15 juli 2012

Impact Investing Nieuws 15 juli 2012


Deze keer 30 impact meting methodieken en de filantropie impactmeting van 500 DJSI bedrijven in Karen Maas proefschrift 'Corporate Social Performance From Output Measurement to Impact Measurement'. HNWI & hun duurzame investeringen onderzocht door Eurosif in 2010 en impact investing in health: what's an investor to do?

IMPACT INVESTING in HEALTH

The bad guy
In NRC van 6juli12 stond een (Redactioneel) Commentaar onder de kop 'De pillenbrache is kennelijk zelf ziek'. Aanleiding voor het commentaar is de schikking van 2,4 miljard euro waarmee Britse farmaceutische gigant GlaxoSmithKline vervolging in de VS afkocht. … GSK bevorderde actief de verkoop van een antidepressivum aan jongeren terwijl het bedrijf van de ernstige bijwerkingen op de hoogt was. Het was de vierde schikking van GSK in de afgelopen jaren.Helaas kan GSK de schikking voldoen uit gereserveerde middelen. Het is een schade die wordt afgeboekt als bedrijfsrisico.

The good guy
Glaxo Smith Kline staat bovenaan de Access2Medecine index van Wim Leereveld die medicijnen wereldwijd toegankelijker (beschikbaar en betaalbaar) wil maken door om het jaar een benchmark te publiceren. Zie IINieuws-26mei11 en IINieuws 1maart12 De index moedigt de grootste farmaceutische bedrijven van de wereld aan door ze te beoordelen op hun inzet om medicijnen te ontwikkelen, op lokaal prijsniveau aan te bieden en/of te doneren. De complete index 2010 (284 pagina's) en andere rapporten staat op de site, de Executive Summary is 15 pagina's). 
 
De indexmakers zijn enthousiast in 2010 zag men in vergelijking met 2008 een aantal trends zoals het delen van intellectueel eigendom, een stijging van de onderzoek samenwerking gericht op ''noden'', de ontwikkeling van innovatieve benaderingen van toegang tot medicijnen en samenwerking van medicijnontwikkelaars (originators) met medicijnproducenten (generics) door niet exclusieve vrijwillige licentie overeenkomsten.

What is an investor to do?
Bovenstaand voorbeeld toont aan dat bedrijven die miljoenen mensenlevens redden ook risico nemen met de gezondheid van jonge mensen als op projectniveau een investering moet worden terug verdiend. Overheden en letselschadeadvocaten zijn alert en halen hun gelijk en financiële genoegdoening voor de slachtoffers en in dit voorbeeld gelukkig ook voor de klokkenluiders. Maar dat is wel nadat er slachtoffer zijn gevallen.

Make a big fist!
Uiteraard VBDO lid, ben ik toch geen groot aanhanger van het engagement model, maar wat als een groep grote en betrokken deskundige investeerders nu eens door actief engagement een dialoog aangaat met de farmaceutische industrie? Waarbij de gezondheid alle mensen (toegankelijkheid tot medicijnen) en individuele patiënten op de agenda staan?

De grote Gezondheidsfondsen behoren tot de rijkste fondsen van Nederland*, omdat ze 10% van de door het CBF geregistreerde particuliere fondsenwerving binnenhalen en de toegezegde gelden voor jaren durend wetenschappelijk onderzoek in tranches worden uitgekeerd. Ze hebben keurig duurzaam beleggingsbeleid, maar net als impact investors kunnen ze meer doen met hun vermogen om hun doelstellingen te realiseren. Noot van de Blogger: Bijvoorbeeld door de Access2medecine Index te ondersteunen, deze wordt nu ondersteund door het ministerie van BuZa/OS, Nederlandse (MFO) ontwikkelingsorganisaties, de Bill&Melinda Gates Foundation, Rabobank en SNSReaal.

Nu verhouden de (grote) gezondheidsfondsen en de farmaceutische industrie zich nogal moeizaam met afwijzing van bijvoorbeeld sponsoring (wel voor/door patiëntenverenigingen). Maar als de (samenwerkende) grote gezondheidsfondsen* en het handjevol vermogensfondsen op het gebied van gezondheid hun deskundigheid, doelstellingen en lange termijn visie en strategie nu eens actief inbrengen als geëngageerde stakeholders en aandeelhouders?

Verleggen van grenzen
Want hoewel de doelstellingen van de meeste gezondheidsfondsen formeel ophouden aan de grens wordt er internationaal actief kennis uitgewisseld en soms samengewerkt. Bovendien is het grootste succes van gezondheidsfondsen: het sponsoren van wetenschappelijk onderzoek bij uitstek een fenomeen waar kennis internationaal wordt ontwikkeld en uitgewisseld.

* de succesvolste fondsenwervers bij particulieren in Nederland werken samen in een sectie Samenwerkende Gezondheidsfondsen van de VFI, de Vereniging van Fondsenwervende Instellingen. PWC rapporteerde begin dit jaar over deze groep. De 19 grootste fondsen halen samen 307 miljoen euro op en besteden 134miljoen euro aan wetenschappelijk onderzoek. Waar de farmaceutische industrie dankbaar en gratis gebruik van maakt........
Noot van de Blogger Ik vond een uitkerende ETF van Europese pharmaceuten, voor kleine beleggers die wel in GSK willen beleggen, maar niet in ponden. De handelsplaats is echter Frankfurt en het rendement en de koersontwikkeling hebben mij nog niet overtuigd. iShares STOXX Europe 600 Health Care (DE) ishares EXV4 ISIN DE000A0Q4R36. Koersen, Performance, Uitkeringen en inkomsten, Posities Documenten Uitkeringsfrequentie Max. 4x per jaar Uitkeringsrendement 4% boerse-frankfurt.de DE000A0Q4R36 zusammensetzung


GELEZEN I

Karen Maas proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor aan de Erasmus Universiteit Rotterdam heeft als titel 'Corporate Social Performance From Output Measurement to Impact Measurement'. (2009) Karen Maas is als econoom opgeleid in Rotterdam, werkte als milieuconsultant bij het Instituut voor Toegepaste Milieueconomie en BECO en stroomde vervolgens in bij Mature Talent in en versneld promotietraject voor vrouwen met minimaal 10 jaar werkervaring. Karen Maas werkt nu bij Erasmus Centre for Strategic Philantropy ECSP en ontwikkelt voor & met pensioensbeheerder PPGM een impact methodiek op maat zie hiervoor IINieuws15jan12.

Vier artikelen
Het promotie geschrift bestaat eigenlijk uit vier samenhangende artikelen over CSR as a strategic activity: value creation, redistribution and integration, Social Impact Measurement: classification of methods, Talk the Walk: impact measurement of corporate philanthropy en Social Impact of the Netherlands Hearts Foundation: a case study. Allemaal onderwerpen waar kasten vol over geschreven zijn of kunnen worden, maar er is een sterke verbindende factor, wordt impact gemeten en hoe? Een studie insteek die voor de impact investor met impact ambitie zeer interessant is.

(Executive) Summary
Maas samenvatting en hoofdstuk 6 met de conclusies zijn zo goed dat ik bij het lezen van het hele proefschrift weinig nieuws tegenkwam en haar samenvattingen en uitleg van bijvoorbeeld CRS en corporate philanthropy stromingen zijn zeer helder. Nuttig is de uitleg van het verschil tussen output, outcome & impact (=outcome min what would have happened anyway?)

Interessant voor de impact investeerder is de classificatie in hoofdstuk 3: Social Impact Measurement met 30 impact meting methoden met verschillende accenten als Purpose (Screening, Monitor, Reporting & Evaluation) Time frame (Prospective, Ongoing, Retrospective) Orientation (Input or Output) Length of Time frame Short term or Long term Perspective (Micro: Individual, Meso: Company, Macro: Society) Approach (Process, Methods, Impact Methods, Monetarisation). Bekende en succesvolle impact investors komen hierbij aan bod als Acumen fund, de Social E-valueator van de Noaber Foundation (IINieuws 15okt2011), SROI (Social Return on Investment) en de Shell Foundation (IINieuws 15april2012) of (rechts) de PAGINA's Charity cases A-N en O-Z en in de VS.

Boeiend is hoofdstuk 4 Talk the Walk dat onderzocht of en hoe de 500 bedrijven in de Dow jones Sustainability Index de impact van hun filantropie meten. Het antwoord 62 tot 76% doet dat mn de maatschappelijke impact (er is veel sprake van community investment waar men produceert) en de impact op reputatie en stakeholder tevredenheid. Europese en Noord-Amerikaanse bedrijven, 'grote' bedrijven (beurswaarde vanaf 8 miljard US$), 'gulle' bedrijven (vanaf < 0,6% winst voor rente en belasting aan filantropie) en 'Financials' gevolgd door 'Industrials' scoren hoog.

De case study naar de impact van de Nederlandse Hartstichting is erg gefocused op verantwoording van de gebruikte methodieken en daardoor wat taai. De conclusie is dat de investeringen in wetenschappelijk onderzoek (35%) meer toegevoegde waarde hebben voor de maatschappij dan de donateurs dan de bestedingen in preventie en educatie (20%). Voor de Hartstichting bleek mensen repareren, helpen beter maken effectiever dan mensen bewegen om gezonder te leven en hart- en vaatziekten te voorkomen.... Noot van de Blogger In mijn tijd bij de Hartstichting (2000-2001) werd dit betwist door de preventie lobby. Maar itt Maas denk ik dat een impact studies bij de Kankerbestrijding, het Reuma, Astma pardon Long Fonds extra interessant zijn om hun impact naast die van (uitkomsten van) de Hartstichting te leggen.  

Download Pdf van het Proefschrift Karen Maas Corporate Social Performance

Nagekomen bericht PWC heeft januari van dit jaar een rapport gemaakt voor de Samenwerkende Gezondheidsfondsen van de VFI met daarin een voorstel voor andere impact methodiek omdat p. 17 'Bepaalde fondsen voelden zich niet comfortabel met aannames die moeilijk kunnen worden onderbouwd'. De PWC methodiek kijkt naar de benodigde fondsen(werving) om 10% maatschappelijke rendement te realsieren. De insteek van het rapport is dat de huidige en nieuwe wetgeving bemoeilijkt die fondsenwerving .


GELEZEN II

High Net Worth Individuals and sustainable investment, Eurosif (de Europese koepelorganisatie van duurzame beleggers organisaties, wealth managers, vermogens en private banken 28 p. (2010). Een (definitie van een) HNWI bezit een miljard (billion) US$, wel wat anders dan de 1 miljoen euro van een private banking client. Begin juni organiseerde de VBDO een HNWI & Sustainable Investement Conference: moving society towards sustainability met onder andere ABNAMRO Bank's manager Duurzaanheid Vincent van Assem, Floris Lambrechtsen van Double Dividend en de Zwitserse 100% duurzame Sarasin Bank (recent nog onderdeel van de Rabobank Group maar verkocht).

Een van de informatiebronnen was bovengenoemd onderzoek van Eurosif dat een herhaling is van het onderzoek uit 2008 en dus inzicht gaf in directe gevolgen van die financiële crisis. Hopelijk wordt het dit jaar herhaald om de gevolgen van de eurocrisis. NB Er wordt in verwezen naar een onderzoek van Dr Julia Balandina-Jaquier met Bank Sarasin, SIFEM en Kaiser Ritter Partner dat ook gericht is op HNWI en family wealth offices, maar het is (nog) niet te vinden bij publicaties.

2008-2010
Zoals alle Eurosif publicaties is het een interessant stevig cijfermatig onderbouwd onderzoek, met toelichtingen, conclusies en prima executive summary. Opvallend is dat tussen 2008 en 2010 het aandeel in duurzame investeringen van HNWI groeide naar 11% een toename met 35%! Hiermee scoren HNWI ongeveer net zo goed als Amerikanen waar 12% SI stond voor de crisis. En bijna 4x zo goed als de Nederlandse particuliere belegger. Opvallend: Sustainable Investing is een vraag gestuurd fenomeen bij HNWI en vooral een Europees feestje gevolgd door domestic SI. Figuur 11.

Katalystor?
Interessant ''toe dippers'' ( < 1% duurzame investeringen) groeiden door naar hogere percentages. Niet opgenomen in de ExSum of toegelicht bij de figuur 4 Toch namen de categoriën 21-50% duurzaam en > 50% duurzaam beide af. Die crisis werkte kennelijk beide kanten op..... 94% van de wealth managers en 75% van de HNWI denkt dat de financiële crisis een positieve impact heeft gehad op hun duurzame investeringen.

Thematisch beleggen
'Hot' zijn de (mi stevig geagendeerde) thema's climate change & eco efficiency gevolgd door health & nutrition genoemd door HNWI, waar de wealth managers vaak Human Rights noemen. NB Microkediet viel buiten het onderzoek omdat het volgens Eurosif toen vaak nog niet marktconform presteerde.

Thematische beleggingsfondsen
De groei in SI door HNWI is mede veroorzaakt door de grotere beschikbaarheid van kant&klare thematische investeringsfondsen zoals voor water, schone energie etc. HNWI zijn na de crisis veel vaker zelf/direct gaan investeren in dit soort investerings vehicles ipv via consultants & adviseurs.
Noot van de Blogger het is dus extra interessant om te zien wel effect het dramatische beleggingsfondsenjaar 2011 voor effect zal hebben op duurzaam beleggen.  

Naast thematisch investeren groeit community investing hard, lokaal investeren. Het wordt vaak genoemd in GIIN/VS onderzoeken, m.i. typisch Amerikaans door raciaal/lokaal georiënteerde charities of bedrijven die dat rond hun productiecentra doen. Denk hierbij aan huisvesting (vastgoed) en (SME) werkgelegenheid en (beroeps) educatie. Wat Philips vroeger rond Eindhoven deed en lees ook eens De aartsvaders van Wim Wennekes (2000).

De toekomst
Vrouwen zijn de drivers voor sustainable investing en ook de jongere/volgende generaties zullen SI sneller laten groeien door zowel responsability gevoel als investing (opportunity) in a green(er) economy. Bron: www.eurosif.org > research > publicaties


Geen opmerkingen:

Een reactie posten