1 december 2014

Impact Investing Nieuws 1 december 2014

Deze keer: Grootste groene obligatie van de Duitse ontwikkelingsbank en een Oostenrijkse voor windenergie. De Nieuwe Access2Medecine Index vooruitgang maar niet zonder zonden, Crowdfundersplatform geldvoorelkaar is overgenomen voor 10,6 miljoen Euro. 

Een landen special: Impact en Social Investing in Duitsland met de samenvatting van het Duitse G8 Social Investment Taskforce advies, een verduidelijkend stuk van het Impact Investing Policy Collaborative van een lid van het Duitse G8 Adviesraad, de eerste Duitse SIB en Duitse ondertekenaars van de UNPRI. 

De EU neemt de transparantie richtlijn aan, KPMG lanceert A New Vision of Value over waardecreatie voor ondernemingen en de samenleving, de GIIN zoekt liaisons voor West en Oost Afrika. Bill Gates investeert ook privé in de BofP

Quote van dit blog: “Impact investing is a powerful model with the potential to build markets and drive change for the people who need it most, ” Bill Gates over zijn 20miljoen US$ investering in Unitus, een Indiaas-Amerikaans seed fonds voor gezondheidszorg onderwijs en arme Indiase families.

Quote van dit blog2: ''Top performers innovate constantly, and usually have to innovate in several areas to maintain their position.” Wim van Leereveld,  initiatiefnemer en CEO van de Access2medicine Index die de wereldwijde toegankelijkheid van medicijnen door farmaceuten onderzoekt en benchmarkt.


MARKET GROENE OBLIGATIES

Duitse ontwikkelingsobligatie
De Duitse Ontwikkelingsbank KfW (KreditAnstalt für Wiederaufbau) die werkt in Duitsland, Europa en als ontwikkelings(landen)bank gaf net de grootste groene obligatie uit. De obligatie met een omvang van 1,5miljard US$ een AAA rating, geeft 1,75 % rente een looptijd van 5 jaar is 1,6 keer overschreven.

In juli gaf de KfW ook al een obligatie uit, dit jaar staat de KfW teller op 3,5miljard US$ emissies. Met name centrale banken (37%) tekenden in op de 1,5miljard US$ obligatie. Opmerkelijk volgens Sean Kidney van de ClimateBondsInitiative en (maar) de helft daarvan was geïnteresseerd in het groene gehalte. Blogger 50% dus niet maar is nu per ongeluk impact investor :) Kidney is er blij mee, hiermee betreden niet traditionele groene investeerders de groene obligatie markt.

Eind 2013 had KfW Group 72.5miljard Euro investeringen in small and medium-sized businesses (14miljard Euro eind 2013), milieu en klimaatbescherming als focus gebied. KfW Group besteedt 28miljard Euro of bijna 40% van haar new business investeringen aan klimaat en milieubescherming, hiermee is het een van de grootste investeerders van de wereld voor het klimaat&milieu. Noot van de Blogger Op wikipedia staat dat huisvesting een belangrijke investering is samen met milieu (33miljard euro) en 17miljard voor im- en exportfinanciering via IPEX.
Over KwF groene obligaties persbericht in het Engels 7juli14: KfW-Group/Newsroom


Oostenrijkse groene energie obligatie
Verbund AG heeft de eerste Oostenrijkse groene obligatie uitgegeven. Verbund is een energie bedrijf, de obligatielening wordt gebruikt voor hernieuwbare energie projecten. De obligatie heeft een omvang van 500miljoen Euro, een looptijd van 10 jaar, een coupon van 1,5% en de rating is BBB. De begeleidende banken zijn Commerzbank AG, JP Morgan, Raiffeisen Bank International, Societe Generale en UniCredit Bank Austria AG.

De obligatie inkomsten worden bijna geheel gebruikt voor herfinanciering van 1 water- en 2 windenergie projecten. 12% wordt de komende 2 jaar gebruikt voor deze projecten.

Oekom, een gecertificeerde Climate Bonds Standards verifieerder, heeft de 2 windenergie projecten getoetst aan de CBI Standard for Wind De wind projecten managen 3 windparken in Oostenrijk en 5 in Duitsland. Voor waterenergie is nog geen definitieve* standaard die getoetst kon worden, daarom heeft Oekom de individuele assets geverifieerd. *maar wel in ontwikkeling De waterenergie projecten zullen de efficiency verbeteren door een nieuwe pomp opslag unit in Reisseck II en verbetering van de Donau hydro energie centrale. Verbund en Oekom zullen de jaarlijkse efficiency rapportages openbaar maken.

Verbund is strategisch aan het desinvesteren uit fossiele energie en verkocht haar op gas gestookte energie centrales in Frankrijk en kondigde de sluiting van kolen en olie centrales in Dürnrohr and Neudorf/Werndorf II aan. In Frankrijk worden stoom centrales tijdelijk gesloten op grond van bedrijfseconomische overwegingen. Verbund is strategisch aan het werken aan de energie transitie (meer in we are working towards increased use of water, wind and sun for cleaner energy)


CROWDFUNDING

Crowdfunder Geldvoorelkaar overgenomen
Geldvoorelkaar, het grootste Nederlandse crowdfundingplatform met 60 a 65% marktaandeel, is overgenomen voor 10,4 miljoen Euro. Het is overgenomen door het Zweedse crowdfundingplatform Trustbuddy. Dat nam ook het Italiaanse Prestiamoci over voor 5,3 miljoen Euro. Trustbuddy is op de Zweedse beurs genoteerd en haalde voor de overnames 5 miljoen op.

De Zweden verklaren dat bij het Nederlandse platform nu niks verandert: “Er worden geen aanpassingen gedaan aan de structuur, werkwijze en behandeling van aanvragen.” In Nederland verklaart Geldvoorelkaar.nl dat het door de overname verder kan groeien in binnen- en buitenland .
Bron: NU/zweeds-platform-neemt-geldvoorelkaar-10,6-miljoen


Facts & Figures: index update

The Access to Medicine Index 2014
De 2-jaarlijkse index die pharamceuten beoordeelt en benchmarkt op hun inspanningen om medicijnen toegankelijk te maken voor zoveel mogelijk mensen en nieuwe betaalbare medicijn te ontwikkelen voor endemische ziekten in arme landen is uit. Win van Leereveld, de initiatiefnemer is tevreden over de vooruitgang: Top performers innovate constantly, and usually have to innovate in several areas to maintain their position.”

Het best wordt gescoord (2.8) op toegang tot medicijnen en vooruitgang bij het bouwen aan lokale afzetmarkten, meewerken aan nationale systemen voor veilige medicatie, lokale verkoop en productiekanalen en R&D faciliteiten. Het slechtst 1.6 wordt gescoord op overheidsbeleid en marktbeïnvloeding en patenten en toestemming aan derden om ge patenteerde medicijnen te produceren. De belangrijkste bevindingen zijn:
 • GlaxoSmithKline plc staat voor het 4e jaar bovenaan (door robuuste prestaties in de meeste terreinen en enkele innovatieve werkwijzen), gevolgd door Novo Nordisk A/S, (was 6e door de meeste vooruitgang in 5 van de 7 aandachtsgebieden van de index), Johnson & Johnson, Novartis AG, Gilead Sciences Inc., Merck KgaA, Merck & Co. Inc., Sanofi, AbbVie Inc. En Bayer AG.
 • 5 farma ondernemingen (van de 20 in ranglijst) ontwikkelen 54% van hun producten voor ontwikkelingslanden;
 • Er wordt meer gedaan aan wereldwijde agendering, maar de voortgang de afgelopen 2 jaar wordt ondermijnd door terugval (zie hieronder bij minder fraai);
 • De helft van de ondernemingen ontwikkelt medicijnen voor kinderen, slechts 7% van al het onderzoek in de pipeline richt zich op medicijnen op maat met slechts 23 van de 327 relevante producten;
 • Prijsstelling strategieën worden steeds meer maatwerk.
Toegang tot medicijnen wordt bevorder door innovatieve business modellen zoals India zero-interest leningen voor hepatitis medicijn in India (Merck & Co.) toegang tot diabtes medicijn in India, Nigeria, Ghana en Kenia door diagnose, behandeling en monitoring te integreren op lokaal niveau (Novo Nordisk) De helft (8) van farma's met patenten geven vaker generieke medicijnen producenten in ontwikkelingslanden toestemming medicijnen te maken met nieuwe afspraken zoals verschillende royalty niveaus.

Minder fraai is dat de afgelopen twee jaar bijna alle faram ondernemingen (18) ethische marketing overtredingen, omkooppraktijken of corruptie (China) of competitie wetten hebben overtreden ook de toppresteerder Glaxo SmithKline plc. Ook blijven ondernemingen terughoudend over de regio's en termijnen van hun patenten en dat is belngrijk voor generieke medicijnen producenten en inkopers.

De Access2Medecine index is gelanceerd in 2008 met steun van de Bill and Melinda Gates Foundation, de Britse en Nederlandse overheid. Zie ook IINieuws-26mei11, IINieuws 1maart12 (methodiek) en IINieuws1dec12.

SPECIAL: Impact Investing in Duitsland

Het Duitse G8 rapport
Opvallend in het Duitse adviesrapport voor de G8 Social Investment Taskforce is de nadruk op het complementaire karakter van Wirkungsorientiertes Investieren of sociaal investeren. Dit ben ik nog niet eerder zo nadrukkelijk tegengekomen. Het complementaire karakter moet de uitbreiding en het versterken van de sociale economie financieren en niet bestaande financierings(subsidie)stromen verdringen door privatisering of commercialisering van bestaande dienstverlening. Noot van de Blogger: Als leek heb ik heb me wel eens afgevraagd wat nou de praktische verschillen zijn tussen social impact bonds, prestatie contracten met leveranciers van diensten (en producten) van de overheid en publiek-private gefinancierde projecten zoals bruggen, de HogeSnelheids- en Betuwelijn. *In het stuk van Jake Bedford op de IIPC Impact Investing Policy Collaborative licht hij het typisch Duitse karakter van de sociale sector toe.

Verder de vaste definitie: Impact investment is een particuliere aangelegenheid met de bedoeling expliciet gedefinieerde en meetbare positieve sociale of milieu-effecten te bereiken. En Er is behoefte aan meer kapitaal, investeringen in publieke ambities, maar in het bijzonder -en dat is ook een kenmerk van II dat ik al een tijd niet meer was tegen gekomen- voor preventie, innovatie en schaalvergroting. Deze drie terreinen komen in de verzorgingsstaat minder aan bod en kunne gebruik maken van de nieuwe kapitaalstroom die door impact investing wordt aangeboord. Dit alles op basis van bewezen (business) modellen die met groeikapitaal investering kunnen worden uitgerold. Sociale activiteiten moeten als investeringsoptie worden aangeboden. Hiervoor is een infrastructuur, met gespecialiseerde intermediairen, nodig van financiers, uitvoerders en tussenpersonen (?) (Blogger: neem ik aan bemiddelaars de SIB bouwers en begeleiders die evt. -maar liever niet- de voortgang monitoren en evalueren. Hiervoor zijn kennisopbouw en netwerken katalysatoren evenals steun en aanmoediging van start-up projecten in de sociale sector. (Pipeline)

Ondanks de nadruk op privaat complementair kapitaal wordt ook gepleit voor een door de staat gesteunde fonds, eventueel met een regionale focus. De financiering van II agentschappen (intermediairen?) moet ondersteund worden door maatregelen voor het risico voor sociale investeerders tijdens de innovatie of 'proof of concept' fase. Hier kunnen publieke ontwikkelingsbanken een rol spelen. Blogger: ik neem aan dat ze hier doelen op de rol die de Nederlandse OntwikkelingsBank FMO speelde in de Catalytic First Loss Capital constructie voor Peak II in Tanzania. Uitgebreid beschreven in een GIIN publicatie met 5 cases. Zie IINieuws-15okt13. Er wordt verwezen naar de KfW Development Bank en de Duitse Investment and Development Company (DEG) voor impact in ontwikkelings- en opkomende economieën.

De specifieke investeringsbereidheid in II in Duitsland moet worden onderzocht, uit lopende onderzoeken blijkt dat men het interessant vindt, maar risicovol en de winst niet marktconform acht. Blogger: Dit traditionele cliché wordt waarschijnlijk gevoed door de impact first pioniers die anno 2014 gezelschap hebben gekregen van vele 'balancing impact & return' impact investors en het achterhaalde idee dat duurzaam investeren rendement kost. Regelgeving (fiduciair beheer­) kan ook belemmerend werken.
Particuliere -vooral vermogende- investeerders zijn positief en bereid lager rendement en lange termijnen te accepteren, maar het aanbod blijft beperkt. Institutionele investeerders werken aan de integratie van risico, rendement en impact in multi-asset portfolio's.

Vooruitkijkend is een infrastructuur nodig van gespecialiseerde bemiddelaars die op basis van dit advies competenties ontwikkelen om de systematische ontwikkeling van wirkungsorientierten Finanzierungsvehikeln (investeringsproducten) te bevorderen. Blogger: het is jammer dat ze hier niet explicieter zijn en verwijzen naar het Engelse voorbeeld waar Big Society Capital alleen proposities van intermediairen behandelt. Dit appèl kwam 2 jaar geleden ook al uit een onderzoek van de VBDO naar goede doelen en duurzaam beleggen. Chari's bleken erg geïnteresseerd in impact investing maar misten een gespecialiseerde ervaren intermediairs. Zie IINieuws-15nov12 CHARITIES & FOUNDATIONS: Belangstelling en vrees voor II groot.

Bron: Het Duitse Rapport van de nationale adviescomissie voor de Social Investment Taskforce van de G8 heet Wirkungsorientiertes Investieren, Neue Finanzierungsquellen zur Lösung gesellschaftlicher Herausforderungen. Link


Social Impact Investing in de Duitse context 
Jake Bedford die meewerkte aan de Duitse G8 National Advisory Board (NAB) werkt bij de Bertellsmann Stiftung* schetst voor de Impact Investing Policy Collaborative (IIPC) social investing in Duitsland en geeft hiermee een waardevolle achtergrond aan de analyse en adviezen. Bedford is bij de Bertellsmann Stiftung verantwoordelijk voor Social Investment: Wirkungsorientierte Finanzierung für gesellschaftliche Herausforderungen. Dit project houdt zich bezig met de vraag hoe de financiering van de sociale sector versterkt kan worden. Het werkt samen met allerlei stakehodlers en verzamelt hiervoor kennis en informatie en doet haalbaarheidsanalyses. De Duitse inzet voor het G8 Social Investment project is actief door de Bertellsmann ondersteund. *zie beschrijving onderaan.

Bedford stelt dat social investment in Duitsland is omarmd door een nieuwe generatie investeerders en sociale ondernemers. De betrokken mensen en organisaties beschouwen winst en positieve sociale effecten niet als contrair, maar zien juist de toegevoegde waarde van ondernemende benadering van social problemen, vaak door links en rechts ideeën op te doen, te gebruiken en te combineren. Tegelijkertijd heeft Duitsland een historisch gegroeide wat institutioneel georganiseerde georganiseerde non-profit sector met een corporatistisch bestuur (met machtige want beslissingen nemende lichamen).

De sector levert veel van de maatschappelijk diensten in het land, is gebonden aan allerlei regelgeving en wordt gefinancierd vanuit publieke middelen. Daarom moeten voorstander van impact investing benadrukken dat zij toegevoegde waarde hebben, complementair zijn, en niet de huidige sociale sector gaan overnemen. Tegelijkertijd moeten ze de transformerende krachten van impact investing niet verwaarlozen en iets toevoegen door een meer holistische aanpak, groter volume en meer financiering(sbronnen).

Aangespoord door de G8 Social Impact Investment Taskforce heeft de NAB een rol geschetst voor impact investing in de sociale economie. Het keek naar de middel- en lange termijn uitdagingen (zoals vergrijzing, langdurige werkeloosheid) de oplopende de kosten voor de verzorgingsstaat, de benodigde aanvullende financiering (82miljard euro in 2025) voor het huidige systeem. Tegen deze achtergrond wijst de NAB op het onvermogen te investeren in preventie en sociale innovatie. Er is een Duitse metafoor die ik met 20 jaar chari ervaring opvallen herkenbaar: de sociale sector lijkt op een kerkhof van geweldige pilot projecten die wegkwijnden toen de financiering ophield.

Een reden voor de structuur van de sociale voorzieningen is dat individuen recht hebben op diensten die moeten worden geleverd maar dat meer complexe voorzieningen zoals de leefomgeving buurtwerk etc., daar niet onder vallen en weg bezuinigd worden. Impact Investing kan hier een rol vervullen die verder gaat dan start ups financieren, maar juist het benodigde groeikapitaal voor invloedrijke sociale organisaties en zo ook politiek gezien worden. De ambitie is om de preventie, innovatie en opschalingsactiviteiten te verdubbelen (Diagrammen) door financiering van privaat kapitaal, sociaal investeerders en eigen middelen van de sociale sector te gebruiken. (Blogger: in het VK is bijvoorbeeld de Charity bank door en voor goede doelen die allerlei bancaire diensten zoals kredietverlening biedt aan chari's)

De zelfbenoemde impact investing sector in Duitsland zal daar met moeite aan kunnen voldoen, maar kijkt naar het buitenland en herkent de kansen beperkingen binnen Duitsland. Een infrastructuur van gespecialiseerde intermediairen, sociaal ondernemers , een kleine groep investeerders en een voorzichtig beginnende ondersteunende structuur. De belangrijkste spelers zijn BonVenture en het Social Venture Fund die samen ongeveer 40miljoen Euro vermogen hebben en aandelen kopen, mezzanine kapitaal** en leningen verschaffen voor risicovolle sociale ondernemingen ter groote van 200.000 tot 1.5 miljoen Euro. De 3e grootste investeerder is de Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), de staatsontwikkelingsbank die maximaal 200.000 euro aanvullend investeert in sociale ondernemingen, maar haar werkterrein wil verbreden. Deze fondsen hebben ruim 3000 investeringsproposities bekeken. **Een hybride vorm van financiering voor groeikapitaal door schuld en aandelen.

29 sociale ondernemingen zijn gefinancierd binnen Duitsland met reeds 9 exit's, Bonventure/exits) er is een SIB gerealiseerd (zie Eerste Duitse SIB) voor jeugdwerkeloosheid die meerdere organisaties heeft geïnspireerd tot haalbaarheidsonderzoek. De voornaamste financiers van intermediairen als BonVenture en het SocialVentureFund en SIB pilots zijn high net worth individuals (HNWIs), een paar institutionele investeerders en (vermogens) fondsen. (Blogger: In een rapport voor de G8 wordt de Duitse vereniging van fondsen (onze FIN) genoemd als II promotor samen met de Eberhard von Kuenheim Stiftung van BMW AG.

Op basis van de GIIN definitie (opzettelijk, meetbaar positief effect en rendement) had de markt eind 2012 een omvang van 24miljoen Euro, maar organisaties als Impact in Motion (denktank) en FASE, een financieringspoot van Ashoka Duitsland) proberen het aanbod te verbreden. Er is belangstelling voor hybride financieringsstructuren met filantropisch kapitaal en hiervoor heeft een groep vermogensfondsen een pilot opgezet voor onderwijsprojecten. Een onderdeel van de pilot is kleine chari's helpen hun vermogen in te zetten voor hun missie en de wettelijke en juridische aspecten daarvan. 
 
De Duitse federale structuur met gedelegeerde verantwoordelijkheden voor sociale voorzieningen biedt echter ruimte voor allerlei experimenten (Blogger: een sterk contrast met de VS waar op staat niveau allerlei discussie worden gevoerd over de (on)wenselijkheid en invoering van regelgeving voor pay-for-success bonds, de VS variant van social impact bonds).

Risico overdacht voor sociale investeerders is noodzakelijk maar duurzame banken en chari's kunnen hierin een belangrijke rol spelen waarbij de Duitse innovatieve financiering van internationale ontwikkelingssamenwerking als voorbeeld kan dienen.

De verwachtte groei van impact investing in Duitsland zal versneld en versterkt worden door (a) bewijs van de methodiek; (b) de toon van het (publieke) debat; en (c) de snelheid van beleidsmakers om impact investing voor lokale, regionale en nationale ontwikkeling te ondersteunen. Duitsland kan veel winnen door een groeiende impact investing markt; flexibiliteit in de sociale dienstverlening, nieuw ideeën en aanpak uiteindelijk betere resultaten. (Maar dan moeten de II vernieuwers de bestaande structuur respecteren en niet te arrogant de huidige top down gefinancierde sociale sector willen veroveren interpretatie van de Blogger)

Bronnen: Globalpolicy.iipcollaborative.org/social-impact-investing-german-context, The Social Impact Investment Ecosystem in Germany, Input for the Meeting of the Social Impact Investing Taskforce established by the G8, Berlin, 18-19 February 2014 en de Bertelsmann-stiftung.de

*De Bertellsmann is een stichting voor algemeen maatschappelijk nut anno de werkt op basis van de overtuiging dat competitie en burgerlijke betrokkenheid vereist zijn voor vooruitgang. In de praktijk focust het op revalidatie, integratie van kansarme groepen op de arbeidsmarkt, ouderen, kinderen en jongeren. Het is een particuliere stichting die eigen projecten uitvoert en geen projecten van derden ondersteunt. De stichting werd opgericht door Reinhardt Mohn, 5e generatie Bertellsmann, die 40 jaar werkte bij Bertellsmann AG een internationaal media conglomeraat. NB Aart Jan de Geus, bekend als CDA Politicus is de CEO sinds 2012 (en sinds mei 2014 commissaris bij Triodos bank). De Bertellsmann Stiftung is een van de initiatiefnemers en ondersteuners van het SIAA Social Investment Analyst Association. Website siaassociation.org en Nieuwsbrief aanmelding


Eerste Duitse SIB
Lang verwacht en allang gekomen, in september 2013, maar pas recent online beschreven is de eerste Duitse Social Impact Bond van het Benckiser Fund Zukunft en hun programma JUVAT voor de ontwikkeling van SIB's. De opzet is om minstens 20 werkeloze schoolverlaters jongeren (de doelgroep) 9 maanden leerstage te laten lopen. Het heet ‘JuMP – Jugendliche mit Perspektive’ en wordt uitgevoerd door Eleven Augsburg. (Eleven is ook een Benckiser Zukunft programma, hier is het een gezamenlijk pilotproject met het betrokken ministerie). Het is een klassieke SIB met een samenwerkings-verband in de keten: Apeiros, Education Management Augsburg, Child and Youth Services Hochzoll en Joblinge en de overheid als besparende eind financier. De SIB Projectorganisatie is JUVAT (Latijn voor het werkt). Het bedrag is niet bekend gemaakt. Maar: If social impact is achieved, the investments will be repaid with a small interest added. Bron: Youngmarkets/2oct14

De (financierings) Partners
De BHF-BANK Foundation (Björn H. Robens, woordvoerder van het bestuur is lid van raad van bestuur van Benckiser Stiftung Zukunft); BonVenture (een Duits social venture capital fonds, opmerkelijk is dat ze hun exits op hun website plaatsen, het betreft volgens mij vooral beëindigde giften- misschien leningen relaties, nergens staan exitbedragen: Bonventure/exits). Verder de BMW Foundation Herbert Quandt; en de Eberhard von Kuenheim Foundation – the Foundation of BMW AG. De neutrale, onafhankelijke evaluator is advocatenfirma Dr. Mohren & Partner in München.

Bron: Juvat.org/augsburg (pdf in het Engels,2 pag.) project beschrijvingen Juvat (pdf in het Engels 1 pag.) SIB beschrijving. Beide zijn vooral ene uitleg van SIBN's en dit project. Ook in de IIPC bijdrage van Jack Benford van de Bertellsmann Stiftung over social investment in Duitsland.


UNPRI in Duitsland
Duitsland heeft slechts 55 UNPRI ondertekenaars: 19 asset owners, 24 investment managers en 12 service providers. Hieronder gelukkig wel Allianz zowel als asset owner als de investment manager. Allianz SE is de grootste verzekeraar van de wereld, de 11e financiële dienstverlener en het 25ste grootste bedrijf van de wereld. Haar investeringsafdeling Allianz Global Investors is de 5e grootste investment manager van de wereld met 1,4biljoen Euro assets under management (AuM) waarvan 1,1biljoen voor anderen, waaronder PIMCO (obligaties). Ze zijn niet alleen erg (pro)actief in duurzaam beleggen volgens Tiller LCC CauseComments. Dat onderzocht de ervaringen van 1200 beleggers bij Allianz Global Investors en daarvan had slechts 15% een milieu invetserings opportunity anageboden gekregen.... *


SRI implementatie

Nieuwe UNPRI ondertekenaars
United Nations Principles voor Responsible Investment hebben nu 1318 ondertekenaars, waaronder 284 asset owners, 851 vermogensbeheerders en 183 service providers/partners. Hieronder 87 Nederlandse ondertekenaars: 37 asset owners, 43 vermogensbeheerders en 7 service providers/partners.
Alle ondertekenaars staan hier UNPRI.org/signatories, er is een selectie functie voor landen: UNPRI.org/signatories/Netherlands

Fondsnieuws claimt de primeur te hebben dat Vanguard de UNPRI nu ook heeft ondertekend (week 46). Het Amerikaanse Vanguard heeft 3biljoen US$ vermogen onder beheer waaronder 337miljard aan ETF's*. Het is hiermee de 3e grootste aanbieder in de VS. Dat Vangurad de UNPRI heeft getekend is goed nieuws, want Vanguard heeft zo'n 60 etf's. Daaronder sectorale en regionale in bijvoorbeeld Azië en in Emerging Markets, die nu dus ook aan RI principes moeten voldoen. Het heeft ook beleggingsfondsen, waaronder een SRI fonds dat Amerikaanse bedrijven heeft maar de FTSE4GOOD index volgt. Vanguard/snapshotFund Met 0,28% kostenratio. *ExchangeTradedProduct een goedkope, passief index volgende verzameling beleggingen in public equity.

Op de lijst met de 20 recentste ondertekenaars (op 19nov14) ook 3 nieuwe Nederlandse ondertekenaars: OHV voorheen Oolders, Heijning & Voogelaar (www.ohv.nl) institutioneel vermogensbeheer en Bencis Capital Partners (Linkedin.In/BencisCapitalPartners) een private equity firm investing in mature mid-sized companies in the Benelux countries. En een pensioenfonds, de Stichting Total Pensioenfonds Nederland.

Zie ook IINieuws-1okt2014 UNPRI aangescherpt waarin Mark Glazener van Robeco waarschuwt voor het onterecht wapperen met de United Nations Principles for Responsible Investment (UNPRI). Hij is wat cynisch: Die vielen in de praktijk soms tegen omdat onderschrijving niet echt tot actie en integratie van de principes dwong, dat gaat nu veranderen.


POLICY & POLITICS

EU neemt transparantie richtlijn aan
De Europese Unie wil dat grote ondernemingen en maatschappelijk relevante organisaties transparanter zijn over hun niet financiële informatie. Het nam richtlijn PE-CONS 47/14 aan waarin dit verplicht wordt. De 28 EU lidstaten hebben 2 jaar de tijd om het te integreren in hun nationale regelgeving, vanaf 1jan17 is de richtlijn van kracht.

BSR (Business for Social Responsibility) wijst op drie belangrijke aspecten:-1- ruim 6000 beursgenoteerde bedrijven, banken, verzekeraars en ondernemingen met meer dan 500medewerkers of met meer dan 40miljoen inkomsten vallen onder de richtlijn, ook ondernemingen wiens hoofdkantoor buiten de EU gevestigd is. Blogger: een zee aan informatie over hun impact, prestaties en ambities!
-2- Het benadrukt de noodzaak due diligence op te pakken: bedrijven moeten hun beleid, prestaties, ESG ondernemingsrisico's, respect voor mensenrechten, anti-corruptie en omkoopbeleid onderzoeken en toelichten, inclusief het onderzoeksproces. Als iets niet wordt toegelicht, moet worden uitgelegd waarom niet.
-3- Het vereist grotere productieketen transparantie, dit is expliciet opgenomen, inclusief potentiële negatieve effecten (impact) op 'everything from human rights to carbon emissions'.

Dit is misschien allemaal wat optimistisch, op pag 10 staat dat de Commissie niet bindende algemene en sectorale richtlijnen moet ontwikkelen om de implementatie te faciliteren op basis van huidige best practices, internationale ontwikkelingen en de resultaten van vergelijkbare EUnie initiatieven. Door consultaties met relevante belanghebbenden stakeholders. Mbt tot milieu moet minstens gebruik van land, water worden beschreven, uitstoot van broeikasgassen en gebruik van grondstoffen.

De Richtlijn is een zwaar wetgevende tekst van 24 pagina's charmant vind ik: Investors access to non-financial information is a step towards reaching the milestone of having in place by 2020 market and policy incentives rewarding business investments in efficiency under the Roadmap to a Resource Efficient Europe.

Tip van BSR (Business for Social Responsibility) een Brits Frans SRI promotor met 250 ondernemingen leden heeft en als missie: to work with business to create a just and sustainable world. We envision a world in which everyone can lead a prosperous and dignified life within the boundaries of the Earth’s natural resources. Website BSR/eu-disclosure-how-ready-are-you-to-report-on-nonfinancial-information

II THINKING

KPMG lanceert A New Vision of Value
KPMG consultants en accountants publiceerde A New Vision of Value waarin het wijst op de drie krachten die de kloof tussen waardecreatie voor de onderneming en de maatschappij overbruggen, het waarschuwt dat krachten van buiten het bedrijf, die historisch nauwelijks een rol spelden bij risico beheersing, steeds meer invloed hebben en het lanceert een agenda voor versnelling van het overbruggingsproces. De 3 krachten die de kloof versmallen zijn:
 • nieuwe regelgeving en standaarden; 
 • de groeiende invloed van stakeholders; 
 • en veranderende marktdynamiek die wordt gedreven door economische, sociale en milieu megakrachten.
Het geeft een intrigerend voorbeeld van 3 ondernemingen: een goudmijn in Zuid Afrika, een brouwerij in India en een plastics fabriek in de VS waarbij het|Amerikaanse bedrijf, gedwongen door regelgeving, op de lange termijn gunstiger rendement laat zien dan de ondernemingen uit opkomende markten. 

KPMG heeft een TRUE VALUE bepaling methode ontwikkeld de werkelijke inkomsten van een onderneming bepaalt, de risico's m.b.t. toekomstige inkomsten schat en waarde creëert voor de onderneming en de maatschappij.
KPMG lanceert ook een agenda met 6 punten voor verandering:
 • Leiderschap en tastbare actie; 
 • verhelderen van fiduciaire verplichtingen; 
 • verbeteren van begrip van de relatie tussen ondernemings- en maatschappelijk waarde; 
 • verandering van mandaten en incentives; 
 • verbeteren van de kwaliteit van data; en 
 • stimulerend beleid
Bron KPMG/IssuesAndInsights/corporate-societal-value-creation Het complete rapport staat hier KPMG/a-new-vision-connecting-corporate (116 pag., pdf). Noot van de Blogger: Concullega PWV heeft TrueCost en in Amsterdam zit Trueprice die zich volgens mij op hetzelfde richten.


JOBS

Global Impact Investing Network zoekt liaisons voor Afrika
De GIIN is het netwerk van de vermogende impact investeerders, de rijk(st)e vermogensfondsen en filantropen, de grote banken, gespecialiseerde investeringsfirma's etc. Met de nadruk op het Noorden, rijke Westen maar de ambitie om echt wereldwijd te werken en vertegenwoordigd te zijn. Het

GIIN Network heeft nu 152 leden* in 31 landen. Mede dankzij Harry Hummels (ACTIAM IIAM, Universiteit van Maastricht en UNPRI) een van hun Europese liaisons heeft het ruim 20 Nederlandse leden. Link theGIIN/networkmembers (op alfabet naar asset owners, asset managers en service providers allemaal met link) *In de vacature beschrijving hebben ze het over 200 organisaties.

De GIIN heeft vier Europese liaisons: voor het VK (Meg Brown), Nederland (Harry Hummels ACTIAM UniMaastricht), Zwitserland (Ingo Weber van Bridge Capital Limited, Zurich) en Rachel Crossley (Periscope consultancy, London) voor Europa. Thegiin/globalliaisons

De GIIN werft nu liaisons voor Oost en West Afrika en Zuid Oost Azië (volgens de advertentie) voor een eenjarige aanstelling van minimaal 50%, maximaal 100%. Heel kort: Liaisons encourage and facilitate collaboration between their regional impact investor community and the GIIN.
De liaison voor West Afrika zal zich richten op Ghana, Nigeria, Kameroen, Senegal, Mali, Ivoorkust, Burkina Faso en andere landen.. as relevant. De Oost Afrila liaison zal zich richten op Kenia, Tanzania, Oeganda, Rwanda en andere markten ..as relevant. Uitgebreide beschrijving op East and West Africa Liaison job description Deadline 31jan15.

meer jobs op jobs.thegiin.org


CHARI INVESTORS CASE

Lots to Smile about
Bill Gates is misschien wel 's wereld grootste filantroop met de Bill & Melinda Gates Foundation (B&MGF, zie onderaan de pagina Charity-cases-VS) en lid van de Giving Plegde van Warren Buffet die al 125 miljardairs liet beloven dat ze de helft van hun vermogen weggeven bij hun overlijden. Maar Bill Gates is ook actief impact investing promotor. De B&MGF is een van oprichters van het Global Impact Investing Network en investeerde in hun African Agricultural Capital Fund meer in IINieuws-1okt2011

David Bank van ImpactAlpha.com heeft een blog Quartz (qz) met daarin interessant impact nieuws. Privé investeerde Bill Gates volgens hem recent 20miljoen US$ in het Amerikaanse-Indiase Unitus Seed Fund dat investeert in ruim een dozijn for-profit startups die actief zijn in gezondheidszorg, onderwijs en de inkomens van Indiase families die moeten rondkomen van minder dan 10US$ per dag.

Will Poole, een ex medewerker van Microsoft is de mede oprichter en managing director van Unitus. Unitus investeerde in haar eerste jaar tussen de 100,000 en 250,000 US$ in 14 ondernemingen als Smile Merchants een keten van tandkundige zorg kliniken bij Mumbai en Hippocampus Learning Centers, een netwerk particuliere kinderopvangcentra voor 6,000 plattelands en laag inkomen gezinnen. Gates deed pas mee nadat eerst een aantal andere Indiase HNWI investors instapte 15 in India en ruim een dozijn Indiers die buiten India wonen zoals de venture capitalist Vinod Khosla, Romesh Wadhwani, oprichter van Aspect Development en Steve Singh, CEO van Concur Technologies, net overgenomen door SAP voor ruim 8miljard US$.

Het schijnt Bill Gates eerste Bottom of Base of the Pyramid investering te zijn*, een onderneming die gericht is op dienstverlening aan de armste mensen op aarde. *Zie de samenvatting van Pralahad's werk in IINieuws 1april12 In het persbericht bevestigt Gates zijn investering met de woorden “Impact investing is a powerful model with the potential to build markets and drive change for the people who need it most,”Vragen en reacties graag naar impactinvestmentnews @ yahoo.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten