2 november 2015

Impact Investing Nieuws 1 november 2015

Deze keer veel cijfers: de duurzame beleggingsmarkt in public equity fondsen zakt medio 2015 weer wat in, maar Etfs en microkrediet fondsen groeien verder. Een mooie opwarmer voor mijn etf focus in Q4. Ik duik in ECPI's thematische en duurzame sectorale indices. Jordi Lesaffer van index bouwer Vigeo pleit voor meer holisme en minder simplisme zoals de focus op CO² en 'Environment' binnen verduurzamen en duurzaam investeren. 

Op het nieuwe crowdfundingplatform Tailwindcrowd, fair financial en non-financial rewards een propositie om (zee) vrachtvervoer minder vervuilend te maken door drop-in biofuel. 

TheGIIN analyseerde impact thema's van 445 fondsen, veel jonge gemengde fondsen die 2x vaker (86%) winstgevend zijn dan oude social issues impact fondsen.

SIB's: ABNAMRO publiceert een 2e SIB gids met interessante links naar de Nederlandse actualiteit en initiatieven. De jaarlijkse Transparantprijzen voor goede doelen voor vaste ontvangers maar de impactprijs is voor Terre des Hommes webcam meisje Sweetie.

Tot slot een update van Fred Matser Flow Fund focus nav een interview met hem in Trouw. Het wil vooral voorfinancieren daar waar banken/financials nog niet durven, maar roept ze ook op om sneller in te stappen in de 2e fase.

Quote(s) van dit blog: ''Only a real life-cycle analysis of products and a cradle-to-cradle approach can guarantee that one ‘green solution’ does not creates other (even bigger) environmental or social negative side-effects.'' Jordi Lesaffer Video corporate communications in zijn Linked Pulse. Meer in THINKING about ESG criteria: Meer Holisme minder simplisme

Vragen en reacties
graag naar impactinvestmentnews @ yahoo.com of onderaan dit blog (inloggen als blogger of met gmail) Volgen van dit blog op deze pagina via Friendconnect (aanmelden met Twitter of Google) Linkedin.com/groups/Impact-Investing-Nieuws of @Alcanne op Twitter.com/alcanne


MARKET

Europese Duurzame Beleggingsmarkt medio 2015
De Europees georiënteerde website sustainable-investment is een initiatief van het Duitse Sustainable Business Institute (SBI). Het bevat een uitgebreide database van duurzame bedrijven, indices en beleggingsfondsen die in Duitstalig Europa (Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland) en soms ook in Nederland worden aangeboden.

In hun nieuwsbrief cijfers over de ontwikkelingen van de aanbodzijde: duurzame investeringsfondsen medio 2015 in vergelijking met eind 2014. NB Mijn indruk is dat de markt altijd wat inzakt. Alle beleggingsfondsen die zichzelf als 'duurzaam' aanbieden worden opgenomen in de analyse.

De omvang van het vermogen onder beheer daalde medio 2015 licht in vergelijking met eind 2014 naar 45,5miljard Euro (was 47miljard eind 2014, maar 40miljard Euro begin 2014)*. Er zijn 399 duurzame beleggings-fondsen (was 393) er starten 24 nieuwe fondsen zij haalden 780 miljoen Euro op. (18 werden gesloten of fuseerden) *NB aan het eind van het jaar zijn de groeicijfers meestal indrukwekkender.

Tegen de lichte krimp in groeide weer het vermogen in ETF fondsen+ 25% Zij presteerden ook het best. Ook Microkredietfondsen groeiden met 200miljoen of 15%. Hun gezamenlijk bescheiden marktaandeel groeit naar 6,5% (was 3,5%).

55% of 24 miljard Euro werd geïnvesteerd in 203 aandelen-fondsen. Hun prestaties varieerden van +27% tot -5%.`In deze groep bevinden zich zowel internationale als regionale fondsen en Technologie- end Thematische fondsen. 

Ruim 20% of 9,1 miljard Euro werd geïnvesteerd in 81 (was 73 en eind 2013 66) fixed income fondsen. Hun prestatie verschilden van +9% tot -4%.

18% of 8,4 miljard Euro werd geïnvesteerd in 75 gemengde fondsen. Hun prestatie verschilden van +15% tot -7%. Er werd bijna 450 miljoen Euro geïnvesteerd ui 11 umbrella fondsen. Hun prestaties varieerden van +13 tot -4%. Ook deze fondsen zijn heel verschillend en vertonen veel variatie in risico en rendement.

-3,5% 1,6 miljard Euro is geïnvesteerd in 18 Duurzame etf's: (was 1,2miljard eind 2014 +25%) hun prestaties varieerden van +27% tot 10%.

-3%, 1,4miljard euro (was 1,2 miljard eind 2014) is geïnvesteerd in 6 microkredietfondsen. Hun waarde nam toe met +3 tot 0%.


CROWDFUNDING

Nieuws platform: Tailwindcrowd
Tailwindcrowd heeft net de AFM licentie gekregen voor haar crowdfunding activiteiten: to support alternative finance for companies and give investors the opportunity to earn fair financial and non-financial returns on their invested money. Het biedt rewards voor supporters of rendement aan investeerders die in innovatieve projecten van one-hand companies investeren. Het biedt risico assement(s).

Hun huidige project Goodfuels-marine-sustainable-shipping is zeker interessant vanuit impact oogpunt voor 'E', milieuvervuiling en bescherming en kijkt breder dan CO². Hun propositie: All major NGO’s believe biofuels should be used only in “heavy”transport segments with limited alternatives such as shipping and heavy trucking- but only if truly sustainable biofuels are to be used. This is exactly the market mission and proposition of the GoodNRG Group.

GoodNRG Group is actief in de sales & marketing, verkoop en ontwikkeling van echt duurzame biobrandstof en wil daarin marktleider in het vrachtvervoer via schepen (90% van de markt) en over de weg. In de supply chain investeert en handelt het in duurzame Feedstock en R&D naar duurzame(re) biofuel-2. Om de duurzaamheid (claims) te garanderen heeft het een onafhankelijke raad met NGO's en wetenschappers.

Hun “drop-in” biofuel levert minder SOx, NOx* en CO² emissie die geen andere brandstof biedt zonder kapitaalintensieve investeringen zoals een nieuwe vloot of retrofitting. Het is geschikt voor de alle (vracht) scheepvaart. *Zie ook Jordi Lesaffer in THINKING about ESG criteria: Meer Holisme minder simplisme

Een propositie en crowdfundindingplatform om te volgen lijkt me.
Bron: Tailwindcrowd met dank aan Claudia Ramirez Medrano.


FACTS & FIGURES
Deze keer dook ik in de Thematische en Impact indices in het duurzame indices universum op de Sustainable Business Investment website.  

Duurzame Indices
De Europees georiënteerde website sustainable-investment is een initiatief van het Duitse Sustainable Business Institute (SBI). Het bevat een uitgebreide database van duurzame bedrijven, indices en beleggingsfondsen die in Duitstalig Europa (Duitsland, Oostenrijk, Luxemburg en Zwitserland) en soms ook in Nederland worden aangeboden. De site vermeld zelf 30 indexfamilies, uitgesplitst naar thema of regio kom ik op wel 125 duurzame indices. De lijst is gebruiksvriendelijk: het geeft inzicht in de criteria zoals duurzame principes, exclusie en inclusie, (soms in) de holdings en contactgegevens.

Noot van de Blogger: Op de SBI website ontbreken grote internationale indexfonds aanbieders zoals Blackrock (iShares), Barclays, Powershares, Easyetf etc. Ook de Nederlandse Think Capital Sustainable World etf ontbreekt. En de beleggingsfondsen van Triodos en ASN Bank, want zij volgen geen index maar worden actief beheerd.

Een index is een lijst geselecteerde bedrijven op basis van criteria en een indexfonds volgt die lijst. De lijst is bijvoorbeeld samengesteld op basis van duurzaamheidscriteria aangevuld met regels over de grootte en samenstelling van de lijst (varieert van enkele tot soms wel ruim 1000) voor de sectorale, omvang (large/mid/small cap), de geografische spreiding en de verdeling per holding (evenredig of gewogen). Elke 3 of 6 maanden wordt gekeken of het de index nog aan de regels voldoet en vanwege koerswijzigingen kan dat beteken dat er flink wordt aangepast. Bij indexfondsen betekent dat er gehandeld moet worden om weer aan het eft model te voldoen. Toch zijn indexfondsen relatief goedkoop in vergelijking met (actieve) beleggingsfondsen, omdat ze onder passief beheer zijn, de index wordt automatisch gevolgd. Dat betekent dat de kosten vaak ruim onder de 1% liggen (vooral bij herbeleggende fondsen) in tegenstelling tot actief beheerde beleggingsfondsen waar een team de portfolio monitort.

Duurzame, thematische & Impact sector indices
Deze keer duik ik in de indices die SIB heeft verzameld en focus op de thematische indices, zoals klimaatverandering, de indices die gericht zijn op impact sectoren of als opportunity gelabeld zijn. SBI Hoofdleverancier van thematische indices is ECPI (Luxemburg, Italië) dat 'indices en index strategieën ontwikkelt zoals smart beta oplossingen met superieure prestaties en efficiency door spreiding, liquiditeit, transparantie en kostenbeheer'. De data van de ECPI indices wordt verspreid via data verkopers (e.g. Bloomberg, Datastream en Reuters) en op cliënt verzoek(en, evt aangepast). ECPI Indices worden berekend op basis van de S&P Dow Jones Indices. De koersen van ECPI Indices zijn dagelijks te zien op ECPI daily levels en de Financial Times online pages. Blogger: Maar wat we willen zien is natuurlijk de lange termijn trend! In de factsheets staan grafieken sinds 2009 of start van de index. In de Index Rules staan selectie informatie. Link: ECPIgroup.com/indices/index-rules-factsheets

NB Ik kan geen etfs vinden die erop gebaseerd zijn, dus ook geen portfolio (top) holdings, hun core business is indices maken en die data/kennis aanbieden en evt. op maat maken.


SBI presenteert 22 ECPI indices* waarvan de helft ethisch of heet. Het heeft ook 11 thematische en sectorale indices ontwikkeld.De selectie methode bij die thematische en duurzame sectorale indices gaat uit van soms minimaal EEE tot minstens (EE)E- rating op basis van de eigen ECPI methode**. EEE tot EEE- betekent: The company shows an innovative long-term strategic attitude, strong operational management practices and proactive actions to tackle social and environmental needs. Noot van de Blogger: In de algemene etf praktijk zijn de opgenomen bedrijven vaak de duurzame leiders in hun sector, omdat het de grootste bedrijven zijn.
*Niet vermeld worden de ECPI Global Developed ESG Best in Class Indices die deel ik in bij de Ethical en ESG indices en er zijn meer interessante sectoral indices die minimaal E- scoren, maar kennelijk minder hoog mikken dan bij voorkeur EEE. **Bij de op SBI vermeldde indices staat dat ECPI screent op naleving van de UN Principles for Responsible Investment (UNPRI), UN Human Rights Declaration, UN Global Compact, International Labour Organisation (ILO) conventions, ISO, OHSAS and other health and safety standards, Global Reporting Initiative (GRI) en het Kyoto Protocol. Op verzoek AGTAF (Alcohol, Gambling, Tobacco, Adult Entertainment (porno) en Firearmes) uitsluit en GMO food production. (Genetisch gemanipuleerd voedsel). En ECPI biedt positieve screening op basis van Environment Social en Governance criteria.

Blogger: Wat opvalt is dat de meeste indices gebaseerd zijn op ontwikkelde markten en vooral de VS met soms wel 50%. M.u.v emerging countries index uiteraard en de Global Carbon Index, daar is de VS 10% en het VK met 15% de grootste. Alleen in de Agricultural index zitten naast developed countries: Rusland (1,6%) en China (1,4%) en in de Eco Real Estate zit Mexico. Wellicht dat onder ''others'' emerging countries zijn opgenomen. NB Een selectie criterium is (namelijk?) dat aandelen te koop zijn op global markets.
In het Robeco SAM jaarboek (die de basis vormt voor de Dow Jones Sustainability Indices) 2015 zijn 54 bedrijven (+9) uit 10 (?) emerging countries opgenomen, waaronder 6 super sector leaders* Link Yearbook.robecosam.com/leaders-by-country **NB wel BIC, geen Rusland. Verder valt op dat ECPI's duurzame sector indices beter presteren dan de MSCI World Index en dan de thematische, die over het algemeen wel periodiek beter presteren.

In 2007 presenteerde ECPI de 1e Climate Change index en daarna de ECPI Global Megatrend Strategy Index op basis van 4 wereldwijde Megatrends (Emerging Markets, Population Dynamics, Climate Change and Scarcity of Resources). Brochure: ECPI Megatrend Investing (pdf, 24 pag.) De geselecteerde 4 Megatrends van ECPI zijn: Emerging Markets, Population Dynamics, Climate Change en Scarcity of Resources. De onderliggende thema's / krachten zijn: Groei en vergrijzing, verstedelijking, alternatieve energie, wet- en regelgeving, bouwland, voedsel en water, consumptie, levensstijl & technologie. De 4 trend indices zijn o.a. gebaseerd op onderliggende ECPI indices.

Bij Emerging Markets zijn onderliggende indices ECPI Asian Infrastructure Equity Index en ECPI China Consumption Equity Index. Genoemde bedrijven: Tupperware (USA, geen DJSI) en China Resources Gas Group (China, geen DSJI)

Bij Population Dynamics zijn onderliggende indices ECPI Global ESG Healthcare Equity Index, ECPI Global Science For Life Equity Index en de ECPI Global Longevity Winners Equity Index Genoemde bedrijven: Philips Electronics en Novartis.

Bij Climate Change zijn de onderliggende indices ECPI Global Carbon Equity, ECPI Global Climate Change Equity, ECPI Global Eco Real Estate & Building Equity en de ECPI Global Renewable Energy Equity. Genoemde bedrijven: Volvo en Johnsons Controls.

Bij Scarcity of Resources zijn de onderliggende indices: ECPI Global Agriculture Equity Index, ECPI Global Blue Gold Equity Index, ECPI Global Commodity Equity Index en de ECPI Global Livestock Equity Index. Genoemde bedrijven: Geberit AG en Sanderson farms.

ECPI THEMATISCHE indices

ECPI Global Megatrend 100 Equity

The Index offers investors liquid exposure to securities within investment themes that cut across traditional industry definitions and geographic boundaries. Companies composing the index are the ones best placed to seize the opportunities presented by the long term Global Macro Mega Trends. In de index rules staat: Macro Megatrends represent the main social, environmental and demographic changes that will impact mankind in the coming decades. They highlight the main political, economic and social challenges of our future. They have an impact and will continue to do so on our consumption habits (i.e. Pop ulation Ageing), regulations (i.e. Climate Change) and, last but not least, on the global economy by absorbing resources. Focus binnen 'emerging markets' op Asian Infrastructure & China consumption. Focus binnen Population dynamics: Longevity, Sustainable technology, Healthcare, Communication, Biotech. Focus binnen Scarcity of Resources: Agriculture, Water, Commodities en Livestock. Focus binnen Climate Change op Co2 emissions, Climate change, 'Eco' real estate en Clean technologies. In de index zitten de hoogste ESG beoordeling volgens de ECPI methode.
De Index selecteert uit 24 investeringssectoren (cursief meestal impact mits duurzaam): Energy; Health Care Equipment & Services; Materials; Pharmaceutical, Biotechnology & Life Sciences; Capital Goods; Banks; Commercial & Professional Services; Diversified Financials; Transportation; Insurance; Automobiles & Components; Real Estate; Consumer Durables & Apparel; Software & Services; Consumer Services; Technology Hardware & Equipment; Media; Semiconductors & Semiconductor Equipment; Food, Beverage & Tobacco; Telecommunication Services; Household & Personal Products, Utilities.
Sector spreiding max 20% per sector. De Standaard sectoren verdeling: Non-cyclical Consumer Goods 28.6%, Cyclical Consumer Goods 13.6%, Industry 13.2%, Technology 12.1%, Financials 7.9%, Communication 7.90 %, Basic Materials 7%, Energy 5.1%, Utilities 4.1%, Others 0.5%. (SBI) Regio: Developed markets. Continenten: Criteria North America: min 50%*, Europa min 25%, Asia Pacific min 10%. NB In het Pictet Megatrends fonds is ook 50% geinvesteerd in de VS en Canada 3%. Meer over het Pictet fonds in IINieuws 15okt15. Aantal bedrijven: 100 bedrijven met minimaal 3miljard US$ marktkapitalisatie, large cap. Gelijk gewogen (1%) en een keer per jaar geijkt. In de brochure staat een grafiek waaruit blijkt dat de ECPI index vanaf eind 2011 tot feb 2015 beter presteert dan de MSCI World index. (pag. 2)  
Factsheet ECPI Global Megatrend 100Equity (pdf, 17 pag.)

ECPI Global Climate Change Equity Index
De index offers investors exposure to companies that are best placed to seize the opportunities presented by the challenge of climate change. Selected firms operate in sectors identified as playing a key role in meeting that challenge, and have the highest ECPI ESG ratings in their industries.
De Index focust op 8 sub-sectoren: Buildings & Advanced materials, Energy Efficiency, Financial, Renewable & Alternative Energy, Transportation, Utilities, Water Treatment en Waste management. De kandidaat ondernemingen zijn gescreend op de eigen ECPI Environmental, Social, and Governance rating methode. Ze hebben minimaal E- score. Regio: global developed markets (mn VS 41% en West Europa waaronder Zweden (12%?). Maximale (sub) sector concentratie is 20% en de index heeft maximaal 40 opgenomen bedrijven. Standaard sectoren verdeling: Industry 42%, Utilities 32%, Financials 12%, Cyclical Consumer Goods 5%, Basic Goods 5% en Technology 4%. (SBI) In de brochure staat een grafiek waaruit blijkt dat de ECPI index vanaf medio 2011 tot okt 2014 beter presteert dan de MSCI World index. (pag. 2) 
Factsheet ECPI Global Climate Change Equity (pdf, 4 pag.) 

ECPI Global Blue Gold Equity Index
The Index is designed to give investors equity exposure to publicly traded firms active in water-related industries (water treatment, infrastructure, and distribution). These companies are best placed to seize the opportunities presented by the challenge of declining water availability.
De focus is op Water behandeling (Companies supplying technologies and/or products that improve the composition of water for a desired end-use such as human consumption (i.e. drinking water). The treatment processes can be physical: filtration, desalination, chemical or in the case of disinfection biological. Water infrastructuur: Companies that provide: Systems of pipes, pumps, valves, or filtration as well as buildings and structures to house that equipment used for the collection, treatment and distribution of drinking water, Sewage collection and disposal en Irrigation systems (canals). Water nutsbedrijven: Companies that provide water and/or wastewater services worldwide, from supply and distribution to water service management. Regio: developed markets. 45% USA.
De 30 opgenomen bedrijven zijn gelijk gewogen (dus 3,3% van de waarde). Standaard sectoren verdeling: Industry 51%, Utilities 38%, Basic Goods 4%, Non-cyclical Consumer Goods 4%, Health 3%. In de brochure staat een grafiek waaruit blijkt dat de ECPI index vanaf 2009 tot okt 2014 beter presteert dan de MSCI World index. (pag. 2)
Factsheet ECPI Global Blue Gold Equity (pdf, 5 pag.)

ECPI Global Carbon Equity Index 

The index is an investable index featuring companies from carbon intensive sectors such as Utilities, Basic Materials, Industrial and Energy that are best equipped to deal with a world of rising carbon emissions and tougher climate legislation Selectie op basis van ECPI ESG Rating Methodology, minimaal E-. Regio: Developed markets. Standaard sectoren verdeling: Energy 27.3%, Utilities 26.8%, Basic Goods 22.3%, Industry 21.4% en Cyclical Consumer Goods 2.3%. De 38 opgenomen bedrijven zijn gelijk gewogen (dus 2,6% van de waarde). In de brochure staat een grafiek waaruit blijkt dat de ECPI index het van medio 2009 tot 2011 slechter deed dan de MSCI World index, het in 2012 en 2013 beter deed en in 2014 gelijk op ging (pag. 2). Factsheet: ECPI_Global Carbon Equity Index (pfd, 4 pag.)

ECPI Global Longevity Winners Equity Index (niet in de SBI lijst)
The index selects the companies best placed to seize opportunities arising from the sharp increase in life expectancy in developed countries. Blogger: de impact? Producten en diensten voor ouderen. Regio: 9 developed countries waaronder USA met 47%. De 40 opgenomen bedrijven zijn gelijk gewogen (dus 2,5% van de waarde, kwartaal herweging). Sectoren volgens ECPI: Financials 37% Health 33% Consumer Staples 12%, Industrials 10%, Consumers Discretionary 8%. In de brochure staat een grafiek waaruit blijkt dat de ECPI index van 2009 tot 2012 ongeveer gelijk op ging met de MSCI World index, maar sindsdien beter presteert. (pag. 2)  

Factsheet: ECPI_Global Longevity winners Index (pdf, 4 pag.) 

SECTOR Indices:

ECPI Global Agriculture Equity Index

Focus is op 8 major crops: wheat, red wheat, corn, soybeans, cotton, sugar, coffee & cocoa. Related sectors: Agricultural Chemicals: production and marketing of fertilizers, crop nutrients, potash, seeds and crop protection products. Agricultural Equipment: production and marketing of equipment such as tractors, sprayers, replacement parts, grain dryers and grain cleaning machines. Agricultural Products: the growing, cultivation, harvesting and marketing of the commodities. Regio: Developed countries + kleinste % in Rusland (1,4%) en China (1,6%) 40% USA, Japan 11%.
Standaard sectoren: Cons. non-cyclical 46% en cyclical 3%, basic materials 43% & industrial 9%. De 40 opgenomen bedrijven (min 1miljard marktkapitalisatie) zijn gelijk gewogen (dus 2,5% van de waarde) en worden een keer per jaar geijkt. Ze hebben minimaal ECPI ESG Rating E-. In de brochure staat een grafiek waaruit blijkt dat de ECPI index van 2009 tot 2012 ongeveer gelijk op ging met de MSCI World index maar sindsdien beter presteert (grafiek tot nov '14)

Factsheet: ECPI_Global Agriculture Equity (pdf, 5 pag.)

ECPI Global Eco & Real Estate Building Index

The Index selects the best positioned Real Estate Companies vis à vis
the Climate Change trend and the best positioned Real Estate Sector
Suppliers owing to the environmental – friendly nature of their products or services.
De index focust op Emissions and Pollution, Construction, Energy Use, Demolition, Land Use, Design, Raw Material Selection, Operation, Transportation en Waste Management. Regio: developed countries en Mexico (2,8%) Standaard sectoren verdeling: Financials 60%, Industry 22%, Basic Goods 10%, Cyclical Consumer Goods 8%. De 40 opgenomen bedrijven (min 1miljard markt kapitalisatie) zijn gelijk gewogen (dus 2,5 van de waarde) en worden een keer per jaar geijkt. Ze hebben minimaal ECPI ESG Rating E-.
In de brochure staat een grafiek waaruit blijkt dat de ECPI index van 2009 tot medio 2011 ongeveer gelijk op ging met de MSCI World index maar sindsdien beter presteert (grafiek tot nov '14). Factsheet ECPI_Global Eco Real Estate Building Equity (pdf, 6 pag.)

ECPI Global ESG Healthcare Equity Index
De index selects the most sustainable big and mid cap companies belonging to the Healthcare sector and listed in the global developed markets. Regio: developed markets, 8 landen US 55%, Japan 17%, VK 8% Denemarken 7%. De 30 opgenomen bedrijven (min 5miljard marktkapitalisatie, large cap) zijn gelijk gewogen (dus 3,3% van de waarde) en worden 2xper jaar geijkt. Ze hebben minimaal ECPI ESG Rating E-. In de brochure staat een grafiek waaruit blijkt dat de ECPI index van 2009 tot medio 2011 beter presteerde, daarna gelijk op ging met de MSCI World index maar sinds 2014 beter presteert (grafiek tot nov '14).
Factsheet ECPI Global ESG Healthcare_Equity Index (pdf, pag.)

ECPI Global ESG Technology Equity Index 

The Index is composed of 30 Technology companies selected on the basis of fundamental indicators such as R&D Expenditure and Revenues and that are listed in the global markets. De index focust op Technology companies selected on the basis of fundamental indicators such as R&D Expenditure and Revenues. The selected stocks belong to the Technology sector and to the following industries: Design Manufacturing & Distribution, Hardware, Semiconductors, Software, Technology Service. Regio: developed countries, landen VS 55% Zuid Korea, Japan en Taiwan samen 36. Standaard sectoren verdeling: 86% technologie 10% cyclical consumer goods 4% industrie. (SBI) De 30 opgenomen bedrijven (min 1miljard marktkapitalisatie) zijn gelijk gewogen (dus 3,3% van de waarde) en worden 2xper jaar geijkt. Ze hebben minimaal ECPI ESG Rating E-. In de brochure staat een grafiek waaruit blijkt dat de ECPI index van 2009 tot 2015 beter presteert dan de MSCI World index (grafiek tot juli 2015). Factsheet ECPI_Global ESG_Technology Equity (pdf, 4 pag.)
 

ECPI Global Renewable Energy Equity Index
The index selects the 40 highest ESG-rated Companies active in the production or trading of energy from sources which are inexhaustible.
De index focust op renewable energy, alternative fuels, clean technology and efficiency markets. Regio: developed countries: 9 landen: USA 52%, 6 in West Europa, Japan en Hong Kong, + others 6%. Standaard sectoren verdeling: Utilities 28%, Industry 24%, Technology 18%, Cyclical Consumer Goods 15%, Basic Materials 13%, Energy 2% (?) De 40 opgenomen bedrijven (min 1miljard marktkapitalisatie) zijn gelijk gewogen (dus 2,5% van de waarde) en worden 2 keer per jaar geijkt. Ze hebben minimaal ECPI ESG Rating E-. In de brochure staat een grafiek waaruit blijkt dat de ECPI index anno medio 2010 sinds 2011 iets beter presteert dan de MSCI World index (grafiek tot medio '15).
Factsheet ECPI Global Renewable Energy (pdf, 4 pag.)

ECPI Global Science For Life Equity Index The Index is designed to provide exposure to the positively ESG rated companies active in the fields of oncology, neuroscience, cardiology, science and education, healthy nutrition and longevity. De index focust op Pharmaceuticals, Managed Health Care, Health Care Services, Health Care Equipment, Health Care Distributors, Life Sciences Tools & Services, Health Care Supplies, Health Care Technology, Health Care Facilities. Regio: developed countries 11 landen VS 66%, Japan 14%.
Standaard sectoren verdeling: Health 78%, Non-cyclical Consumer Goods 16%, Technology 4%, Cyclical Consumer Goods + Services 1% Basic Materials 1%. De 100 opgenomen bedrijven (min 5miljard marktkapitalisatie, large cap) zijn gelijk gewogen (dus 1% van de waarde) en worden een keer per jaar geijkt. Ze hebben minimaal ECPI ESG Rating E-. In de brochure staat een grafiek waaruit blijkt dat de ECPI index sinds 2009 tot eind 2014 veel beter presteert dan de MSCI World index (grafiek tot nov '14).
Factsheet ECPI Global Science for Life Equity (pdf, 4 pag.)
 

ECPI Global Livestock (Revolution) Equity IndexThe index selects companies best placed to benefit from the global increase in food consumption originating from animals. NB Omdat mn rund- en varkensvlees (carcinogeen bij hoge consumptie) veel plantaardig voedsel eisen is alleen de minst intensieve sector m.i. relevant voor impact investing. Kip en eieren leveren dierlijke proteïnen (die voedzamer zijn dan plantaardige) en de productie van 1 kilo kip kost 3 kilo plantaardig voedsel, minder dan de helft van bijna rundvlees (nb koeien leveren weer melk en zuivelproducten, maar veel kaas bevat veel vet en voor 1 kilo kaas is 10liter melk nodig).
De index focust op Agricultural Biotech, Fisheries, Food (Dairy, Meat, misc/Diversified, Retail, Wholesale/Distribution) Poultry*, Veterinary and related products. Regio: developed countries USA 43%, Japan 12% verder West Europa en others. Standaard sectoren verdeling: Non-cyclical Consumer Goods 91%, Health 6% en Financials 3%. De 35 opgenomen bedrijven (min 200miljoen marktkapitalisatie) zijn gelijk gewogen (dus 2,85% van de waarde) en worden 2x per jaar geijkt. Ze hebben minimaal ECPI ESG Rating E-. In de brochure staat een grafiek waaruit blijkt dat de ECPI index anno medio 2010 sinds 2011 iets beter presteert dan de MSCI World index (grafiek tot medio '15).
Factsheet ECPI_Livestock Revolotion (pdf, 4 pag.)
*Wattagnet.com/the-world-s-leading-broiler-turkey-and-egg-producers
NB de grootste genoteerde bedrijven zijn vaak gemende bedrijven die ook vlees verwerken.


Ook interessant volgens mij want ook minimaal E- selectie:

ECPI Asian Infrastructure Equity
The Index provides exposure to the 30 highest ESG-rated companies that are active in the Asian infrastructure industry. De focus is op: Oil & Gas Drilling, Oil & Gas Equipment & Services, Oil & Gas Storage & Transportation, Airlines, Airport Services, Highways & Rail tracks, Marine Ports & Services, Education Services, Health Care Facilities, Alternative Carriers, Integrated Telecommunication Services, Wireless Telecommunication Services, Electric Utilities, Gas Utilities, Multi-Utilities, Water Utilities, Independent Power Producers & Energy Traders. Blogger: Kortom veel fossiele energie sectoren, maar ook een paar duidelijk herkenbare impact sectoren.
Regio: developed countries: Hong Kong 57%, Singapore 20% USA Norway 3%. De index selecteert bedrijven die minstens 20% van hun inkomsten in Azië verdienen (muv Japan). Standaard sector verdeling: Utilities 39%, Telecommunication Services 30%, Industrials 20% en Energy 9%. De 30 opgenomen bedrijven (min 300miljoen marktkapitalisatie) zijn gelijk gewogen (dus 3,3% van de waarde) en worden 2x per jaar geijkt. Ze hebben minimaal ECPI ESG Rating E-. In de brochure staat een zeer overtuigende grafiek waaruit blijkt dat de ECPI index sinds 2009 veel beter presteert dan de MSCI World index (grafiek tot medio '15).
  
Factsheet: ECPI Asian Infrastructure Equity (pdf, 4 pag.)


ECPI Global Commodity Equity Index
The Index selects 40 companies in the developed markets with direct or indirect correlation with the Commodities market holding the highest ECPI ESG Rating. De focus is op Energy, Industrial, Food en Precious Metals. Elke sector 25% op basis van de totale marktkapitalizatie. Regio developed markets: 9 landen + others, USA 44%, Canada 15%. Standaard sector verdeling: Energy 52%, Materials 23%, Consumer Staples 22% en Industrials 3%. De 40 opgenomen bedrijven (min 3miljard marktkapitalisatie) zijn gelijk gewogen (dus 2,5% van de waarde) en worden 2x per jaar geijkt. Ze hebben minimaal ECPI ESG Rating E- (?). In de brochure staat een grafiek waaruit blijkt dat de ECPI index anno medio 2010 sinds eind 2012 steeds beter presteert dan de MSCI World index (grafiek tot medio '15).
Factsheet: ECPI Global Commodity Equity (pdf, 4 pag.) 

ECPI Global Developed ESG Best-in-Class
The Index represents global developed market companies selected on the basis of their ESG performance as measured by ECPI ESG ratings
and scores (Best-in-Class approach).
Regio: reference markets in 24 developed countries. Standaard sector verdeling: Financials 20%, Consumer Discretionary 17%, Health Care 13%, Consumer Staples 13%, Information Technology 11%, Industrials, Telecommunication Services, Materials, Energy en Utilities.
De 550 opgenomen bedrijven zijn cap weighed (op marktkapitalisatie) en worden elk kwartaal geijkt. Ze hebben minimaal ECPI ESG Rating E-. In de brochure staat een grafiek waaruit blijkt dat de ECPI index anno 2009 een fractie beter presteert dan de MSCI World index (grafiek tot medio '15).
Factsheet: ECPI Global Developed ESG Best-in-Class (pdf, 4 pag.) 

NB Er zijn meer interessante ECPI indices, daar duik ik later dit kwartaal in. Bronnnen: Nachhaltiges-investment.org (SBI) /Indizes/Datenbank, Nachhaltiges-investment (SBI).org/ECPI indices en ECPIgroup.com/indices/index-rules-factsheets Ook interessant: ECPIgroup.com/constituents (van 13 indices op ISIN nummers) 


THINKING about ESG criteria

Meer Holisme minder simplisme
Jordi Lesaffer, corporate communicator voor indexbouwer Vigeo, die samenwerkt met Euronext, schreef een LinkedIn Pulse naar aanleiding van het Volkswagen de confiture als super sector leader in de Dow Jones Sustainability Index. Volkswagen is dan ook ge-excommuniceerd door de DJSI.

Er ligt volgens Lesaffer te veel nadruk op de E van Environment, Social & Governance criteria en daarbinnen weer te veel nadruk op CO² . Op zich is dat logisch: Environment en CO² worden gelinkt aan klimaatverandering en extreem weer. Het is gekozen als het politieke -al overschreden- criterium voor de inspanningen om de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan. Minder CO² uitstoot is het gevolg van minder energie gebruik en dat is een kosten besparing voor bedrijven dus een aantrekkelijke prioriteit. Maar de focus op de E en CO² betekent dat er te weinig oog is, geconcurreerd wordt?, op andere criteria en milieufactoren die wellicht veel schadelijker zijn en waarvan uitstoot verminderen effectiever is. Lesaffer illustreert het met een overtuigend voorbeeld van NOx* uitstoot door auto's wat direct schadelijk(er) is voor mensen, maar waar niet of nauwelijks in geïnvesteerd wordt en waarover dus ook niet wordt gecommuniceerd binnen investor relations.
*zie ook Crowdfunding voor Good NGR Groups biofuels.

Lesaffer propageert een holistische benadering en ''Only a real life-cycle analysis of products and a cradle-to-cradle approach can guarantee that one ‘green solution’ does not creates other (even bigger) environmental or social negative side-effects.''

Blogger: Zelf ben ik blij met GISR IINieuws-15mei15 het Global Initiative Sustainable Reporting van ondernemingen dat onderzoekt welke (verduurzaming) activiteiten doorslaggevend zijn in (sub)sectoren i.p.v. de algemeen geldende ESG scores. Meer focus op de kernactiviteiten zoals de omgang met patiënten in de gezondheidszorg in plaats van brede ESG criteria.

Vraag: Is wijzen op deze problematiek niet ook een taak voor de desbetreffende branche en ESG bureau's? Ik kwam bijvoorbeeld een keer een rapport tegen van een ESG bureau over gebruik van proefpersonen door farmaceuten, medicijn ontwikkelaars in arme landen.

Lesaffer wijst op de brede achtergrond van duurzaam investeren Socially Responsible Investing en het belang van meer oog voor Social & Governance. Hij spreekt de hoop uit dat de nieuwe Millenium Doelen waarin bedrijven en grotere rol krijgen en bijdrage kunnen leveren dan in de vorige. Hij noemt speciaal: Poverty Eradication (Goal 1), employment and decent work (Goal 8) (toch) climate change (Goal 13) en access to justice and accountable institutions (Goal 16).


Facts & Figures: Private Equity

IRIS Data brief focus op Impact objectives
TheGIIN het Global Impact Investing Network, publiceerde een IRIS data brief met een analyse van de door 445 organisaties gerapporteerde impact doelstellingen. IRIS is de Impact Reporting and Investment Standard die bijna 5000 impact investeerders uit 148 landen gebruiken. De Impact betreft dan well-defined, achievable en specifieke sociale en /of milieu doelen die de organisaties door hun producten, diensten of strategie nastreven.

Van de 445 organisaties hebben 100 alleen sociale doelstellingen, vooral verbetering van gezondheidszorg, toegang tot financiële diensten of schoon water. Maar ook werkgelegenheid, capaciteitsopbouw, toegang tot energie, gelijke kansen/behandeling & empowerment, voedsel veiligheid, betaalbare huisvesting, toegang tot onderwijs, togang tot schoon water, preventie tegen specifieke ziekten, toegang tot informatie. In totaal werden deze sociale doelen 1000 x gemeld. 

112 organisaties hebben alleen milieu impact doelstellingen zoals duurzaam gebruik van land, behoud van natuurlijke grondstoffen en voorkomen van vervuiling en behoud van biodiversiteit. Preventie en & afval management en water bronnen management. In totaal werden deze sociale doelen 400 x gemeld.

233 organisaties hebben sociale en milieu impact doelen. De sociale impact organisaties zijn gemiddeld iets ouder: gem. 12 jaar, tegen 10 jaar voor milieu impact en 7,5jaar voor sociale & milieu impact organisaties. Ze hebben veel meer personeel (53 tegen 13 en 10 m/v) en ze hebben 3 keer zoveel verdiend, maar zijn behoorlijk minder vaak winstgevend dan dubbele impact organisaties met 39% tegen 86%. Van de milieu impact organisaties was daarover onvoldoende data.

Financial inclusion blijft een grote deel van de markt: 64% van de organisaties levert financial services en 11% is gericht op landbouw. Geografisch is de spreiding 24% Noord, Centraal en Latijns America en het Caraïbisch gebied tegen 18% Afrika, 10% Europa en 10% Azië en Zuid Azië.


SOCIAL IMPACT BONDS zie GELEZEN

CHARI´s

Transparantprijzen goede doelen en Impactvol project
De Transparantprijzen voor grote en kleine goede doelen zijn uitgedeeld voor de organisaties die het best hun maatschappelijke resultaat verantwoorden. Plan won (weer) in de categorie groot en Mama Alice 9weer) in de categorie klein. Genomineerd waren verder Red een Kind, Opkikker, Heifer, Hartstichting, The Hunger Project, Foundation Rural Energy Services (FRES), Woord en Daad, Wakker Dier, HomePlan, War Child, SOS-Kinderdorpen, Dorcas Hulp Nederland, Projecten Zuid-Afrika en El Fuego.

Een nieuwe prijs voor het project met de meeste impact ging naar Terre des Hommes met haar spraakmakende project tegen kindermisbruik op het internet. Sweetie is een computer animatie van een meisje die pedofielen ontmaskert die uit zijn op webcamsex. In 2013 werden 1000 mannen betrapt. Hiermee werd aangetoond dat een andere inspanning in de opsporing effectief is en dat overheden dit middel ook kunnen benutten.

Andere kanshebbers waren impactvolle projecten van AMREF: tegen meisjesbesnijdenis (met een alternatief ritueel); de Hartstichting: TikkieRing, een bedeltjesarmband van ondergane medische behandelingen en van PLAN: een bloedserieuze zaak een project voor maandverband (Agripads) dat schoolverzuim vermindert. Bekijk hier alle genomineerden voor de impactprijs. (Video 3min)


MEDIA / CASE

Flow Fund: 1st stage financier
Esther Bijlo en Kees de Vré van Trouw interviewden Fred Matser (Flow Fund en filantropie). I hij plaatste het als LinkedIn Pulse: Op-zoek-naar-groen-geld-Fred-Matser. Ik schetste Matsers seasoned want 30 jaar ervaring impact investing profiel in IINieuws-1juli14,
-
Het artikel is een oproep van Matser aan bankiers/financials om meer te investeren in groene en sociale projecten door actiever te zoeken en meer allocatie. Dat is niet altijd makkelijk. Matser en het Flow Fund willen daarbij additional (voor)financier zijn "Wij stappen in als Flow Fund, of een andere stichting, het verschil kan maken. Als gewone banken of fondsen iets nog niet willen financieren. Het gaat om de overbrugging, daar voorzie ik in. Als het eenmaal loopt, kan iedereen het overnemen." De banken dus bijvoorbeeld. Het Flow Fund wil zo impact investment markt opschaler zijn.

Betrokkenheid (en focus) bij investeringen is belangrijk weet Matser uit ervaring met zijn Startfund (1996-2011) dat wereldwijd veel, kleine sociale en groene projecten financierde met vooral schenkingen. Tot wel 100.000euro, kleine bedragen volgens Matser, maar met veel geld leidde het toch tot een te grote portfolio. Nu geeft het Flow Fund meer startleningen en daarnaast giften. Het fonds investeerde bijvoorbeeld in Exosect, dat producten maakt die pesticidengebruik met 90% kunnen terugdringen en Weedingtech, dat natuurlijke alternatieven zoekt voor onkruidverdelgers. Matser pleit ook voor wat meer venture mentaliteit (mijn woordkeuze) bij bankiers.
Bron: LinkedIn Pulse: Op-zoek-naar-groen-geld-Fred-Matser. Trouw 6okt15.


GELEZEN

Social Impact Bonds: kansen en uitdagingen in Nederland
ABNAMRO (AA) gaf medio okt haar 2e (?) brochure uit over SIBs, jammer genoeg net na het 1e Nationale SIB congres van Startfoundation. AA neemt met haar Social Impact Fund een bijzondere plaats in Nederland (en Europa) en plaatst zichzelf dan ook in het rijtje grootbanken (mn VS) dat SIB participant is.

Voor SIB nieuws volgers en geïnteresseerden bevat de brochure weinig feitelijk nieuws, maar heel interessant zijn de onderdelen waarin bestaande (buitenlandse) SIBs worden gelinkt aan mogelijke kansen in Nederland. Ook de laatste paragraaf over het stimuleren van SIBs in Nederland bevat een aantal lobby boodschappen gericht op de overheid en prospect investeerders.

Het begin is opvallend: benadrukt wordt dat een SIB geen obligatie is en heeft veel meer risico (en rendement). De 1e gepresenteerde case is tevens de 1e mislukte SIB die van Rikers Island New York (jeugd recidvisme) om het risico te benadrukken en de rol van de chari partij (in dit geval garantiegever).

Heel interessant is dat AA een aantal voorbeelden geeft van (niet Nederlandse) SIBs en de terreinen waarin SIBs mogelijk zijn in relatie tot politieke, financiële en innovatie ontwikkelingen in Nederland. Het zijn recidive jeugdwerkeloosheid (hun eigen SIB in Rotterdam), gezondheidszorg (preventie) ontwikkelings-samenwerking en jeugdzorg. Er blijkt uit dat er op veel terreinen wordt gewerkt aan het onderzoeken of opzetten van SIBs. Zo noemt AA als SIB investeerders ook het Oranje Fonds en Oxfam Novib die (nog) geen SIB hebben afgesloten of er niet over communiceren. AA noemt verder niet de Rabobank Foundation van de 2e Nederlandse SIB (Utrecht) noch het DBL Fonds van de 3e Nederlandse SIB (Rotterdam) terwijl de brochure behoorlijk actueel is.

AA noemt bij de Development Impact Bond uit India voor meisjesonderwijs nadrukkelijk de rol van niet overheid organisaties zoals chari's en ontwikkelingsbanken/organisaties als eind financier. Blogger: waarom alleen bij ontwikkelingssamenwerking als een chari een maatschappelijk doel heeft is ze toch mede probleem eigenaar en kan dus ook als eind financier optreden waarbij het risico wordt gelegd bij de investeerders en uitvoerders.

De lobby cq appèl punten van de brochure zijn:
-Verschuif de focus van (maatschappelijke) besparingen naar waarde creatie;
-Meet zoveel mogelijk factoren van de uitkomsten maar houd de uitbetaal criteria simpel;
-Focus op deals en maak deze transparant;
-(aan overheden) Betrek meer financiële professionals bij SIBs;
-Richt een (nationaal, overheids) fonds op voor SIB financiering (Blogger: zoals in het VK).
Rapport: ABN_AMRO_Rapport_Social_Impact_Bonds  (pdf, 68 pag.)


Overigens ben ik van mening dat impact investing ook toegankelijk moet zijn voor kleine beleggers en niet beperkt tot private equity, zeer vermogenden, vermogensfondsen en institutionele investeerders''.
 

Vragen en reacties graag naar impactinvestmentnews @ yahoo.com of onderaan dit blog (inloggen als blogger of met gmail)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten