12 februari 2016

Repliek op de Dikke Blauwe: een stap vooruit, twee terug


Filanthropium dat zich her-posioneert als De Dikke Blauwe voor doneren en sociaal investeren met haar Top in 2015 over impact investing deed een goede stap vooruit, maar meteen twee stappen terug. Het stelde recent de heer Bolle aan, een 'oud-Citybanker die in financiële kringen geldt als 'constructief disruptief'. Dat is een beleefde manier om te zeggen dat Bolle bepaald geen mainstream financial is'. 
 
De heer Bolle van de Dikke Blauwe is ook een frappant voorbeeld van de regel dat cynisme en onwetendheid vaak een combinatie zijn die de meest merkwaardige commentaren oplevern die de plank meestal flink misslaan. De heer Bolle zag de VBDO publicatie Impact Investing from niche to mainstream door in Nederland actieve institutionele investeerders en roept er wat over.....

Poldervisie
Terecht merkt de heer Bolle op dat de 24miljard Euro impact investeringen een marginaal percentage zijn van de totale vermogens onder beheer. Om precies te zijn 1,7%. Vandaar het appèl van de VBDO aan de Nederlandse bank en de overheid om impact investing actief te faciliteren. Uit de cijfers blijkt namelijk ook dat we wereldkampioen impact investing zijn. De marktomvang wordt door het Global Impact Investing Network en JP Morgan Social Finance op 60miljard US$ geschat in hun laatste Spotlight on the market rapport. 
Niet alle Nederlandse impact investeringen, waarvan een deel door de VBDO als light impact investing wordt gekarakteriseerd, zullen door de GIIN als 100% impact investing worden gezien. Maar ze voldoen aan: de intentie om een maatschappelijke impact te genereren, een competitieve return-on-investment, een langetermijnstrategie: en het meten van impact. Let wel, de grote impact investeerders in Nederland zijn lid van de GIIN, ervaren en deskundige impact investors die hun vermogensbeheerder en investees strak kunnen aansturen op verwachtingen en ambities.

Van niche naar mainstream
24miljard is veel, ook als het maar 1,7% is van het totale beheerde vermogen. Institutionele investeerders willen wel, lees hun ambities in de jaarverslagen er maar op na, maar in deze ontwikkelingsfase van de markt zijn er relatief weinig grote deals. De heer Bolle van de Dikke Blauwe merkt dan op 'de vermogens van de grote institutionele beleggers vereisen dat er honderden miljoenen geïnvesteerd moeten worden. De GIIN en haar leden roepen dan ook al jaren: de dealsize moet omhoog voor de grote investeerders, het aantal impact fondsen moet groeien en het aantal funds of impact funds. 

Daar wordt hard aan gewerkt, bijvoorbeeld met ImpactBase een online searchable databank voor accredited investeerders met 300 impact investing funds. Vaak zijn het nog jonge fondsen, een andere belemmerende groeifase voor de markt, want daarmee nog zonder overtuigende trackrecords. Maar ze zijn wel op de hoogte van de verwachtingen 96% meet haar impact, een derde heeft al een impact rating. En men wil groeien: 50%! met variaties van +25% voor fixed income, +75% voor venture capital tot wel 200% bij de gemengde fondsen. Milieumarkten en duurzaam vastgoed 88 (<30%). Bron: ImpactBaseSnapshot (pdf 20 pag.)

Clichés en stereotypen
Iets anders dat de heer Bolle van de Dikke Blauwe kennelijk ontgaan is: ruim de helft van de grote impact investors streven competititve returns na. Hij stelt echter 'Impact investing levert in de basis minder financieel rendement op'. Daar is alleen sprake bij catalytic impact investing: om de markt te versnellen en op te schalen. Venture Capital maar dan voor impact. Bij defaults: U kent dat zinnetje wel: resultaten uit het verleden... En kent u dat andere zinnetje ook? hoger risico, in nieuwe ontwikkelende markten, levert hoger rendement op. 

Er is een groep impact investors, 23% van de grote, die primair impact nastreeft en daarvoor genoegen neemt met lager rendement. Lager niet geen, dat is filantropie en niet sociaal investeren. De regionale ontwikkelingsbanken en de nederlandse ontwikkelingsbank de FMO werken voor development of developing countries. En dan zijn er grote goede doelen met eenzelfde ambitie: denk aan de Bill & Melinda Gates Foundation, de Ford & Rockefeller Foundation, de Aga Khan Foundation, de Omydiar Network etc. Een ruwe karakterisering: chari's met een lang trackrecord, tot wel een eeuw, en self made billionaires die hun zakelijke ervaring en netwerk inzetten om impact te hebben en maatschappelijke problemen op te lossen. Goede doelen zijn niet opgericht om winst te maken, maar om impact te hebben. Uit deze groep investeerders komt de investeringsstijl impact first i.t.t. finance (return) first. Een impact first stijl is door impact investing pionier Frank van Beuningen met zijn PYMWYMIC (Put your Money where your Mouth is Community) in Nederland is geïntroduceerd.

De opmerking ''Impact investing levert in de basis minder financieel rendement op'' is waarschijnlijk gebaseerd op die groep impact investeerders. Een groep die steeds meer gezelschap krijgt van particulier kapitaal dat impact & return balanceert, competittive return nastreeft of zelfs finance first stellen. Dat is goed nieuws, want dat levert meer investeringskapitaal op voor meer impact. Impact investing heeft ook nadrukkelijk de intentie groter te groeien dan wat overheden en filantropie samen kunnen investeren in maatschappelijke doelen. (Monitor Institute 2009)

Een interessante variant waardoor meer investeringskapitaal voor impact beschikbaar komt, is de investeringsstijl van de KL Felicitas Foundation, die met beperkte middelen heeft gekozen voor een evoluerende portfolio. Responsible (uitsluiting), sustainable (ESG risico's en kansen), thematic (impact sectoren zoals hernieuwbare energie & basisbehoeften) & Impact First. Waarbij de laatste categorie een revolving fund is zodat de allocatie voor de hoogste impact categorie groeit. Hun allocatie voor thematic en impact first investing groeide in 2013-2014 van 31% naar 34%. Let wel de KL Felictas foundation heeft een 10 jaar trackrecord, maar is na en wat stroeve aanloopperiode nu een 100% impact investeerder.

De opmerking ' van de heer Bolle van de Dikke Blauwe 'Impact investing levert in de basis minder financieel rendement op'' kan ook een ''impact'' variant zijn van het hardnekkige cliché dat duurzaam investeren duur is. Een opvatting die allang door academici van de Harvard Business School en London School of Economics onderuitgehaald is. Duurzame bedrijven besparen door duurzaam te investeren en kunnen daarvoor goedkoper aan kapitaal komen waardoor zij jaar op jaar sectorleiders worden (Ook in duurzaamheidsindices als u nog best-in-class prospects zoekt, maar dan wel graag in impact sectoren). De oudste duurzame index, de KLDomini index van de duurzaamste Amerikaanse bedrijven, verslaat de S&P index door alle financiële crises en pieken heen.

Impact meting en rating
Daarmee komen we op het punt het meten van impact: kennelijk is de heer Bolle ontgaan dat hiervoor meetsystemen zijn ontwikkeld die door de grote spelers worden gebruikt: IRIS: Impact Reporting & Investment Standards. Op basis van IRIS is een rating systeem ontwikkeld het Global Impact Investing Rating System: GIIRS-ratings zodat de bereikte impact gemeten kan worden en ook de kosten daarvan vergelijken kunnen worden. De systemen zijn, er ze worden goed gebruikt, maar werken optimaal als iedereen ze gebruikt.

Our Feminine force in Impact Investing
In Nederland hebben we bovendien 2 Rotterdamse promovendi: Karen Maas en Kellie Liket die impact meting als specialiteit hebben en bijvoorbeeld PGGM ondersteunden bij de ontwikkeling van een impact meting methodiek voor hun private equity. De Erasmus Universiteit heeft een Impact Centre onder de hoede van Dr Maas de Program director CSR and Societal Impact. Erasmus Centre for Valorisation.

En wat schijft de heer Bolle? ''Moeten we niet gewoon beginnen met goed te doen en vooralsnog genoegen durven nemen met 'slechts 30% (social) impact'? …. en echt serieus academisch werk gaan maken om 'impact' beter meetbaar te maken?'' Dames ik zou die handschoen opnemen!
En er en passent een flink ruimer onderzoeksbudget uitslepen, van niche naar mainstream ;)

Tot slot
Bolle merkt op dat 'vice' de meeste rendementen oplevert: ongeveer alles wat slecht is voor mens en planeet, zoals alcohol, tabak en wapens. Nou en, criminaliteit en prostitutie leveren ook indrukwekkende financiële rendementen op. Voor de grote spelers. En een hoop ellende voor de kleine spelers, hun slachtoffers en de samenleving. De VN heeft niet voor niet verwoestende wapensystemen illegitiem verklaard waarna het wettelijk verboden is geworden om te investeren in de ondernemingen die ze produceren. Zo kan het ook.

Ik geef nog maar even een paar simpele vuistregels voor investeerders:
Normen voor verantwoord vermogensbeheer
De heer Bolle van de Dikke Blauwe is werkzaam in private banking vermogensbeheerder voor family offices, vermogensfondsen, stichtingen en pensioen-bv’s. Hem is in the City kennelijk ontgaan dat de Nederlandse goede doelen branche nadrukkelijk kiest voor duurzaam beleggen in haar Richtlijn Financieel Beheer Goede Doelen (pdf) en impact investing als missie gerelateerd investeren onder de aandacht brengt. 

De grote, bekende Nederlandse goede doelen zijn actieve impact investors; het Wereldnatuurfonds, Novib en andere grote ontwikkelingsorganisaties, de Nierstichting etc. Nadrukkelijk geen goed doel, opgericht met het geld van de verkoop van de (overheids) Startuitzendbureaus, Startfoundation dat Nederland verrijkt met werk voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en Social Impact Bonds introduceerde. Private fiannciering voor maatschappelijk nuttige doelen. En gelukkig zijn ze heel transparant waardoor ze door hun kennis en ervaring delen en anderen inspireren en op weg helpen.

Nederlandse Vermogensfondsen (die samen veel rijker zijn) worden door hun eigen platform op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen en kansen door impact investing. En door wettelijke eisen worden ze steeds transparanter. Zij zullen zich niet willen onttrekken aan de maatschappelijke roep op duurzaam vermogensbeheer en missie-gerelateerde-beleggingen. Maar bij de heer Bolle hoeven ze niet aan te kloppen.

De heer Bolle wordt door de Dikke Blauwe aangekondigd ''Constructief disruptief'' en ''geen mainstream financial''. Ik kan weinig constructiefs ontdekken aan dit staaltje ondeskundig cynisme en algemeenheden. Bouwen doe je op kennis en ervaring, jammer genoeg heeft de heer Bolle in zijn tijd in de City en als vermogensbeheerder duidelijk geen kennis en ervaring opgedaan met impact investing. Daarmee is de heer Bolle van de Dikke Blauwe vooral vertegenwoordiger van de mainstream financials die het feit dat impact investing en duurzaam beleggen met tientallen procenten groeien wellicht in de gaten hebben en 'er wat van vinden', maar hun eigen afslijtende marktaandeel veel betekender achten. Of het gewoon 'te moeilijk' vinden en aannemen dat ze te zijner tijd de grootste spelers wel kunnen opkopen of zich er bij aansluiten. If you can't ignore them any longer join them.

Vakmedia als Fondsnieuws bracht het nieuws neutraal, lees nam het persbericht van de VBDO over met het knuffelimago van impact investing. IEX profs kopte Impact investing groeit met in het chapeau maar er is meer groei mogelijk. FinancialInvestigator organiseerde onlangs een Ronde Tafel over ESG en impact investing: Er wordt verwacht dat ESG/ Impact Investing aan de vooravond van een aanzienlijke groei staat.

Ik ga voor een DSM-Doorbraak en geen Kodak-momentje voor onze financials en verwacht ambitie om hun deskundigheid, ervaring en impact investeringen te  vergroten. Door 'echte' impact investment producten te ontwikkelen met gemeten en ge-rate impact. We hebben een enorm voordeel als wereldkampioen impact investing. De Nederlandse financiele sector kan terugkomen op haar hoogtepunt voor de financiële crisis. Een grote werkgever maar nu met specifieke deskundigheid als global centre for impact investing, thematic investing (water! Duurzame energie, microkrediet), sustainable investing en responsible investing
De VBDO roept op tot leiderschap, maar we zijn al wereldleider benut die positie dan ook!

Een stap vooruit, twee terug
Het is jammer dat de DikkeBlauwe dat het nieuwe jaar zo goed inzette iemand een platform biedt om zijn gênante onwetendheid over impact investing de wereld in te slingeren. En weinig geïnformeerde maar geïnteresseerde toppers uit de goede doelen wereld volledig op het verkeerde been te zetten. 
 
(Uw) Vermogen wordt beheerd zoals u dat wilt. Wilt u dat laten beheren de heer Bolle cum suis of door deskundige en ervaren impact investeerders? 

Hier staat de bijdrage van de heer Bolle aan de Dikke Blauwe: Dedikkeblauwe.nl/impact-investing-van-knuffelding-naar-mainstream

Hier staat een recente geschiedenis van Impact Investing, wereldwijd en in Nederland: ImpactInvestingNieuws: de recente geschiedenis, het heden en de toekomst van Impact investing

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten