15 juli 2015

Impact Investing Nieuws 15 juli 2015

Al aangekondigd voor 1 juli, deze keer 3 interessante Impact Metrics rapporten van impact investeerders in de praktijk: het nieuwste reuring veroorzakende SRI verslag van PGGM. Big Society Capital's 3e jaarverslag (uit het VK en het moest transparanter worden van de politiek) en het 1e jaarverslag van de Global Alliance on Banking with Values (GAVI ofwel Triodos Bank et al)

F&F Jaarrapport groene obligaties van de Climate Bond Initiative (Sustainalitycs is net ook verifier geworden) en mooie cijfers voor crowdfunding voor impact

Thinking on Climate Change Investing: Mercer investment strategy consultants 2e rapport 'Investing in a time of Climate Change': what?, the so what? & what now? Een Harvard Kennedy School artikel 'Establishing Social Impact Bonds in Continental Europe' (uit mei 2014.) en de 1e Amerikaanse SIB voor jeugdig recidivisme (Rikers Island prison) is mislukt, lang leve de Rikers Island SIB.

Nabrander: de Vigeo Emerging Markets ESG index: Press Release en Index Components  Euronext-Vigeo EM 70IMPACT METRICS in de PRAKTIJK
Blogger: De een op onderdelen overtuigender dan de ander, maar de leesvolgorde bepaalt ook veel door de herhalingen. Voor de echte qualit impact metrics adepten zal het allemaal wat tegenvallen: veel cijfertjes, met wat toelichting maar weinig holistisch of overstijgends.

Big Society Capital doet nog het meest volgens het impact textbook met het trapje input-activities-output-outcome-impact uitgesplitst naar individuals en community en als marktkampioen sterk gericht op de bijdrage aan de opschaling van de social investment markt. PGGM laat zien waar de rendement en impact kansen zijn voor PGGM cliënten, erg interessant voor kleine beleggers. GAVI en haar sterkste lid Triodos Bank die al bijna 30 jaar duurzaam bankiert en sinds de crises steeds succesvoller is, houdt het bij wat dorre bereikscijfers. Banken werken breder dan alleen impact investment, maar ik denk dat Triodos bank hier een beetje lijdt aan 'de wet van de remmende voorsprong'. Het concentreert zich binnen GAVI verband op het wereldwijd opschalen van duurzaam bankieren, maar heeft met het Organic Growth Fund volgens mij weer een succesformule in handen die jammer genoeg (nog) niet open staat voor kleine beleggers (hint!).  
De drie bieden een overtuigend complementair panorama, ook voor de strategieën en focusgebieden. Ik presenteer ze in de volgorde waarop ik ze gelezen heb. Jammer dat er geen Nederlandse BigSocietybank en Capital zijn (hint).


PGGM SRI jaarverslag 2014
Helemaal enthousiast na het lezen van de PGGM ambitie, werkwijze en concrete investeringen is het wel een koude douche dat dit doorwrochte beleid slechts 3% of 4,7miljard euro van de portfolio betreft. Toch lijkt er sprake van uitstralingseffecten, impact-vlek werking, waarneembaar in de portfolio. Bijvoorbeeld omdat de CO² uitstoot van de equity portfolio dit jaar in kaart wordt gebracht mèt een plan van aanpak voor reductie. En PGGM wil de: positieve duurzaamheid bijdrage(n)* verviervoudigen, de negatieve impact halveren en duurzaamheid systematisch integreren in alle stappen van het investeringsproces. *voor klimaatverandering, waterschaarste, gezondheidszorg en voedselveiligheid. De 6 elementen van het Responsible Investment Implementation Framework lijken ook zeer geschikt voor toepassing in de gehele portfolio. (pag. 12-13).
In 2015 wil het de impact meting die in 2014 is toegepast op de investing in solutions thema's verbeteren en anderen aanmoedigen ook impact te meten. Het doel is de totale sociale impact te kunnen rapporteren.

3 redenen voor SRI
In haar intro geeft PGGM kort en bondig aan waarom zij gelooft in Socially Responsible Investing. Het rendeert door 1) het gunstige risico-rendement profiel; 2) duurzame ontwikkeling geeft goede, stabiele rendementen op de lange termijn en 3) kapitaal is een drijvende kracht voor duurzame ontwikkeling.

3 SRI stijlen
PGGM onderscheid in haar SRI beleid verschillende: de 1e stijl is het investeren in oplossingen aan de hand van 7 thema's: Klimaat-verandering en vermindering van vervuiling & uitstoot; Water schaarste; Voedselveiligheid; Gezondheidszorg; een stabiel financieel systeem; mensenrechten en Corporate Governance (duurzaam bedrijfsbeleid). Het heeft hiervoor een heldere aanpak: het kijkt naar de wereldwijde aanleiding (risico&kans), de kansen en risico's voor PGGM en presenteert hoe en concreet waarin men investeert (direct en indirect II) Daarbij staat ook de (kwantitatieve) impact NB How do we Action betreft meestal lobby activiteiten en samenwerking. +punt; data over de thema's wordt gepresenteerd als infographic op de beginpagina's.

De tweede stijl betreft het investeren in bedrijven na ESG analyses waarvoor het een eigen systeem en index heeft ontwikkeld. Dit klinkt als een wat bredere, maar ook meer verfijnde best in class benadering. (Zie ook ''The Materiality of Corporate Sustainability'' door George Serafeim et al van HarvardBS in IINieuws-15mei15

En tot slot de 3e stijl: uitsluiting maar primair slechts van tabak en verboden wapens. Obligaties van 13 slechte landen zoals de CAR (heel aantrekkelijk :) en bedrijven die hun leven niet willen beteren (na engagement) kunnen ook uitgesloten worden zoals enkele Israëlische banken die activiteiten op de Westbank financieren. (2013) Interessante ontwikkelingen in 2014 en plannen voor 2015:

Klimaatverandering: al eerder genoemd, in 2015 wordt de CO² uitstoot van de equity portfolio in kaart gebracht mèt een plan van aanpak voor reductie. Op pag. 60-63 in appendix 4 staat een overzicht van de equity investees, investeringsbedragen en (beoogde) impact.

Water: schaarste en veiligheid. PGGM stimuleerde het CDP (v/h Carbon Disclosure Project) om haar vrijwillige bedrijven enquête voor water gebruik aan te passen aan water gebruik & risico's zodat die informatie voor investeerders relevanter is. De informatie word vergelijkbaar gemaakt en gerangschikt waardoor in 2015 een ranking & rating beschikbaar komt voor watergebruik risico's. Dwz voor de bedrijven die mee (willen) doen en de relevantie er van inzien. Noot van de Blogger: hopelijk resulteert deze ranglijst snel in een low water use/risk etf net zoals de CO2 uitstoot ranglijst van de CDP de basis vormt voor de BNP Easyetf Low Carbon etf.
Investeringskansen liggen vooral in water infrastructuur projecten en (dus) ondersteunt PGGM de ontwikkeling van water obligaties. Blogger: Er wordt al gewerkt aan criteria door een expertpanel van het climatebonds.net/standards/water zonder PGGM, maar met CDP. Intern ontwikkelt het een mandaat hoe om te gaan met water schaarste
BOX: Circulaire economie: In 2014 begon PGGM met een scan voor het circulaire gehalte van bedrijven en hun kansen binnen de circulaire economie. (Zie IINieuws 5-types-impact-investing, indirecte II, PGGM is lid van de Helen MacArthur Foundation Circular 100 platform)

Gezondheidszorg PGGM heeft historische banden met deze sector (door Pensioenfonds PFZW), maar onderbouwt haar thema keuze ook met argumenten als het gebrek aan toegang tot gezondheidszorg als rem op de economische ontwikkeling in emerging en nieuwe markten. (Want) Wereldwijd hebben 2 miljard mensen geen goede toegang tot gezondheidszorg (!) Door te investeren in ondernemingen die aan strategische oplossingen werken, draagt PPGM voor haar cliënten bij aan toegang tot gezondheidszorg. Het ondersteunt de Nederlandse Access2Medicine Index (Zie IINieuws1sept14) die specifiek kijkt naar toegankelijkheid en het Japanse industrie initiatief Global Health Innovation and Technology Fund.
En altijd nogal wrang om te lezen: PGGM benadrukt dat nog elke dag 5700 kinderen in ontwikkelingslanden sterven aan vermijdbare ziekten, maar vertelt ook dat het met de Mc&Coke praat over kinderobesitas in developed and developing markets. Want volgens de World Health Organisation (WHO), is dat een van de grootste gezondheidsrisico's voor de 21ste eeuw.

VoedselveiligheidWaarom? 883 miljoen mensen lijden chronisch honger en een kwart van de wereldbevolking is kwalitatief ondervoed door vitaminen en mineralen tekorten. 1,6miljard mensen, 2x zoveel als de hongerigen, lijden aan overgewicht. Investeringskansen in nieuwe efficiënte voedselproductie bedragen 37miljard Euro, het dubbele van de huidige investeringen. PGGM investeerde 775 miljoen Euro in food security-related solutions zoals koeien met bijna 2x hogere melk-opbrengst. Ongelofelijk spannend zijn de investeringen in Sun Drop in Zuid Australië dat groente verbouwt in voormalige woestijn door met zonne energie zeewater te ontzilten, nauwelijks CO² uitstoot of het milieuschade toebrengt. IPO please!

Stabiel financieel systeem: “A sustainable financial system is a necessary condition to restore society’s trust in financial institutions and to be able to realise the long-term pension ambitions of our clients.” Door de financiële crises sinds 2008 daalde het rendement van pensioenfondsen met 35%. PGGM zet o.a. in op beloningen, onafhankelijke bestuursleden, transparantie en standaarden.

Good corporate governance: Investeringskansen in ondernemingen met goede (ES)G score kan het jaarlijks rendement i.v.m de benchmark verbeteren met 10 tot 15%. (van 1990 tot 2001). Noot van de Blogger: dit is voor impact investors interessant omdat daarbij meestal (alleen) naar Environment & Social score wordt gekeken.

Mensenrechten: betreft vooral schendingen en de risico's voor aandeelhouders bedragen maar liefst 50% waardeval bij schandalen. PGGM investeerde 379 miljoen euro in human rights-related
solutions zoals microkrediet Het heeft 124 ondernemingen uitgesloten waaronder 2 in 2014 omdat ze betrokken zijn bij de productie van controversiële wapens. Blogger: Maar daar mag het dus ook niet meer in investeren. Jammer genoeg gaat het/de toelichting eigenlijk alleen over het uitsluitingsbeleid.

ESG integratie wordt gepresenteerd in het laatste deel, maar jammer genoeg voor maar 3 van de fondsen en Investing in Solutions wordt jammer genoeg niet geïmplementeerd in de Commodity Fund (zonder toelichting)

Outlook voor 2015: na in 2014 de kansen om negatieve impact te verminderen en positieve impact te vergroten te hebben geïdentificeerd, zal het dit jaar meer doelstellingen bepalen op basis van de resultaten van haar SRI instrumenten. Report: PGGM/Responsible-Investment-Annual-Report_2014 (pdf, 69 pag.) Page PGGM/Article Responsible-Investment-Report_2014


Big Society Capital 1e impact rapport
Big Society Capital (BSC) dat is opgericht met kapitaal van slapende banktegoeden en van de 4 grote Britse banken werd door politici aangespoord om wat transparanter te zijn*. Haar 3e jaarverslag bevat ook haar 1e impact verslag (vanaf pag. 34)en vertelt het over haar investeringen in social finance intermediaries who in turn invest in charities and social enterprises.

Het heeft in 2014 haar principes bepaald: onafhankelijk, transparant, zelfvoorzienend en groothandel. Haar visie: -1- Improve access to finance for small and medium-sized charities and social enterprises: -2- Provide capital that allows the most innovative approaches to tackling social problems to quickly grow and replicate: -3- Build mass participation in social investment: -4- Bring far greater financial scale in the financing of social issues. (toelichting op pag. 7, de prestaties per visie/doel tot pag 18). Op pag. 12-13 mooie infographics met de prestaties in 2014 en op 14-15 een overzicht van de inputs, activities, outputs, outcomes en impact. Interessant is de presentatie van activiteiten met how we have contributed as market champion, what else is happening in the market, who else is investing what we want to see next (pag.20)

Haar ruime impact doelstellingen richten zich op: Housing and local facilities; Citizenship and community; Physical health; Mental health and wellbeing; Employment, training and education; Income and financial inclusion; Family, friends and relationships; Arts, heritage, sport and faith en Conservation of the natural environment. Blogger: Ik heb faith alleen benadrukt omdat het mij als Nederlandse in een liberaal-socialistisch gedomineerd politiek klimaat opvalt dat een semi staatsinstelling in 'faith', geloof investeert. Op pag, 21 staat een overzicht van de investeringen per thema, daar ontvangt citizenship bijvoorbeeld 37% (voor vastgoed), los van infrastructuur organisaties, dan is het 19%. Employment is de groot investee met 28% en 20% van de investments. En Arts, heritage, sport & faith worden alleen gesteund via infrastructuur organisaties.

Het heeft een goed jaar achter de rug: er werd 359miljoen UK£ geïnvesteerd in 36 investees (tegen 104miljoen UK£ in 2013, bijna 2,5x meer). 158 UK£ is van BSC, de rest 201miljoen UK£ is van co-investeerders. Ofwel vermogensfondsen en mainstream financial investors. Het vervult dus haar beoogde aanzwengel & versnellers functie, zelf noemen ze zich market champion. Ondanks de culturele drempels die overwonnen moeten worden zoals (aanvullend) lenen in plaats van giften voor/subsidiëren van de sociale sector. Vooruitkijkend zegt O’Donohoe toch dat 'the development of the social investment market will take “many, many years, possibly decades'. 

De 'Chair' McGrath is wat positiever; hij zegt dat BSC zich van start-up heeft ontwikkeld naar emerging track record (houder). In het voorwoord prijst hij het flankerend & faciliterend overheidsbeleid**, noemt de inspanningen van de G8 Social Investment Taskforce en een eigen initiatief dat gepresenteerd is op het Clinton Global Initiative, de Business Impact Challenge met prijs om (meer Britse) ondernemingen te betrekken bij de social investment agenda door matched investments aan te bieden voor social investment initiatieven van Britse ondernemingen. Zoals bijvoorbeeld het investeringsfonds van British Gas met 10miljoen UK£ voor sociale ondernemingen die de toenemende fuel poverty in het VK aanpakken. Fuel poverty is je weinig energie kunnen veroorloven voor warmte, koken en douchen. Blogger: love it! onderneming blijf met je impact investments bij je kernactiviteiten!
BSC is als ware kampioen betrokken bij alle highlights in de Britse social investment markt: Social impact Bonds (9% van de BSC investeringen), charity bonds (mn social housing, zelf investeert BSC 31% in vastgoed), community shares, social crowdfunding etc.

In het Impact deel van het jaarverslag vanaf pag. 34 wordt gepresenteerd waar ze werken, wat ze doen, hoeveel mensen, doelen en doelgroepen ze bereiken. Waar het uiteraard om gaat: Identifying how social investment can address social need en Assessing social impact in potential investments. BSC is steeds proactiever geworden en zoekt zelf partners en heeft een Pre Due Diligence screen ontwikkelt om tijd en geld te besparen voor het rendementsonderzoek en een Social Impact test voor de beoogde impact (op pag. 42 staat een handig schema). Daarnaast kijkt BSC naar het potentieel om de social investment markt te versnellen. Vanaf pag. 48 worden de impact thema's gepresenteerd Eerst worden per impact thema de Social outcomes gedefinieerd op individueel en community niveau. De social impact van Housing & Local facilities problems aan de hand van social need, social impact en emerging models to create change. Bij de case study: revenu model, how positieve change is created en social impact. Deze matrix ontbreekt bij arts, sport and/or faith, en conservation omdat alleen in infrastructuur is geïnvesteerd en niet in projecten. Wel zijn outcomes bepaald***
Vanaf pag. 64 wordt het eigen MVO beleid gepresenteerd en de operationele doelen en werkwijze (governance, beloningen en een strategisch (voortgangs) rapport en vanaf pag. 75 de auditor en jaarcijfers..

**maar later in het jaarverslag wordt gewezen op contracting drempels die grote partijen bevoordelen en sub-contractanten onzichtbaar maken, pag. 6. BigSocietyCapital/Corporate-challenge-prize-social-investment NB De shortlist met corporates die 5 tot 15miljoen UK£ matched investment zullen ontvangen staan hier: BigSocietycapital/business-impact-challenge
***A,S&Faith Outcome definition Individual: The person finds meaning, enjoyment, selfexpression and affiliation through informed participation in the arts, sport and/or faith. Community, sector and society: A thriving cultural landscape with high levels of participation and engagement. C: Outcome definition: Individual: The person has an appreciation of the natural environment and plays their part in protecting it, including reducing their carbon footprint. Community, sector and society: The natural environment is protected for the benefit of people, plants and animals and habitats, today and in the future.

JaarverslagBigSocietyCapital/AnnualReport2014 (pdf, 100 pag., Impact report vanaf pag. 34, case studies vanaf pag. 43.)


GAVI Banking on Values with impact
De Global Alliance for Banking on Values GAVI heeft als doel het bankensysteem te beïnvloeden om transparanter te zijn, sociale en milieu duurzaamheid te ondersteunen en de echte economie te bedienen. Het is een Nederlandse stichting, Triodos Bank is een van de grote leden, runt het secretariaat en de CEO Peter Blom is de GAVI Chair. Meer onderaan in achtergrond. GAVI heeft 25 leden vooral uit Noord&Zuid Amerika (12) en West Europa (8).

GAVI heeft haar 1e jaarverslag gepresenteerd, dat maar liefst 5 jaar terugblikt en haar eigen impact meting (systeem). Want gestandaardiseerde rapportages zijn een vereiste om de toegevoegde waarde van banking with values te kunnen beoordelen. Het ontwikkelde hiervoor de Global Alliance Scorecard die getest is in 2013 en verfijnd in 2014. De Scorecard omvat: Basic Requirements (Sustainability Mission, Transparency & STOP or GO), Quantitative Factors ( Financial Viability, Real Economy Focus, Triple Bottom Line Focus & Base Sustainability Score) en Qualitative Elements (Strategic Direction, Implementation, Identifiable Results & Sustainability Score Calibration) In het Nederlands met Triodos data op: gabv-scorecard Tab1, gabv-scorecard Tab2 en gabv-scorecard Tab3. Veel gaat over de eigen bedrijfsvoering, slechts een heel klein deel over de bereikte impact en dan vooral in bereikscijfers, zoals voor Ouderenzorg: 20.000 mensen (2013: 14.720) hebben gebruik gemaakt van faciliteiten op het gebied van ouderenzorg. Deze zorg vond plaats in de 249 (2013: 217) zorginstellingen die door Triodos Bank werden gefinancierd. Links naar meer cijfers staan onderaan* (Tab1 > Resultaatrapportage > Wat?). De (andere) GAVI leden zullen hun Scorecards in 2015 online zetten en enkele zijn daar al eerder mee begonnen.

GAVI heeft in februari het Sustainability, Finance, Real Economies (SFRE) Investment Fund gelanceerd om te investeren in duurzame banken. Het zal 20miljoen US$ startkapitaal krijgen van de leden, een zelfde bedrag van andere investeerders en is een open ended fonds genoteerd in Luxemburg. Het wil doorgroeien naar 1miljard US$.
Karakteristiek: het GABV ambassadeurs (CEO) netwerk wordt dit jaar opgevolgd door de GABV Leadership Academy voor de medewerkers, ook van organisaties met vergelijkbare doelstellingen. In 2015 krijgt GAVI haar eerste executive director Dr Marcos Eguiguren o.a. Supervisory Board member bij de Triodos Bank, die een strategisch plan zal maken.

Hoogtepunten in 2014: Beneficial State Bank (USA) werd uitgeroepen tot B Corp Best for the World overall impact winner, 2014. De BRAC Bank (Bangladesh) kreeg de Sustainable Marketing Excellence Award’ van CMO Asia voor haar efficiënte marketing en distributie en Triodos Investment Management innoveerde in evergreen impact investing met het Triodos Organic Growth Fund. Maar niet voor iedereen: voor qualified investors met minimaal 250,000 Euro mission-aligned equity, with a long-term focus, not driven by exits en balanced return with significant positive environmental and social impact. Het fonds investeert in leading later-stage organic and sustainable consumer business across Europe, with a focus on food & beverages, natural textiles, natural personal care and other sustainable consumer products. The frontrunners are central actors in maturing and rapidly expanding markets, and key in the transition to a sustainable lifestyle and economy.

Achtergrond
GAVI is opgericht in 2009 dus vlak na de financiële crisis. In 2012 begon GAVI met het definiëren van de Principles for Sustainable Banking
  • De drievoudige benadering (People, Planet, Profit) centraal bij het bedrijfsmodel
  • Geworteld in gemeenschappen, het bedienen van de reële economie en het mogelijk maken van nieuwe bedrijfsmodellen die aan hun behoeften voldoen
  • Langdurige relaties met cliënten en een direct inzicht in hun economische activiteiten en de bijbehorende risico’s
  • Kijkend naar de lange termijn, zichzelf bedruipend en bestand tegen verstoringen van buitenaf
  • Transparante en inclusieve governance
  • l deze principes verankerd in de cultuur van de bank
(Vertaling van de Triodos website.)

De leden vergeleken vervolgens hun prestaties met die van de systeembanken (Global Systemically Important Financial Institutions , GSIFIs) en constateerden dat ze meer, bijna 2x zoveel, exposure to customers hebben voor zowel inleg als lenen; Meer en kwalitatief beter kapitaal hadden (maar dat kenmerk nam af); betere Returns on Assets met vergelijkbare Returns on Equity en meer groeien (leningen en inleg). E.a.a. In Appendix 1 en 2 van de Summary van Financial Capital and Impact Metrics of Values Based Banking.


Jaarverslag: GABV-annual-report-2014 (pdf, pag.) Webpage: GABV-launches-first-annual-report Zie ook Financial Capital and Impact Metrics of Values Based Banking uit 2012(pdf, 8 pag.) 
 
FACTS & FIGURES

GROENE OBLIGATIES

Nieuws: Top ESG research bureau Sustainalytics is toegetreden tot/erkend als Climate Bonds Standards verifiers. (Bron: CBI blog, Sustainalytics heeft er zelf geen persbericht over uitgegeven) NB Uit het F&F rapport van het CBI blijkt dat Cicero met 40% en Vigeo met 33% nu de grote verifiers zijn, maar dat 40% niet extern laat verifieren.
Nabrander: Zwitserland dwz het Zwitserse State Secretariat voor Economic Affairs SECO wordt lid van het CBI en sponsor CBI/switzerland-joins-climate-bonds-partner-announces-grant-funding-climate-bond-standards

Facts & Figures 2014-2015
Het Climate Bonds Initiative (CBI) publiceert altijd in de zomer haar jaaroverzicht en meldt (cumulatief!) 597.7miljard US$ groene obligaties medio 2015. Een groei van +20% (waarvan een derde door de snel groeiende gelabelde, gecertificeerde markt. NB Het rapport omvat namelijk de hele markt, de geschatte unlabelled climate-aligned bonds markt (532miljard US$) en de gelabelde, door CBI gecertificeerd en door haar partners geverifieerde (66miljard US$).

Het aanbod: low carbon transport bonds (70%, nm Chinese spoorwegen door semi-overheden), schone energie (20%) en de rest in vastgoed & industrie, afval & vervuiling (7,1miljard US$), water (3,2 miljard US$, de NWB is nog steeds de grootste) en last maar ook high impact land- en bosbouw (samen 2,3miljard US$). De emerging markets i.e. China en India treden voorzichtig toe met hernieuwbare energie obligaties maar laten hun obligaties niet certificeren (labelen). China zit al op bijna 200miljard US$ van de markt, mn voor spoorwegen (171miljard US$). Zelf vind ik de 1e Braziliaanse groene obligatie van 500miljoen US$ van voedsel producent BRF voor de Europese markt bijzonder.

De meeste obligaties lopen langer dan 10 jaar en hebben minimaal BBB+ rating. (523miljard US$). 226 miljard US$ is filtered, een term voor geschikt voor mainstream investeerders, indices en benchmarks (Blogger: zoals S&P en Barclays gepubliceerd hebben). Bijvoorbeeld minimaal BBB+ en 200miljoen US$ omvang en preferred currencies zoals US$, Euro etc.
Onder de gelabelde groene obligaties zijn ontwikkelingsbanken en ondernemingen nog steeds de grootste uitgevers.

Public Policy recommendations
In Mercers rapport zagen we al een hoge gevoeligheid voor Policy en het CBI sluit dan ook af met een 10 punten plan voor overheden: Strengthening planning and pipeline transparency of green projects; Improving the risk-return profile of green bonds: credit enhancement; Tax incentives; Boosting demand: domestic fund mandates; Central banks: boosting demand and convening power; Market integrity: Supporting standards development; Market creation and development: aggregation of small-scale green assets; Financial regulatory measures are important; en International financial cooperation. NB Net als Mercer heeft het CBI het over de kansen die een 2°Celsius temperatuurstijging scenario biedt en de risico's van een 4°Celsius scenario.

V
ooruitzichten
De hoge groeivoorspellingen voor 2015 worden wat aangepast aan de realiteit: naar 70miljard US$ in 2015 maar nog steeds met a stretch target van 100miljard US$. NB We zitten nu halverwege het jaar nog niet op de helft van vorig jaar. De asset backed green bonds blijven sterk achter bij vorig jaar. Men blijft zo positief vanwege de: (over)inschrijvingen, investeerders toezeggingen/voornemens en gespecialiseerde groene obligaties fondsen, mandaten en portfolios. Denk aan Zurich Insurance, Actiam, Deutsche Bank etc.

Bron: CBI Blog Climatebonds.net/CBI-HSBCreport 2014-2015 (pdf, 9 pag. vol heldere piecharts, tabellen)


CROWDFUNDING

Maatschappelijke en creatieve projecten
Douw & Koren publiceren Q1 en Q2 data over de crowdfundingmarkt in Nederland. Er werd 49 miljoen euro geïnvesteerd; een verdubbeling van 2014 toen 23 miljoen euro werd opgehaald. En een derde van het totaal van 150 dat sinds het begin is opgehaald. Over versnelling geproken.
Douw & Koren verwacht veel van stapelfinanciering waarbij fundraisers geld halen bij de bank, (angel) investeerders, investeringsfondsen en via crowdfunding.

Het merendeel is voor bijna 500 bedrijven die bijna 42 miljoen en gemiddeld bijna 90.000euro ophaalden. Maar ook in 638 (3 miljoen, gemiddeld bijna 5000euro) maatschappelijke projecten en voor 435 creatieve projecten (4,2miljoen, gemiddeld bijna 10.000euro) Meer op de coole infographic op Pinterest

Volgens Douw&Koren is het aantal gevestigde maatschappelijke en culturele organisaties dat gebruik maakt van crowdfunding, zoals musea en goede doelen, is het afgelopen half jaar niet echt toegenomen. En ''Crowdfunding scheidt het kaf van het koren: welke organisaties zijn in tijden van afnemende giften en subsidies in staat om zich echt met hun supporters te verbinden?” Blogger: Dit betreft wellicht donaties en geen leningen of (voor)investeringen.

Nabrander: de crowdfundingmarkt groeit snel en biedt dus opvallend veel kansen voor financiering van maatschappelijke en creatieve initiatieven: 2/3 van de projecten en 1/7 van het kapitaal. Als je deze verhoudingen vergelijkt (ja èrg appels en peren) met het marktaandeel van duurzame banken ASN en Triodos Bank (samen wellicht 5%) met de gehele Nederlandse bankensector kom je heel anders uit. NB Sociale, duurzame ondernemingen zijn uit deze data niet te halen. Crowdfunding heeft een terechte plek in de 5-Types-Impact-InvestingClimate Change Investment Thinking

M
ercer Climate Change Investment strategies II
Mercer de investeringsstrategie consultancy heeft een vervolg geschreven op haar groundbreaking research 'Climate Change Scenarios – Implications for Strategic Asset Allocation' onderzoek uit 2011*. Het heet Investing in a time of Climate Change, opdrachtgevers waren de private sector financing afdeling van de WereldBank, de International Finance Corporation IFC, het Duitse Federal Ministry for Economic Cooperation and Development en het UK Department for International Development (DFID).

Zelf vatten ze het kort & cool samen: “Our report identifies the ‘what?’ the ‘so what?’ (Investment committees will be stretched to address this), and the ‘now what?’ in terms of the impact of climate change on investment returns. These insights enable investors to build resilience into their portfolios under an uncertain future. Er deden 16 investeerders mee met samen 1,5biljoen US$, maar deze keer geen Nederlandse. Als adviseur werkte Rob Bauer mee van de Universiteit van Maastricht, hij is daar hoogleraar finance, met de chair institutionele investeerders. Vanuit impact perspectief bevat het weinig opzienbarends**, ik lees alleen de Executive Summary & introduction.

In de beschrijving stelt Mercer dat de basis conclusies van haar 1e rapport blijven staan, het vervolg helpt investeerders a) de omvang van risico & rendement door klimaatverandering bepalen en een tijdbalk; b) de kritische downside risico's & upside kansen en hoe dit te integreren in het huidige investeringsproces/praktijk; c) Welk actieplan maakt investeerders weerbaar tegen klimaat verandering?

Mercer werkt wederom met 4 scenario's: 2°Celsius temperatuurstijging het Transformatie ook en 3°C Collaboration scenario; en 2 Fragmentatie scenario's met 4°Celsiusstijging en Lower of HigherDamages met blijvend ander weer (lange-termijn veranderingen in temperatuur en neerslag). In de scenario's worden emissie uitstoot & trends, beleidintensiteit en de energiemix als KPI's geschetst. In de conclusies komen vooral 2°C (best) en 4°C (worst) scenario (Higher damages) voor. Het timeframe loopt tot 2050.
De 4 climate risk factors zijn Technology, Resource availability, Impact & Policy. Dat wil zeggen dat aan de TIP factoren uit het rapport uit 2011 Resource availability is toegevoegd: TRIP.

In een matrix worden de 4 scenario's in relatie tot de 4 factoren gekoppeld en de gevolgen van de 4 TRIP factoren voor verschillende asset classes, (sub-)sectoren en industrieën. Bijvoorbeeld: Land- en Bosbouw worden het breedtst beïnvloed in de scenario's door negatieve gevoeligheid voor Resource availability & Impact en positieve gevoeligheid voor Policy. Landbouw is ook positief gevoelig voor Technology.
Het gevoeligst voor Policy zijn energie en nutsbedrijven, de sub-sectors met de hoogste negatieve gevoeligheid zijn kolen- en elektriciteitsbedrijven, terwijl hernieuwbare energie de grootste positieve gevoeligheid heeft, gevolgd door kernenergie. Blogger: jammer genoeg zijn van de 18 genoemde asset classes en sectoren/industries slechts enkele herkenbaar voor impact investors. (Figuur 1, pag. 12) Nb Health (positief) en Financials (negatief) zijn 0,1% met even ongevoelig.

De hoofdpunten
Investeerders moeten klimaatverandering toevoegen aan de rendement variabelen, (climate risk is inevitable, be prepared) er zullen (sector/industrie) winnaars en verliezers zijn;
De grootste kansen zitten bij …. hernieuwbare energie met de komende 10 jaar gemiddeld rendementsgroei tussen de 4% en 97%! of de komende 35 jaar tussen de 6% en 54%;
Groei assets zijn gevoeliger voor klimaatrisico dan defensieve assets.
Per asset class kan een 2°C stijgingsscenario rendementsgroei laten zien voor emerging market equities, infrastructuur, vastgoed, bos- en landbouw. Het heeft geen negatieve rendementseffecten voor de totale portfolio tot 2050 en (Blogger: maar) biedt daarna betere bescherming; (NB dit is volgens Mercer in tegenspraak met veel gehoorde opvattingen, op pag 22 staan de 10 belangrijkste global risks, binnen 18 maanden en in 10 jaar, de meerderheid zijn impact investing thema's.) Op pag 19-20 staan de key motivators for investor actions.
Een 4°C stijgingsscenario heeft negatief effect voor het rendement van land- en bosbouw, vastgoed en emerging market equities.
Aanpak
De eerste stap is een beleidsplan met bijbehorende implementatie strategie (en investeringsprocessen) voor de korte (0-3jr) en lange termijn (10jr). Dan volgt (huidige) portfolio analyse: risico bepaling, nieuwe investeringen selectie, weging en tenslotte aanpassing van het management en monitoringsysteem. Interessant: For passive mandates, investors can consider low-carbon and more sustainable versions of broad market indices, which are evolving rapidly to provide investors with the means to hedge climate exposure. (Want) De belangrijkste instrumenten voor investeerders zijn hun investeringen en engagement, de dialoog met investees in relevante Climate-sensitive sectoren. Aandachtsgebieden zijn climate risk management en rapportage (transparantie) en overheidsbeleidsbeïnvloeding.

Mercer LLC Investing-in-a-time-of-climate-change-report-2015 (pdf, 108 pag.)
*
De publieke versie van 'Climate Change Scenarios – Implications for Strategic Asset Allocation' op: Calpers.ca.gov/Mercer-study-allocation.pdf (pdf, 132 pag.) Samenvatting op: IFC Brief Mercer web (pdf, 4 pag.) en in IINieuws 1nov2014
**Na 'Grenzen aan de Groei' 1972 van de Club van Rome zal vast een vergelijkbare publicatie het licht hebben gezien die leidde tot de investeringshausse in hernieuwbare energie. NB De Club van Rome publiceerde wel o.a. Factor Four en Factor Five (Ernst von Weizacker) en over Employment & the Future of Work. Ik vond geen specifieke investeringstitels wel deskundigen: ClubofRome.org/publications


Academia over SIBs

'Establishing Social Impact Bonds in Continental Europe'
Nancy Chou SIB researcher aan de VU, Athea institute voor haar master in Entrepreneurship Health & Science en stagiaire bij Social Impact Finance in Den Haag attendeerde mij op een Harvard Kennedy School artikel over 4 soorten SIB's uit mei 2014. Het is geschreven door Thomas Dermine van het Harvard SIB Lab en werkzaam bij McKinsey in Brussel op engagement. Zijn begeleider was 'de' Professor J. Liebman van ''SIB lessons learned'', zie IINieuws-15mei13.

De insteek van het artikel, een PAE policy analysis exercise, is het onderzoeken van de drempels & praktische oplossingen om het SIB model en kwalitatieve sociale dienstverlening tegen lagere kosten in continentaal Europa op te schalen (met geleend geld). Of waarom continentaal Europa qua SIB's achterblijft bij de rest van de wereld. Het artikel is gebaseerd op vooronderzoeken van de Belgische SIB zie IINieuws-15mei14 waarvoor ook een recidivisme SIB is onderzocht (beschrijving in Section 2B pag. 33-41)

In de ExSum een korte beschrijving van ''Social Impact Bonds (or pay-for-success contracts) are multi-stakeholder partnerships designed to provide innovative social services. Private investors engage funding for effective non-profit organizations to carry out their mission, and the state reimburses investors (plus a pre-determined return on their principal investment) if & only if the non-profit organization has met pre-specified, verifiable, performance targets''.

Blogger: Meteen komt de vraag op of het per se om non profit organisaties moet gaan, een
for profit sociale onderneming lijkt me ook een prima uitvoeringsorganisatie en non betaling lijkt me geen aantrekkelijke propositie voor investeerders die ''balancing impact & return'', (de grootste groep impact investors), die dan wel erg veel return moeten vragen voor zoveel risico. Public en private equity impact/social investing geeft vaak iets lagere rendementen vanwege de grote vraag, maar een SIB kan natuurlijk als een venture philanthropy investment worden beschouwd met hoger risico. Maar ook ''a credible answer to that issue by drastically innovating in the way social services are delivered and unleashing the potential of social entrepreneurship in Europe.'' Dat lijken me grote voordelen voor de overheid, waarom zou die dan niet ook wat risico nemen? Pas als het aanbod van sociale ondernemers van innovatieve effectievere uitvoeringscontracten aan de overheid (explosief) is gegroeid, heeft de overheid hier een aantrekkelijke onderhandelingspositie, los van het voordeel van cherry picking....

Op pag 12 staat een helder figuur/stappenplan van het SIB structurering proces, als inleiding op de beschrijving hoe de 1e Belgische SIB tot stand kwam. De 4 belangrijkste criteria:

I. Existing SIB track-record of is er een voorbeeld SIB? Qua doelstelling & aanpak of beter goed gejat dan slecht bedacht; II. Measurable, scalable & beneficial outcome of intervention (in Belgium) en zijn hiervoor bestaande gebruikelijke data systemen te benutten; III. Is er Politieke steun, agendering?; IV. Is er 1 politiek loket (i.e., is het sociale issue de verantwoordelijkheid van een of meerdere overheidsorganen? ivm de besluitvorming en terugbetaling. Op pag. 58, Appendix 2 staat een projectplanning overzicht figuur.

Het hele paper is gebaseerd op deze indeling: 1 focus op SIB initiatieven en het overtuigen van publieke partners in Europa; 2 details van de sociale interventie en key parameters (e.g., metrics, timing, evaluation & financials); 3 de structuur, aanbesteding proces & regelgeving voor de SIB; 4 kort de voortgang (mei 2014) en vervolgstappen voor het bredere beleid; 5 aanbevelingen & best-practices gericht op Europese sociale ondernemers en investeerders met belangstelling voor of focus op SIB's.

Men onderzocht 4 potentiële SIB doelen jeugdig recidivisme, dakloos zijn, onderwijs en werk (door workforce empowerment) op de bestaande interventie modellen en potentiële partners*. Dit wordt per thema helder beschreven. Pag. 13–21 met bronnen. Voor werk wordt het verder uitgewerkt van pag. 23-31 en voor recidivisme op pag. 32-41. voor consultants/juristen; de structurering van de SIB op pag. 42-48. Zie ook appendix 4-9, pag. 60–64.
*Interessant: Kois Invest de investeerder in de 1e Belgische SIB had toen al een vergevorderd initiatief met Ashoka Fellows voor opvanghuizen voor chronisch daklozen: Infirmiers de Rue. De inventarisatie en prospect oriëntatie leverde een investeerders lead op.

Interessant voor investeerders wordt het bij de lessons learned en aanbevelingen: er is wat wantrouwen bij anti-liberalen die SIBs wegzetten als ''reflection of the continuing logic of neo-liberalism and the sway that neo-liberal ideas and interests continue to hold over government thinking'' zie verder WARNER, M., “Profiting from Public Value? The Case of Social Impact Bonds”, Cornell University, Paper presented at conference ‘Creating Public Value in a Multi-Sector, Shared-Power World’, University of Minnesota, Minneapolis, MN, Sept 20-22, 2012.

Marketing tips
De term SIB bekt volgens de onderzoekers eigenlijk niet lekker bij de prospects. Bij overheid/eindfinanciers, is marketing als ‘an insurance on the success of social programs' beter. Voor (gekorte) non-profits in België en West Europa is positionering van SIBs as ‘seed capital for social innovation’ effectiever. Voor private investeerders zijn 'SIBs (are) much more likely to evolve as a new form of venture philanthropy than a new form of private equity investment' (volgens de antiliberaal Warner.) Volgens de onderzoekers ondermijn dit het potentieel van SIBs in West Europese welvaartsstaten enorm, ware het niet dat daar het kosten-risico profiel voor preventieve interventies door filantropische venturing/impact investing en SIB's gunstiger is dan in de VS. En: High taxpayer money savings potentially generated by an SIB investment in Europe makes it more attractive for traditional investors with lower risk tolerance than philanthropic investors.

Webpage met korte samenvatting HarvardKS.edu/publications/awp26
Establishing Social Impact Bonds in Continental Europe door
Thomas Dermine (pdf, 67 pag.) Artikel: HKS/dermine pdf (67 pag.)


SIB = Cherrypicking for Grantsgivers:


SIB 2

De Rikers Island SIB is mislukt, lang leve de Rikers Island SIB
In the Huf Post beschrijven James Anderson, Government Innovation portfolio at Bloomberg Philanthropies in New York City en Andrea Philips van Goldman Sachs SIBs de mislukte Rikers Island SIB en waarom deze toch een succes was. De argumenten: -1- De belastingbetaler draait niet op voor de mislukking; -2- er is relevante informatie en ervaring vergaard over de kritische succes (and failure) factoren voor alle deelnemers: overheid, investeerders en het belangrijkst -volgens de auteurs- de non profit uitvoeringsorganisaties*. En -3- De SIB geeft de overheid inzicht in de juiste mix van maatregelen en beleidsimplementatie voor a pressing policy priority in een tijd van krimpende budgetten. Vooral voor preventieve acties die dan als eerste worden wegbezuinigd.
*Inzicht in hoe en waarom een bewezen effectieve interventiemodel waar groeikapitaal wordt geïnvesteerd kan mislukken bij de opschaling is ook relevante data en kennis. Anderson zegt later in het stuk: We learned more about the challenges of implementing evidence-based approaches. Blogger: Ik zag een LinkedinPulse voorbij komen over de relevantie van 3 soorten data voor de sociale sector met ezelsbruggetje & checklist: is it ABC? Adequate, Big & Collaborative. Pulse/adequate-big-collaborative-abc-data-strategy (Sukhkreet Sekhon)

Goldman Sachs verloor 1,2 miljoen US$ op de SIB, (want) 6 miljoen werd gegarandeerd door de Bloomberg Philanthropies en dat investeert nu in nieuwe contracting strategies voor steden met haar 42miljoen US$ 'What Works Cities initiative'.

En nu?
Op de GoldmanSachs website worden de 2e en 4e voor early childhood education SIBs besproken: GoldmanSachs/Social-Impact-Bonds de 3e daar afwezige maar elders bij GS wel te vinden is de GoldmanSachs/Massachusets-juvenile-justice-pay-for-success-initiative (pdf, 3 pag.) weer een SIB voor preventie van jeugdig recidivisme uit januari 2014). Wat meer details over de stekker en de SIB: in de New York Post: Goldman-Sachs-funded-program-to-curb-teen-recidivism-terminated en de factsheet over de SIB doelen: Vera/adolescent-behavioral-learning-experience-evaluation-rikers-island-summary.pdf (pdf, 2 pag.)

In een wat diepgaander artikel van concullega ImpactAlpha/the-prison-reform-fail-that-shocked-the-social-impact-bond-market staat dat de uitvoeringsorganisatie koos voor gedragstherapie i.p.v. Werk en meer verschillen. Impact Alpha verwijst hierbij ook naar de Center of Employment Opportunities (CEO) recidivism SIB met BankofAmerica Merrill Lynch SIB impactalpha/rebuilding-lives-reducing-costs-social-impact-bond-finances-jobs-over-jail en de verdere verschillen.


 
Vragen en reacties graag naar impactinvestmentnews @ yahoo.com of onderaan dit blog (inloggen als blogger of met gmail)
Volgen van dit blog op deze pagina via Friendconnect (aanmelden met Twitter of Google) Linkedin.com/groups/Impact-Investing-Nieuws of @Alcanne op Twitter.com/alcanne

Geen opmerkingen:

Een reactie posten