30 juni 2012

Impact Investing Nieuws 1 juli 2012


Deze keer een summier nieuwsoverzicht, niet omdat er (al) weinig nieuws is, vooral omdat ik de zomermaanden wil gebruiken om de meer dan 100 door mij gevonden publicaties over impact investing te rubriceren en vooral te gaan lezen. Ik ben bezig met een bibliografie waarvan ik een eerste proeve onder PAGINA's online zet. Soms helaas nog zonder links of korte beschrijving.

Een paar nieuwsfeiten heb ik kort samengevat voor dit blog: Harry Hummels wordt Europees liaison voor het Global Impact Investing Network, SAM most sustainable investor volgens de Financial Times, de VBDO rapporteert over beleggen in voedsel(zekerheid), XSML investeert in SME Fund (CASF) in de Centraal Afrikaanse Republiek, APG stelt dat het wisselend overheidsbeleid investeren in duurzaamheid in Nederland ontmoedigt en de Global Sustainable Competitive Index.


MARKET

Hummels Europees liaison Global Impact Investing Network
Prof. dr. Harry Hummels, directeur SNS Impact Investment Asset Management en hoogleraar aan de Universiteit Maastricht wordt Europees liaison voor het Global Impact Investing Network vanuit het Holland Financial Center in Amsterdam. Hij krijgt een Britse collega, fondsmanager en consultant Sarah Nicklin die werkt vanuit London.

The GIIN is een m.n. Amerikaans netwerk van toonaangevende impact investors als de Rockefeller Foundation en Bill & Melinda Gates Foundation en 4 Nederlandse leden: SNS, Triodos bank, ontwikkelingsbank FMO en Stichting DOEN van de Postcodeloterij. De doelstelling van de GIIN is om een eigen asset class infrastructuur te ontwikkelen voor impact investing door o.a. samenwerking, onderzoek, deskundigheidsbevordering,, impact meting en rating.

Harry Hummels zegt in het persbericht: “I am really happy with the opportunity to work closely with the GIIN leadership and staff to build a more global impact investing network. We are living in turbulent times and the call for impact investing has never been as loud and clear as it is now. I am proud to be part of an investment community that endeavors financial and extra-financial prosperity for all.” Bron: persbericht www.thegiin.org


SAM Sustainable Investor of the Year
De Financial Times (FT) en de International Finance Corporation (IFC) hebben SAM Sustainable Asset management gekozen tot duurzaamste investeerder van 34 asset managers. De prijs is een erkenning voor de pioniersarbeid van SAM op het gebied van duurzaam beleggen, want het Zwitserse beleggingsfonds richt zich puur op duurzaamheid. Bron: iexprofs


Beleggen in voedselzekerheid
De Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) geeft in samenwerking met CREM een aanzet voor een maatschappelijk debat over beleggen met voedingsgrondstoffen met een literatuur- en mediaoverzicht en gesprekken met 40 stakeholders. Voedsel(on)zekerheid, de stijgende vraag naar voedsel, het gebruik van biomassa, prijsschommelingen en de financiële markten hebben grote invloed.

De VBDO maakt een overzicht van de relevante beleggingstypen: grond, productie, keten en financiële producten. Insitutionele beleggers zouden hun indexfondsen moeten 'herbalanceren' om prijschommelingen te voorkomen en de financieringsbehoeften van kleine agrarische producenten moeten ondergebracht worden in gebundelde, financiële producten. Beleggers kunnen bijdragen aan voedselzekerheid door voor de lange termijn te investeren in technologie, innovatie, landbouwgronden en landbouwwerktuigen.
Link: www.vbdo.nl artikel uit agriholland


Internet voor de Centraal Afrikaanse Republiek
De Nederlandse fundmanager XSML (eXtra Small Medium Large) heeft haar eerste investering gedaan in de Centraal Afrikaanse Republiek (CAR). Het Central Africa SME Fund (CASF) investeert in de lokale internetaanbieder Millenium Telecom dat betaalbaar en snel (mobiel breedband) internet gaat aanbieden in de CAR. In de CAR heeft nu 1% van de bevolking toegang tot het internet.

In de eerste fase wil Millenium het 1,000 klanten binnen halen in de hoofdstad Bangui. In de 2e fase streeft het naar levering aan 10,000 consumenten, bedrijven en publieke instellingen. Noot van de Blogger : In het persbericht staat geen informatie over de omvang van de investering.

XSML is een onafhankelijke fonds manager van private equity fondsen met een strategische focus op opkomende markten. Het bouwt nieuwe fondsen en leidt nieuwe lokale fonds managers op in frontier markten met als doel kleine bedrijven te laten groeien naar middelgroot en grote bedrijven.
Bron: persbericht XSML 13 juni 2012: impact investing.

POLICY: II door II
Impact investing in Nederland door Nederlandse Institutionele investeerders zou een hoge(re) vlucht kunnen nemen als de Nederlandse overheid consistent stimulerend beleid voert. Dat stelt APG de vermogensbeheerder van het Algemeen Burgerlijk (ambtenaren) Pensioensfonds bij haar verslag Verantwoord Beleggen over 2011.

APG: focus op duurzaam vastgoed
APG investeert nu ruim 40% van haar 8,5 miljard euro vermogen onder beheer in internationale vastgoedfondsen met een hoog duurzaamheidsgehalte. “In 2009 heeft APG het initiatief genomen tot het ontwikkelen van de Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) om de vastgoedportefeuille steeds groener te maken. Elk jaar worden de vastgoedbeleggingen gescreend op milieuprestaties (energieverbruik, waterverbruik, afvalniveaus en CO2-uitstoot) en besproken hoe de duurzaamheidsprestaties van de portefeuille verbeterd kunnen worden. De APG vastgoedportefeuille (ruim 100 vastgoedbeleggingen) presteert al beter dan de benchmark en nieuwe beleggingen in vastgoed moeten aan hoge standaarden voldoen.

II in andere sectoren
APG Hoofd Sustainability & Governance Claudia Kruse zegt over evt. investeren in zonne-energie: “Er is in Nederland geen zekerheid over de duur van regelingen en ook niet over de details van subsidies. Wij hebben zekerheid over beide factoren nodig, willen wij gaan beleggen.. Voor een pensioenfonds begint een belegging pas bij bedragen van 100 miljoen euro, dus projecten moeten voor een reus als het ABP wel substantieel zijn. Kruse probeert de overheid duidelijk te maken onder welke voorwaarden pensioenfondsen wel of niet instappen. De discussie over het uitblijven van maatschappelijke beleggingen door Nederlandse pensioenfondsen geldt ook voor de zorg, voor het onderwijs en voor de infrastructuur. Ook hiervoor geldt: de Nederlandse overheid wordt door institutionele beleggers als te onbetrouwbaar ervaren.

ESG Benchmarking
APG zit in de stuurgroep en werkgroepen van het International Integrated Reporting Committee (IIRC) dat een breed gedragen rapportage raamwerk maakt voor bedrijven waarin financiële, sociale, milieu- en governance informatie wordt gebundeld, in een werkbare vorm. APG zit in de
In 2012 verwacht Kruse dat een eerste concept van het raamwerk zal worden gepubliceerd.


FACTS & FIGURES

Global Sustainable Competitive Report
SolAbility een Koreaanse duurzaamheidsdienstverlener stelde een Global Competitive Report van 176 landen samen op basis van 69 duurzaamheidscriteria. De data komt van UNDP, UNEP, UNICEF, FAO, WHO, WMO, de Wereld Bank, het International Monetary Fund en NGO's als Transparency International, Reporters without Borders, The New Economics Foundation, The Institute for Economics and Peace en The Fund For Peace.

4 thema's
Een Gross domestic product (GDP) benchmark is alleen gebaseerd op economische en factors en monetaire inkomsten zonder rekening te houden met kosten voor milieubeheer en sociale cohesie die belangrijk zijn voor economisch succes en duurzame ontwikkeling.
De rangschikking in deze benchmark is daarom gebaseerd op 4 thema's: Natural Capital (land, water, biomassa, mineralen), Resource Intensity (energie, water, klimaatverandering, grondstoffen), Sustainable Innovation + competitiveness (onderwijs, innovatie, infrastructuur, beleid) en Social cohesion (gezondheidszorg, gelijke kansen, criminaliteit, vrijheid). Per thema is ook een rangschikking gemaakt.

Nederland
Nederland staat 8ste in een ranglijst die gedomineerd bovenaan wordt door Europese en ontwikkelde/welvarende landen. Nederland staat 55-ste op natural capital, 46-ste op resource intensity, 7e op sustainable innovation + competitiveness en 12e op social cohesion. Hoogste ontwikkelingsland/BRIC-er in de algemene rangschikking is Brazilië op de 25ste plek, nog boven het VK en de USA. Bron: Global Sustainable Competitive Report 2012 Link solability.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten