16 juni 2018

Impact Investing Mythes, Feiten DrogredenenMythes, Feiten & Drogredenen

Als Impact Investing zoveel voordelen heeft, positieve impact voor mens, milieu & winst oplevert, waarom doet dan niet iedereen het allang?

Het is nieuw, het is anders en behalve naar financiële opbrengst wordt ook naar impact, opbrengst voor mens en milieu gekeken en die som is nog niet altijd even makkelijk te maken. Soms kan meer geld verdiend worden door impact te negeren omdat de samenleving, mensen ver weg of het milieu de rekening betalen.

En er ontstaan verkeerde beelden en halve waarheden die als drempels gaan werken.MYTHE 1: Economische groei voorziet -uiteindelijk- in de (basis)behoeften van iedereen. Groei, winst → banen → inkomen → basisbehoeften en door belasting (betaling) sociale voorzieningen.

FEIT: Investeringen hebben impact, positieve & negatieve.
Door falen van de markt, verschillen in ontwikkelingsfasen en plaatsen wordt het rendement: de winst, economische groei, 
positieve en negatieve impact niet gelijkmatig verdeeld.MYTHE 2: Impact Investeren zal nooit opschalen, groot worden, omdat het alleen in private equity & door institutionele investeerders wordt gedaan.

FEIT: Impact Investeren kan in alle asset klassen: cash; spaargeld; leningen: obligaties, omzetbare -converteerbare- leningen : van lening naar aandeel of certificaat; aandelen (in fondsen), obligatiefondsen; mixfondsen : aandelen & obligaties; duurdere soms exclusieve Notes; goedkope producten als ETFs, indextrackers, roboadviseurs thema fondsen, vastgoed (fondsen); private equity : niet beursgenoteerde leningen, al of niet in fondsen; crowdfunding voor impact (liefst met AFM vergunning / toezicht) …

Drogreden: De MYTHE is ontstaan doordat Impact Investing als marketing term is bedacht door en voor grote private equity investeerders. Maar nu wordt het gewoner met beursgenoteerde beleggingsproducten & door crowdfunding.MYTHE 3: Impact Investeren zal nooit groot worden, opschalen omdat het durfkapitaal is, Venture Capital : het investeert hoog risico start- & groei kapitaal.

FEIT: 3: Het ontwikkelen van nieuwe markten ('sterren') vraagt visie, een strategie, risicobereidheid, geduld & flexibiliteit. Daarom onderscheiden we ook impact 'opschaling' investeringen, vooral leningen, en Catalytic Impact Investing dat nieuwe markten bouwt.

Drogreden: Impact Investing is veel groter dan de hoog risico opstart, venture, investeringen. Het belegt bijvoorbeeld in vastgoed voor sociale huisvesting, geeft vooral leningen en bepaalt de te betalen rente aan de hand van risico en de beoogde impact.MYTHE 4: Impact eerst, het belangrijker vinden dan rendement, met laag of lager dan de markt, dat wil zeggen risico, conform rendement is een dominante strategie.

FEIT: De impact belangrijker vinden dan het risico/rendement is eigenlijk gedeeltelijke filantropie. De meeste impact investeerders streven naar evenwicht in impact en -risico- gerelateerd rendement. En/of ze denken dat op de langere duur impact investeringen het beter zullen doen, bijvoorbeeld in duurzame bedrijven, hernieuwbare energie en groene technologie.

Drogreden: De term Investeren met Impact is bedacht door filantropen, goede doelen, ontwikkelingsbanken en overheden, maar dat betekent niet dat ze geld wilen verliezen, ze willen juist rendement om de impact op te schalen.MYTHE 5: Impact investeren is alleen voor miljardairs, High Net Worth Individuals, goede doelen en institutionele impact ambitieuze investeerders die grote deals doen, met hoge instapbedragen en hoge kosten. Het is niet toegankelijk & onbetaalbaar voor de rest van de wereld. (Oh ironie)

FEIT: De markt voor 'exclusief impact investeren' groeit hard. De investeringen van grote, 10miljoen US$+, investeerders groeide in 2017 naar 228miljard US$, een verdubbeling van 2016. (theGIIN) Exclusieve impact investeringen beginnen soms pas bij 100.000 Euro of US$ en wel meer en zijn op maat gemaakte beleggingsproducten. Exclusief impact investeren is de top van waaruit 'trickle down', doorsijpel economische groei ontstaat en producten wel toegankelijk en betaalbaar worden. Dat gebeurt ook al bij impact investing: stukjes Groene Obligaties, 'nominaal' 100.000 euro, zijn te koop voor > 50 euro.

Drogreden: Omdat er veel aandacht is voor exclusief impact investeren door bekende miljardairs, (hun) goede doelen en grote (investerings)banken lijkt het soms alsof impact investing alleen door zeer vermogenden wordt gedaan.MYTHE 6: Investeren met Impact zal nooit groot worden omdat er te weinig verdiend kan worden aan arme mensen en basisbehoeften.

FEIT: Investeren met Impact is incusief²,
het kan al vanaf een paar euro, zonder kosten, bijv. als je geld leent aan de armste mensen, Base of the Pyramid en kleine ondernemers.
Economische ontwikkeling ontstaat ook onderaan, doordat mensen zich organiseren, van elkaar leren, samen werken en geld lenen. En door nieuwe online 'fintech' technologie waardoor geld lenen, sparen of beleggen goedkoop wordt en voor iedereen bereikbaar op mobiele telefoons etc.

Drogreden: Arme consumenten en kleine investeerders, en daar zijn er veel van, kunnen grote markten bouwen als ze zich organiseren. Oikocredit groeide door de honderden kleine en grote kerken die geld inlegden en hun kerkgangers. Microkredit groeit door de miljoenen mensen die goedkoop een klein bedrag lenen bij een microkredietbank tot een markt met 116miljard US$ vermogen, net als investeren in vrouwen, die zijn ook populair bij microkredietbanken omdat ze goed terug betalen en het in hun gezin investeren, huis, onderwijs, zorg etc. Community Development Finance in arme, lokale gebieden in de VS, is een markt van 122miljard US$. Inclusive finance verbreedt het aanbod.MYTHE 7: 'minder schade doen, negatieve impact verminderen door het uitsluiten van schadelijk producten, minder investeren door ESG risico integratie is 'Doing good'.

FEIT: Investeren met Impact is meer dan het rebranden van Ethische, Duurzame, Verantwoordelijke, ESG & Thematische (bv. Water) investeringen. Het meet de impact 'opbrengsten' per Euro en maakt onder-scheid tussen BREDE (minder negatieve impact voor veel mensen) & DIEPE Impact: de positieve impact voor speciale doelgroepen, regio's, markten en de kosten/besparingen.

Drogreden: Minder negatieve impact is niet hetzelfde als positieve impact. Bijvoorbeeld minder CO² uitstoot is geen directe positieve impact, dat is hernieuwbare energie die geen CO² uitstoot EN geen andere negatieve impact heeft in het productieproces of bij kernenergie het kernafval. Kijk naar Waar: de armsten, opkomende markten, achtergebleven gebieden... Wie: mensen die minder toegang hebben tot basisbehoeften en kansen :vrouwen, jongeren & kinderen, ouderen, chronisch zieken & gehandicapten, minderheden, LGBTQ etc. Wat: toegang tot financiering, huisvesting, onderwijs, gezondheidszorg, maar ook wereldwijde thema's zoals vergrijzing, sociale bewegingen, bevolkingsgroei, klimaatverandering, de circulaire economie, duurzaam produceren en consumeren.... En altijd wat kost de impact?MYTHE 8: Er valt niets te verdienen aan basis-behoeften zoals huisvesting, landbouw, schoon water, afvalverwerking, onderwijs & zorg, etc. want de producten zijn te goedkoop en overheden maken te veel, dure regels.

FEIT: Investeren met impact focust op basisbehoeften en de groei-potentie. Het heeft lager rendement maar ook lagere volatiliteit, koersgevoeligheid. Microkredietfondsen deden het beter tijdens de financiële crisis. Door het vrij geven, liberalisering van aanbieden van onderwijs, zorg, huisvesting, opwekken van duurzame energie etc kunnen markten groeien, betere kwaliteit bieden en lagere prijzen vragen.

Drogreden: De mythe negeert de toegevoegde waarde van specialisatie, en gevolgen en kansen van 'mega' trends zoals bevolkingsgroei, verstedelijking, technologische ontwikkeling maar ook no nonsense productie & distributie waardoor goedkoop massaal geproduceerd kan worden. En van Frugal, zuinige innovatie & exponentiële growth.MYTHE 9: Technologische innovatie lijdt tot complexe, dure producten & diensten voor minder klanten in krimpende markten. Zoals steeds duurdere medicijnen, telefoons & laptops.

FEIT: Investeren met Impact is gericht op technologische innovatie en kapitaal- intensieve kennis. Maar jonge mensen en hoger opgeleiden willen positieve impact hebben, die laten groeien en kennis delen.

Drogreden: Door technologie ligt de wereld binnen handbereik met betaalbare toegang tot informatie, producten en diensten. Mensen vinden aan de lopende band betere, goedkopere producten en diensten uit die online kunnen worden gevonden en 'als massa product' kunnen worden aangeboden. Vernieuwende businessmodellen met impact voor People & Planet zijn doorslaggevend voor bedrijven om te kunnen groeien door betaalbaarheid en verkrijgbaarheid.MYTHE 10: het meten van impact van investeren is te complex, vaag en normatief. Waarom is investeren in 'vrouwen' beter dan in mannen? ESG data is gemaakt voor grote investeerders, wordt alleen gedaan door multinationals, is te kwantitatief en kijkt te weinig naar kwaliteit & synergie. Het is vooral public relations & impact 'washing'.

FEIT: Wat wordt gemeten wordt gemanaged. Stel goede vragen, verzamel de juiste data, gebruik de beste algoritmes & veel gebruikte metrics om te kunnen vergelijken.

Onderzoekers kijken welke duurzame praktijken de meeste resultaten hebben voor bedrijven en hun winstgevendheid (GISR).

Speciale impact meting systemen, voor specifieke doelen en doel-groepen (DIEPE impact) worden al geïntegreerd met bijv. het veel gebruikte GRI Global Reporting Initiative data en ESG systemen.

Drogreden: Het meten van input, output, outcome, resultaat is de basis voor impactmeting. Die kijkt ook naar wat er gebeurd zou zijn als er niets was gedaan (om een probleem op te lossen). Marktonderzoeken moeten ook naar impact kijken en impact investeringen moeten ook goed, goedkoop, gezond verstand lean & mean marktonderzoek doen om efficiënt te kunnen investeren.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten