘gatekeepers’ to the target group;
Boor nieuwe kapitaalstromen aan om kannibilisering van bestaande financiering voorkomen;
Bereken alle kosten van de interventie en investering.
Observaties: werk aan hoge impactmeting en standaarden en gebruik externen om van te leren.EDUCATIE

Global Impact Investing Network opleidingen
De GIIN start twee opleidingen voor fund managers: Strengthening Environmental, Social, and Governance (ESG) Management en Raising Impact Investment Capital (meer informatie op de GIIN website) De focus is nu nog op sub-Sahara Afrika en Zuid Azië vanwege de impact investment groeiverwachtingen. En op fondsen die investeren in small and medium-sized businesses gericht op positive social impact. De trainingen willen die  vaardigheden versterken die impact investors en leidende limited partners (LPs) hebben aangewezen als critical voor de ontwikkeling en groei van individuele fondsen en de impact investing industrie.

In 2015 starten Impact Measurement and Performance Management en Investment Management trainingen.
Link thegiin.org


VBDO pleit voor ESG kennis
De Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling VBDO pleit voor naar aanleiding van een onderzoek voor meer aandacht voor ESG deskunigheid nu de integratie van ESG criteria binnen duurzaam beleggen verachtvoudigde (Eurosif 2014, zie IINieuws-15okt14).


''Traditioneel wordt in het onderwijs en training erg de nadruk gelegd op de kwantitatieve, financiële analyse. ESG-criteria spelen een ondergeschikte rol.”
Andere bevindingen uit het rapport zijn dat er nauwelijks gebruik wordt gemaakt van de data van universiteiten en NGO’s. Ook wordt er nog te weinig gekeken naar de toepassing van ESG integratie op strategisch niveau. Tenslotte worstelen beleggers nog met het meten van de financiële impact van duurzaam gedra
g.

Het onderzoek is mogelijk gemaakt door Actiam en Syntrus Achmea.
Bron: VBDO-pleit-voor-betere-opleiding-beleggingsanalisten-en-portfoliomanagers


JOBS op jobs.thegiin.org


GELEZEN

SIB's: Challenges & Benefits
Ecorys en ATP consultant publiceerden een rapport (pag) met een overzichtelijk ExecutiveSummary (8 pag) over de State of play of Social Impact Bonds van Britse SIB's.

De belangrijkste voordelen (toegelicht in een tabel, pag.6):
• Extra financiering door investeringen;
• Verhoging samenhang financiëel en sociaal rendement;
• Bevordering outcomes cultuur bij service dienstverleners;
• Beter (prestatie)contract management;
• Meer innovatieve dienstenlevering; en
• Meer impact bij beneficiënten
De belangrijkste uitdagingen zijn: (toegelicht in tabel op pag.7)
De rol van investeerders en intermediairen wordt slecht begrepen door toekenners en dienstverleners;
• Dienstverleners hebben moeite om het bewijs te leveren dat hun interventies succesvol zijn;
• De schaal van een SIB moet groot zijn om de investeringen (letterlijke en voorbereiding&, begeleidingskosten) waar te maken;
Een contract afsluiten dat alle partijen past.

De conclusies liegen er echter niet om. Het onderliggend bewijs voor de effectiviteit van SIBs (constructies) ontbreekt nog hoewel de ervaringen van de betrokken pioniers (investeerders, begeleiders en uitvoerders) positief zijn. Zij willen er verder mee. De onderzoekers vonden de ontwikkelingen en vooruitgang echter traag (mn buiten het door de overheid aangezwengelde traject en bijbehorende financiering) en de processen complex. Steun aan lokale SIB's in cruciaal om de beweging gaand en groeiend te houden. Ook innovatie binnen de SIB beweging is belangrijk vooral om SIBs als maat-product te ontwikkelen zodat de verwachtingen en ambities van de diverse betrokken partijen kunnen worden waargemaakt.

Tip van James Ronicle in de LinkedIn SOCIAL IMPACT BONDS Group

INVESTORS CASE

CitiMicrofinance & Community Development
Ik ben Citi al vaker tegengekomen tijdens mijn onderzoek, maar heb me er nog nooit echt in verdiept. De aanleiding is hun bijdrage in het Impact Investment Policy Collaborative Global Policy Report met een bijdrage van Bob Annibale, Global Director van Citi Microfinance and Community Development, onderdeel van CitiGroup de 3e grootste Amerikaanse bank en financiële dienstverlener. De focus van Annibale's CD afdeling(en) is op initiatieven en samenwerking voor community development, inclusive finance, financiële educatie, revitalisering van wijken en small-business en micro-enterprise development. Annibale onderhoudt ook de relaties met microfinanciering en community institutions. Hun doel is het ontwikkelen van passende, innovatieve en duurzame producten en diensten bij bijdragen aan toegang tot financiële dienstverlening.

Impact door kernactiviteiten
Citi claimt haar impact investeringen te integreren in de kern van de bedrijfsactiviteiten, niet in een aparte Social Responsibility portfolio*.  
Blogger: maar heeft wel aparte afdelingen Microfinance en Community Development :)
Hierbij benut het tientallen jaren ervaring in ondernemerschap, microkrediet, betaalbare huisvesting en financiële educatie. Hun aanpak bestaat uit: samenwerking, schaal en innovatie. De samenwerking vindt plaats met publieke, private en niet-gouvernementele organisaties om kennis, vertrouwen, bereik, (lokale) verankering en opschaling potentie te vergoten. Annibale stelt dat early-stage filantropie en publieke investeringenbelangrijke katalysatoren zijn geweest en samenwerkingsverbanden cruciaal bleken bij enkele van de belangrijkste ontwikkelingen en beleidsterreinen. Hij citeert Jed Emerson et al uit The Impact Investor: Lessons in Leadership and Strategy for Collaborative Capitalism: From the perspective of Collaborative Capitalism, Citi is in fact experimenting with new forms of constituent alignment and stakeholder-oriented governance.”

Enkele illustratieve voorbeelden: De Wereld Bank schat dat ruim 2.5miljard mensen geen bankrekening hebben. Hiervoor zijn overheden, beleidsmakers en gezamenlijke investeringen nodig. Net zoals voor het toegankelijk maken van kredietverlening aan vrouwelijke ondernemers in de ontwikkelingslanden (International Finance Corporation, IFC) of het bereiken van de spaarders die elk jaar 15-25% van hun geld kwijtraken in de informele sector. (Consultative Group to Assist the Poor, CGAP).

Annibale schets enkele resultaten uit het verleden (en heden) en kijkt ruim 10 jaar terug. Daarom werkt Citi Microfinance samen met de Overseas Private Investment Corporation (OPIC, de VS ontwikkelingsbank) in een Risk Sharing Program voor financiering in lokale valuta voor microfinancierings instituten. Blogger Klinkt als het FMO Currency Exchange Fund (TCX). Het werkt samen Compartiment (een beroemde microkredietbank IPO) in Mexico, in Peru met MiBanco i.s.m. USAID en in Bangladesh verzorgde het de securizatie van een financiering met een lokale AAA rating voor een van de grootste microfinancieringsbanken BRAC. Blogger: BRAC is nu ook actief in Afghanistan, Pakistan, Sri Lanka, Oeganda, Tanzania, Zuid Soedan, Sierra Leone, Liberia, Haïti en de Filipijnen.

Het ontwierp met de Inter-American Development Bank (IDB) een nieuw soort social investment bond: 4 jarige financiering van Education, Youth en Employment (EYE) activiteiten (500miljoen US$, AAA rating met door de prijsstelling 1.59% rendement). Blogger: De grootste obligatie voor deze bank dit jaar en overschreven.

In de Dominicaanse Republiek gebruikt Citi Mobile Collect mobiele telefonie betaalmogelijkheden om kleine ondernemers hun toeleveranciers te laten betalen. En Citi corporate cliënten, inclusief grote multinationals krijgen zo veilig en snel betalingen van hun kleine afnemers binnen. Hier werd samengewerkt met de vrouwenorganisatie Asociación Dominicana para el Desarrollo de la Mujer, ADOPEM. Citi Mobile Collect is nu uitgerold naar India, China en Zuid Korea.

Citi Community Development lanceerde met CASA de Maryland een innovatief microkrediet programma met steun van community development financial institutions (CDFIs) voor legale permanent verblijvende buitenlanders die de VS nationaliteit willen aanvragen. Een van de drempels is de 680US$ voor de naturalisatie aanvraag, de bijkomende kosten voor Engelse les, de inburgeringscursus en het naturalisatie examen. Het project is zo succesvol dat het nu landelijk uitgerold wordt: Cities for Citizenship.

Met de San Francisco City Treasurer ontwikkelde het Kindergarten to College (K2C), spaarrekeningen (inclusief sparen via de school) omdat kinderen met een spaarrekening 7x meer kans hebben naar college te gaan. De stad nam de pilot over in haar budget en er doen nu 16.000 kinderen aan mee. Onderdeel van EarnedAssetsResourceNetwork

Met Grameen America (opgericht door de Nobelprijswinnaar) verleent Citi in New York en Oakland bancaire diensten en krediet aan micro-entrepreneurs en mensen die nog nooit een bankrekening hebben gehad. 10.000 vrouwen hebben een rekening geopend. Wikipedia/Grameen_America

Kortom Citi doet heel veel meer dan Microfinance en Community Development en hernoemt zich dan ook Citi Inclusive Finance waarmee het de verbreding van haar werkzaamheden aangeeft.

*NB CitiGroup heeft natuurlijk ook een filantropische activiteit, maar de Citi Foundation website informatie op de homepage is zwaar verouderd (2010). Het vermogen is 50miljoen US$ (geen jaar vermeld, de uitgaven 76miljoen US$, met andere woorden de bank bepaalt per jaar wat de Foundation kan/mag weggeven. Het laatste bekende jaar waren de inkomsten 78miljoen US$. Overhead 2,5%. Zie bronnen

Bronnen: Globalpolicy.iipcollaborative.org/innovating-role-private-sector-lessons-learned-citi Website IIPC: IIPCollaborative.org Global Policy report: Globalpolicy.iipcollaborative.org Citi Private sector: Innovating-role-private-sector-lessons-learned-Citi Wikipedia CitiGroup: Wikipedia/Citigroup Geen IRS opgave gevonden, wel vrij overzichtelijk: Nonprofits.findthecompany/Citi-Foundation NB Op Guidestar kan een profiel worden ingekeken (account aanmaken). Wikipedia/GuideStar


Vragen en reacties graag naar impactinvestmentnews @ yahoo.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten