1 mei 2015

Impact Investing Nieuws 1 mei 2015

There are 2 types of impact investors: those with vast amounts of wealth and those with vast amounts of ambition.

Deze keer: IPO van Etsy en de best 100 B Corps, ING maakt Duurzaamheid van beleggingsfondsen inzichtelijk, Impact Metrics voor Asset Managers: Voorbeeldig Sonen Capital 2014 Annual Impact Report. F&F: ASN Banken en Triodos groeien door 2014, Q1 Groene obligaties (waaronder Unibail-Rodamco & FMO). CrowdfundingDay, Policy: EU wil privaat klimaatkapitaal mobiliseren.
2e Nederlandse Social Impact Bond in Utrecht: leer-werktraject voor  250 jongeren. II Thinking voor Chari's: Be bold: Fail forward! SSIR over Impact Financiering van zorg voor BotP.
Events: VBDO cursus Duurzaam beleggen met introductie van impact investing voor particulieren. Fondsnieuws voor professionals 'Duurzaam Beleggen in de lift'. Gelezen: EVPA's 10-jarig jubileum uitgave: meer Leren van fouten. Profiel: A conversation with the extraordinary Jed Emerson. Als Case: de Rabobank Foundation: model impact investor.


(Combi)Quote: Sonen capital stelt dat 'Public Markets Can Provide Compelling Impact Opportunities'. In de VS is dit volgens JP Morgan 83% van de investeringsuniversum. Blogger: een zwaarwegend argument voor versnelling van inclusive impact investing!

Quote2 van dit blog: 'Duurzaamheid wordt een vast aandachtspunt in de strategie van beleggers, het zorgt voor een betere risicospreiding en de sterke demografische en klimaatveranderingen, alsmede de toename van de wereldwijde welvaart, maken dat op dit vlak ook groei en rendement mogen worden verwacht.' Fondsnieuws in Event voor Professionals.

Quote3 van dit blog: 'Shell Foundation’s view is that failure is a necessary step towards disruptive innovation. We believe failure is acceptable, providing you learn, you learn quickly and you share lessons widely'. Scheidend CEO van de Shell Foundation Chris West in: II Thinking voor chari's Be bold and fail forward.

Quote4 van dit blog: 'We truly are in a parade. It is not about the individual charismatic social entrepreneur. It’s about the parade of entrepreneurs who are advancing this work. It’s not about the Bill Gates with the big bucks. It’s about the smaller investors who are moving capital in very meaningful and high impact ways'. Jed Emerson in Profiel van een II goeroe.

(Quotewise dus: eind goed al goed :)

Vragen en reacties graag naar impactinvestmentnews @ yahoo.com of onderaan dit blog (inloggen als blogger of met gmail)
Volgen van dit blog op deze pagina via Friendconnect (aanmelden met Twitter of Google) Linkedin.com/groups/Impact-Investing-Nieuws of @Alcanne op Twitter.com/alcanne


MARKET

Etsy IPO & B Corps
16april15 is Etsy, het online platform van kunstzinnige producten de NASDAQ beurs op gegaan. Het sloot op de dag van de beurs entree op 30US$ bijna tweemaal de IPO prijs. En dat voor een bedrijf dat flink verlies maakt: 15miljoen US$. Als ik dit schijf 28april15 is de koers 25US$, de actuele koers op: Nasdaq.com/Etsy. Zie ook IINieuws-1maart15 over de aankondiging van de IPO, hobbels en risico's. 
 
De New York Times wijst in haar artikel op bijzondere omstandigheden van Etsy en andere B Corps, zoals: it could potentially become vulnerable to lawsuits from shareholders over any failure to achieve its social mission... En Etsy claimt nogal wat (bij haar beursgang). Maar Edward E. Lawler III, business professor aan de University of Southern California, zegt dat de IPO van Etsy ook belangrijke nieuwe dimensie toevoegt aan aandeelhouders verwachtingen van 'hun' effect: “More people are saying: ‘We have a right to ask more of our corporations, and they should not exist simply to generate profit.’ ”

De NYT plaatst de beursgang 'one of the most closely watched market debuts this year' in het bredere verband van B Corps: ondernemingen met speciale belastingstatus (in 20 of 27 Amerikaanse staten, 16 (-7?) overwegen het) vanwege hun bedrijfsvoering/doelstelling. Of zoals ze het zelf zeggen 'companies creating impact for a better world'. Etsy is een van 1000 sociale ondernemingen met het B Corp certificaat, waaronder ijsmakers Ben&Jerry (dat is gekocht door 'onze' duurzame held Unilever). B Corp presenteerde net weer haar jaarlijkse lijst met de beste B Corps: B Corp Best for the World list

Nederlandse B Corps in de lijst::
TTC, ik ontdekte net dat het ABNAMRO Social-Impact-fund-investeert-in-TTC (persbericht). TTC (vh Text to Change) ''heeft een dienst ontwikkeld die gebruik maakt van mobiele technologie, waarmee in ontwikkelings-landen snel informatie wordt uitgewisseld met specifieke doelgroepen. De technologie wordt ingezet voor dataverzameling, voorlichting en bij ondersteuning van noodhulp''. In de lijst met 's werelds beste B Corps staat ook Wakawaka Solar Grid waar wij beiden (AASIF et moi) in hebben geïnvesteerd.

Andere Nederlandse B Corps staan hier: B Corporations/Netherlands. Het zijn er nu 24, nieuw voor mij (als B Corp): DoubleDividend, duurzaam vermogensbeheerder met eigen duurzame fondsen in A'dam; Discovered (handgemaakte producten van ver weg; Dutch Group, H'sum (build bgetter businesses), Bluerise (Ocean Thermal Energy solutions); Moyee-coffee; Better-future (consultancy); The-great-game-of-business-Europe; (helps companies create financial & cultural results with Open-Book Management.); Thermaflex-north-west-europe (Piping networks and insulation for heating, cooling, ventilation and drinking water) Greenfox (Providing social, sustainable lighting with maximum attention to people, planet and profit.); BBKdoor-vriendschap-sterker (reclame), Greenlink (solar voor Afrika); van de deeleconomie Snappcar en Croqqer (klussen) Zie Achmea (Foundation True Price onderzoeken in: Mijn-portfolio-langs-de-impact-meetlat. En een paar dienstverleners zoals Alfa-accountants-en-adviseurs; Bruggink-van-der-velden-advocaten-belastingadviseurs-bv; Een opvallende met een door mij gegeven 'usuals suspects'' label Schuttelaar&partners een Haags PA/PR bureau voor duurzaamheid/agri.

Nabrander: Forbes publiceert de (voorlopige) IPO Class of 2015, deeleconomie en veel moderne, duurzaam ogende bedrijven: Forbes/the-ipo-class-of-2015


Transparantie duurzaamheid portfolio's

ING maakt Duurzaamheid van beleggingsfondsen inzichtelijk
Ik tweette het al -meteen- toen Fondsnieuws' Barbara Nieuwenhuijsen er mee kwam: ING gaat haar Private Banking klanten inzicht geven in de duurzaamheid van hun portfolio. Het heeft hiervoor een vragenlijst voor de 370 fondsen op de advieslijst van ING ontwikkeld met 66 vragen in verschillende categorieën (beleid, internationale standaarden, engagement, selectiecriteria en uitsluitingen)

Na de zelf-rapportage krijgen de beleggingsfondsen een beoordeling van ++, +, =, of –. Waarbij ++ betekent dat een fonds tot de beste 10 procent van de fondsen behoort, + dat een fonds tot de beste 30 procent behoort, = dat een fonds bovengemiddeld scoort en - dan een fonds lager dan gemiddeld scoort
...
Alleen fondsen met een hoger dan gemiddelde NFI-score kunnen in aanmerking komen voor opname is de duurzame modelportefeuille van ING. Daarvoor moeten zij echter wel ook nog door de kwalitatieve toets van de duurzame analisten van ING heen en bovendien volgens het ING Investment Office binnen de portefeuille passen.

Wanneer e.e.a van start gaat of de duurzame modelportefeuille van ING bekend is, wordt niet vermeld. Wel dat -weinig verrassend- fondsen en fondsbeheerders die zich profileren als duurzaam hoog scoren. Mindere 'scores worden behaald door brede trackers en indexfondsen, en relatief vaak door fondsen van Amerikaanse origine'.

Bron: google Fondsnieuws en Selecteren op duurzaamheid (gratis registratie) Fondsnieuws verbiedt Directe links vandaar dit gedoe


Impact Metrics voor Asset Managers

Sonen Capital 2014 Annual Impact Report
Sonen publiceerde haar impact jaarverslag van haar (beheerde) portfolio's van fixed income & public equity met impact zoals besparingen van o.a. energie & water, verbetering voor de medewerkers en van het bestuur en engagement activiteiten afgezet tegen asset class benchmarks van Barclays en MSCI. Sonen onderscheidt in haar jaarverslag daarnaast duurzaam en thematisch Impact Investeren.

Kortom een mooi doorwrocht voorbeeld van een 100% ESG geïntegreerde portfolio met aparte impact theam's die voor professionele vermogensbeheerders een praktisch voorbeeld en inspiratiebron kan zijn. Vanuit mijn door hun werk geïnspireerde Impact bijsluiter rapporteren ze op niveau 2 (ESG risico's) en soms door te trekken naar 3 (ESG kansen) en 4 (wereldwijde bedreigingen zoals energie- en waterschaarste) en 5 (basisbehoeften zoals toegang tot water en hernieuwbare energie).
Sonen geeft zelf ook aan op basis van ESG data te werken met focus op 'critical impact themes, including climate change and resource scarcity'.

In het hoofdstuk the Case for public equity impact investing stelt Sonen 'Public Markets Can Provide Compelling Impact Opportunities'. En in de VS is dit volgens JP Morgan 83% van de investeringsuniversum. Blogger: een zwaarwegend argument voor versnelling van inclusive impact investing.
Toegang tot kapitaal voor ondernemers op gunstige voorwaarden;
Transparantie (zij gebruiken de term 'visibility') in de bedrijfsvoering biedt investeerders de mogelijkheid hun impact ambities te integreren in hun investeringen;
Duurzame bedrijfsvoering kan op termijn leiden tot meer financieel en impact rendement;
Aandeelhouders kunnen de bedrijfsvoering beïnvloeden door resoluties en andere middelen (Blogger: engagement, dialoog, vragen)

In de toelichting op hun werkwijze onder ander het Additionality, Intentionality, Measurability and Scale (AIMS) Framework voor het bepalen van impact.
Additionality: The incremental positive impact that results from an investment, beyond what would have otherwise happened;
Intentionality: Making an investment with the intention of achieving a specific impact objective;
Measurability: The extent to which impact outputs can actually be observed, measured and quantified; and
Scale: The size and amount of impact achieved by a particular investment.

Blogger: Sonen heeft haar impact metric framework verder verfijnd, maar omdat het net uitkwam had ik te weinig tijd om het helemaal te


F&F

Nederlandse duurzame banken
Triodos en ASN Bank presenteerden weer mooie cijfers over 2014. Triodos Bank meldt 10% groei totaal toevertrouwd vermogen aan Triodos Bank, Triodos Beleggingsfondsen en Triodos Private Banking tot EUR 10,6 miljard en een stijging met 12% van de kredietverlening aan duurzame bedrijven & duurzame hypotheken.

De 17 Triodos beleggingsfondsen beheren eind 2014 2,7 miljard euro (+6%, maar '13 nog +15%). Ze beleggen voor particulieren en institutionele beleggers in duurzame sectoren zoals microfinanciering, biologische landbouw, culturele instellingen, duurzame energie, duurzaam vastgoed en beursgenoteerde ondernemingen die bovengemiddeld presteren op sociaal- en ecologisch beleid (SRI fondsen)
Het aantal klanten groeit met 13% tot meer dan 530.000 klanten. Het balanstotaal van Triodos Bank stijgt in 2014 met 11% tot EUR 7,2 miljard dankzij een gestage groei van de toevertrouwde middelen en een emissie van certificaten van aandelen (+1200 certificaathouders Triodos Bank is niet beursgenoteerd). De netto winst van Triodos Bank bedraagt EUR 30,1 miljoen, een stijging van 17% ten opzichte van 2013. Dit ondanks de speciale belasting geheven door de Nederlandse overheid van EUR 8,3 miljoen als bijdrage aan de redding van SNS Bank. Het rendement op eigen vermogen van Triodos Bank bedraagt 4,4% (2013: 4,3%).

ASN Bank
Het totaal beheerd vermogen van ASN steeg vorig jaar met 7,9% naar 12,8 miljard euro. Ruim 10,6 miljard euro bestaat uit spaargelden van particulieren, verenigingen en stichtingen. Het belegd beheerd vermogen groeide naar 2,2miljard euro (+ 23,7%). De winst daalde o.a. door (eenmalig hogere kosten met 12,3 procent tot 58,6 miljoen euro maar had ook hogere personeelskosten (135fte).
Het aantal klanten van de bank daalde naar ruim 603.000 ondanks de instroom van 40.000 nieuwe klanten door het opschonen van wel erg lang slapende rekeningen(houders -4177).

Opstekers: De Verenigde Naties benoemden de doelstelling van de ASN Bank om in 2030 klimaatneutraal te zijn als best practice voor de financiële sector.
MarketResponse riep de ASN Bank voor de vijfde achtereenvolgende keer uit tot klantvriendelijkste bank van Nederland.
Het ASN Milieu en Waterfonds won de Groene Stier voor beste duurzame beleggingsfonds van Nederland.

Blijft de vraag: WANNEER komen ze nu eens met (de reeds lang geambieerde en half aangekondigde) impact fondsen?


TIP: Houd ook de publicatie van PGGM jaarverslag 2014 in de gaten: dat schijnt veel aandacht te besteden aan haar duurzame, beleggingen, ESG integratie en impact investments. Uit het voorwoord van het JV 2013: 'Duurzaamheid zit in ons DNA. Wij zijn ons bewust van de impact die ons handelen van vandaag heeft op de wereld van morgen. Dus streven we ernaar om onze negatieve impact te verkleinen en onze positieve impact te vergro­ten'.


Facts & Figures Groene Obligaties

Q1 Groene obligaties
Q1 was matig op de groene obligatie markt met 44 obligaties met een gezamenlijke waarde van 7,2miljard US$. Blogger: de hoogste prognose voor 2015 is 100miljard US$. Maar volgens de Climate Bonds Initiative versnelt de groei van de groene obligatie markt in Q2 en wordt het aanbod breder qua valuta en de emissie van non-investment grade bonds (high yield, junk rating). Al in Q1 werden obligaties aangeboden in 11 verschillende valuta (maar vooral US$ en Euro's) en ratings van AAA to B-.

Spannend vind het CBI de emissies van de eerste 2 groene obligaties uit India waarmee het China 'verslaat'. 4 Amerikaanse staten kwamen met groene obligaties Washington (Tacoma), Massachusetts, Arizona en Indiana en 2 Amerikaanse Universiteiten: de University of Virginia en Arizona State University, maar de laatste twee zonder externe evaluatie van het groene gehalte. De helft van de emissies in Q1 waren niet extern beoordeeld op het groene gehalte.

Ontwikkelingsbanken blijven de grootste emittanten in Q1 2015 met bijna de helft van de groene obligaties. Ook FMO kwam (weer) met een nieuwe duurzame obligatie van 500miljoen euro voor klimaat projecten. De obligatie heeft een looptijd van 7 jaar en 0,125% coupon.70% wordt gebruikt voor groene en sociale projecten voor klimaat transitie projecten. ESG-focused investors tekenden in op 73% van het order book, volgens CBI door de trabsparantie van de investeringen. Underwriters zijn Credit Agricole, HSBC, JP Morgan en Rabobank. Onze, ontwikkelingsbank FMO wordt erg geprezen mede vanwege de update in 2014 van de duurzame obligatie van FMO uit 2013,

Hernieuwbare Energie en low-carbon vastgoed hebben het grootste aandeel in Q1 obligaties. De belangstelling blijft groot, en de obligaties omvang wordt opgeschaald” bijv door de Wereldbank x4 en 2 anderen x2.
Het Frans Nederlandse Unibail-Rodamco gaf weer een groenobligatie uit van 500miljoen euro die 6x werd overschreven! Looptijd 10jaar, coupon 1%, rating A (S&P) en extern beoordeeld door EY.

De diversiteit van investeerders blijft verruimen, zo stapte bijvoorbeeld fonds & etf aanbieder Blackrock recent in. Alle data van de Groen gelabelde obligaties in 2015: Climatebonds.net/bonds (staat onder Market)

Interessant is ook de e-nieuwbrief over de underwiters: Climatebonds.net/q1-green-bond-underwriters-league-table. Blogger: Er zijn echt financials/banken die voorop lopen in impact investing en bij groene obligaties, interessant voor indirecte public equity impact investors.


CROWDFUNDING

Event: Crowdfundingday.nl donderdag 12mei15 in A'dam Arena. Europa's grootste CF congres. Op Crowdfunding Day ontdek je – op vier verdiepingen en in acht zalen, met meer dan 30 seminars – alle aspecten van crowdfunding. Voor Ondernemers (Of u nu een start-up bent begonnen of verder bouwt aan een bestaande onderneming, Crowdfunding Day is een must voor iedere ondernemer die crowdfunding overweegt.) Investeerders (Op Crowdfunding Day leert u alles over de kansen en uitdagingen van investeren via crowdfunding.) en Financieel professionals: (Accountant, bankier of adviseur? U leert alles over hoe u uw klanten van dienst kunt zijn op het gebied van crowdfunding).
Tikje verontrustend inhoud info is afwezig, wel sprekers en organisaties maar geen 'relevante of interessante' voor crowdfunding voor duurzame ondernemingen, producten, diensten of impact investing.


SOCIAL IMPACT BONDS

2e Nederlandse Social Impact Bond in Utrecht
2015, april In Utrecht start The Colour Kitchen een nieuw leer-werktraject voor 250 werkeloze jongeren van 17 tot 35. Het traject van 4 jaar leidt op voor een MBO 1 en 2 niveau diploma en begeleidt deelnemers naar betaald werk. Gemeente Utrecht wil de stad in 2018 de stad met de laagste werkloosheid te maken en werkt al een paar jaar succesvol samen met The Colour Kitchen. Door een investering van 734.000 Euro in een Social Impact Bond door twee vermogensfondsen, de Rabobank Foundation en de Start Foundation, kan die bestaande samenwerking worden opgeschaald. De SIB is mede tot stand gekomen door inzet van SocietyImpact. Dat publiceerde net een factsheet over de Colour Kitchen: Factsheet-Social-Impact-Bond_The-Colour-Kitchen-Utrecht(pdf, 1 pag.) 

De Start Foundation investeerde eind 2013 al in een Social Impact Bond voor een opleiding&werk project in de Gemeente Rotterdam zie hieronder Rotterdam durft als 1e. Bovendien investeerde het in een project van TheColourKitchen voor bedrijfsrestaurants van Rabobank. Voor de Rabobank Foundation (zie Charity-cases-O-Z) is het de eerste Social Impact Bond, maar ze werkte wel al samen met theColourKitchen&RabobankFoundation en RabobankFoundation/the-colour-kitchen-gives-catering-talent-a-new-chance (in het Nederlands)

In de Social Impact Bond (SIB) zijn doelen vastgesteld voor het aantal te behalen diploma’s, het doorstromen naar werk en het behouden van werk. De gemeente betaalt de investeerders deels (?) terug als die doelstellingen zijn behaald. Blogger: opmerkelijke mededling in deze gemeentelijke kenneisgeving, want waarom niet volledig? Aanvulling nav de Factsheet:  afhankelijk van de resultaten krijgen de investeerders 2 tot 6% rendement op hun investering van 734.00 euro. De gemeente hoopt > 800.000 euro te besparen. (Bron: Factsheet)

Opvallend: We zien bij deze bond dezelfde ontwikkeling als in het VK, bij Bridges Ventures zie IINieuws-15april15. Vermogensfondsen investeren hier in SIB's uitvoeringscontracten van sociale ondernemingen die ze uit hun bestedingenbudget (giften evt leningen) hebben geholpen.
En goed nieuws: De gemeente Utrecht gaat de komende jaren meer van dit soort afspraken maken, waarin sociaal ondernemen de oplossing biedt voor maatschappelijke problemen.
Nabrander: (de VVD in) Amsterdam is al bezig met een SIB (Amsterdam-gaat-bedrijfsleven-inzetten-in-strijd-tegen-werkloosheid), nu Den Haag nog! (svp)
 


SIB Stappenplan op basis van de Start Foundation & Bridges Ventures SIBs

Visual  impact investing door goede doelen Stappenplan Slide2 EN

POLICY

EU wil privaat klimaatkapitaal mobiliseren
Het Climate Bond Initiative meld de lancering van het Europese investeringsrapport 'Finance the Future' on mobilising private finance for climate, waaraan het heeft meegewerkt. Het is gericht op de capital pools of institutional investors. Het kan worden geïntegreerd in het Investment Plan voor de Europese Unie dat in november j.l. werd gepresenteerd -Blogger: en op weinig enthousiasme mocht rekenen- en het Capital Markets Union Green Paper van afgelopen Februari.

Het is een belangrijke mogelijk versneller van klimaat transitie investeringen, omdat het geschatte percentage van klimaatvriendelijke investeringen van Europese (EU) institutionele investeerders tussen de 1-2%. Waarschijnlijk een onderschatting, maar Blogger: dat is ook mijn indruk van al wer wat oudere jaarverslagen van Nederlandse institutionele Impact Investors, zoals Aegon, APG en PGGM. Teleurstellend omdat we nu 4 jaar de analyse van climate change transition voor portfolio's hebben van investeringsstrategie concultancy Mercer* in opdracht van onder andere in opdracht van APG en PGGM. Let wel het PGGM JV 2014 schijnt belangrijke ontwikkelingen te bevatten.
Hoe dan ook: de private investeringen in klimaattransitie schiet tekort, er is 200miljard Euro nodig (! want klimaatinvesteringen zijn bepaald niet goedkoop....).

Volgens het CBI staan er in de aanbevelingen ook relevante voor de ontwikkeling van 'de' Green Bond Market Agenda:
-Meer emissies van EIB, EBRD klimaatobligaties, integratie van groene obligaties in technical support programmas, zoals de voorgestelde Investment Hub in het Investment Plan. Sessie over groene obligaties in de (promo) workshops voor het Investment Plan. (laten) Onderzoeken van de ontwikkeling van groene obligaties binnen de EU regelgeving en integratie binnen de best practice guidelines van de European Banking Authority (EBA);
-Het Verbeteren van het risico-rendement profiel van groene obligaties bonds door krediet ''enhancement'' initiatieven zoals het European Fund for Strategic Investments (EFSI) en het Project Bond Initiative (PBI) in het EU Investment Plan. Hernieuwbare energie investeringen zouden in het PBI kunnen passen. Beleidsmakers zouden verdere mogelijkheden voor klimaatvriendelijke investeringen kunnen onderzoeken. 
-Het ondersteunen van groene securitisatie. Steun voor ‘high-level Green Project Bond Initiative securitisatie binnen de Capital Markets Union. Ontwikkeling van standaarden voor leningen voor klimaat-vriendelijke assets en platforms zoals het voorgestelde EIB Renewable Energy Platform voor Institutionele Investeerders (REPIN). E.e.a. in navolging van het SME Initiative;
-Verbeteren van accounting & disclosure van financiele producten. Ofwel steun voor de ontwikkeling van standaarden (voor groene obligaties) zoals wordt gepropageerd in het Capital Markets Union green paper.

Deze veelbelovende EU initiatieven zijn geen succes verzekerd verhaal, voor de ontwikkeling van de Groene olbigatiemarkt getuige het Institutional Investors Group on Climate Change “12 fixes to the Juncker Plan”. Zij vertegenwoordigen – de doelgroep- en/want ruim 100 Europese investeerders met samen 10biljoen Euro vermogen. De CBI gaat bijeenkomsten organiseren over de EU ambities en mogelijkheden met stakeholders.


ACADEMIA

(Impact) Financiering van zorg voor BotP
2 invloedrijke, deskundige ervaren dames pleiten op de Stanford Social Innovation Review voor een nieuwe flexibele benadering van investeren in wereldwijde gezondheidszorg. Het zijn Beth Bafford (als director of investments at Calvert Foundation focusing on strategy and capital deployment in health) en Sarah Gelfand (vh theGIIN en nu deputy director at the International Partnerships of Innovative Health Delivery, a nonprofit that helps scale and replicate cost-effective and high-quality healthcare innovations from around the world.)

Gezondheidszorg is altijd de fondsenwervende factor geweest voor internationale samenwerking en nog vorig jaar was er een grote internationale samenwerking om de Ebola epidemie te stoppen. Er is steeds meer geld. Maar meestal ontbreekt aandacht voor de groeiende particuliere gezondheidszorg de steeds belngrijker wordt voor mensen met een laag en midden inkomen. Ze spraken met ruim 30 actieve impact-oriented investors, die vertelden over de grote belofte van deze ontwikkeling door technologische vooruitgang, kennis & informatie delen, verstedelijking, actieve multi-national corporations, erkenning dat de overheid niet alles kan en er ruimte en steun moet zijn voor particulier initiatief. De keerzijde is dat de financiering niet flexibel genoeg is voor de ondernemingen en organisaties die men wil steunen of als men rendement wil behalen en alleen de 'hoogste impact' wil bereiken door bottom-of-the-pyramid (BOP) populaties te bedienen. Soms bleek geen geld beter dan verkeerd geld.

Uit de interviews rolde een 'map' een schema van financiering voor verschillende sub-sectoren in de gezondheidszorg, 4 verschillende doelgroepen en hun financiering: giften, impact investments en traditioneel kapitaal:EVENTS

VBDO Duurzaam beleggen voor particulieren
De Vereniging voor Beleggen in Duurzame Ontwikkeling organiseert weer de jaarlijkse cursussen van 2 avonden over duurzaam beleggen voor particulieren. Met medewerking van de VBDO, Double Dividend, Morningstar, IBSAM en Binck Bank. Aandacht voor actief en passief beleggen, obligaties, aandelen, fundamentele analyse, duurzaamheid van beleggingsfondsen, samenstellen van een portfolio en tot slot een half uurtje introductie van impact investing.

Data 12 en 26mei Tijd: 19-22uur Plaats Barbara Strozzilaan 301, Amsterdam (Binck Bank) op loopafstand van trein station RAI. Prijs leden 45euro (+3,45e) en niet leden 65euro (+4,65e). Aanmelden: Eventbrite/cursus-duurzaam-beleggen-voor-de-particuliere-belegger-12&26-mei

EVENT voor Professionals

Fondsnieuws Masterclass: Duurzaam beleggen in de lift
'
Duurzaamheid wordt een vast aandachtspunt in de strategie van beleggers: het zorgt voor een betere risicospreiding en de sterke demografische en klimaatveranderingen, alsmede de toename van de wereldwijde welvaart, maken dat op dit vlak ook groei en rendement mogen worden verwacht.' Daarom organiseert Fondsnieuws een Masterclass duurzaam beleggen voor professionals met BNP Paribas Investment Partners en Triodos Investment Management. Zij vullen het inhoudelijk in met agribusiness en klimaat en energie en Caroline van Leenders, transitiemanager bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland die een twintigtal financiële bedrijven bij duurzame ontwikkeling begeleidt, doet haar verhaal. Afsluiting door ABN Amro's Solange Rouschop en ING's Jochen Harkema duurzaamheid specialisten.
Doelgroep: beleggingsadviseurs en private bankers, vermogens-beheerders, gatekeepers (?) en consultants. Asset managers van concurrerende partijen zijn uitgesloten van deelname. Aanmelding is onderhevig aan de instemming van Fondsnieuws en de sponsorende partijen.

Datum: 20mei2015 Tijd: 16-18.30 daarna borrel
Plaats: Dauphine Amsterdam (naast Amstel CS)
Kosten: geen Aanmelden: Fondsnieuws/masterclass
En: Duurzaamheid en duurzaam beleggen zullen ook het thema zijn van het eerstvolgende Fondsnieuws Magazine dat op 17 juni verschijnt.JOBS
Op jobs.thegiin.org (internationaal) en HansenKnight (mn UK en internationaal) een Brits search bureau gespecialiseerd in 'impact investing'.


GELEZEN

Learning from failures
Ter gelegenheid van haar tienjarig bestaan onderzocht en publiceerde de  European Venture Philanthropy Association (EVPA):
Learning-from-failures-in-venture-philanthropy-and-social-investment. De minder leuke ervaringen van een dozijn chari's. Haar CEO Kurt Peleman legt hierboven in ''II Thinking voor Chari's'' Be bold and fail forward uit waarom 'why EVPA is celebrating failures'. Een trend in het VP wereldje gestart door de Shell en de ONE Foundation waarvan de Declan Ryan zijn team aanspoort met: 'If we are not failing, we are not taking enough risk. What failures have we had so far?'. Noot van de Blogger: Ik heb de ExSum, het begin van de introductie en de Conclusion gelezen.

De mislukkingen zijn gegroepeerd in intern, strategisch en bij de uitvoering. Meer gedetailleerd samengevat in een figuur (pag.10) die als checklist kan worden gebruikt. NB De Venture Philanthropy Organisatie (VPO) is hier een intermediair tussen donoren & investeerders en uitvoeringsorganisaties en heeft dus zelf geen of beperkte middelen. De checklist wordt toegelicht in de ExecSum pag. 10-14.

Organisatie
Fondsenwerving model (patient capital belngrijk mn bij early stage investees en sectoren)
Aansturing (managing investors expectations & multi-disciplinaire teams)
Bemensing (van multi-disciplinaire teams)
Andere belanghebbenden (bestuur versus management, maar ook pro-bono contributors en vrijwilligers en beneficiaries; de doelgroepen)

Strategisch (de specifieke bijdrage van de VPO en het meest gevoelig voor mislukking)
Investeringsfocus (realistisch? Werkbaar?)
Interventie modellen
Type Social Purpose Organisatie (vaak non-profit, het type is bepalend voor het financierinsinstrument)
Financieringsinstrumenten (giften en leningen)
Co-investeringsbeleid (doelen en waarden harmonie, maar ook lokale partners van/voor de investees)
hands on investing is key component
Note on risk: When financial drivers are related to social drivers, the
mission drift is less of a risk, so aligning the two reduces the risk of failure on one driver. p.13.

Uitvoering
Deal screening
Due diligence
Deal structurering
Investment management (een van de belangrijkste toegevoegde waarden van VP)
Exit

Opvallend: veel VPO's richten zich na verloop van tijd méér op de sociale sector op basis van hun ervaringen, goede en slechte, en/maar hierdoor kan de impact worden opgeschaald.

Op in de Introduction op pag 18 een mooie definitie 'Venture Philanthropy works to build stronger social organisations by providing them with both financial and non-financial support to increase their societal impact''. En de cyclus: 1 High engagement: support of few organisations → 2 Organizational capacity-building → 3 Tailored financing → 4 Non-financial support → 5 Involvement of networks → 6 Impact measurement → 7 Multi-year support.

En een interessante opsomming in het kader van het waarom van het onderzoek naar mislukkingen: The Benefits of transparency:
Less time spent explaining goals and strategies to potential grantees
Better, more on-target grant proposals;
More effective and informed grant-making based on feedback from grantees and other stakeholders;
Stronger and more open relationships with grantees and other non-profit organisations;
Closer relationships with other foundations, leading to more collaborative grantmaking;
Increased public trust; Bron: Parker, S., 2014, “Opening Up: Demystifying Funder Transparency”. GrantCraft. Er is ook een failures website: Admittingfailure.org met resources, cases en blogs.

Conclusie
De conclusie somt uitgebreid pag. 71–74 diverse risico's op, die ik niet allemaal vertaal. Wel bij de 1e en laatste: Fondsenwerving (Voeg rand activiteiten toe zoals consultancy voor meer inkomsten, Recycle kapitaal (revolverende fondsen en herinvesteringsafspraken, Zorg voor voldoende omvang om de management fees laag te houden, Werk mee aan de bewustwording voor VP om investeerders aan te trekken en op te voeden, Zoek naar investeerders die passen bij de investeringsstrategie) Aansturing van de investee, Staff of the VPO, Engage other Stakeholders, Investment focus, Models of Intervention, Types of SPO's, Financing instruments, Co-investment policy, non-financial support, deal screening, due diligence, deal structuring, investment management, exit (plan vooruit en 'in'; maak een plan B voor/bij gewijzigde omstandigheden; blijf de investee monitoring post-exit om de impact te beschermen.

Link: EVPA/Learning-from-failures-in-venture-philanthropy-and-social-investment (downloadbaar na gratis registratie, pdf, 80 pag.) Samenvatting in het Engels thechanger.org/failure-report-learning-failures-venture-philanthropy-social-investment 'At last, somebody is talking about failure'.... The report also outlines concrete advice such as: Why focus and flexibility are key to succeeding in VP/SI; How to deal with the risk of investing in an SPO with an undeveloped product/service; What skills your board and that of the SPO require to be well placed for success; Why you should consider handing your management team more power in decision making; How to mitigate risk in a co-investment strategy


PROFIEL van een II Goeroe

Conversation with Jed Emerson
Dumbofeather, een Australisch webmagazine met 'conversations with extraordinary people' interviewt Jed Emerson, van @BlendedValue en impact investment goeroe die onder andere 'Impact Investing: Transforming How We Make Money While Making a Difference' schreef Antony Bugg-Levine in 2011. Jij spreekt over de hele wereld over investeren met impact en is o.a. VP van ImpactAssets dat 'creates opportunities for investors and philanthropists to make the world a better place' en waarvoor hij IssueBriefs schrijft over diverse aspecten van Impact Investing.

Danny Almago geeft een korte bio van Jed en zijn leven in de 70's als social worker compleet met lang haar en elektrische gitaar: Who would ever guess this down to earth guy is responsible for moving billions of dollars into businesses that are changing the world? Maar Jed wilde scoren, fondsenwerven op basis van resultaten en niet alleen omdat hij dat als dominee's zoon en kleinzoon makkelijk kon en altijd wel een project of organisatie wist waar mensen aan konden geven, afhankelijk van hun betrokkenheid. Maar het was altijd hetzelfde soort programma en dat was het probleem met traditionele filantropie en non-profit financiering in de 80-er jaren: er was geen strategische basis en link met prestaties.

Toen ontmoete hij hardcore financial George Roberts die hem aanmoedigde op een andere manier naar financiering van goede werken te kijken, want er was maar een optie: geven. Maar Jed wilde -toen al- social enterprises en een meer zakelijke filantropie zoals investeerders dat in de praktijk doen. Ze starten in 1990 het Homeless Economic Development Fund. Om te investeren in self-employment van dakloze vrouwenen hierdoor voormalig daklozen makkelijker aan werk helpen. Jed werd fondsmanager en rapporteerde per kwartaal de resultaten maar hoeveel hij waarin investeerder interesseerde George niet, hij kende de investees niet en wilde alleen de resultaten zien. Jed managede het fonds 10 jaar en studeerde op zaterdag voor een MBA om zijn vaardigheden te verbeteren. Op maandag(en) investeerde in non-profits voor kleine lokale ondernemingen die voormalig daklozen aan werk hielpen en zo weer op weg naar een 'normaal' leven.

Eind jaren 90 begon Jed lezingen te geven en ontdekte dat er opeens veel meer George's waren: investeerders die winst en social impact opportunities zochten. Een sociale sector die inzag dat de nodige opschaling niet van de grond kwam en jonge succesvolle (gecashte) ondernemers die alles van opschaling wisten kwamen samen. De traditionele muur tussen geven en investeren werd afgebroken. Jed ontwikkelde met anderen de Blended Value Map met geïntegreerde financiële, sociale resultaten en adviseert nu vermogende families om to create blended value door impact investing. De softe social worker (I think of myself as a very nice and friendly guy heeft nu een reputatie dat hij very provocative (is). Not pushy, but just arrogant, and kind of,“I know what’s right, what’s wrong with you people ‘cause you’re not doing this.”. Hij heeft -uiteraard- goede voornemens, maar Jed citeert ook Woodrow Wilson: “If you want to make enemies, try to change something.” And I think that’s it. You’re going in and you’re breaking eggs to make the omelette.

Jed is zeer positief over de toekomst: We truly are in a parade. It is not about the individual charismatic social entrepreneur. It’s about the parade of entrepreneurs who are advancing this work. It’s not about the Bill Gates with the big bucks. It’s about the smaller investors who are moving capital in very meaningful and high impact ways. And it made me realise that I can relax. Because this has now been unleashed by virtue of thousands of people promoting these ideas and advancing discussions about what that means for them in their community. That’s really phenomenal. “Hold on to your hat.” (We may end up miles from here…" ofwel Jed's vaste groet)


Nawoord van de Blogger: Jed Emerson vroeg me al in 2011, toen ik net begonnen was met mijn online onderzoek en zijn boek had ge-review-ed, te Linken. Hij is sindsdien heel geïnteresseerd en aanmoedigend geweest in mijn onderzoeken en activiteiten. Gezien de overeenkomsten in onze achtergrond nu heel begrijpelijk: beiden bij fondsenwervende chari's en een effectiviteitsdrang en voor mij het leukste, mijn beste en meest zinnige werk bij de Protestantse Kerk/KerkinActie. Maar daar geconfronteerd met de knellende beperktheid van de mogelijkheden gezien de omvang van de groeiende 'weeldwijde uitdagingen'. Ondanks de zeer gulle achterban (ik schat dat de 20% PC-ers 80% van de chari's financieren) in een gul land met een keurig % voor ontwikkelingssamenwerking. In 2011 besloot ik na een cursus Beleggen voor Dummies bij ABNAMRO om me te verdiepen in impact investing als 2e carrière en 'as they say: I haven't looked back since'. Ik kwam in contact met Jed die me onder andere stimuleerde om een uitgebreide toelichting te schijven op de Impact Bijsluiter die erg goed wordt gelezen op mijn website, Slideshare en LinkedinPulse mede dankzij promotional tweets van Jed @blendedvalue.


CASE STUDY

Rabobank Foundation
De Rabobank Foundation (RF) is opgericht in 1974 door de lokale Rabobanken. Maar het was een fusie van de Stichting 150 jaar Raiffeisen (die steun gaf aan kredietcoöperaties in arme landen en in eigen land projecten voor geestelijk en lichamelijk gehandicapten ondersteunde) en de Stichting Ontwikkelingshulp door Boerenleenbanken (die projecten in plattelands-gebieden waar Nederlandse emigranten woonden steunde, of waar missionarisveldwerkers actief waren). De verdeling van de bestedingen in binnen- en buitenland is ongeveer 10%-90%. De Foundation werkt met 24 focuslanden in Afrika (10), Azië (7) en Latijns Amerika (7). Infographic met de geschiedenis van de RF.

Haar missie, visie en strategie zijn in deze volgorde: het bevorderen van zelfredzaamheid zien wij als een effectieve manier van hulpverlening in binnen- en buitenland. Door 'financieel én door de inzet van onze expertise en haar netwerk te investeren in de zelfredzaamheid van mensen. En haar tactiek is: Doen waar we goed in zijn... Als coöperatieve food & agri bank hebben we verstand van coöperaties, bankieren en de agrarische sector. Deze kennis en kunde zetten we (daar) in... samen met partners van binnen en buiten de Rabobank.

Inkomsten
De inkomsten van de eigen bank(en) in 2013 bedroegen bijna 13miljoen tegen bijna 14miljoen in 2012, maar de uitgaven waren bijna 25miljoen euro (2012: 28miljoen Euro, dus -20%). De inkomsten komen vooral van de lokale Rabobanken die dragen jaarlijks een deel van hun winst af aan het 'eigen' goede doel van de Rabobank. Rabobank Nederland vult deze donaties aan tot een half procent van de groepswinst. In 2013 was de verhouding bijna 75% en ruim 25%.
De overige opbrengsten van 1,3 miljoen komen uit rentebaten op leningen 1miljoen, rente op spaartegoeden (reserves) 2Euroton, beleggingen 3miljoen euro (idem) en overige 27duizend euro.

Bestedingen
De Rabobank Foundation is een bijzonder fonds in die zin dat het 'echt' missie-gerelateerd investeert en dus niet alleen geld geeft, maar ook uitleent, handel financiert en garanties afgeeft.
En wel: Donaties bijna 8miljoen of 33% van de bestedingen, Technische assistentie 1,7 miljoen (7,5%), Handelsfinancieringen bijna een miljoen (4%), Micro-financieringen bijna 13miljoen euro (50%) en Garanties 1.5miljoen euro (15%) samen 24.8miljoen euro.

Het fonds heeft dus inkomsten, maar ook ruime reserves om de (meerjarige) verplichtingen (voor de RF 3,3 miljoen Euro) na te kunnen komen en continuïteitsreserve (5miljoen euro). NB Het is geen goed doel dat haar jaarverslag conform de richtlijn voor fondsenwervende instellingen (650) moet maken en daardoor voor mij iets lastiger te interpreteren. De Rabobank Foundation is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), waardoor giften fiscaal aftrekbaar zijn*.
Naast de Rabobank Foundation zijn een aantal fondsen opgericht die het werk van de Foundation aanvullen en versterken (maar de financiën zijn opgenomen in het Rabobank Foundation Jaarverslag, nb voor deze fondsen waren in 2013-2014 nog geen verplichtingen aangegaan):
*Het Rabo Foundation Klantenfonds voor klanten van de Rabobank om fiscaalvriendelijk te schenken aan projecten van de Foundation;
Het Rabo Share4More van de medewerkers steunt kleinschalige projecten op het gebied van educatie en watervoorziening en is actief in dezelfde landen als de Foundation (reserve half miljoen Euro);
Het Rabo Rural Fund (RRF) verstrekt directe handelsfinancieringen en garanties aan coöperaties en agrobedrijven in ontwikkelingslanden en opkomende markten (7miljoen Euro in het bestemmingsfonds leningen);
Het Inclusive Business Fund (IBF), i.s.m. met ICCO en Bop Innovation Center, investeert in innovatieve bedrijven die streven naar een positieve impact op de samenleving, het milieu en de economie (1,5 miljoen euro in de BV).

Conclusie
De Rabobank Foundation is een model Impact Investor omdat het missie-gerelateerd investeert d.w.z. doneert, microkrediet geeft, handel financiert en bankgaranties geeft aan doelen die aansluiten bij haar missie. In het jaarverslag staat over de inkomsten uit vermogen 1,3 dat de leningen (microkrediet en handelsfinanciering) ruim 1miljoen opbrengen, dus de foundation genereert inkomsten uit haar bestedingen/investeringen. Of die inkomsten 'impact first', 'balanced' of 'finance first' zijn wordt -jammer genoeg- niet vermeld.

Bronnen: RabobankFoundation en Jaarverslag-Rabobank-Foundation2013 (pdf, 14 pag. met financiën)


Vragen en reacties graag naar impactinvestmentnews @ yahoo.com of onderaan dit blog (inloggen als blogger of met gmail)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten