1 januari 2015

Impact Investing Nieuws Jaaroverzicht 2014

Een impactvol 2015 gewenst!

In het  jaaroverzicht van 2013 had ik als impact investing wensen voor 2014 (wederom en naar Cato de Oude en een beetje Marianne Thieme) Overigens ben ik van mening dat impact investing ook toegankelijk moet zijn voor kleine beleggers en niet beperkt tot private equity, zeer vermogenden, vermogensfondsen en institutionele investeerders''. Blij ben ik dus met het rapport van Triodos Bank voor de G8 Social Investment Taskforce 'inclusive' impact investing. Een term die ik van harte promoot.

Andere meer concrete stappen vooruit: ING opende haar European Sustainable Equity fonds -dat is gebaseerd op een succesvol institutioneel product met een trackrecord van 9 jaar- voor retail beleggers. De portefeuille omvat 50 tot 90 'koploper', 'best-in-class' bedrijven (zie Market) en deed het prima in 2014 met 16%. Meer in IINieuws 1feb14 en op Morningstar. NB De Think Capital Sustainable World ETF deed het een fractie beter tegen aanzienlijk lagere kosten: Morningstar/etfBlogger: Nu maar hopen dat de impact investment fondsen van Actiam snel(ler) 'retail' gaan.
BNP Paribas kocht een innovatieve Wereldbank obligatie van best-in-class bedrijven, maar biedt deze obligatie slechts actief aan in België. BNP schijnt wel meer ambities te hebben,  maar waarschijnlijk ook richting institutionele investeerders.

Ik vroeg voor 2014 om meer initiatieven van chari's en investeerders voor impact investing door missie gerelateerd vermogensbeheer, charity bonds en social impact bonds (SIBs). Ik ben dus blij dat de Startfoundation, Fonds 1818 en Dura Participatie BV* in het Microfinanciering Nederland Fonds stapten met 1,25 miljoen Euro voor kredietverlening aan kleine bedrijven in Nederland. Het fonds wil financieel en sociaal rendement halen met Qredits Obligaties. Qredit is 'de enige landelijke microfinanciering organisatie in Nederland' en wordt gesteund door meerdere (groot)banken en institutionele investeerders zoals verzekeraars. Meer in IINieuws 1juli14. 
Meer Nederlandse SIB's bleven helaas uit, maar er wordt aan gewerkt. NB Er is een aparte paragraaf over (Europese) ontwikkelingen in Social Impact Bonds.

Als overheidsbeleid wenste ik simpelweg de implementatie van de London (public policy) Principles geformuleerd door het Impact Investing Policy Collaborative. De essentie is overheden wees faciliterend, stimulerend en (mede) ondernemend. (Meer in IINieuws 15sept2013). Jammer genoeg is er in Nederland nog weinig van te merken, maar er gebeurt wel van alles dankzij SocietyImpact o.a. de facilitator (deal maker) van de 1e Nederlandse SIB.

2015
Mijn wensen voor het komend jaar blijven: meer innovatieve impact investing retail producten. Bijvoorbeeld een Euro etf met equity in impact sectoren en een Euro etf of beleggingsfonds van groene obligaties die toegankelijk zijn voor kleine beleggers. Een beursgang van een Sociale Onderneming zou leuk zijn, sowieso zouden meer beursgangen de keus en kans op public equity impact investeringen vergroten.

Uiteraard werk ik hard aan de promotie en implementatie van mijn impact bijsluiter of indicator die in een oogopslag inzicht geeft in de impact van investeringsproducten.

0 = dit beleggingsproduct streeft slechts naar financieel rendement.
1 = dit beleggingsproduct sluit schadelijke producten en sectoren uit.
2 = dit beleggingsproduct streeft naar financieel rendement en heeft
Environment, Social & Governance risico's geïntegreerd.
3 = dit beleggingsproduct streeft naar financieel rendement en heeft
Environment, Social & Governance kansen en beleid geïntegreerd.
4 = dit beleggingsproduct streeft naar streeft naar financieel rendement en oplossingen voor wereldwijde bedreigingen.
5 = dit beleggingsproduct streeft naar financieel rendement en oplossingen voor basisbehoeften.
6 = dit beleggingsproduct hecht veel aan impact en kan hiervoor financieel rendement inleveren.
(Eigenlijk zou er ook nog -1 moeten zijn = dit beleggingsproduct investeert in verboden wapens en obligaties van totalitaire, ondemocratische regimes).
Meer in IINieuws 1 en 15juni14. Met dank aan Sonen Capital. 

Wereldwijde implementatie (wel ja)
Zonder gerenommeerde werkgever of succesvolle consultancy een ambitieus project, maar er zit gelukkig vooruitgang in. Ik ben veel dank verschuldigd aan Jed Emerson, Harry Hummels en Frank Wagemans (VBDO) voor hun commentaren en suggesties en Sir Ronald Cohen van de G8 Taskforce voor zijn belangstelling. Maar ook aan mensen die mij weer in contact hebben gebracht met geïnteresseerde partijen zoals Martijn Rozemuller van Think Capital.
Jed Emerson stelde voor dat ik een 15pagina artikel met noten zou schrijven met uitleg en toelichting en op Harry Hummels vroeg naar de verificatie (organisatie en kosten). Het artikel is er nu en op aanvraag onder embargo beschikbaar want ik gebruik het voor lobby doeleinden. Op YouTube staat een 5min presentatie in het Engels: youtube. Deel 2 met het implementatie model komt er aan.

Vermogensbeheer en Impact
Voor de financiële sector zou ik heel erg blij zijn met een verkennend onderzoek zoals Mercer dat deed naar 'Climate Change Scenarios – Implications for Strategic Asset Allocation' in 2011. PGGM's Jaap van Dam zei toen “This project has given us insight into the complexity of the effects climate change could have on the risk and return of our portfolio''... Stel dat er in 2015 zo'n analyse komt van impact investing scenario's. Net zo uncertain en zonder straightforward answers to manage it maar als innovatieve investeringscultuur en filosofie.... Ik verwacht dat een TIP Framework dan heel andere voorspellingen geeft: meer effect van Technology op portfolio's. Meer integratie van Health, Population Growth en Migration Impact en prognoses van Policy effecten op basis van bijvoorbeeld de G8 Social TaskForce aanbevelingen. Meer bij GELEZEN en in IINieuws 1nov14

Ik blijf een marketeer-responswerver, dus een spetterende lobby op basis van succesvolle impact investeringen zou publicitair veel kunnen betekenen. Misschien dat HKH Maxima wat binnen microkrediet en financial inclusion enkele internationale voorbeelden structureel kan promoten en Minister Henk Kamp van Economische Zaken de nationale paradepaardjes. De uitverkiezing van bioneedle tot nationaal icoon is een goede keus. NB Bioneedle won 2 jaar geleden al een Katerva award dat is een organisatie om in de gaten te houden, zeker nu ze een for-profit investerings spin off starten per 1-1-15: Veratak. Dat is gericht op innovatieve 'disruptive' agricultural technology, financial technology, clean technology, life sciences (gezondheid), energy, water en transportation. Meer op Veratak

Een actieve: faciliterende, stimulerende en ondernemende overheid vooral op het gebied van werkgelegenheid en sociale ondernemingen.


2014 OVERZICHT
Dit jaar heb ik een thematisch overzicht in plaats van een chronologisch overzicht gemaakt. Dat doet meer recht aan mijn brede horizon en leest prettiger voor geïnteresseerden in de deelgebieden. Onderaan staan echter alle deze keer samenvattingen van de blogs ook op chronologische volgorde.


MARKTEN
Beursgangen van Sociale Ondernemingen bleven uit tenzij je Alibaba als missing middle MKB financier zo wilt noemen. De belangrijkste ontwikkeling op de public equity markt is het welig tieren van groene obligaties. Eigenlijk zette de trend vorig jaar al in toen bedrijven begonnen klimaatobligaties uit te geven en daarmee 20% marktaandeel veroverden op de traditionele ontwikkelingsbanken (IINIeuws juli CBI rapport). Dit voorjaar lanceerden tien grote banken Climate Bond Principles waarmee ze een norm neerzetten voor het aanbieden van groene obligaties aan hun relaties. Die principes worden dit jaar aangescherpt na een consultatieronde. 

De Rabobank was een van de tien meewerkende banken en het trad recent toe als partner van the Climate Bonds Initiative. Dat is een organisatie die expertpanels opzet die thematische standaarden ontwikkelen voor bijvoorbeeld duurzaam vastgoed, mobiliteit en transport obligaties. Ook heeft het een certificeringssysteem ontwikkeld voor externe toetsing van de groene claims. Hier binnen kunnen deskundigen zoals ESG-research bureaus zich laten verifiëren als partij voor het certificeren van groene obligaties. The Climate Bonds Initiative houdt actief bij welke groene bedrijfsobligaties worden gepresenteerd en welke innovaties plaatsvinden zoals de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) die in oktober een obligatie uitgaf om 500miljoen Euro 'door' te lenen aan de 15 Nederlandse gemeenten die het best scoren op het gebied van duurzaamheid en sociaal-cultureel beleid. Meer in IINieuws-15okt14.

Als uitsmijter: geschat wordt dat in 2015 de uitgifte van groene obligaties zal groeien naar 100miljard (+150%). Interessant is dat China, de wereldkampioen hernieuwbare energie investeringen, actief is om groen investeren te stimuleren en nu ook groene obligaties heeft ontdekt.


SOCIALE MARKTEN?
De Social Stock Exchanges (VK, Singapore, Canada en de VS zijn al een tijdje bezig en in Brazilië, Zuid Afrika en Kenia zijn ook al 10 jaar initiatieven. Bron: Forbes/stock-exchanges-for-social-enterprises-heres-where-you-can-find-them. Ethex in het VK timmert stevig aan de weg en op de London Stock Exchange (ORB) is nu een Charity Retail Bond platform (Britse charity bonds staan ook vaak in Luxemburg genoteerd).


CROWDFUNDING
Het spannendste nieuws was natuurlijk de beursgang van Symbid in New York in maart waar het ruim 3 miljoen US$ ophaalde, investeerders werden ook uitgenodigd om mee te doen. Waarmee het maar weer bewees dat crowdfunding en een beursgang eigenlijk van hetzelfde principe uitgaan. De koersontwikkeling is helaas vrij dramatisch: Nasdaq/sbid of US87150X1028. Meer over de beursgang op IINieuws 15maart14

De andere klapper was de overname van marktleider Geldvoorelkaar door het Zweedse Trustbuddy International AB. Waarmee beiden internationale ambities wilen realiseren. Oneplanetcrowd 'het grootste duurzame crowdfunding platform van Nederland' breidde (al) uit naar Duitsland. Voor mij persoonlijk wel amusant, was dat het ABNAMRO Social Impact Fund mijn mede investeerder werd, in een nieuwe categorie financiële instellingen, door haar participatie in beeBox, waarin ik via Oneplanetcrowd micro aandeelhouder ben.

Omzet
De markt blijft groeien in de breedte (platforms) en in omzet. Een snelle surfsessie langs de 5 grote 'echte'* investeringsplatforms brengt mij al op 55miljoen een leuk groei in vergelijking met de 32miljoen over 2013 (Douw&Kooren). *geen donaties of creatieve projecten.
Het grootste platform Geldvoorelkaar groeide naar bijna 46miljoen euro aan leningen sinds de oprichting. Pikant detail: Geldvoorelkaar verwachtte in 2014 meer dan 50 miljoen gefund te hebben voor het MKB. Symbid groeide naar bijna 28.000 investeerders en bijna 6miljoen aan (aandelen)investeringen (sinds de oprichting). Eind oktober melde Oneplanetcrowd meer dan 10.000 actieve investeerders en ruim 3 miljoen euro (sinds de oprichting). Relatieve nieuwkomer Kapitaal Op Maat financierde al 20 projecten voor ruim 1,2miljoen Euro en realiseerde daarmee 80% succes. Greencrowd dat vooral zonnepanelen voor maatschappelijk nuttige gebouwen financiert verdriedubbelde naar 9ton. Het start nu een warmteproject, gaat ook in biomassa en is trouwens ook internationaal actief. Seeds het crowdfundingplatform van ABNAMRO dat ook crowdsourct (pitches) startte in 2014 met 6 projecten (?) en vermeldt (nog) geen resultaten (staat wellicht straks in het jaarverslag). Duurzaam Platform Share2start beëindigde haar crowdfunding activiteiten.


DERISKING IMPACT INVESTING
2014 zou het jaar worden voor derisking van impact investing volgens Scott Anderson op NextBillion.net Hij verwijst naar een 'model' impact investment fonds van J.P. Morgan Chase & Co en de Bill & Melinda Gates Foundation voor drug development for low-income markets met 94 miljoen US$ budget. De hoge R&D kosten maken de ontwikkeling van medicijnen in arme landen onaantrekkelijk/onbetaalbaar daarom hebben de Gates Foundation en de Zweedse Internationale Ontwikkelings-organisatie toegestemd in maximaal 60% verlies op hun investering. Andere investeerders zijn de International Finance Corporation (VS OS) en farmaceuten als GlaxoSmithKline PLC, Merck & Co., de Pfizer Foundation en Storebrand (een Noorse institutionele investeerder). Meer in IINieuws-15jan14. Noot van de Blogger een 'model' constructie waarbij een vermogensfonds/chari het seed of start-up kapitaal levert om het werkbudget rond te krijgen waarmee andere 'stakeholder' investeerders over de streep worden getrokken. Hier in de vorm van een investeringsfonds met first loss afspraken. (Zie ook FMO in Catalytic First Loss in IINieuws-15okt13)
Blogger: Ik heb geen grote golf samenwerkende fondsen van private investors en chari's en evt. overheden gezien in essentiële sectoren of regio's in het afgelopen jaar. Dat kan het gevolg zijn van een blinde vlek voor private equity investment, maar als er grote II namen aan meedoen, dan komt het wel boven drijven tijdens het alerts scannen en surfen.

Ander derisking nieuws bestond eigenlijk alleen uit de 2 publicaties van impact investing pionier Bridges Ventures Impact+, de consultancy tak. Het is een strategisch stuk voor de ontwikkeling van de sector. De titel Shifting the lens: a de-risking toolkit for impact investment* De risico's die worden besproken zijn Capital Risk (derisken (DR) door bundeling, downside protection en junior & senior debtors) Exit- of liquiditeitsrisico (DR door contractuele constructies, handelsplatforms en/of netwerken op te zetten), (On)Kwantificeerbare risico's (DR door track records te bouwen, technische assistentie en optimaal afzet of marketingkanaal), Transactiekosten (DR door gezamenlijke impactinvesteringsfondsen op te zetten en deals of producten te combineren.), Impact risico (DR door impact evidence te verzamelen) en vooral voor chari's reputatierisico (kosteneffectiviteit impact investments afzetten tegen output & outcome van traditionele giften).
*In IINieuws-1maart2014 Rapport: Bridgesventures/De-risking report. (3 pag, pdf) Noot van de Blogger: Het deed me erg denken aan de EVPA European Venture Philanthropy Association publicatie EVPA/strategies-for-foundations-when-why-and-how-to-use-venture-philanthropy. Samenvatting in IINieuws-17aug11.

In november publiceerde Bridges Ventures Impact+ gesponsord door
Bank of America “Choosing social impact bonds: A practitioner’s guide”. Hierin werden 26 lopende en 100 SIB's en DIB's (development impact bonds) in ontwikkeling bekeken en worden 3 trends of zoektochten gezien*. Naar: meer resultaten en privaat geld; creativiteit en innovatie voor vergroting van programma outcomes; en sociale ondernemers om maatschappelijke problemen aan te pakken.  
Rapport: Bridgesventures/Choosing-social-impact-bonds-practitioners-guide (pdf 42, pag.) Samenvatting in IINieuws-1dec14.
Noot van de Blogger: ik vraag me af of hier primair wordt gedacht aan charitatieve vermogensfondsen, aan bedrijfsfondsen als prospects of impact investment als opvolger van corporate social responsability activiteiten. Misschien dat in de VS de scheidslijnen tussen die drie wat diffuser zijn dan in Nederland. *Teruglezend zag ik dat Philanthrocapitalism voor 2014 ook 100 SIB's in de pipeline aankondigen. Meer voorspellingen -die er af en toe flink naast zaten zoals Popular capitalism finds its voice- in IINieuws-15jan14.


SOCIAL IMPACT BONDS
Dat er uit onderzoek van Catalina Gelb en Rita Perakis van het Center for Global Development blijkt dat er 26 SIB's lopen en 100 in ontwikkeling zijn* verraste en verblijde me, want na een knallend uiteinde in 2013 met de eerste Nederlandse SIB werd het oorverdovend stil..... Die Nederlandse SIB loopt in Rotterdam om jongeren aan het werk of (weer) op een opleiding te krijgen. Uitvoeringsorganisatie is Buzinezzclub, voor-financiers zijn de Startfoundation, die werkt aan werk en het ABNAMRO Social Impact Fonds. En de Gemeente Rotterdam betaalt terug uit haar besparingen op uitkeringen. Er zijn nieuwe Nederlandse SIB's onderweg, maar met wereldwijd 100 SIB's in ontwikkeling lopen we hier, net als in Duitsland (1) en België (1), bepaald niet in voorop.
Ik verwacht dat in 2015 de ontwikkelingen gaan het snelst blijven gaan in de VS en Australië, maar een eerste lichting Development Bonds kan de wereldkaart van Instiglio wel eens flink veranderen.*IINieuws-15dec14

PUBLIC EQUITY IMPACT INVESTING
In het kader van de focus sinds begin dit jaar op public equity bekeek ik de de in Amsterdam en Brussel genoteerde pennystock in impact sectoren. e door mij geselecteerde pennystock portefeuille in impact sectoren heeft het belabberd gedaan met -20%. Dat komt voor de helft doordat mijn belegging in Royal Imtech 'verdween' omdat ik zo weinig aandelen meer had dat ze de samenvoeging van bestaande aandelen niet overleefde (Waardoor ik de helft van mijn winst op Imtech verloor). Doordat ik via DeGiro mijn pennystock aankocht, had ik er ieder geval nauwelijks (aankoop)kosten aan. Eind van het voorjaar -een jaar na het Pennystock blog- zal ik de balans opmaken (als ze hopelijk weer een beetje gecomebacked zijn :) Pennystock is kwetsbaar omdat het meestal geen dividend uitkeert en lastig te beoordelen voor kleine beleggers omdat analisten er weinig adviezen over geven of zelfs maar over schrijven. Ik gebruik vooral IEX nieuws en de commentaren als aanknopingspunt.

Grote (AEX) bedrijven die al jaren super sectorleader zijn of lager opgenomen in de Dow Jones Sustainability Index vormen de basis van de populaire best- in-class strategie voor duurzaam beleggen. Ook mijn Nederlandse best-in-class ondernemingen (Unilever DSM, Unibail-Rodamco en Philips) presteerden matig (DSM), maar dat komt ook omdat ik aan het eind van het voorjaar niet verkocht heb. Mijn ESG-opportunity tip van Sustainalitics: CSM/Corbion aandelen deed het onder verwachting. Het blijst ben ik met Wessanen, met onder andere het merk Zonnatura, dat het prima deed.

Mijn hele portfolio deed het dit jaar wat minder, jammer ik omdat qua samenstelling eigenlijk erg tevreden was. Ik heb ironisch genoeg minder rendement omdat minder heb gehandeld i.e. winst genomen heb op obligatiekoersstijgingen dan in 2012 en 2013. En ik sta -10% op een Nordea obligatie waar ik met 5% winst uit had kunnen stappen en een te laag verkoopbod op heb gedaan :( Don't be greedy!


POLICY
Beleidsmatig was 2014 het jaar waarin het VK 30% Tax Relief invoerde voor sociale investeringen en India bepaalde dat hernieuwbare energie obligaties vrijgesteld zijn van belasting. In China werd wel gewerkt aan fiscale voordelen voor groene, duurzame beleggingen en al beleid ingevoerd volgens The Climate Bonds Intitiative directeiur Sean Kidney, maar de gevolgen daarvan schijnen nog beperkt te zijn.
In de VS werd de nieuwe fiscale wetgeving van kracht die met 1 a 2 miljard US$ budget fiscaal krediet geeft aan projecten voor verbetering van voorzieningen in arme gemeenschappen. In de praktijk vaak vastgoed zoals de bouw of uitbreiding van gezondheidsklinieken, onderwijs instellingen etc. Anthony Bugg Levine's (IFC) hoopt dat banken nu sneller instappen met vastgoed als onderpand en zij kapitaal zullen inzetten voor de cashflow en voorfinanciering van nieuwe activiteiten van mission driven organisaties.

In Nederland gebeurde volgens mij op fiscaal- of wetgevingsgebied ... niets. De gevolgen van het afbouwen van de ficale voordelen van duurzame beleggingsfondsen hebben nog hun uitstroomeffect, vooral op groene beleggingen -40% of 1,1miljard Euro naar 1,7miljard Euro (VBDO in hun jaarverslag duurzaam sparen en beleggen maar dt ging nog over 2013). Er werd wel 900miljoen euro meer groen gespaard. Ook cultureel beleggen kromp gestaag sinds 2010 Microkrediet beleggingen blijken gelukkig minder kwetsbaar en stabiel.

De EU kondigde maatregelen aan voor meer transparantie van grotere ondernemingen en maatschappelijk relevante organisaties over hun ESG beleid, mensenrechten en corruptie. Het betreft 6000 beursgenoteerde bedrijven, ook met hoofdkantoren buiten de EU. De reacties zijn gemengd positief. Het hoogste niveau lijkt helaas niet echt richtinggevend. Meer in
IINieuws-1dec14

Hoopgevend zijn de beleidsaanbevelingen in het eindrapport van de G8 Social Investment Taskforce dat voortbouwt op de diverse ervaringen in de G8 landen en suggesties doet voor verdere stappen. Meer in IINieuws-15okt14. Nog beter is het aparte rapport voor de G8 van Triodos CEO Peter Blom als EU vertegenwoordiger bank over Inclusive -retail- impact investment. Zie IINieuws 15nov14. Het Rapport Socialimpactinvestment.org/Triodos-Bank-report-on-Impact-investing (pdf, 24 pag.)


Facts&Figures
Voor private equity de belangrijkste F&F rapporten is 'Spotlight on the Market 2014' door theGIIN en JPMorgan Social Finance125 (+26%, m.n. meer Europese respons en nu eenderde) van 's werelds grootste impact investeerders* rapporteerden over hun 46miljard US$ impact investeringen. Bijna 60% is eigen kapitaal en ruim 40% wordt beheerd voor cliënten. In dit nieuwste rapport voor het eerst gedetailleerde cijfers naar regio, sectors en financiële instrumenten. Opvallend: men verwacht in 2014 bijna eenvijfde meer te investeren dan in 2013 of 12,7 miljard US$. Ruim de helft van de investeerders gaat voor marktconform financieel rendement. *fondsmanagers (bijna de helft van de respondenten), banken, (vermogens)fondsen, ontwikkelingsbanken en pensioenfondsen. In IINieuws-15mei14.

Ook interessant -vooral omdat ik vergeten was de tekst te plaatsten :)- is de IRIS Data Brief impact investees: financials en non-financials: 76% maakt winst en 25% groeit (mn Noord Amerikaanse) respondenten. Financials rapporteren helaas weinig waardoor nogal wat vertekening is en ook omdat 3 grote sociale ondernemingen overheersen. Maar de data is razend interessant. (Nu) In IINieuws-15april14


Voor duurzaam beleggen is het nieuwste Eurosif rapport SRI investing in Europe over 2013 een bron van informatie omdat voor het eerst ESG integratie is opgenomen en er veel geïntegreerd wordt: zij het op zowel passieve als actieve wijze. Het is meteen na exclusie dat zowel uitsluiting van verboden als schadelijke producten omvat, de belangrijkste strategie. Ook 10 pagina's over Impact Investing maar door institu­tionele investeerders en vermogensbeheerders en (dus) niet van particulieren en (vermogens)fondsen ofwel goede doelen. Ook leuk is natuurlijk dat er sprake is van double digit growth in vergelijking met 2 jaar geleden. In IINieuws-15okt14.


CORPORATE VENTURING
Omdat ik focus op public equity volg ik Dr Max Martin, Impact Economy. Hij publiceerde weer interessante rapporten, ik heb ze niet eens allemaal kunnen opnemen in IINieuws, maar door zijn advieswerk en presentaties op internationale conferenties zijn ze altijd aanknooppunt voor prospect onderzoekjes naar sectoren (textiel in IINieuws 15feb14), regio's (Japan 'to do') en individuele multinationals die hij noemt als voorbeelden. De must read van 2014 is het samenvattende Driving Innovation through Corporate Impact Venturing: A Primer on Business Transformation” (pdf, 44pag). Preview (6 pag. pdf) Impacteconomy/Primer CIV.
Interessant is ook de recente serie blogs van William Burckart van Impact Economy North America over ontwikkelingen in de VS en in II op Nextbillion.net1 Nextbillion.net2 en NextBillion.net3.

Frappant in Corporate Venturing vond ik dat General Electric uit de Dow Jones Sustainability Index werd verwijderd -ik kon niet achterhalen waarom- en bekend maakte 28Miljard US$ te hebben verdiend met ESG beleid (energie-, water- en grondstoffenbesparing, veiligheidsbeleid en personeelsmanagement etc) en door de ontwikkeling van nieuwe duurzame producten. Het kondigde aan 7 miljard in nieuwe energie te gaan investeren IINieuws 15sept14. Ook opvallend is de opsplitsing van de Duitse energiegigant E-On in fossiele+afbouw van kernenergie centrales en hernieuwbare energie. Meer in IINieuws-15dec14. Ze hadden ook kunnen kiezen voor groene energie obligaties als kapitaliseringsinstrument. Barclays downgrade in Q3 traditionele energie distributienetwerken in IINieuws-15okt14.

In dit kader interessant om in 2015 de gaten te houden is de divesting -desinvesterings- campagne gericht op fossiele energieproducenten. Het heeft nu nog veel trekjes van een PR- en lobby-campagne door bijvoorbeeld de oproep van Ban ki Moon van de VN en de aankondiging van de Rockefeller Foundation, opgericht met het geld van oliemagnaat Rockefeller, op de pre klimaattop in New York om 100% uit te stappen. Maar op -20% divesting schijnt het kantelpunt te liggen voor massale uittocht en dan zijn de beleggingen inderdaad stranded onverkoopbaar geworden. Hopelijk gaan aandeelhouders dan flink druk uitoefenen op deze bedrijven om serieus te gaan investeren in hernieuwbare energie.

Tot slot kijk ik bij corporate venturing erg naar duurzaamheid in kernbedrijfsactiviteiten. Deels omdat ik allergisch ben voor PR projectjes en impact washing maar ook omdat het volgens mij ondoelmatig en nauwelijks effectief is om te focussen om high impact die weinig bijdraagt aan de bedrijfsvoering. II Thinking by my in IINieuws 1feb14. NB The Economist Schumpeter is erg kritisch over CSR 2.0 maar onderschat de (investor relations voordelen. In IINieuws-1nov14.


II THINKING
Het verrassendste thoughtpiece was van de hand van twee oud McKinsey consultants. Volgens auteurs Hanauer en Beibhocker streven bedrijven in modern kapitalisme niet naar het vergroten van aandeelhouders waarde en de kwartaalcijfers, maar ontwikkelen bedrijven oplossingen voor de problemen van samenlevingen. Dat vereist lange termijn denken en lange termijn investeringen, maar helpt executives ook hun diverse stakeholders belangen beter te bewaken. Er is natuurlijk een tegenwerkende kracht en dat is dat een oplossing voor de een een probleem voor de ander kan betekenen. Om dit op te lossen is een democratische samenleving de beste voedingsbodem voor de afweging van problem-solving en problem-creating economische activiteit. Democratieën lossen onvermijdelijke conflicten op door fairness en rechtmatigheid te legitimeren voor de samenleving. (Blogger het artikel stond niet voor niets in Journal for Democracy). Meer in In IINieuws-15nov14


MEDIA - Medium
In Nederlandse media lijkt impact investing niet te bestaan, met uitzondering van FollowtheMoney dat Robert Rubinstein van TBLI aantrok als columnist. Internationaal publiceren The Huffington post, Forbes en The Economist er regelmatig over. Het belangrijkste medium voor en over impact investing in 2014 was ongetwijfeld paus Franciscus. Hij pleitte deze zomer op een II Conferentie in Rome voor een nieuwe manier van investeren. Op nogal Calvinistische toon “It is important that ethics once again play its due part in the world of finance and that markets serve the interests of peoples and the common good of humanity''. En wat praktischer: “The logic underlying these innovative forms of intervention is one which acknowledges the ultimate connection between profit and solidarity, the virtuous circle existing between profit and gift”. Meer in IINieuws 1juli14. Runner up is Bill Gates die nu ook privé, dus naast de Bill & Melinda Gates Foundation activiteiten in o.a. TheGIIN nu ook investeert in impact investing fonds Unitus in india van een oud medewerker.

Minder beroemd, maar voor Nederland heel belangrijk is mr impact investing prof Harry Hummels van UniMaastricht en ACTIAM Impact Investment AM die toetrad tot de United Nations Principles for Responsible Investment Thematic (impact) Investment Committee. Meer op: IINieuws/profdrHarryHummels (page)


GELEZEN
Voor mij een eyeopener was de strategische verkenning van Mercer
Basis voor het onderzoek is de aanname van onderzoekers dat 90% van de variatie in portfolio rendement kan worden toegerekend aan Strategic Asset Allocation (SAA)*. Mercer heeft 4 scenario's ontwikkeld Regional Divergence (Meest waarschijnlijk); Divergent and unpredictable – Framework agreed to succeed Kyoto Protocol Delayed Action (Op een na meest waarschijnlijk) Stern Action naar de Bruce Stern Review 2007 (Minder waarschijnlijk) en Climate Breakdown (minst waarschijnlijk).
Hier heeft ze haar TIP™ Framework” op toegepast, de 3 variabelen voor de gevolgen van klimaat verandering door: Technology: de ontwikkeling van investeringskansen in lage CO²technologie; Impact: de mate waarin (klimaat) verandering gevolgen (kosten) investeringen zullen beïnvloeden; Policy: de kosten van regelgeving en beleid tegen CO² uitstoot. Meer in IINieuws-1nov14


ACADEMIA
Met mijn 20 jaar chari marketing en Fondsenwerving verleden en de overstap naar impact investing was de promotie van nu Dr Kellie Liket aan de Erasmus Research Institute of Management ERIM op whydoinggoodisnotgoodenough,essaysonsocialimpactmeasurement interessant. En knap intimiderend voor mijn sluimerende promotie ambities, want Liket werkte zich door een enorme hoeveelheid literatuur en onderzoeken heen. Ze blijft streng, pas met een optimale impact meting kunnen goede keuzes voor investeringen en giften worden gedaan.
Aan het slot pleit Liket -uiteraard- voor budget voor impactmeting en een sectorale benadering en ze biedt een framework of analyseproces: REFLEct. Opgebouwd uit: Relevantie (urgentie en belang), Ethiek (waarden, normen en actie opzet), Fit (capaciteiten van de organisatie versus haar ambities, Legitimiteit is de organisatie de beste, het meest geschikt voor de(ze)taak? Effectiviteit. Blogger: Ook een mooie methodiek voor equity (sectoren en ondernemingen) selectie. De dissertatie (en een samenvatting) staat hier Repub.eur/51130

Ik ontdekte ook het op public equity gerichte onderzoek van Ioannou en Serafeim: The Impact of Corporate Social Responsibility on Investment Recommendations. Ze onderzochten of superieure CSR prestaties betere toegang geven tot financiering, omdat dat weer van invloed is op strategische beslissingen. Ze gebruiken een brede opvatting van toegang tot kapitaal: de kosten van equity en schuld, inclusief de onmogelijkheid te lenen of aandelen uit te geven, afhankelijkheid van bankleningen of de illiquiditeit van assets. Ze identificeren ook de mechanismen waardoor betere CSR prestaties bijdragen aan aan betere toegang tot financiering. Blogger: Voor mij een eye opener want: 'als betere toegang tot kapitaal de strategische beslissingen van CSR (duurzame) bedrijven gunstig beïnvloed en tot opschaling leidt, dan is dit voor bedrijven in impact sectoren een impact bonus voor impact investors die in mijn ogen een eventuele koersopdrijving en volatiliteit waard is'.


HNWI investment pledge
Op de valreep en wellicht meer een PR marketing actie dan echt groot nieuws: een initiatief van een groep klimaatinvesteerders om hun gebruikelijke activiteiten als impact investment te presenteren op het Witte Huis. 50 family offices en particuliere fondsen ondertekenden hun voornemens om 300miljoen US$ te investeren in commerciële venture investeringen in klimaat, energie, gezondheid, voedsel en duurzaamheid. Want "Our members felt that energy and conservation were a part of impact investing that had been under-represented'. Meer in IINieuws 1dec14


CHARI's
Met uitzondering van de StartFoundation en Fonds1818 die in het Microfinanciering Nederland Fonds stapten gebeurde er weinig spannends in Nederland. Daarom aandacht voor de ambities van de Britse Charity Bank die nu 10 jaar bestaat en grote groeiplannen heeft (x5). Zou het niet mooi zijn als de Nederlandse chari's en vooral de vermogensfondsen* samen gingen werken op financieel gebied? Een inkoopcombinatie die onderlinge kredietfaciliteiten en investeringssteun geeft naast vermogensbeheer met gedeeld risico? Behlave het Britse voorbeeld zijn er aanknopingspunten in het EVPA** rapport: Social Impact Strategies for Banks: Venture Philanthropy and Social Investment. Zie IINieuws-15-mei-2014
*Nederlandse vermogensfondsen hebben ongeveer 20miljard vermogen tegen de ruim 2miljard van fondsenwervende instellingen. Bij de eerste groep zit statutaire bepalingen om het vermogen in stand te houden, bij de tweede zijn hetv o.a. Verplichtingen van langdurig wetenschappelijk onderzoek en langlopelde projecten die het vermogen vormen. **European Venture Philanthropy Association.

Een opvallend impact investing gericht chari initiatief in 2014 was de oprichting van de TBLI Foundation. Aan mij hadden ze niets: ik ben retail donor en steun naast 100% chari's voor kinderen en ouderen en preventie van baarmoederhalskanker en de kerk 2 impact investeerders: Oikocredit en Wakibi. Maar ik vind het een mooi initiatief voor private equity impact investing. Zelf zeggen ze te focussen op: to help us scale up our educational outreach on ESG and Impact Investing. De donaties worden gebruikt om het aantal (inform, meet & invest) conferenties te verdubbelen, samenwerken met business schools en breder te communiceren. Doneren kan op meerder niveau's en in een mooi gezelschap impact investors: Founders Level (5000+ Euro):Warmth Asset Management, De Pury Pictet Turrettini & Cie, Golden Bottle Trust en Ms. N. B. Moghaddam. Patron Level (2500-5000 Euro): River Star Foundation en URMAT. Support Level (1000-2500 Euro): ASN Bank, SNS Bank, Rapaport USA Inc., US Tax & Financial Services Sàrl, ValleyRoad Capital SA, Goodwell Investments, Friend Level (250-1000 Euro): Shawn Lesser (Big Path v/h Watershed Capital) en Robert Temple.  Newforesight Consultancy, Impact First Investments, Glen MacDonald, Laura Giadorou-Koch, Rufo Quintavalle, Tevan B.V., Phenix Capital, Sylvie Giscaro en Peter Koenig Consulting. TBLI Foundation Stichting TBLI ING NL58 INGB 0006 3272 56.

Toch is er hoop: fondsenwervings- en giftenadviseur Harald Machielse van ChuvaConsulting publiceerde in het Vakblad Fondsenwerving over Social impact Bonds. Link: Chuva/social-bonds. (pdf, 3 pag.) 
Terugkijkend op 2014 zegt hij: 'Uit de aanvragen van goede doelen die bij mij bereiken merk ik de sterk toegenomen interesse voor impact investing. Hoe maken we onze projecten geschikt voor impact investing en hoe kunnen we nieuwe en donateurs/impact investors betrekken bij om nog beter onze projecten uit te voeren? Dat zijn de vragen waar ik goede doelen mee help'.


Tot slot
Het best bezochte blog in 2014 was dat van IINieuws-1feb14 over public equity (inclusive) impact investing voor de kleine belegger met aandacht voor Vaderlandse Pennystock. Op de hielen gevolgd door IINieuws 15feb14 met II in China, Sir Ronald Cohen over tripartite II en het artikel The Impact of Corporate Social Responsibility on Investment Recommendations door Ioannou en Serafeim (zie Academia). 
 
Ik heb de indruk dat de blogs met landen specials het goed doen: naast Impact en Social Investing in China, Duitsland in IINieuws-1dec14 (vorig jaar slecht bezocht en nu uitstekend) en het Verenigd Koninkrijk in IINieuws 15okt14 (hun G8 rapport in IINieuws-1nov14).

NB Latere blogs zijn uiteraard altijd in het nadeel in dit overzicht maar net als op de beurs is het voorjaar mijn topseizoen. Ook 15april en 15mei deden het goed met cijferrapporten van IRIS: Data Brief investee en theGIIN en JP Morgan Social Finance 'Spotlight on the Market 2014'.

 
IINIEUWS 2014 CHRONOLOGISCH

IINIEUWS 15 januari 2014
Deze keer: een overzicht van vooruitzichten voor impact investing in 2014 door verschillende partijen: hier en daar wat oude wijn in nieuwe zakken en aanhoudend 'wishful thinking', maar ook interessante nieuwe inzichten van ervaren praktijk beoefenaars. 2014 wordt het jaar van de-risking Impact Investing. Een mooie opstap via public equity producten naar meer retail impact investing producten, dat nu via social impact bonds fondsen een grote sprong maakt. Op Duurzaam platform Triple Pundit en aanbevolen door II pionier de Kellog Foundation 'Impact Investing is here to stay', de Huffington Post praat met Ben Thornley (USA) en FTAdvisor met Big Society Capital (UK). Impact investeerder en pionier Calvert Foundation start een serie voorspellingen door impact investors insiders voor 2014. The Nextbilion gaat voor de-risking net als Zurich Investment Group blog op SSIS voor 2014 in 'Making Impact Investing a Priority'. De Millennials als private impact investors komen er (nog steeds ;) aan, op LinkedIn in ''Big Ideas'' 2014 may be the year in which investing fundamentally changes.... door vrouwen. Trilincglobal is (daardoor) hoopvol over de Millennials. Van non profit naar wealth management: een persoonlijk reisverslag met 3 tips in 'How to make the leap from nonprofit work to impact investing'. Philanthrocapitalism bekijkt 2014 met een brede horizon van Unilever tot en met een groep HNWI 'Giving Pledgers' die in 2014 samen gaan impact investen. hmm nieuw werkwoord bekt niet zo lekker... II goeroe Anthony Bugg Levine wordt geïnterviewd op Forbes.com en pleit voor samenwerking van chari's, overheden en impact investors (Citi) en is blij met de nieuwe Tax credit voor (poor) community development in de VS die extra kapitaal aanbrengt voor vastgoed, dat weer als onderpand kan dienen voor andere activiteiten.
Society Impact presenteert haar visie voor zorg met Health Impact Bonds samen met Vita Valley en de Nationale Denktank op het congres ''Alles in gezondheid...'' voor het Nationale Preventie Programma. Follow ze op @SocietyImpact. Ver over de grens: de grootste particuliere internationale social impact bonds markt (95% marktaandeel) die van Japan, herstelde en groeide flink in 2013. De verkoop van social impact bonds steeg naar 2 maal die van 2012.

Quote: 2014 wordt het jaar van de-risking Impact Investing. Een mooie opstap via public equity producten naar meer retail impact investing producten, dat nu via social impact bonds fondsen een grote sprong maakt


IINIEUWS 1FEBRUARI14
Deze keer Impact Investing Nieuws in 2014: public equity. Dus: Impact investing voor de kleine belegger: Vaderlandse Pennystock. Nieuw: ING Sustainable Equity Fund voor particulieren en Triodos Organic Growth Fund (hopelijk straks ook). Outlook: investeren in duurzaam vastgoed aantrekkelijk(er). Facts & Figures: ABNAMRO MeesPierson particulier duurzaam vermogen groeit met 25%. II agendering: Eumedion doet appèl op financials kwart: beleg voor de lange termijn en zoek impact.
II Thinking by me: Corporate Social Responsibility en bedrijfsfondsen activiteiten, hoe dichter bij de kernbedrijfsactiviteiten, hoe kansrijker integratie en opschaling? Chari's: In de VS hecht bijna de helft van de Chari's aan investeren in de missie. JOB: Toniic zoekt director Europe in Amsterdam, London of Zurich. Gelezen: The Blue Way of is politiek gestuurd investeren in de VS + impact extra aantrekkelijk of een steekproef valkuil? 
Quote: Het ING European Sustainable Equity fonds is gebaseerd op een succesvol institutioneel product met een trackrecord van 9 jaar. De portefeuille omvat 50 tot 90 'koploper', 'best-in-class' bedrijven (zie Market).

IINIEUWS 15FEBRUARI14
Deze keer Sustainalytics positief over Corbion, Morningstar nomineert 3 duurzame fondsen, grootste Social Impact Bond in Massachusetts, crowdfunding bloeit en borrelt, II in China, Max Martin over II in de textielindustrie, Sir Ronald Cohen's prognose voor II en de rol van chari's, particulieren en bedrijven, op herhaling het HOPE Consultancy marktonderzoek interesse van vermogenden in de VS voor II in ontwikkelingslanden. Academia: The Impact of Corporate Social Responsibility on Investment Recommendations: Ioannou en Serafeim.

Quote: 'als betere toegang tot kapitaal de strategische beslissingen van CSR (duurzame) bedrijven gunstig beïnvloed en tot opschaling leidt, dan is dit voor bedrijven in impact sectoren een impact bonus voor impact investors die in mijn ogen een eventuele koersopdrijving en volatiliteit waard is' (Blogger nav Academia)

IINIEUWS 1MAART14
Deze keer de-risking impact investing in public & private equity markten door Bridges Ventures Impact+. Een voorzichtige poging om in de sector grondstoffen met impact op de Public equity market te duiken, een halfbakken exercitie... De EU wil meer transparantie van groterere Europese ondernemingen over hun ESG beleid, mensenrechten en corruptie
Veel over chari's en Impact Bonds: Harald Machielse van Chuva Consulting in het (chari) Vakblad Fondsenwerving, Society Impact over Social Impact Bonds, een onderzoek naar Environment Impact Bonds en natuur en milieu organisaties bankieren zelf niet groen volgens Vroege Vogels. Event: PYMWYMIC April Days voor private equity impact first investors.

Quote: ''Onderzoek lijkt uit te wijzen dat er een groeiende hoeveelheid kapitaal op zoek is naar goede projecten. Maar die zijn er nog onvoldoende. Omdat dat kapitaal zomaar niet beschikbaar komt als gift, adviseer ik de goede doelen zich er serieus in te verdiepen." Harald Machielse. adviseur fondsenwerving en doneren in het vakblad Fondsenwerving (maart/april 2014).

IINIEUWS 15MAART14
Deze keer: Unibail-Rodamco komt met een (dure) groene obligatie voor duurzaam vastgoed, niet de eerste want Svandinavie is zeer actief. Een dozijn, gecertificeerde, groene obligaties in 2013, een groene obligatie index van Solactive en Coming soon: meer groene obligaties, criteria en certificaten. GE investeert 7 miljard in nieuwe energie. Triodos groeit, maar het duurzame vastgoedfonds rendeert slecht(?) Pennystock: Tigenix en de biotechnologie sector en goedkoper beleggen met DeGiro. Crowdfunder Symbid haalt geld op: 'thuis' en op de Nasdac (x100). 
UN secretaris Ban Ki Moon houdt appèl voor investeren in klimaat, des-investeren in energie intensieve industrieën en financiële innovatie voor duurzaamheid. 5 nieuwe Forbes400 miljardairs in impact sectoren. BNP Paribas onderzocht weer de filantropie opvattingen van miljonairs, maar zonder oog voor impact investing terwijl juist milieu hoog scoort. Impact investing chari: TBLI Foundation en een impact tool voor (vermogens)fondsen van Giving Evidence. Britse donateurs kijken kritisch naar impact van chari's èn kritisch naar het uitvoeren van publieke taken. Als Impact Investor Case: RS Group uit Hong Kong dat investeert in tegen- en omgaan van en met klimaatverandering o.a. in het (half) Nederlandse Sustainalytics voor meer Aziatisch ESG onderzoek...

Quote: Als crowfdundingplatforms gaan opschalen en hiermee een factor van belang worden voor MKB financiering, kan hiermee een nieuwe financiële sub-sector ontstaaN met de potentie om microkrediet (wereldwijd 80 miljard US$) te overtreffen. Maar dan als impact investment wanneer ESG criteria en transparantie worden geïntroduceerd. Blogger in Crowdfunding: Symbid crowdfund voor zichzelf en gaat naar de beurs.

IINIEUW 1APRIL14
Deze keer: Toyota lanceert groene obligatie van 1,7 miljard US$ voor de verkoopfinanciering van hybride en plug-in Toyota en Lexus auto's. Eerst wilde Toyota 750miljoen US$ ophalen, maar de interesse bleek erg groot. (recente) Facts & Figures van groene obligaties, 12 grootbanken lanceren groene obligatie principes, Oikocredit groeit hard in 2013, Morningstar conferentie positief over de toekomst van ESG beleggen, Corporate Impact Venturing door Dr Max Martin en Academia: Josh Lerner over innovatie en de voordelen van corporate venturing. Event: promotie Kellie Liket op impact meting, ook bij bedrijven en hun fondsen.

Quote1: Ik (Blogger) pleit voor de ontwikkeling van een optimale impact (activiteiten) matrix als richtsnoer voor investeerders, omdat dit aansluit bij de realiteit van de beleggerspraktijk die spreiding nastreeft en impact bereiken een holistisch en synergetisch proces is. Meer in 'Event', de promotie van Kellie Liket op ''Why 'doing good' is not good enough'' Essays on Social Impact Measurement. 11 april 2014, Erasmus Universiteit Rotterdam.

Quote2: The days of traditional corporate social responsibility (CSR) – the bolton approach that is compliance driven, costs money, and produces limited reputational benefits—are fast coming to an end. Introduction of ExSum van Dr. Maximilian Martin in “Driving Innovation through Corporate Impact Venturing: A Primer on Business Transformation” (18Maart2014) Impact Economy Geneva, Switzerland. Zie ook IINieuws-1feb14 'II Thinking: CSR en II'.

IINIEUWS 15APRIL14
Deze keer: Iberdrola lanceert hernieuwbare energie obligatie, Skanska wil de 'preferred choice' for groene vastgoed investeerders worden. Lokale markt: ASN Bank en haar beleggingsfondsen doen het goed. Corporate Venturing: Solvay (DJSI Europe) zoekt cleantech-kandidaten voor samenwerking. Facts & Figures van greenbond underwriters en IRIS Data Brief impact investees: financials en non-financials: 76% maakt winst en 25% groei (mn Noord Amerikaanse) respondenten. II marketing: Climate Policy Initiative presenteert voorstel voor groene ontwikkelingsobligaties. Uit de media: institutionalinvestor, Bloomberg en de WSJ over de opkomst van groene obligaties. Crowdfunding Symbid en VERACommunity: investeren in vrouwelijke, duurzame, maatschappelijke gerichte ondernemers. II Thinking: 9 tips voor impact investing: evenwicht tussen risico's en rendement. Social Impact Bonds: artikel van Clasp: policy solutions for low income people. Policy: het VK geeft 30% Tax relief voor Social Investments en II kansen volgens Katie Mountain van Nesta II. Chari's Natuurmonumenten wil aandelen en obligaties in natuur gaan verkopen. Charity Bank wil vervijfvoudigen naar 250miljoen UK£ met investering van Big Society Capital. ING rapport: goede doelen en bedrijfsleven: impact telt. Academia/Gelezen de dissertatie van Kellie Liket over Impact Measurement, gevolgd door een mea culpa van de Blogger die impact meting voor kleine beleggers (ook) niet kan kwantificeren. Als case: Amnesty International impact investor, maar vooral katalysator voor fatsoenlijk en duurzaam ondernemen.

Quote van dit blog: EIB has continued to prove its worth as the hero development bank by being by far the largest issuer (van groene obligaties) They issued six times (some taps of existing bonds) in 5 currencies – CHF, EUR, ZAR, GBP and SEK. Bron: Climate Bonds.net Q1 2014. Eurobond: XS0224480722-XAMS

Quote van dit blog2: ''Kansen benutten: niet geld, maar impact telt'' (titel p.19 in ING brochure Goede doelen en bedrijfsleven feb 2014.

IINIEUWS 1MEI14
Deze keer: de 1e groene EURO obligatie van de Wereldbank, Facts & Figures: SBI presenteert duurzame beleggingscijfers over 2013 en Vigeo keek naar West Europese landenprestaties medio 2013 en 10 jaar terug. ESG risico's: Duurzame indices en 'controversial companies'. Wie investeren in Innovatieve SME's in Vlaanderen? 
II Thinking in het EVPA rapport: Social Impact Strategies for Banks: Venture Philanthropy and Social Investment. De Indiase overheid maakt hernieuwbare energie obligaties belastingvrij en kan de kosten van hernieuwbare energie financiering met een kwart (!) verlagen. De VBDO organiseerde een stakeholdersdialoog voor input voor haar nieuwe strategie. Als Impact Investor case: Korys de vermogensbeheerder van de familie Colruyt.

Quote: De omvang van duurzame beleggingsfondsen groeide eind 2013 naar 40miljard Euro (+20%). De grootste groei zat bij de 5 microkredietfondsen met 2,5% duurzaam marktaandeel. Zij groeiden met +26% met bescheiden prestaties: +3 tot +2%. Het best presteerden de 19 duurzame ETF's: van +48% tot +15%. Zij hebben 2% duurzaam marktaandeel en groeiden 17,5%. Bron: Facts & Figures Sustainable-investment

Quote 2: 'In West Europa groeide de Nederlandse duurzame beleggingsmarkt de afgelopen 10 jaar het hardst met +106%. Door ESG integratie, het wettelijk verbod op investeringen in Clustermunitie en dankzij SNS asset management'. Bron: Facts & Figures Vigeo/Green Social and Ethical Funds in Europe

IINIEUWS 15MEI14
Deze keer: 5 impact trends en 7 impact tips en IT en energie- en waterbesparen: een groeimarkt. F&F 'Spotlight on the Market 2014' door theGIIN en JPMorgan Social Finance, het VK trekt meer geld uit voor Social Impact Funds als katalysator voor Bonds, maar schrapt de pay-for-success bonus van de Peterborough Bond in de 3e fase. De 1e Belgische SIB. Media: verslagen van Impact Days PYMWYMIC. II Thinking by me: II voor kleine beleggers. Boek: 7 jaar Impact Investing Initiative door de Rockefeller Foundation en als chari investor case: de Michael en Susan Dell Foundation (MSDF) niet duurzaam wel impact (?)

IINIEUWS 1JUNI15
Deze keer een betoog voor het toevoegen van impact informatie aan de Essentiële Beleggersinformatie, de Europese opvolger van de Financiële Bijsluiter. Dit blog staat in hoofdpunten ook op: Slideshare.net/alcanne 

IINIEUWS 15JUNI14
Deze keer: een public equity impact investing special met Sonen Capital en de KL Felicitas Foundation die een public equity portfolio en impact meting methode ontwikkelden in 2013 en toepasten in hun gezamelijke portfolio jaarverslag (in 2014). Hun portfolio model is opgenomen in de literatuur voor het World Economic Forum 2014. Met als case de KL Felicitas Foundation: een impact investing pionier en katalysator. Als uitsmijter Facts & Figures: Verantwoord beleggen US ver-5-voudigd (USSIF 2007-2012)

IINIEUWS 1JULI14
Deze keer door mijn vakantie een kort blog zonder case en gelezen, maar het is bepaald nog geen komkommertijd: MSCI Barclays Green Bonds index, Lloyds bank green bond en 2 kleine groene euro obligaties. beebox wordt B corp. Facts & Figures: duurzaamheids-verslagen van AEX bedrijven. II Marketing en HNWI's: Millennials zijn vaker SRI investeerders. 2 SIB rapporten en een deskundig commentaar. Een II medior family office job. Nb de blogbezoekcijfers zijn erg goed, waarvoor mijn dank.

IINIEUWS 15JULI14
Deze keer APG investeert in Green Bonds, maar ziet vooral ESG uitdagingen in Azië. Facts & Figures: (eindelijk) dook ik eens in het in RobecoSAM Jaarboek 2014 en een overzichtje van Green Bonds door Bloomberg. Lokaal: 925 over ASN Bank. Medium: de paus is pro II en Media: Follow the Money over 3dimensioneel kapitaal. Metrics: Een EU impactmeting standaard (op basis van EVPA model). Policy: Het VK presenteert een voortgangsverslag over Social Impact Investment en in de Vs presenteert de National Advisory Board. Chari's: Startfoundation en Fonds 1818 stappen in Microfinanciering Nederland Fonds en een profiel van Flowfund (Fred Matser) die sinds 2012 een impact investing koers vaart.

Quote van het blog: Paus Franciscus op een II Conferentie in Rome 16juni2014 “It is increasingly intolerable that financial markets are shaping the destiny of peoples rather than serving their needs

IINIEUWS 1SEPTEMBER14
Deze keer: liquidatie en wederopstanding van de enige health impact etf en de navolgers van de Access to Medicine Index: al gereed is de Access to Nutrition Index en in ontwikkeling zijn de Responsible Mining Index (1st standard draft) en de Access to Seeds Index (1st draft methode).

IINIEUWS 15SEPTEMBER14
Deze keer: BNP Paribas koopt Wereldbank public equity obligatie op,  F&F groene obligaties door Climatebond.net, Orix en ADB starten Aziatisch climate private equity fonds, 2e Aziatische groene obligatie, GE verdient 28miljard door duurzaamheid, Fortune 100 en 500 hebben vaak duurzaamheid doelstellingen, investeringen in water, Morningstar over microkredietfondsen, de Tweede Kamer praat over duurzaam bankieren, Big Society Capital over de Britse charity bonds markt, de 1e development impact bond in onderwijs en een event van de Startfoundation over sociaal ondernemen.

Quote: ''Anno 2014 is het hele landschap van groene- en klimaatobligaties (uitgevers) onherkenbaar veranderd''. Uit Facts&Figures van groene obligaties door climatebonds.net

Quote2: ''GE claimt in haar nieuwste duurzaamheidsverslag 28miljard US$ te hebben verdiend in 2013 door haar investeringen in duurzaamheid. De inkomsten uit haar duurzaamheidsactiviteiten groeiden twee keer zo snel als de totale inkomstengroei''. Zie Corporate Venturing

IINIEUWS 1OKTOBER14
Deze keer: Porsche investeert in greentech, ASN Duurzaam index fonds, de Rockefeller Foundation stapt uit fossiele brandstof, Barclays verlaagt de rating van de VS elektriciteitscentrales kijkend naar Duitsland waar RWE zich al hervormt. Een Nederlandse SIB intermediair in FtM. Veel beleid door de aanbevelingen van de G8 Taskforce Social Finance met o.a. Een oproep een klantvriendelijk label te ontwikkelen voor impact investment producten (zoals de impact bijsluiter zie 1juni2014). IRIS preferred metrics voor II Fonds USA Small Business Administration dat haar werkterrein verbreedt naar …. impact.

Quote: The world is on the brink of a revolution in how we solve society’s toughest problems. The force capable of driving this revolution is ‘social impact investing’. In het G8 Social Investment Taskforce eindrapport zie Policy.

IINIEUWS 15OKTOBER14
Deze keer: BNG geeft best-in-class groene obligatie uit, ABNAMRO Social Impact Fonds investeert in beeBox, Media Forbes video met de CEO van JP Morgan Sustainable Investing. Facts&Figures: Eurosif 'double digit growth' in SRI in Europe 2014 met ESG integratie en Impact Investing en sectoraal: de Green Transition ScoreBoard van private groene investeringen per medio 2014 (op koers). De Transparantprijs 2014 is voor de impact verantwoorder van Wakker Dier en Mama Alice. Events: TBLI in Amsterdam, VBA over verantwoord beleggen: de kinderschoenen ontgroeid en ''de Week van het Duurzaam Beleggen'' van de VBDO.

Quote: In de Eurosif definitie is II geen SRI 2.0 Blogger: I disagree: 'doing good' beats 'doing less harm', ook als de schaal van 'doing less harm' SRI (nog) groter is dan 'doing good', maar dank voor het compliment dat deze door mij geïntroduceerde term überhaupt werd beoordeeld. Met een vraagje: is dit klantgericht denken of aanbod gestuurd? Denken aanbieders van duurzame investeringsproducten werkelijk dat exclusie en 'doing less harm' is wat cliënten verwachten bij het begrip duurzaam investeren? Leuk dat Pepsi en Mars het DJSI kleurmerk omdat ze energie en water besparen en goed zijn voor hun personeel, hebben maar hoe gezond zijn al die softdrinks en repen nou eigenlijk... uit F&F SRI in Europe.

Quote2: Berry Debrauwer, voorzitter van de VBA commissie Riskmanagement en partner bij de Visitatiecommissie Pensioenfondsen zal op het VBA event over 'verantwoord beleggen: tijd om de kinderschoenen te ontgroeien!'' pleiten voor een verdere aanscherping van het begrip verantwoord beleggen. Beleggers moeten nadenken over hoe zij een positieve maatschappelijke impact denken te genereren en hiervoor beleid ontwikkelen. Berry Debrauwer zal pleiten voor een verdere aanscherping van het begrip verantwoord beleggen. Beleggers moeten nadenken over hoe zij een positieve maatschappelijke impact denken te genereren en hiervoor beleid ontwikkelen zie VBDA event op 3 nov14 in A'dam. Ook met Harry Hummels en Manuel Adami van Actiam en Wouter Scheepens.

IINIEUWS 1NOVEMBER15
Deze keer: Morningstar over 4 duurzame fondsen en groene obligaties, de nieuwe groene obligatie index van BoA Merril Lynch Global research en naar 100miljard aan groene obligatie emissies in 2015? Nu ook expert groepen voor groene obligaties criteria voor landbouw en water en perfect aansluitend maar onderaan: GELEZEN: Sonen Capital Real Assets Primer (1). Ook Het G8 rapport over Asset allocatie met een met&zonder impact portfolio framework (2). Triodos Bank pleit bij de G8 voor 'inclusive impact investing' (hoera!). 
MCSI identificeert impact opportunities en resultaten met Sonen Capital en de FB Heron Foundation in een webcast. Het ABNAmro Social Impact Fund lid Global Impact Investing Network en organiseert een webinar over beleggen met impact met FMO.
F&F: De VBDO presenteert duurzaam sparen en beleggen 2013 en Vigeo de SRI fondsen in Europa. II Thinking: McKinsey alumni herdefiniëren kapitalisme, voorspoed en bedrijven juist als sustainable solutions for society, maar The Economist's Schumpeter is kritisch over de meerkosten van sustainable companies 2.0. Terry Waghorn interviewt voor Forbes de Arison Groups investment CEO over 'why doing good is good business'. Impact Investing zit in de top 10 innovatie voor chari's volgens intermediair en gids New Philanthrophy Capital. Een EVPA event met TBLI korting. Een webinar van More than Money Career over werken in impact investing voor alumni en HNWI Impact Investor Case: the Steve Case Foundation.

Quote: 'Impact investment aligns the positive power of private capital with the social and environmental needs of society at large' in Allocating for Impact, Subject Paper of the Asset Allocation G8 Working Group (Okt 2014)

Quote2: 'Investing your money to make the world better. This should be the norm and not considered an ‘alternative’ investment'. Calvert Foundation in een Triodos rapport voor de Social Investment Taskforce van de G8 pag. 8. Zie II Agendasetting Triodos wil inclusive impact investing.
Quote3: Ronald-van-Genderen van Morningstar De week vanDeze keer: Q3+ groene obligaties en de eerste B rated Corporate Climate Bond, Harry Hummels in UNPRI steering group themed (impact) investments. De Groene Stier genomineerden, de GRESB index cijfers over Energie en Water prestaties duurzaam vastgoed.

IINIEUWS 15NOVEMBER14
Veel VK: Charity retail Bond platform op de London Stock Exchange (ORB), Ethex presenteert cijfers positive investment in het VK 2014 . EIRIS liet het 'reprisk' van ethiek voor financiële dienstverleners onderzoeken en tot slot 15 jaar Brits beleid voor Social Investment (G8). ABNAMRO Private Bankers over filantropie en duurzaam beleggen. GELEZEN Asset Allocatie Are you Climate Change ready? Het Mercer rapport uit 2011 dat wordt op- en vervolgd. Events VBDO-BNP over 3 manieren van impact investing: green bonds, microkrediet en social impact bonds (Er is zoveel meer!) en de VBDO: Duurzaam beleggen in de versnelling. Als Impact Investors Chari Case: de Ron Cordes Foundation.

Veel Missiondrift* in de Quotes van deze week:
Quote1: De corporaties moeten weer terug naar de kernactiviteit: betaalbare huurwoningen. Huurders en gemeenteraden moeten meer macht krijgen over het onderhoud en de bouw van huurwoningen. NOS samenvatting van de Parlementaire Onderzoekscommissie naar Woningbouwcorporaties. Bron: NOS/keihard-oordeel-enquetecommissie
Quote2: 'Overheidsbanken zagen dat ze deel van hun marktaandeel kwijtraakten aan Fortis en daarom zeiden ze: ‘dat moeten we dan ook maar gaan doen’ Arjan Greeven in FtM/ook-overheidsbanken-verkochten-levensgevaarlijke-leningen-aan-corporaties Blogger: De Nederlandse Waterschapsbank en de Bank Nederlandse Gemeenten, impact banken dus, hebben leningen met verpakte derivaten verkocht aan woningbouwcorporaties (impact investments). Dat bedoelen ze vast met missiondrift* het uit het oog verliezen van de oorspronkelijke missie van impact entreprises.

Quote3: Ronald-van-Genderen van Morningstar: De Week van het duurzaam beleggen ging maandag tamelijk geruisloos van start. Ik vind dat jammer, aangezien het een belangrijk onderwerp betreft. Zie Market: Morningstar over 4 duurzame fondsen en groene obligaties.

Quote4: ''We gaan toe naar een 100% for impact portefeuille, een volledig duurzaam ingevulde portefeuille met een brede risico-rendement spreiding.' Solange Rouschop, ABN Amro F&F: VBDO Duurzaam Sparen en Beleggen (pag. 12.) leuker als Zalm het ha dgezegd maar toch

IINIEUWS 1DECEMBER14
Energie leverancier E-on splitst zich op in schoon en vies, Groene obligaties: een database op ClimateBondsnet, 2 listings op de Oslo Stock Exchange met een appèl voor een groen gehalte rating (oh een impact indicator, wat een goed idee!). Hedge Fund Cheyne Capital stapt in social services. Nieuwe Investing Pledge HNWI's. Educatie: GIIN impact Traningen en de VBDO pleit voor meer ESG kennis in opleidingen. SIB's debatten, ontwikkelingen en rapporten. Gelezen: the State of play of Social Impact Bonds door Ecorys en ATP Consultants. Investors case: CitiMicrofinance & Community Development (en wordt nu Citi Inclusive Finance)

Quote: Impact investing is a powerful model with the potential to build markets and drive change for the people who need it most, ” Bill Gates over zijn 20miljoen US$ investering in Unitus, een Indiaas-Amerikaans seed fonds voor gezondheidszorg onderwijs en arme Indiase families.

Quote2: ''Top performers innovate constantly, and usually have to innovate in several areas to maintain their position.” Wim van Leereveld, initiatiefnemer en CEO van de Access2medicine Index die de wereldwijde toegankelijkheid van medicijnen door farmaceuten onderzoekt en benchmarkt.

IINIEUWS 15DECEMBER14Deze keer: Grootste groene obligatie van de Duitse ontwikkelingsbank en een Oostenrijkse voor windenergie. De Nieuwe Access2Medecine Index vooruitgang: maar niet zonder zonden. Crowdfundersplatform geldvoorelkaar is overgenomen voor 10,6 miljoen Euro. Een landen special: Impact en Social Investing in Duitsland met de samenvatting van het Duitse G8 Social Investment Taskforce advies, een verduidelijkend stuk van het Impact Investing Policy Collaborative van een lid van het Duitse G8 Adviesraad, de eerste Duitse SIB en Duitse ondertekenaars van de UNPRI. De EU neemt de transparantie richtlijn aan, KPMG lanceert A New Vision of Value over waardecreatie voor ondernemingen en de samenleving, de GIIN zoekt liaisons voor West en Oost Afrika. Bill Gates investeert ook privé in de BofP.

Quote: ''Conventional investment firms are increasingly active in creating and marketing targeted products for sustainable investors. In recent years they have launched a variety of ESG-themed funds, created new staff positions for senior sustainable investment professionals and dedicated other resources to advance the field. Today, there is no longer any “typical kind offirm” engaged in sustainable investment''. Lisa Woll CEA USSIF (In Trends 2014 ExSum pag. 4) zie Facts&Figures

Geen opmerkingen:

Een reactie posten