19 januari 2018

New-Capitalism (Dutch & English)

Incentives voor beursnotering van Impact Investments.
@durkveenstra schetst vanmorgen op @RTLZ het voornemen van de eigenaars van TMG, Telegraaf Media Groep om het van de beurs te halen als begrijpelijk gezien de kostenbesparing en mindere transparantieplicht. Een niet-beursgenoteerd bedrijf hoeft minder transparant te zijn en dat kan nuttig zijn uit concurrentieoverwegingen, zeker tijdens een transitie fase.

#Omdenken
New Capitalism*, waarin bedrijven hun bestaansrecht ontlenen aan de maatschappelijke oplossingen die zij vermarkten, kan versneld worden door beursnoteringen van sociale & impact ondernemingen. De verplichte transparantie geeft hun concullega's in maatschappelijke oplossingen inzicht in de bedrijfsvoering en keuzes en dat kan zowel kosten besparen ie kapitaal verspilling verminderen als opschaling versnellen.

'Beter goed gejat dan slecht bedacht'

'Een beursnotering prospectus maken is een hele klus'' verzuchte een social entrepreneur recent wiens bedrijf binnenkort naar NPEX gaat. En dan gaat het alleen nog maar over het financiële gedeelte. En straks moeten ze dus met openbare kwartaalverslagen komen.....

Stel je voor hoe arbeidsintensief, maar ook hoe interessant het wordt als er ook impact informatie wordt toegevoegd! Moet worden toegevoegd....

Beurzen kunnen directe actie nemen zoals de London Stock Exchange die voor charity bonds op haar retail ORB platform geen fees rekent en een handige zoekfunctie heeft. En er is een speciaal emissie platform voor Retail Charity Bonds (Plc).  


FMO de Nederlandse ontwikkelingsbnak ondersteunt Keniaanse financials bij een
framework to create the industry’s first pooled green bond facility.

De gelabelde (met impact metrics) Groene Obligatiemarkt haalde in 2017 155miljard US$ op en marktversneller Climatebonds.net verwacht in 2018 verdubbeling naar 250-300miljard US$.

10 jaar naar de lancering van de 1e Climate Bond van de EIB.

Voor een trendwatcher & accelerator van beursgenoteerde impact investing is het een logische gedachte dat beursplatforms en overheden markt-ontwikkeling direct kunnen versnellen en daardoor New Capitalism uit de kip-ei-kramp kan komen van gebrek aan initiatieven door gebrek aan private financiering, overheidsfacilitering etc.

Bijvoorbeeld door versnelling van de groei van ondernemingen met maatschappelijk oplossingen en hun impact door de olievlekwerking van verplichte transparantie van beursgenoteerde ondernemingen.

Ideetje?

@Dijkhoff @WiebesEric @MinsiterieEZK @WBHoekstra @Financien?

Alcanne HoutzaagerFlashback
Ik riep beursplatformen eerder al op om impact indices te bouwen**.Zoals de biotech index van Amsterdam, maar ook voor bedrijven in basisbehoeften sectoren (valuestock) en impact tech waar de grootste koersstijgingen verwacht worden (growthstock).

Lastig omdat de meeste beursgenoteerde largecaps op de hoofdindex geen impact investments zijn of zelfs op exclusie lijsten staan. En/of ze hebben mixed activities waar wellicht flink geïnvesteerd wordt in impact / STAR activiteiten, maar de daar aan toe te rekenen inkomsten bepaald nog niet leidend zijn en de grootste inkomsten uit niet impact activiteiten behaald worden.
 
Accelerating New Capitalism

Listing Incentives for Impact Corporations
The new owner of a Dutch media company has expressed intent to delist it as it's transition from print media proved to be challenging and it's new media attempts have sparked controversy. Financial reporter Durk Veenstra @RTLZ, a Dutch business news channel, supports delisting as it is both cost & transparency saving. And less transparency can be beneficial in a shrinking & competitive market.
#Think different
In New Capitalism*, companies' license to operate is based on their contribution to societal solutions. New Capitalism can be accelerated by listing e.g. social enterprises as it requires (financial) transparency. Insights in for instance businessmodel, strategy, innovation & investments etc are usefull for investors and competitors. Companies also offering societal solutions which means they can observe, adapt, save money and scale faster.
'Better a good copy than a bad original'
A social entrepreneur almost listing at @NPEX, the Dutch SME exchange recently told me finalizing the prospectus ''is a lot of work....''
And that is just assembling the financial data for the IPO. Next is publishing quarterly & updates, annual reports, investor presentation etc.
Imagine how interesting it is as impact is added.
Stock Exchanges can take the initiative in incentivizing listing of impact investments, by copying the London Stock Exchange, LSE.

It doesn't charge for charity bonds listed at it's ORB retail bond platform. Present listings are easily accessible through search (charity bond). At the moment asset backed charity bonds for supported social housing are most prominent. Charity bonds publish (annual) impact reports. The UK social investment market also has a unique listing vehicle: Retail Charity Bonds (Plc)
The Government of Singapore has a grant scheme for the addional costs of labeled Green or Climate Bond listings. The first Climate bond was listed in 2007 (EIB in Luxembourg, 'top' lister with 100+ and a Green Xchange). 
In 2017 emission reached 157 Billion US$. Expectations for 2018 range from 250-300 Billion US$. A noticeable market share and all bonds come with impact metrics based on thematic standards & criteria and external verification.

The Dutch Development bank FMO supports Kenyan financilas setting up the framework to create the industry’s first pooled green bond facility.
For public equity impact investing it makes sense that stock exchanges and governments accelerate impact investing through listings. To liberate New Capitalism from the chicken-egg problem of lack of initiatives, by lack of access to finance and supportive regulation. It will accelerate the sector through the transparency and spark market analyst interest. Always keen on IPO's social enterprise listings offer the opportunity to broaden & deepen knowledge & skills in the field op impact ie total return of companies & investments.
How about it?
Alcanne Houtzaager
Impact Investing Trendwatcher & AcceleratorFlashback: I called on stock exchanges to develop impact indices, such as the Euonext Amsterdam biotech index. Think companies delivering basic needs (valuestock) and impact tech promising steep yields (growthstock).

Tricky as most listed large caps in the main indices aren't impact investments or even excluded. Largecaps also often have mixed activities with maybe serious investments in impact / STAR activities, but at present modest turnover & profit margins. Potential Impact Growth Stock in transition towardfs offering only New Capitalism 'societal solutions'.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten