15 september 2014

Impact Investing Nieuws 15 september 2014

Deze keer: BNP Paribas koopt Wereldbank public equity obligatie op,  F&F groene obligaties door Climatebond.net, Orix en ADB starten Aziatisch climate private equity fonds, 2e Aziatische groene obligatie,
GE verdient 28miljard door duurzaamheid, Fortune 100 en 500 hebben vaak duurzaamheid doelstellingen, investeringen in water, Morningstar over microkredietfondsen, de Tweede Kamer praat over duurzaam bankieren, Big Society Capital over de Britse charity bonds markt, de 1e development impact bond in onderwijs en een event van de Startfoundation over sociaal ondernemen.

Vragen en reacties graag naar impactinvestmentnews @ yahoo.com of onderaan dit blog (inloggen als blogger of met gmail)

Quote van de week: ''Anno 2014 is het hele landschap van groene- en klimaatobligaties (uitgevers) onherkenbaar veranderd''. Uit Facts&Figures van groene obligaties door climatebonds.net

en ''GE claimt in haar nieuwste duurzaamheidsverslag 28miljard US$ te hebben verdiend in 2013 door haar investeringen in duurzaamheid. De inkomsten uit haar duurzaamheidsactiviteiten groeiden twee keer zo snel als de totale inkomstengroei''. Zie Corporate Venturing


MARKET

Wereldbank lanceert groene obligatie van public equity
De Wereldbank lanceerde begin augustus een groene obligatie die gelinkt is aan Ethical Europe Equity Index (De index wordt gemanaged door Solactive (SOLEEE) en is gemaakt op basis van ESG research van van Vigeo en Forum Ethibel). In de Index zijn 30 West Europese bedrijven opgenomen, uit Nederland Corio (vastgoed) en Delta Lloyd (verzekeringen). Factsheet: Solactive/DE000SLA5EE6_Certificate (pdf, 2 pag.)

De obligatie had een omvang van 50miljoen Euro, nominaal 100.000 Euro, Rating AAA/aaa en is (geheel) verkocht aan BNP Paribas. De verkoopprijs was 100% en de coupon is 0%, maar er is een premie gelinkt aan de index. Maturity 7aug2024.. Genoteerd aan de Luxembourg Stock Exchange. Meer op Treasury.worldbank/50MilE1rtEquityIndexLinkedGreenBond


'MARKET II

Nederlandse verzekeraars tekenden groot in op EIB obligatie
Nederlandse verzekeraars vormnde ruim een derde van de intekenaars op de nieuwe EuropeseInvesteringsBank obligatie uit met een lange(re) looptijd (12 jaar,), een coupon van 1,25% en AAA rating. De omvang is 675miljoen Euro De langere looptijd, de vorige was 6jaar, sluit beter aan bij de hernieuwbare energie en energie efficiency projecten waarin geïnvesteerd wordt.

Kopers
De meeste kopers waren vermogensbeheerers met een SRI focus, vanuit Nederland o.a. ACTIAM (v/h SNS AM), Aegon en APG (zie ook IINieuws-1juli14) waardoor Nederland 38% van de obligatie afnam, gevolgd door Duitse 28%, Scandinavische 15% en Franse 9% investeerders. Sectorale afnemers waren de banken 27%, verzekeraars en pensioen fondsen 7%, centrale banks en instituten 7%. Bron: Climatebonds.net/EIB climate-bond


Facts & Figures Groene obligaties

Climate Change bonds 2012 tot nu and beyond
Gesponsord door HSBC rapporteert ClimateBondsInitaitive in juli j.l. een omvang van 502miljard US$ Klimaat (gerelateerde) obligaties per eind 2013*. Dat was een stijging met 25% ten opzichte van 2012, maar er werd gezocht naar klimaat gelabelde en ongelabelde obligaties. NB Er zijn ook andere marketing termen in omloop; zoals Sustainability Bonds (EBRD), Blue Bonds (Sec. State Kerry), Water Bonds (ADB), Carbon bonds (China). Zie ook onderaan de sectorale marketing labels. *Alleen obligaties die zijn uitgegeven na 2005 en die nog lopen zijn opgenomen.
In het laatste onderzoek tot eind 2012 waren Groene obligaties nog een niche markt, die in 2013 en (de eerste helft van) 2014 snel groeide en nu wordt geschat op36miljard US$. Anno 2014 is het hele landschap van groene- en klimaatobligaties (uitgevers) onherkenbaar veranderd. NB Op de homepage van Climatebond.net staat de uitgifte per maand: www.climatebonds.net

Uitgevers, emittenten
Tot 2012 was het universum van klimaatobligaties bijna het exclusieve terrein van supranationale overheden (regionale ontwikkelingsbanken) en agentschappen. In 2013 ver-4/5-voudigde hun uitgiften, maar traden ook corporate non-financials grootschalig toe. Toen al met meteen 20% marktaandeel, maar in 2014 is het al 50% in een markt die met 40% à 50% groeit. Klimaatinvesteringen waren tot en met 2013 door de staat gegarandeerde veilige investeringen: driekwart van het universum. Door de toetreding van corporate non-financials is dat kenmerk hard aan het dalen. Nu hebben 20miljard US$ obligaties AAA, 130miljard US$ AA en 30miljard US$ A investment grade rating) ofwel met ruim 27% een kwart van de markt, BBB noteert 67%.

Regio
De Chinezen zijn de grootste klimaatinvesteerders met een derde of 164miljard US$ klimaatobligaties, gevolgd door het VK met 58miljard, de USA 50miljard US$ en Frankrijk 49miljard US$. Canada en Zuid Korea strijden om de 5e plaats met beiden rond de 25miljard US$.


Sectoren
De populairste thema's zijn: CO² efficiënt transport (358miljard US$, waarvan driekwart spoorwegen in China, het VK, Frankrijk en de USA, schone energie (75,miljard US$ mn en waterenergie 36% en kernenergie 23%) en klimaat financiering (50miljard US$).

Principles en Reviews
In 2014 zagen de Green Bond Principles (zie IINieuws-1april14) het licht en Het Noorse CICERO* en het Franse Vigeo doen beiden bijna een derde van de reviews, de rest is meestal niet extern beoordeeld. *independent, not-for-profit research institute, CICERO (Center for International Climate and Environmental Research Oslo Link Cicero

De toekomst
HSBC is heel positief over de toekomst want het kapitaal (Noot van de Blogger: en de belangstelling) is er, de renteniveaus staan op een historisch dieptepunt wat gunstig is voor kapitaalintensieve grote infrastructuur investeringen; en het aanbod, de inhoud van de obligaties is bekend en klaar voor opschaling van bestaande hernieuwbare energie technologie, de verschuiving naar low carbon transport en energie efficiency investeringen.
In het rapport schets HSBC als 4 groeimotoren voor de markt: Improved discoverability, Scale and liquidity, Re-packaging and kickstarting en Positive investment narrative. Het verwacht 100miljard US$ uitgifte in 2015 zeker nu de Chinese overheid de lokale groene obligatie markt wil stimuleren**, verdere stappen voor certificering (validering), de rol van de publieke sector verandert (garanties, krediet enhancement, subsidies en belasting incentives), Groene securitisatie groeit, en Groene City Obligaties nemen toe. (Noord Amerika, China, EU en in EM, in navolging van Parijs, Massachusetts, Gothenburg, Stockholm en Johannesburg. **Lees hier meer over in Climatebonds.net//My-new-hero-peoplebank-china-chief-economist-ma-jun-argues-green-finance-and-green-bonds-

(Groei)Sectoren (marketing labels): Energie Renewable Energy, Distribution/ Management, Energy storage; Energie Efficiënt (EE) Vastgoed Green buildings (new & existing), EE technology & products, Energy capture; EE Industrie EE products/ processes/ systems, Cogeneration, Waste heat recovery; Transport Electric mobility, Non-electric mobility; Waste pollution control, Circular economy, activities lowering energy/GHG Technology, products that reduce /capture GHG emissions; ICT Breedband Data-centres using RE Products/tech that support smart grid, Agri & forests Avoids/ reduce GHG emissions, Carbon sequestration, Activities that improve resilience adaptation; Water Infrastructure, Adapting infra to increased heat stress, Ports development to address sea level rise, en Green City BondsMARKET AZIË

Asia Climate Partners
Orix het Japanse moederbedrijf van Robeco, start samen met de Aziatische ontwikkelingsbank een private-equityfonds met duurzame en milieubewuste Aziatische bedrijven. Het fonds investeert in hernieuwbare energie, schone technologie, landbouw en bosbouw. De oprichters menen dat er grote behoefte is aan investeringen die de slechte lucht- en waterkwaliteit en het inefficiënte gebruik van energie en grondstoffen aanpakken nu de economieën zo snel groeien.

Orix wil van duurzame energie en energiezuinigheid een winstgevende tak te maken binnen het bedrijf. Dochter Robeco beheert het fonds. De oprichters investeren 100miljoen US$ en willen eerst 200miljoen US$ ophalen bij investeerders, maar uitgroeien naar 1miljard US$. Bron: Duurzaambedrijfsleven/Robeco-stapt-in-groen-investeringsfonds Meer op: RobecoSAM/private-equity-asia-climate-partners-investing-in-low-carbon-deals-across-asia Tip: NRCQ

Noot van de Blogger: De DJSustainability Index heeft 152 (public equity) bedrijven in de regio Asia Pacific opgenomen. (Zuid) Korea heeft een eigen index met 53 bedrijven. Samen heeft Azië meer dan Europa (177) en Noord Amerika (140). In 2013 werden voor Azië Pacific 26 bedrijven afgevoerd en 24 bedrijven toegevoegd. Bron: Sustainability-indices. (pdf, 2 pag)


MARKET AZIË

Tweede groene bedrijfsobligatie Azië
Advanced Semiconductor Engineering (ASE) heeft eind juli een gegarandeerde groene bedrijfsobligatie uitgegeven op de Singapore Exchange. De omvang is 300miljoen US$, er werd voor 2miljard US$ op ingeschreven. De obligatie heeft een looptijd van 3jaar en een coupon van 2,124%. De obligatie opbrengst wordt gebruikt voor projecten die de transitie naar low-carbon en climate resilient groei ondersteunen. Voorbeelden van geschikte projecten zijn groene gebouwen, afavlwater recycling projecten, afvalwater management en projecten voor energy efficiency in het productie proces. Website: ASEGroup

De 1e groene bedrijfsobligatie werd eind februari 2013 uitgegeven door Korea Export-Import Bank's (Kexim) met een omvang van 500miljoen US$. Financieel dienstverleners was SEBgroup uit Zweden. PB SEBgroup/Kexim_green_bond (pdf, 2pag.)


CORPORATE IMPACT INVESTING

GE verdient 28miljard door duurzaamheid
GE claimt in haar nieuwste duurzaamheidsverslag 28miljard US$ te hebben verdiend in 2013 (tot en met?) door haar investeringen in duurzaamheid. De inkomsten uit haar duurzaamheidsactiviteiten groeiden twee keer zo snel als de totale inkomstengroei. De focus in haar programma ecomagination research en development ligt op het terugdringen van gebruik van energie, CO² uitstoot en water en daardoor het terugdringen van de kosten. Het investeerde de afgelopen 9 jaar ruwweg 13miljard US$ in ecomagination conform het plan om tot 2015 15miljard US$ te investeren. In februari kondigde GE aan nog eens 10miljard US$ te investeren tot 2020. GE Sustainability pag 9 GESustainability/GE-2013-Sustainability-CommitmentsUpdate
pdf, 13 pag)

GE's energie efficiency verbeterde 31% (gemeten als energy/$ inkomsten)en broeikasgas uitstoot daalden 32% percent sinds het niveau van 2004. Het watergebruik werd teruggebracht met 45% sinds het niveau van 2006. In februari kondigde GE aan de broeikasgas uitstoot en het watergebruik met 20% terug te dringen in 2010 in vergelijking met het niveau in 2011 .
Daarnaast loopt het healthymagination programma dat gericht is op het ontwikkelen van nieuwe diensten en producten met een significant milieu voordeel. In 2013, twee jaar voor de planning, had dat 100 gevalideerde producten en oplossingen opgeleverd die bijdragen aan de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg. GE Ventures investeerde 4.2miljard US$ in research and development (ondernemingen) voor deze innovaties. GE, Healthcare investeerde (een niet genoemd bedrag) in ondernemers en ondernemingen die innovaties versnellen in digitale gezondheidszorg, betaalbare behandelingen en medicijnen op ''maat''.

In in 2013 investeerde GE 1miljard US$ in de training en ontwikkeling van medewerkers. In hetzelfde jaar daalde absentie door ziekte en ongelukken op het werk met 37% vergeleken met het peil van 2003. BronArtikel: Sustainablebrands/GEgenerates28billionsustainability Tip via LinkedIn groep Impact & Sustainable Investing van Charles Daniel

Nabrander: Frappant is dat GE net uit de Dow Jones Sustainability Index is verwijderd: Greenbiz/bmw-bayer-intel-sap-and-unilever-prevail-dow-jones-sustainability-list


Facts & Figures: Corporates en Milieu

Fortune 100 & 500 stellen duurzaamheid doelen
GE is niet alleen: honderden grotere bedrijven in de VS hebben doelen gesteld voor hun broeikasgas reductie en groene, hernieuwbare energie. In het rapport “Power Forward 2.0” van Calvert Investments, WWF (wereldnatuurfonds), Ceres en DGA (sponsor) staat dat 60% van de Fortune 100 (de grootste 100 ondernemingen in de VS), en ruim 50% van de ondernemingen in de Fortune 500 die actief zijn in consumentengoederen, utiliteit, materialen en IT ondernemingen doelen hebben gesteld. Van de Fortune 100 ondernemingen die doelen hadden gesteld voor 2012, heeft 10% gehaald en 75% haar doelen overschreden en. 60% heeft nieuwe doeken gesteld.

53 Fortune 100 ondernemingen bespaarden 1.1miljard US$ (in/tot 2012?) waaronder UPS, Pepsi en United Continental die elk 100miljoen US$ bespaarden. Genoemd worden verder Wallmart (supermarkten) vanwege haar hernieuwbare energie doelen (Blogger: uitgesloten door het ABP en PGGM vanwege het personeelsbeleid), AT&T (Telecom) dat nu 7MegaWatt hernieuwbare energie capaciteit heeft waardoor het 65miljoen US$ bespaart en plant om dit jaar uit te breiden naar 10MegaWatt (bijna =50%). Op pag. 30 en 31 van het rapport staan van de 53 bedrijven de doelen en besparingen. NB Bij GE staat 12miljoen US$ besparingen (in 2012?)

Het WereldNatuurFonds (VS) schat dat als alle Amerikaanse ondernemingen hun emissies met 3% beperken, hierdoor 190miljard US$ bespaard wordt in 2020. Omdat 80% van de ondernemingen meer rendement maakt op CO² uitstoot reductie dan andere investeringen, is dit doel aantrekkelijk. Bovendien is er slechts 3 tot 4% re allocatie van uitgaven voor nodig.


Corporate Venturing: Investeringen in water Cleantech rapporteert de corporate en venture investeringen in Water & Wastewater in de eerste helft van 2014: 33 deals met een omvang van 140miljoen US$. Ruim 50% meer dan in de 2e helft van 2013, maar nog niet de helft van de deals en omvang in de 1e helft van 2012 (317miljoen US$ en 58 deals). Dat jaar was een hoogtepunt in de afgelopen 5 jaar (zie de Monitor pag1). Cleantech publiceerde al eerder een 4pag tellend 1Q14 Water & Wastewater Quarterly Innovation Monitor (4pag, pdf). Het waren 16 deals 74miljoen US$ in 1Q14 met summiere beschrijvingen van de deals beschreven. Op de Cleantech website is informatie voorbehouden aan deelnemers van hun platform. Link 1Q14 Water & Wastewater Quarterly Innovation Monitor en 2Q14 Water & Wastewater QIM (augustus?)

Grote namen als Coca-Cola, ConocoPhillips, XPV Capital, en EnerTech Capital investeerden, maar let op: om de fossiele brandstof sector te kunnen bedienen. Enkele bedrijven 3M, Veolia (transport) en Opower (zie IINieuws-15mei14, water consumptie efficiency) investeerden in start-ups. Ook Ecolab, een Fortune100 onderneming en een van “World's Most Ethical Companies” (Ethisphere magazine) wil investeren in start-ups. Het nodigt ze uit om te pitchen voor water behandeling (zuivering) in (olie) productieprocessen 'smart water testing' en software & assistance voor water/energy alignment. Bron: CleanTech E-nieuwsbrief

Op Cleantech staan 18 Cleantech thema's, bijna 7000 investeerders- en ruim 25.000 bedrijfsprofielen. De thema's zijn: Advanced Materials, Agriculture & Food, Air, Biofuels & Biochemicals, Biomass Generation, Conventional Fuels, Energy Efficiency, Energy Storage, Fuel Cells & Hydrogen, Geothermal, Hydro & Marine Power, Nuclear, Recycling & Waste, Smart Grid, Solar, Transportation, Water & Wastewater, Wind. Alle rapporten: Cleantech/reports

Andere actuele Corporate Venturing Impact Investments pitches op Cleantech: GDF Suez zoekt een partner voor duurzame mobiliteit (technologie of diensten) connected cities, smart buildings, efficient gas- electriciteit en data infrastructuur oplossingen. GM Ventures zoekt ondernemers die nieuwe materialen ontwikkelen voor voertuigen, telematica, infotainment systemen en (semi-)zelfrijdende auto's.


MEDIA

Microkrediet en risico
Morningstart's San Lie schreef een column over microkredietfonden die ook werd geplaatst in de Telegraaf. Zijn boodschap in het chapeau samengevat: Microfinancieringsfondsen groeien sterk. Misstanden zijn helaas onvermijdelijk bij deze beleggingscategorie in opkomst. De financiële en sociale rendementen mogen er echter zijn. Met de misstanden doelt Lie op overkreditering van leners (door de afwezigheid van BKR zoals in Nederland) en te hoge rentetarieven*. Deze zaken worden door de branche aangepakt Noot van de Blogger: en wat betreft de operationele opbrengsten van microkrediet, er is een online database over duizenden microkredietinstellingen en hun prestaties: www.mixmarkets.org Jammer genoeg staan de door Lie genoemde instellingen er niet bij.

Opvallend in het verhaal van Lie is de suggestie van 'andersoortige risico's' voor investeringen in microkrediet aan de hand van 2 voorbeelden zonder toelichting of uitleg. Omdat ik het als risicowaarschuwing opvat, heb ik gekeken naar de risico barometer van de 3 genoemde Nederlandse microkrediet beleggingsfonden: Triodos Fair Share Fund, (Risico bijsluiter 3) het ASN-Novib Microkrediet Fonds (Risico bijsluiter 2), het Oikocredit Nederland Fonds (Risico bijsluiter 0) Let wel de risico barometer geeft het risico aan in uitkeringsvolatiliteit van deze jaarlijks (dividend) uitkerende fondsen. Triodos keert jaarlijks uit (berekent 3% kosten), ASN herbelegt en Oikocredit keert jaarlijks 1,5% uit. Bron: Morningstar/beleggen-in-microkrediet E-nieuwsbrief 8sept14

*Over de operationele misstanden: Bron KRO Reporter ''Maxima's microkrediet'' Uitzendinggemist. Hugh Sinclair voormalig medewerker van Triple Jump, fondsbeheerer voor o.a. SNS en Novib ''Confessions of an microfinance heretic, how microlending loist its way and betrayed the poor'' over wat er mis kan gaan bij microkrediet. Boek Amazon/Confessions-Microfinance-Heretic-Microlending-Betrayed


SOCIAL MARKETS

Charity Bond Fonds
Big Society Capital (BSC) heeft Rathbone Investment Management gevraagd haar nieuwe fonds voor Charity Bonds met een omvang van 10miljoen UK£ te beheren. Met het nieuwe fonds wil BIC het aantal mogelijkheden uitbreiden en de kosten voor chari's om te lenen verlagen. Hierdoor kunnen meer lange termijn investeringen worden gedaan.
Rathbones was de eerste institutional investeerder in een UK charity bond, de Scope obligatie (huisvesting) in 2012, en heeft sindsdien geïnvesteerd in een aantal obligaties van de sociale sector. Bryn Jones, head of fixed incomes at Rathbones, zegt “We believe that this is fundamentally important in creating a functional market for charity bonds”. Het Charity Bond fund zal maximaal 30% van een obligatie opkopen en als backstop optreden voor goed geprijsde(1e) publieke markten Ihet zal een portfolio van charity bonds opbouwen. Bron: Blueandgreentomorrow

Growing the market for charity bonds
Big Society Capital (BSC) publiceerde in juli j.l. haar visie op de ontwikkeling van de charity bond markt in het VK. In de Executive Summary wijst BIG op de ontwikkelingsspurt die Charity Bonds doormaken: van de 18 bonds is de helft de laatste 2jaar geplaatst. Met grote belangstelling volgt men ook de ontwikkeling(en) op de groene obligatie markt.
Een aantal stimulerende flankerende ontwikkelingen worden ook genoemd: het Investment and Contract Readiness Fund om de kostendrempel voor obligaties te verlagen; de groei van gespecialiseerde advies firma's voor fondsenwerving door chari's en sociale ondernemingen; de lancering van Retail Charity Bonds plc, een schuldplatform om via het London Stock Exchange’s Orderbook for Retail Bonds (‘ORB’) voor retail and institutionele investeerders van publiekelijk geplaatste obligaties van chari's; Het Charity Bond Support Fund, voor charity bond uitgevers om de markt in haar ontwikkeling te ondersteunen. Link BigSocietyCapital/InvestmentInsights/CharityBonds (pdf, 19 pag.)


DEVELOPMENT IMPACT BOND

1ste Bevelopment Impact Bbligatie voor onderwijs
UBS Optimus Foundation en the Children’s Investment Fund Foundation (CIFF)* lanceerden de eerste Development Impact Bond in education om de kwaliteit van het onderwijs van meisjesonderwijs te verbeteren. Als de resultaten de doelstellingen overtreffen wordt extra rendement uitgekeerd aan de investeerder. Bedragen worden nergens genoemd.

Concreet
De doelstelling is meer meisjes onderwijs te bieden en de leerresultaten voor alle kinderen te verbeteren. In India gaan 3.7 miljoen meisjes niet naar school. In Rajasthan, gaat 40% van de meisjes van school af voor groep 7 en is de kwaliteit van het onderwijs laag. Slechts 15% van de kinderen in het basisonderwijs kan een simpel verhaal in Hindi lezen. (Maar) Onopgeleide meisjes hebben drie keer meer kans om HIV te krijgen, verdienen 10% minder en trouwen 3 jaar eerder dan opgeleide meisjes. De uitvoerende organisatie Educate Girls, is een NGO die een (goedkoper) model heeft ontwikkeld voor onderwijs aan meisjes. Hierdoor gingen 58,000 meisjes wel naar school en hun aanwezigheid verbeterde met 66%. Door kind-gericht leren en onderwijzen verbeterde de motivatie en leerresultaten in Hindi, Engels en Math (rekenen) binnen een jaar met 30% Met de investering kan EducateGirls 20.000 kinderen opnemen.

De organisatie
De resultaat financier is Children’s Investment Fund Foundation (daar staat nog niets over het project, de investeerder UBS Optimus Foundation (Persbericht,) en de uitvoerende organisatie: Educate Girls Project Manager is Instiglio coördinat de stakeholders, adviseert bij ontwerp keuzes zoals succes meting, doelen stellen en de prestatie indicatoren.

Overstijgend
Men wil met de obligatie een track record opbouwen voor Development Impact Bonds en momentum creëren voor het experimenten en de adoptie van het DIB model in internationale ontwikkeling. Als eerste onderwijs DIB zal het project sleutel hypotheses testen van de effectiviteit van de structuur van het model, hoe het best stakeholders te betrekken en waarde te creëren voor de beneficiënten van het programma. Het wil de sector een repliceerbaar model geven door een template te ontwikkelen voor DIB's voor onderwijs.
*U weet wel van de ondergang van ABNAMRO


II THINKING & Policy

2e Kamer Ronde Tafelgesprek duurzaam bankieren
Op initiatief van Arnold Merkies organiseerde de Tweede Kamer 4sept j.l. een Ronde Tafel gesprek over duurzaam bankieren met banken, investeerders, wetenschappers en experts waarvan helaas geen verslag is gemaakt. Van de bankensector waren Nederlandse Vereniging van Banken (NVB ), ASN, Rabobank en Triodos Bank aanwezig en de bijdrage van Matthijs Bierman van de Triodos Bank stond op hun website. Guiseppe van der Helm van de VBDO was aanwezig en vertegenwoordigde met Maurits Hekking van De Groene Zaak de investeerders. Als vertegenwoordigers van wetenschappers en experts was o.a. het SustainableFinanceLab (SFL) van de Universiteit Utrecht aanwezig in de persoon van Herman Wijffels en Rens van Tilberg die zijn bijdrage in hoofdpunten en stappen online plaatste.

Matthijs Bierman van TriodosBank eindigt zijn boodschappen lijstje met: Ik pleit er .. voor deze vorm van Impact Investing te revitaliseren. Daarmee kan Nederland internationaal de toon zetten. Hij roept op tot een belastingstelsel met impact: waarin niet-duurzaam ondernemerschap wordt ontmoedigt en werkelijk duurzame keuzen worden gestimuleerd door de succesvolle publiek-private samenwerking binnen de fiscale Groenregeling weer te herstellen. Interessant is ook zijn visie op volhou(d)baar duurzaam bankieren: dat wat we doen, ook op de lange termijn vol te houden is en hij stelt dat dat de bankensector een cruciale rol kan spelen door moed te betonen en transparant(er) te zijn.

Rens van Tilburg van het SustainableFinanceLab wijst op systemische factoren zoals: financiële stabiliteit vereist duurzaamheid, maar pas op voor een duurzaamheid bubble! Bedrijven zijn al bezig hun bedrijfsmodellen aan te passen aan bijv schaarste van grondstoffen en de gevolgen van klimaatverandering, maar banken zijn nu een vertragende factor door huiver om (de transitie duurzaam ondernemen) te financieren. Banken moeten hun geld verdienen in de reële economie, niet op de financiële markt(en) èn opteren voor duurzaamheid door op lange termijn en door ook proactief in plaats van retrospectief te investeren. Door sociale en ecologische factoren te integreren worden exposure en risico's vermeden die in het verleden werden genegeerd. 

Hij wijst op de rol die toezichthouders kunnen spelen om verduurzaming van banken te versnellen. Het micro (bank) toezicht niveau van toezicht moet ge-upgrade worden naar nieuw ‘macro-prudentieel’ beleid systeem (risico) denken waarin ecologische en sociale effecten geïntegreerd zijn. De toezichtouders kunnen banken uit hun prisoner’s dilemma in de niet duurzame financiële markt bevrijden door afspraken te maken, maar banken kunnen ook kiezen voor zelfregulering. Ook de rol en positie van eigenaren is belangrijk, zeker nu de staat op dit moment eigenaar is van 2 grote banken en meespeelt in de sector. 
 
De crisis heeft geleerd dat coöperatieve banken en banken met een duurzame missie deze relatief goed zijn doorgekomen. Sterke aandelhouders(druk) hebben andere banken echter aangezet tot het nemen van risico’s.
Van Tilburg besluit met de conclusie dat de sociale en ecologische crises en de financiële crisis met elkaar samen hangen en dat de financiële sector zich isoleert en achter loopt bij de reële economie. ''Dit hindert de reële economie nu om de benodigde duurzaamheidstransitie te maken en vormt op termijn een bedreiging voor de financiële stabiliteit. ….Publiek beleid kan … zorgen voor een duurzamer en stabieler financieel systeem en economie''.

De media pikte begin september vooral het thema banken en belastingontwijking op naar aanleiding van het onderzoek door Profundo op verzoek van Eerlijkebankwijzer dat ook begin sept uitkwam. Rapport: RapportTaxAvoidanceDutchBanks (pdf, 108 pag.) Bron: Oneworld/ook-banken-ontwijken-belasting

Noot van de Blogger: ik denk dat in bovenstaand stuk van van Tillburg de term duurzaam bankieren zo vervangen kan worden door het faciliteren van belastingontwijking, zeker waar het het prisoners dilemma en de mogelijke rol van toezichthouders en eigenaren betreft. Maar je kan het ook lezen als vorm van niet duurzaam bankieren en twee vliegen in een klap slaan door duurzaam bankieren te faciliteren. Maar in 2013 stelde de NVB nog bij de presentatie van haar visiedocument (o.a. klant centraal financiële stabiliteit) dat de toezichthouder (AFM) niet op de stoel van de regelgever moet gaan zitten Bron: Bankingreview.nl/sept2013 In dat nummer ook een interessant interview met Arnold Merkies SP over zijn initiatieven om de financiële sector te verduurzamen.


EVENT

Sociaal ondernemen, geen sinecure
De Startfoundation (SF),een van de weinige impact investing goede doelen in Nederland (zie Charity-cases O-Z) en het VSBfonds (idem) en het Amsterdam Center for Entrepreneurship (ACE) organiseren een Symposium Sociaal Ondernemen, geen sinecure. Over de extra druk op sociale ondernemers (zie IINieuws-1dec13, het SF en VSBF onderzoek Passie & Poen).

Het symposium wil sociale ondernemers ''handvatten aanreiken om kansen te verzilveren en met valkuilen om te gaan'. Sprekers zijn: Futurist Adjiedj Bakas brengt trends en kansen in kaart en Karen Maas, expert in Nederland op het gebied van impactmeting, (Zie haar thesis in IINieuws 15juli12) deelt nieuwe inzichten voor het meten van maatschappelijk rendement.

Datum: di23sept14
Tijd: 12-18uur
Plaats: Hotel Casa 400 - Eerste Ringdijkstraat 4 in Amsterdam


Vragen en reacties graag naar impactinvestmentnews @ yahoo.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten