2 mei 2016

Impact Investing Nieuws 1 mei 2016


Het blog leest prettiger op: Slideshare/Alcanne IINieuws 1mei2016

Korte inhoudbeschijving in Vlogs:
YouTube Nederlands & YouTube Vlog English


Deze keer: Sonen Capital publiceert de impact van haar investments gekoppeld aan de nieuwe duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN.

Thought for the Day: @alcanne: What if we had #SDGsbonds like #greenbonds #sustainabilitybonds #socialimpactbonds & #charitybonds ? (but INCLUSIVE please).

Verder: Nederland: Social Impact Ventures krijgt 20miljoen erbij van het Europees InvesteringsFonds (EIB) en informele investors. Focus: high potential impact investments en high quality accelerating support. TheGIIN 7 year round up. Metrics: sinzer integreert ProgressoutofPoverty Index en TEEB The Economic of Environment & Biodiversity (Natural Capital reporting)

Social Impact Bond primeur: Gemeente Enschede werkt aan een Nederlands-Duitse, dus grensoverschreidende SIB voor werk. Society Impact Nieuwsbrief over o.a. Health Impact Bonds (congresverslag & publicaties).

Alternatieve financiering in de America's nieuwe consumenten stappen razendsnel in en vrouwen spelen een significante rol: als investeerder en investee. SME's zijn koploper in Latijns Amerika met vastgoedinvesteringen. Crowdfunding: @LendahandEU haalt 1miljoen Euro op in 1 maand.


Quote van dit Blog: GIIN CEO Amid Bourri op hun 7e jaarvergadering; ''There’s no doubt that we are in interesting times in the evolution of the impact investing industry. We’re in the thick of things, in the complex and gritty part of figuring it all out. At the GIIN, we have expanded our focus beyond the “why” of impact investing, now increasingly supporting asset owners and managers on the “how” of impact investing practice, scaling, and effectiveness''. Zie Accelerator voor GIIN groeicijfers.

Top tweets: nav een visual over investing in girls: @alcanne: such a pity we lost Millennium Goal Gender Equality, when evolving to Sustainable Development Goals.... https://twitter.com/PaulPolman/status/725053438007103490…
Impressions 430 Total engagements 3 Profile clicks 2 Retweets 1

@NorbertBol attendeerde mij op 'Sustainability Ratings: Coming to an Investment Near You http://www.triplepundit.com/2016/04/sustainability-ratings-coming-investment-near/… via @triplepundit what do you think @alcanne ? (een artikel over de wereldwijde gezondheidseffecten van fossiele energie uitstoot) Mijn respons:

@alcanne Apr 28 @NorbertBol @TriplePundit as an ex healthcare fundraiser I am quite struck by the synaptics of #impinv #divesting fossil fuel & #prevention Impressions 533 Total engagements 5 Likes 3 Retweets 2
en
@alcanne Apr 28 @NorbertBol @TriplePundit a '16 global horizon 4 @gatesfoundation transition 2 #impinv 4 #Nigeria divesting from #Shell Hurray 4 #sapereaude (durf te weten) Impressions 494 Engagements 6 profile Clicks 3 Retweets 2


How to measure the impact of an impact investment portfolio:

Impact Metrics & SDG's

Sonen Capital, de 100% impact investments vermogensbeheerder uit San Francisco publiceerde een 1st of a kind annual impact report waarin impact wordt gekoppeld aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN, de Sustainable Development Goals 2030 (SDGs ook wel #GlobalGoals) de opvolgers van de Millennium Doelen (voor 2015).

Sonen ontwikkelde het AIMS impact evaluation framework dat impact investment effecten onderzoekt in 4 dimensies: Additionality, Intentionality, Measurability en Scale.

» Additionality*: positive impact als resultaat van een investering (die alleen wordt bereikt dankzij de investering)*;
» Intentionality: Specifieke impact is een doel, geen bijvangst;
» Measurability: De impact wordt observed, measured and quantified.
» Scale: De hoeveelheid impact door een investering.

Sonen onderscheidt duurzame, ESG investeringen “How does this company do business?” en Thematische investeringen: , “What specifically does this company do?” denk aan Green Power, Sustainable Timber, Green Real Estate Climate change, Resource scarcity, Energy use and energy efficiency, Water infrastructure, technologies and utilities, Waste and pollution management, (allemaal Real Assets) en the needs of low-income communities & community development.


In 2015 voegde Sonen nieuwe overwegingen toe aan haar impact analyse: systemische gevolgen (accelerating & additional* ImpInv) waarde vermeerdering, groei ofwel impact is meer dan output & outcome; en de relatie impact en public equity*. De 1e 2 aspecten staan in het NPC New Philanthropy Capital impactmeting rapport zie IINieuws-1feb16, de laatste komt in deze publicatie aanbod. Volgens Sonen Capital is impact via beleggen in public equity primair door engagement, actief aandeelhouderschap te bereiken. Dit werd ook aan het slot van het Webinar-impact-investment-assessment-at-Sonen-Capital benadrukt. (30min) Sonen stelt: 'Shareholder advocacy allows us to engage corporate management on human rights and environmental concerns – topics that might otherwise go unmanaged, mismanaged or unnoticed. Shareholder advocacy allows us to engage corporate management on human rights and environmental concerns – topics that might otherwise go unmanaged, mismanaged or unnoticed'.

Blogger: Voor kleine aandeelhouders is dat natuurlijk een teleurstellende mededeling. Dan blijft weinig over dan zelf vragen stellen op AvA's, aansluiten bij de VBDO AvA thema's & vragen of een aandeel kopen voor het activistische Follow-This dat Shell oproept tot klimaatinvesteringen (AvA24mei16).

*Additionality is low in Public Equity Investments, but changing sustainable policies has tremendous potential for positive change. Shareholder Engagement is the most effective tool. Zie pag 32 e.v. in het rapport.

Op pag 33 staat een overzicht van de Shareholder Activism netwerken waar Sonen bij is aangesloten. Ook niet echt weggelegd voor kleine beleggers m.u.v tekenen van handtekeningenacties & petities.


De nieuwe SDG 2030 Agenda for Sustainable Development biedt Sonen een additional framework for assessing investment impact. Het koppelt haar ESG & Thematische doelen nu aan de 17 DuurzameOntwikkelingsDoelen. Het linkt daarbij haar asset classstrategieën: Sonen Public Equity, Sonen Fixed Income en Sonen Real Assets aan de volgende SDGs: 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 en 15. Ofwel 6: clean water & sanitation; 7: affordable & clean energy; 8: decent work & economic growth; 9: (i3) industry, innovation & infrastructure; 11: sustaianble cities 7 communities; 12: responsible consumption & production; 13: climate actoin; en 15: Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystems.

Voorbeelden
Fixed Income investments in SDGs thema's 6,7,9,11 & 13. Mn Overheid: Supranational, Municipal, Sovereign & Community development bonds & Sustainable Housing en Green Corporate bonds (Pag. 15-19).
Public Equity investments in SDGs 6, 7, 9, 12. Gebaseerd op ESG ambities & prestaties gerelateerd aan Sonen's thematische investeringen in (E): CO² emissie reductie, Waterwinning & (her)gebruik, Grondstoffendelving & (her)gebruik, (S) arbeidsomstandigheden, -gezondheid en -veiligheid, -diversiteit, Governance: Ethics & Fraud. (Verdeling pagina 30, voorbeelden, pag. 31.)

Real Asset Strategy doelen: Sustainability, Efficiency, Renewability & Restoration. De taartgrafieken op pag. splitsen regio's en sectoren uit: Noord Amerika is nu nog duidelijk favoriet (doel is 22% int development). De verdeling over Groen Vastgoed, Hernieuwbare Energie en Bosbouw is vrij evenredig, met de ambitie om duurzame landbouw en milieu infrastructuur toe te voegen. Voorbeelden op pag. 41-43. Investeren in Groen Vastgoed is de laatste toevoeging aan de Sonen portfolio.


Blogger: Een trend die in Nederland al werd ingezet door de (Nederlandse / UvMaastricht) GRESB index en door ABNAMRO werd geïntegreerd in haar vastgoedfinanciering. PB:ABNAMRO-integreert-GRESB ESG-data-in-vastgoedfinanciering
Het Nederlandse duurzaam fondshuis Double Dividend biedt een beursgenoteerd duurzaam vastgoed fonds aan: DoubleDividend Property-Fund
Ook de Triodos Bank heeft (al langer) een duurzaam vastged fonds:  Triodos/Vastgoedfonds-beleggingsfonds-duurzaam-vastgoed


Voorwaarts
In plaats van een conclusie lijkt Sonen vooruit en benadrukt de kansen van kwalitatieve en kwantitatieve ESG data integratie in asset allocatie. Haar AIMS systeem wordt verfijnd door invoeren voor data verzameld door derden over de SDG's (Blogger: NGO's en collega nudgers)

In Q1-2016 heeft Sonen haar Global Multi-Strategy gelanceerd, een alternatieve asset class investment strategy gericht op rendement, lage correlatie met traditionele markten en targeted, highly thematic social and environmental impact.

PROFIEL: Sonen beheert vermogen voor o.a. De KL Felicitas Foundation, een impact investing pionier. Zie IINieuws/Charity-cases-VSf. Hun rendement rapport (IINieuws-15juni14) inspireerde mij tot de Impact Impact Indicator voor Beleggingsproducten. Vorig jaar publiceerde de KFL haar 1e Impact rapport geschreven door NewPhilanthropyCapital (NPC, UK) IINieuws-1feb16


Webpage: Sonencapital/thought-leadership/2015-annual-impact-report
Rapport: Sonencapital.com (pdf, 66 pag, 2016)
Webinar: Sonencapital/Webinar-impact-investment-assessment-at-sonen-capital Vragen & antwoorden webinar beantwoord op: Sonen Capital webinar Q&A


BLOGGER: Ik ben groot fan van het werk van Sonen, maar zal even de verschillen in onze werkwijzen duiden:
Sonen investeert in US$ producten terwijl ik vanuit currency risk & Hollandsche waar (best-in-class) overwegingen bij voorkeur in Euro equity beleg. Sonen is door de omvang van haar clientèle assets under management in staat te participeren in 'exclusive' impact investments zoals green bonds en private equity impact investments etc. versus inclusive impact investments.

M.u.v de vele Amerikaanse overheidsobligaties, is onze thematische allocatie ratio redelijk vergelijkbaar. Maar Sonen focust voor public equity investments op (gekochte) ESG research data, terwijl de blogger gebruik maakt van online beschikbare bronnen zoals www.CSRHub.com waar de ESG scores en Transparantie worden beoordeeld en een afweging kan worden gemaakt van de relevantie, Materiality, van die ESG scores voor de kernactiviteiten. Daarnaast benut ik internationale duurzaamheidsovereenkomsten als UNPRI, Global Compact etc. Zie verder IINieuws/Handleiding-investeren-met-de-impactbijsluiter of op Slideshare/Alcanne/investeren-met-de-impact-bijsluiterLeesvoer: Money makes the world go round and will it help make the economy circular as well? Een 126 pagina tellend rapport van de Finance Working group van het Sustainable Finance Lab (Uutrecht) gesponsord door really big financials (PGGM (oprichter), ABNAMRO bank, Rabobank, ING Europan Bank, EIB, KPMG, Erasmus U etc.


Leestip: The Economist/Trending-Blending over een WEF onderzoek van 74 blended (publiek-private) finance vehicles


Private Equity Impact Investing
In Nederland met EIF/EIB steun


Social-Impact-Ventures NL had al 10miljoen in kas, maar ontvangt nu ook 19miljoen Euro van het European Investment Fund (onderdeel van de EIBank Group) informele investeerders. SIV-NL is opgericht door Willemijn Verloop ook betrokken bij Social EnterpriseNL, Achmea Foundation, RvA ASN Bank, ooit oprichtster van Warchild.

SIV is opgericht in 2014, en de investeringen laten een beetje op zich wachten: 
Taxi Electric is een 100% elektrische taxiservice waar overwegend herintredende 50-plussers werken
Afval Loont, een innovatief inzamelconcept waarbij consumenten voor elke kilogram ingeleverd gescheiden huishoudelijk afval direct worden betaald. 
Beide ondernemingen laten sindsdien de investerng een sterke groei zien.  

SIV is een betrokken investeerder, ondersteuning wordt geboden voor HR, finance, sales en marketing door samenwerking met high-end consultancy firma’s als McKinsey en PwC.
Blogger: Met haar focus op high potential impact investees, d.w.z. met hoog opschalingspotentieel en ondersteuning door high end consultancies vervult SIV een bijzondere accelerator functie in de (Nederlandse) impact investing markt.

Global Accelerator

GIIN 7 year roundup

Amir Bourri meldt op de 7e jaarvergadering van het exlusieve
Global Impact investing Network dat tet sinds haar oprichting in 2009 is gegroeid van 20 naar 220 members in 33 landen. De IRIS catalogus met gedetailleerde impact metrics per thema en sector, wordt gebruikt door 5000 investeerders. De GIINs ImpactBase database, voor investeerders, heeft 2300 subscribers. De belangstelling om mee te werken aan het groeiende impact investing universe is groot: het Career Center trekt de meeste bezoekers op de GIIN site.


METRICS
Sinzer melde vorige maand dat het IRIS (Impact Reporting, een GIIN initiatief) en IFC (Int. Finance Corporation een onderdeel van de Wereldbank) metrics heeft geïntegreerd in haar impact meting software; in de laatste nieuwsbrief staat dat ook 600 poverty indicators uit de zijn toegevoegd en 200 valuations from the TEEB Valuation Database

De ProgressoutofPoverty index is ontwikkeld voor de Grameen Foundation (Mohammed Yunus, de microkrediet Nobelprijswinnaar) originally designed for our own use—to help other organizations with similar missions be more effective.
De PoP index is a simple poverty measurement tool, for 46 countries around the world. The management teams of over 270 anti-poverty programs have used PPI data to improve their strategy for meeting the needs of the poor

TEEB is de afkorting van The Economics of Ecosystems and Biodiversity ''making nature’s values visible”. Wat in Nederland in de Natural Capital meting beweging wordt gepropageerd. Bij Sinzer is een software demo aan te vragen.


SOCIAL IMPACT BONDS

Enschede wil Nederlands-Duitse

grensoverschrijdende SIB
De gemeente Enschede heft de intentie uitgesproken te onderzoeken of een Social Impact Bond mogelijk is om 138 werkeloze Enschedeërs in 2,5 a 3 maanden klaar te stomen voor een vaste baan in Duitsland. SIB pioniers Startfoundation en ABNAMRO Social Impact Fund zijn benaderd om te investeren.

Als eind financier wil de gemeente Enschede de gerealiseerde besparing op de werkeloosheidsuitkeringen uitkeren aan de investeerders / voor financiers. De besparing kan aanzienlijk zijn: 16miljoen mits 75% van de deelnemers binnen drie maanden aan het werk is en 85% de vaste baan minimaal twee houdt.

Sociale uitvoeringsorganisaties zijn bureau BOAS Werkt Projectmanagement uit Groningen en het opleidingscentrum voor handwerksberoepen in Rheine van de Kreishandwerkerschaft Steinfurt-Warendorf.

Bron: Tubantia/wereldprimeur-private-investeerders-helpen-Enschedeers-aan-baan-in-Duitsland Tip: van Harald Machielse @Chuvaconsulting (fondsenwerving en SIB consultancy)

Lees ook de verbijsterende reaguurders commentaren: geen touw aan vast te knopen hoewel er sommige dingen inhoudelijk wel kloppen. Ik hoop niet dat mijn blogpage impact-investing-in-social-impact-bonds hier misbruikt is als informatiebron, maar vrees het wel. Tot en met de rendement cijfers van ABNAMRO SIF. Goed dat SIB intermediair SocietyImpact met een eigen Nieuwsbrief komt. (zie hieronder)

Maar a little knowledge is a dangerous thing. Om sociaal investeren te faciliteren zijn standaard producten zoals green, charity en social impact bonds essentieel. Want overheden en chari''s hebben domweg niet en nooit genoeg geld om alle maatschappelijke problemen effectief en efficiënt op te lossen. Dat de markt nu nog marginaal ontwikkeld is met met een paar honderd miljard (dwz 99% groene obligaties) is wel een begin. Nieuwe producten zoals SIBs (200miljoen wereldwijd) moeten eerst worden geïntroduceerd [hulde aan SF & ABNAMRO] en uitontwikkeld [idem, grensoverschrijdend] En graag ook meer Sustainability, Impact en Development Impact Bonds. Want oefening baart kunst. Maar wat een gure anti (ABN)Banken & (Enschedese) politiek sentimenten in Twente en wat weinig vertrouwen in vernieuwing.


Nederlandse SIB Nieuwsbrief
Social Impact Bonds intermediair Society Impact* heeft een Nieuwsbrief uitgegegeven met de ontwikkelingen rondom impact investeringen in het publieke domein en Society Impact. Speciale aandacht voor Health Impact Bonds (HIBs) en het Nationaal Congres over Health Impact Bonds medio februari. (Video: YouTube, 6m) Society Impact organiseerde dit congres samen met PGGM, VWS, ZonMw, CZ, EY, Rabobank en ABN AMRO). Verder een korte animatievideo over HIBs en de Society Impact HIB publicatie. HIB uitleg video: Youtube (2m)

Aanmelden: Societyimpact.nl/aanmelden Nieuwsbrief
*in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.


Crowdfunding in Amerika
@Alcanne Apr 19 @CambridgeAltFin published numbers on #crowdfunding US: up from $11billion in '14 to $36billion in '15 But no soc/env #impact analyses alas


America’s Alternative Financing Survey 2015
Een groot onderzoek over crowdfunding, jammer genoeg zonder speciale aandacht voor crowdfunding for / financing impact. Maar opvallend in de ExSum: technologische innovaties veranderen de manier waarop mensen, bedrijven en instituties met geld omgaan. 
Groeiende consumenten aantallen die gewend zijn aan ATM's, credit- & debitcards en online betalen benutten de snelheid, het gemak en de transparentie die alternatief online financierings platforms bieden. In Nederland is veel aandacht voor fintech als exponentieel groeiende activiteit, ik denk dat dit verschillende labels voor hetzelfde zijn.


Indrukwekkende groeicijfers over de alternatieve financieringsmarkt in de Amerika's: van 11.68miljard US$ in 2014 naar 36.49miljard US$ in 2015 (+212%). Marktaandeelmarketplace / Peer2Peer consumer lending is het grootste segment met 25.74miljard US$ in 2015. Balance sheet consumer lending is 2e met 3miljard US$ gevolgd door marketplace / P2P business lending at 2.62miljard US$. Reward-based crowdfunding 658miljoen US$ en equity-based crowdfunding bijna 600miljoen US$.
In het hoofdstuk over crowdfunding in Latijns America & het Caraïbisch gebied uitgebreid aandacht voor SME financing, een belangrijke motor voor economische ontwikkeling, werkgelegenheid en opschaling van SMEs door de introductie van technologie, IT etc. Juan Antonio Ketterer, Division Chief, Capital Markets and Financial Institutions van de Inter-American Development Bank schrijft: Improving access to finance for the private sector, particularly Small and Medium-sized Enterprises (SMEs), is a key development objective for Latin America and the Caribbean (LAC).
Not only access to finance levels are low compared to developed countries, but they are even below what would be expected given the countries’ per capita GDP, thereby constraining productivity and growth. These restrictions particularly affect SMEs, which receive less than 15% of total credit in the region, despite accounting for a significant share of the employment.
This lack of adequate access to finance limits the firms’ capacity to invest in technology, processes optimization and other tools that can boost their productivity or help them scale-up their businesses.
NB Investeren in vastgoed (onderpand) voor SMEs is favoriet gevolgd door peer2peer business lending en rewardbased (product / dienst ie voorfinanciering?)

Girlpower
In de 2015 America’s Alternative Financing Survey werd ook gekeken naar demografische kenmerken en bleek dat vrouwen de afgelopen 3 jaar een belangrijke bijdrage leverden aan de sterke stijging in fundraiser & funder participation. En: in de meeste varianten overtroffen vrouwelijke fundraisers de funders! (pag. 51 )

Bron: tweet van @CambridgeAltFin (check out their resources page) Samenvatting in Businessweekly/Cambridge-intel-reveals-alternative-finance-surge-Americas Rapport: (JBS/2016-americas-alternative-finance-benchmarking-report pdf, 80 pag.)

Nabrander: Crowdfunding voor Impact platform @LendahandEU dat bemiddelt voor SME financiering in ontwikkelingslanden, waaronder Colombia, meldt dat de afgelopen maand 1 miljoen is opgehaald. Een nieuwe record.
NB De Blogger heeft geïnvesteerd in en via dit leningenplatformOverigens ben ik van mening dat impact investing ook toegankelijk moet zijn voor kleine beleggers en niet beperkt tot private equity, zeer vermogenden, vermogensfondsen en institutionele investeerders''.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten