26 september 2016

Impact Asset Classes 2.0Dit blog staat ook op Slideshare, waar het prettiger leest: Slideshare/Alcanne/impact-asset-classes-2.0
Impact Classes & Objectives
Cathy Clark & Ben Thornley's schreven 'Cracking the Code of Impact Investing' voor de Stanford Social Innovation Review op basis van een artikel van Case et al over hun diepte interviews met grote impact investeerders. Volgens hen draait het allemaal om: The type of Capital: de toegevoegde, additionele, waarde van impact investeringen in venturing, seed, start up en growth capital; The type of Evidence: de klassieke ladder: from inputs to outputs, outcomes, and eventual impacts; en Market & Beneficiary characteristics: wie, wordt, waar en hoe bediend?

Triodos Bank sponsorde de nieuwe editie van de gids van Julia Balandina Jaquier's Catalyzing Wealth for Change. Met legio voorbeelden van klassieke impact investing missies, visies, strategieën en investments door grote investeerders. Met 20 jaar ervaring in investing & strategies en sinds 2005 met impact investing een 'erkende' autoriteit. 
Beide publicaties worden besproken in Impact-Investing-Nieuws-15-juli-2016

Ook wel een exclusive impact investment en een top-down benadering. Waarvan we maar moeten hopen dat het voldoende trickle down effect heeft om ook inclusive impact investing te stimuleren.

Terwijl impact doelstellingen per definitie gericht zijn op grassroot development en basisbehoeften of 'DEEP' impact investing voor mensen die het het hardst nodig hebben.

Wat kan inclusive impact investing leren van de ervaring, visie en ideeën van Case & Thornley en Balandina Jacquier?

In de praktijk (voorbeelden) wordt veel gekozen voor her-nieuwbare energie investeringen, die mijn inziens onder BROAD Impact Investing vallen (do less harm voor velen). NB Het is waar dat grassroot communities aan de base of the Pyramid de gevolgen van extreem weer en climate change veel harder ervaren door gebrek aan fysieke bescherming en betaalbare verzekeringen. Maar alleen hernieuwbare energie investeringen die directe toegang tot betaalbare energie aan de Base of the Pyramid communities bieden zijn tevens DEEP impact investments (met een hoge impact score :) Meer in Slideshare/Broad-&-Deep-impact-investing.

In de impact indicator staat bij niveau 5: I care about peoples basic needs, dat ook all peoples basic needs zou kunnen zijn. Een beetje Calvinistisch Liberaal: 'vervulling van mijn behoeften houdt op waar ze ten koste gaan van basisbehoeften van andere mensen'.

Klassieke economie / bedrijfskunde leert dat bij product- of dienstenontwikkeling eerst de markt wordt afgeroomd. Waarbij de early adopters, de vroege instappers investeerders / kopers flink betalen voor een innovatief exclusief product, want daarvan moeten de ontwikkelings- en marketing kosten nog worden terugverdiend. In de volgende fase van verbreding van de afzet worden ook minder exclusieve producten aangeboden en nemen de marges af. Denk aan A-B- en C-merken die ook kwalitatief verschillen. En verbeterde producten, die iets maar niet heel veel duurder zijn.

Dit roept een aantal vragen op:
-1- Is de klassieke 'cream off, top down' benadering niet nodeloos vertragend? Terwijl impact investing juist haar impact wil versnellen. Zelfs moet versnellen willen we effectief, efficiënt en preventief bezig zijn......?

-2- Is een inerte impact investing strategie acceptabel voor een sector begon met 'impact first' en evolueerde naar 'balancing impact and return'? Is hier sprake van ''mission drift'' vanuit een moreel perspectief...?
NB Meer winst betekent meer opschalingskapitaal, dus dat is een goede strategie en staat los van strategieën die diensten & producten ontwikkelen voor midden inkomen groepen om meer omzet & winst te genereren voor BaseofthePyramid doelgroepen (OmydiarNetwork)

-3- En 'last but not least' is 'exclusive, top down' impact investing in de tijd van 'fintech' en 'internet based trading platforms & communities' uit rationeel oogpunt vol te houden? Krijgt exclusive impact investing gezelschap '/ concurrentie van inclusive impact investing? Zoals traditional banking in Africa door mobile banking wordt aangevuld?

In dit stuk zal/kan ik geen antwoord geven op deze vragen. Wat ik wel zie is dat in Nederland onze super duurzame banken (en spin off Triodos Bank UK) voorop lopen in het inclusiever maken van impact investing door nieuwe producten te ontwikkelen. Zoals het Triodos Bank Multi Impact Fund een fund-of-funds met 30% (exclusive) groene obligaties). Ook beursnoteringen maken duurzame fondsen toegankelijk(er) zoals in 2015 van de ASN Bank fondsen. Jammer genoeg nog niet van het ASN Venture Capital Fund dat net investeerde in Social Impact Ventures (Willemijn Verloop et al) dat haar omvang naar 40miljoen E verruimde. Mede investeerder is ASR, de net beursgenoteerde verzekeraar die de grootste huisbaas van Nederland is en de duurzaamste wil worden. Meer in SocialImpactVentures/Social-IV-Fund PB (pdf).

Daarnaast werkt de ASN Bank Community VDWVW (VoordeWereldVanMorgen) samen met crowdfunding for impact platform Oneplanetcrowd (duurzame projecten). Triodos Bank participeert in platform duurzaaminvesteren.nl dat duurzame energie investeringen inclusive maakt). Knab bank begint zelf met crowdfunding en Rabobank werkt samen met MKB crowdfunding & coaching platform Collin Crowdfund, maar dat vraagt flinke investeringen (10.000e).

Het in marktkapitalisatie belangrijkste en meest succes-volle impact investing instrument zijn (bij voorkeur gelabelde) Groene obligaties en de Rabobank heeft een belangrijke rol gespeeld door de Green Bond (financial) Principles te ondersteunen. Het is partner en actief lid van het Climate Bond Initiative, de wereldwijd actieve promotor van het instrument. Actiam, ABNAMRO en FMO the Dutch Development Bank zijn ook partner.

(Nog?) Niet inclusive, maar belangrijk omdat banken in een nieuwe impact sector stapten zijn het Actiam FMO SME* Fund (voor institutionele investeerders) en ABNAMRO die het FMO Privium Fund* aanbiedt aan haar (passieve) private banking klanten. *Het is financiering van finance institutions voor small medium sized investing in developing / emerging countries. Als Nederlandse banken hun aandeel in developing countries SME finance net zo actief en succesvol aanpakken als hun aandeel in de internationale microkredietsector, dan hebben we weer iets om trots op te zijn!

Het ABNAMRO Social Impact Fund is een eigen pilot fonds voor investeringen in social enterprises en social impact bonds. Het laatste is een nieuw investeringsinstrument voor private investeringen in maatschappelijke uitdagingen. Ook het feit dat ABNAMRO de duurzame vastgoed index GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) integreert in haar vastgoed financieringen en een groene obligatie uitgaf voor de financiering van duurzaam vastgoed zijn veel betekenend. GRESB is een industry driven samenwerking voor internationale vastgoedbeleggers uitgevoerd door een spin off van UniMaastricht. GRESB heeft vacatures: GRESB/abou

Van Lanschot Private Banking ondersteunt Nederlandse social innovators die worden gescout en gesteund door Jamie Goewie's AshokaNL Meer in Van-Lanschot-AshokaNL (pdf, 4 pag.)

NN (en FMO) ondersteunde(n) de inventarisatie van impact investing in Nederland door institutionele investeerders (verzekeraars en pensioenfondsen) door de VBDO. Dat presenteerde het rapport bij haar lustrum in februari. VBDO/Nederland wereldkampioen impact investing.


GROEISTAGNATIE?
Misschien is wereldwijde growth stunt van impact investing behalve in Nederland, de wereldkampioen impact investing, gewoon een slome onvermijdelijke fase van een market in 'it's infancy'. Moet eerst het klassieke tipping point bereikt en 20% van de markt 'om zijn' voordat flink versneld wordt. Moet het framework voor impactmeting en verantwoording voldoende doorontwikkeld en verspreid zijn. Er voldoende kwalitatief goed aanbod voor institutionele investeerders zijn. Eerlijk gezegd twijfel ik hier aan, institutionele investeerders hebben zo hun eigen beperkingen qua regelgeving en cultuur. Ik geloof erg in de opkomst van nieuwe alternatieve impact financieringskanalen via fintech etc. Er zal dan een breed aanbod inclusive impact investment producten worden ontwikkeld en aangeboden.

Transitieprocessen in 4 fasen
Dr Caroline van Leenders, transitiemanager bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voor de financiële sector schetste bij de Fondsnieuws Masterclass Duurzaam Beleggen 4 transitiefasen: voor-ontwikkeling, take off, versnelling en stabilisatie op hoog niveau. De voor-ontwikkeling vond plaats tussen 1960 en 2007 door strategieën van uitsluiting en impact investing en de ontwikkeling van internationale principes. In 2008 kwam de take-off door maatschappelijke druk op beleggers, banken en bedrijven, brede implementatie van ESG-criteria en verschuiving naar verduurzaming van het bedrijfsleven en de samenleving en naar het zo weinig mogelijk schade doen met menselijke activiteit.

De derde fase, versnelling moet volgens Leenders nog komen door gerichte maatschappelijke druk, coalitie- vorming in de markt en best-in-class en dialoog beleggingsstrategieën. Blogger: Daar ben ik het niet mee eens ESG integratie gaat heel snel (EuroSIF) en impact investing is een versnellingsversneller. Volgens mij zitten we al in de 3e fase. De samenwerking van institutionele impact investors bijdata verzameling (VBDO lustrumrapport) is hiervoor kenmerkend. De 4e fase is institutionalisering.  


TOP DOWN strategies
Het veel gehoorde argument dat er te weinig grote deals zijn om (exclusive) impact investing snel te laten groeien ondanks de aanhoudende groeiende vraag, begint wel te vervelen. Of dat impact investing niet schaalbaar is.
Terwijl groene obligaties worden uitgegeven met omvang van honderden miljoenen. Als dat niet groot genoeg is... Misschien wordt het tipping point hier pas bereikt als de gelabelde groene obligaties (geverifieerde obligaties met met specifieke impact doelstellingen) 20% van de emissie markt vormen (medio 2015 17% :).

De aanbod, omvang, kwaliteit, track record argumenten leiden tot een kip-ei discussie die ik met voorbeelden van vernieuwende initiatieven impact investment producten wil doorbreken. Als die worden opgeschaald in omvang of als sub-investeringssector, kunnen (gestructureerde) deals ook groter worden. En passant presenteer ik in dit stuk impact asset classes. Daarmee probeer ik enkele van de drempels die Clark & Thornley beschrijven te verlagen en een marketing p.

Clark en Thornley noemen als grootste drempels:
Slow entry (door lack of “knowledge, guidelines, or frameworks.”);
Inefficient market matching. (waardoor tijd en geld verloren gaat);
Inappropriate impact expectations. Met als risico dat investeerders afhaken (impact beleggen voor kinderen in Pepsi, Shell en Bombardier zoals Robeco aanbiedt?); en
Market gaps ofwel wordt het geld wel daar geïnvesteerd waar de meeste impact bereikt wordt? (Lees Dr Kellie Liket's thesis in Impact-Investing-Nieuws-15-april-2014 
en last but not least the lack of appropriate investment across the risk/return spectrum.

VERSNELLING
In mijn 'Ideale Incusive Impact Investment Product' onderscheid ik onder Katalysator: als doel van de investering Opschaling, groeikapitaal en Additioneel ofwel deze investering maakt het verschil tussen het wel en niet opstarten van een impact project. In dit artikel werk ik het katalysator concept verder uit aan de hand van bestaande en nieuwe innovatieve impact investment producten. Uiteraard bij voorkeur als public equity investment product of via een AFM gereguleerd crowdfunding (for impact) platform. 
 

Jammer genoeg zijn veel bestaande producten (nog) niet inclusive, want te duur of onaantrekklijk door een hoge nominale prijs en lage coupon (vanwege de emittenten, het risico en de marktvraag). Maar als de rente nog verder blijft dalen of zelfs negatief wordt, dan is vrijwel elke coupon interessant en m.n. de nominale prijs de belangrijkste barrière voor impact investments. Misschien is het gewoon een kwestie van marketing en distributie en zijn de grote nominale bedragen nog een teken des tijds en het conservatisme in de markt. Private equity impact investments voorbeelden tonen aan dat er allerlei initiatieven worden ondernomen die investeerders weten aan te trekken.


Impact Asset Classes©
Hieronder schets ik 8 impact classes als inspiratie voor portfolio opbouw en het zoeken naar investments. Dat zijn er eigenlijk 4 a 5 teveel voor een glad verkoopverhaal, maar voor er komen steeds meer impact investeringsopties in verschillende asset classes. Dat is goed nieuws, want het betekent dat spreiding over sectoren steeds makkelijk wordt.

De impact classes zijn dan ook gebaseerd op bestaande impact investment producten. Met verschillende soorten ambities en fundering, maar allemaal gericht op environmental en/of social impact. De voorbeelden zijn soms exclusive, maar dat betekent niet dat er -op termijn- geen inclusive varianten gestructureerd kunnen worden.

Op de een na laatste bladzijde, Appendix 2, staat een geactualiseerde matrix van Rockpa Philanthropy Advisors uit 2009 het adviesburea voor de Rockefeller Foundation. Arabella Advisors vulde de matrix in met voorbeelden van beleggingsproducten in de VS. Arabella, Exponent Philanthropy 'helps you plan for philanthropic giving strategically, identify tactics, assess organizations and measure your impact'.

Alle impact classes bieden de mogelijkheid van combinatie met specifieke impact doelstellingen: Waar, Wie en Wat. Ofwel specifieke markten, doelgroepen of thema's, waarbij de vast regel is hoe meer w's hoe hoger het win-win-gehalte. Wees gewaarschuwd: Dit mantra ga ik herhalen bij elke impact asset class.

WAAR?
De voorbeeldprojecten geven aan wie (indirect) waar bediend worden, in developing, emerging of developed markets. Een onderscheid dat relevant is voor alle impact asset classes en aansluit bij bestaand financial markets thinking en practice. Developed markets zijn ook impact regions omdat ook daar underserved communities zijn en de ' wat' thema's spelen.

Extra interessant is het als investees in developing countries worden bediend, of in de poorest developing countries. Vanwege ontontwikkelde investeringsmarkten, valuta risico en de nog zeldzame social entrepreneurssectoren zijn het witte raven. Waar SME investring in financial institutions en crowdfunding voor impact nu actieve marktversnellers zijn. 
 
Gebruik bijvoorbeeld ''gold, silver, bronze, lead" kleur en voor developed, emerging & poor(est) countries in combinatie met de wereldbolletjes zoals Morningstar hanteert voor duurzaamheid. NB Een nieuw initiatief de FundFinder op Sustainabilityfund biedt door selectie in een oogopslag de fondsen die Morningstart 5 wereldbolletjes geeft.

WIE?
Social impact voor bijvoorbeeld access & availability voor 'underserved communities'. Denk aan begrippen als the BofP (Base of the Pyramid), Us (Underserved), Eq (Equality), FF (Feminine Force), GLBTQ (Gay, Lesbian, Bisexual, Transgender, Queer), Kids (Children) T&Y (Teens&Youth) Ill (chronically handicapped) & Old, Vluchtelingen en Ontheemden (Refugees & Displaced people (RDP)

WAT?
Thematische impact: CC (ClimateChange), RS (Resource Scarcity incl. de Circulaire en DeelEconomie), PG (Population Growth & Ageing), MT (Megatrends), LOHAS (Lifestyles of Health and Sustainability)...

Impact Venturing Investments©: Additioneel kapitaal investeren in de betekenis van 'to start or not to start'. Kapitaal voor impactvolle, liefst disruptive change, start ups/projecten. Vanuit investeerders oogpunt bij voorkeur als lening / obligatie, evt. als converteerbare lening (die kan worden omgezet in aandelen) of participatie (aandelen).
Met hoog, want start up, risico dus hoger rendement en vanuit investeerders oogpunt bij voorkeur als lening, obligatie, evt. als converteerbare lening en dan pas participatie (aandelen).

Voor kleine beleggers hebben we het vooral over crowdfunding for impact prospects die het makkelijkst te vinden zijn op: www.crowdfundmarkt.nl. Daar kan gericht in sectoren gezocht worden, maar ook binnen bijv. industrie, dienstverlening en horeca kunnen impact pareltjes gevonden worden. 
 
Een voorbeeld: Ik denk aan investeren in organisaties zoals ENVIU: co-creation and development of social startups naar investor ready en op basis van (lean) business plan validation. 'We challenge ourselves with large societal and environmental issues. Our end goal is always to create impact for a large group of (marginalised) people and improving their livelihood. Our approach to impact in short: From issue to idea, from idea to start-up. Enviu is continuously seeking (co-)funding partners for specific projects around social and environmental issues'.

ENVIU is mede ondernemer: it has a (minority) share in almost all of it’s ventures. Enviu Participations is Enviu’s entity that looks after our start-ups with strategic advice and fundraising. Currently a number of Enviu start-ups are scaling up and seeking growth capital. Please contact Stuart de Booij (CFO) to learn more about these individual investment opportunities Meer op: Enviu.org

ENVIU is een impact accelerator. De ondernemingen die ENVIU heeft mee ontwikkeld en investor ready heeft gemaakt op basis van (lean) business plan validation) zijn investible. Kijk maar bij haar work en ventures: Chakri Originals in Gujarat, India Validation van production and distributing of a fair-trade salt brand en Cold Chain, India. Validation van improvement of a fruit and vegetable supply chain in India. Validation van het businesmodel is stap 1 nu nog investeerders :) Die Enviu met haar eigen middelen en netwerk niet (meer) allemaal voldoende gefinancierd krijgt

Ooit was ENVIU beneficiant van het St. DOEN (gefinancierd door NovaMedia en de commerciële loterijen) in het programma Nieuwe Economie. Nu heeft het ''have long-standing relationships with a number of Foundations and Family Offices that have been at the cradle of some of our world changing companies. Ofwel ENVIU is een investee van exclusive impact investors. Maar ENVIU wil wel graag more inclusive worden of in ieder geval meer en niet traditionele (impact) investeerders wil aantrekken.
Tip: Dat kan als het laagdrempelige public equity investment producten of crowdfunding proposities ontwikkelt. Zie: het 'Ideale Incusive Impact Investment Product'.

Nabrander: Medio september heeft ENVIU een kantoor in San Francisco geopend om in Silicon Valley op zoek te gaan naar talent, geld, partners en bedrijven om mee samen te werken. Ik denk niet dat venture & angel impact investeerders in Nederland niet meer te vinden zijn, ik denk dat Stef de voorlopers rol en ervaring van Enviu en andere Nederlandse impact investing partijen daar gaat uitdragen.

Nabrander2: Ook deze maand startte in een ENVIU start up in Ghana een micro pensioenfonds waarvan de Haagse People's-Pension-Holding het concept ook in andere landen wil uitrollen.

Academia: ENVIU medewerker Dominykas Stankevicius heeft net zijn Msc thesis Global Business & Sustainability (Erasmus Universiteit, M. Arts & I. de Vries) gepubliceerd. 'Attracting the most suitable impact investor to finance the social enterprise''. Slideshare/DominykasStankeviciu/impinv-matching investers

En: hoe meer waar, wie, wat's gekoppeld zijn aan investeringen in deze asset class: hoe hoger het win-win-gehalte.


Meso Finance Impact Investments©: investeren in SME's that are scaling up and seeking modest growth capital. Ofwel the Missing Middle in impact finance* of the next level voor ENVIU's co creations met een beproefd businessmodel en solide organische groeimodel, maar die wat additioneel kapitaal in de betekenis van ''to scale or not to scale' nodig hebben om die volgende stap te maken. *Te groot voor microkrediet en te klein voor traditionele banken. Met wat hoger risico, dus wat hoger rendement en vanuit investeerders oogpunt bij voorkeur als lening, obligatie, evt. als converteerbare lening of participatie (aandelen).

Voor kleine beleggers hebben we het weer over crowdfunding for impact prospects die het makkelijkst te vinden zijn op: www.Crowdfundmarkt.nl. Maar ook obligaties en beursgangen op bijv. Enternext e.d. leveren kansen. Via brokers kan makkelijk (internationaal) belegd worden tegen zeer lage kosten. Ik bouw voor impact potentials een portfolio op via DEGIRO. In de i3 cleantech nieuwsbrief staat private equity deals en mergers & acquisitions in clean tech. Dat levert vooral 'impact growth stock' leads op. *Via indirecte impact investments zie type 4 in de Visual Mapping Impact Investing op pag. 2.

Voorbeelden: Ik duik weer in de ENVIU portfolio, maar nu de ondernemingen die al invested zijn: Janta Meals, in Gurgaon India. Hygienically and healthy Indian food at very affordable prices to slum dwellers We strive to make our meals as affordable as possible so that the neediest can come eat a wholesome nutritious meal. A filling meal starts at Rs. 20, which is competitive with home cooked meals and much cheaper than other equally healthy options.

In Nederland: Discovered, Rotterdam een online marketplace where artisans from upcoming countries sell handmade goods. En Duurzaam Investeren, Amsterdam de Online marketplace for (inclusive) investment opportunities in renewable energy projects. Noot van de Blogger: Triodos bank is net participant geworden, zie IINieuws-1-maart-2016. Meer voorbeelden op: Enviu.org/work

Niet alleen ENVIU, ook impact accelerator Rockstart begeleidt start-ups in Web & Mobile en Smart Energy. Met steun van pionier chari impact investor Noaber Ventures, start het nu Rockstart Digital Health. De portfolio staat hier: Rockstart-Digital-Health-Accelerator

Rockstart Impact begeleidt start-ups in emerging regions: Rockstart/Impact. Hier staan F&F en potentiële investees: Rockstart.com/stats.

De Put Your Money Where Your Mouth is Community van impact pionier Frank van Beuningen en Margaret McGovern scout impact ventures, maar een maatje groter. De afgelopen 22 jaar brachten ze miljoenen bijeen voor 60 ondernemingen en hielpen honderden ondernemers door ze te introduceren in het pymwymic netwerk. Eerst met impact first ambitie, gevolueerd naar supporting for-profit companies creating global solutions. Want er moet winst gemaakt worden om te groeien naar wereldniveau.

Op de Dutch Incubators Network site staan allerlei accelerators zoals het BIDnetwork voor entrepreneurs uit emerging countries, het BoP Innovation Center voor Inclusive investing Bopinc.org en het Cleantechcenter (voor Oost Nederland) Link Dutchincubator.nl/incubator/lijst-business-incubators.

En: hoe meer waar-wie-wat w's gekoppeld zijn aan investeringen in deze asset class: hoe hoger het win-win-gehalte.


Impact Growth Capital Investments©: investeren in (social / environmental) impact ondernemingen die organisch maar wel exponentieel kunnen opschalen en daarvoor gefaseerd flink groeikapitaal nodig hebben. Dus de klassieke regionale uitrol variant, het vermarkten van een ge-upgrade product, goedkopere B (C,D) kwaliteit varianten of varianten aangepast aan nieuwe doelgroepen. 
 
Het kapitaal is nauwelijks additioneel, meer voorfinanciering van de productie en marketing en met minder risico en dus met lager rendement omdat het bedrijf de (impact) groei-investering aandurft.

Vanuit investeerders oogpunt bij voorkeur als lening, obligatie, evt. als converteerbare lening of participatie (aandelen). Evt. naast directe voorfinanciering van productie met afname voordelen waarbij de supplychain (mn distributiekanalen) en bestaande consumenten bevoordeeld worden. Solartech social enterprise Waka-waka financierde haar productie via crowdfunding maar haalde later ook weer aandelen op.

Voor kleine beleggers hebben we het vooral over crowdfunding for impact prospects die het makkelijkst te vinden zijn op: www.crowdfundmarkt.nl. Weer leveren obligaties en beursgangen via Enternext e.d. kansen. Via brokers kan makkelijk (internationaal) belegd worden tegen zeer lage kosten. Ik bouw voor impact potentials een portfolio op via DEGIRO.

Groene obligaties vallen in deze impact investment class. Het is goedkoop kapitaal voor opschaling (en vervanging / innovatie). Vergeet niet dat er veel meer standaarden zijn / worden ontwikkeld dan alleen voor energie:
Sector specific standards for solar, wind, low carbon buildings, geothermal and low carbon transport are fully functioning. 
Standards for waterbioenergy and agriculture & forestry are awaiting board approval having undergone public consultation.  

Helaas zijn de meeste groene obligaties exclusive, dioior de hoge nominale prijs. Alleen Triodos Bank biedt met haar Multi Impact Fund dat voor 30% uit groene obligaties aan, de mogelijkheid in groene obligaties te investeren.

Voorbeeld: Unilever's Sustainability bond voor de financiering van haar Sustainable Living Plan, het vlaggeschip van haar duurzaamheidsstrategie. Een plan met de focus op efficiënt energie & watermanagement, gericht op specifieke locaties: a laundry liquid detergent factory in Johannesburg, South Africa; a laundry powder facility in Sichuan, China; a Home and Personal Care factory in Selcuklu-Konya, Turkey; an ice cream factory in Johannesburg, South Africa; the expansion of a spreads factory in Kansas, US; and the ‘Lean & Green Freezer’ cabinets project in Turkey, Russia and the US. Meer: Climatebonds.net/Unilever 4-yr-250mUK£ 2%-sustainability-bond

Ik financier liever GE's Ecomagination of Healthymagination programma's dan mijn huidige indirecte impact investering* in GE. En ik wachtte geduldig de splitsing van de Duitse fossiele & kern energiebedrijf E.ON af. Het is nu gesplitst in een schone, hernieuwbare energietak E.ON en 'traditionele' tak (Uniper) af. Boerse-Frankfurt/E.ON *5-types-impact-investing

En: hoe meer waar-wie-wat w's gekoppeld zijn aan investeringen in deze asset class: hoe hoger het win-win-gehalte.


Impact Finance Investments©: investeren in (social / environmental) impact corporations die door het zelf aanbieden van aantrekkelijke financiering de afzet van hun product of dienst kunnen opschalen. Denk aan Community Development Finance waarvoor de VS CDFInstitutions heeft gereguleerd waarvan er bijna 1000 zijn (en 70 in het VK). De 30 grootste (CFFI Fund met overheidsgarantie) hebben al 30miljard US$ geïnvesteerd in o.a. Huisvesting, werkgelegenheid en ondernemingen). 
 
Het kan ook directer: een product is geïntroduceerd, de ''early adaptors'' zijn ingestapt en evt. B C D varianten kunnen versneld afgezet mits ze aantrekkelijk gefinancierd worden aangeboden. Het kapitaal is minder additioneel, minder risicovol en geeft wat lager rendement. Puur gericht op verkoop/marketing dus uit investeerders oogpunt bij voorkeur als lening, obligatie. Mijn inziens alleen als converteerbare lening of participatie (aandelen) als de onderneming een capital tak heeft (opgezet). 
 
Voor kleine beleggers hebben we het weer over crowdfunding for impact prospects die het makkelijkst te vinden zijn op: www.Crowdfundmarkt.nl. Maar ook obligaties en beursgangen leveren kansen. Via brokers kan makkelijk (internationaal) belegd worden tegen zeer lage kosten. Ik bouw voor impact potentials een portfolio op via DEGIRO, maar ik heb nog geen fin tech bron gevonden voor informatie over private equity deals, mergers & acuisitions.

VOORBEELDEN
De 1e groene obligatie van Toyota van 1,7miljard US$ voor de financiering, het stimuleren van de verkoop, van hun hybride, plug-in Toyota en Lexus auto's. Meer in: IINieuws-1-april14.

Ook de financiering van duurzaam vastgoed, een kernactiviteit van ABNAMRO en recent gefinancierd via groene obligaties van 500miljard Euro. Zoals genoemd gebruikt ABNAMRO de GRESB, duurzaam vastgoed management index van de Universiteit Maastricht. ''Met de (2e) groene obligatie financiert ABN AMRO hypotheken van recent gebouwde zeer energiezuinige woningen, leningen voor zonnepanelen en/of energieverbeteringsmaatregelen op bestaande woningen en duurzaam ontwikkeld commercieel vastgoed. Bij deze tweede obligatie zijn als nieuwe assets energie-efficiënte renovaties en transformaties op bestaand commercieel vastgoed toegevoegd'.

Helaas zijn beide voorbeelden beide exclusive impact investments omdat beiden groene obligaties zijn met nominaal 100.000US$/Euro.

Het Triodos Bank-de NSGK Borgstellingsfonds met een garantie van de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind is een 'Zorgkredietfonds' voor ondernemers in de zorg. De borg van NSGK bedraagt 500.000 euro. Op basis daarvan verstrekt Triodos voor 2 miljoen euro aan kredieten.
De Charity Bond van 20miljoen UK£ genoteerd aan de LSE ORB voor CAF Venturesome, de chari bank van het VK met 3miljard UK£ onder beheer. Meer in: IINieuws-15april2016 En Londonstockexchange/CAF2026-infobooklet (pdf, 13 pag.)

Portfolio cases: Ik heb geïnvesteerd in de opschaling van mesofinance Crowdfunding for Impact platform Lendahand.
Via Lendahand was ik al crowdfunder van micro/mesokrediet voor kleine ondernemers in ontwikkelingslanden. De propositie is door het vergroten van hun onderneming werkgelegenheid creëren. Ik kies vrouwelijke onderneemsters actief in basisbehoeften sectoren. NB Lendahand heeft net haar AFM goedkeuring gekregen.
Ook investeerde ik via Symbid (aandelen, tegenwoordig ook leningen, AFM ontheffing en zelfs beursgenoteerd in de VS. Bloomberg quote/SBID:US OTC). Symbid financiert alle ondernemers, niet alleen ondernemers die impact nastreven. Ik heb er geïnvesteerd in Wakawaka (Maurits Groen et al groene energie / green tech) en beeBox (zelfkook maaltijd boxen van de boer waarin ook het ABNAMRO Social Impact Fund investeert). Net stapte ik in Dutch Cheese & More dat 150.000E wilde ophalen en nu op 220.000 Euro (147% overschrijving) staat en de inschrijving met een week verlengd heeft. Symbid/Dutch Cheese & More Hollands-glorie-in-China

Alternatieven en stapelfinanciering
De opschalingsfinanciering van Lendahand was een paar ton, en het logisch dat het funding zocht bij een concullega crowdfundingplatform dat participaties aanbiedt en tegenwoordig ook leningen: the Funding Network. Een paar ton is een bedrag waarvoor ondernemingen nog niet bij NPEX, de Nederlandse MKB beurs terecht kunnen. Pas vanaf 500.000e tot 10 a 50miljoen Euro. Het biedt aandelen of (achtergestelde) obligaties notering aan. NPEX is net als Euronext een commercieel bedrijf met aandeelhouders. De grootste minderheidsaandeelhouder is INKEF Capital, opgericht door Stichting Pensioenfonds ABP (ABP), het grootste pensioenfonds in Nederland. Het Ministerie van Economische Zaken heeft ter ondersteuning NPEX een lening verstrekt met maatwerk AFM vergunning)

Een maatje groter is Enternext, de internationale MKB beurs van Euronext (including the UK) . Het richt zich op beursgenoteerde en niet-genoteerde middelgrote en kleine ondernemingen met een marktkapitalisatie van minder dan 1miljard Euro. EnterNext biedt bedrijven extra gerichte ondersteuning, begeleiding en service. Ook worden er specifieke financieringsinstrumenten voor deze doelgroep ontwikkeld, zoals bijv. bedrijfsobligaties. Enternext.biz/Nederland Gewone notering en ISIN code.

En wie weet wat ''fintech'' ons gaat brengen.....
''Financiële technologie of fintech zal niet zo ontwrichtend zijn dat banken hun beste tijd hebben gehad. Maar de financiële sector zal door fintech wel significant veranderen en er over tien jaar heel anders uitzien dan nu,” onderstreept Robeco-tweetal (Lemmens en van Oerle). Maar 'voor hun beleggingsfonds Robeco New World Financial Equities vertalen Lemmens en van Oerle de digitaliseringstrend in de financiële sector naar beleggings-mogelijkheden. Digitale dienstverlening verandert in snel tempo de financiële sector. Denk aan betalen, geld lenen, geautomatiseerd financieel advies (robotadvies), investeerders zoeken (crowdfunding) en beleggen via internet en apps op de mobiele telefoon of tablet. Slimbeleggen.com/robeco-fintech-is-gevecht-om-controle-klant
 
Het gaat nu dus om marktaandeel veroveren, laten we hopen dat de impact geoptimaliseerd wordt en niet zoals het Child Impact Fund een marketing trucje is om multinationals fondsen te verkopen zoals Pepsi, Shell en Bombardier.

En: hoe meer waar-wie-wat w's gekoppeld zijn aan investeringen in deze asset class: hoe hoger het win-win-gehalte.

Impact Property Investments© investeren in (social / environmental) impact vastgoed dat door haar onderpand een aantrekkelijke veilige investering kan bieden. Zoals de al eerder genoemde financiering van de ABNBAMNRO groene obligatie voor duurzaam vastgoed. Denk hierbij ook aan de vastgoed tak (huisvesting en bedrijfsgebouwen) van de in de VS zeer succesvolle Community Development Finance. En soms win-win-win investering en omdat de bouw of renovatie van sociale woningen door bijzondere doelgroepen wordt uitgevoerd die daardoor re-integreren, vaardigheden krijgen, bijdragen aan de gemeenschap en hun eigen huisvesting realiseren.

Voor kleine beleggers crowdfunding for impact prospects die te vinden zijn op: www.Crowdfundmarkt.nl. (vastgoed en bouw), obligaties en beursgangen. Via brokers kan makkelijk (internationaal) belegd worden tegen zeer lage kosten.

De Social Housing Charity Bonds aan de London Stock Exchange, ORB zijn een goed voorbeeld, de ruim 60miljoen opgehaalde UK£ sinds 2011 is voor minstens tweederde voor vastgoed. Zo haalde Hightown Praetorian voor social housing ''to support some of the most vulnerable members of society' in april 2015 27miljoen UK£ op (in 17 dagen). Meer op: Hightown-bond en LSE/XS1200788369. Voor het uitgeven van Charity bonds is Retail Charity Bonds PLC (RCB) opgezet door Allia Lmt dat eerst private equity charity bonds ontwikkelde. Daarbij werd bijvoorbeeld rente gedoneerd en/of fiscaal afgetrokken (zoals Rabobank doet voor de kinderoncologie afdeling van het Maxima Medisch Centrum: PrinsesMaximaCentrum/obligatie. Met RCB PLC het volume van retail charity bonds opschalen en de fondsenwerving versnellen. In 2014 haalde het in twee weken 11miljoen UK£ op voor Golden Lane Social Housing (GLH beschrijving) voor mensen die ondersteund worden door Mencap (LSE/XS1066485902GB)

De financiering van Zorgvastgoed is een mogelijke sector, SyntrusAchmea schreef er in 2014 een whitepaper over: Achmeavastgoed/Whitepaper Zorg (pdf, 20 pag.) De Rabobank is actief richting institutionele investeerders: FD/Rabobank-trekt-beleggers-over-de-streep-voor-zorgvastgoed. De trend is om zorgvastgoed letterlijk te verkleinen, dus dat biedt vast ook kansen voor inclusive impact investing.

Maatschappelijk vastgoed zoals Ethical Property dat in het Australië, het VK en Frankrijk exploiteert is nog niet van de grond gekomen. Maar volgend jaar start men in België. Ethical Property Europe is een unieke vorm van ethisch investeren. We kopen panden en maken er centra van waar allerlei organisaties uit het maatschappelijk middenveld samenkomen onder één dak, zodat ze ideeën en vaardigheden kunnen uitwisselen. Deze Mundo-centra worden zo kernen van maatschappelijke verandering. De investeerders van Ethical Property zijn ook de huurders en medewerkers van maatschappelijke organisaties naast traditionele business angels en social investors zoals Triodos Bank UK: Triodos.co.uk/EthicalPropertyCompany. Geïnteresseerde investeerders kunnen zich aanmelden via de site.Ethical Property heeft ook geworven via Ethex het social investment platform in het VK: Ethex.org.uk/EthicalProperty en is genoteerd aan de Social Stock Exchange waar het haar impact opschaling ambities publiceert: Socialstockexchange/Ethical-property-company 

Voor kleine beleggers liggen mogelijkheden door in crowdfunding for impact prospects te investeren. Vergelijksite Crowdfundmarkt.nl heeft sectoren vastgoed en bouw. Daar staat nu dat de van der Vorm* Vastgoed tak met Crowdestate.nl geld zoekt voor een zorg & welzijn project: Zorg-en-welzijn-de-schans en voor sport Talentencentrum-zuidwest-nederland/ *Ook interessant: hun stichting voor Rdam: deVerreBergen

En: hoe meer waar-wie-wat w's gekoppeld zijn aan investeringen in deze asset class: hoe hoger het win-win-gehalte.


Impact Katalyst Investing© investeren in (social / environmental) impact ondernemingen zoals clean en green tech, ICT, smart data internet of things , Robotics & 3D printing voor mensen etc.

Voor kleine beleggers hebben we het weer over crowdfunding for impact prospects die het makkelijkst te vinden zijn op: www.Crowdfundmarkt.nl. Omdat het nieuwe activiteiten zijn, zijn het vaak nieuwe bedrijven en soms nieuwe activiteiten van bestaande bedrijven of grootschalig gefinancierde als uber airbnb en bol.com. Maar investees van de Europese InvesteringsBank zoals Ultimaker zijn bedrijven die ik ga volgen: FD/Nederlandse-pionier-in-3d-printing.
(Want) Obligaties en beursgangen via Enternext e.d. leveren kansen. Via brokers kan makkelijk (internationaal) belegd worden tegen zeer lage kosten. Ik bouw voor impact potentials een portfolio op via DEGIRO, maar ik heb nog geen fin tech bron gevonden voor informatie over private equity deals, mergers & acuisitions.

Een bijzondere categorie is ook impact grid financing wanneer hernieuwbare energie bronnen moeten worden aangesloten op bestaande aanvoersystemen. Er zijn meer logistic grids en pipeline botttlenecks te bedenken die nodig zijn om disruptive change innovaties effectief aan te sluiten of op de markt te brengen. Zo investeerde Fred Matser en zijn Flow Fund 2,5miljoen euro in FastNed oplaadpunten langs de snelweg voor eleckrische auto's. FacebookImpInvCase

Voorbeeld: de 24000+ bedrijven in Cleantech, een funding Innovation Network that Drives Sustainability door green en clean tech, sustainability & innovation financiering. Ook een interessante bron van informatie voor Corporate Impact Venturing* in bedrijven die impact entreprises financieren of overnemen* en weer Indirect Impact Investments of Impact Growth Stock. *Zie Dr Maximillian Martin in ImpactInvestingNieuws-15-april-2013

Win win voorbeeld: Ethical IT een samenwerking van de Ethical Property Company and JADe committed to delivering high quality, cost effective and sustainable IT and Telephony solutions to charities, social enterprises, community groups and voluntary organisations.

En: hoe meer waar-wie-wat w's gekoppeld zijn aan investeringen in deze asset class: hoe hoger het win-win-gehalte.


Uiteraard is het impact classes model ook te gebruiken voor sectoren dus....

Impact Basis Needs Investments© impact investeringen in Basisbehoeften sectoren zoals inclusive finance, voedsel & landbouw, schoon zoet water, gezondheidszorg, (beroeps)onderwijs, hernieuwbare energie, biodiversiteit, cultuur en welzijn...

Voorbeeld: Een al lang bestaand welzijn-cultuur voorbeeld is het TriodosBank CultuurFonds dat belegt in culturele projecten die de ontwikkeling en het behoud van kunst en cultuur bevorderen. Met uw belegging financiert u culturele projecten, bijvoorbeeld: Musea, Theaters, Kunstenaars en Overige culturele projecten. Dit beleggingsfonds verstrekt onder andere leningen op basis van garanties, hypotheken op onroerende goederen en overige zekerheden. Daarnaast kan het fonds leningen zonder onderpand verstrekken. NB 20% vastgoed investeringen en 60% leningen aan Gemeenten. Meer op: Triodos/cultuurfonds/over-dit-fonds.

Triodos en de NSGK de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind hebben sinds 2011 een Borgstellingsfonds, een 'Zorgkredietfonds' voor ondernemers in de zorg. De borg van NSGK bedraagt 500.000 euro. Op basis daarvan verstrekt Triodos voor 2 miljoen euro aan kredieten. IINieuwsSept2011

Ik voeg uit het artikel van Clark & Thornley's op de volgende bladzijde de IRIS impact objectives toe ter inspirati van deIRIS website van the Global Impact Investing Network: IRIS.thegiin.org

APPENDIX 1

SOCIAL OBJECTIVES
•  Access to clean water and sanitation
•  Access to education
•  Access to energy
•  Access to financial services
•  Access to information
•  Affordable housing
•  Agricultural productivity
•  Capacity building
•  Community development
•  Conflict resolution
•  Disease-specific prevention and mitigation
•  Employment generation
•  Equality and empowerment
•  Food security
•  Generate funds for charitable giving
•  Health improvement
•  Human rights protection or expansion
•  Income/productivity growth

ENVIRONMENT OBJECTIVES
•  Biodiversity conservation
•  Energy and fuel efficiency
•  Natural resources conservation
•  Pollution prevention & waste management
•  Sustainable energy
•  Sustainable land use
•  Water resources management


APPENDIX 2

Impact Investing Products in de VS

Tot slot de geactualiseerde matrix van Rockpa Philanthropy Advisors uit 2009. Een van de auteurs leidt nu Sonen Capital dat leidend is in portfolio ontwikkeling en impact rapportage van private en public equity en recent de Sustaianble Development Goals integreerde. SonenCapital/Tthought-leadership/. Arabella Advisors vulde de matrix in met voorbeelden van beleggingsproducten. Arabella, Exponent Philanthropy 'helps you plan for philanthropic giving rategically, identify tactics, assess organizations and measure your impact'. Het publiceerde met Mission Investors Exchange in 2015 'Essentials of Impact Investing: A guide for small-staffed foundations' met allerlei cases van impact, programma related & mission investments. Zie IINieuws-15februari16 en IINieuws-1maart16


Vragen, suggesties en opmerkingen zijn welkom:

Twitter: @Alcanne
You Tube: YouTube/Alcanne
Public Speaking Flyer:


Geen opmerkingen:

Een reactie posten