15 oktober 2015

Impact Investing Nieuws 15 oktober 2015

Deze keer: Startfoundation organiseert 1e Nationale Social Impact Bonds congres, roept overheden op open te staan voor SIB eindfinanciering en geeft 10 vouchers weg aan gemeenten / overheden voor een Maatschappelijke Business Case. Ofwel kosten-baten analyses van het aanpakken van een maatschappelijk probleem. Want een SIB zet je niet even in elkaar en vraagt gedegen due diligence.  

Onderaan zet ik de verschillen tussen groene obligaties en social impact bonds nog even op een rijtje.

Op het 10e(?) Grip op je Vermogen congres was het thema: inspelen op verandering. Alexander Rinnooy Kan gidste zijn toehoorders naar een duurzame toekomst voor een op digitalisering en kennis concurrerend Nederland. De product placement / branding workshops mijden de term duurzaam juist een beetje, maar trekken duidelijk een publiek dat juist geïnteresseerd is duurzaam investeren met impact. Vooral het aanbod van impact accelerators, high tech clean/green tech ondernemingen en fondsen bleek explosief gegroeid.


Bij het plenair debat maakt oud Staatssecretaris van Financiën Steven van Eijck* indruk met zijn appèl om vanuit een brede horizon te kijken naar de toekomst waarbij hij tot slot Feike Sijbesma van DSM citeerde. Die vertelt na presentaties dat het afgelopen uur -zoals elk uur- 3000 kinderen zijn gestorven aan vermijdbare oorzaken. Daarmee illustreert hij het macht van geld en het verdelingsvraagstuk**. De zaal stemt mede hierdoor in meerderheid voor de stelling van overheveling van vermogen naar schuldenaren. Waarmee de paneldiscussie waarschijnlijk mikte op de geldstromen van Noordelijke Euro naar Zuidelijke Euro staten zoals Griekenland.

De opkomt van vrouwen op het congres verraste me ook aangenaam in vergelijking met het eerste congres dat ik bijwoonde in het voorjaar van 2011. De locatie Den Haag verklaart wellicht die goede opkomt, maar in het licht van de groei van vrouwelijke beleggers is het een goed teken dat de informatie aanbieders en marketeers hiermee zo succesvol zijn. De laatste spreker, Anne Walraven, is een jonge onderzoeker / idealiste die de zaal aanmoedigt om ook hun invloed als belegger te benutten voor een betere wereld. De vraag naar wie al belegt voor de toekomt van (klein)kinderen leverde (te) weinig groene briefjes op. En dat ondanks alle aanwezige vrouwen...


Video's van plenaire presentaties (komen te) staan op youtube Presentatiesheets staan op: Gripopjevermogen/Oktober2015

*Van Eijck leidde de afgelopen jaren de SBF, de Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie die bestaat uit de FIN: vereniging van 9vermogens)Fondsen, de VFI: de Vereniging van (grote) Fondsenwervende Instellingen en Instituut Fondsenwerving: de kleine en lokale fondsenwervende organisaties. Begin 2015 werd van Eijck door het kabinet gevraagd als 'kwartiermaker filantropie zijn' ervaring te benutten. Zijn opdracht is onderzoeken welke infrastructuur nodig is om de samenwerking tussen filantropen, ondernemers en overheid optimaal te laten verlopen.
Blogger: hij werd dus vast wel gemist op het 1e Nationale Social Impact Bonds congres, waar trouwens Mirjam Sterk, de ambassadeur jeugdwerkeloosheid de overheid vertegenwoordigde.
**Noot van de Blogger: De vermijdbare kindersterfte is de afgelopen jaren bijnna gehalveerd mede door vaccinatieprogramma's voor de armste landen die gefinancierd zijn door Vaccine Bonds (iFFI en GAVI). Dat heeft de prijs van vaccins vernegenvoudigd en de ontwikkeling van nieuwe vaccins versneld. Meer in IINieuws-1feb15


Workshops Grip op je Vermogen
Ik ging naar de (product placement) workshop: Groeiende schaarste biedt duurzame beleggingskansen door Hubert Aarts van de Britse investment firm ImpaxAM. Het heeft 4,5miljard US$ onder beheer voor m.n. institutionele cliënten en in zowel public als private equity. Impax presenteerde beleggingsfondsen die in Nederland worden aangeboden door BNP Paribas. De belangrijkste opsteker voor mij is dat het Impax green/clean tech (innovatie) universum is gegroeid van 250 naar 1600 beursgenoteerde ondernemingen (de Parvest funds voor BNP Paribas). Blogger: Dat biedt veel aanknopingspunt voor mijn index / fondsen / etf's onderzoeksfocus voor Q4 2015.

Het universum van het het nieuwe (30april15) ImpaxAm SMART Food fonds voor Sustainable Manufactured and Responsibly Transported food richt zich op duurzame/ESG bedrijven die de voedselveiligheid en houdbaarheid bewaken of verbeteren. Het is dus niet direct gericht op honger en ondervoeding, maar door het terugdringen van verspilling in de voedselketen, die met name in de supply chain plaatsvindt is veel winst te boeken. Het onderscheidt 7 sub- sectoren telers & invoerders; technologie & logistiek; basis voedsel & ingrediënten; voedselveiligheid; duurzame verpakking; waarde toevoegend voedsel en distributeurs. Presentatie Hubert Aarts Blogger: Ik zocht het percentage voedselverspilling in de keten, volgens mij 2x die van producenten en consumenten samen, maar vond het niet. Kwam wel deze infographic van de Universiteit Wageningen tegen: Wageningenur//Voedselverspilling-infographic

Op de BNP Paribas NL website vond ik het SMART fonds (nog) niet. Wel onder SRI: Sustainable-responsible-investments.bnpparibas-ip Aqua, Global Environment en Sustainable Bonds. Volgens het na de workshop uitgedeelde blaadje zijn er 11 SRI fondsen verkrijgbaar bij BNP Paribas, allemaal van Parvest, in de naam Sustainable (9), Aqua en ESG US Equities. Op de Luxemburgse site vond ik de BNPParibas-ip/fundsheet Het fonds heeft geen entry charge wel 3% exit charge en ook bijna 3% ongoing charges. (MS 2,23%) NB Uit de zaal kwam de vraag of er al een etf was voor deze strategie :) De Risicorating is 5 (aandelen) Morningstar/snapshot
Blogger: Ik kan het aantal portfolio holdings niet vinden, noch de top holdings (zelfs niet in de Key Investor Information die trouwens wel heel erg summier is). Het rendement sinds de lancering op 30april = -26%. Dat valt natuurlijk erg tegen, bedenk wel dat dit fonds gestart is op een moment dat de aandelen prijzen hoog zijn, eerst toch steeg, gevolgd door 2 maanden grote beursval.


Op het publiekscongres Grip op je Vermogen ging ik verder naar de (branding) workshop profiteert uw portefeuille al van wereldwijde megatrends? Door Barbara Kos van de Zwitserse thema fondsaanbieder Pictet. Pictet wordt genoemd in publicaties over public equity impact investing. Het heeft relatief weinig gespreide fondsen met 20 tot 50 (middelgrote tot kleine) portfolio holdings en de strategieën worden gemonitord en bijgestuurd met hulp van (wetenschappelijke) adviesraden van het Copenhagen Institute for Future Studies. Eigenlijk zijn alle Pictet strategieën gericht op impact sectoren m.u.v. Luxery. De presentatie ging o.a. in op het oudste succesvol-op-een-markt-met-pieken-en-dalen Health fonds (v/h Biotechnology en anno 1995). Ook het fonds voor Security dat medio 2010 gelanceerd is werd toegelicht. Rendement 7% (cumulatief 83%). Morningstar/snapshot
Het belegt in bedrijven die een belangrijke rol spelen in het beschermen van nooit geziene stromen van mensen, vracht en vertrouwelijke gegevens die de wereld rondgaan. Er wordt ook belegd in bedrijven die essentiële transport- en communicatie-infrastructuur helpen te beveiligen in een wereld die razendsnel  aan het verstedelijken is. (Physical security 30%, security services 42%, IT security 28%) Blogger: Niet direct een primaire basisbehoefte, maar wel steeds meer basis noodzaak om ons werk te kunnen doen. Presentatie Barbara Kos

NB Pictet heeft op 9okt15 ook in Nederland haar Robotics fonds gelanceerd, maar er is (nog) geen Nederlandstalige informatie beschikbaar. Meer op: Pictetfunds/Robotics Ook interessant zijn de artikelen van het Copenhagen Institute for Future Studies (rapporten zijn members only) Search op pdf: PWC/how-to-manage-the-future-in-an-age-of-change-16nov2011

Blogger: Ik geloof wel in de Pictet werkwijze met adviesraden per thema. Een goede index bouwen is een expertise, maar lange termijn visie zoals het Copenhagen Institute for Future Studies ontwikkelt en inhoudelijke deskundigheid van de sub-sectoren zijn ook belangrijk.

Ik liep recent tegen een inhoudelijk geïnspireerde cleantech index en tracker aan. Dit is een benchmark die is gemaakt door i3 v/h een investeringsmaatschappij, later een platform dat (tegen betaling) private equity pitches in green/cleantech faciliteert, subsectoren en thema's monitort. En tegenwoordig openbaar. Op basis van hun top 100 is een fonds met 58 holdings gemaakt dat het de afgelopen 5 jaar beter deed dan haar benchmarks. Maar dit jaar niet :) Link: Cleantech/CTIUS the-cleantech-index-ctius/index-performance

Gedachte nav dit blog en Grip op je Vermogen 2015 #gopj15: Interessant om het betrekken van inhoudelijk deskundigen (private, wetenschap, NGO's, multilaterale overheden etc) bij impact thema's te onderzoeken bij de ontwikkeling van benchmarks, indices en andere financiële producten.


1e Nationale Social Impact Bonds congres
De Nederlandse kampioen Social Impact Bonds (SIB) Startfoundation organiseerde het 1e Nationale SIB congres om op een efficiëntere manier haar kennis en ervaring te delen dan in de veel aangevraagde 1-op-1 informatie verzoeken. Naast de inhoudelijke introductie en de workshops (overheid of financiers) wordt hiervoor ook een boekje uitgedeeld van Peter Scholten; kritisch SIB deskundige die de Nederlandse participanten vroeg naar hun ervaringen en tips. Het boekje Social Impact bonds, van fenomeen naar praktijk beschrijft hij de rol en visie van de eind-financiers (overheid in dit geval gemeenten), de particuliere investeerders en de uitvoerders of sociale dienstverleners. Het boekje van Peter Scholten staat hier: Startfoundation/social-impact-bonds-van-fenomeen-naar-praktijk

Hoewel uit de workshop het beeld naar voren kwam dat de huidige SIB deelnemers het instrument erg koesteren en wellicht wat erg voorzichtig zijn in het verder kwantitatief uitrollen van het model werd de zaal ook sterk aangemoedigd om zelf SIB mogelijkheden te onderzoeken. Oud bankier Marcel de Lange van het Kredietcoöperatie initiatief waarbij MKB-ers elkaar onderling geld lenen voor financiering suggereerde om net als zij toolkits te maken met de belangrijkste modelcontracten voor de ontwikkeling van een SIB om zo verspreiding van het instrument te versnellen. Advocaten maatschap van Doorne die ABNAMRO Social Impact Fund bijstond bij de 1e SIB publiceert en doceert regelmatig over de juridische aspecten van social entrepreneurship, crowdfunding en impact investment. Bron: vanDoorne/adviseert-bij-de-eerste-social-impact-bond-van-nederland en vanDoorne flyer social entrepreneurs (pdf, 2014)

Het kost wat maar dan heb je ook wat bijzonders
Een 1e SIB vraagt relatief veel opstarttijd en dus geld, maar die leerervaring kort een 2e traject uiteraard sterk in. ABNAMRO Social Impact Fund, samen met Startfoundation, investeerder in de 1e Rotterdams SIB (dec 2013) verwacht binnen 6 maanden haar 2e SIB deelname bekend te maken. Nabrander en deed dat een maand later zie IINieuws-1-december-2015

Startfoundation directeur Jos Verhoeven heeft op het congres overheden nogmaals opgeroepen om open te staan tegenover dit voor hen risico overdragende financieringsinstrument. Jos legt SIB kort uit:Youtube (4m15)
Om de inzet van het SIB financiering+impact instrument te stimuleren geeft de Startfoundation 10 vouchers weg aan gemeenten / overheden voor de beste argumentering voor een maatschappelijke business case MBC (ofwel kosten-baten analyse van het aanpakken van een maatschappelijk probleem). Hierbij wordt aangegeven dat het inschakelen van een MBC expert wordt aangemoedigd. 

SIBs Impact & Rendement
Op het congres werd meermalen het nogal calvinistische argument dat private investeerders en uitvoerders verdienen aan het mee helpen oplossen van een maatschappelijk probleem wordt mede daardoor ook ontkracht. Blogger: Alsof prestatiecontracten en gesubsidieerde organisaties op lucht draaien en er nooit externe specialisten worden ingehuurd. Maar bij een SIB loopt de belastingbetaler ie de gemeenschap geen risico meer en de verdieners doen dit voor eigen risico. Zij krijgen alleen hun geld terug bij maatschappelijk rendement en een evt. hoger bedrag bij meer impact. Dit laatste kenmerk, meer financieel rendement bij meer impact maakt social impact bonds een bijzonder impact investing instrument, er zit een impact verhogende incentive in die goed is voor de gemeenschap. Meer rendement voor de uitvoerder(s) en investeerders betekent dat er meer groeikapitaal is voor impact investing.

Sapere Aude Latijn: durf te weten
Tot slot: (prospect) financiers, vermogensfondsen benadrukken het belang van meelopend kwalitatief onderzoek naar de ervaringen van de deelnemers en de lange termijn effecten. Liefst financieel vertaald ook al is het voor totaal fictieve bedragen (1 euro) naast de directe maatschappelijk besparingen voor gemeenten, de eind-financiers. Directe besparingen vormen de uitstroom uit uitkeringen door te gaan werken of weer een opleiding gaan volgen of afmaken of een eigen bedrijfje te beginnen. Maar het is belangrijk dat er ook wordt gekeken naar bijvoorbeeld opleidingsniveau, gezondheid, welzijn en maatschappelijk participatie en evt. zelfs maatschappelijke problematiek omdat de gemeenten hier ook kosten van dragen en voor maken. Sapere Aude Latijn voor durf te weten van de indirecte/uitgestelde maatschappelijke kosten en besparingen zal investeren in preventieve SIBs (waarmee misère wordt voorkomen) versnellen en dat is een invalshoek die velen, beleidsmakers, filantropen, sociale uitvoerders en alle aan- en toeleveranciers moet aanspreken. Door gemonetariseerd kwalitatief onderzoek dwz de maatschappelijke besparingen gemeten en uitgedrukt in geldbedragen wordt de potentiële preventieve kracht van Social Impact Bonds benadrukt.

Bridges Ventures, UK
Startfoundation had Emilie Goodall van de Britse social investeerder in private equity Bridges Ventures ingevlogen voor een presentatie over de kenmerken en ontwikkelingen van de huidige 30 operationele SIBs waarbij het VK wereldwijd kampioen is.Slideshare.net/StartFoundation-Emilie-Goodall-director-impact-Bridges-Ventures
Bridges Ventures is zowel start up als groeikapitaal investeerder. Dat komt door de zeer actieve rol van de overheid die al in 2000 begon met een Social Investment Taskforce olv Sir Ronald Cohen waaruit diverse initiatieven zijn voortgekomen die het land van een ruime voorsprong geven. Zie IINieuws 1nov14

Goodall schetst een SIB markt van zo'n 150 miljoen Euro waarbij vooral de paar Amerikaanse SIBs groot en kapitaalintensief zijn en daardoor een relatief groot marktaandeel hebben. Blogger: De 3e Nederlandse SIB in de gemeente Rotterdam met Fonds DBL als investeerder en Werkplaats Rotterdam Zuid als uitvoerder kan zich qua omvang meten met de grootste SIBs in de VS. Social Impact Finance de mediator wil uitgroeien tot de Nederlandse Bridges Ventures. Meer in IINieuws-15maart13 Facts & Figures met de ervaringen (lessen) van Bridges Ventures in haar eerste 10 jaar.

Bridges Ventures investeert in start-ups en opschaling van sociale ondernemingen in arme regio's in het VK en heeft hiermee een pipeline approach. Net zoals Startfoundation en Rabobank Foundation doen.
 

Start en Rabobankfoundation investeerden in de Utrechtse SIB voor Coulour Kitchen dat van beiden eerst geefgeld kreeg en in het geval van Rabobank Foundation ook nog de catering van Rabobank bedrijfsrestaurants verzorgde en zo outlets had voor haar maatschappelijke activiteiten (opleiding van medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt). Door de SIB kan Colour Kitchen haar maatschappelijke business activiteiten opschalen met 252 Deelnemers. Deze onderneming die eerst geefgeld kreeg loopt bij de opschaling zelf ook risico in de SIB eindfinanciering. Dat wil zeggen als de sociale / impact doelstellingen niet worden gehaald betaalt de gemeente Utrecht minder terug omdat er minder medewerkers zijn uitgestroomd uit een uitkeringssituatie. 
 
Infographic: FactsheetSocialImpactBondTheColourKitchenUtrecht (pdf) Hetzelfde is het geval in de 1e SIB in de gemeente Rotterdam, daar is de uitvoerder Buzinezz club ook mede risicodrager (maar het potentiële rendement hoger). Bij de 2e Rotterdams SIB is dat ook het geval.

Opschaling SIBs?
De gemeente Rotterdam heeft het minimale bedrag voor SIB eindfinanciering al flink opgehoogd. Op haar website staat een handige beslisboom Rotterdam/Beslisboom-Social-Impact-Bonds-Rotterdam (pdf) daarbij is het minimale bedrag van de investering opgehoogd naar 700.000 Euro. Dat betekent dat ook de investeerders en de uitvoerder(s) behoorlijk kapitaalkrachtig en risicodragend moeten zijn om deel te kunnen nemen.
Emilie Goodall van Bridges Ventures leek deze ontwikkeling naar nog exclusievere SIB's te betreuren. Met bijna 400 gemeenten in Nederland zou het uiteraard ideaal zijn als alle gemeenten op basis van lokaal of regionaal succesvolle sociale ondernemers SIBs kunnen (mee) organiseren met lokale (gemeenschap)fondsen zonder dat er hoge financiële drempels worden opgeworpen.

Doorpakken
Startfoundation moedigt bij vouchers voor gemeenten en overheden om een maatschappelijke business case te maken, ook externe expertise aan. Het presenteert vrijblijvend organisaties in Nederland waarmee u aan de slag kunt om een professionele maatschappelijke businesscase op te stellen. Het zijn de bekende grote consultancy ondernemingen, maar gelukkig ook wat kleinere en minder bekende.

Consultants Maatschappelijk Business Case
Jochum Deuten - Okt 2015 MBC (pdf) Actief in Rotterdam en werkt(e) samen met Rebel en Ecorys KPMG - Okt 2015 MBC (pdf)
Panteia - Okt 2015 MBC (pdf) MBC's voor amsterdam, Almere en Tilburg
Pimbaa - Okt 2015 MBC (pdf) Zij deden de Colour Kitchen SIB
Rebel-ECSP - Okt 2015 MBC (pdf) Werkt aan een MBC voor Zeedijk en vermogensfonds in DH en werkt samen met Erasmus Centre for Strategic Philantropy (ESCP)
Een opvallend afwezige in dit rijtje is Deloitte dat samenwerkt met Social Impact Finance voor de 3e SIB (Werkplaats Rotterdam Zuid) Hun brochure staat in IINieuws15juni15.


Nabrander: ik zat in de zaal met financials maar in de overheid workshop heeft Staf Depla wethouder in Eindhoven een nieuwe SIB aangekondigd voor werkgelegenheid. Bron: EindhovensDagblad/gemeente-eindhoven-volgt-met-social-impact-bond- 


GREEN BONDS versus SOCIAL IMPACT BONDS
Overeenkomsten en verschillen

Visualdata updated in maart 2016.


De groene vh klimaat obligatie markt is een jaar ouder en 6000 a 5000 x zo groot als de Social Impact Bond markt. Dat komt doordat het instrument voortbouwt op decennia werk van de Wereldbank en regionale ontwikkelingsbanken. De ontwikkelingen in de groene obligatiemarkt schetsen een hoopvol beeld voor de ontwikkeling van de Social Impact Bonds markt. En de laatste heeft een unieke incentive voor opschaling van impact: de investeerders krijgen bij meer impact meer rendement.De impact thema's van Groene obligaties zijn gericht op het tegengaan (minder CO² uitstoot) of aanpassen aan klimaatverandering door (schoner/duurzaam) Transport, Energie, Vastgoed en Industrie, Land- en Bosbouw, Afval en Vervuiling (recycling) en Water. De impact thema's van Social Impact Bonds zijn gericht op welzijn van mensen in de breedte zin: kinderen en jongeren, (jeugdige) recidivisten, daklozen, chronisch zieken, (meisjes)onderwijs, minderheden, werkeloosheid etc. De Nederlandse SIB's zijn gericht op het terugdringen van (langdurige) (jeugd)werkeloosheid. 
 

In dit artikel beschrijf ik de markt, groei en ontwikkeling, equity,

indices(trackers) en fondsen, looptijd, rente, risico, freqentie, rating, transparantie, impact opschaling incentives en de rol van de politiek.

Impact investing universum
In het Impact Investing landschap is de grootste en snelst groeiende markt die van de groene obligaties met 600miljard US$ aan uitstaande obligaties  (Visual Landmark Moments in Impact Investing ) Groter dan bijvoorbeeld de bekende microkredietmarkt die in 2011 werd geschat op 80miljard Euro (1/3 internationaal, 2/3 nationale markten met een Nederlands marktaandeel van 8% en 2miljard Euro van het internationale microkrediet).De 1e (officiële) Social Impact Bond werd uitgegeven in 2009 in het VK. De markt wordt geschat op 100 (Alcanne) tot 150 miljoen Euro (Emilie Goodal, Bridges Ventures). NB Al voor 2009 werd in het VK geëxperimenteerd met Charity Bonds voor o.a. (Sociaal) Vastgoed. Hiervoor heeft de LSE haar Retail Bond (ORB) platform opengesteld en van de zomer lagere fees vastgesteld. Retailcharitybonds CO UK is opgericht om volgende charity bond emissies te versnellen.

In 5 Types Impact Investing deel ik groene obligaties en social impact bonds in verschillende categorieën in. Groene obligaties bij Directe Impact Investing en Social impact Bonds bij Filantropische Impact Investing. Deels door de ontstaansgeschiedenis, want beiden streven naar meer dan rendement.

Klimaat of Groene obligaties die sinds 2009 op de Londense Stock Exchange (LSE) worden genoteerd zijn thematische opvolgers van de Wereldbank financiering voor wederopbouw (WOII) en economische ontwikkeling. Ze werden eerst alleen uitgegeven door de Wereldbank en Continentale Ontwikkelingsbanken. De eerste groene obligatie is in 2008 uitgegeven door de Wereldbank. Volgens het Climate Bond zijn er nu bijna 3000 lopende groene obligaties zijn van 407 uitgevers.
De Nederlandse ontwikkelingsbank geeft ze uit (FMO/susbonds), de Bank Nederlandse Gemeenten. (IINieuws-15mei15 en IINieuws-15okt14) en de Nederlandse WaterschapsBank. Die heeft net (15sept15) haar 2e Groene obligatie uitgegeven (1miljard Euro). NWBank/green-bond-waterobligatie. En bedrijfsobligaties van Unilever, Unibail-Rodamco en  ABNAMRO. Die trok de aandacht door haar externe Verificatie (pdf, 500miljoen euro).

Social Impact Bonds zijn financieringsinstrumenten die in 2009 zijn gelanceerd om de Social Investment markt in het VK te versnellen. Er zijn wereldwijd 30+ operationeel mn in het VK en er zijn 3 Nederlandse Social Impact Bonds. Meer in IINieuws/impact-investing-in-social-impact-bonds

MARKTONTWIKKELING
De afgelopen 3 a 4 jaar is de Groene of Klimaatobligatiemarkt hard gegroeid door de uitgifte van groene obligaties door duurzame best-in- class) bedrijven en (lokale) overheden voor de financiering van klimaattransitie projecten en andere duurzame activiteiten zoals hernieuwbare energie, schonere auto's, duurzaam vastgoed etc. Een actueel gedetailleerd overzicht staat op: Climatebonds.net/data/bonds Halverwege het jaar geeft het Climate Bonds Initiative een overzicht uit van de markt. Zie IINieuws-15-juli-2015 op de site/blog staan/komen ook kwartaalrapportages, Q3 rapportage staat er helaas nog niet.
De markt is hierdoor ook veel inclusiever geworden door de betere verkrijgbaarheid op nationale beurzen en kleine nominale bedragen (1000e). 
De markt is hierdoor ook veel inclusiever geworden door de betere verkrijgbaarheid op nationale beurzen, kleine nominale bedragen (1000e), en door de toetreding van groene bedrijfsobligaties is er meer variatie in rente (en risico). De markt groeit ook dit jaar door, mischien wel met 100% tot 70miljard US$. Dat minder dan voorspeld, maar er gebeurt ook van alles in ontwikkelende landen (China en India). 
 
De Social Impact Bond markt daarentegen blijft exclusief met wereldwijd 30 operationele SIBs (en 2 keer zoveel in de pipeline) Zowel qua equity (private) als door de investeringsbedragen. In Nederland minimaal een paar ton voor de investeerders en in Rotterdam minstens 700.000 euro. Beslisboom-Social-Impact-Bonds-Rotterdam. In de nieuwste SIB voor Werkplaats Rotterdam Zuid is het zelfs 13 miljoen (over 5 jaar), maar daarmee is het dan ook de 3e in de wereld qua omvang. Een gemiddelde SIB heeft meerdere investeerders en de omvang is veel minder dan een miljoen Euro of US$. Met uitzondering van Amerikaanse SIBs die daarmee de marktgrootte dan ook sterk beïnvloeden. Zie INSTIGLIO data sheet van Instiglio/sibs-worldwide.

EQUITY
Groene Obligaties zijn Public equity obligaties die verkrijgbaar zijn via Euronext Amsterdam (geen aparte listing dus veel zoekwerk). Wel direct te vinden op de Noorse Oslobors (nu 8) en op de Britse Londonstockexchange/green-bonds-list (pdf, 4 pag.).

Social Impact Bonds zijn Private equity (onderhandse) contracten met 3 soorten partijen: de investeerder(s), de eind-financier(s) en de uitvoerders. In Nederland is dat vaak een sociale onderneming die ook financieel risico draagt. Daardoor zijn (ex) subsidie ontvangers uiteraard huiverig, als ze al risico mogen lopen in hun bedrijfsvoering.
In het VK zijn het naast de investeerders en de eind financier vaak samenwerkende (sociale) organisaties voor keten-interventies. Juist die samenwerking in de keten wordt door de Britse SIB partijen als extra impact pluspunt beschouwd. Blogger: Vanuit chari oogpunt, interessant omdat deze visie het verschuiven van 'bottle necks' in de interventie / ondersteuning keten kan verminderen.

INDICES
In 2010 kwam het Japanse Nikko met een index(fonds) van de groene obligaties van de Wereldbank Climatebonds/NikkoGreenFund (pdf). In 2011 gevogd door State Street, de 2e grootste fondsmanager van de wereld, met een Green Bond strategie (die concurreerde met een benchmark). Persbericht
In het voorjaar van 2014 kwam een kleine speler Solactive met een 100% transparante index (en tracker) van obligaties van bedrijven en supranationale organisaties (zie hieronder spreiding) In juli 2014 gevolgd door Barclays MSCI/Barclays_MSCI_Green_Bond_Index (pdf).
Het omvat nu de Barclays MSCI Green Bond Index, US Green Bond Index en de Euro Green Bond Index. Valuta: USD, EUR, GBP, CHF, CAD, AUD, SEK en JPY. Sectoren: Government-Related (Supranational, Agency, Local Authority), Corporate (Industrial, Utility, Financial Institutions) en Securitized. Later dit jaar komen er wijzigingen.

Voor de Social Impact Bonds is er nog geen index, maar wel een fonds voor Britse Social Impact Bonds en investeringen (zie hieronder Spreiding)

NB In het VK heeft EngagedX, o.l.v. Rupert Evenett, 5 juni de 1e Performance data of social investment index van 400 Britse private equity social investments gepresenteerd. Het is onderdeel van het Britse Social Investment stimulerend beleid: ''EngagedX is supported by the Royal Bank of Scotland and Cabinet Office'. De data biedt inzicht in de prestaties van investeringen van 2,400UK£ tot 2.7m UK£. Aangeleverd door CAF Venturesome, Key Fund en Social Investment Business over schuld en equity investeringen in de periode 2002-2014. Goed nieuws: A very high level of engagement and customisations offered by investors, tailoring finance to social sector organisations to meet their changing needs. Slecht nieuws: Overall, the total financial return over the 12 year period was negative 9.2%. The data was taken from a higher risk portion of the social investment market. In this portion market building and social impact are often prioritised and losses can be higher. Blogger vraag: Veel venture capital / Start ups investees en ondervaren investeerders? Meer op Engagedinvestment.com/Worlds-first-financial-index-for-impact-investing-unveiled en RupertEvenett/six-reasons-why-impact-investing-needs-an-index

SPREIDING
Het 1e Groene obligatie (index)fonds werd gemaakt in het voorjaar van 2014 gemaakt door Solactive/DE000SLA0FS4 (page) met portfolio holdings van bedrijven en ontwikkelingsbanken.
Een bekende Amerikaanse impact investor Calvert/Calvert-green-bond-fund-a biedt sinds eind 2013 (?) ook een note aan met groene obligaties.
De in Nederland voor o.a. Chari's actieve vermogensbeheerder IBSAM heeft deze zomer met StateStreet een Green Bonds fonds gelanceerd zie IBSCM/Hans-Betlem-over-het-state-street-global-green-bond-index-fund of Fondsnieuws 25 juni 2015.
De Zweedse financial SEB lanceerde eind april een fonds (PB) SEBgroup/green-bond-fund-complements-sustainable-offering

NB Er is bij mijn weten een Social Impact Bond fonds. Het wordt in het VK aangeboden door (Columbia) Threadneedle, de internationale investeringsafdeling van een Ameriprise, een Amerikaanse financiële instelling met het Britse Big Issue Invest, een sociale investeerder. In januari 2014 startte dit Social Bond Fund met 10miljoen UK£ van Big Society Capital en 5 miljoen UK£ van Threadneedle. Er zit nu 70miljoen UK£ in. Investeren in het fonds kan door institutionele en kleine beleggers met een instapbedrag van 2.000 UK£, (via financieel adviseurs) Het heeft bijzonder lage kosten (0.3%) en geen prestatie fee. Meer in IINieuws-1dec13
Er zitten meer beleggingen in (56 van 46 emittanten) dan er officiële overheids bonds zijn aangeboden. Het rendement is 12% (gem. yield 3%). Details staan hier ColumbiaThreadneedle/social_bond_fund (pdf, 2 pag.) NB Het fonds geeft een apart social performance report uit: Bigissueinvest/Threadneedle Fund interim-Social-Performance-report (pdf, 20 pag. okt 2014).

LOOPTIJD
Groene Obligaties hebben net als gewone obligaties een meerjarige looptijd die varieert van 3, 5, 10 tot 15 en 30 jaar. Zie de 3e en 4e kolom in Climatebonds/data/bonds van de meest recente. De meeste lopen langer dan 10 jaar: Climatebonds.net/HSBCreport2015 (pdf) en een  samenvatting in IINieuws 15juli15
 
Social Impact Bonds lopen internationaal tussen de 1 en 17 jaar, waarbij ik vaak 3 jaar zie staan. In Nederland lopen ze 2, 2 en 5 jaar en in het VK bijna allemaal 3 jaar, m.u.v. adoptie, recidivisme en long term health. Bron: INSTIGLIO data sheet

RENTE/COUPONS
Coupons van Groene obligaties variëren (meestal) van minder dan 1% tot (heel soms) 7%. Dat hangt uiteraard af van het risico. Jammer genoeg besteed het Climate Bonds Initiative in haar rapportages geen aandacht aan gemiddelde yields (Vermeldt ze wel in de pers/blogberichten). De veilige uitgevers als de Wereldbank, de regionale banken en sustainable darlings als Unilever geven lage rente omdat de vraag erg groot is. De groene (bedrijfs)obligaties worden vaak dik overschreven. Het overzicht op de LSE geeft een indruk: londonstockexchange/green-bonds-list (pdf, 4 pag.) 
 
Over de rente van Social Impact Bonds wordt heel weinig bekend gemaakt. Van de Britse alleen bij een SIB voor 800 rough sleepers, daklozen in London 6,5%. In de VS 21% voor Goldman Sachs, maar die SIB (Rikers Island) is mislukt. Goldman Sachs heeft wel in 3 nieuwe SIBs geïnvesteerd. Het ABNAMRO Social Impact Fonds melde 12% rente op haar investering in een Social Impact Bond voor Rotterdam. Meer in Impact-investing-in-social-impact-bonds en uitgebreider in IINieuws 15dec2013. 

RISICO
De meeste Groene obligaties hebben minimaal BBB- rating (CBI 2015). Door de bedrijfsobligaties, de obligaties van supranationale financials zoals de Wereldbank en regionale ontwikkelingsbanken zoals EIB zijn hoger gerate op basis van de uitgever. Ze worden in 37 valuta uitgegeven maar de meeste in US$ of Euro.

Van Social Impact Bonds is geen risico data bekend. Het Threadneedle Social Impact Bond fund meldt een A rating voor de portfolio. (56 bonds van 46 uitgevers).

FREQUENCY
Groene Obligaties betalen meestal een keer per jaar een coupon uit, er is geen data overzicht van. 
 
Over Social Impact Bonds kan ik ook niet veel zeggen, ik verwacht jaarlijkse uitbetalingen. In Nederland refereert men vaak aan de eindafrekening, dat suggereert impliciet 2 jaar. Wellicht worden de investeringen ook in tranches uitbetaald.

TRANSPARANTIE
Groene obligaties gaan als public equity product vergezeld van een online beschikbare gedetailleerde prospectus. Ze worden -bij voorkeur- gemaakt op basis van de Green Bond Principles voor de financiële opzet van de obligatie. Deze zijn opgesteld door grote banken, de financiële intermediairs (underwriters distributeurs) om de markt te ondersteunen en transparant te maken. De Rabobank was een van de initiatiefnemers en organiseert ook bijeenkomsten over groene obligaties.

Voor de impact van Groene obligaties zijn/worden sector standaarden en criteria ontwikkeld door experts onder leiding van het Climate Bonds Initiative. Maar ook andere partijen zijn er druk mee. Er zijn nu CBI standaarden voor wind- en zonne energie investeringen, bus rapid transit systems & low carbon buildings. Criteria voor bio-energie, low carbon transport en geothermal investeringen komen er aan. Er zijn werkgroepen bezig voor water investrtingen en land-enbosbouw Zie Climatebonds.net/standards
 
De milieu impact claims worden Groene obligaties vaak vergezeld door het rapport van gecertificeerde externe (onafhankelijke) verfiëerders. Let wel dat is nu nog maar 15% van de markt. Het CBI noemt dat de gelabelde obligaties. De verifiëerders zijn vaak bekende ESG research bureau's zoals Cicero (40%) en Vigeo (33% marktaandeel). Sustainalitics is net toegetreden, maar EIRIS (nog) niet. 40% is nog niet extern geverifiëerd.
(Supra)Nationale ontwikkelingsbanken geven uiteraard ook jaarverslagen uit over hun werk. De Wereldbank publiceerde recent nog een rapport over haar groene obligatieprojecten. NB De Wereldbank pleit voor het maken van ex ante, impact schattingen vooraf, geen gerealiseerde impact achteraf. Meer in IINieuws-15sept15

Social Impact Bonds worden altijd vergezeld door impact rapportages voor de  eindfinanciering en daarnaast loopt kwalitatief onderzoek onder de deelnemers. Met een beetje zoekwerk is er veel te vinden (over de successen). Van de (nog kort) lopende Nederlandse SIBs zijn (nog) geen evaluaties bekend gemaakt. Wel schreef Peter Scholten een boekje voor de Startfoundation op basis van hun ervaringen. De pdf staat hier Startfoundation/social-impact-bonds-van-fenomeen-naar-praktijk

Academia & consultants
De Britse Social Impact Bond intermediair Social Finance UK (en nu ook US en Israël) bieden heel veel informatie over het opzetten van SIBS en de bijbehorende impact evaluatie rapporten: Wikipedia/SocialFinanceUK en SocialFinance/Publications en SocialFinanceUS.

De social impact bonds markt wordt druk onderzocht en beschreven door wetenschappers en marktspelers: recent bijvoorbeeld The potential and limitations of impact bonds: Lessons from the first five years of experience worldwide' door Emily Gustafsson-Wright, Sophie Gardiner en Vidya Putcha (pdf, 150 pag., waarvan 100 appendices) samenvatting in IINieuws-1aug15
Thomas Dermine publiceerde voor Harvard University een artikel over Europese SIBs: Zie IINieuws-15juli-15. Het Harvard SIB lab is actief, gericht op overheden: SIBlab Harvard.edu

Ecorys & ATP Consultants publiceerden the state of Play Zie samenvatting IINieuws-15dec14 of Link Biglotteryfund/SIBsTheStateofPlay (pdf 124, pag.) en Deloitte met Social Impact Finance en GovLab Investeren in Social Innovatie, Samen anders kijken Link Socialimpactfinance/Deloitte-SIF (pdf, 12 pag, 3 pag. tekst).  ABNAMRO zelf SIB investeerder publiceerde medio oktober een SIB rapport met toekomstverkenning Link ABN_AMRO_Rapport_Social_Impact_Bonds  (pdf, 68 pag.)

IMPACT OPSCHALING
Groene obligaties kennen geen incentive voor meer (milieu)impact. Investeerders kopen een fixed impact resultaat. Dat echter wel weer ruimte biedt voor meer groene activiteiten en groene R&D investeringen, omdat vaak minder rente wordt betaald door de uitgevers.  


In mijn Impact Bijsluiter voor Beleggingsproducten model komen Groene obligaties op niveau 4: Dit beleggingsproduct hecht aan rendement en streeft naar oplossingen voor wereldwijde bedreigingen. (klimaatverandering)Social Impact Bonds komen op niveau 5 en 6: (5) Dit beleggingsproduct hecht aan rendement & streeft naar oplossingen voor basisbehoeften en (6) Dit beleggingsproduct hecht aan kan impact en kan hiervoor financieel rendement inleveren. Dat hangt vooral af van de investeerder(s) een chari of overheid kan lager rendement accepteren (of garant staan) om de (groei)financiering rond te krijgen.

Social Impact Bonds hebben wel een incentive voor meer impact, dus meer maatschappelijke besparingen en minder persoonlijke misère. Dat levert zelfs meer rendement op voor de investeerders. Bij investerende uitvoerders heel direct en het stimuleert de andere financiers tot meer betrokkenheid bij het project. Als SIB rendementen in revolverende fondsen worden gestopt kan dat de markt extra versnellen.

Het meelopend kwalitatief onderzoek zal data gaan opleveren over de gevolgen op lange(re) termijn, dus de preventieve maatschappelijke besparingen (bijvoorbeeld gezondheidszorg) en verdere ontplooiing van deelnemers. Ik herhaal hier ook nog even de samenwerking in de keten in de Britse SIB die als extra impact pluspunt beschouwd. 

POLITIEK
Het Climate Bonds Initiative lobbiet druk voor flankerend beleid voor groene obligaties o.a. in de Europese Unie. Zie IINieuws 15juli15. Er gebeurt ook van alles in China en India aan ondersteunend en opschaling voorbereidend werk. Zie verder Climatebonds.net/policy (10 punten plan).

Het VK begon in 2000 al met het stimuleren van social investing, dat resulteerde o.a. In Social Impact Bonds en nog veel meer. Zie IINieuws 1nov14 Dat werk werd in de zomer van 2013 uitgebreid naar de G8/7 en hierover werd gerapporteerd in okt/nov 2014. Zie SocialInvestmentTaskforce en IINieuws okt/nov2014 voor de nationale inventarisaties en rapporten. De Triodos Bank, was als EU rapporteur betrokken bij het werk.
Een in Nederland belangrijke SIB intermediair, SocietyImpact, is een initiatief van het Ministerie van Binnenlandse zaken. Op het 1e nationale SIB congres van de Startfoundation uitte de minister van Financiën Dijsselbloem per video zijn belangstelling voor SIBs. De ambassadeur jeugdwerkeloosheid, Mirjam Sterk, was aanwezig en er was een workshop (voor de) overheid.

In februari publiceerde de OESO/OECD een rapport Social Impact Investment: Building the Evidence Base Link: OECD/social-impact-investment (pdf, 136 pag) Samenvatting IINieuws-1maart15

In de VS is al veel werk verzet voor (aangepaste)wet- en regelgeving op niveau van steden, staten en nationaal. NB In de VS heten SIBs vaak Pay-for-Success bonds. Zie ook SIBlab Harvard.edu De medewerkers van Instiglio/impact-bonds komen hier vandaan.Geen opmerkingen:

Een reactie posten