1 april 2016

Impact Investing Nieuws 1 April 2016

 
Deze keer: het ideale inclusieve impact investing product 

Prettiger lezen? op Slideshare.net/alcanne/IINieuws-1-april-2016

Vlog over het ideale impact investing product in het NederlandsYouTube (18m)In English: inclusive-impact-investment-products, als LinkedIn Pulse ot the Vlog: YouTube (8m)


Vlogs waarin ik de inhoud van dit hele blog toelicht staat op: YouTube (15m)
A vlog describing the content of this blog is posted on: YouTube (14m)

VERDER: Het onderzoek van IBSAmsterdam naar het rendement van ondergewaardeerde duurzame aandelen. Goed :) Nu graag nog een onderzoek naar ondergewaardeerde aandelen in impact sectoren (de indices zijn veelbelovend zie IINieuws-1okt15) en Megatrends. 

Verder veel korte nieuwsberichten omdat ik erg achterliep door het Jaaroverzicht 2015, impact-investing-in-2016 en 3 extra blogs*, de Paasvakantie en als je sneller internet wil krijg je eerst geen internet:( 

TopTweets 
@alcanne Mar 16 Chari adviseur @IBSAmsterdam positief over (Value based) duurzaam beleggen & Impact (1st?) Investing pdf 40 pag. goo.gl/W1D19S Views 233 Actions 12 respons 5.2%
&
@alcanne Mar 23 @IBSAmsterdam @HansBetlem Mooi rendement van 40 ondergewaardeerde duurzame aandelen goo.gl/W1D19S #sustinv pic.twitter.com/HfYb0HhkzA Views 219 Actions 18 Respons 8,2%

Quote: Fran Seegul, ImpInv heavyweight in Conscious Magazine: The status quo of how capital is currently deployed can no longer support this changing world. Philanthropy and government aid are insufficient to solve the world’s most intractable social and environmental issues. There is mistrust of the capital markets, with their myopic focus on quarterly returns rather than long- term value creation. Impact investing represents a paradigm shift, allocating capital for measurable social and environmental impact as well as financial returns. It focuses on maximizing stakeholder value rather than concentrating exclusively on shareholder value. In Impact-investing-what-will-it-take-to-get-to-scale? )

Very outspoken quote: Ben Goldsmith, (35t). “As those old irresponsible investors die off and young, more responsible, more environmentally-conscious investors become those that are writing the cheques, I think we’ll see it becoming harder and harder for the world’s bad guys to get access to capital.” In Millennials Ondernemers Marketing

Inclusive Impact Investment products
In januari schreef Brian Trelstad, partner in de VS van bij de Britse 'top' sociaal / impact investor Bridges Ventures* in Harvards Business Review: Making-sense-of-the-many-kinds-of-impact-investing. Hij beschrijft de 5 P's van Impact en het belang van Impact betrouwbaarheid. Ofwel het tweelingzusje van fiduciair beheer. Trelstad riep investeerders op om te kiezen wat voor soort impact ze willen hebben, hoe diep of breed hun beoogde impact is en het (impact) risico dat ze willen lopen. En om niet alleen hun huidige portfolio te analyseren op impact, een percentage te alloceren voor impact investing of nog even af te wachten terwijl de markt zich ontwikkelt. Trelstad stelt 5 impact P's voor: Plaats, Planeet, Proces, Product en Paradigma.

Plaats: letterlijk de fysieke locatie, een arm land, arme/achterblijvende wijk etc. Trelstad Bridges Ventures UK investeert in de 15% arme regio's van het VK. Proces: Investeringen selecteren op basis van de business practices zoals 'fair trade', de handelsketen of duurzamere productie of buy-one-give-one (away) modellen. Blogger: zoals Waka-waka doet vanuit Nederland voor mensen in ontwikkelingslanden die geen toegang hebben tot elektriciteit.
Planeet: Investeringen met duidelijke, meetbare milieu impact zoals bescherming of herstel of CO² reductie door nieuwe energie efficiënte producten. Blogger: of waterbesparing en kwaliteit zoals het ASNBank Milieu&Waterfonds
Product: Investeringen in producten of diensten met positieve sociale impact zoals financiële inclusie, onderwijs, gezondheidszorg in ontwikkelde en ontwikkelingslanden. Blogger: zoals Achmea's investeringen in micro verzekerimngen van Leapfrog. IINieuws-15sept2011.
Paradigma: Investeringen die een systeemverbetering willen bereiken bijvoorbeeld kwalitatieve verbetering van voedsel of kwantitatief bereik en toegang tot en betaalbaarheid van medicijnen.

Trelstad noemt ook nog keuzes voor impact intensiteit en immediacy van de impact door mij vertaald in kwantiteit en kwaliteit. Te verfijnen door de diepte, breedte en tijdsperspectief toe te voegen. 

Ik vind het simpele 5 P's systeem geweldig, zoiets was er ook nog niet. Ze zijn helder en te combineren tot win-win-win-win-win-win strategieen en proposities. Ik heb na de publicatie in de HBR nagedacht over het ideale inclusive impact investment product op basis van mijn ervaringen en het huidig aanbod in de markt. Mijn voorstel is: PRIPC voor impact investment producten om de markt inclusiever te maken en te versnellen. Jammer genoeg is er geen cool woord te maken van deze letters, maar de overlap met de PRI, the Principles for Responsible Investment (UN) is een bonus.  

Ik poneer als karakteristieken voor Inclusive Impact Investment producten: Public, Return, Impact, Price en Catalyst.


PUBLIC: toegankelijk zoals public equity of gereguleerde crowdfunding voor impact. (AFM) Het eerste geeft waarde transparantie, verschillende liquiditeit niveaus en spreidingskansen. De tweede beschermt de belangen van kleine beleggers door de (aangescherpte) regelgeving voor crowdfundingplatforms. Het breekt het investeringsuniversum open dat vooral gericht is op institutionele, vermogende investeerders*. 
 
Gereguleerde crowdfunding voor impact is een interessante groeimarkt. Zoals bijvoorbeeld de hernieuwbare energie projecten die worden aangeboden op crowdfundingplatform duurzaaminvesteren. Triodos Bank participeert sinds kort in dit platform als onderdeel van hun strategie impact investing inclusiever te maken. 
*Niet dat het geen goed nieuws is dat de Nederlandse Ontwikkelingsbank FMO een fonds gaat oprichten zodat ook vermogende particulieren kunnen investeren in haar werk.
RETURN, rendement zou alleen risico gerelateerd moeten zijn. Te vaak worden extra kosten genoemd voor impact investing zoals voor exclusie*, verantwoord of duurzaam investeren op basis van ESG-screening. *van Alcohol, Gambling, Tobacco, Adult Entertainment &Firearms.

Ook due diligence en impact meting & rapportage worden geopperd als kosten factoren. Waarschijnlijk is dit de impact variant van de eindeloze discussie over de kosten en het rendement van duurzaam beleggen.

Alsof het er niet toe doet hoe je je geld verdient:

Impact investing is geëvolueerd naar balancing impact & return. Return, rendement is afhankelijk van het risico van een investering en weer gerelateerd aan de ontwikkelingsfase van een onderneming, de regio zoals emerging markets en aan sectoren. Slechts enkele uitzonderlijke impact first investeerders, zoals ontwikkelingsbanken, goede doelen en filantropen kiezen soms voor hoger risico tegen lagere rendement. Maar hun missie is om impact te hebben en door een investering in een project, regio, sector of de impact investment markt zelf te stimuleren. Zie theGIIN/CatalyticFirstLossCapital (pdf, 36 pag. 2013). 

Impact investeerders die hun investeringsportfolio willen opschalen kiezen voor gebalanceerde impact & return of zelfs finance first om hun kapitaal te laten groeien en in een revolverend fonds te stoppen als ze niet voor een 100% impact portfolio gaan. 

IMPACT: moet wel worden gemeten, liefst in standaard data & systemen zodat het gerapporteerd, gebenchmarked & gerate kan worden. Rating geeft investeerders impact value for money en kan kapitaal sturen naar de meeste effectieve impact investeringen.

Een product met een INCENTIVE voor de (beoogde) impact is absoluut ideaal. Het is een kenmerk van Social Impact Bonds of Pay-for-Success bonds. Een Britse uitvinding die wereldwijd wordt ingevoerd waardoor particulier kapitaal (voor) wordt gefinancierd in de sociale sector en ontwikkeling. Terugbetaling van de investeerders gebeurt alleen als de beoogde impact is bereikt en met een bonus voor extra impact. Terugbetaling komt uit publieke gelden van de (landelijke) overheid, gemeenten of impact fondsen. De uitbetaling is gebaseerd op de maatschappelijk besparingen (business case) door bijvoorbeeld teruggedrongen jeugdig recidivisme (de 1ste SIB, voor de Britse Peterborough gevangenis), (jeugd) werkeloosheid (uitkeringen) en (de uitgaven voor) onderwijs, daklozen, gezondheidszorg etc. Wereldwijd zijn er nu zo'n 56* Social en 2 Development Impact Bonds operationeel en 100(?) in ontwikkeling. De markt wordt geschat op zo'n 200miljoen US$ (Brookings Institute). Volgens Sir Ronald Cohen (The Economic Times, India 18mrt16)

Nederlandse SIBs hebben een misschien wel uniek kenmerk: de sociale uitvoerder, Buzzinezz Club, is mede investeerder. Hiermee is er voor hun een extra incentive om zoveel mogelijk impact te realiseren, ook vanwege de impact bonus. En het stimuleert (hands on) investeerders om de kosten laag te houden.

DIRECTE Impact Investments
Het unieke incentive kenmerk van Social Impact Bonds heb ik geopperd bij Sean Kidney CEO van Climate (green) Bonds Initiative. Wereldwijd wordt 600miljard US$ geïnvesteerd in Groene en Klimaat obligaties die traditioneel werden uitgeven door ontwikkelingsbanken. De markt versnelt nu ook o0ndernemingne en (groot)steden groene obligaties uitgeven om hun duurzame activiteiten te financieren tegen aantrekkelijke rente. ClimateBonds.net heeft op haar home page een grafiek staan met emissies en mikt dit jaar (weer) op 100miljard US$. De meeste groene obligaties claimen minder CO² uitstoot en andere milieudoelen. Er zijn sectorale standaarden vastgesteld door expert commissies het Climate Bonds Initiative heeft een externe assessment procedure opgezet met gecertificeerde verifieerders. Volgens Sean wordt de groeiende beaengstelling voor obligaties van investeerders ingegeven door risico mijden en ESG risico integratie. Een impact incentive resulterend in een variabele coupon is nieuw en een onzekere factor. Voor duurzame investeerders wellicht een acceptabel risico. Een belangrijk succes van groene obligaties is echter dat zij traditionele, niet duurzame, investeerders hebben aangetrokken die door een onzeker factor worden ontmoedigd.
Jammer..... Maar als duurzame investeerders wel bereid zijn om impact incentives accepteren tegen minder rendement? En overheden fiscale regelgeving introduceren om impact incentives in (geverifieerde) groene obligaties te stimuleren?

De PRIJS van impact investeringen moet betaalbaar zijn, waardoor impact investing inclusive wordt en niet voorbehouden aan institutionele investeerders, goede doelen en zeer vermogenden, High Net Worth Individuals. Betaalbaar houdt in van penny stock tot een paar honderd Euro en niet duizenden of zelfs honderdduizenden Euro's minimale investering. Ook lage (1000e) nominale bedragen* voor (groene) obligaties en niet de meest voorkomende 100.000US$ or Euro zijn een voorwaarde om de markt inclusive te maken. *Heel betaalbaar zijn de 1000e obligaties van Oikocredit die nu zeer toegankelijk zijn omdat nu ook 10 of 25euro per maand of 200Euro per inleg geïnvesteerd kan worden.

Betaalbaar betekent ook dat de kosten van investeringen redelijk moeten zijn. Geen excessieve aan- en verkoopkosten of minimale investeringen en redelijke fonds fees of portfolio kosten. Anders smelt het rendement, vooral op de lange termijn, weg voor kleine beleggers.On-line brokers hebben de handel tarieven verpulverd en index fondsen en ETF's concurreren stevig met de fees van beleggingsfondsen. Kleine beleggers kunnen nu veel goedkoper beleggen. 
Maar als nieuw ontwikkelde impact investing beleggingsproducten alleen worden aangeboden tegen hoge kosten zal het tientallen jaren duren voor de markt versnelt en vergroot. En blijft de markt gedomineerd door institutionele investeerders die grote deals nodig hebben om uit de kosten te komen. Zoals we hebben gezien bij duurzaam beleggen.....

KATALYST: Inclusive impact investment producten moeten helder zijn over hun impact opschalingsambities. Worden fondsen geworven als additioneel kapitaal of als groei kapitaal? Fundamenteel verschillende impact doelen.

ADDITIONEEL kapitaal is cruciaal voor start-ups die moeite hebben om kapitaal te werven of alleen tegen hoge kosten voor first stage(s) ontwikkeling in de eerste fasen. Het is een argument dat veel gehoord wordt in grote gevers filantropie en in ©classic impact investing Men wil het verschil maken, de meeste impact hebben en zonder deze investering zal de beoogde impact niet bereikt worden. @zie IINieuwsl/Mapping-impact-investing types. Additioneel kapitaal speelt vaker een rol in venture capital deals of bij crowdfunding. NB Dit jaar zal crowdfunding groter worden dan de venture capital markt volgens onderzoeksbureau Massolutions. Additionele fondsen zijn belangrijk om te beginnen, vooral voor disruptive change business modellen die veel zwartkijkers en drempels zullen moeten overwinnen.

Of werven investees of beleggingsproducten GROEI kapitaal voor verder ontwikkelde bedrijven die hun marktaandeel willen vergroten of willen toetreden tot een nieuwe sector of regio? Groei kapitaal is essentieel om schaal te bereiken, een break even point, en zoveel mogelijk impact. Schaal is iets dat filantropie niet kan bereiken en waarvoor het vaak naar overheden kijkt. Maar overheden kunnen ook nauwelijks schaal bereiken, vooral niet als zij tijdens financiële crises moeten bezuinigen terwijl de vraag stijgt. Of in conflictgebieden waar meer wordt vernietigd dan behouden laat staan ontwikkeld. Wat is tientallen jaren is opgebouwd kan in enkele uren worden vernietigd.

De traditionele visie op impact investing & sociaal investeren met social impact bonds is dat het altijd groei investeringen zijn, want in bewezen business modellen die inkomsten genereren. Dat kunnen ook subsidies zijn of de investeringen creëren directe besparingen.

Groei kapitaal is essentieel om oplossingen voor maatschappelijke problemen op te schalen. Bijvoorbeeld het financieren van preventie, altijd lastig om (voor)gefinancierd te krijgen door (fondsenwervende) goede doelen en overheden. Maar als een methode of oplossing effectief blijkt is het een voor de hand liggende kandidaat voor publieke financiering. En denk vooral aan de menselijk ellende die kan worden voorkomen.
Een ander veel genoemd doel is innovatie. Het financieren van dynamiek en differentiatie van dienstverlening en producten en inkomsten genererende activiteiten door het introduceren van innovatieve modellen. De eerste Social Impact Bond voor Peterborugh prison in het VK beschouwt het opzetten van een interventie keten om jeugdige delinquenten te begeleiden als een van haar belangrijkste successen die niet gerealiseerd zou zijn zonder de SIB. 

Impact ambities
Een ander belangrijk kenmerk van een impact beleggingsproduct is het ambitie niveau van de investee om de impact op te schalen. Bij een disruptive change start up is die ambitie duidelijk, de wereld veroveren. Maar hoe zit het met een nieuw ontwikkelde impact creërende activiteit van een multinational? Een veiliger investering voor kleine beleggers. Veel grote ondernemingen hebben mooi geformuleerde CSR, ESG, R&D ambities, maar streven zij naar zoveel mogelijk impact? Of zijn ze tevreden met een hoog impact sideline product of dienst? Die vooral goed is voor de public relations en het imago en de reputatie. Hebben ze concrete plannen om hun hoog impact productien proces in te voeren in de hele organisatie en wereldwijd? Wil een hoog impact onderneming organisch groeien of hun impact uitvinding patenteren en wereldwijd verkopen of verhuren. Zoeken ze daarvoor partners, franchisers, distributie kanalen? etc.
Het strategisch kijken naar de impact ambities van ondernemingen is een uniek kenmerk van de impact rapporten voor de Londonse Social Stock Exchange. Deze beurs had 32 ondernemingen genoteerd eind 2015 en verwacht dit aantal dit jaar te verdubbelen. Socialstockexchange/1Q16.
NB Er zijn meer social stock exchanges, nu in 8 landen met verschillende vorm en omvang. Forbes/stock-exchanges-for-social-enterprises-heres-where-you-can-find-them More on the 4 big SSE's in StandfordSocialInnovationReview/Theriseofsocialstockexchanges

In de 5 types impact investing, is de impact ambitie vooral belangrijk bij ©indirecte impact investeringen. Investeringen in bedrijven met nu nog marginale impact(sector) activiteiten. Is de investees i.e. de Investering gericht op opschaling van impact?

Mijn ideale impact investment bestaat nog niet, maar veel van mijn portfolio investeringen hebben meerdere kenmerken uit dit model. Nu steeds meer als impact investering gelabelde producten zullen worden ontwikkeld en aangeboden is het model een hulpmiddel om de geloofsbrieven van die producten te bekijken.
Reacties, commentaren en suggesties zijn welkom!
(Likes & Shares van de Engelse versie op LinkedIn/Pulse nog meer)

Alcanne Houtzaager op LinkedIn or impactinvestmentnews@yahoo.com

*BridgesVentures is een initiatief van de Father of Social Investment Sir Ronald Cohen, Chairman van de Social Investment Task Force (SITF) voor de Britse regering (2000) Hij was ook chairman van de G7 Social Investment Taskforce en promoot social investment wereldwijd.
**Als het 5 P's model van Brian Trelstad een te grote sprong voorwaarts is, bekijk dan eens het TheImpact Framework voor families. Het is een publicatie van Abigail Noble, de voormalige former World Economic Forum Davos Impact Investing Initiative director. Het framework heeft ook de 5 P's, maar begint bij een wat lager ambitieniveau zoals Socially Responsible Investing en ESG screened. TheImpact/FrameworksForFamilies_2016 (pdf, 16 pag. Impact Themes op pag 9).


Value + Duurzaam beleggen rendeert
IBS Asset Management uit Amsterdam publiceerde eind 2015 een Green Paper :) over Value Investing & Duurzaam Beleggen onder de titel: Duurzaam Beleggen wat is het waard? Een heel interessante brochure voor (kleine) beleggers ik had hem graag 5 jaar geleden gelezen toen ik met mijn onderzoek en public equity impact investing begon. De brochure biedt belangrijk inzicht in een effectieve duurzame beleggingsstrategie naast traditionelere visies als best-in-class, uitsluiting, activisme (engagement) en impact investing. De door IBSAM opgenomen definitie gaat uit van impact first. Blogger: en dat is wel een beetje ouderwets Hans! Thegiin.org/impact-investing: need-to-know
=
Hans Betlem bekeek de literatuur over duurzaam beleggen en interessante argumenten van proponenten, opponenten en neutralen. Ook het beruchte Vice tegenwoordig Barrier Fund komt weer langs maar deze variant op AGTAF (Alcohol, Gambling, Tobacco. Adult Entetainment -porno- & Firearms) kende ik nog niet: Booz, Bets, Bombs & Butts.

Vergelijk vooral grafiek 1 op pag. 12 met grafiek 4 op pag. 22 waaruit blijkt dat de geselecteerde 40 duurzame ondergewaardeerde aandelen het 1,5 keer zo goed hebben gedaan als het Barrier-vh Vice fund-2004-2015 


De conclusie is dat duurzaam beleggen geen rendement kost en omdat het maatschappelijk gezien waardevol is, is er geen reden om niet duurzaam te beleggen. Vervolgens wordt literatuur over Value Investing bekeken en geconcludeerd dat dit meer rendement oplevert.

De volgende stap was het laten terugrekenen van het rendement van ondergewaardeerde duurzame ondernemingen, waarbij duurzaam aan strenge(re) criteria werd getoetst (dan alleen exclusie). Gebruikt werd het systeem van de VFI (de Ver. van Fondsenwervende Instellingen, tegenwoordig GoedeDoeleNL) dat kijkt naar Milieu, Mensenrechten en Bedrijfsvoering en overige ofwel thema's die de chari's direct raken denk aan dierenwelzijn, kinderarbeid etc. Het Britse ESG researchbureau EIRIS beoordeelt bedrijven op basis van deze criteria. Noot van de Blogger: Het werkte met IBS mee aan de totstandkoming van de Thinketf Sustainable World etf met 250 duurzame ondernemingen. Think-Sustainable-World-UCITS-etf. (mei 2013)

Vervolgens bekeek men het rendement van 40 ondergewaardeerde duurzame aandelen (waarvan de prijs elk kwartaal werd geëvalueerd). Dat was uitstekend, veel hoger dan het Universum en MSCI, maar net zo volatiel. Controles met 20, 50, 100 en 200 ondergewaardeerde duurzame aandelen leverde ook hoger rendement op, maar dat nam af naarmate er meer gespreid werd.

IBS pleit voor een actief gemanaged fonds van ondergewaardeerde duurzame ondernemingen maar benadrukt dat beleggers daarvoor een lange beleggingshorizon, discipline (vanwege markt volatiliteit en contrair, tegendraads ie trends & percepties in moeten kunnen & willen beleggen.

Helemaal mooi is dat IBSAM belooft om dit kwartaal met een vervolg onderzoek-rapport te komen met de resultaten van onderzoek naar het rendement van duurzame aandelen op basis van kwaliteit en dividend.


Blogger: een onderzoek naar value investing in impact sectoren ie megatrends zou ik ook heel erg interessant vinden!

Rapport: IBS Asset Management Amsterdam Green Paper Duurzaam Beleggen wat is het waard(Pdf, 40 pag, ExSum op pag7, tekst 8-33 daarna noten en appendices.

Blogger: En hoe nu verder?
Google het Dow Jones Sustainable Universe (duik in de sectoren niet alleen de super sector leiders dat zijn de duurzame darlings waravan de aandelen veelal duur zijn. Kijk bijvoorbeeld in: iShares/Dow-Jones-global-sustainability-screened-ucits-etf Portfolio All (524) Of kijk in de RobecoSAM jaarboeken, daar staan ze per land. Yearbook.robecosam/companies

Google dan buy hold sell adviezen van de bedrijven en bekijk hun hun P/E Ratio Price / Earnings. 30 P/E wil zeggen dat de prijs is 30x het jaarlijks dividend. (earnings per share, EPS) Hoe lager hoe beter (Investors Beware: There Are 5 Types Of Earnings Per Share.


NIEUWSBULLETS
 
MARKET
Duurzaam Beleggen bij ABNAMRO groeit flink 
ABN Amro heeft afgelopen jaar een sterke stijging gezien in de duurzame beleggingen van zijn klanten. De bank noemt een stijging van +19% ten opzichte van 2014, het duurzaam vermogen onder beheer groeide naar 6,3miljard Euro.

Active Traders, klanten die zelf beleggen, waren in 2015 goed voor een ingelegd vermogen van bijna 1miljard Euro. Vraag van de Blogger: is dat -relatief- veel? Direct beleggen is inderdaad makkelijk bij ABNAMRO.

Bron: Duurzaambedrijfsleven/ABNAMRO-duurzaam-beleggen-flink-in-de-lift

Inclusive impact investing
@Alcanne Incl #impinv 1e duurzame bedrijfsobligatie etf van @iShares IE00BYZTVV78 #Michael Mooijer van #OHV in @DFT iShares/Sustainable-euro-corporate-bond-0-3yr-ucits-etf

NN Group lanceert groene obligatie fonds EUR Z24.nl/groen-obligatiefonds-nn-vergroot-keuze-voor-belegger met AA- rating, dus‘high grade’-obligatieleningen met een rente-opbrengst van 1-1,25 %. NN probeert met actief beleid het rendement voor beleggers wel te optimaliseren Bron: DFT//Duurzaam_beleggen_in_obligaties

Oikocredit een van de grootste fondsen voor kleine boeren en ondernemers in ontwikkelingslanden presenteerde mooie jaarcijfers 23% groei en nu een portfolio van 900miljoen Euro, verspreid over 809 partners in 69 landen. Bron: Oikocredit/groei-van-23%voor-ontwikkelingsinvesteerder-Oikocredit
NB Oikocredit biedt nu ook minimum inleg vaaf 10 euro per maand of 200Euro per inleg in haar obligaties (1000e)


Exclusive impact investing

FMO Impact fonds voor zeer vermogenden
De Nederlandse Ontwikkelingsbank FMO richt een fonds op zodat ook vermogende particulieren kunnen investeren in haar werk. (NB Vroeger had het af en toe kleine obligaties) Tip op LinkedIn meer in Duurzaam-beleggen/FMO wil-ook-particulieren-laten-beleggen-portefeuille

Big Deal Platform 
Het World Economic Forum in Davos heeft het Impact Initaitive afgesloten maar de overheidsvertegenwoordigers, business leaders en private investeerders kunnen zaken blijven doen op Convergence, a new online match-making platform to facilitate “blended” financing for developing countries. The platform will play a particularly important role in driving investment to close the estimated $2.5 trillion gap in funding for the Sustainable Development Goals (SDGs) which will guide the next 15 years of development around the world.

Transparantie & Benchmarks
Nadat Morningstar haar betalende clientele inzicht gaf in de ESG prestaties van 20.000 beleggingsfondsen kwam MSCI met 21000 ESG gescreende fondsen op basis van 6000 door hen zelf (MSCI ESG research) geanalyseerde fondsen op basis van 34 ESG criteria . IntroducingMSCI ESG Fund Metrics. 'Nearly half of the ESG funds -45%- received the highest Sustainability Rating'. Bron: de soulinvestor Toelichting door MSCI: MSCI-introduces-esg-quality

FolkertvanderMolen (linkedIn) heeft zijn site duurzaam-beleggen.nl vernieuwd. De site biedt een breed aanbod van duurzame beleggingsproducten en nu een Impact Fonds, het Multi Impact Fonds van Triodos. Wel een beschrijving van de actuele stand van zaken d.d. 5april16: duurzaam-beleggen.nl/impact-investing-duurzaam-investeren-nieuwe-economie. De site heeft ook uitstekende Nieuwsbrief: Aanmelden-voor-e-mail-nieuwsbrief

Bij de viering van 10 jaar UN Principles voor Responsible Investing zijn Europa & Scandinavië toonaangevend onder de bijna 1400 ondertekenaars, maar de rest van de wereld is met een inhaalslag bezig Google Fondsnieuws en PRI klimaatverandering-grootste-zorg. Het FD citeert on een artikel groeiende aandacht voor ESG Dustin Neuneyer van lobbyorganisatie Principles of Responsible Investment ‘Maar waar staan we op een schaal van 1 tot 10? Hooguit op 2. Bron: FD de-vraag-is-hoe-je-in-deze-markt-in-godsnaam-rendement-moet-maken

ThinkETF uit Amsterdam integreerde net de UN Global Compact Principes voor duurzame bedrijfsvoering en tekende nu ook de UNPRI Bron: Fondsnieuws.
  

GROENE OBLIGATIES
Actuele stand op climatebonds.net/ q1 2016 issuance: 15.71miljard us$. 2016 target: $100 bn (moody 50b) de markt krijgt vast weer een impuls door de 1e groene obligatie van Apple: us apple-greenbond net als de opgerichte coalitie van Amerikaanse grootsteden die groene obligaties uitgeven: Climatebonds.net/Green-city-bond-campaign US

In het VK werd de eerste groene retail stadsobligatie uitgegeven van 4,8miljoen UK£ voor 5MW: First UK council green bond launched in Swindon Super inclusive van 5 tot 5000 UK£. Grootsteden van Nederland join the party! Het CBI heeft een how to green bond gids voor (Amerikaanse) gemeenten uitgegeven. (Link hierboven)
De eerste Green Bond voor Zuid Korea door Hyuandai. Verrassend dat het de eerste Zuid Koreaanse is, omdat het land veel doet aan duurzaamheid en hoog scoort in duurzame indices. Bron: Climatebonds.net/Korea-hyundai-inaugural-500m

En een Asian Development Bank Green Bond voor een project in de Filipijnen op basis van de nieuwe standaard voor geothermische energie: Climatebonds.net/Available-geothermal-criteria-under-climate-bonds-standard-first-certification-adb.

Het Climatebonds Initiative is laaiend enthousiast over een McKinsey rapport over de financiering van groene infrastructuur: Addressing-climate-change-green-infra-investment-what-do-McKinsey en meldt nieuwe partners waaronder uit Nederland 'Dutch-investment-giant' NN Investment Partners (formerly ING Investment Management) en de Dutch development bank FMO NV will join the Climate Bonds Initiative Partners Programme effective immediately. Bron: Climatebonds/Dutch-international-development-bank-fmo-nv 


MILLENNIAL ONDERNEMERS & MARKETING

In july lanceerde Ben Goldsmith (35), Menhaden Capital een groen fonds en genoteerd aan de UK Social Stock Exchange. Hij weet wel waar hij zijn investeerders vandaan haalt. “Our parents’ and grandparents’ generation thought little of allocating capital to rainforest destruction and coal mining and these things,”. “As those old irresponsible investors die off and young, more responsible, more environmentally-conscious investors become those that are writing the cheques, I think we’ll see it becoming harder and harder for the world’s bad guys to get access to capital.” Menhaden/Factsheet_February_2016 (leads)
Bron: Campdenfb/generation-gap-why-millennials-have-hooked-impact-investing (website heette eerst Families in Business) 

OPSCHALING

Impact Investing: What Will It Take to Get to Scale?
Met een overzicht van de key players, hun rol & acties: Impact Investors intermediaries, funds & products, public & private impact companies, enabling functions (overheden, corporate structures, and impact metrics, measurement & reporting). Acties: intermediairy engagement, business models for deep impact investments, fund & product innovation, financial retruns data, investment readiness, exit innovation, evolution of metrics, catalytic government policy. Bron: Impact Investing: What Will It Take to Get to Scale?
 
Door Fran Seegul, een belangrijke mevrouw in ImpInv: CInvO bij ImpactAssets, voor impact product development, head investment management bij The Giving Fund (impact investing donor-advised fund). Adjunct professor of entrepreneurship at the Lloyd Greif Center for Entrepreneurship Studies at the University of Southern California's Marshall School of Business. @franseegull In Jan/Feb 2016 in Conscious Company Magazine. Tip: uit de Sonen Dispatch/what-were-reading (ook als e-newsletter)
 


CORPORATE VENTURING
FSG, de organisatie die Michael Porters shared value gedachtegoed uitdraagt, wil met Innovating-shared-value ondernemingen helpen om hun groei ambities mèt shared value te realiseren en een heldere sociale missie formuleren. De belangrijke elementen: een sociale vraag definiëren; het meten van sociale en business value, een innovatie structuur creëren en samenwerken met externe stakeholders. 


CROWDFUNDING voor INNOVATIE (impact katalyst)
Nederlands grootste crowdfundingplatform Geldvoorelkaar begint met converteerbare leningen, dus leningen die (kunnen) worden omgezet in aandelen. Innovatieve en snelgroeiende ondernemingen vragen er om omdat ze veel groeipotentieel hebben maar qua (startend) businessmodel niet geschikt zijn voor een vaste termijn lening. Investeren mogelijk is vanaf 100 euro is het voor particuliere of zakelijke investeerders zeer laagdrempelig om te beleggen in een snelgroeiende onderneming. Bron: Emerce/the-crowd-belegger-innovatieve-ondernemingen


Kapitaal op Maat 100% transparant

Ok graag crowdfunding for impact ie jullie sociale ondernemingen Pim!


SOCIAL ENTERRPISE Marketing

Verbeter de wereld koop een T shirt!
Oke niet heel orgineel, maar wel overtuigend genoeg voor integrale opname in
dit blog en het raakt bij een voormalig chari fondsenwervende campagneleidster een gevoelige snaar :)

I’m David, a dreamer at ch8se (choose), an experimental fashion brand from Amsterdam, entirely conceptualized around supporting social and environmental causes by donating away its ad budget. So, we don’t use billboards and TV ads, instead a t-shirt can plant 51 trees or feed a child for 20 days. All the impacts are exactly quantified and traceable through impact codes. The best thing is that these impacts come with no additional cost for the customer. This is an attempt to democratise consumer activism. We believe that conscious consumerism is our most effective tool for making a change and it's currently extremely under-utilized. We are live on Indiegogo, where you can find a concise explanation of the concept in our 3-minute video. Indiegogo/ch8se
 
As we don't advertise, we need all the help we can get with the exposure. Would you be willing to cover our story or help us spread the word? If yes, please let us know. We will send you the press kit. We are also open for any kind of collaboration. Best regards, David Eros Cofounder at ch8se.com 


FACTS & FIGURES
De Britse Sociaal investeerder Big Society Capital heeft de omvang en samenstelling van de sociale investeringsmarkt in het VK in beeld gebracht. Het schat deze eind 2015 (al) op 1,5miljard UK£*. Pag, 10 pag. The size of and composition of social investment in the the UK Webpage met samenvating: Bigsocietycapital/size-and-composition-social-investment *NB In 2012 schatte de Boston Consulting Group dat de markt in 2016 1miljard UK£ zou bedragen.

ClearlySo claimt de grootste social investing intermediair te zijn in het VK met 100miljoen UK£. Bron: Clearlyso-celebrates-hitting-the-100m-mark


Duitstalig Europa
De organisatie die het de prestaties en het aanbod van duurzame beleggingsfondsen in Duitstalig Europa monitort, Nachaltiges Investment, publiceerde haar cijfers over 2015 Marktberichte Er was eind 2015 in 400 Fondsen 2miljard Euro minder belegd (45miljard Euro) dan eind 2014 (47miljard Euro in 393 fondsen) Duurzame ETF's (nu 18) gaan echter goed +50% inleg met 1,8miljard euro (18) dat was een jaar geleden dus 1,2miljard Euro. Hun prestaties varieerden van +18% tot -13%.
1,5miljard euro was eind 2014 1,2 miljard Euro geïnvesteerd in 6 (+1) microkredietfondsen. Hun waarde nam toe met +4 tot +1%.

VS 
De Amerikaanse organisatie voor duurzaam beleggen USSIF publiceerde haar jaarrapport SIFTrends 2014 (pdf, 22 pag. ) met een bladzijde over impact Investing (niet toegankelijk) Fast facts op: USSIF/trends Millennials, de toekomstige erfgenamen van een enorme hoeveelheid vermogen stimuleren de duurzame beleggingsmarkt. Die 6,5trillion biljoen US$ bedraagt ofwel 15% van de totale Amerikaanse markt. Zie ook Wealthmanagement/millennials-driving-family-office-interest-socially-responsible-investing

@adamspence van de Canadese Social Stock Exchange SVX en het Centre for Impact Investing @MaRSDD tweette een interessante infographic over Impact Investing in Latin America Webpage Fomin/The-tectonic-forces-shaping-the-businesses-of-the-future


CHARI's

De Amerikaanse McArthur Foundation, een Impact Investingpionier publiceerde met Intellicap 'Accelerating Impact Investing in India'. Het land bereikte in 2007 midden inkomen status, maar signaleert dat de overheid de ontwikkelingskar nog teveel alleen trekt. Ondernemingen, Ultra-High en High Net-Worth Individuals, kleine beleggers en Indiërs in de diaspora participeren nog te weinig in ontwikkelingsinvesteringen. Rapport MacFound/ImpInv in India (pdf, 49 pag.)

FSG hierboven al genoemd, Michael Porter en over Shared Value, publiceerde Take aways voor International Non Governmental Organizations INGO's en hun rol in de toekomst: (I)NGOs have unique assets that can turn today’s disruptions into opportunities for the future; The INGO of the future can build on its track record of implementation and achieve more sustainable and scaled impact by influencing systems change, engaging corporations as shared value partners, and leading coalitions between sectors; INGOs can play an important role developing long-term, multisector collaborations that focus on scalable, sustainable solutions. Bron: FSG/Newsletter  


Blogger: de INGO als intermediair kennismakelaar en coördinator.
1 APRIL!
De kop van een artikel is dat je in de VS met 20US$ al Impact Investor kan worden, inderdaad bij Calvert (Notes), maar verder is het minimaal 1000 of 2000 US$. I rest my case. Bron: CSMonitor.com/Got-20-You-can-be-an-impact-investor

 
CHARITY BONDS
De Britse Charities Aid Foundation CAF aims to improve the way donations are made and how charities handle their finance. Het geeft een charity bond uit die wordt genoteerd aan de London Stock Exchange. De obligatie wordt uitgegeven via het Retail Charity Bonds PLC platform, loopt tot 2026 jaar en geeft 5% rente. De omvang is nog niet bekend gemaakt, ingewijden schatten tussen de 10 en 20 miljoen UK£. Bron: Civilsociety/CAF_launches_retail_charity_bond

In Schotland wordt een charity bond uitgegeven voor affordable social housing van 50miljoen UK£ Bron: ScottishHousingnews/50m-charitable-bond-to-deliver-hundreds-of-affordable-homes NB In het artikel staat Allia als issuer, ofwel het Retail Charity Bonds PLC platform.  


Social Impact Bonds

In het Britse budget voor 2016 is 110miljoen UK£ geserveerd voor hulp voor daklozen en preventie in London via SIBs. http://goo.gl/S9XGCy

1e Zuid Afrikaanse S/DIBs
In Zuid Afrika, de Westkaap startten de 1e 3 SIBs met een waarde van 25miljoen ZA Rand voor Health, Nutrition & Development van poor pregnant women & children (>5y) Intermediair is UCT Graduate School of Business’ Bertha Centre for Social Innovation and Entrepreneurship http://goo.gl/YBC1KQ Tip SIB newsletter

EVPA blog over 1e DIB
Blog over Development-impact-bonds-a-new-finance-model-for-international-development Blog door medewerkers van UBS Optimus en the Children’s Investment Fund Foundation (CIFF) over hun meisjes onderwijs DIB in Rajasthan, India die haar eerste resulaten gaat publiceren. 
De Educate Girls Development Impact Bond is een pilot, showing how DIBs could contribute to societal gains in lower and middle income countries while also offering financial returns to investors. Uitvoerder is de Indiase NGO Educate Girlsdie in 3 jaar 18.000 kinderen, waarvan de helft meisjes naar (en in) school wil houden.

F&F SIBs
Sir Ronald Cohen, de uitvinder, noemt in India een aantal van 56 operationele SIBs en 2 DIBs en Brookings University heeft het over De markt heeft een geschatte omvang van 200miljoen. 
Er zitten waarschijnlijk 100 in de pipeline, een ouder getal maar door de vele nieuwe SIB aankondigingen zal dat aantal nog wel kloppen. Webinar/bijeenkomst bij Brookinge.edu: Brookings.edu/global-potential & limitation of impact-bonds


POLICY
Ben Knapen, CDA'er vml staatssecretaris voor Ontwikkelings-samenwerking in Rutte 1 gaf een radio-interview waarin hij aangaf dat investeren belangrijker is dan schenken toen Bill Gates weer op bezoek was in Nederland. Radio1.nl/Ben-Knapen:Investeren-belangrijker-dan-schenken Blogger: een typisch VVD geluid, ik ben afgestudeerd op strategieën en trends in de Nederlandse Ontwikkelingssamenwerking van 1964 tot Eegje Schoo, VVD minister van OS 1982-1986, dus kan het weten :)

VS: Social Impact Partnership Act
Conservation finance hoopt op wettelijke support met de een bipartisan wetsvoorstel (van 4maart15) die 300miljoen US$ financiering door Pay-for-success bonds wil faciliteren voor milieubescherming. Bron:
 Conservationfinancenetwork/environmental-impact-bonds-pay-for-performance

How Two Rulings Are Removing Roadblocks from Impact Investing
Voor chari's door Knowledge@Wharton (University)


The removal of two federal regulatory barriers last October is expected to further accelerate growth in the field. The revised guidance gives Foundations and endowments more flexibility to invest in impact, but understanding the landscape of impact investing is the first step for these institutional investors.

Tip Sonen Dispatch
 


ACADEMIA

Harry Hummels 1e hoogleraar Social Enterprises
De Universiteit van Utrecht heeft de primeur met een leerstoel social enterprise en heeft Harry Hummels, al hoogleraar aan UvMaastricht bereid gevonden de leerstoel te aanvaarden.

Harry Hummels publiceerde met Alexander Röntgen net het 2e Impact rapport voor PROOF van diezelfde universiteit over een investering van de Noaber Foundation (Ventures) in VitalHealthSoftware. Geïnteresseerden kunnen bij Wim Post een exemplaar aanvrage: Noaber/impact-studie
Ik neem het rapport de volgende keer mee.

In IINieuws-1juli13 staat het 1e PROOF rapport over een investering van de St DOEN in Ecovative Design LLC, dat Mycelium produceert, een 100% bio-afbreekbaar verpakkings- en isolatiemateriaal. 

De Stanford Social Innovation Review heeft Judith Rodin van de Rockefeller Foundation en het Impact Investing Initiative en BRAC ruimte om hun visie op opschaling van sociale innovatie te schetsen. it’s a patient process of iteration, learning, evaluation, implementation, and, importantly, scaling up what works. Bron: SSIR/Scaling_up_social_innovation


METRICS

TheGIIN publiceerde IRIS 4.0 (quantitatief) IRIS.theGIIN/4.0-launchRAPPORT


theGIIN II in Southern Africa
Het Global Impact Investing Network (GIIN), publiceerde met Open Capital Advisors, The Landscape for Impact Investing in Southern Africa, a state-of-the-market analyse van de impact investing sector in the active region. Met d
ata van 12 landen en een hoofdstuk over development finance institutions (DFIs, ontwikkelingsbanken). Download the report (pdf)


*De terugblik 2015 Jaaroverzicht, vooruit kijken impact-investing-in-2016, de Feminine Force in Impact Investing, een extra-editie ter gelegenheid van het 1e lustrum van IINieuws. De VBDO presenteerde Impact-investing-in-Nederland-door Institutionele Investeerders (pensioenfondsen en verzekeraars) en de Repliek op DeDikkeBlauwe een-stap vooruit twee terug. DDB is een filantropie media platform waarop wel erg niet ter zake doende dingen werden gedebiteerd over institutionele impact investing. Alsof de gemiddelde chari überhaupt een institutionele investeerder is, laat staan een impact investor. Ik kom na 5 jaar onderzoek op 2 dozijn of zo goede doelen die actief hun vermogen inzetten om meer impact te bereiken. Daarnaast zijn er de 100+ leden van GoedeDoelenNL (v/h de VFI, de grote fondsenwervers) die een bindend framework hebben voor hun vermogensbeheer waarin de hoogste ambitieniveau impact investing is en het laagste traditioneel beleggen, maar met de verplichting uit te leggen waarom niet op duurzaamheid en impact wordt ingezet. Laten we maar hopen dat die andere 30.000 goede doelen vanuit hun bestedingen investeren in impact door pilots en sociale enterprises te ondersteunen. Maar aangezien de statuten dat meestal verbieden (giften voor een onderneming met winst oogmerk) is die kans klein. Chari's van Nederland ontwaakt! ;)

Lees bijvoorbeeld Een-aandeel-in-maatschappelijke-ontwikkeling door Harry Hummels (zie hierboven, academia) uit 2009 of laat u inspireren door de chari profielen Charity cases-nederland A-N en Charity-cases O-Z-&-de-VSGeen opmerkingen:

Een reactie posten