1 oktober 2016

Impact Investing Nieuws 1 Oktober 2016


CAPITAL IMPACT
Amsterdam organiseerde een week voor start­­-ups & scale-ups (impact) investors en accelerators. Ik was aanwezig bij Capital Impact een social entrepreneurs en impact investors event in de Amsterdam Capital Week* met een mooie line-up van o.a. ZHK Prins 'Start­­-up', Hugo von Meijenfeldt van het Ministerie van Buitenlandse zaken om de Sustainable Development Goals als impact doelstelling te promoten en Willemijn Verloop, ooit oprichtster van Warchild en tegenwoordig Social EnterpriseNL accelerator en investor met het Social Impact Venture Fund*

Sexy Social Enterprises
Uiteraard mocht er gepitcht worden. Houd Holland Renewable Energy Technologies, Holland-RET in de gaten, zij halen groene energie uit luchtvervuiling en gaan in Ierland 'gratis' stroom opwekken én het afvalprobleem van lokale kippenhouders omzetten in waardevolle kunstmest. Win-win-win, my favorite, en beoogd rendement van 20%, ook niet verkeerd :)

En waren social entrepreneurs (#socents) uit de hele wereld om hun succesverhaal te promoten. Zoals een scale-up #socent uit India Bakeys Edible Cutlery om de plastic (bestek) berg weg te werken door het te vervangen door eetbaar bestek gemaakt van gierst (water extensieve teelt). Al of niet met een smaakje en je kan het opeten als je (soep!)bord leeg is. Gefund via Kickstarter na wereldwijde massa-mediale aandacht. Stel je het potentieel voor van hun thuismarkt van een miljoen inwoners..... Webshop: Bakeys/cart/

Net gestart door MaaykeDamen de Excess Materials Exchange die via internet aanbieders en afnemers van restmaterialen/afval koppelt en zo een dienst ontwikkelt voor de komende wetgeving voor ondernemers.

Van START-Ups naar SCALE-Ups
Er waren mensen gericht op catalysing social entrepreneurs: accelerators en seasoned serial entrepreneurs voor technical assistance & networking waarmee de kennis en ervaring kloof bij jonge ondernemers overbrugd kan worden en de social enterprises sector ook exponentiële groei, de hockeystick, kan doormaken. Belangrijk want voor inclusive impact investing hebben we beursgenoteerde social enterprises nodig en dat zijn nu nog witte raven.....

De-Risking Start-ups
Voor de ontwikkeling van de #socent pipeline werd ik vooral getriggered door Lara van Druten. Met haar WasteTransformers  
(in energie & cash) in de Amsterdams Westergasfabriek helpt ze ook ondernemers elders in de wereld op weg hetzelfde te gaan doen. Daarvoor hebben drie IESE Businesschool studenten een de-risked start-up fund ontwikkeld dat door de Morgan Stanley Sustainable Investment Challenge is geselecteerd als een top 3 'global, impact investment solutions'. Meer in Waste-transformers-fund-recognised-top-three-plan-Lara-van-Druten. En in het FD: International-entrepreneurship.

Het is belangrijk dat de aandacht voor start-ups wordt doorgetrokken naar scale-ups om de social enterprise sector exponentieel op te schalen. Lara van Druten toont aan dat lokale focus geen belemmering voor wereldwijde expansie hoeft te zijn. Noch gebrek aan roll-out ambitie of mogelijkheden, omdat bijvoorbeeld via franchising zoals Lady Bonin Tea (Zuid Afrika) en Brownies voor Downies (Nederland) doen, ook grootschalige expansie bereikt kan worden.

VRAAG: Welke investeerder gaat connectivity en crowdsourcing business modellen benutten om succesvolle social enterprises regionaal, landelijk, continentaal en wereldwijd uit te rollen?

Capital Impact werd georganiseerd (en gesponsord door) Rabobank, Social Enterprise NL, Hivos, Doen Foundation, BOP Innovation Centre, Twentie Four, Intellecap, Startup Amsterdam and Social Impact Ventures met medewerking van de AmsterdamImpacthub en Crosswise.


Facts & Figures #SocEnts
Willemijn Verloop van Social Impact Ventures deelde de nieuwste F&F over social enterprises die op SOCAP San Fransisco waren gepresenteerd en Nederland doet aardig mee met een 25e plaats wereldwijd. 10-best-places-to-be-a-social-entrepreneur met een aparte lijst voor Women Entrepreneurs. (Asia rules, maar Nederland staat daar 18e door women leading socent paid same as men!). In vergelijking met financial meetings die ik bezoek waren er bij Capital Impact opvallend meer vrouwen als spreekster, onderneemster en bezoekster. In de benchmark access to capital. Nederland staat, met het VK, op de 7e plaats. We zijn dus start-up supportive.

Nog interessanter waren de cijfers uit onderzoek dat McKinsey voor Social Impact Ventures deed naar de ontwikkelingen in Nederlands tussen 2011 en 2015. De sector, 6000 à 6500 #socent's is met 70% gegroeid, de omzet groeide van 1,5 naar 3,5 miljoen euro en er zijn 25.000 banen gecreëerd in een tijd dat de werkgelegenheid in Nederland terugliep. De meest genoemde impact thema's van de Nederlandse #socents zijn: arbeidsparticipatie door kwetsbare groepen, de circulaire economie**, internationale armoede, sociale cohesie en zorg. Veel #socents hebben meerdere impact doelstellingen. Blogger: een trend die we ook internationaal zien (ImpactBase onderzoeken door de GIIN) en die bijdraagt aan win­-win proposities.

Goed nieuws: de groei van #socents heeft 'nieuw' geld aangetrokken vanuit alle financieringsgremia: crowdfunding, angel investors, foundations, venture philanthropy, banken, venture capital, SME financing etc.

Meer cijfers in de Social Enterprise Monitor ingevuld door 130 leden (51%) van Social EnterpriseNL in de Social_Enterprise_Monitor_2016 (pdf, 10 pag.). Het vinden van klanten wordt als grootste obstakel gezien met 27%, niet financiering (19%), maar 45% geeft gebrek aan verkoopcapaciteit (fte's) aan.... Blogger: is financiering voor marketing & sales mensen wellicht een idee?

*Het SIVFund heeft nu 40miljoen Euro opgehaald o.a. bij het European Investment Fund ASN's Venture Capital Fund en verzekeraar/duurzame huisbaas ASR. Nu gaat het focussen op het versneld uitbouwen van haar portfolio/casestudies. Warner Philips van SIV, serial social entrepreneur / investor overtuigde met het SIV due diligence verhaal en het voorbeeld van de investering & technical assistance voor de scale-up van Afval Loont van Jorgen van Rijn (afvalscheiding stimuleren in gebieden waar dat lastig is voor consumenten door beperkte ruimte, nog geen gescheiden ophaalroutes etc.)
**Amsterdam is home to Circle Economy, een door multinationals gesteund kenniscentrum over circularity dat portfolio's doorlicht op 'circulair gehalte', circularity meet en de circulaire markt ontwikkelt. Link: Circle-Economy/tools&services

 
Impact Investing Instruments
MinBuza's Sustainable Development of Global Goals man Hugo van Meijenfelt* presenteerde op Capital Impact de 17 doelen als impact thema's voor social enterprises. *Waarop Marlon van Dijk van Sinzer.org, het impact meting platform verwees naar de vele SDG metrics (173), het toerekenen van bedrijfsimpact aan die wereldwijde doelen en het dilemma van negatieve impact. Von Meijenfeldt schetste op basis van de dialoog met multinationals een werkbaar scenario waarin zo'n 30 a 40 impact criteria worden gemeten en gemonitord. Voor kleine social enterprises is dat nog aardig ambitieus, maar een dozijn criteria uit de IRIS of ANDE catalogi (op sectoren ingericht) is natuurlijk wel mooi voor strategische sturing en impact rating doelen. IRIStheGIIN/metrics of van ANDE: Metrics3.0. Zie ook zijn Pulse over duurzame-investeringen. Sinzer SDG's:Blog: the-global-goals-now-available-in-Sinzer

Toen Sonen Capital een portfolio analyse presenteerde op basis van de Sustainable Development Goals zie ImpactInvestingNieuws-1mei16, heb ik opgeroepen om Sustainable Development Goals Bonds te ontwikkelen. 

NB Medio september is het Global Impact Investing Network een campagne start voor financiering van de SDG's theGIIN.org/SDG campaign (pdf)

Want 'standaard' instrumenten zijn een belangrijke katalysator voor investeringsstromen. Al vroeg in mijn research kwam ik het appèl tegen om standaard instrumenten te ontwikkelen voor impact investing, toen nog gericht op private equity maar even waardevol voor public equity. Daarom deze keer een overzicht van de groei van oude en nieuwe impact investing instrumenten.


MICROKREDIET
Ik begin met Oikocredit het oudste grootste microkredietfonds van de wereld, met ruim 108miljoen Nederlandse inleg en inclusive omdat al vanaf 10e per maand belegd kan worden. Het werd opgericht door een initiatief op de Wereldraad van Kerken vergadering in Berlijn. Na Duitsland is Nederland de grootste investeerder. Het begon met leningen aan boeren en landbouwcoöperaties, tegenwoordig gaat de helft naar microkredietinstellingen. Sinds 1975 werd 2biljoen E uitgeleend.

Nu heeft het 1mijard Euro vermogen onder beheer en de helft van de groei werd de laatste 5 jaar bereikt. (2015: 1miljard E 2014: 907m E, 2013: 780m E, 2012: 723m E, 2011: 672m E). Sinds 2015 is het inclusive, is het ook mogelijk maandelijks 10e in te leggen, of eenmalig 200E voor de 1000 Euro obligaties.

Onderstaande figuur komt uit de Strategie 2015-2020 en toont de gestage groei van 2010 tot 2015 en de prognose voor de komende jaren in regio's en in sectoren. Met bijna 1 miljard US$ onder beheer is de extrapolatie van 2014 tot 2016 correct. Investeringen in Financiële Services blijft in bedragen vrijwel gelijk, maar gaat in belang afnemen ten opzichte van landbouw en hernieuwbare energie. De groei moet mede bereikt worden door 20-25% groei van het aantal investeerders, die gem. 5 jaar jonger zijn en gebruik maken van online investment services. 

Meer: Oikocredit.nl/beleggen/beleggingsopties en Morningstar/snapshot Oikocredit en Oikocredit.nl/jaarverslagen  
NB Oikocredit Nederland zoekt een nieuwe directeur nu Hann Verheijen overstapt naar Oikocredit Internationaal (kredietverlening) Oikocredit/vacatures


Het ASN Novib Microkrediet fonds anno 1996 heeft medio 2016 267miljoen Euro onder beheer (2015: 233m, 2014: 240m, 2013: 240m, 2012 248m). Sinds 15okt 2015 is het beursgenoteerd (dus inclusive en niet meer beperkt in distributie). Meer ASN-NOVIB_Microkredietfonds Essentiele Beleggersinformatie (pdf) ASNBank/Halfjaarbericht 2016 ASN Novib Microkrdietfonds en Morningstar/ASN Novib Microkredietfonds (snapshot) 

Het Triodos Fair Share Fonds (anno 2002) heeft 316miljoen Euro onder beheer (2015 302m, 2014 250, 2013 200m, 2012: 151m, 2011 121m en is de afgelopen 5 jaar dus bijna verdrievoudig). Triodos Fair-Share-Fund/Essentielebeleggersinformatie (pdf) Morningstar/Triodos Fair Share Fund snapshot. Het is alleen verkrijgbaar bij Triodos, ABNAMRO en evt. andere distributeurs. Het is wel opgenomen in het Triodos Multi Impact Fonds, een beursgenoteerd funds of Triodos funds (70%) en 30% Groene obligaties.

Dat is genoteerd aan NYSE Euronext/NL0011327432-XAMS en Morningstar/snapshot NB Daar heet het Impact Strategies Z. 

Emissiehuis Annexum startte in 2010 het Dutch-Microfund (Q&A pagina) waar de minimale inleg 1000 Euro is maar daarna ook kleine bedragen geïnvesteerd kunnen worden. Er is geen Morningstar snaphot beschikbaar en de koersontwikkeling is negatief geweest (-25%). Het fonds is niet beursgenoteerd, wel maandelijks verhandelbaar.

IEXGeld publiceerde medio 2015 dit artikel over de eerste drie microkredietfondsen: IEXGeld/Wil-je-beleggen-in-een-microkredietfonds?Hier-moet-je-op-lettenURIDASHI, Japanse IMPACT Bonds
Japan begon in 1994 met 'uridashi' later impact bonds genoemd voor ontwikkeling & opbouw in Zuid Oost Azië, vaccinatieprogramma's in de armste landen en na de Tsunami voor wederopbouw. Er is 33,8miljard US$ in Uridashi geïnvesteerd door retail investors, de sustainable investors in Japan (Zij hebben 95% marktaandeel in SRI universum). Dat Japanse huishoudens in uridashi investeren komt omdat de banken dat mogelijk en aantrekkelijk (hoog rendement/risico door vreemde valuta ) maakten/maken in een stagnerende markt. Rabobank deed daar aan mee. Haijo Dijkstra ''We view the Uridashi sector as a huge opportunity for Rabobank to develop a previously untouched retail investor base. Our inaugural $205m Uridashi issue, in co-operation with Daiwa Securities SMBC, was very successful, with over 12,000 new investors buying into the issue. The all-in cost proved competitive with other markets''.

De in Japan als Impact bonds vermarkte Vaccine bonds worden sinds 2006 uitgegeven door de international Financing Facility for Immunization voor de Global Alliance for Vaccines and Immunization. Die organiseert sinds 2000 vaccinatie programma's voor kinderen in de armste landen, veelal op basis van giften en ODA (Official Development Assistance). Vaccinatie wordt genoemd als de belangrijkste succesfactor van de halvering van kindersterfte in de 3e wereld. Er is sinds de introductie van vaccine bonds in 2006 5,2miljard US$ extra privaat kapitaal opgehaald voor vaccinatieprogramma's. 
NB De prijs van vaccins is ondertussen vertienvoudigd, maar daar staat tegenover de er betere (complexere) en nieuwe vaccins zijn ontwikkeld voor o.a. Diarree een enorme kidkiller in ontwikkelingslanden. En aan de prijzen (en stijgingen) wordt gewerkt.


GROENE obligaties
Geïntroduceerd door de Europese Investeringsbank in 2007 als Climate Awareness Bond is sindsdien een hele nieuwe categorie ontstaan van Green Bonds. Het zijn obligaties waar de milieu impact gespecificeerd wordt en die naast de vaste duurzame investeerders ook nieuwe investeerders aantrekken.
De doelstellingen van gelabelde green bonds (bijna 20%) worden extern geverifieerd door gecertificeerde instellingen en ze gebruiken sectorale standaarden (opgesteld door experts) Banken hebben voor de distributie van green bond principles opgesteld voor het financieel management van de geworven fondsen.

De Europese Investeringsbank is de grootste uitgever van groene obligaties (in 11 verschillende valuta) en vergroot de liquiditeit, omvang en schaal van haar emissies om het investeringsinstrument optimaal te promoten. Voor het financieren van voorbereidingen en het vertragen van de klimaattransitie zijn grootschalige private investeringen nodig en met dit instrument wordt dit vergemakkelijkt en versneld. (NB Ik had een obligatie van de Europese InvesteringsBank met 1000e nominaal en 3% coupon maar die steeg snel in waarde dus de 3% was zo binnen.).

Het Climate Bonds Initiative promoot groene obligaties door publiciteit & kennisdeling, lobby & agendering, community building, de ontwikkeling van sectorale standaarden, certificering en bevestigen van externe verifiëerders. Jaarlijks meet het de omvang van de markt en medio 2016 kwam het op 700miljard US$, een groei van 100miljard US$.

Sinds 2014 is het aantal en de omvang van emissies sterk gegroeid en dat komt voor rekening van corporate green bonds (mn multinationals voor hernieuwbare energie & energiebesparing) en municipalities(groot-steden en regio's die bijvoorbeeld openbaar vervoer financieren).
Er zijn nu bijna 4000 bonds van bijna 800 emittenten voor low carbon Transport (67%), Energy (19%), Buildings & Industry, Water, Waste & Pollution and Agriculture & Forestry. De Chinese RenMinBi is de belangrijkste valuta met 35% -door de China Railway Corp de grootste emittent van een unlabeled bond- gevolgd door de US$ (24%) en de Euro (16%). Bijna 80% is investment grade met AA-rating.

China is de grootste emittent met bijna 250US$ gevolgd door de VS met bijna 140miljard US$miljard en daarna het VK en Frankrijk met beiden 60+miljard US$ en 9%. Meer in: Climatebonds.net/CBIStateoftheMarket2016 (pdf, juli 2016 pag.)


Public Equity Listed Charity Bonds
In 2003 werd de 1e Charity Bond genoteerd aan de London Stock Exchange genoteerd door Golden Lane Housing voor sociale huisvesting. Sinds 2011 zijn 18 obligaties genoteerd met een gezamenlijke waarde van 87,5miljoen UK£. Het merendeel (aantal en omvang) is voor vastgoed: sociale huisvesting, charity shops en sportfaciliteiten. Voor mensen met leerbeperkingen werd 1 miljoen UK£ op gehaald en voor de financiering van charities is 20miljoen UK£ (10miljoen beoogd). Triodos UK is erg actief, maar Allia dat eerst private equity charity bonds uitgaf,* richtte Retail Charity Bond PLC op dat (goedgekeurde) charity bond emissies faciliteert zoals de Charity Aid Foundation bond. Met het platform wil het charities helpen om obligaties uit te geven en zo fondsen te werven. *rentedonaties, fiscale aftrek, zoals Rabobank doet voor de kinderoncologie van het Maxima Medisch Centrum)  


Boehoe Brexit
Ik was er ontdaan over, want het VK loopt ver voorop in impact & social investing op beleid-, markt- en instrumentenontwikkeling. Niet gespecificeerd in investeringsinstrumenten, maar mn private equity, is de omvang van de Britse social investment markt met 1,5miljard UK£. 50% meer dan de Boston Consulting Group in 2010 voorspelde.Social Impact Bonds 
Social Impact Bonds zijn investeringsinstrumenten overgenomen uit het VK, waar de 1e Social Impact Bond in 2009 werd gelanceerd voor Recidive Preventie door keteninterventie (Peterborough prison). Particulieren en chari's zijn voorfinancier en de overheid (landelijk, of gemeenten) betaalt terug op basis van de maatschappelijke besparingen. Het (variabel) rendement is afhankelijk van de behaalde resultaten. In het VK zijn nu ruim 30 van deze investeringen voor innovatie en ketenverbetering operationeel, er is ook al een SIB Fonds (ColumbiaThreadneedle/UK-social-bond)

In Nederland hebben we er nu 6 en we zijn hiermee continentaal kampioen. Dankzij Startfoundation en het ABNAMRO Social Impact Fund als actiefste investeerders, maar het Fonds DBL zegde het grootste bedrag toe: 13miljoen Euro, toen de 3e grootste SIB in de wereld.


In totaal is in Nederland in 6 Social Impact Bonds binnen 4 jaar bijna 20miljoen geïnvesteerd. De 1e SIB uit 2012 is al aan het terugbetalen en de uitvoerder heeft een 2e project in Utrecht. 
5 SIBs hebben als thema werkgelegenheid (Rotterdam (2), Utrecht (2), grensoverschrijdend is Enschede-Reihe, Duitsland) en er is een landelijke met het Ministerie van Veiligheid & Justitie voor recidive preventie. NB De Britse recidive SIB is halverwege gestopt omdat de innovatieve keteninterventie van de SIB landelijk is ingevoerd om de 'service gaps' op te vullen. Boze tongen zeggen dat de SIB mislukt is, net als de New York Rikers Island prison SIB. Emma Tomkinson, social impact analyst schreef er een overtuigend blog over the-peterborough-social-impact-bond-sib-conspiracy.

De 6e SIB komt er aan, er is een intentie overeenkomst getekend voor een SIB voor Statushouders (Vluchtelingen met verblijfsstatus & uitkering) door de gemeenten Eindhoven, Valkenswaard en Veldhoven. Social Impact Finance uit Den Haag gaat een aanpak onderzoeken voor begeleiding en integratie van statushouders. Meer in: Social-Impact-Finance-tekent-intentie-overeenkomst-voor-een-social-impact-bond-statushouders

Ik verzamel SIB infographics op Slideshare/Alcanne en Pinterest/Alcanne/SocialImpactBonds

SIBs wereldwijd
SIBs en in haar kielzog DIBs Development Impact Bonds, veroveren de wereld. Er zijn nu 60 operationeel en 150 in ontwikkeling. Het Britse Social Finance heeft een database: SocialFinanceUK/database en een dependance in de VS. In de VS ook Instiglio, een Harvard SIB Lab spin off actief, INSTIGLIO SIBs en DIBs worldwide databse. Het laatste overzicht rapport dateert van juli: SocialFinanceUK/SIBs-the Early-Years (pdf 87 pag.)

Eind 2015 werd geschat dat er 100miljoen US$ in is geïnvesteerd nu al 216miljoen US$ en met de 150 in ontwikkeling zien we exponentiële groei. Mn Amerikaanse SIBs zijn kapitaalintensief met al snel 10 miljoen US$ of meer budget. In Augustus kondigde Japan (met 0 SIBs/DIBs) aan 200miljoen US$ te reserveren voor Social Impact Bonds.


CROWDFUNDING
Het laagstdrempeligst is nog steeds Crowdfunding, de snelst groeiende vorm van financieren en investeren in Nederland. Wereldwijd wordt verwacht dat het dit jaar venture capital investeringen gaat inhalen (Massolutions) het is ook al groter dan angel investing.

Sinds 2011 is Douw&Koren in Nederland hofleverancier van data
(nu 2x per jaar) over de ontwikkeling van de Nederlandse crowdfundingmarkt, trends en opmerkelijk fundraising acties (jaarlijkse top 10). Meegroeiend met de markt zoekt het labels om de sectoren en trends te onderscheiden. Vanaf 2014 gebruikt het Maatschappelijke & Creatieve projecten waar het daarvoor internationale samenwerking en buurt gebruikte. De nieuwste cijfers staan op Douw&Koren/Crowdfunding-in-Nederland-in-2015 en Douw&Koren/crowdfunding-in-nl-eerste-helft-2016.
'Maatschappelijke' & 'Creatieve' projecten klinken als impact, maar hun categorie ondernemingen kan ook positieve impact hebben. Zo werd in 2015 10,6miljoen opgehaald voor het Admiraal de Ruyter ziekenhuis in Vlissingen, Zeeland. Dit is kennelijk als onderneming 'geboekt' kijkend naar de totalen. Voor de RVO onderzocht Douw&Koren retrospectief hoeveel van de Nederlandse crowdfunding naar duurzame energie financiering projecten gaat. In 2015 was dat 11,5miljoen E of (bijna) 10%. … Douw & Koren verwacht een exponentiële groei van crowdfunding voor duurzame energie Meer in Crowdfunding-voor-duurzame-energie

Crowdfunding voor Impact in Nederland 2011-medio 2016In miljoenen Euro's. Groen is Crowdfunding in Nederland cumulatief, Blauw: crowdfunding voor Maatschappelijke & Creatieve projecten, Geel M&C gecorrigeerd voor Impact in 2012 inclusief 7miljoen Euro voor de Windcentrale en in 2015 inclusief 10,6m E voor het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis in Vlissingen en 11.5m voor duurzame energie (retrospectief Douw&Koren onderzoek voor de RVO).

Blogger: ik verwacht dat retrospectief onderzoek naar andere impact projecten en sectoren hogere crowdfunding for impact bedragen en percentages zal laten zien.


POLICY
De Europese Investerings Bank heeft in haar European Fund for Strategic Investing, EFSI, 50miljoen Euro voor werkgelegenheid, SME's en innovatie: EIF/EFSI. Het vraagt om expression of interest de voorfase van call for proposals voorwaarden? HowtoapplyforEFSI_financing. In Nederland zijn Qredits, ABNAMRO en Robeco de intermediaire financials: EIF/Nederland


INDEX

RUSSEL Green Opportunity Index
Medio juni lanceerde indexbouwer Russel het FTSE Russell’s Green Revenues (LCE) data model and Green Revenues Index Series. To track companies that generate green revenues – a critical component missing from current sustainability models. Now, investors can accurately identify and support their investment in companies that are engaged in the world’s transition to a green economy with consistent, transparent data and indexes. Link: RusselFTSEGreenRevenues_IndexSeries pdf
Blogger Duurzaam beleggen en Impact Investing zijn NIET hetzelfde, er is veel overlap maar er zijn ook grote verschillen en kansen. De nieuwe Russel Index is tool dat investeerders helpt om positieve impact en impact scaling opportunities te vinden.


AWARDS

Stieren nominaties
Het ASN Duurzaam Aandelenfonds is weer genomineerd voor de Gouden 'beste beleggingsfonds’ en de Groene Stier voor het 'beste duurzame fonds’. Ook genomineerd voor ‘beste duurzame fonds’ zijn Candriam Equities L Sustainable Emerging Markets en Pictet European Sustainable Equities. Bron: Duurzaam-Beleggen/ASN Duurzaam-Aandelenfonds-genomineerd-voor 2-StierenCHARI's
Het Centraal Bureau Fondsenwerving, dat toeziet op fondsenwervende goede doelen onder leiding van haar nieuwe directeur Roline de Wilde (ex Natuurmonumenten) wil 'meer vonken dan vinken'. Niet meer vooral jaarrekeningen en beleidsstukken controleren. Er zijn nu 350 Goede Doelen, de kopgroep, erkend op basis van de nieuwe zelfregulerings regels. zie Goede DoelenNL. GoededoelenNL/350-erkende-goede-doelennieuwe-regeling-cbf.

Het CBF heeft na een uitgebreide consultatie afgelopen zomer een nieuwe self assessment gids gepubliceerd voor goede doelen. Bijna de helft gaat over doelen stellen, impact, meting en rapporteren. Hieronder staat een voorbeeld Blogger: met jammer genoeg niet echt het onderscheid input output outcome impactmeting, wel de  relevante werkterreinen. 

Het Erasmus Centre for Strategic Philanthropy ontwikkelt een impact meting methode voor goede doelen. Goededoelen.nl/impact Voorbeeld Selfassessment rapportage op  dedikkeblauwe of aanvragen bij het CBF info@CBF.nl (nog niet opgenomen in het Kenniscentrum)
LEESLIJST

Zomer's wil ik altijd achterstallig leeswerk wegwerken, maar zeker deze zomer is de lijst interessante publicaties weer langer geworden. Ik pik er twee uit: een VN, dus supranationale, ESG integratie Gids van de UN Principles for Responsible Investing en een nationale serie publicaties van de Community of Practice (CoP) voor de verduurzaming van de Financiële sector & Natural Capital (FINC). En project van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (Min EZ).

PRI guide to ESG integration for equity investing
De UN's Principles for Responsible Investment (UNPRI),community publiceerde 'A practical guide to ESG integration for equity investing' voor investeerders - asset owners & vermogensbeheerders- die ESG integreren. Het claimt de 'most comprehensive description to date of what ESG-integrated analysis is, and how it works in practice' te zijn.

VRAAG: Wat is hun kijk op ESG investing / integratie en omvat het impact investing ofwel komen ze boven niveau 3 (BROAD ImpInv) van de Impact Indicator for Investment Products?In de Executive Summary staat een intimiderend overzicht van gehanteerde technieken en strategieën. Integration (4), sell side research (6), Assessing external managers (3) en Impact on Investment Process (6). Ik zie veel risk (do less harm) gerichte termen voorbijkomen, maar ook Assessing the revenue impact of the SDGs – Alliance Trust Investments en onder Thematisch: Investing in Education – Kepler Cheuvreux; Telecom: the great equaliser; Green Impact Screener – Kepler Cheuvreux...;

Leesvoer voor ESG integratie experts lijkt me.
Gids: UNPRI/ESG Integration guide (pdf, 118 pag.)


De Community of Practice Financial institutions and Natural Capital (CoP FiNC)RVO Min EZ.
De CoP FiNC is een vervolg op de CoP Bedrijven en Biodiversiteit. Het is een sociaal instrument om de negatieve impact van geld op natuurlijk kapitaal binnen de financiële sector te verminderen*. Impact van leningen en investeringen voor het ontwikkelen van nieuwe financiële producten. Banken, verzekeraars, pensioenfondsen, een investeerdersnetwerk en een crowdfunder doen mee (15**). De CoP deelt 4x per jaar ervaringen met het meenemen van natuurlijk kapitaal in hun beslissingen. De community signaleert kansen en knelpunten in beleid en communiceert met overheden en kennisinstellingen. Ingekorte versie van RVO/community-practice-financial-institutes

Op Amborcreatie/CoP-Financial-institutes-natural-capital staat een overzicht van bijeenkomsten, presentaties, rapportages en publiciteit.

*Natuurlijk kapitaal is het vermogen van de natuur om bruikbare goederen en diensten te leveren, zoals een stabiele atmosfeer, hout en voedselproductie, bestuiving door bijen en recreatie in de natuur. **BN AMRO, Achmea, ACTIAM, ASN Bank, FMO Bank, De Friesland Zorgverzekeraar, ING, J. Safra Sarasin, MN, NPM-Capital, Rabobank, SNS Bank, SPF Beheer, StartGreen Capital, Toniic, Triodos Bank.


Sparren met de blogger? 
Geen opmerkingen:

Een reactie posten